Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals"

Transcriptie

1 Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals

2 Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box geautomatiseerde integratie beschikbaar voor o.a.: Met behulp van Integration Adapters zijn integraties met vele andere systemen, technologieën en databases snel gerealiseerd. Bekijk de video over dit onderwerp: Integrate with Legacy Databases Wie is de opdrachtgever in de meeste gevallen? Wat is het startpunt voor de ontwikkeling In de meeste gevallen is dat een vertegenwoordiger uit de business. Maar als het tot uitvoering van een project komt wordt er vaak een projectleider aangesteld die de klantkant vertegenwoordigt. Belangrijk is dat deze functionaris mandaat heeft. Als er eenmaal een project is, start het project met een analyse fase die de end-to-end functionaliteiten onder de loep neemt. Deze activiteiten zijn de aanloop naar de start van de eerste ontwikkelingen. Afhankelijk van de duur van het project is deze initiële analyse fase doorgaans 1-2 weken. Zest Application Professionals Page 1 of 6

3 Hoe verhoudt het zich tot andere ontwikkelmethoden, bv. versus RUP? Wat zijn de kenmerken van de Agile methodiek? Is het performancemanagement te meten over de hele keten heen? Hoe sluiten de requirements aan bij de business processen? Wanneer/waar definieer je de hoofdlijnen versus de details? In het kort kunnen we constateren dat beide methodes (RUP en Agile) gebruik maken van iteratieve ontwikkeling. Het grote verschil zit in de uitgebreide documentatie die bij RUP aanwezig is. In de Agile ontwikkeling wordt ons inzien ook meer gefocust op de echte wensen/ eisen van de klant. Het OutSystems Agile Platform en Network leveren bovendien een belangrijke hoeveelheid documentatie die gegenereerd kan worden op basis van de project informatie en de ontwikkelde applicatie. Op die manier wordt gegarandeerd dat de documentatie up-to-date is en blijft. Iteratief ontwikkelen, Korte iteraties (2-4 weken); zelf sturende ontwikkel teams; dagelijkse scrum meetings; demo s om de sprint resultaten te tonen aan de gebruiker; de eindgebruiker is betrokken vanaf dag één; hoge user adoptie; etc. etc. Zie ook: Service center meet de gebeurtenissen binnen de espaces die ge-deployed zijn. Dat geldt ook voor de connecties naar andere bronsystemen. Bij het opstellen van de sizing is het zaak dat de omschrijvingen van de packages, stories en features nauw aansluiten bij de belevingswereld van de opdrachtgever. Dat is een eerste stap op te waarborgen dat de applicatie uiteindelijk de betreffende processen zo goed mogelijk ondersteunt. Tijdens de uitvoering van het project is de detail analyse die in de sprint wordt gedaan, belangrijk om te waarborgen dat de juiste zaken gebouwd worden. Tenslotte is de demo het moment om te toetsen of de functionaliteit de gewenste business value brengt. Vanaf de sizing (voor de uitvoering van het project) tot en met de detail analyse in de print wordt het niveau van detail steeds groter. Zest Application Professionals Page 2 of 6

4 Wat doe je als de gebruikers niet om tafel komen? Is deze methodiek alleen van toepassing op highrisk projecten? Zit het voordeel in de methodiek of in een andere manier van managen? Heeft een sprint een vast aantal weken? Wanneer maak je de architectuurkeuze s? Kan ik ook een systeem in COBOL laten bouwen met Agile? Het is van essentieel belang dat de gebruikersorganisatie aanhaakt bij het project. Als dat onvoldoende plaatsvindt dient de EM te escaleren naar de Business Manager. Ultiem zal de EM een besluit kunnen nemen om het project on hold te zetten. Uiteraard is dat een laatste stap die altijd in overleg met de business manager genomen wordt om aan de organisatie kenbaar te maken dat het project at risk is. De methode is zeer zeker ook toepasbaar op niet high-risk projecten. De Agile methode kent het voordeel dat er o.a. door het focussen op wat echt belangrijk is, dat er een zeer korte time to market gehaald wordt. Het OutSystems ontwikkel Agile Platform ondersteunt bij uitstek de Agile aanpak. Daarnaast biedt de ondersteunende applicatie Network, alle hulpmiddelen waardoor ook het Agile projectmanagement volledig ondersteund en ge-support wordt. Denk hierbij aan het kunnen bootstrappen van het project vanuit de sizing, het tijdschrijven in Network waardoor de project voortgang direct en te allen tijde zichtbaar is (progress bar). En tenslotte de ECT functionaliteit die de gebruiker / testers in staat stellen eenvoudig feedback te geven die vervolgens binnen Network te managen is. Sprints hebben geen vast aantal weken. Veelal wordt een periode van 2 tot maximaal 4 weken gehanteerd. Echter de praktijk leert dat 2 weken de voorkeur heeft. Afhankelijk van de welk architectuur vraagstuk hier bedoeld wordt (infra, application, other), kan hierop een beter antwoord gegeven worden. Echter als het hier de applicatie betreft wil ik graag verwijzen naar het volgende document: Technology Independence De Agile methode schrijft niet voor welke ontwikkel taal / omgeving gebruikt moet worden. Zest Application Professionals Page 3 of 6

5 Waar en hoelang heb ik het OutsystemsAgile Platform nodig? Wat is de relatie tussen het Agile Platform en de ontwikkelde software? Wat doe ik als ik iets essentieels ben vergeten? Zit de beslissingsbevoegdheid in het team? Hoe helpt OutSystems bij het sizen? Als de tijd vastligt wat is dan de impact op de kwaliteit? Kunnen klanteigen ontwikkelaars meedraaien in een project? In principe gedurende de gehele applicatie lifecycle. Het Agile Platform maakt het visueel ontwikkelen en onderhouden van de code mogelijk. Verder wordt met behulp van Service Center de volledige applicatie gemonitord, bestuurd en gecontroleerd. Service Center is het dashboard voor je applicatie. Het moment waarop de klant aangeeft dat er iets essentieels vergeten is bepaalt de mogelijke acties. In het algemeen geldt dat een feature alleen dan toegevoegd kan worden als er een andere (gelijk wegende) feature(s) verwijderd worden uit de project backlog. Ja. De business manager dient mandaat te hebben om samen met de Engagement Manager het project te sturen. Door het beschikbaar stellen van on-line trainingsmateriaal met certificeringvragen. Hierdoor wordt een hoeveelheid basis kennis eigen gemaakt bij de betreffende kandidaat. Verder wordt een partner ondersteund bij het maken van een sizing. Indien de ontwikkeling door een OutSystems ontwikkel cel wordt uitgevoerd zal de sizing ook door OutSystems gevalideerd moeten zijn. De kwaliteit van de applicatie wordt in belangrijke mate beïnvloed door de invloed van de eindgebruiker in het project. Door zijn / haar feedback kan de applicatie echt op maat gerealiseerd worden. Daarom is het van zeer groot belang dat de gebruikers volledig gecommit zijn aan het project en er dus ook tijd voor hebben naast hun dagelijkse werkzaamheden. Als deze ontwikkelaars voldoende skills (ontwikkel skills en business kennis) is dat in principe mogelijk. Zest Application Professionals Page 4 of 6

6 Is het Agile Platform een lock-in of biedt het juist meerwaarde? Is het slim/mogelijk om de ontwikkelaars over meerdere lokaties te verdelen? Kan de businessmanager in een project extern zijn? Hoe verhoudt het Agile Agile Platform zich tot de traditionele OTAsystemen? Kunnen bestaande.net/java applicaties als bron gebruikt worden? Bv tbv beheer of doorontwikkeling? Zijn de sprints altijd sequentieel? We passen Scrum toe, maar de klant wil niet meewerken Het Agile Platform kent twee mogelijk stacks: Java en dot.net. Hierdoor kan de code die gemaakt is met het Agile Platform ook zonder het Agile Platform functioneren. Echter alle tuning en monitorings features die het Agile Platform biedt zijn juist de meerwaarde. Het decentraal formeren van een ontwikkelteam is technisch niet onmogelijk. Echter het is zeker niet aan te raden. Ja. In vele projecten wordt deze rol, door een externe bekleed. Het Agile Platform wordt op de drie omgevingen geïnstalleerd. Als hier revers engineering bedoeld wordt is het antwoord nee. Ja. Sprints zijn altijd sequentieel. Feedback vanuit een voorgaande sprint kan effect hebben op een volgende. Waarschijnlijk is er een beeld van de ideale product owner. En dat de klant die rol vervult. In de praktijk is die rol van product owner dan ook heel belangrijk. Om succesvol te zijn moet je: een goed beeld hebben van het op te leveren product; getraind zijn; in staat zijn user stories te maken; de product backlog actief onderhouden; prioriteiten kunnen, durven en mogen stellen; in staat zijn met alle externe stakeholders een relatie te onderhouden. De klant begrijpt wat een Agile aanpak is: samenwerken is belangrijker dan alles in contracten vastleggen Zest Application Professionals Page 5 of 6

7 Hoe kunnen we Agile toepassen in een organisatie die ook al CMMI gebruikt? Kan ik ook Agile toepassen voor het ontwikkelen van architectuur? Dat gaat zeer goed samen. CMMI v1.3 heeft Agile geadopteerd. CMMI is vooral geschikt om de volwassenheid van een organisatie aan te geven, terwijl Agile en Scrum zeer geschikt zijn om in specifieke projecten te worden toegepast. Dit vult elkaar prima aan. Er is een 'paradigma shift' nodig bij de architectuurontwikkeling. Met andere woorden: Door open te staan voor de mogelijkheid om een architectuur op te splitsen in kleine stukjes, in plaats van in één keer een perfecte architectuur te maken voor het hele product, kan een Agile aanpak goed werken. Wel is een high-level architectuur nodig om de sprints effectief te kunnen uitvoeren. Zest Application Professionals Page 6 of 6

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Regie voeren doe je zo!

Regie voeren doe je zo! 3122-1 R. van Veen 1. Inleiding 2 2. Wat is regie en wat maakt het zo complex? 3 3. Kan het niet eenvoudiger? 6 3.1 Wat komt er kijken bij regie 6 3.2 Regie vanuit ondernemerschap 7 3.3 Regie vanuit opdrachtgeverschap

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Bij Uitgeverij TIEM is in oktober het boek Regie op outsoucing.

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie