POST-FIX FUND. Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST-FIX FUND. Prospectus"

Transcriptie

1 POST-FIX FUND Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

2 POST-FIX FUND Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (het compartiment Post-Multifix LEGEND blijft echter tot op zijn vervaldag onderworpen aan de wet van 4 december 1990). Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten POST-FIX FUND POST-Multifix POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix Control POST-FIX FUND POST-Multifix CRESCENDO POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND Post-Multifix LEGEND POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix SIMPLISSIMO POST-FIX FUND POST-Multifix VALUE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Raad van bestuur van de bevek Pierre-Aymar De Potter D Indoye, Voorzitter, Head of Risk ALM & Performace Management, bpost banque S.A. Marnix Arickx, Bestuurder, Chief Executive Officer Belgium de BNP Paribas Investment Partners POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

3 Kristel Cools, Bestuurder, Head of Sales Belgium, Distribution Partners van BNP Paribas Investment Partners Denis Gallet, Bestuurder, Head of Market Risk, European and American Regions van BNP Paribas Investment Partners Frédéric Jonnart, Bestuurder, Marketing and Sales Manager, bpost bank N.V. David Moucheron, Bestuurder, Voorzitter van het Directiecomité, bpost bank N.V. Sophie Vincent, Bestuurder, THEAM BNP Paribas Investment Partners Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Kristel Cools Marnix Arickx Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Fund Balanced, BNP Paribas B Pension Fund Stability, BNP Paribas B Pension Fund Growth en Metropolitan-Rentastro Growth Lijst van de andere bevek's waarvoor de beheervennootschap is aangesteld: Altervision, BNP Paribas B Control, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009 Bestuurders: Charlotte Dennery, Voorzitter Marnix Arickx, Bestuurder Vincent Cambonie, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Max Diulius, Bestuurder Carolus Janssen, Bestuurder Alain Kokocinski, Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Marc Raynaud, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Commissaris: Deloitte, Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d S.C.R.L., Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Philip Maeyaert en Maurice Vrolix Kapitaal: ,03 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

4 Financiële dienst bpost bank N.V., De Brouckere Toren, Anspachlaan 1 /24, 1000 Brussel en netwerk van bpost Distributeur(s) Netwerk van bpost, naamloze vennootschap volgens publiek recht ( Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg Brussel Onderbewaarder(s) Voor het compartiment POST-Multifix PROTECT BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 10, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zijn gedelegeerd. Commissaris Ernst & Young S.C.C., Bedrijfsrevisoren, De Kleetlaan 2, 1831, Diegem (Brussels), vertegenwoordigd door Christel Weymeersch. Promotor bpost bank N.V. Persoon of personen op wie de verbintenissen rusten zoals bedoeld in artikelen 115, 3, alinea 3, 149, 152, 156, 157, 1, alinea 3, 165, 179, alinea 3, en 180, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging bpost bank N.V. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is op elk moment gelijk aan de waarde van het nettovermogen. Het mag niet minder bedragen dan EUR. Regels voor de waardering van de activa Zie artikel 10 van de statuten. Balansdatum 30 juni Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten Zie artikel 24 van de statuten. Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Voor de belegger die natuurlijk persoon is en inwoner van België: - Dividenden zijn in alle gevallen onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. - Indien het compartiment compartiment een gegarandeerd rendement biedt in de zin van art 19, 1, 3 van dat Wetboek, zal de aandeelhouder onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25% op het rendementsgedeelte van de terugkoopwaarde van zijn aandelen. Voor het overige is er geen inkomstenbelasting op meerwaarden. Voor de belegger die natuurlijk persoon is en geen inwoner van België : Enerzijds dividenden voor zover zij afkomstig zijn van Belgische dividenden, en anderzijds het rendementsgedeelte van compartimenten die een gegarandeerd rendement bieden, zijn in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. Beleggers dienen na te gaan of zijn onder België s Overeenkomsten tot het Vermijden van Dubbele Belasting, een vermindering of vrijstelling kunnen doen gelden. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

5 De bevek valt niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG betreffende de spaarinkomsten. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: De statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek, voor of na de inschrijving op deelbewijzen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de distributeurs. De in het verleden behaalde resultaten en de omloopsnelheid van de portefeuille zijn voor elk compartiment opgenomen in het laatste jaarverslag. De omloopsnelheid van de portefeuille is berekend conform de bepalingen van Afdeling II van Bijlage B bij het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, als aanvullende indicator van het gewicht van de transactiekosten. Dit cijfer weerspiegelt de frequentie van de verandering van de samenstelling van het vermogen over een periode van een jaar, als resultaat van de uitgevoerde transacties, los van de inschrijvingen en terugkopen van deelbewijzen. Een actief vermogensbeheer kan tot een hogere omloopsnelheid leiden. Het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren via de distributeurs. Alle informatie over de sicav wordt gepubliceerd volgens de wettelijke voorschriften. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers De tweede donderdag van de maand oktober om uur, Vooruitgangstraat 55 te Brussel of op het in de oproeping vermelde adres. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 60 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. 4. Contactpunt waar indien nodig aanvullende toelichtingen kunnen worden verkregen POSTINFO : 022 / Deze dienst beantwoordt van maandag tot vrijdag, van 8 tot 19 u en op zaterdag van 8,30 tot 12 u, al uw vragen betreffende de diensten van bpost bank. 5. Perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De persoon die verantwoordelijk is voor het prospectus verklaart dat de gegevens van het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie naar zijn weten overeenstemmen met de werkelijkheid en dat er in deze documenten niets ontbreekt dat de betekenis ervan zou wijzigen. Waarschuwing Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de aandelen van de Vennootschap niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. Synthetische risico- en opbrengstindicator De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI), die wordt berekend volgens de bepalingen van het reglement 583/2010, is voor elk compartiment opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. Deze indicator geeft de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar weer. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging zonder risico is, maar duidt op een laag risico. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

6 Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lagere potentiële opbrengst verbonden en omgekeerd is er aan een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hogere potentiële opbrengst verbonden. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. Beleggingsrisico s Potentiële beleggers wordt aanbevolen het volledige prospectus aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot een belegging. Elke belegging kan bovendien beïnvloed worden door wijzigingen van de regels inzake deviezencontrole, fiscaliteit of bronheffing, of van het economische en monetaire beleid. De beleggers worden er ten slotte voor gewaarschuwd dat het rendement van het compartiment mogelijk niet overeenkomt met de doelstelling ervan, dat de waarde van hun belegging zowel kan stijgen als dalen en dat zij het kapitaal dat zij hebben belegd (na aftrek van de inschrijvingsvergoedingen) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Hieronder worden de wezenlijke risico's opgesomd waaraan de sicav blootgesteld kan zijn. Liquiditeitsrisico Er bestaat een risico dat beleggingen in compartimenten illiquide worden wegens een te beperkte markt (vaak weerspiegeld door een bijzonder brede spread tussen bied- en laatprijs of grote prijsschommelingen), ofwel wanneer hun rating wordt verlaagd, ofwel wanneer de economische toestand slechter wordt. Het is dan ook mogelijk dat deze beleggingen niet snel genoeg kunnen worden verkocht of gekocht om een verlies in de compartimenten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Tegenpartijrisico Dit risico is verbonden met de kwaliteit of het in gebreke blijven van de tegenpartij waarmee de beheermaatschappij transacties afsluit voor hetzij het afwikkelen/leveren van financiële instrumenten, hetzij het afsluiten van termijncontracten op financiële instrumenten. Dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen (zoals de betaling, levering en terugbetaling). Risico's verbonden met afgeleide instrumenten Om het rendement van de portefeuille af te dekken (strategie voor gebruik van afgeleide producten voor afdekking (hedging)) en/ of te optimaliseren (strategie voor gebruik van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden (trading)) mag het compartiment gebruikmaken van technieken en afgeleide instrumenten beschreven in de fiche betreffende het compartiment (onder meer warrants op roerende waarden, swaps op roerende waarden, renteswaps, valutaswaps, inflatieswaps, volatiliteitsswaps en andere afgeleide producten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), futures, opties op roerende waarden, op renteproducten of op futures, enz.). De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading) gepaard gaat met een hefboomeffect. Dit verhoogt de volatiliteit van het rendement van de compartimenten. Provisies en kosten Het cijfer van de lopende kosten, berekend volgens de bepalingen van reglement 583/2010, is voor elk subfonds opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten geven de totale operationele en beheerkosten weer die aan het fonds in rekening worden gebracht, na aftrek van retrocessies. Deze kosten omvatten in het bijzonder: de beheerkosten; de kosten voor de depotbank; de kosten voor de rekeninghouder, in voorkomend geval; de kosten voor de beleggingsadviseur, in voorkomend geval; de kosten voor de accountant; de kosten voor de afgevaardigden (financieel, administratief en boekhoudkundig), in voorkomend geval; de kosten voor inschrijving van het fonds in andere lidstaten, in voorkomend geval; de distributiekosten; de instap- en uitstapvergoedingen wanneer de ICBE deelnemingsrechten of aandelen in een andere ICBE of ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. De lopende kosten kunnen variëren van boekjaar tot boekjaar. Zij omvatten niet de prestatievergoedingen en de transactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het rechten van deelneming in een andere beleggingsinstelling koopt of verkoopt. Het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

7 POST-FIX FUND POST-Multifix 5+ Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam POST-Multifix 5+ Oprichtingsdatum 10 februari 2010 Vervaldatum 3 oktober 2016 Nu de raad heeft beslist om geen nieuwe inschrijvingen meer toe te staan na de afsluitingsdatum van de eerste inschrijvingsperiode, is artikel van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van toepassing. Bijgevolg wordt er geen enkel document met essentiële beleggersinformatie uitgegeven voor dit compartiment. De instelling belast met de financiële dienstverlening blijft evenwel de aanvragen tot terugkoop en tot compartimentswijzigingen behandelen, alsook de betaling van de eventuele toekomstige dividenden. De informatie betreffende het compartiment is sinds 1 januari 2013 niet meer gewijzigd. De synthetische risico- en rendementsindicaor (SRRI) en het bedrag van de lopende kosten zijn opgenomen in de periodieke rapporten. Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met het beheer van de activa. 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van zes jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 3 oktober 2016, per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om te beleggen in deposito's met onderpand voor ten minste 80% bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren Beleggingsbeleid van het compartiment Het eerste dividend wordt vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op 25 EUR (hetzij 5% van de initiële nettoinventariswaarde) en zal betaald worden op 12 april POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

8 Het bedrag van de vijf laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen van ondernemingen die bij de lancering van de afdeling geselecteerd zijn uit een universum van aandelen van ondernemingen van het type "Best in Class +". Dit universum wordt samengesteld op basis van een onderzoeksproces en - methodologie dat is gevalideerd door een onafhankelijk internationaal comité van experts (het "Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee"). Dit universum omvat ondernemingen die zowel aan specifieke criteria (1) beantwoorden : inzake milieubeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en "Corporate Governance" als ondernemingen waarvan de producten en de diensten bijdragen tot het oplossen van problemen in verband met het milieu of de duurzame ontwikkeling. Bovendien heeft het compartiment de bedrijven met een onaanvaardbaar gedrag in de volgende domeinen uit de investeringen verwijderd: mensenrechten, arbeidsrecht, kinderarbeid, militair materieel en wapens, respect voor het milieu, kernenergie, pesticiden, genetisch gemanipuleerde organismen, tabak, alcohol, de gokindustrie en pornografie. Deze korf is, met gelijke weging, samengesteld (2) als volgt : ALLIANZ (XETRA), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), ELI LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), INTEL (NASDAQ), KONINKLIJKE KPN (EURONEXT AMSTERDAM), LAFARGE (EURONEXT PARIS), MITSUBISHI (TOKYO STOCK EXCHANGE), JX HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), PHILIPS ELECTRONICS (EURONEXT AMSTERDAM), REPSOL (MADRID STOCK EXCHANGE), SEVEN & I HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), SEVERN TRENT (LONDON STOCK EXCHANGE), SONY (TOKYO STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), THYSSENKRUPP (XETRA), VALLOUREC (EURONEXT PARIS) en VERIZON COMMUNICATIONS (NEW YORK STOCK EXCHANGE). De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- en dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve percentages of nulpercentages zullen worden vervangen systematisch door 6,5% (3) en dat de negatieve percentages integraal meetellen. Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend gelijk zijn aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 3 oktober 2016, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 500 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode. De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 april 2010 (4). De ontwikkeling van de korf zal worden vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende respectieve data: 30 maart 2012, 27 maart 2013, 31 maart 2014, 31 maart 2015 en 21 september 2016 (4). De vijf laatste dividenden worden respectievelijk op de volgende data betaald : 13 april 2012, 11 april 2013, 10 april 2014, 14 april 2015 en 3 oktober (1) Criteria voor de samenstelling van het universum van het type "Best in Class +" : - selectie van ondernemingen die als de beste uit hun sector worden beschouwd op het vlak van sociaal en milieubeleid (duurzame ontwikkeling), " Corporate Governance " als ondernemingen die strategische producten en diensten aanbieden met als inzet een duurzame ontwikkeling. (2) Deze korf van aandelen zal in principe niet onderwerpen zijn aan latere wijzigingen. Toch behoudt de raad van bestuur zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten, die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. (3) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en taksen. (4) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de aandelen van de korf noteren, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), op obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

9 De OTC-derivaten (niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt) moeten op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd bij elke berekening van de inventariswaarde van het compartiment. Op ieder ogenblik en op initiatief van het compartiment moeten deze instrumenten verkocht of geliquideerd kunnen worden tegen hun juiste waarde. Bepaalde strategie: Dit compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Voorbeelden: zie bijlage 2 Risicoprofiel van het type belegger Dit compartiment richt zich meer bepaald tot beleggers met volgend risicoprofiel : conservatief De beschrijving van de relevante risico's is opgenomen in het prospectus onder Beleggingsrisico's. Het compartiment kan worden blootgesteld aan de volgende pertinente en aanzienlijke risico s: Liquiditeitsrisico, Tegenpartijrisico, Risico's verbonden met afgeleide instrumenten. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

10 3. Bedrijfsinformatie Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging Verhandelingprovisie 2% -- indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Compartimentswijziging EUR Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel bij vervroegde uittreding) Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Beurstaks Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan filialen van BNP Paribas Investment Partners, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 10 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,25 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,25 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Jaarlijkse belasting 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Uitkeringsaandelen op naam of gedematerialiseerd. ISIN code Classic-Distributie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

11 Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldatum en bevindt zich dan in vereffening, tenzij de raad van bestuur uiterlijk op de dag vóór de vervaldatum gebruik maakt van zijn bevoegdheid om het compartiment te verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege en vereffening van het compartiment: 1) de terugbetaling van de aandelen van het compartiment zal uitgevoerd worden tegen de prijs en conform de voorwaarden die door de raad van bestuur zijn vastgelegd in overeenstemming met de bij de uitgifte vastgelegde voorwaarden na publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) de raad van bestuur zal een speciaal verslag opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) de prijs van terugbetaling en het speciaal verslag van de raad van bestuur zullen gecontroleerd worden door de commissaris; 4) de décharge van de bestuurders of van de vereffenaars en de commissaris zal voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering; 5) zal de afsluiting van de vereffening vastgesteld worden door de algemene vergadering die deze kwijting verleend heeft. Deze algemene vergadering zal de raad van bestuur de nodige bevoegdheden verlenen om de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de statuten door te voeren. Initiële inschrijvingsperiode Van 15 februari tot en met 20 maart 2010, met betalingsdatum op 6 april De raad van bestuur weigert elke nieuwe inschrijving na 20 maart 2010, einddatum van de initiële inschrijvingsperiode. Initiële inschrijvingsprijs 500 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 6 april 2010, laatste waarde berekend per 27/09/2016. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Bij wijze van uitzondering op deze regel, zal de inventariswaarde niet worden berekend op 16/09/2016. Alle terugkooporders die worden ontvangen en aanvaard na 31/08/2016 zullen worden uitgevoerd aan de eindwaarde die wordt berekend op 27/09/2016. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 194 van het koninklijk besluit van 12/11/12, op de website van BEAMA ( en is tevens beschikbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De volgende aanvragen tot omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming In de volgende gevallen zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen: POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

12 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen. 5 ) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, inkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

13 Bijlage : Voorbeeld van evolutieberekening van de korf op het einde van een observatieperiode (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Korf Positief Scenario Neutraal Scenario Negatief Scenario Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Aandeel % 6.50% 4.00% 6.50% % % Aandeel % 6.50% -8.00% -8.00% % % Aandeel % 6.50% 2.00% 6.50% 15.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 0.00% 6.50% -5.00% -5.00% Aandeel % 6.50% -3.00% -3.00% 4.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 13.00% 6.50% % % Aandeel % 6.50% 6.00% 6.50% -3.00% -3.00% Aandeel % 6.50% -1.00% -1.00% % % Aandeel % 6.50% % % 8.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 6.00% 6.50% % % Aandeel % -1.00% -5.00% -5.00% 15.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 2.00% 6.50% 6.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 5.00% 6.50% % % Aandeel % -2.00% -7.00% -7.00% -6.00% -6.00% Aandeel % 6.50% -3.00% -3.00% 17.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 7.00% 6.50% 9.00% 6.50% Aandeel % 6.50% 12.00% 6.50% -7.00% -7.00% Aandeel % -1.00% 0.00% 6.50% -1.00% -1.00% Aandeel % 6.50% 1.00% 6.50% -6.00% -6.00% Aandeel % 6.50% 10.00% 6.50% -5.00% -5.00% Evolutie van de korf 9.40% 5.33% 1.35% 2.18% -3.45% -4.88% Toegekende dividend (1) 5.33% 2.18% 0.00% (2) (1) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en van taksen. (2) Is de ontwikkeling van de korf negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

14 POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam POST-Multifix CASH PLUS Oprichtingsdatum 18 april 2007 Vervaldatum 1 december 2015 Nu de raad heeft beslist om geen nieuwe inschrijvingen meer toe te staan na de afsluitingsdatum van de eerste inschrijvingsperiode, is artikel van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van toepassing. Bijgevolg wordt er geen enkel document met essentiële beleggersinformatie uitgegeven voor dit compartiment. De instelling belast met de financiële dienstverlening blijft evenwel de aanvragen tot terugkoop en tot compartimentswijzigingen behandelen, alsook de betaling van de eventuele toekomstige dividenden. De informatie betreffende het compartiment is sinds 1 januari 2013 niet meer gewijzigd. De synthetische risico- en rendementsindicaor (SRRI) en het bedrag van de lopende kosten zijn opgenomen in de periodieke rapporten. Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met het beheer van de activa. 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen van minimum 2,25% en maximum 8,50% en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 december 2015, per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om te beleggen in deposito's met onderpand voor ten minste 80% bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

15 Beleggingsbeleid van het compartiment Het minimumdividend van 2,25% kan eventueel verhoogd worden tot maximum 8,50% in functie van de evolutie van een korf van twintig aandelen van ondernemingen die bij de lancering van de afdeling geselecteerd zijn uit een universum van aandelen van ondernemingen van het type "Best in Class +". Dit universum wordt samengesteld op basis van een onderzoeksproces en - methodologie dat is gevalideerd door een onafhankelijk internationaal comité van experts (het " Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee "). Dit universum omvat ondernemingen die zowel aan specifieke criteria (1) beantwoorden : inzake milieubeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en "Corporate Governance" als ondernemingen waarvan de producten en de diensten bijdragen tot het oplossen van problemen in verband met het milieu of de duurzame ontwikkeling. Bovendien heeft het compartiment de bedrijven met een onaanvaardbaar gedrag in de volgende domeinen uit de investeringen verwijderd: mensenrechten, recht op arbeid, kinderarbeid, militair materieel en wapens, respect voor het milieu, kernenergie, pesticiden, genetisch gemanipuleerde organismen, tabak, alcohol, de gokindustrie en pornografie. Deze korf is, met gelijke weging, samengesteld (2) als volgt : APPLE COMPUTER (NASDAQ), BAYERISCHE MOTOREN WERKE (XETRA), BT GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), CANON (TOKYO STOCK EXCHANGE), EAST JAPAN RAILWAY (TOKYO STOCK EXCHANGE), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), FUJITSU (TOKYO STOCK EXCHANGE), KINGFISHER (LONDON STOCK EXCHANGE), KONINKLIJKE KPN (EURONEXT AMSTERDAM), KYOCERA (TOKYO STOCK EXCHANGE), LAFARGE (EURONEXT PARIS), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE), PORTUGAL TELECOM (EURONEXT LISBON), ROYAL BANK OF SCOTLAND (LONDON STOCK EXCHANGE), TELECOM ITALIA (MILAN STOCK EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), TOKYO GAS (TOKYO STOCK EXCHANGE), UPM- KYMMENE OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE) en VODAFONE GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE). De evolutie van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve percentages of nulpercentages systematisch door 8,50% zullen worden vervangen. Indien de evolutie van de korf groter is dan 2,25%, dan zal het dividend voor deze periode (3) gelijk zijn aan deze evolutie. Is de evolutie van de aandelenkorf kleiner dan 2,25%, dan zal het dividend voor deze periode (3) gelijk zijn aan het minimumdividend van 2,25%. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 december 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 500 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 19, 20 en 21 juni De ontwikkeling van de korf zal worden vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen : 29 mei 2008, 29 mei 2009, 28 mei 2010, 31 mei 2011, 31 mei 2012, 31 mei 2013, 30 mei 2014 en 20 november De acht dividenden worden respectievelijk betaald op de volgende data : 9 juni 2008, 8 juni 2009, 8 juni 2010, 8 juni 2011, 8 juni 2012, 10 juni 2013, 9 juni 2014 en 1 december (1) Criteria voor de samenstelling van het universum van het type "Best in Class +" : - selectie van bedrijven die als de beste uit hun sector worden beschouwd op het vlak van sociaal en milieubeleid (duurzame ontwikkeling) en " Corporate Governance ". (2) Deze korf van aandelen zal in principe niet onderwerpen zijn aan latere wijzigingen. Toch behoudt de raad van bestuur zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten, die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. (3) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, vóór aftrek van kosten en taksen. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), op obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet. De OTC-derivaten (niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt) moeten op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd bij elke berekening van de inventariswaarde van het compartiment. Op ieder ogenblik en op initiatief van het compartiment moeten deze instrumenten verkocht of geliquideerd kunnen worden tegen hun juiste waarde. Bepaalde strategie: Dit compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

16 Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Voorbeelden: zie bijlage 2 Risicoprofiel van het type belegger Dit compartiment richt zich meer bepaald tot beleggers met volgend risicoprofiel : conservatief De beschrijving van de relevante risico's is opgenomen in het prospectus onder Beleggingsrisico's. Het compartiment kan worden blootgesteld aan de volgende pertinente en aanzienlijke risico s: Liquiditeitsrisico, Tegenpartijrisico, Risico's verbonden met afgeleide instrumenten. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

17 3. Bedrijfsinformatie Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging Verhandelingprovisie 2% -- indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Compartimentswijziging EUR Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel bij vervroegde uittreding) Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Beurstaks Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan filialen van BNP Paribas Investment Partners, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 10 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,25 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,25 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Jaarlijkse belasting 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Uitkeringsaandelen op naam of gedematerialiseerd. ISIN code Classic-Distributie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

18 Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldatum en bevindt zich dan in vereffening, tenzij de raad van bestuur uiterlijk op de dag vóór de vervaldatum gebruik maakt van zijn bevoegdheid om het compartiment te verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege en vereffening van het compartiment: 1) de terugbetaling van de aandelen van het compartiment zal uitgevoerd worden tegen de prijs en conform de voorwaarden die door de raad van bestuur zijn vastgelegd in overeenstemming met de bij de uitgifte vastgelegde voorwaarden na publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) de raad van bestuur zal een speciaal verslag opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) de prijs van terugbetaling en het speciaal verslag van de raad van bestuur zullen gecontroleerd worden door de commissaris; 4) de décharge van de bestuurders of van de vereffenaars en de commissaris zal voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering; 5) zal de afsluiting van de vereffening vastgesteld worden door de algemene vergadering die deze kwijting verleend heeft. Deze algemene vergadering zal de raad van bestuur de nodige bevoegdheden verlenen om de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de statuten door te voeren. Initiële inschrijvingsperiode Van 7 mei tot en met 2 juni 2007, met betalingsdatum op 22 juni De raad van bestuur weigert elke nieuwe inschrijving na 2 juni 2007, einddatum van de initiële inschrijvingsperiode. Initiële inschrijvingsprijs 500 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 22 juni 2007, laatste waarde berekend per 25/11/2015. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Bij wijze van uitzondering op deze regel, zal de inventariswaarde niet worden berekend op 17/11/2015. Alle terugkooporders die worden ontvangen en aanvaard na 02/11/2015 zullen worden uitgevoerd aan de eindwaarde die wordt berekend op 25/11/2015. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 194 van het koninklijk besluit van 12/11/12, op de website van BEAMA ( en is tevens beschikbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De volgende aanvragen tot omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming In de volgende gevallen zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen: POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

19 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen. 5 ) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, inkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

20 Bijlage : Voorbeeld van evolutieberekening van de korf op het einde van een observatieperiode (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Korf Positief Scenario Neutraal Scenario Negatief Scenario Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Aandeel % 8.50% 4.00% 8.50% % % Aandeel % 8.50% -5.00% -5.00% % % Aandeel % 8.50% 2.00% 8.50% 15.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 0.00% 8.50% -5.00% -5.00% Aandeel % 8.50% -3.00% -3.00% 4.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 13.00% 8.50% % % Aandeel % 8.50% 6.00% 8.50% -3.00% -3.00% Aandeel % 8.50% -1.00% -1.00% % % Aandeel % 8.50% 3.00% 8.50% 8.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 6.00% 8.50% % % Aandeel % -1.00% -5.00% -5.00% 15.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 2.00% 8.50% 6.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 5.00% 8.50% % % Aandeel % -2.00% -7.00% -7.00% -6.00% -6.00% Aandeel % 8.50% -3.00% -3.00% 17.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 7.00% 8.50% 9.00% 8.50% Aandeel % 8.50% 12.00% 8.50% -7.00% -7.00% Aandeel % -1.00% 0.00% 8.50% -1.00% -1.00% Aandeel % 8.50% -9.00% -9.00% -6.00% -6.00% Aandeel % 8.50% 10.00% 8.50% -5.00% -5.00% Evolutie van de korf 9.40% 7.03% 1.85% 3.88% -3.45% -4.18% Toegekende dividend (1) 7.03% 3.88% 2.25% (2) (1) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en van taksen. (2) Het toegekende dividend is gelijk aan minimum 2.25%. (3) POST-FIX FUND - Prospectus - versie NOVEMBER / 150

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2009 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2009 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 10 december 2008 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT)

BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT) BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT) Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI 2013 1 / 12 METROPOLITAN-RENTASTRO

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Real Estate Securities (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities

Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds World Opportunities (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie