Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten"

Transcriptie

1 Chevalier fm Page 1039 Monday, April 11, :31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen zonder CO 2 -uitstoot 120%. Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk bekomen door het normale bedrag van de afschrijvingen met 20% te verhogen 261. De aftrek van de kosten voor dieselvoertuigen bedraagt in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2010: 100% bij een CO 2 -uitstoot van maximum 60 gram per km; 90% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 60 gram maar minder dan 105 gram per km; 80% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 105 tot maximaal 115 gram per km; 75% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 115 tot maximaal 145 gram per km; 70% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 145 tot maximaal 170 gram per km; 60% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 170 tot maximaal 195 gram per km 50% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 195 gram per km of indien geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. het CO 2 -uitstootgehalte bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen 262. De aftrekbaarheid van de kosten voor benzinevoertuigen bedraagt in de vennootschapsbelasting: 100% bij een CO 2 -uitstoot van maximum 60 gram per km; 90% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 60 gram maar minder dan 105 gram per km; 80% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 105 tot maximaal 125 gram per km; 75% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 125 tot maximaal 155 gram per km; 70% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 155 tot maximaal 180 gram per km; 60% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 180 tot maximaal 205 gram per km 50% bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 205 gram per km of indien geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. het CO 2 -uitstootgehalte bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen 263. De vennootschap mag het bedrag van het voordeel van alle aard in mindering brengen bij de berekening van de te verwerpen autokosten 264. Wanneer de genieter daarentegen ter vergoeding van het privé-gebruik een kilometerbijdrage betaalt aan de vennootschap is dit, vreemd genoeg, zonder invloed op de omvang van de autokosten die in hoofde van de vennootschap aan de aftrekbeperking onderhevig zijn. Er ontbreekt immers een wettelijke bepaling om de niet-aftrekbare autokosten te verminderen 265. De autokosten die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn omvat eveneens de autokosten die aan derden worden terugbetaald (art. 66, 3, WIB). De terugbetaling wordt geacht voor 30% betrekking te hebben op brandstofkosten en ondergaan derhalve vanaf 1 januari 2010 de aftrekbeperking tot 75% (infra, 2). 2. Brandstofkosten Sedert 1 januari 2010 zijn de brandstofkosten van personenwagens, auto s voor dubbel gebruik en minibussen slechts voor 75% aftrekbaar 266. De 75% aftrekbeperking geldt ook voor de onechte lichte vrachtwagens. 261 Art. 198bis, eerste lid, 1, a, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december 2009, B.S., 30 december Art. 198bis, eerste lid, 1, b, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december Art. 198bis, eerste lid, 1, c, WIB, zoals vervangen door de Programmawet van 23 december Com.I.B. 1992, nr. 66/41, Vr. en Antw., Senaat, 13 juni 1989, nr. 35, Vr. en Antw., Kamer, , nr. 121, p , Vr. nr van 27 maart 2006, Antwerpen, 24 november 2009, Fiscoloog, nr. 1189, p Art. 66, 1, eerste lid, WIB, zoals vervangen door art. 117 Programmawet van 23 december 2009, B.S., 30 december LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

2 Chevalier fm Page 1040 Monday, April 11, :31 AM De brandstof voor lichte vrachtwagens, pick-ups en vrachtwagens blijft wel voor 100% aftrekbaar. De brandstofkosten blijven ook 100% aftrekbaar voor voertuigen: die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of verhuring met bestuurder; die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust; die uitsluitend aan derden worden verhuurd (art. 66, 2, WIB). Voorbeeld Tijdens het kalenderjaar 2010 heeft een vertegenwoordiger met zijn Citroën C8 (diesel) verplaatsingen gedaan in opdracht van de vennootschap. De dieselwagen heeft een CO 2 -uitstoot van 182 g/km en dus geldt een aftrekbeperking van 60%. Voor de periode van 1 januari 2010 t.e.m. 30 juni 2010 ontvangt hij een vergoeding die betrekking heeft op km verplaatsingen. Voor de periode van 1 juli 2010 t.e.m. 31 december 2010 heeft de vergoeding betrekking op km verplaatsingen. Indien de vergoeding die de vennootschap toekent gelijk is aan de forfaitaire kilometervergoeding zoals vastgesteld voor het overheidspersoneel dan ontvangt de vertegenwoordiger een vergoeding gelijk aan (8.000 km 0,3026 EUR/km) + ( ,3178 EUR/km) = 5.281,00 EUR. In hoofde van de vennootschap worden de te verwerpen kosten als volgt bepaald: van 1 januari 2010 t.e.m. 30 juni 2010: Andere dan brandstofkosten ,3026 EUR 70% 40% = 677,82 EUR Brandstofkosten ,3026 EUR 30% 25% = 181,56 EUR van 1 juli 2010 t.e.m. 31 december 2010: Andere dan brandstofkosten ,3178 EUR 70% 40% = 800,86 EUR Brandstofkosten ,3178 EUR 30% 25% = 214,52 EUR Totaal te verwerpen kosten (code 032 van de aangifte): 1.874,79 EUR Bij de berekening van de te verwerpen kosten hebben we verondersteld dat 70% van de betaalde kilometervergoeding betrekking heeft op andere kosten dan brandstofkosten. De overige 30% van de vergoeding wordt dus geacht op brandstofkosten te slaan Bedoelde voertuigen De voertuigen waarvan de aftrekbaarheid wordt beperkt zijn de personenwagens, de auto s voor dubbel gebruik en de minibussen zoals omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen. Een personenwagen is een auto waarvan de binnenruimte uitsluitend is opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen en die, bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend. Een auto voor dubbel gebruik is een auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen én zaken die, bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend. Een minibus is elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen, die bij gebruik voor bezoldigd vervoer van personen ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend en die voorzien is van een koetswerk van hetzelfde type als dat van lichte vrachtauto s of autobussen. Het is zonder belang of de voertuigen in nieuwe staat of tweedehands zijn aangeschaft 268. De aftrekbeperking inzake autokosten is ook toepasselijk op auto s die, ook al zijn zij als lichte vrachtauto ingeschreven in het repertorium van de DIV, niet voldoen aan de nieuwe definitie van lichte vrachtwagen. Anders gezegd, de aftrekbeperking is niet toepasselijk op lichte vrachtauto s 267 Parl. Vr. nr van 20 februari 2001, De Clippele. 268 Com.I.B. 1992, nr. 66/ LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

3 Chevalier fm Page 1041 Monday, April 11, :31 AM die behoren tot een van de vier toegelaten fiscale categorieën (pick-ups met enkele cabine, pickups met dubbele cabine, bestelwagens met één enkele rij zetels of bestelwagens met twee rijen zetels) Niet-bedoelde voertuigen A. Bestelwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, tractors en de meeste vrachtauto s De beperking treft niet de bestelwagens, aanhangwagens, opleggers en autobussen. De aftrekbeperking inzake autokosten is wel toepasselijk op auto s die, ook al zijn zij als lichte vrachtauto ingeschreven in het repertorium van de DIV, niet voldoen aan de nieuwe definitie. Anders gezegd, de aftrekbeperking is toepasselijk op lichte vrachtauto s die behoren tot een van de vier toegelaten fiscale categorieën (pick-ups met enkele cabine, pick-ups met dubbele cabine, bestelwagens met één enkele rij zetels of bestelwagens met twee rijen zetels) 270. B. Motorfietsen De aftrekbeperking treft niet de motorfietsen. C. De voertuigen die uitsluitend worden aangewend voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en die uit dien hoofde van verkeersbelasting zijn vrijgesteld 271 Krachtens art. 66 2, 1 WIB is de aftrekbeperking niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en die op grond daarvan van de verkeersbelasting vrijgesteld zijn. Opdat de autokosten van voertuigen die uitsluitend worden verhuurd met bestuurder, zoals bv. de door gespecialiseerde bedrijven verhuurde limousines, buiten het toepassingsgebied zouden vallen, is dus vereist dat die voertuigen vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting. Het niet-toepassen van de aftrekbeperking geldt alleen in hoofde van de eigenaar van die voertuigen 272. De beoogde voertuigen die met bestuurder verhuurd worden, zijn die welke met bestuurder worden verhuurd om ter gelegenheid van plechtigheden personen te vervoeren (ceremoniewagens), op voorwaarde dat de duur van elke verhuring niet meer dan één dag bedraagt 273. Garagehouders stellen vaak een personenwagen ter beschikking als vervangwagen voor klanten die gedurende een dag of langer hun auto moeten missen. De Minister bevestigde dat de aftrekbeperking toepasselijk is omdat het hier geen verhuurde auto betreft. Een administratieve afwijking lijkt hem bovendien niet opportuun omdat het praktisch onmogelijk is de betreffende personenwagens te onderscheiden van die welke door garagehouders voor andere doeleinden worden gebruikt Art.65 en 66 WIB, zoals gewijzigd door de artikelen 104 en 105 van de Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005 toepasselijk vanaf aanslagjaar 2007 ongeacht de aanschaffingsdatum van het voertuig. 270 Art.65 en 66 WIB, zoals gewijzigd door de artikelen 104 en 105 van de Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005 toepasselijk vanaf aanslagjaar 2007 ongeacht de aanschaffingsdatum van het voertuig. 271 Art. 66 2, 1 WIB Ci. RH 243/ van 8 april Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/22. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

4 Chevalier fm Page 1042 Monday, April 11, :31 AM D. Voertuigen van erkende autorijscholen 275 Het betreft voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend voor praktische rijlessen worden gebruikt. Deze uitzondering is evenwel beperkt tot de voertuigen die speciaal als lesauto zijn uitgerust d.w.z. voertuigen voorzien van een dubbele bediening, dubbele elektrische installatie, twee achteruitkijkspiegels, enz E. De voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd 277 Door de voertuigen die uitsluitend worden verhuurd aan derden uit te sluiten van de aftrekbeperking heeft de wetgever de last van de beperkte aftrekbaarheid op de rug van de huurder willen schuiven zodat er voor de eigenaar geen enkele beperking in de aftrekbaarheid van de afschrijvingen meer bestaat 278. Deze regel is ook van toepassing t.a.v. een carrosseriebedrijf dat een vloot wagens exclusief ter beschikking houdt van een aantal verzekeringsmaatschappijen om als vervangwagen te dienen gedurende de tijd dat de beschadigde wagens bij het bedrijf in herstelling zijn. De terbeschikkingstelling vormt de contractuele tegenprestatie voor erkenning in het net van erkende herstellers, en voor de betaling van de herstellingsfacturen. Dat de voertuigen niet gebruikt worden door de huurder zelf (de verzekeringsmaatschappij) maar wel door derden (de verzekeringsnemers) maakt geen verschil uit 279. F. Voertuigen voor levering just in time De Administratie bepaalt, contra legem, dat zij de aftrekbeperking niet toepast op personenwagens en wagens voor dubbel gebruik die uitsluitend worden gebruikt voor het betaald vervoer van stukgoederen of kleine hoeveelheden andere goederen door ondernemingen die het vervoer en de snelle aflevering van dergelijke zaken, in normale marktomstandigheden en voor bestaande of potentiële cliënteel tot voorwerp hebben. De uitzondering komt ten goede aan de dienstverlenende bedrijven just in time voor de levering van klein materieel aan assemblagelijnen of productielijnen en aan de firma s die gespecialiseerd zijn in de snelle levering van post en kleine colli (koerierdiensten). Die uitzondering geldt nochtans niet voor ondernemingen die uitsluitend voor één of meer gelieerde ondernemingen werken 280. G. Directiewagens De aftrekbeperking moet slechts gedeeltelijk worden toegepast op directiewagens die gebruikt worden door autohandelaars. Bedoeld zijn enkel de nieuwe autovoertuigen die de aard hebben van koopwaar en die de autohandelaars in hoofdberoep tijdelijk aan hun voorraad onttrekken om ze hoofdzakelijk te gebruiken voor proefritten en demonstraties. De afwijking bestaat erin dat 60% van de kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze directiewagens mogen aangemerkt worden als kosten die rechtstreeks drukken op de verkoop. Dit gedeelte van de kosten ontsnapt bijgevolg aan de aftrekbeperking. Met kosten die voortvloeien uit het gebruik zijn enkel de gewone onderhoudskosten, de verkeersbelasting en de verzekeringspremies bedoeld, met uitsluiting van de afschrijvingen Art. 66 2, 2 WIB Com.I.B. 1992, nr. 66/ Art. 66 2, 3 WIB Com.I.B. 1992, nr. 66/ Luik, 12 maart 1999, Fiscoloog, nr. 710, p Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/ LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

5 Chevalier fm Page 1043 Monday, April 11, :31 AM 5. Beoogde autokosten De beroepskosten m.b.t. het gebruik van personenauto s slaan in principe op alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die zijn verbonden met de aankoop of de huur, het bezit, het gebruik en het onderhoud van een voertuig. De beperkte aftrekbaarheid van autokosten geldt zowel voor verplaatsingen in België als in het buitenland 282. De volgende kosten worden o.a. beperkt 283 : de afschrijvingen van het voertuig en van alle toebehoren en uitrusting (radio, schuifdak, speciale velgen en banden, airconditioning, L.P.G.-installatie, bijkomende veiligheidsgordels, alarminstallatie, enz.) die eventueel afzonderlijk zijn gefactureerd; verzekeringskosten (in het bijzonder: burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, eigen schade en diefstal); de verkeersbelasting, aanvullende verkeersbelasting en accijnscompenserende belasting; de bijdragen aan organisaties voor pechverhelping (V.A.B., Touring Wegenhulp, enz.) of aan verzekeringsinstellingen voor reisbijstand die vooral bij buitenlandse reizen voor de herstelling en repatriëring van de wagen zorgen (met uitzondering van de bijdrage m.b.t. persoonlijke risico s van reizigers); de aankoop van wisselstukken, toebehoren en uitrustingsstukken die onmiddellijk in kosten mogen worden geboekt (brandblusser, EHBO-set,...); onderhoudskosten (olieverversing, smering, afstelling, enz.); herstellingskosten: de herstellingskosten omvatten alle uitgaven die verbonden zijn aan het herstellen van het voertuig (koetswerk, verf, mechanische onderdelen) ongeacht de oorzaak van de schade, de omvang ervan of nog het feit dat de kosten naderhand worden terugbetaald door een derde (verzekeringsmaatschappij, derde-aansprakelijke, enz.); kosten van pechverhelping of wegslepen van het defecte voertuig; expertise- en gerechtskosten (hieronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met het gebruik van een voertuig; kosten van ontstoffen en wassen van voertuigen in gespecialiseerde inrichtingen of in de onderneming zelf; parkeerkosten (kosten van parkeermeters) en tolgelden (autowegen, tunnels, veerponten, bruggen); bijdragen voor technische inspectie; niet als voorbelasting aftrekbare BTW, ongeacht of zij worden afgeschreven dan wel rechtstreeks als kosten zijn geboekt 284. Op te merken dat de bijkomende kosten i.v.m. personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen andere dan diegene die uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt, steeds moeten worden afgeschreven tegen hetzelfde ritme als de aanschaffingswaarde van die voertuigen. De bijkomende kosten i.v.m. personenwagens kunnen dus niet onmiddellijk ten laste genomen worden tijdens het jaar waarin ze werden gedaan (art. 65 WIB); de autoradiotaks; de kosten die voortvloeien uit het huren van een voertuig (afschrijving, verzekering, onderhoud, verkeersbelasting, radiotaks, beheerskosten); 282 Vr. en Antw., Senaat, , nr. 1-74, 3867; Vr. nr. 895 van 3 maart 1998, Hatry, alsook Ci. RH.243/ van 9 maart Com.I.B. 1992, nr. 66/ De belangrijkste bijkomende aankoopkost is ongetwijfeld de niet-aftrekbare BTW. Op grond van art W.BTW, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50% van de betaalde BTW t.a.v. de levering en de invoer van automobielen voor personenvervoer en ten aanzien van leveringen en diensten m.b.t. die voertuigen.het onderscheid tussen personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen enerzijds en lichte vrachtwagens anderzijds is op het gebied van de BTW van groot belang voor de omvang van het recht op aftrek van de voorbelasting (max. 50% in het eerste geval, in beginsel onbeperkt in het andere geval).de beperking vervat in art van het W.BTW is immers niet van toepassing op automobielen voor sportwedstrijden, vrachtauto s, lichte vrachtauto s, autobussen en andere voertuigen onderworpen aan het BTW-tarief van 21%. In de praktijk worden soms pogingen ondernomen om wagens voor dubbel gebruik of minibussen zodanig om te bouwen dat ze als lichte vrachtwagens kunnen worden beschouwd. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

6 Chevalier fm Page 1044 Monday, April 11, :31 AM de belasting op de inverkeersstelling voor wat de personenwagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen betreft 285 ; de kosten van Global Positioning System (GPS) Niet bedoelde (auto)kosten A. Financieringskosten De financieringskosten van een wagen blijven buiten de aftrekbeperking. De uitzondering geldt ten aanzien van de interesten: van een lening die wordt aangegaan voor de aankoop van een wagen; en andere financiële kosten die begrepen zijn in de annuïteiten van een contract van financiering bij aankoop van een wagen; en financiële kosten die bij huurkoop of leasing begrepen zijn in de volgens de overeenkomst te storten termijnen met uitsluiting dus van het gedeelte dat strekt tot wedersamenstelling van het kapitaal 287. De aftrekbeperking moet volgens de Administratie evenmin worden toegepast op de financiële lasten die in bepaalde contracten van renting (= huur) van autovoertuigen op lange termijn aan de huurder worden gefactureerd. Het rentingcontract dient wel een looptijd te hebben van minstens 24 maanden en het contract moet een duidelijk onderscheid maken tussen het financiële luik en de andere gefactureerde kosten (kosten van onderhoud en herstelling). B. Mobilofoonkosten De afschrijvingen m.b.t. de kosten van aankoop en installatie van een mobilofoon hoeven niet beperkt te worden 288. C. Huur of afschrijving van garages of parkings voor de cliënteel of het personeel De aftrekbeperking inzake autokosten geldt niet voor afschrijvingen of huurkosten van parkings of garages bestemd voor voertuigen die toebehoren aan de cliënteel of het personeel 289. D. Solidariteitsbijdrage op gebruik van bedrijfswagens De solidariteitsbijdrage op het gebruik van bedrijfswagens vormt fiscaal een aftrekbare sociale last in de zin van artikel 52, 3, a, WIB en ondergaat dus niet de aftrekbeperking die geldt voor autokosten De aftrek van de BIV wordt toegestaan ineens voor het boekjaar waarin deze kosten werden gedaan of gedragen. De BIV moet dus niet bij de aanschaffingsprijs van de wagen worden gevoegd (Ci.RH. 243/ van 14 juli 1993, Bull. Bel., nr. 730, 2153). 286 Vr. en Antw., Kamer, , nr. 70, p. 7919, Vr. nr. 536 van 11 december 2000, Van Parys, Bull. Bel., nr. 816, p Com.I.B. 1992, nr. 66/ Com.I.B. 1992, nr. 66/ Vr. en Antw., Kamer, , nr , p. 500, Rb. Antwerpen, 22 juni 2005, Fiscoloog, nr. 995, p Vr. en Antw., Kamer, , nr van 3 maart 2008, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2011

7 Chevalier fm Page 1045 Monday, April 11, :31 AM 7. Minderwaarden op bedrijfswagens De 75%-aftrekbeperking voor autokosten werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een aftrekbeperking in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van de bedrijfswagen. Daarom wordt thans bepaald dat het in aanmerking te nemen percentage voor de minderwaarden verwezenlijkt op bedrijfswagens gelijk is aan het percentage dat de som van de vóór de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken (art. 198bis, eerste lid, 2, WIB). Deze maatregel trad in werking op 1 april Vanaf 1 april 2007 t.e.m. 31 maart 2008 was de maatregel echter enkel toepasselijk op bedrijfwagens aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode 291. Sedert 1 april 2008 moet deze nieuwe berekeningswijze ook gemaakt worden voor de andere bedrijfswagens. Voorbeeld Een vennootschap die een boekhouding voert per kalenderjaar en die niet-btw belastingplichtig is, heeft een dieselwagen aangeschaft in 2006 voor een bedrag van EUR incl. BTW. Zij schrijft deze wagen lineair over een periode van 5 jaar. De dieselwagen heeft een CO 2 -uitstoot van 180 g/km en dus geldt voor die wagen een CO 2 -aftrekbeperking van 60%. In 2010 wordt de wagen verkocht voor EUR. Boekhoudkundig heeft de wagen per 31 december 2009 nog een boekwaarde van EUR, nl EUR - ( EUR 20% 4 jaar = EUR afschrijvingen). Ingevolge de verkoop wordt boekhoudkundig een minderwaarde gerealiseerd van EUR, nl EUR EUR. De fiscaal aangenomen afschrijvingen bedragen: voor aj. 2007: EUR 20% 75% = EUR voor aj. 2008: EUR 20% 75% = EUR voor aj. 2009: EUR 20% 60% = EUR (*) voor aj. 2010: EUR 20% 60% = EUR Totaal aangenomen afschrijvingen: EUR De boekhoudkundige minderwaarde van EUR, mag voor aanslagjaar 2011 fiscaal in aftrek gebracht worden voor EUR, nl EUR / EUR. De te verwerpen kost bedraagt bijgevolg EUR EUR = 975 EUR. (*) Omdat de afschrijving voor het jaar 2008 pas per 31 december 2008 wordt geboekt wordt het afschrijvingsbedrag voor het gehele jaar beperkt in functie van de CO 2 -uitstoot, dus ook voor de periode van 1 januari 2008 t.e.m. 31 maart Afdeling 4. Abnormale en goedgunstige voordelen 1. Algemeen De fiscale wet onderwerpt in beginsel niet aan belasting de winst die een onderneming had kunnen maken had zij haar zaken op een andere wijze beheerd 292. Artikel 26 WIB vormt evenwel een uitdrukkelijke afwijking op dit beginsel. Wanneer een in België gevestigde vennootschap abnormale of goedgunstige voordelen verleent, worden die voordelen bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Bovendien worden die voordelen steeds bij de eigen winst van de vennootschap gevoegd wanneer ze worden verleend aan: 1 een niet-inwoner ten aanzien waarvan de Belgische vennootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt; 291 Art. 198bis, tweede lid, WIB. 292 Cass., 26 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 974; Cass., 3 maart 1970, Arr. Cass., 1970, 613; Brussel, 9 september 1986, F.J.F., nr. 87/209; Brussel, 2 december 1994, F.J.F., nr. 95/85. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 1. Andere kosten dan brandstofkosten De 75%-aftrekbeperking m.b.t. autokosten werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake de aftrek van autokosten in de personenen vennootschapsbelasting

De nieuwe reglementering inzake de aftrek van autokosten in de personenen vennootschapsbelasting De nieuwe reglementering inzake de aftrek van autokosten in de personenen vennootschapsbelasting Patrick Valckx, Erkend boekhouder Vennoot KPMG Afgevaardigd Bestuurder KPMG Fiduciaire Inhoud 1. Autokosten

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010

ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010 ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010 Peugeot school voor automobielbeheersing Peugeot Waarborg en Assistance Optiway De Peugeot-financieringen: Autofin en stretching Pro Peugeot

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Afdeling 1. Huur onroerende goederen 1. Huur en huurlasten De periodiek verschuldigde huurprijs en huurlasten voor de bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als beroepskosten,

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud FISCALE OPTIMALISATIE 1) Fiscale tips voor de auto 1. Fiscale aspecten van de auto: lenen of leasen?... 1.1 Hoe financieren?... 1.2 Leasevormen... 1.3

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Mededeling : 2005/2 1

Mededeling : 2005/2 1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 234 32 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 15 Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17 Hoofdstuk 1. Wat wordt er bedoeld met bedrijfsmiddelen inzake btw? 19 1. Het begrip bedrijfsmiddelen 19

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie