Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert"

Transcriptie

1 Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert

2 Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW) Het recht op aftrek vormt het hart van het btw-stelsel

3 Recht op aftrek inzake btw? De aankoop van een campingcar? De aankoop van een zeiljacht? De aankoop van een helikopter? De btw-belastingplichtige in bijberoep?

4 Principes Gebruiksprincipe (art. 45, 1 W.BTW) Bestemmingsprincipe (art. 1 van KB nr. 3) Gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (art. 45, 1quinquies W.BTW)

5 Toepassing op bedrijfsmiddelen De vermoedelijke bestemming (intentioneel element) Uitsluitingen of beperkingen van het recht op aftrek (doel en aard van de kost) Al dan niet opname in het bedrijfsvermogen (vermogensetikettering)

6 Wijziging tijdens het gebruik van het bedrijfsmiddel Begrip bedrijfsmiddel : die bestemd zijn om op een duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen (art. 6 van KB nr. 3) Art. 45, 1quinquies W.BTW werd toegepast => herzieningen (KB nr. 3, Afdeling III) Art. 45, 1quinquies W.BTW werd NIET toegepast => art. 19, 1 W.BTW => art. 33, 1, 2 W.BTW (gedane uitgaven)

7 Topic 1 : De advocaat Verminderde maatstaf van heffing bij de (weder)verkoop door een advocaat van een personenwagen die hij vóór 1 januari 2014 voor beroepsdoeleinden heeft verworven?

8 Oplossing De administratie aanvaardt echter dat in deze situatie bij latere verkoop van de wagen toepassing kan worden gemaakt van de 50 pcttolerantie.

9 Topic 2 : De advocaat-medewerker of advocaat-stagiair (Weder)verkoop van een bedrijfsmiddel dat voor beroepsdoeleinden werd aangeschaft door een advocaat-medewerker of advocaatstagiair die heeft geopteerd voor de facultatieve bijzondere regeling. Btw bij wederverkoop?

10 Oplossing Rekening houdend met het feit dat de bijzondere regeling sterk afwijkt van de normale door het Btw-Wetboek bepaalde regels - en meer in het bijzonder voor wat betreft de uitsluiting van het recht op aftrek - kan de administratie aanvaarden dat de verkoop in casu niet aan de btw is onderworpen, zonder daarbij een onderscheid te maken of het goed al dan niet werd verkregen vóór 1 januari 2014.

11 Topic 3 : De btw bij aankoop was voor 50 % aftrekbaar Aankoop van een wagen in 2013 voor EUR btw. De wagen wordt volledig opgenomen in het bedrijfspatrimonium. In 2014 wordt de wagen verkocht voor EUR, excl. btw.

12 Oplossing De verkoop aan een derde kan gebeuren met btw over de helft van de maatstaf van heffing (Besl. Nr. E.T van , punt 5.3) EUR btw. De verkoopfactuur vermeldt : Bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. E.T van Btw-aangifte : R 00 : R 03 : R 54 : 4 200

13 Topic 4 : De btw bij aankoop was voor 35 % aftrekbaar of blijkt nadien voor minder dan 50 % aftrekbaar (methode 1 of 2) Aankoop van een wagen in 2013 voor EUR btw. 35 % van de btw is aftrekbaar : In 2014 wordt de wagen verkocht voor EUR, excl. btw.

14 Oplossing De verkoop aan een derde kan gebeuren met btw over de helft van de maatstaf van heffing (Besl. Nr. E.T van , punt 5.3) EUR btw. De verkoopfactuur vermeldt : Bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. E.T van Er is bovendien een herziening in voordeel. Btw-aangifte : R 00 : R 03 : R 54 : R 62 : ( x 15 % x 4/5) (herziening in voordeel in één keer in vijfden art. 11, 3 van KB nr. 3, beperkt tot het bedrag van de btw die bij de verkoop werd aangerekend aan de koper (art. 10, 1, lid 2 van KB nr. 3)

15 Topic 5 : De btw bij aankoop was voor 85 % aftrekbaar (lichte vracht, methode 4) Aankoop van een lichte vracht in 2013 voor EUR btw. 85 % van de btw is aftrekbaar : EUR In 2014 wordt de wagen verkocht voor EUR, excl. btw.

16 Oplossing De verkoop aan een derde moet gebeuren over de volledige verkoopprijs EUR btw. Er is bovendien een herziening in voordeel. Btw-aangifte : R 03 : R 54 : R 62 : ( x 15 % x 4/5) (herziening in voordeel in één keer in vijfden art. 11, 3 van KB nr. 3)

17 Topic 6 : De verkoop van een wagen (onderworpen aan art. 45, 2 W.BTW) gebeurt aan een persoon waarmee een verbonden relatie bestaat Art. 33, 2 W.BTW Minimum maatstaf van heffing!

18 Normale waarde Art. 33, 2 W.BTW stelt een minimum maatstaf van heffing in : In afwijking van artikel 26 is de maatstaf van heffing voor de levering van goederen of de diensten de normale waarde zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald indien : 1 de tegenprestatie lager is dan de normale waarde; 2 de afnemer van de levering van goederen of de dienst geen volledig recht op aftrek heeft van de verschuldigde belasting; 3 de afnemer verbonden is met de leverancier van de goederen of de dienstverrichter : - ingevolge een arbeidsovereenkomst, met inbegrip van hun familieleden tot in de vierde graad; - als vennoot, lid of bestuurder van de vennootschap of rechtspersoon, met inbegrip van hun familieleden tot in de vierde graad.

19 Voorbeeld Aankoop van een wagen in 2013 voor EUR btw. De wagen is onderworpen aan art. 45, 2 W.BTW. De wagen wordt in 2014 verkocht aan een personeelslid voor EUR + btw. De normale waarde van de wagen bedraagt in 2014 : EUR. De btw is in principe verschuldigd over een minimum maatstaf van heffing van EUR! De verkoop kan ook hier met btw over de helft van de maatstaf van heffing.

20 Topic 7 : Vermogensetikettering Een btw-belastingplichtige (NP) koopt een wagen onder de margeregeling en neemt hem niet op in zijn bedrijfsvermogen. Was er recht op aftrek bij aankoop? Hij gebruikt de wagen voor zijn economische activiteit en trekt de btw af op onderhoud, herstellingen, brandstof, Wat bij verkoop?

21 vervolg En wat als de wagen wél was opgenomen in het bedrijfspatrimonium?

22 Wat bij onttrekking? 1. Met een levering onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld : 1 het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een roerend goed voor zijn privé-doeleinden of voor de privé-doeleinden van zijn personeel en, meer algemeen, voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan;

23 of de bestanddelen Dezelfde wagen wordt voorzien van een nieuwe airco, een nieuwe motor en dure velgen. Er volgt een onttrekking voor privé-doeleinden. Fisher & Brandenstein, HvJ, C-311/99 en 323/99 23

24 Topic 8 : Aankoop wagen privé, kosten gefactureerd op de vennootschap Een zaakvoerder of bestuurder koopt een wagen aan op persoonlijke naam en rekent een kilometervergoeding aan aan de vennootschap. De facturen voor onderhoud en herstelling worden gefactureerd op de vennootschap die 35 % in aftrek neemt.

25 Analyse Geen aftrek voor de onderhoudskosten. => verwerping bij controle De wagen is geen bedrijfsmiddel. Wat indien er een huurcontract werd afgesloten tussen bestuurder en vennootschap? Wat bij bruikleen?

26 Topic 9 : Motoren De btw is aftrekbaar voor het beroepsgedeelte. Het beroepsgebruik dient aangetoond te worden met één van de drie methodes : het bijhouden van een rittenadministratie, de semi-forfaitaire methode en het forfait van 35 %. Deze methodes gelden immers voor alle vervoermiddelen met een vermogen van meer dan 48 cc. Uiteraard speelt de aftrekbeperking van artikel 45, 2 W.BTW niet in dit geval. Bijgevolg is via methode 1 of 2 een beroepsgebruik van bv. 80 % perfect mogelijk en dan bedraagt de btw-aftrek ook 80 %. Kiest men echter voor methode 3 dan is de aftrek beperkt tot 35 %. Deze laatste methode heeft als voordeel dat er geen herziening dient te gebeuren. De methode moet echter minstens vier jaar worden aangehouden.

27 vervolg Een auto én een motor werden gekocht via de vennootschap en worden gemengd gebruikt. Methode 2 voor de auto => methode 1 voor de motor

28 Oplossing We merken op dat de aftrek ook toegepast dient te worden op de annexe kosten (verbruik, herstellingen, ) m.b.t. de motor. Indien men zowel een motor als een auto gemengd gebruikt dient men goed na te denken welke bewijsmethode men toepast. Kiest men voor de auto voor de methode 2 dan dient men voor de motor methode 1 (rittenadministratie) toe te passen wil men niet geconfronteerd worden met de lage 35 % aftrek van methode 3. Methode 2 mag immers maar voor één voertuig per gebruiker toegepast worden

29 Topic 10 : Tankkaarten en btw Bij de terbeschikkingstelling van een firmawagen wordt de werknemer belast op een voordeel van alle aard. Daarom kan in sommige gevallen in overleg met de werknemer geopteerd worden om de eigen wagen te gebruiken en een tankkaart te vragen aan de werkgever. De vraag is dan hoe het zit met de btw-aftrek. Heeft de werkgever hier ook de keuze tussen één van de toegestane methodes?

30 Firmawagen en tankkaart Worden een auto én een tankkaart ter beschikking gesteld, dan geldt het beroepsgebruik voor de auto, meteen ook voor de brandstofkosten. Die tankkaart maakt in dat geval als het ware deel uit van de kosten van het voertuig.

31 Enkel tankkaart In het geval enkel een tankkaart ter beschikking gesteld, dan geldt ook hier de regel dat de btw alleen aftrekbaar is in de mate van het beroepsgebruik, maar het beroepsgebruik kan dan niet via één van de drie methodes vastgesteld worden. Die gelden immers alleen voor voertuigen. Beslissing E.T /4, , nrs. 28 en 33. Het aantal privé-kilometers zal bij controle eventueel tot discussie kunnen leiden als men niet aan de hand van een gedetailleerde lijst de beroepsverplaatsingen heeft bijgehouden. De btw-aftrek is trouwens voor een tankkaart op naam van de werkgever voor een personenwagen in ieder geval maximaal beperkt tot 50 %. Voor een lichte vracht of een moto die men als werknemer zou gebruiken voor beroepsverplaatsingen geldt die beperking niet.

32 Dank u voor uw aandacht Vragen?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 INHOUDSTAFEL 3 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 VOORSTELLING FIRMA X 8 1. Algemeen...8 2. Zeven expertisecentra.

Nadere informatie