FORTIS B FIX Informatie betreffende de bevek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek"

Transcriptie

1 FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, Brussel Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus In toepassing van artikel van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de raad van bestuur om geen nieuwe inschrijvingen in de compartimenten van de bevek meer toe te staan. De financiële dienstverlener blijft echter wel instaan voor de verwerking van aanvragen voor terugkoop en wijziging van compartiment, evenals voor de uitkering van eventuele toekomstige dividenden. De informatie over de compartimenten is niet gewijzigd sinds 26 november Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten FORTIS B FIX 2008 Alpha Plus FORTIS B FIX 2008 Best of Belgium FORTIS B FIX 2008 Best of Belgium FORTIS B FIX 2008 Duo 10 Multi Five FORTIS B FIX 2008 Duo 12 Multi Six FORTIS B FIX 2008 Duo 13 Multi Six FORTIS B FIX 2008 Duo 5 Geared Call FORTIS B FIX 2008 Inflation Plus FORTIS B FIX 2008 Lookback FORTIS B FIX 2008 Lookback FORTIS B FIX 2008 Lookback FORTIS B FIX 2008 Lookback FORTIS B FIX 2008 Lookback Raad van bestuur van de bevek Marnix Arickx, Voorzitter, Chief Executive Officer van BNP Paribas Investment Partners Marleen TEUNEN Bestuurder, Director marketing Private & Save & Invest van BNP Paribas Fortis. Denis Gallet-Van Coppenolle, Bestuurder, Head of Market Risk, European and American Regions van BNP Paribas Investment Partners Olivier Lafont, Bestuurder, Head of Strategy, Corporate Development & Organisation Sophie Vincent, Bestuurder, THEAM, BNP Paribas Investment Partners Anne Vleminckx, Onafhankelijke Bestuurder FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

2 Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Denis Gallet-Van Coppenolle Olivier Lafont Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Growth et Metropolitan- Rentastro Growth Lijst van de andere bevek's waarvoor de beheervennootschap is aangesteld:, BNP Paribas B Control, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas B Strategy, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2009, Post-Fix Fund. Bestuurders: Fabrice Silberzan,, Voorzitter, Chief Operating Officer van BNP Paribas Investment Partners. Marnix Arickx, Bestuurder, Chief Executive Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium. Stefaan Dendauw, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium. William De Vijlder, Bestuurder, Chief Economist van BNP Paribas. Marianne Demarchi : Head of Group Networks van BNP Paribas Investment Partners Carolus Janssen, Bestuurder, Head of Multi Asset Solutions van BNP Paribas Investment Partners. Alain Kokocinski, Bestuurder, Onafhankelijke bestuurder. Julian Kramer, Bestuurder, Head of External Distribution Northern Europe van BNP Paribas Investment Partners. Olivier Lafont, Bestuurder, Head of Strategy, Corporate Development & Organisation van BNP Paribas Investment Partners. Marc Raynaud, Bestuurder, Head of Global Fund Solutions van BNP Paribas Investment Partners. Hans Steyaert, Bestuurder, Head of Operational Change Management van BNP Paribas Investment Partners. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Commissaris: Deloitte, Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d S.C.R.L., Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Bernard De Meulemeester Kapitaal: ,03 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij is belast met het beheer van de activa. Financiële dienst BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg, Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

3 BNP Paribas Fortis BNP Paribas Fortis Private Banking Distributienet "Fintro" van BNP Paribas Fortis N.V. ABN Amro Bank Axa Bank Belgium Bank J.Van Breda & C N.V. BKCP Bank Beobank (1) Deutsche Bank ING Belgium KBC Securities Leleux Associated Brokers Rabobank.be (inschrijvingen enkel tijdens de initiële inschrijvingsperiode) S.G. Bank De Maertelaere N.V. Van Lanschot Bankiers België (1) Beobank Belgium N.V biedt eveneens een Nominee Service. Voor details, zie rubriek Nominee hieronder. Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg, Brussel Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 9, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 zijn gedelegeerd. Commissaris Ernst & Young G.C.V., Bedrijfsrevisoren, Kleetlaan 2, 1831, Diegem (Brussels), vertegenwoordigd door Christel Weymeersch bvba met zetel te 3350 Linter, Papenstraat 11, met als vaste vertegenwoordiger Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap. Promotor BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88. en 92, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging BNP Paribas Fortis S.A., Warandeberg, Brussel Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is op elk moment gelijk aan de waarde van het nettovermogen. Het mag niet minder bedragen dan EUR. Regels voor de waardering van de activa Zie artikel 10 van de statuten. Balansdatum 31 december Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten Zie artikel 24 van de statuten. Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,0925%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

4 Voor de belegger die natuurlijk persoon is en inwoner van België: - Dividenden zijn in alle gevallen onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. - Indien het compartiment compartiment een gegarandeerd rendement biedt in de zin van art 19, 1, 3 van dat Wetboek, zal de aandeelhouder onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25% op het rendementsgedeelte van de terugkoopwaarde van zijn aandelen. Voor het overige is er geen inkomstenbelasting op meerwaarden. Voor de belegger die natuurlijk persoon is en geen inwoner van België : Enerzijds dividenden voor zover zij afkomstig zijn van Belgische dividenden, en anderzijds het rendementsgedeelte van compartimenten die een gegarandeerd rendement bieden, zijn in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. Beleggers dienen na te gaan of zijn onder België s Overeenkomsten tot het Vermijden van Dubbele Belasting, een vermindering of vrijstelling kunnen doen gelden. De bevek valt niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG betreffende de spaarinkomsten. Het uiteindelijke belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, hangt af van het fiscale statuut van die belegger het land van zijn woonplaats. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: Op verzoek kunnen de statuten alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren door bemiddeling van de distributeurs. Alle informatie in verband met de bevek wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers De derde donderdag van de maand april om 9 uur, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel of op het in de oproeping vermelde adres. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. 4. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17u. 5. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Waarschuwing. Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld noch worden overhandigd aan zijn buitenlandse ingezetenen, zijn onderdanen of alle andere ondernemingen, verenigingen of stelsels voor de regeling van beloningen voor personeel, of entiteiten waarvan het vermogen uit regelingen van beloningen voor personeel bestaat t ongeacht of deze al dan niet onder de bepalingen van de States Employee Retirement Income Securities Act de 1974 met amendementen (gezamenlijk de 'sociale zekerheidsstelsels') vallen, noch aan entiteiten die zijn opgericht of worden FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

5 geregeld in overeenstemming met de wetten van dit land. Bovendien mogen de aandelen van de bevek niet aan voornoemde personen worden aangeboden of verkocht. Nominee Het stelsel van de Nominee houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven in een effectenrekening geopend op hun persoonlijke naam bij de Nominee, terwijl de gezamenlijk inschrijvingen van de houders die voor deze techniek kiezen (de Nominee-beleggers ) een weerslag vinden in de globale inschrijving voor rekening van de Nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de SICAV. Als centraliserende tussenpersoon waakt de Nominee over de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Bovendien staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers in de individuele effectenrekeningen. Deze laatsten kunnen de staat en waardering van hun aandelen op naam continu volgen dankzij de geregelde communicatie vanwege de Nominee. De rechtsverhouding tussen de Nominee-beleggers en de Nominee wordt geregeld door het Belgisch recht. De individuele rechten van elke Nominee-belegger zijn dan ook gewaarborgd door de hierna beschreven wettelijke bepalingen en maatregelen. Krachtens het Koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten heeft de houder van een inschrijving op effectenrekening (in casu de Nominee-belegger) een revindicatierecht m.b.t. de titels die zijn eigendom zijn, dat geldt tegenover alle derden, inzonderheid in geval van insolventie van de Nominee. Dit betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opvorderen in geval zijn aanspraken in samenloop komen met die van andere schuldeisers van de Nominee. Aldus blijven de patrimoniale rechten van de belegger dankzij de inschrijving in een effectenrekening gewaarborgd. In het Nominee-stelsel heeft de belegger uiteraard recht op mededeling van alle informatie die volgens de wet die van toepassing is op de aandelen moet worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam (periodieke rapporten, documenten m.b.t. algemene vergaderingen, jaarrekeningen en dgl.). Elke Nominee-belegger zal dan ook een bericht ontvangen waarbij hem gemeld wordt welke informatie gepubliceerd werd en dat hij die informatie op verzoek gratis kan bekomen in zijn verkooppunt Ten slotte komt ook het stemrecht van de aandeelhouder in het Nominee-stelsel niet in het gedrang. Mits tijdig schriftelijk verzoek aan de Nominee (met name uiterlijk 30 dagen vóór de betrokken algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen genomen om de Nominee- belegger toe te laten zelf zijn stemrecht uit te oefenen. Bij ontstentenis van dergelijk verzoek zal de Nominee namens de Nominee- beleggers steeds het stemrecht uitoefenen in het exclusieve belang van de Nominee. Omdat de behandeling van inschrijvingen en bewegingen m.b.t. zulke directe inschrijvingen op naam extra administratief werk zal vergen voor zowel de Nominee als de SICAV en zijn Transfer Agent zal bij elke wijziging van een Nomineeinschrijving naar een directe inschrijving een kostendekkende vergoeding worden aangerekend. Thans is deze vergoeding vastgesteld op 50 EUR (BTW inbegrepen) per tussenkomst, ten gunste van de Nominee. Omzettingen van directe inschrijving in Nominee-inschrijving en vice versa gebeuren op louter verzoek aan de loketten van ieder verkooppunt van de Nominee. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

6 FORTIS B FIX 2008 Alpha Plus 1 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Alpha Plus 1 Oprichtingsdatum 7 november 2007 Vervaldag 1 juli Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 juli 2016, per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eerste twee dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 12 januari 2009 en 12 januari Het bedrag van de laatste zes dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1), samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALTRIA (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE (NASDAQ), ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), BARCLAYS (LONDON STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BT GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOVARTIS (VIRT-X), PETROCHINA (HONG KONG STOCK EXCHANGE), ROCHE HOLDING (VIRT-X), RWE (XETRA), SUN LIFE FINANCIAL (TORONTO STOCK EXCHANGE), TOKYO ELECTRON (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO GAS (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), VEOLIA ENVIRONNEMENT (EURONEXT PARIS) en VODAFONE (LONDON STOCK EXCHANGE). De evolutie (2) van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages, evenals de individuele negatieve percentages met een rendement hoger of gelijk aan de DOW JONES Euro Stoxx 50 INDEX (3) (rendement berekend op dezelfde observatiedata als de aandelenkorf) systematisch vervangen worden door 14%. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

7 Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, 1 juli 2016, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend in geval van een positieve evolutie van de korf voor laatstgenoemde periode. De startwaarde van ieder aandeel van de korf, evenals de startwaarde van de index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 4, 7 en 8 januari 2008 (4). De evolutie van de korf en van de index zal worden vastgesteld op basis van de volgende respectieve slotkoersen: 30 december 2010, 30 december 2011, 28 december 2012, 30 december 2013, 30 december 2014 en 22 juni 2016 (4). De zes laatste dividenden worden respectievelijk op de volgende data betaald: 11 januari 2011, 10 januari 2012, 10 januari 2013, 10 januari 2014, 12 januari 2015 en 1 juli (1) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. (2) Uitgedrukt in percentage berekend op de oorspronkelijke netto-inventariswaarde, vóór aftrek van kosten en taksen. (3) Index die de evolutie weergeeft van de 50 grootste aandelen van bedrijven gevestigd in landen die deel uitmaken van de EMU (in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur een nieuwe benchmark kiezen die het meest geschikt is voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen). (4) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de aandelen van de korf noteren, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een korf van aandelen. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. De obligaties beschikken als minimum over een "investment grade" rating. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Voorbeelden: Zie bijlage 2 Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Dit compartiment is aan een middelmatig markt- en prestatierisico onderworpen. Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

8 Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een conservatief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

9 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 2,5% (bij Fortis Bank, Fintro en Rabobank, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of Phone Banking) -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa EUR BTW inbegrepen (ten gunste van de Nominee) 3% (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding) Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Beurstaks Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan Fortis Investment Management, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Vergoeding van de commissaris EUR excl. BTW per boekjaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Vergoeding van de bestuurders De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van EUR en EUR per vergadering die zij bijwoont. Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de -- effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting 0,0925% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Uitkeringsaandelen op naam of gedematerialiseerd. ISIN code BE FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

10 Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldag en wordt vereffend indien de raad van bestuur ten laatste een dag voor deze datum geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het compartiment te verlengen. Ingeval het compartiment van rechtswege ontbonden en vereffend wordt: 1) zal de terugbetaling van de aandelen van het compartiment gebeuren aan de prijs en volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur met eerbied voor de voorwaarden vastgelegd bij de uitgave door middel van publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) zal de raad van bestuur een speciaal rapport opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) zal de prijs van terugbetaling en het speciaal rapport van de raad van bestuur nagekeken worden door de commissaris; 4) zal de kwijting aan de beheerders of aan de vereffenaars en de commissaris voorgelegd worden op de volgende gewone vergadering; 5) zal de sluiting van de vereffening vastgesteld worden door de vergadering die de kwijting heeft toegekend. Deze vergadering zal de macht verlenen aan de raad van bestuur om over te gaan tot de statutaire wijzigingen die eruit volgen. Initiële inschrijvingsperiode van 24 november tot en met 21 december 2007 om 16uur, met betalingsdatum op 8 januari Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 8 januari 2008, laatste waarde berekend per 27 juni De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de datum van ontvangst van de vraag. Deze inventariswaarde zal berekend worden zoals hierboven vermeld. Ze zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

11 Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen met name in de volgende gevallen : 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen; 5) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, terugkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

12 Bijlage : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Korf Positief Scenario Neutraal Scenario Negatief Scenario Werkelijke prestatie Toegekende prestatie (3) Werkelijke prestatie Toegekende prestatie (3) Werkelijke prestatie Prestatie DJ Euro Stoxx 50 Prestatie DJ Euro Stoxx 50 Prestatie DJ Euro Stoxx 50 Toegekende prestatie (3) Aandeel 1 14% 7% 14% 2% -2% 14% -12% -5% -12% Aandeel 2 8% 7% 14% -8% -2% -8% -6% -5% -6% Aandeel 3 12% 7% 14% 4% -2% 14% -15% -5% -15% Aandeel 4 20% 7% 14% 6% -2% 14% -2% -5% 14% Aandeel 5 11% 7% 14% -2% -2% 14% -7% -5% -7% Aandeel 6 1% 7% 14% -1% -2% 14% -11% -5% -11% Aandeel 7 6% 7% 14% 4% -2% 14% -4% -5% 14% Aandeel 8 14% 7% 14% -15% -2% -15% -12% -5% -12% Aandeel 9 8% 7% 14% -5% -2% -5% -3% -5% 14% Aandeel 10 10% 7% 14% -10% -2% -10% -9% -5% -9% Aandeel 11 6% 7% 14% 1% -2% 14% -5% -5% 14% Aandeel 12 12% 7% 14% 3% -2% 14% -8% -5% -8% Aandeel 13 5% 7% 14% -4% -2% -4% -25% -5% -25% Aandeel 14 12% 7% 14% -5% -2% -5% 5% -5% 14% Aandeel 15 10% 7% 14% 18% -2% 14% -20% -5% -20% Aandeel 16 18% 7% 14% 9% -2% 14% -3% -5% 14% Aandeel 17 9% 7% 14% -10% -2% -10% -5% -5% 14% Aandeel 18 21% 7% 14% 7% -2% 14% -10% -5% -10% Aandeel 19 15% 7% 14% 3% -2% 14% 0% -5% 14% Aandeel 20 3% 7% 14% 4% -2% 14% 5% -5% 14% Evolutie van de korf 10,75% 7,00% 14,00% 0,05% -2,00% 6,25% -8,35% -5,00% -1,59% Toegekende (1) dividend 14,00% 6,25% (2) 0,00% (1) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en van taksen. (2) Het toegekende dividend is gelijk aan 0,00% en niet aan -1,59% want er is 100% kapitaalbescherming op vervaldag. (3) Waarbij de positieve of nulpercentages, evenals de negatieve percentages met een rendement hoger of gelijk aan de Dow Jones Euro Stoxx 50 index systematisch vervangen worden door 14%. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

13 FORTIS B FIX 2008 Best of Belgium 1 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Best of Belgium 1 Oprichtingsdatum 6 februari 2008 Vervaldag 3 oktober Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 3 oktober 2016, een meerwaarde te realiseren om hun koopkracht te vrijwaren tegen een mogelijke stijging van de inflatie en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de meest gunstige evolutie: - ofwel van de «Belgium Consumer Price Index (CPI) Health NSA 100 = 2004» (1) (de zogeheten gezondheidsindex die als referentie wordt gebruikt voor het aanpassen van de lonen, de sociale uitkeringen en de huurprijzen aan de evolutie van de levenskosten in België zoals berekend in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand en Energie; kan worden geraadpleegd op de site ; - ofwel een korf van twaalf aandelen geselecteerd binnen de BEL20 index (1) (index die de evolutie weergeeft van de grootste op de beurs van Brussel noterende waarden) met de volgende weging: BELGACOM (Euronext BRUSSELS ; 10%), COLRUYT (Euronext BRUSSELS ; 10%), DELHAIZE (Euronext BRUSSELS ; 10%), DEXIA (Euronext BRUSSELS ; 7,16%), AGEAS (Euronext BRUSSELS ; 10%), GROUPE BRUXELLES LAMBERT (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), INBEV (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), KBC GROEP (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), MOBISTAR (Euronext BRUSSELS ; 10%), SOLVAY (Euronext BRUSSELS, 7,14%), UCB (Euronext BRUSSELS ; 7,14%) en UMICORE (Euronext BRUSSELS ; 7,14 %) (2). De evolutie van de Gezondheidsindex is gelijk aan de procentuele stijging van zijn eindwaarde tegenover zijn startwaarde. Een deflatie wordt niet in aanmerking genomen. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

14 De evolutie van de korf wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de individuele procentuele dalingen of stijgingen (geplafonneerd op 75% per aandeel) van elk van de twaalf aandelen in vergelijking met hun startwaarde en in verhouding tot hun respectievelijk gewicht in de korf. Op het einde van de aanvankelijke beleggingshorizon, op 3 oktober 2016, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR, vermeerderd met een meerwaarde (3) gelijk aan 100% van de meest gunstige evolutie, ofwel die van de Gezondheidsindex, ofwel die van de aandelenkorf. Is de meest gunstige ontwikkeling zoals hogerop omschreven echter negatief of nul, dan zal geen meerwaarde worden toegekend. De startwaarde van de Gezondheidsindex is de niet-herziene waarde van de maand januari 2008 en de eindwaarde is de niet-herziene waarde van de maand juli 2016 (4). De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het gewogen gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18, 19, 20 en 25 maart 2008 (4). Hun eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 30 september, 31 oktober, 28 november en 30 december 2014; 30 januari, 27 februari, 31 maart, 30 april, 29 mei, 30 juni, 31 juli, 31 augustus, 30 september, 30 oktober, 30 november, 30 december 2015 ; 29 januari, 29 februari, 31 maart, 29 april, 31 mei, 30 juni, 29 juli, 31 augustus en 22 september 2016 (5). (1) In geval van overmacht, kan de raad van bestuur een nieuwe benchmark kiezen die het meest geschikt is voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen. (2) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. (3) Uitgedrukt in percentage berekend op de oorspronkelijke netto-inventariswaarde (voor aftrek van kosten en taksen). (4) Als de eindwaarde van het gezondheidsindexcijfer van de maand juli 2016 niet gepubliceerd wordt voor of ten laatste op 22/09/2016 zal de gepubliceerde waarde voor de maand juni 2016 automatisch in aanmerking worden genomen. (5) Als één van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de aandelen van de korf noteren, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een korf van aandelen. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. De obligaties beschikken als minimum over een "investment grade" rating. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Voorbeelden: Zie bijlage 2 Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Beschrijving van de risico s die relevant en betekenisvol worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment: Marktrisico middelmatig, aangezien het kapitaal beschermd is, kan een daling van de markten weliswaar gevolgen hebben voor het uiteindelijke rendement dat de belegger boekt, maar hij zal op de vervaldatum het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgen. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

15 Rendementsrisico middelmatig, aangezien de mogelijkheid bestaat dat de aandeelhouder geen enkele meerwaarde boekt. Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

16 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 2,5% (bij Fortis Bank, Fintro en Rabobank, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of Phone Banking) -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa EUR BTW inbegrepen (ten gunste van de Nominee) 3% (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding) Beurstaks -- 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Bestaan van soft commissions Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. 1,32% (maximum EUR) enkel bij vervroegde uittreding Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan Fortis Investment Management, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Vergoeding van de commissaris EUR excl. BTW per boekjaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Vergoeding van de bestuurders De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van EUR en EUR per vergadering die zij bijwoont. Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de -- effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting 0,0925% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere). Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of gedematerialiseerd. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

17 ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen. De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment. Vereffening van het compartiment Het compartiment wordt van rechtswege ontbonden op de vervaldag en wordt vereffend indien de raad van bestuur ten laatste een dag voor deze datum geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het compartiment te verlengen. Ingeval het compartiment van rechtswege ontbonden en vereffend wordt: 1) zal de terugbetaling van de aandelen van het compartiment gebeuren aan de prijs en volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur met eerbied voor de voorwaarden vastgelegd bij de uitgave door middel van publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee kranten; 2) zal de raad van bestuur een speciaal rapport opstellen betreffende de vereffening van het compartiment; 3) zal de prijs van terugbetaling en het speciaal rapport van de raad van bestuur nagekeken worden door de commissaris; 4) zal de kwijting aan de beheerders of aan de vereffenaars en de commissaris voorgelegd worden op de volgende gewone vergadering; 5) zal de sluiting van de vereffening vastgesteld worden door de vergadering die de kwijting heeft toegekend. Deze vergadering zal de macht verlenen aan de raad van bestuur om over te gaan tot de statutaire wijzigingen die eruit volgen. Initiële inschrijvingsperiode van 15 februari tot en met 14 maart 2008 om 16uur, met betalingsdatum op 25 maart Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 25 maart 2008, laatste waarde berekend per 27 september De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde en zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de datum van ontvangst van de vraag. Deze inventariswaarde zal berekend worden zoals hierboven vermeld. Ze zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de netto-inventariswaarde. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

18 Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zal de Vennootschap de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen met name in de volgende gevallen : 1 ) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen; 2 ) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan de belangen van de aandeelhouders; 3 ) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten; 4 ) vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet als enige doel heeft de juridische vorm te wijzigen. Bovendien kan de Vennootschap op elk moment in bepaalde bijzondere omstandigheden waardoor dit noodzakelijk lijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen; 5) in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden dit vereisen en indien de opschorting gerechtvaardigd wordt door de belangen van de aandeelhouders. De inschrijvingen, terugkopen of omzettingen van aandelen waarvan de aanvraag is opgeschort, zullen worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen die wordt vastgesteld na de opschorting. De Vennootschap kan een of meerdere inschrijvingen die haar evenwicht zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

19 Bijlage 1 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Aandeel Korf Positief Scenario Neutraal Scenario Negatief Scenario Gewicht Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Werkelijke prestatie Toegekende prestatie BELGACOM 10,00% 145,00% 75,00% 11,00% 11,00% -4,00% -4,00% COLRUYT 10,00% 74,00% 74,00% 1,00% 1,00% -6,00% -6,00% DELHAIZE 10,00% 68,00% 68,00% 5,00% 14,00% -6,00% -6,00% DEXIA 7,16% 53,00% 53,00% 14,00% 14,00% -2,00% -2,00% FORTIS 10,00% 115,00% 75,00% 3,00% 3,00% -7,00% -7,00% GROUPE BRUXELLES LAMBERT 7,14% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% -8,00% -8,00% INBEV 7,14% 49,00% 49,00% 81,00% 75,00% -4,00% -4,00% KBC GROEP 7,14% 98,00% 75,00% 12,00% 12,00% -7,00% -7,00% MOBISTAR 10,00% 51,00% 51,00% 20,00% 20,00% -3,00% -3,00% SOLVAY 7,14% -1,00% -1,00% 3,00% 3,00% -8,00% -8,00% UCB 7,14% 143,00% 75,00% 6,00% 6,00% -5,00% -5,00% UMICORE 7,14% 121,00% 75,00% 3,00% 3,00% -8,00% -8,00% Evolutie van de korf (2) 57,66% 13,33% -5,60% Evolutie van de Gezondheidsindex tegenover zijn startwaarde 23,45% 13,07% -2,11% Inventariswaarde op vervaldag (exclusief kosten en taksen) 1.576,58 EUR 1.133,28 EUR 1.000,00 EUR Actuarieel rendement (1) 5,48% 1,47% 0,00% (3) (1) Voor aftrek van kosten en van taksen. (2) De evolutie van de korf wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de individuele procentuele dalingen of stijgingen (geplafonneerd op 75% per aandeel) van elk van de twaalf aandelen in vergelijking met hun startwaarde en in verhouding tot hun respectievelijk gewicht in de korf. (3) De toegekende meerwaarde is gelijk aan 0,00% en niet aan -2,11% want er is 100% kapitaalbescherming op vervaldag. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

20 FORTIS B FIX 2008 Best of Belgium 2 Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Best of Belgium 2 Oprichtingsdatum 12 maart 2008 Vervaldag 2 november Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 2 november 2016, een meerwaarde te realiseren om hun koopkracht te vrijwaren tegen een mogelijke stijging van de inflatie en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de meest gunstige evolutie: - ofwel van de " Belgium Consumer Price Index (CPI) Health NSA 100 = 2004 " (1) (de zogeheten 'gezondheidsindex' die als referentie wordt gebruikt voor het aanpassen van de lonen, de sociale uitkeringen en de huurprijzen aan de evolutie van de levenskosten in België zoals berekend in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand en Energie; kan worden geraadpleegd op de site ; - ofwel een korf van twaalf aandelen geselecteerd binnen de BEL20 index (1) (index die de evolutie weergeeft van de grootste op de beurs van Brussel noterende waarden) met de volgende weging: BELGACOM (Euronext BRUSSELS ; 10%), COLRUYT (Euronext BRUSSELS ; 10%), DELHAIZE (Euronext BRUSSELS ; 10%), DEXIA (Euronext BRUSSELS ; 7,16%), AGEAS (Euronext BRUSSELS ; 10%), GROUPE BRUXELLES LAMBERT (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), INBEV (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), KBC GROEP (Euronext BRUSSELS ; 7,14%), MOBISTAR (Euronext BRUSSELS ; 10%), SOLVAY (Euronext BRUSSELS, 7,14%), UCB (Euronext BRUSSELS ; 7,14%) en UMICORE (Euronext BRUSSELS ; 7,14 %) (2). De evolutie van de Gezondheidsindex is gelijk aan de procentuele stijging van zijn eindwaarde tegenover zijn startwaarde. Een deflatie wordt niet in aanmerking genomen. FORTIS B FIX Prospectus - versie SEPTEMBER / 91

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2009 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2009 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 10 december 2008 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2008. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2008 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 november 2007 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP Paribas Fix 2010

BNP Paribas Fix 2010 BNP Paribas Fix 2010 Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas Fix 2010 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 9 december 2009 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg,

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Ook verhandeld onder de handelsnaam «MAESTRO» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

B FUND. Informatie betreffende de bevek

B FUND. Informatie betreffende de bevek B FUND Informatie betreffende de bevek Naam B FUND Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000 Brussel Statuut Bevek

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

POST-FIX FUND. Prospectus

POST-FIX FUND. Prospectus POST-FIX FUND Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd.

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek BKCP INVEST Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

POST-FIX FUND. Prospectus

POST-FIX FUND. Prospectus POST-FIX FUND Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT)

BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT) BNP PARIBAS PROTECT (AFGEKORT BNPP PROTECT) Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

POST-FIX FUND. Informatie betreffende de bevek

POST-FIX FUND. Informatie betreffende de bevek POST-FIX FUND Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 14-1210 Brussel

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

FORTIS B FIX Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2007 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnaam «MAESTRO» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte informatie betreffende het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

ALTERVISION Balance Europe

ALTERVISION Balance Europe ALTERVISION Balance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam ALTERVISION Oprichtingsdatum 22 oktober 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie