BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT)"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT) Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

2 BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Naam BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 9 december 2010 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, Brussel Statuut Informatie betreffende de bevek Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Sustainable BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Equities Click BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Equities Click BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Equities Click BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Call Index BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Call Index BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Call Index Raad van bestuur van de bevek Marnix Arickx, Voorzitter, Chief Executive Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium Marleen Teunen, Bestuurder, Director Marketing Private & Save & Invest van BNP Paribas Fortis Denis Gallet-Van Coppenolle, Bestuurder, Head of Market Risk, European and American Regions van BNP Paribas Investment Partners Olvier Lafont, Bestuurder, Head of Strategy, Corporate Development & Strategy van BNP Paribas Investment Partners Alexandre Deveen, Onafhankelijke Bestuurder, onafhankelijk consultant en lesgever. Pierre Picard, Bestuurder, Deputy Head of Group Networks de BNP Paribas Investment Partners Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Denis Gallet-Van Coppenolle Olivier Lafont Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

3 Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Fund Balanced, BNP Paribas B Pension Fund Stability, BNP Paribas B Pension Fund Growth en Metropolitan-Rentastro Lijst van de andere bevek's waarvoor de beheervennootschap is aangesteld: BNP Paribas B Control, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas Fix 2010, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, Post-Fix Fund, Prime. Bestuurders: Charlotte Dennery, Voorzitter, Chief Operating Officer van BNP Paribas Investment Partners Marnix Arickx, Bestuurder, Chief Executive Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium Vincent Cambonie, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP Paribas Investment Partners Stefaan Dendauw, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium William De Vijlder, Bestuurder, Chief Economist van BNP Paribas Carolus Janssen, Bestuurder, Head of Multi Asset Solutions van BNP Paribas Investment Partners Alain Kokocinski, Onafhankelijke bestuurder Julian Kramer, Bestuurder, Head of External Distribution Northern Europe van BNP Paribas Investment Partners Olivier Lafont, Bestuurder, Head of Strategy, Corporate Development & Organisation van BNP Paribas Investment Partners Marc Raynaud, Bestuurder, Head of Global Fund Solutions van BNP Paribas Investment Partners Hans Steyaert, Bestuurder, Head of Operational Change Management van BNP Paribas Investment Partners Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Commissaris: Deloitte, Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d S.C.R.L., Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Bernard De Meulemeester Kapitaal: ,03 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij is belast met het beheer van de activa. Financiële dienst BNP Paribas Fortis N.V. Distributeur(s) BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Fortis N.V. Distributienet "Private Banking" van BNP Paribas Fortis Distributienet "Fintro" van BNP Paribas Fortis ABN Amro Bank Axa Bank Belgium Bank J.Van Breda & C N.V. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

4 BKCP Bank Beobank (1) Deutsche Bank KBC Securities Leleux Associated Brokers S.G. Bank De Maertelaere N.V. Van Lanschot Bankiers België (1) Beobank Belgium N.V biedt eveneens een Nominee Service. Voor details, zie rubriek Nominee hieronder. Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg, Brussel Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services Brussels, Louis Schmidtlaan 2, Brussel aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 10, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zijn gedelegeerd. Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave Promotor BNP Paribas Fortis N.V. Persoon of personen op wie de verbintenissen rusten zoals bedoeld in artikelen 115, 3, alinea 3, 149, 152, 156, 157, 1, alinea 3, 165, 179, alinea 3, en 180, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging BNP Paribas Fortis N.V. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is op elk moment gelijk aan de waarde van het nettovermogen. Het mag niet minder bedragen dan EUR. Regels voor de waardering van de activa Zie artikel 10 van de statuten. Balansdatum 31 december Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten Zie artikel 24 van de statuten. Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,0925%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Voor de belegger die natuurlijk persoon is en inwoner van België: - Dividenden zijn in alle gevallen onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. - Indien het compartiment compartiment een gegarandeerd rendement biedt in de zin van art 19, 1, 3 van dat Wetboek, zal de aandeelhouder onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25% op het rendementsgedeelte van de terugkoopwaarde van zijn aandelen. Voor het overige is er geen inkomstenbelasting op meerwaarden. Voor de belegger die natuurlijk persoon is en geen inwoner van België : BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

5 Enerzijds dividenden voor zover zij afkomstig zijn van Belgische dividenden, en anderzijds het rendementsgedeelte van compartimenten die een gegarandeerd rendement bieden, zijn in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. Beleggers dienen na te gaan of zijn onder België s Overeenkomsten tot het Vermijden van Dubbele Belasting, een vermindering of vrijstelling kunnen doen gelden. De bevek valt niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG betreffende de spaarinkomsten. Het uiteindelijke belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, hangt af van het fiscale statuut van die belegger het land van zijn woonplaats. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: De statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek, voor of na de inschrijving op deelbewijzen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de distributeurs. De in het verleden behaalde resultaten en de omloopsnelheid van de portefeuille zijn voor elk compartiment opgenomen in het laatste jaarverslag. De omloopsnelheid van de portefeuille is berekend conform de bepalingen van Afdeling II van Bijlage B bij het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, als aanvullende indicator van het gewicht van de transactiekosten. Dit cijfer weerspiegelt de frequentie van de verandering van de samenstelling van het vermogen over een periode van een jaar, als resultaat van de uitgevoerde transacties, los van de inschrijvingen en terugkopen van deelbewijzen. Een actief vermogensbeheer kan tot een hogere omloopsnelheid leiden. Het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren via de distributeurs. Alle informatie over de sicav wordt gepubliceerd volgens de wettelijke voorschriften. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers De derde donderdag van de maand april om uur, Vooruitgangstraat Brussel of op het in de oproeping vermelde adres. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 60 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. 4. Contactpunt waar indien nodig aanvullende toelichtingen kunnen worden verkregen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17u. 5. Perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat Brussel De persoon die verantwoordelijk is voor het prospectus verklaart dat de gegevens van het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie naar zijn weten overeenstemmen met de werkelijkheid en dat er in deze documenten niets ontbreekt dat de betekenis ervan zou wijzigen. Waarschuwing Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de aandelen van de Vennootschap niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

6 Synthetische risico- en opbrengstindicator De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI), die wordt berekend volgens de bepalingen van het reglement 583/2010, is voor elk compartiment opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. Deze indicator geeft de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar weer. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging zonder risico is, maar duidt op een laag risico. Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lagere potentiële opbrengst verbonden en omgekeerd is er aan een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hogere potentiële opbrengst verbonden. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. Beleggingsrisico s Potentiële beleggers wordt aanbevolen het volledige prospectus aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot een belegging. Elke belegging kan bovendien beïnvloed worden door wijzigingen van de regels inzake deviezencontrole, fiscaliteit of bronheffing, of van het economische en monetaire beleid. De beleggers worden er ten slotte voor gewaarschuwd dat het rendement van het compartiment mogelijk niet overeenkomt met de doelstelling ervan, dat de waarde van hun belegging zowel kan stijgen als dalen en dat zij het kapitaal dat zij hebben belegd (na aftrek van de inschrijvingsvergoedingen) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Hieronder worden de wezenlijke risico's opgesomd waaraan de sicav blootgesteld kan zijn. Kredietrisico Dit is het risico dat kan voortvloeien uit de ratingverlaging of het in gebreke blijven van een emittent van obligaties waaraan de subfondsen zijn blootgesteld, en waardoor de waarde van de beleggingen aldus kan dalen. Deze risico's houden verband met het vermogen van een emittent om zijn schulden te voldoen. Een ratingverlaging van een uitgifte of een emittent kan leiden tot een waardevermindering van de obligaties waarin een subfonds heeft belegd. Liquiditeitsrisico Er bestaat een risico dat beleggingen van de subfondsen illiquide worden wegens een te beperkte markt (vaak weerspiegeld door een bijzonder brede spread tussen bied- en laatprijs of grote prijsschommelingen), of wanneer hun rating wordt verlaagd, of wanneer de economische toestand slechter wordt; bijgevolg is het mogelijk dat deze beleggingen niet snel genoeg kunnen worden verkocht of gekocht om een verlies in de subfondsen te verhinderen of tot een minimum te beperken. Tegenpartijrisico Dit risico houdt verband met de kwaliteit of het in gebreke blijven van de tegenpartij waarmee de Beheermaatschappij onderhandelt,met name wat betreft betaling van/levering van financiële instrumenten en het aangaan van overeenkomsten op het vlak van financiële termijninstrumenten. Dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: betaling, levering en terugbetaling). Transactierisico en bewaarrisico: Bepaalde markten zijn minder gereglementeerd dan de meeste internationale markten; bijgevolg kunnen de diensten in verband met bewaring en vereffening voor de fondsen op dergelijke markten meer risico's inhouden. Risico in verband met financiële derivaten Om het rendement van zijn portefeuille af te dekken (strategie voor het gebruik van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (hedging)) en/of te optimaliseren (strategie voor het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading)), kan het compartiment een beroep doen op de afgeleide technieken en instrumenten onder de voorwaarden die beschreven zijn in de fiche van het compartiment (met name warrants op overdraagbare effecten, contracten voor de uitwisseling van overdaagbare effecten, rentevoeten, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere financiële derivaten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), termijncontracten, opties op overdraagbare effecten, rentevoeten of termijncontracten, enz.). De aandacht van beleggers wordt gevestigd op het feit dat het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden gepaard gaat met een hefboomeffect. De compartimenten hebben daardoor een hogere volatiliteit. Risico gekoppeld aan de aandelenmarkten De risico s die gepaard gaan met beleggingen in aandelen (en daarmee gelijkgestelde instrumenten) omvatten aanzienlijke koersschommelingen, negatieve informatie over de emittent of de markt en het ondergeschikte karakter van de aandelen ten opzichte van de obligaties die door dezelfde vennootschap worden uitgegeven. Bovendien zijn aandelenkoersen op korte termijn dikwijls volatieler. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

7 Het risico dat een of meer vennootschappen een daling registreren of geen vooruitgang boeken kan op een gegeven moment een negatieve invloed hebben op het rendement van de hele portefeuille. Er kan voor de beleggers geen waarborg geboden worden dat de waarde zal toenemen. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die hieruit worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk kunnen beleggers hun initiële belegging niet terugkrijgen. Het wordt geenszins gewaarborgd dat de beleggingsdoelstelling daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt. Renterisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. De rentevoeten kunnen invloed ondervinden van talrijke elementen of gebeurtenissen, zoals politieke of monetaire gebeurtenissen, de discontorente, de inflatie enz. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling van de waarde van de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten leidt. Valutarisico Een subfonds kan activa houden die luiden in andere valuta's dan zijn boekhoudkundige valuta en kan beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoersen tussen de boekhoudkundige valuta en de andere valuta's en door wijzigingen inzake deviezencontrole. Indien de valuta waarin een effect luidt ten opzichte van de boekhoudkundige valuta van het subfonds in waarde stijgt, zal de wisselkoers van het effect ten opzichte van de boekhoudkundige valuta stijgen; in het tegenovergestelde geval zal de waardevermindering van de valuta waarin het effect luidt, leiden tot een daling van de tegenwaarde van het effect. Indien de beheerder bereid is het valutarisico van een transactie af te dekken, is er geen garantie dat een dergelijke operatie volledig effectief zal zijn. Risico's in verband met de inflatie Het kan gebeuren dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt. Fiscaal risico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door de toepassing van de belastingwetten van de verschillende landen, inclusief bronheffingen, de verandering van regering of het economisch of monetair beleid in de betrokken landen. Bijgevolg kan geen waarborg worden gegeven dat de financiële doelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Grondstoffenmarktrisico Grondstoffenmarkten kunnen aanzienlijke, abrupte prijswijzigingen ervaren die een rechtstreeks effect hebben op de waardering van de aandelen en effecten vergeleken met de aandelen waarin een subfonds kan beleggen en/of indices waaraan een subfonds is blootgesteld. De onderliggende activa kunnen bovendien op volledig andere wijze evolueren dan op de traditionele effectenmarkten (aandelenmarkten, obligatiemarkten, enz.). Risico in verband met de opkomende markten en kleine beurskapitalisaties De subfondsen die beleggen in opkomende markten, in ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie of in gespecialiseerde of nichesectoren geven mogelijk blijk van een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden). Bovendien bieden bepaalde opkomende markten minder zekerheid dan de meeste ontwikkelde internationale markten. Derhalve kunnen de s met betrekking tot de transacties in de portefeuille, de vereffening en de bewaring, uitgevoerd voor rekening van de fondsen die in de opkomende markten zijn belegd, een hoger risico met zich meebrengen. De Beheermaatschappij en de beleggers aanvaarden deze risico's. Beleggingen op de Russische markt worden uitgevoerd op de 'Russian Trading System Stock Exchange' of 'RTS Stock Exchange', die een groot aantal Russische emittenten omvat en die het universum van Russische aandelen vrijwel volledig dekt. Dankzij de keuze van de RTS Stock Exchange kan worden geprofiteerd van de liquiditeit van de Russische markt, zonder dat er in de lokale valuta moet worden gehandeld, daar alle emittenten op de RTS Stock Exchange direct in USD kunnen worden verhandeld. Het is mogelijk dat kleinere ondernemingen niet in staat zijn om nieuwe middelen te vergaren om hun groei en hun ontwikkeling te verzekeren, dat het hen ontbreekt aan visie inzake beheer of dat zij producten ontwikkelen voor nieuwe, onzekere markten. Risico's in verband met beleggingen in bepaalde landen Beleggen in bepaalde landen (China, India, Indonesië, Japan, Saoedi-Arabië en Thailand) brengt risico s met zich mee die verband houden met de beperkingen die worden opgelegd aan buitenlandse beleggers en tegenpartijen, met de hogere volatiliteit van deze markten en met het risico van het gebrek aan liquiditeit van bepaalde portefeuillelijnen. Dit houdt in dat bepaalde aandelen niet beschikbaar zouden kunnen zijn voor het subfonds doordat het aantal toegelaten buitenlandse beleggers of het totaal van de toegelaten beleggingen voor buitenlandse beleggers reeds bereikt is. Bovendien kan de repatriëring naar het buitenland, door buitenlandse beleggers, van hun deel van de nettowinst, het kapitaal en de dividenden, aan bijkomende beperkingen onderhevig zijn of de toestemming van de betrokken overheid vereisen. De Vennootschap zal hier alleen in beleggen als de beperkingen haar aanvaardbaar lijken. Er kan echter geen waarborg geboden worden dat er in de toekomst geen andere beperkingen zullen worden opgelegd. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

8 Provisies en kosten Het cijfer van de lopende kosten, berekend volgens de bepalingen van reglement 583/2010, is voor elk subfonds opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten geven de totale operationele en beheerkosten weer die aan het fonds in rekening worden gebracht, na aftrek van retrocessies. Deze kosten omvatten in het bijzonder: de beheerkosten; de kosten voor de depotbank; de kosten voor de rekeninghouder, in voorkomend geval; de kosten voor de beleggingsadviseur, in voorkomend geval; de kosten voor de accountant; de kosten voor de afgevaardigden (financieel, administratief en boekhoudkundig), in voorkomend geval; de kosten voor inschrijving van het fonds in andere lidstaten, in voorkomend geval; de distributiekosten; de instap- en uitstapvergoedingen wanneer de ICBE deelnemingsrechten of aandelen in een andere ICBE of ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. De lopende kosten kunnen variëren van boekjaar tot boekjaar. Zij omvatten niet de vergoedingen en de transactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het rechten van deelneming in een andere beleggingsinstelling koopt of verkoopt. Het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. Nominee Het stelsel van de Nominee houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven in een effectenrekening geopend op hun persoonlijke naam bij de Nominee, terwijl de gezamenlijk inschrijvingen van de houders die voor deze techniek kiezen (de Nominee-beleggers ) een weerslag vinden in de globale inschrijving voor rekening van de Nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de SICAV. Als centraliserende tussenpersoon waakt de Nominee over de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Bovendien staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers in de individuele effectenrekeningen. Deze laatsten kunnen de staat en waardering van hun aandelen op naam continu volgen dankzij de geregelde communicatie vanwege de Nominee. De rechtsverhouding tussen de Nominee-beleggers en de Nominee wordt geregeld door het Belgisch recht. De individuele rechten van elke Nominee-belegger zijn dan ook gewaarborgd door de hierna beschreven wettelijke bepalingen en maatregelen. Krachtens het Koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten heeft de houder van een inschrijving op effectenrekening (in casu de Nominee-belegger) een revindicatierecht m.b.t. de titels die zijn eigendom zijn, dat geldt tegenover alle derden, inzonderheid in geval van insolventie van de Nominee. Dit betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opvorderen in geval zijn aanspraken in samenloop komen met die van andere schuldeisers van de Nominee. Aldus blijven de patrimoniale rechten van de belegger dankzij de inschrijving in een effectenrekening gewaarborgd. In het Nominee-stelsel heeft de belegger uiteraard recht op mededeling van alle informatie die volgens de wet die van toepassing is op de aandelen moet worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam (periodieke rapporten, documenten m.b.t. algemene vergaderingen, jaarrekeningen en dgl.). Elke Nominee-belegger zal dan ook een bericht ontvangen waarbij hem gemeld wordt welke informatie gepubliceerd werd en dat hij die informatie op verzoek gratis kan bekomen in zijn verkooppunt Ten slotte komt ook het stemrecht van de aandeelhouder in het Nominee-stelsel niet in het gedrang. Mits tijdig schriftelijk verzoek aan de Nominee (met name uiterlijk 30 dagen vóór de betrokken algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen genomen om de Nominee- belegger toe te laten zelf zijn stemrecht uit te oefenen. Bij ontstentenis van dergelijk verzoek zal de Nominee namens de Nominee- beleggers steeds het stemrecht uitoefenen in het exclusieve belang van de Nominee. Omdat de behandeling van inschrijvingen en bewegingen m.b.t. zulke directe inschrijvingen op naam extra administratief werk zal vergen voor zowel de Nominee als de SICAV en zijn Transfer Agent zal bij elke wijziging van een Nomineeinschrijving naar een directe inschrijving een kostendekkende vergoeding worden aangerekend. Thans is deze vergoeding vastgesteld op 50 EUR (BTW inbegrepen) per tussenkomst, ten gunste van de Nominee. Omzettingen van directe inschrijving in Nominee-inschrijving en vice versa gebeuren op louter verzoek aan de loketten van ieder verkooppunt van de Nominee. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

9 BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Sustainable 1 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Index Sustainable 1 Oprichtingsdatum 9 december 2010 Vervaldag 1 augustus 2017 In toepassing van artikel van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de raad van bestuur om vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe inschrijvingen in de compartimenten van de bevek meer toe te staan. Als gevolg daarvan zal er geen enkel document met essentiële beleggersinformatie gepubliceerd worden voor dit compartiment. De financiële dienstverlener blijft echter wel instaan voor de verwerking van aanvragen voor terugkoop en wijziging van compartiment, evenals voor de uitkering van eventuele toekomstige dividenden. De informatie over de compartimenten is niet gewijzigd sinds 1 januari De synthetische risio- en rendements-indicator en de lopende kosten worden vermeld in de periodieke rapporten. 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgelegd op 1 augustus 2017, een eventuele meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de oorspronkelijk vastgelegde nettoinventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van de strategie-index "Sigma SRI World Index V10 Price Return - EUR" (de strategie-index) (met als Bloomberg Code: BIPSSW1P Index) (1) (2). Die index die met variabele weging is samengesteld uit een " Aandelengedeelte " (van 0% tot maximum 150%) op basis van een mechanisme van risicobeperking gekoppeld aan een nagestreefde volatiliteit van 10%) evenals, met wisselende weging en omgekeerd evenredig, uit een " Monetair gedeelte " (van 0% tot maximum 100%). Meer bepaald: BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

10 - Het " Aandelengedeelte " bestaat uit een korf van bedrijfsaandelen met veranderlijke weging: waarvan de praktijken worden beschouwd als de beste uit hun respectievelijk sector op het vlak van sociaal en milieubeleid (duurzame ontwikkeling) en "Corporate Governance" waarvan de producten en de diensten bijdragen tot het oplossen van problemen in verband met het milieu of de duurzame ontwikkeling; waarvan de producten en de diensten een positieve en duurzame impact hebben op het milieu en het sociaal klimaat. De dynamisch beheerde samenstelling van de korf wordt elk kwartaal herzien en met veranderlijke weging herwogen (respectievelijk begin maart, juni, september en december van elk jaar). Dit process mondt uit in een korf die steeds is samengesteld uit 50 (minimum) tot 75 (maximum) bedrijfsaandelen. - Het " Monetair gedeelte " is samengesteld uit geldmarkt instrumenten en/of liquide middelen. De evolutie van de strategie-index wordt bepaald ten opzichte van zijn startwaarde. De startwaarde van de strategie-index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en 24 januari 2011 (5). De eindwaarde van de strategie-index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 29 januari, 29 februari, 31 maart, 28 april, 31 mei, 30 juni, 29 juli, 31 augustus, 30 september, 31 oktober, 30 november en 30 december 2016, 31 januari, 28 februari, 31 maart, 28 april, 31 mei, 30 juni en 20 juli 2017 (4). De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de wisselkoers tussen de munt waarin de strategieindex noteert enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 augustus 2017, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR, vermeerderd met 80% van de evolutie van de strategie-index, in het geval van een positieve evolutie ervan (5). (1) Deze index kwalificeert zich niet als financiële index in de betekenis van artikel 45, 1er, 8, a) van het koninklijk besluit op 4 maart In geval van overmacht, kan de raad van bestuur een nieuwe strategie-index kiezen die het meest geschikt is voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen. (2) Raadpleeg voor meer informatie betreffende de strategie-index "Sigma SRI World Index V10 Price Return - EUR" het volgende internetadres: daar vindt u onder meer een periodieke bespreking van de index berekeningsmethodologie evenals de evolutie van de slotkoersen in vergelijking met zijn benchmark, de "MSCI World Index" (3). (3) De berekeningsmethodologie van de index "MSCI World Index" is beschikbaar op het volgende internetadres: (4) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de aandelen noteren die eventueel in het 'Aandelengedeelte' van de strategie-index kunnen worden opgenomen, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. (5) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, exclusief kosten en taksen. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een index. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging Voorbeelden: Zie bijlage Risicoprofiel van het type belegger Dit compartiment richt zich meer bepaald tot beleggers met volgend risicoprofiel : defensief De beschrijving van de relevante risico's is opgenomen in het prospectus onder Beleggingsrisico's. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan de risico's gekoppeld aan de aandelenmarkten, aan het tegenpartijrisico en aan het risico verbonden met afgeleide instrumenten. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

11 3. Bedrijfsinformatie Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 2,5% (bij BNP Paribas Fortis en Fintro, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of telefonische inschrijving op nr ). -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa EUR BTW inbegrepen (ten gunste van de Nominee) 3% (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding). Verlaagd tot 0,50% voor de orders verwerkt tegen de NIW berekend op 02/05/2014. Beurstaks -- 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Bestaan van soft commissions Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Vergoeding van de bestuurders De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van EUR en EUR per vergadering die hij bijwoont. Jaarlijkse belasting 0,0925% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of gedematerialiseerd. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

12 ISIN code Classic-Kapitalisatie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldag en wordt vereffend indien de raad van bestuur ten laatste een dag voor deze datum geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het compartiment te verlengen. Ingeval het compartiment van rechtswege ontbonden en vereffend wordt: 1) zal de terugbetaling van de aandelen van het compartiment gebeuren aan de prijs en volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur met eerbied voor de voorwaarden vastgelegd bij de uitgave door middel van publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) zal de raad van bestuur een speciaal rapport opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) zal de prijs van terugbetaling en het speciaal rapport van de raad van bestuur nagekeken worden door de commissaris; 4) zal de kwijting aan de beheerders of aan de vereffenaars en de commissaris voorgelegd worden op de volgende gewone vergadering; 5) zal de sluiting van de vereffening vastgesteld worden door de vergadering die de kwijting heeft toegekend. Deze vergadering zal de macht verlenen aan de raad van bestuur om over te gaan tot de statutaire wijzigingen die eruit volgen. Initiële inschrijvingsperiode van 15 december tot 14 januari 2011 om 16uur, met betalingsdatum op 24 januari Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 24 januari 2011, laatste waarde berekend per 26 juli De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het artikel 194 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, op de website van BeAMA (http://www.beama.be/vni), en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de datum van ontvangst van de vraag. Deze inventariswaarde zal berekend worden zoals hierboven vermeld. Ze zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

13 Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen met name in de volgende gevallen : 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen; 5) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, terugkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

14 Bijlage : Voorbeeld van evolutieberekening van de korf op het einde van een observatieperiode (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Observatiedatum Positief scenario Neutraal scenario Negatief scenario Indexwaarde Evolutie van de index Indexwaarde Evolutie van de index Indexwaarde 20/01/2011 1, , , /01/2011 1, , , /01/2011 1, , , Initiële waarde Initiële waarde Initiële waarde 1.047, , ,92 Evolutie van de index 29/01/2016 1, % 1, % % 29/02/2016 1, % 1, % % 31/03/2016 1, % 1, % % 28/04/2016 1, % 1, % % 31/05/2016 1, % 1, % 1, % 30/06/2016 1, % 1, % % 29/07/2016 1, % 1, % % 31/08/2016 1, % 1, % % 30/09/2016 1, % 1, % % 31/10/2016 1, % 1, % % 30/11/2016 1, % 1, % % 30/12/2016 1, % 1, % % 31/01/2017 1, % 1, % % 28/02/2017 1, % 1, % % 31/03/2017 1, % 1, % % 28/04/2017 1, % 1, % % 31/05/2017 1, % 1, % % 30/06/2017 1, % 1, % % 20/07/2017 1, % % % Eindwaarde Eindwaarde Eindwaarde 73,44% 22,77% 1.817, ,49 944,57-9,86% Evolutie van de index 73.44% 22.77% 0 % (2) % gebruikt voor de berekening van de meerwaarde 58.75% = 73.44% * 80% 18,21% = 22.77% * 80% 0.00% = 0.00% * 80% Inventariswaarde op 1, = 1, * ( 1 + 1, = 1, * ( 1 + 1, = 1, * ( 1 + vervaldag (excl. kosten en 58.75%) 18.21%) 0.00%) taksen) Actuarieel rendement 7,34% 2,59% 0,00% (1) Voor aftrek van kosten en belastingen (2) De toegekende meerwaarde is gelijk aan 0% en niet aan 9,86%, want het kapitaal is voor 100% beschermd bij vervaldag. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

15 BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) Index Commodities 1 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Index Commodities 1 Oprichtingsdatum 9 december 2010 Vervaldag 1augustus 2017 In toepassing van artikel van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de raad van bestuur om vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe inschrijvingen in de compartimenten van de bevek meer toe te staan. Als gevolg daarvan zal er geen enkel document met essentiële beleggersinformatie gepubliceerd worden voor dit compartiment. De financiële dienstverlener blijft echter wel instaan voor de verwerking van aanvragen voor terugkoop en wijziging van compartiment, evenals voor de uitkering van eventuele toekomstige dividenden. De informatie over de compartimenten is niet gewijzigd sinds 1 januari De synthetische risio- en rendements-indicator en de lopende kosten worden vermeld in de periodieke rapporten. 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgelegd op 1 augustus 2017, een eventuele meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de oorspronkelijk vastgelegde nettoinventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een korf van tien indexen, met gelijke weging, samengesteld (1) als volgt: S&P GSCI Crude Oil Index (Excess Return), S&P GSCI Natural Gas Index (Excess Return), S&P GSCI Gold Index (Excess Return), S&P GSCI Silver Index (Excess Return), S&P GSCI Copper Index (Excess Return), S&P GSCI Nickel Index (Excess Return), S&P GSCI Zinc Index (Excess Return), S&P GSCI Soybeans Index (Excess Return), S&P GSCI Corn Index (Excess Return), S&P GSCI Sugar Index (Excess Return). BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

16 De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de tien individuele procentuele stijgingen of dalingen per index in vergelijking met hun startwaarde. Elk individuele procentuele stijging zal op 70% geplafonneerd worden (2). De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de indexen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, 1 augustus 2017, ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel van het compartiment (voor aftrek van kosten en taksen) de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde vermeerderd met de stijging van de korf, in geval van een positieve evolutie ervan, met een maximum van 70%, hetzij een actuarieel rendement van 8,47% (2). De startwaarde van de index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en 24 januari 2011 (3). De eindwaarde van elk index van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 18, 19 en 20 juli 2017 (3). (1) In geval van overmacht kan de Raad van Bestuur ertoe worden gebracht een nieuwe referentie-index te kiezen die het beste aansluit bij de nagestreefde doelstellingen. (2) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto inventariswaarde, exclusief kosten en taksen. (3) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de index noteert, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een indexenkorf. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging Voorbeelden: Zie bijlage Risicoprofiel van het type belegger Dit compartiment richt zich meer bepaald tot beleggers met volgend risicoprofiel : defensief De beschrijving van de relevante risico's is opgenomen in het prospectus onder Beleggingsrisico's. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan het grondstoffenmarktrisico, aan het tegenpartijrisico en aan het risico verbonden met afgeleide instrumenten. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

17 3. Bedrijfsinformatie Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 2,5% (bij BNP Paribas Fortis en Fintro, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of telefonische inschrijving op nr ). -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa EUR BTW inbegrepen (ten gunste van de Nominee) 3% (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding). Verlaagd tot 0,50% voor de orders verwerkt tegen de NIW berekend op 02/05/2014. Beurstaks -- 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Bestaan van soft commissions Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Vergoeding van de bestuurders De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van EUR en EUR per vergadering die hij bijwoont. Jaarlijkse belasting 0,0925% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of gedematerialiseerd. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

18 ISIN code Classic-Kapitalisatie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldag en wordt vereffend indien de raad van bestuur ten laatste een dag voor deze datum geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het compartiment te verlengen. Ingeval het compartiment van rechtswege ontbonden en vereffend wordt: 1) zal de terugbetaling van de aandelen van het compartiment gebeuren aan de prijs en volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur met eerbied voor de voorwaarden vastgelegd bij de uitgave door middel van publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) zal de raad van bestuur een speciaal rapport opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) zal de prijs van terugbetaling en het speciaal rapport van de raad van bestuur nagekeken worden door de commissaris; 4) zal de kwijting aan de beheerders of aan de vereffenaars en de commissaris voorgelegd worden op de volgende gewone vergadering; 5) zal de sluiting van de vereffening vastgesteld worden door de vergadering die de kwijting heeft toegekend. Deze vergadering zal de macht verlenen aan de raad van bestuur om over te gaan tot de statutaire wijzigingen die eruit volgen. Initiële inschrijvingsperiode van 15 december tot 14 januari 2011 om 16uur, met betalingsdatum op 24 januari Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 24 januari 2011, laatste waarde berekend per 26 juli De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het artikel 194 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, op de website van BeAMA (http://www.beama.be/vni), en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de datum van ontvangst van de vraag. Deze inventariswaarde zal berekend worden zoals hierboven vermeld. Ze zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

19 Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen met name in de volgende gevallen : 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen; 5) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, terugkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

20 Bijlage : Voorbeeld van evolutieberekening van de korf op het einde van een observatieperiode (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Korf Positief scenario Neutraal scenario Negatief scenario S&P GSCI Crude Oil Index (ER) S&P GSCI Natural Gas Index (ER) S&P GSCI Gold Index (ER) S&P GSCI Silver Index (ER) S&P GSCI Copper Index (ER) S&P GSCI Nickel Index (ER) S&P GSCI Zinc Index (ER) S&P GSCI Soybean Index (ER) S&P GSCI Corn Index (ER) S&P GSCI Sugar Index (ER) Startwaarde (1) 499,77 499,77 499,77 Eindwaarde (2) 984,75 624,12 350,17 Prestatie 97,0% 24,9% -29,9% 70,0% 24,9% -29,9% Startwaarde (1) 0,73 0,73 0,73 Eindwaarde (2) 1,25 0,84 0,61 Prestatie 71,2% 15,1% -16,4% 70,0% 15,1% -16,4% Startwaarde (1) 114,94 114,94 114,94 Eindwaarde (2) 157,63 132,17 105,32 Prestatie 37,1% 15,0% -8,4% 37,1% 15,0% -8,4% Startwaarde (1) 105,69 105,69 105,69 Eindwaarde (2) 97,82 57,12 45,16 Prestatie -7,4% -46,0% -57,3% -7,4% -46,0% -57,3% Startwaarde (1) 715,56 715,56 715,56 Eindwaarde (2) 1.254,36 958,17 825,14 Prestatie 75,3% 33,9% 15,3% 70,0% 33,9% 15,3% Startwaarde (1) 318,28 318,28 318,28 Eindwaarde (2) 642,53 528,76 425,89 Prestatie 101,9% 66,1% 33,8% 70,0% 66,1% 33,8% Startwaarde (1) 58,71 58,71 58,71 Eindwaarde (2) 64,12 62,18 59,28 Prestatie 9,2% 5,9% 1,0% 9,2% 5,9% 1,0% Startwaarde (1) 354,40 354,40 354,40 Eindwaarde (2) 525,36 254,87 125,47 Prestatie 48,2% -28,1% -64,6% 48,2% -28,1% -64,6% Startwaarde (1) 12,82 12,82 12,82 Eindwaarde (2) 21,47 15,73 11,50 Prestatie 67,5% 22,7% -10,3% 67,5% 22,7% -10,3% Startwaarde (1) 26,92 26,92 26,92 BNP Paribas Protect (afgekort BNPP Protect) - Prospectus - versie AVRIL / 88

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2009 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2009 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 10 december 2008 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

BNP Paribas Fix 2010

BNP Paribas Fix 2010 BNP Paribas Fix 2010 Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas Fix 2010 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 9 december 2009 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND. Prospectus

POST-FIX FUND. Prospectus POST-FIX FUND Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd.

Nadere informatie

POST-FIX FUND. Prospectus

POST-FIX FUND. Prospectus POST-FIX FUND Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

B FUND. Informatie betreffende de bevek

B FUND. Informatie betreffende de bevek B FUND Informatie betreffende de bevek Naam B FUND Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000 Brussel Statuut Bevek

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Ook verhandeld onder de handelsnaam «MAESTRO» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg,

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI 2013 1 / 12 METROPOLITAN-RENTASTRO

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek BKCP INVEST Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie