Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten"

Transcriptie

1 Chevalier fm Page 1039 Monday, April 11, :31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen zonder CO 2 -uitstoot 120%. Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk bekomen door het normale bedrag van de afschrijvingen met 20% te verhogen 261. De aftrek van de kosten voor dieselvoertuigen bedraagt in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2010: 100% bij een CO 2 -uitstoot van maximum 60 gram per km; 90% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 60 gram maar minder dan 105 gram per km; 80% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 105 tot maximaal 115 gram per km; 75% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 115 tot maximaal 145 gram per km; 70% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 145 tot maximaal 170 gram per km; 60% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 170 tot maximaal 195 gram per km 50% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 195 gram per km of indien geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. het CO 2 -uitstootgehalte bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen 262. De aftrekbaarheid van de kosten voor benzinevoertuigen bedraagt in de vennootschapsbelasting: 100% bij een CO 2 -uitstoot van maximum 60 gram per km; 90% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 60 gram maar minder dan 105 gram per km; 80% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 105 tot maximaal 125 gram per km; 75% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 125 tot maximaal 155 gram per km; 70% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 155 tot maximaal 180 gram per km; 60% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 180 tot maximaal 205 gram per km 50% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 205 gram per km of indien geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. het CO 2 -uitstootgehalte bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen 263. De vennootschap mag het bedrag van het voordeel van alle aard in mindering brengen bij de berekening van de te verwerpen autokosten 264. Wanneer de genieter daarentegen ter vergoeding van het privé-gebruik een kilometerbijdrage betaalt aan de vennootschap is dit, vreemd genoeg, zonder invloed op de omvang van de autokosten die in hoofde van de vennootschap aan de aftrekbeperking onderhevig zijn. Er ontbreekt immers een wettelijke bepaling om de niet-aftrekbare autokosten te verminderen 265. De autokosten die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn omvat eveneens de autokosten die aan derden worden terugbetaald (art. 66, 3, WIB). De terugbetaling wordt geacht voor 30% betrekking te hebben op brandstofkosten en ondergaan derhalve vanaf 1 januari 2010 de aftrekbeperking tot 75% (infra, 2). 2. Brandstofkosten Sedert 1 januari 2010 zijn de brandstofkosten van personenwagens, auto s voor dubbel gebruik en minibussen slechts voor 75% aftrekbaar 266. De 75% aftrekbeperking geldt ook voor de onechte lichte vrachtwagens. 261 Art. 198bis, eerste lid, 1, a, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december 2009, B.S., 30 december Art. 198bis, eerste lid, 1, b, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december Art. 198bis, eerste lid, 1, c, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december Com.I.B. 1992, nr. 66/41, Vr. en Antw., Senaat, 13 juni 1989, nr. 35, Vr. en Antw., Kamer, , nr. 121, p , Vr. nr van 27 maart 2006, Antwerpen, 24 november 2009, Fiscoloog, nr. 1189, p Art. 66, 1, eerste lid, WIB, zoals vervangen door art. 117 Programmawet van 23 december 2009, B.S., 30 december LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

2 Chevalier fm Page 1040 Monday, April 11, :31 AM De brandstof voor lichte vrachtwagens, pick-ups en vrachtwagens blijft wel voor 100% aftrekbaar. De brandstofkosten blijven ook 100% aftrekbaar voor voertuigen: die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of verhuring met bestuurder; die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust; die uitsluitend aan derden worden verhuurd (art. 66, 2, WIB). Voorbeeld Tijdens het kalenderjaar 2010 heeft een vertegenwoordiger met zijn Citroën C8 (diesel) verplaatsingen gedaan in opdracht van de vennootschap. De dieselwagen heeft een CO 2 -uitstoot van 182 g/km en dus geldt een aftrekbeperking van 60%. Voor de periode van 1 januari 2010 t.e.m. 30 juni 2010 ontvangt hij een vergoeding die betrekking heeft op km verplaatsingen. Voor de periode van 1 juli 2010 t.e.m. 31 december 2010 heeft de vergoeding betrekking op km verplaatsingen. Indien de vergoeding die de vennootschap toekent gelijk is aan de forfaitaire kilometervergoeding zoals vastgesteld voor het overheidspersoneel dan ontvangt de vertegenwoordiger een vergoeding gelijk aan (8.000 km 0,3026 EUR/km) + ( ,3178 EUR/km) = 5.281,00 EUR. In hoofde van de vennootschap worden de te verwerpen kosten als volgt bepaald: van 1 januari 2010 t.e.m. 30 juni 2010: Andere dan brandstofkosten ,3026 EUR 70% 40% = 677,82 EUR Brandstofkosten ,3026 EUR 30% 25% = 181,56 EUR van 1 juli 2010 t.e.m. 31 december 2010: Andere dan brandstofkosten ,3178 EUR 70% 40% = 800,86 EUR Brandstofkosten ,3178 EUR 30% 25% = 214,52 EUR Totaal te verwerpen kosten (code 032 van de aangifte): 1.874,79 EUR Bij de berekening van de te verwerpen kosten hebben we verondersteld dat 70% van de betaalde kilometervergoeding betrekking heeft op andere kosten dan brandstofkosten. De overige 30% van de vergoeding wordt dus geacht op brandstofkosten te slaan Bedoelde voertuigen De voertuigen waarvan de aftrekbaarheid wordt beperkt zijn de personenwagens, de auto s voor dubbel gebruik en de minibussen zoals omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen. Een personenwagen is een auto waarvan de binnenruimte uitsluitend is opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen en die, bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend. Een auto voor dubbel gebruik is een auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen én zaken die, bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend. Een minibus is elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen, die bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend en die voorzien is van een koetswerk van hetzelfde type als dat van lichte vrachtauto s of autobussen. Het is zonder belang of de voertuigen in nieuwe staat of tweedehands zijn aangeschaft 268. De aftrekbeperking inzake autokosten is ook toepasselijk op auto s die, ook al zijn zij als lichte vrachtauto ingeschreven in het repertorium van de DIV, niet voldoen aan de nieuwe definitie van lichte vrachtwagen. Anders gezegd, de aftrekbeperking is niet toepasselijk op lichte vrachtauto s 267 Parl. Vr. nr van 20 februari 2001, De Clippele. 268 Com.I.B. 1992, nr. 66/ LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

3 Chevalier fm Page 1041 Monday, April 11, :31 AM die behoren tot een van de vier toegelaten fiscale categorieën (pick-ups met enkele cabine, pickups met dubbele cabine, bestelwagens met één enkele rij zetels of bestelwagens met twee rijen zetels) Niet-bedoelde voertuigen A. Bestelwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, tractors en de meeste vrachtauto s De beperking treft niet de bestelwagens, aanhangwagens, opleggers en autobussen. De aftrekbeperking inzake autokosten is wel toepasselijk op auto s die, ook al zijn zij als lichte vrachtauto ingeschreven in het repertorium van de DIV, niet voldoen aan de nieuwe definitie. Anders gezegd, de aftrekbeperking is toepasselijk op lichte vrachtauto s die behoren tot een van de vier toegelaten fiscale categorieën (pick-ups met enkele cabine, pick-ups met dubbele cabine, bestelwagens met één enkele rij zetels of bestelwagens met twee rijen zetels) 270. B. Motorfietsen De aftrekbeperking treft niet de motorfietsen. C. De voertuigen die uitsluitend worden aangewend voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en die uit dien hoofde van verkeersbelasting zijn vrijgesteld 271 Krachtens art. 66 2, 1 WIB is de aftrekbeperking niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en die op grond daarvan van de verkeersbelasting vrijgesteld zijn. Opdat de autokosten van voertuigen die uitsluitend worden verhuurd met bestuurder, zoals bv. de door gespecialiseerde bedrijven verhuurde limousines, buiten het toepassingsgebied zouden vallen, is dus vereist dat die voertuigen vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting. Het niet-toepassen van de aftrekbeperking geldt alleen in hoofde van de eigenaar van die voertuigen 272. De beoogde voertuigen die met bestuurder verhuurd worden, zijn die welke met bestuurder worden verhuurd om ter gelegenheid van plechtigheden personen te vervoeren (ceremoniewagens), op voorwaarde dat de duur van elke verhuring niet meer dan één dag bedraagt 273. Garagehouders stellen vaak een personenwagen ter beschikking als vervangwagen voor klanten die gedurende een dag of langer hun auto moeten missen. De Minister bevestigde dat de aftrekbeperking toepasselijk is omdat het hier geen verhuurde auto betreft. Een administratieve afwijking lijkt hem bovendien niet opportuun omdat het praktisch onmogelijk is de betreffende personenwagens te onderscheiden van die welke door garagehouders voor andere doeleinden worden gebruikt Art.65 en 66 WIB, zoals gewijzigd door de artikelen 104 en 105 van de Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005 toepasselijk vanaf aanslagjaar 2007 ongeacht de aanschaffingsdatum van het voertuig. 270 Art.65 en 66 WIB, zoals gewijzigd door de artikelen 104 en 105 van de Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005 toepasselijk vanaf aanslagjaar 2007 ongeacht de aanschaffingsdatum van het voertuig. 271 Art. 66 2, 1 WIB Ci. RH 243/ van 8 april Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/22. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

4 Chevalier fm Page 1042 Monday, April 11, :31 AM D. Voertuigen van erkende autorijscholen 275 Het betreft voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend voor praktische rijlessen worden gebruikt. Deze uitzondering is evenwel beperkt tot de voertuigen die speciaal als lesauto zijn uitgerust d.w.z. voertuigen voorzien van een dubbele bediening, dubbele elektrische installatie, twee achteruitkijkspiegels, enz E. De voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd 277 Door de voertuigen die uitsluitend worden verhuurd aan derden uit te sluiten van de aftrekbeperking heeft de wetgever de last van de beperkte aftrekbaarheid op de rug van de huurder willen schuiven zodat er voor de eigenaar geen enkele beperking in de aftrekbaarheid van de afschrijvingen meer bestaat 278. Deze regel is ook van toepassing t.a.v. een carrosseriebedrijf dat een vloot wagens exclusief ter beschikking houdt van een aantal verzekeringsmaatschappijen om als vervangwagen te dienen gedurende de tijd dat de beschadigde wagens bij het bedrijf in herstelling zijn. De terbeschikkingstelling vormt de contractuele tegenprestatie voor erkenning in het net van erkende herstellers, en voor de betaling van de herstellingsfacturen. Dat de voertuigen niet gebruikt worden door de huurder zelf (de verzekeringsmaatschappij) maar wel door derden (de verzekeringsnemers) maakt geen verschil uit 279. F. Voertuigen voor levering just in time De Administratie bepaalt, contra legem, dat zij de aftrekbeperking niet toepast op personenwagens en wagens voor dubbel gebruik die uitsluitend worden gebruikt voor het betaald vervoer van stukgoederen of kleine hoeveelheden andere goederen door ondernemingen die het vervoer en de snelle aflevering van dergelijke zaken, in normale marktomstandigheden en voor bestaande of potentiële cliënteel tot voorwerp hebben. De uitzondering komt ten goede aan de dienstverlenende bedrijven just in time voor de levering van klein materieel aan assemblagelijnen of productielijnen en aan de firma s die gespecialiseerd zijn in de snelle levering van post en kleine colli (koerierdiensten). Die uitzondering geldt nochtans niet voor ondernemingen die uitsluitend voor één of meer gelieerde ondernemingen werken 280. G. Directiewagens De aftrekbeperking moet slechts gedeeltelijk worden toegepast op directiewagens die gebruikt worden door autohandelaars. Bedoeld zijn enkel de nieuwe autovoertuigen die de aard hebben van koopwaar en die de autohandelaars in hoofdberoep tijdelijk aan hun voorraad onttrekken om ze hoofdzakelijk te gebruiken voor proefritten en demonstraties. De afwijking bestaat erin dat 60% van de kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze directiewagens mogen aangemerkt worden als kosten die rechtstreeks drukken op de verkoop. Dit gedeelte van de kosten ontsnapt bijgevolg aan de aftrekbeperking. Met kosten die voortvloeien uit het gebruik zijn enkel de gewone onderhoudskosten, de verkeersbelasting en de verzekeringspremies bedoeld, met uitsluiting van de afschrijvingen Art. 66 2, 2 WIB Com.I.B. 1992, nr. 66/ Art. 66 2, 3 WIB Com.I.B. 1992, nr. 66/ Luik, 12 maart 1999, Fiscoloog, nr. 710, p Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/ LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

5 Chevalier fm Page 1043 Monday, April 11, :31 AM 5. Beoogde autokosten De beroepskosten m.b.t. het gebruik van personenauto s slaan in principe op alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die zijn verbonden met de aankoop of de huur, het bezit, het gebruik en het onderhoud van een voertuig. De beperkte aftrekbaarheid van autokosten geldt zowel voor verplaatsingen in België als in het buitenland 282. De volgende kosten worden o.a. beperkt 283 : de afschrijvingen van het voertuig en van alle toebehoren en uitrusting (radio, schuifdak, speciale velgen en banden, airconditioning, L.P.G.-installatie, bijkomende veiligheidsgordels, alarminstallatie, enz.) die eventueel afzonderlijk zijn gefactureerd; verzekeringskosten (in het bijzonder: burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, eigen schade en diefstal); de verkeersbelasting, aanvullende verkeersbelasting en accijnscompenserende belasting; de bijdragen aan organisaties voor pechverhelping (V.A.B., Touring Wegenhulp, enz.) of aan verzekeringsinstellingen voor reisbijstand die vooral bij buitenlandse reizen voor de herstelling en repatriëring van de wagen zorgen (met uitzondering van de bijdrage m.b.t. persoonlijke risico s van reizigers); de aankoop van wisselstukken, toebehoren en uitrustingsstukken die onmiddellijk in kosten mogen worden geboekt (brandblusser, EHBO-set,...); onderhoudskosten (olieverversing, smering, afstelling, enz.); herstellingskosten: de herstellingskosten omvatten alle uitgaven die verbonden zijn aan het herstellen van het voertuig (koetswerk, verf, mechanische onderdelen) ongeacht de oorzaak van de schade, de omvang ervan of nog het feit dat de kosten naderhand worden terugbetaald door een derde (verzekeringsmaatschappij, derde-aansprakelijke, enz.); kosten van pechverhelping of wegslepen van het defecte voertuig; expertise- en gerechtskosten (hieronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met het gebruik van een voertuig; kosten van ontstoffen en wassen van voertuigen in gespecialiseerde inrichtingen of in de onderneming zelf; parkeerkosten (kosten van parkeermeters) en tolgelden (autowegen, tunnels, veerponten, bruggen); bijdragen voor technische inspectie; niet als voorbelasting aftrekbare BTW, ongeacht of zij worden afgeschreven dan wel rechtstreeks als kosten zijn geboekt 284. Op te merken dat de bijkomende kosten i.v.m. personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen andere dan diegene die uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt, steeds moeten worden afgeschreven tegen hetzelfde ritme als de aanschaffingswaarde van die voertuigen. De bijkomende kosten i.v.m. personenwagens kunnen dus niet onmiddellijk ten laste genomen worden tijdens het jaar waarin ze werden gedaan (art. 65 WIB); de autoradiotaks; de kosten die voortvloeien uit het huren van een voertuig (afschrijving, verzekering, onderhoud, verkeersbelasting, radiotaks, beheerskosten); 282 Vr. en Antw., Senaat, , nr. 1-74, 3867; Vr. nr. 895 van 3 maart 1998, Hatry, alsook Ci. RH.243/ van 9 maart Com.I.B. 1992, nr. 66/ De belangrijkste bijkomende aankoopkost is ongetwijfeld de niet-aftrekbare BTW. Op grond van art W.BTW, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50% van de betaalde BTW t.a.v. de levering en de invoer van automobielen voor personenvervoer en ten aanzien van leveringen en diensten m.b.t. die voertuigen.het onderscheid tussen personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen enerzijds en lichte vrachtwagens anderzijds is op het gebied van de BTW van groot belang voor de omvang van het recht op aftrek van de voorbelasting (max. 50% in het eerste geval, in beginsel onbeperkt in het andere geval).de beperking vervat in art van het W.BTW is immers niet van toepassing op automobielen voor sportwedstrijden, vrachtauto s, lichte vrachtauto s, autobussen en andere voertuigen onderworpen aan het BTW-tarief van 21%. In de praktijk worden soms pogingen ondernomen om wagens voor dubbel gebruik of minibussen zodanig om te bouwen dat ze als lichte vrachtwagens kunnen worden beschouwd. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

6 Chevalier fm Page 1044 Monday, April 11, :31 AM de belasting op de inverkeersstelling voor wat de personenwagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen betreft 285 ; de kosten van Global Positioning System (GPS) Niet bedoelde (auto)kosten A. Financieringskosten De financieringskosten van een wagen blijven buiten de aftrekbeperking. De uitzondering geldt ten aanzien van de interesten: van een lening die wordt aangegaan voor de aankoop van een wagen; en andere financiële kosten die begrepen zijn in de annuïteiten van een contract van financiering bij aankoop van een wagen; en financiële kosten die bij huurkoop of leasing begrepen zijn in de volgens de overeenkomst te storten termijnen met uitsluiting dus van het gedeelte dat strekt tot wedersamenstelling van het kapitaal 287. De aftrekbeperking moet volgens de Administratie evenmin worden toegepast op de financiële lasten die in bepaalde contracten van renting (= huur) van autovoertuigen op lange termijn aan de huurder worden gefactureerd. Het rentingcontract dient wel een looptijd te hebben van minstens 24 maanden en het contract moet een duidelijk onderscheid maken tussen het financiële luik en de andere gefactureerde kosten (kosten van onderhoud en herstelling). B. Mobilofoonkosten De afschrijvingen m.b.t. de kosten van aankoop en installatie van een mobilofoon hoeven niet beperkt te worden 288. C. Huur of afschrijving van garages of parkings voor de cliënteel of het personeel De aftrekbeperking inzake autokosten geldt niet voor afschrijvingen of huurkosten van parkings of garages bestemd voor voertuigen die toebehoren aan de cliënteel of het personeel 289. D. Solidariteitsbijdrage op gebruik van bedrijfswagens De solidariteitsbijdrage op het gebruik van bedrijfswagens vormt fiscaal een aftrekbare sociale last in de zin van artikel 52, 3, a, WIB en ondergaat dus niet de aftrekbeperking die geldt voor autokosten De aftrek van de BIV wordt toegestaan ineens voor het boekjaar waarin deze kosten werden gedaan of gedragen. De BIV moet dus niet bij de aanschaffingsprijs van de wagen worden gevoegd (Ci.RH. 243/ van 14 juli 1993, Bull. Bel., nr. 730, 2153). 286 Vr. en Antw., Kamer, , nr. 70, p. 7919, Vr. nr. 536 van 11 december 2000, Van Parys, Bull. Bel., nr. 816, p Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/ Vr. en Antw., Kamer, , nr , p. 500, Rb. Antwerpen, 22 juni 2005, Fiscoloog, nr. 995, p Vr. en Antw., Kamer, , nr van 3 maart 2008, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

7 Chevalier fm Page 1045 Monday, April 11, :31 AM 7. Minderwaarden op bedrijfswagens De 75%-aftrekbeperking voor autokosten werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een aftrekbeperking in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van de bedrijfswagen. Daarom wordt thans bepaald dat het in aanmerking te nemen percentage voor de minderwaarden verwezenlijkt op bedrijfswagens gelijk is aan het percentage dat de som van de vóór de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken (art. 198bis, eerste lid, 2, WIB). Deze maatregel trad in werking op 1 april Vanaf 1 april 2007 t.e.m. 31 maart 2008 was de maatregel echter enkel toepasselijk op bedrijfwagens aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode 291. Sedert 1 april 2008 moet deze nieuwe berekeningswijze ook gemaakt worden voor de andere bedrijfswagens. Voorbeeld Een vennootschap die een boekhouding voert per kalenderjaar en die niet-btw belastingplichtig is, heeft een dieselwagen aangeschaft in 2006 voor een bedrag van EUR incl. BTW. Zij schrijft deze wagen lineair over een periode van 5 jaar. De dieselwagen heeft een CO 2 -uitstoot van 180 g/km en dus geldt voor die wagen een CO 2 -aftrekbeperking van 60%. In 2010 wordt de wagen verkocht voor EUR. Boekhoudkundig heeft de wagen per 31 december 2009 nog een boekwaarde van EUR, nl EUR - ( EUR 20% 4 jaar = EUR afschrijvingen). Ingevolge de verkoop wordt boekhoudkundig een minderwaarde gerealiseerd van EUR, nl EUR EUR. De fiscaal aangenomen afschrijvingen bedragen: voor aj. 2007: EUR 20% 75% = EUR voor aj. 2008: EUR 20% 75% = EUR voor aj. 2009: EUR 20% 60% = EUR (*) voor aj. 2010: EUR 20% 60% = EUR Totaal aangenomen afschrijvingen: EUR De boekhoudkundige minderwaarde van EUR, mag voor aanslagjaar 2011 fiscaal in aftrek gebracht worden voor EUR, nl EUR / EUR. De te verwerpen kost bedraagt bijgevolg EUR EUR = 975 EUR. (*) Omdat de afschrijving voor het jaar 2008 pas per 31 december 2008 wordt geboekt wordt het afschrijvingsbedrag voor het gehele jaar beperkt in functie van de CO 2 -uitstoot, dus ook voor de periode van 1 januari 2008 t.e.m. 31 maart Afdeling 4. Abnormale en goedgunstige voordelen 1. Algemeen De fiscale wet onderwerpt in beginsel niet aan belasting de winst die een onderneming had kunnen maken had zij haar zaken op een andere wijze beheerd 292. Artikel 26 WIB vormt evenwel een uitdrukkelijke afwijking op dit beginsel. Wanneer een in België gevestigde vennootschap abnormale of goedgunstige voordelen verleent, worden die voordelen bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Bovendien worden die voordelen steeds bij de eigen winst van de vennootschap gevoegd wanneer ze worden verleend aan: 1 een niet-inwoner ten aanzien waarvan de Belgische vennootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt; 291 Art. 198bis, tweede lid, WIB. 292 Cass., 26 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 974; Cass., 3 maart 1970, Arr. Cass., 1970, 613; Brussel, 9 september 1986, F.J.F., nr. 87/209; Brussel, 2 december 1994, F.J.F., nr. 95/85. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie