Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs"

Transcriptie

1 Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het totale netto-kostenplaatje van een bedrijfsauto. Het gaat dus om een berekening die niet alleen de zuivere leasevergoeding meetelt, maar ook en vooral alle fiscale verplichtingen zoals de variabele fiscale aftrekbaarheid, de btw-regeling, de en de extra verworpen uitgaven. Het eindresultaat is dan ook een complexe berekening waar iedere vlootbeheerder wel wat hulp bij kan gebruiken. Gebruik de tool van KBC Autolease en bespaar heel wat euro s. KBC Autolease heeft een TCO-tool ontwikkeld die u kan helpen bij uw keuze. Op basis van een offerte berekent u op enkele minuten tijd uw TCO-kost en bespaart u ettelijke kostbare euro s. U kunt de TCO-tool downloaden van onze website: Deze fiche geeft duiding bij de TCO-tool. 1. Overzicht van de fiscale maatregelen 1.1. Btw De maandelijkse leasevergoeding die de werkgever betaalt aan de leasingmaatschappij is onderworpen aan 21% btw. Btw-plichtige werkgevers/leasingnemers kunnen de betaalde btw gedeeltelijk recupereren. - De forfaitaire btw-aftrek (methode 3) bedraagt 35%. 65% btw is niet recupereerbaar - De maximale btw-aftrek voor personenauto s bedraagt 50% 50% btw is niet-recupereerbaar De niet-recupereerbare btw is aan de aftrekbeperking onderworpen (zie punt 1.2)

2 1.2. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Wat? Fiscale aftrekbaarheid betekent dat bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk in mindering mogen worden gebracht van de inkomsten. Daardoor verlaagt de belastbare basis en dus ook de vennootschapsbelasting Fiscale aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting Aftrekbaarheid autokosten ten belope van het voordeel van alle aard De belastingadministratie stelde in haar circulaire AFisc 3 0/2014 duidelijk dat de aftrekbeperking voor auto kosten in de vennootschapsbelasting alleen geldt voor de kosten die hoger liggen dan het aangerekende Voordeel van Alle Aard (VAA) aan de werknemer. Met andere woorden, een vennootschap kan 100% van de autokosten aftrekken ten belope van het bedrag van de voordelen van alle aard aangerekend aan haar werknemers. Deze regel geldt retroactief sedert 1 januari Hoe gebeurt dit concreet? Het VAA wordt uitgesplitst in een gedeelte brandstof en een gedeelte andere kosten. In de praktijk wordt de verhouding 30/70 gebruikt: 30% van het VAA wordt in mindering gebracht van de brandstofkosten; 70% van het VAA wordt in mindering gebracht van de autokosten. De overige auto- en brandstofkosten (dus na aftrek ten belope van het bedrag van het voordeel van alle aard) zijn aan de aftrekbeperking onderworpen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten kosten: De jaarlijkse autokosten en de niet-recupereerbare btw kunnen worden ingebracht als kosten volgens de fiscale aftrekbaarheidspercentages bepaald op basis van de -uitstoot van het voertuig en van het type brandstof. Er zijn 8 categorieën: van 50% tot een maximum van 120% aftrekbaarheid. Daarbij gaat de fiscus uit van de -waarde vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. De brandstofkosten en de niet-recupereerbare btw zijn voor 75% fiscaal aftrekbaar. De interesten zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Overzichtstabel Fiscale aftrekbaarheidspercentages inkomstenjaar uitstoot in g/km Wat? Benzine / lpg / Fiscale aftrek Diesel Elektrisch aardgas 0 120% % % Autokosten % % % % > 195 > % Brandstofkosten 75% Interest 100%

3 1.3. Als een werkgever een werknemer een voertuig ter beschikking stelt dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden mag worden gebruikt, moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen. Die maandelijkse bijdrage hangt af v an de -uitstoot en het brandstoftype van het voertuig en wordt forfaitair vastgesteld. Het bedrag is bovendien gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van september 2004 en wordt elk jaar in januari aangepast. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,2051. Zowel personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen als lichte vrachtwagens zijn onderworpen aan de. Maandelijkse Brandstoftype -uitstoot Basisformule Indexatie-coëfficiënt Resultaat Diesel Bekend {[( in g/km x 9,00 euro) 600] / 12} Berekening Niet bekend {[(165 x 9,00 euro) 600] / 12} 88,87 euro Benzine Bekend {[( in g/km x 9,00 euro) 768] / 12} Berekening x 1,2051 Niet bekend {[(182 x 9,00 euro) 768] / 12} 87,37 euro Lpg {[( in g/km x 9,00 euro) 990] / 12} Berekening Elektrisch 20,83 euro 25,10 euro De formules zijn geldig vanaf 1 januari De correcte -uitstoot wordt vermeld op het gelijkvormigheidsattest van de wagen. De maandelijkse bijdrage kan niet minder dan 25,10 euro bedragen. Een lpg-voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. In de formule wordt de -uitstoot van het benzinevoertuig gebruikt. De is 100% fiscaal aftrekbaar Extra verworpen uitgaven in hoofde van de werkgever 17% van het belastbare voordeel dat in hoofde van de werknemers wordt berekend, wordt toegevoegd aan de verworpen uitgaven. Dit is een verhoging van de niet-aftrekbare kosten voor de werkgever, dus een verhoging van het belastbare resultaat en bijgevolg onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De effectieve kosten zijn gelijk aan het belastbare voordeel x 17% x 33,99% (bij het standaardtarief van de vennootschapsbelasting). De extra verworpen uitgaven bedragen minstens 212,50 euro (= 17% van euro) en dat resulteert in bijkomende kosten van minstens 72,23 euro per jaar (i.e. 212,50 euro x 33,99%) of 6,02 euro/maand.

4 2. Rekenvoorbeeld Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op een bestaande modelofferte met volgende gegevens: Wagengegevens - Middenklasse berline 2.0 Diesel - -uitstoot van 106 gr/km - Fiscale waarde: euro - Voordeel alle aard: 1.818,97 euro/jaar Brandstofgegevens km/jaar - Verbruik van 4,0 liter/100km - Brandstofprijs per liter (excl. btw): 1,1 euro Fiscale gegevens - Btw-plichtig: JA - Btw-methode: algemeen forfait van 35% (meest gebruikte methode). De niet-recupereerbare btw is dan gelijk aan 100% - 35% = 65%. - Privé-gebruik: JA - Vennootschapsbelasting van 33,99%. Autokosten - Bedrag excl. btw: 522,29 euro/maand - Niet-recupereerbare btw: 64,80 euro/maand Maandelijkse leasevergoeding Leasecomponent Bedrag excl. btw Niet recupereerbare btw Totaal Financiële huur 324,29 44,27 368,56 Reparatie en onderhoud 34,19 4,67 38,86 Zomerbanden 11,61 1,58 13,19 Winterbanden 14,82 2,02 16,84 BA-verz. en rechtsbijstand 47,59 0,00 47,59 Lichamelijke ongevallen 2,06 0,28 2,34 Risicoregeling 36,13 4,93 41,06 Bijstand 8,06 1,10 9,16 Vervangwagen 6,20 0,85 7,05 Verkeersbelastingen 33,57 4,58 38,15 Tankkaart(en) 3,00 0,41 3,41 Technische controle 0,77 0,11 0,88 Autokosten / maand 522,29 64,80 587,09 Autokosten / jaar 6.267,48 777, ,04 In het rekenvoorbeeld passen we de fiscale maatregelen toe. We onderscheiden 4 kostencomponenten: 1. Autokosten 2. Brandstofkosten Extra Verworpen Uitgaven

5 2.1. Autokosten Wat? De autokosten omvatten de financiële huur en alle diensten (reparatie, onderhoud, banden, verzekering, risicoregeling, bijstand, vervangwagen, verkeersbelasting en tankkaart), zoals vermeld op de offerte. Jaarlijkse autokosten Niet-recupereerbare btw Totaal 6.267,48 euro 777,56 euro 7.045,04 euro Berekening van de netto kostprijs Toepassing circulaire: - 70% van het VAA wordt in mindering gebracht van de autokosten; 70% van 1.818,97 euro = 1.273,28 euro; - Dit bedrag is 100% aftrekbaar. Aftrekbeperking 1 - De overige autokosten zijn onderworpen aan de aftrekbeperking; 7.045,04 euro 1.273,28 euro = 5.771,76 euro; - Dit bedrag is 80% aftrekbaar. Verlaging van de belasting Dit bedrag is gelijk aan de som van de autokosten en niet-aftrekbare btw, vermenigvuldigd met de fiscale aftrek en vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting (van maximaal 33,99%). Fiscale aftrekbaarheid Verlaging belasting Netto kostprijs Circulaire Bedrag (1) Aftrek-% (2) (1) x (2) x 33,99% = (3) (1) (3) 70% van VAA 1.273,28 100% 432,79 840,49 Saldo autokosten 5.771,76 80% 1.569, ,30 Totaal 7.045, , , Brandstof Wat? De jaarlijkse brandstofkosten 2 (exclusief btw) zijn gelijk aan: Aantal km per jaar x verbruik in liter per 100 km x brandstofprijs per liter (excl. btw) km x (4,0 liter/100 km x 1,15) x 1,1 euro/liter = euro Jaarlijkse brandstofkosten Niet-recupereerbare btw Totaal 1.265,00 euro 172,67 euro 1.437,67 euro Berekening netto kostprijs Toepassing circulaire: - 30% van het VAA wordt in mindering gebracht van de brandstofkosten; 30% van 1.818,97 euro = 545,69 euro; - Dit bedrag is 100% aftrekbaar. Aftrekbeperking - De overige brandstofkosten zijn onderworpen aan de aftrekbeperking; 1.437,67 euro 545,69 euro = 891,98 euro; - Dit bedrag is 75% aftrekbaar. Verlaging van de belasting Dit bedrag is gelijk aan de som van de brandstofkosten en niet-aftrekbare btw, vermenigvuldigd met de fiscale aftrek en vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting (van maximaal 33,99%). 1 De fiscale aftrekbaarheid van de component interest is gelijk aan 100%. In deze TCO-tool wordt echter voor de interest dezelfde fiscale aftrekbaarheid - volgens C0 2 -uitstoot - toegepast als de andere componenten van de financiële huur. Hierdoor komt in de TCO-tool een richt-netto kostprijs tot stand. De correctie op de fiscale aftrekbaarheid van de component interest gebeurt pas op het ogenblik van facturatie. 2 Op de offerte staat het normverbruik zoals opgegeven door de constructeur. Het werkelijk verbruik ligt gemiddeld 15% boven het normverbruik. In de berekening wordt hiermee rekening gehouden.

6 Fiscale aftrekbaarheid Verlaging belasting Netto kostprijs Circulaire Bedrag (1) Aftrek-% (2) (1) x (2) x 33,99% = (3) (1) (3) 30% van VAA 545,69 100% 185,48 360,21 Saldo brandstofkosten 891,98 75% 227,39 664,59 Totaal 1.437,67 412, , Wat? De maandelijkse voor een dieselwagen met een -uitstoot van 106 gr/km bedraagt: [((106 x 9,00 euro) - 600)/12] x 1,2051 = 35,55 euro/maand De jaarlijkse -bijdrage bedraagt 426,61 euro Berekening netto kostprijs Fiscale aftrekbaarheid Verlaging belasting Netto kostprijs (1) (3) Bedrag (1) Aftrek-% (2) (1) x (2) x 33,99% = (3) 426,61 100% 145,00 281, Extra verworpen uitgaven Wat? 17% van het voordeel van alle aard dat in hoofde van de werknemer wordt berekend. 17% van 1.818,97 euro = 309,22 euro Berekening netto kostprijs De netto kosten zijn gelijk aan: 309,22 euro x 33,99% = 105,11 euro per jaar 2.5. Overzichtstabel Kostelement Bruto kostprijs* Netto kostprijs Per jaar Per maand Per jaar Per maand Autokosten 7.045,04 587, ,79 420,23 Brandstofkosten 1.437,67 119, ,80 85,40 426,61 35,55 281,61 23,47 Extra verworpen uitgaven 105,11 8,76 Totaal 8.909,32 742, ,31 537,86 * Voor de auto- en brandstofkosten na recuperatie van 35% btw. Het voertuig in deze offerte kost de werkgever na recuperatie van 35% btw 742,45 per maand. Na fiscale aftrek bedraagt de nettokost nog 537,86 euro per maand, dit is 72,44% van de brutokost van 742,45 euro per maand.

7 3. Simulatie De simulatiegrafiek geeft een overzicht van de invloed van de -uitstoot op de 4 kostencomponenten bij een gelijkblijvende basisleaseprijs (exclusief btw en exclusief brandstof) van 522,29 euro Total Cost of Ownership in functie van de -uitstoot euro gr/km 196 gr/km gr/km 116 gr/km 146 gr/km Autokosten 500 Brandstofkosten bijdrage 400 Extra verworpen uitgaven gr/km * Extra verworpen uitgaven 3.2. Besluit Een hogere -uitstoot die het gevolg is van een hoger verbruik, geeft aanleiding tot een hogere brandstofprovisie, een lagere fiscale aftrekbaarheid, een hogere -bijdrage en hogere verworpen uitgaven met betrekking tot het voordeel van alle aard. Met andere woorden: hoe groener de wagen, hoe aantrekkelijker de netto kostprijs. Wenst u meer informatie? Surf naar of bel KBC Autolease op het nummer Zetel van de vennootschap: KBC Autolease NV Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven België BTW BE RPR Leuven IBAN BE BIC KREDBEBB FSMA A

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door :

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door : CONTRACT Tussen enerzijds : (1) de autogebruiker(s) (2) de autogebruiker(s) en auto-eigenaar(s) Naam : Straat + nr: postcode + plaats : Tel. : GSM : e-mail : verder genoemd de autodeler en anderzijds De

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie