NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT"

Transcriptie

1 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

2 INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage, maar komt u ook alles te weten over het Voordeel Alle Aard (VAA). Nog meer info nodig? Surf naar de site van de FOD Financiën voor uitleg over: De aankoop van een wagen: Het gebruik van een wagen: INHOUDSTAFEL INLEIDING 2 INHOUDSTAFEL 2 VOORDEEL VAN ALLE AARD 3 Voor bestuurders 3 Voor werkgevers 4 BTW 5 Methode 1 5 Methode 2 5 Methode 3 5 Methode 4 6 BELASTING OP INVERKEERSTELLING 7 Brussels hoofdstedelijk gewest & Waals Gewest 7 Vlaams gewest 7 VERKEERSBELASTING 8 CO 2 BIJDRAGE 9 TOTAL COST OF OWNERSHIP(TCO) 10 2

3 VOORDEEL VAN ALLE AARD Een Voordeel van Alle Aard (VAA) - vaker aangeduid als voordeel in natura - is een niet-geldelijk voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid. Dat kan onder meer een bedrijfswagen zijn. VOOR BESTUURDERS Sinds 1 januari 2012 wordt bij de berekening van het voordeel van alle aard geen rekening meer gehouden met de afstand tussen de woonplaats en de werkplek. Het wordt voortaan berekend op basis van de CO 2 - uitstoot van het voertuig en de cataloguswaarde ervan. Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. De basis CO 2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO 2 -uitstoot van 89 g/km voor dieselvoertuigen of 107 g/km voor benzine-, LPG- of CNGvoertuigen. Wanneer de CO 2 -uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO 2 -gram boven deze referentiedrempel (tot aan een maximum van 18%). Wanneer de CO 2 -uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO 2 -gram onder deze referentiedrempel (tot aan een minimum van 4%). In 2016 kan het VAA niet minder bedragen dan Het VAA wordt berekend volgens de volgende formule: TOTALE CATALOGUSWAARDE (Cataloguswaarde + opties) + ((cataloguswaarde + opties - kortingen) x 0,21) CO 2 COËFFICIENT Diesel: ((CO 2 uitstoot - 89) x 0,1) + 5,5) / 100 Benzine: ((CO 2 uitstoot - 107) x 0,1) + 5,5) / 100 min: 4% max 18% VOORDEEL VAN ALLE AARD Totale cataloguswaarde x CO2 coëfficient x 6/7 Voorbeeld: Cataloguswaarde wagen Excl BTW: Waarde van de opties: Kortingen: CO2 uitstoot: 99 gr/km Brandstof: Diesel Cataloguswaarde: ( ) + (( ) x 0,21) = CO 2 coëfficient: (((99-89) x 0,1) + 5,5) / 100 = 6,5% Min 4% -> OK Max 18% -> OK VAA: ( x 6,5%) x 6/7 = 1 694,27 3

4 Daarnaast besliste de regering tevens om het voordeel elk jaar met 6% te verlagen, tot aan een minimum van 70%. Bij de berekening zal men dus de volgende regel toepassen: Looptijd Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 Maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% VOOR WERKGEVERS Verlaging vaa Vanaf 1 januari 2012 wordt een deel van het op die manier berekende voordeel van alle aard ten laste van de werknemer beschouwd als een bijkomende verworpen uitgave (niet-aftrekbare bedrijfskosten) ten laste van de werkgever. Dit deel bedraagt 17% van het VAA. Let op! In de vennootschapsbelasting moet deze bijkomende belasting worden opgeteld bij de reeds bestaande aftrekbeperking voor brandstofkosten en de verworpen uitgaven die voortkomen uit het plafond voor de aftrek van autokosten (variabel al naargelang de CO2-uitstoot en het type gebruikte brandstof). De aftrekbaarheid van de kosten (waaronder ook de niet-aftrekbare BTW) die verband houden met de aankoop en het gebruik van een voertuig varieert al naargelang het type: Bedrijfsvoertuigen (lichte vrachtauto s): 100% aftrekbaar. Personenwagens: Aftrekbaar al naargelang de CO2-uitstoot (voor zelfstandigen en vrije beroepen is de aftrekbaarheid steeds 75%). Overzicht van de fiscale aftrekbaarheid al naargelang de CO 2 -uitstoot: CO 2 Diesel CO 2 Benzine CO 2 Elektrisch Fiscale aftrekbaarheid 0 g 120% 0-60 g 0-60 g 100% g g 90% g g 80% g g 75% g g 70% g g 60% >195 g > 205 g 50% Intresten, kosten voor vaste mobilofonie en de CO 2 -bijdrage blijven wel nog steeds voor 100% aftrekbaar. De brandstof is steeds voor 75% aftrekbaar. Formule werkgeversbijdrage Werkgeversbijdrage = (Voordeel van alle aard x 17%) x Basisbelasting* *Basisbelasting standaard = 33.99% Voorbeeld Als we hiervoor even voortbouwen op ons vorige voorbeeld en ervan uitgaan dat de wagen nieuw is, dan bedroeg het VAA 1 694,27. De kost voor de werkgever kunnen we dus via onderstaande formule berekenen: ( 1 694,27 x 17%) x 33,99% = 97,90 4

5 BTW De BTW die verschuldigd is voor de aankoop en de gebruikskosten van voertuigen kan worden gerecupereerd indien de onderneming (of de zelfstandige) volledig BTW-plichtig is. Eind 2010 werd het BTW-wetboek gewijzigd om rekening te houden met een arrest van het Europees Hof van Justitie van 2009 (Seeling-arrest). Dit arrest bepaalt dat de BTW op een gemengd gebruikt onroerend goed aftrekbaar is in functie van het gebruik. In België werden voertuigen gelijkgesteld met deze goederen. Dit betekent met andere woorden dat de aftrekbaarheid van de BTW die verband houdt met de aankoop en het gebruik van voertuigen beperkt is tot het beroepsmatige gebruik van het voertuig. Voorbeelden Professioneel gebruik 10% Privégebruik 90% BTW is voor 10% aftrekbaar MAAR Privégebruik 10% Professioneel gebruik 90% De aftrekbaarheid van de BTW is beperkt tot 50%. recht op aftrek vast te stellen, waarbij echter ook de toepassing van artikel 45, 2 van het BTW-Wetboek (maximale aftrek van 50%) niet uit het oog mag worden verloren. Het beroepsmatig gebruik vastgesteld overeenkomstig deze methode met betrekking tot jaar X geldt in de regel als raming voor het beroepsmatig gebruik in jaar X+1. Voor 2013 wordt de raming a posteriori gedaan, op basis van het reële gebruik. METHODE 2 Om de belastingplichtige die geen rittenadministratie wenst bij te houden toch toe te laten het beroepsmatig gebruik vast te stellen op een manier die verband houdt met het werkelijk gebruik van ieder individueel voertuig, aanvaardt de administratie, ter vereenvoudiging, volgende formule: %Privé = (((Afstand Woon-werk x 2 x 200 werkdagen) km privé)) x 100 Totale Afstand %Beroep = 100% - %Privé Het addendum E.T /3 van 11 december 2012 en het addendum E.T /4 van 9 september 2013 verduidelijken de praktische modaliteiten die het de belastingplichtige mogelijk moeten maken om het privégebruik van een bedrijfsmiddel te bepalen, en bijgevolg het daarmee gelinkte niet-aftrekbare percentage dat moet worden toegepast op de BTW. De bepalingen die werden gewijzigd door het addendum E.T /4 zijn van toepassing sinds 1 januari De verhouding tussen privé en professioneel gebruik van het voertuig kan aan de hand van een van de volgende vier methodes worden bepaald. METHODE 1 De belastingplichtige houdt via manuele invoer of op een geautomatiseerde wijze (aangepast gpssysteem) een rittenadministratie bij. Bij deze methode moet men het gebruik individueel vaststellen per vervoermiddel. Een behoorlijk gehouden rittenadministratie dient als basis om het Bij deze methode moet men het gebruik individueel vaststellen per vervoermiddel. Deze berekening dient als basis om het recht op aftrek vast te stellen, waarbij echter ook de toepassing van artikel 45, 2 van het BTW-Wetboek (maximale aftrek van 50%) niet uit het oog mag worden verloren. Het beroepsmatig gebruik vastgesteld overeenkomstig deze methode met betrekking tot jaar X geldt in de regel als raming voor het beroepsmatig gebruik in jaar X+1. Voor 2013 wordt de raming a posteriori gedaan, op basis van het reële gebruik. Let op: de methodes 1 en 2 kunnen binnen eenzelfde vloot worden gecumuleerd. METHODE 3 Omdat het toepassen van methode 1 en 2 bij meerdere vervoermiddelen een belangrijke administratieve last tot gevolg heeft, aanvaardt de administratie dat de belastingplichtige het beroepsmatig gebruik middels een algemeen forfait vaststelt op: 5

6 %Beroep = 35% De belastingplichtige mag methode 3 echter niet combineren met een andere methode. Deze methode moet worden toegepast op alle voertuigen die worden gebruikt, zowel voor de economische activiteit als voor andere doeleinden én moet gedurende minstens 4 boekjaren worden toegepast. METHODE 4 Sinds 1 januari 2012 is er een specifiek stelsel van toepassing op de fiscale lichte vrachtwagens (voor een juiste definitie van de categorieën die overeenstemmen met dit type voertuigen verwijzen we naar de volgende link: com/603/27399/landing-pages/et nl. pdf). Wanneer de fiscale lichte vrachtwagen eveneens gebruikt wordt voor niet-beroepsmatige doeleinden, geldt de BTW-aftrek enkel voor het beroepsmatige gebruik van het voertuig. Om dit gebruik te bepalen kunnen twee methodes worden toegepast: het systeem voor de berekening van het reële gebruik (methode 1 die van toepassing is op voertuigen) een algemeen forfait van 85%. Deze methode is echter enkel van toepassing indien de lichte vrachtwagen overwegend wordt gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van de economische activiteit. Indien dit niet het geval is, zal het beroepsmatige gebruik worden bepaald op basis van het algemene forfait: % Beroep = 35% Het oude systeem met een aftrek van 100% is enkel van toepassing indien de belastingplichtige kan aantonen dat de lichte vrachtwagen uitsluitend wordt gebruik voor beroepsmatige doeleinden. Let op: de methodes 1 en 4 kunnen binnen eenzelfde vloot van lichte vrachtwagens worden gecumuleerd. Wat wordt gedekt door het recht op aftrek? Het recht van aftrek kan worden toegepast op de BTW geheven op: Meer lezen de aankoop en de huur van een voertuig de aankoop van brandstof de uitgaven voor herstellingen en onderhoud de aankoop van toebehoren De volledige tekst van het addendum E.T /3 van 11 december 2012 kan worden gedownload via de volgende link: ee99639&disablehighlightning=true&documentlanguage=nl#findhighlighted De volledige tekst van het addendum E.T /4 kan worden gedownload via de volgende link: Deze biedt ook informatie over de beoogde vervoermiddelen en het begrip woon-werkverkeer. 6

7 BELASTING OP INVERKEERSTELLING De Belasting op de inverkeerstelling (BIV) wordt eenmalig gevorderd, bij de aankoop van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik (de breaks), minibussen of motorrijwielen. De BIV wordt berekend op basis van het motorvermogen, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (Kw). Indien het vermogen van eenzelfde motor, uitgedrukt in fiscale pk of in Kw, een ander bedrag oplevert, zal het hoogste bedrag van de belasting verschuldigd zijn. De belasting houdt rekening met de ouderdom van het voertuig waarbij de datum van eerste inschrijving in België of het buitenland bepalend is. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST & WAALS GEWEST Belasting op inverkeerstelling 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 PK >17 Kw >155 Cilinder 0,1-1,5 l 1,6-1,9 l 2,0-2,1 l 2,2-2,7 l 2,8-3 l 3,1-3,4 l >3,5 New 61,50 123,00 495,00 867, , , ,00 1 d - 1 yr 61,50 123,00 495,00 867, , , , yr 61,50 110,70 445,00 780, , , , yr 61,50 98,40 396,00 693,60 991, , , yr 61,50 86,10 346,50 609,90 837, , , yr 61,50 73,80 297,00 520,20 743, , , yr 61,50 67,65 272,25 476,85 681, , , yr 61,50 61,50 247,50 433,50 619, , , yr 61,50 61,50 222,75 390,15 557, , ,65 VLAAMS GEWEST Gelieve onderstaande website te raadplegen voor de belasting op inverkeerstelling voor Vlaanderen: 7

8 VERKEERSBELASTING De Verkeersbelasting (VB) is verschuldigd voor een periode van twaalf achtereenvolgende maanden. De eerste periode begint op de eerste dag van de maand waarin het voertuig bij de DIV wordt ingeschreven. De verkeersbelasting wordt bepaald door de fiscale paardenkracht (pk) van het voertuig en jaarlijks geïndexeerd op 1 juli op grond van het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen. De schrapping van de inschrijving door het terugsturen van de nummerplaat naar de DIV maakt een einde aan de belasting. De verrekening gebeurt op basis van volle maanden. Let op! Voor LPG-voertuigen moet een aanvullende verkeersbelasting worden betaald. Deze bedraagt maximaal 208,20 (bedrag geldig tot 30 juni 2016). Verkeersbelasting 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 cc (l) Fiscale Verkeers LPG Belasting PK belasing < , , , ,82 89, , , , , ,04 148, , , , , , , , ,60 208, , ,98 per extra PK 8

9 CO 2 BIJDRAGE Sinds 2005 zijn werkgevers aan de RSZ, een patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfswagens, verschuldigd. Deze wordt elk kwartaal gestort, dus binnen dezelfde termijnen als de termijnen voor de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de CO 2 -uitstoot van het voertuig en een forfaitair bedrag gebaseerd op het brandstoftype. De bijdrage is verschuldigd ongeacht de manier van aankoop van het voertuig en voor elk ander dan beroepsmatig gebruik. De bewijslast ligt echter bij het bedrijf dat bijgevolg een strikt reglement moet invoeren en tevens controles en sancties moet voorzien (Car Policy). De bijdrage is niet verschuldigd door zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandigen in het algemeen. De CO 2 -bijdrage wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. NIEUW: Op 1 januari 2016 steeg de indexatiecoëfficiënt van 1,2051 naar 1,2267. De maandelijkse bijdrage kan bovendien niet lager liggen dan 25,55. Dat is ook het forfait dat van toepassing is op elektrische voertuigen. De betaling wordt streng gecontroleerd en bij inbreuken wordt de bijdrage verdubbeld! Let op! De persoonlijke bijdrage van de werknemer in de financiering en het gebruik van het voertuig mag niet in mindering worden gebracht van de te berekenen solidariteitsbijdrage op de bedrijfswagens. De formule voor de CO 2 bijdrage word vervolgens berekend: DIESEL ((CO 2 uitstoot x 9) - 600) / 12 x 1,2267 BENZINE ((CO 2 uitstoot x 9) - 768) / 12 x 1,2267 LPG ((CO 2 uitstoot x 9) - 990) / 12 x 1,2267 ELECTRISCH 25,55 Voorbeeld Als we verdergaan met ons vorige voorbeeld had deze wagen onderstaande specificaties CO 2 uitstoot: 99 gr/km Diesel We berekenen de CO 2 bijdrage dus als volgt: ((99 x 9) - 600) / 12 x 1,2267 = 29,75 per maand 9

10 TOTAL COST OF OWNERSHIP(TCO) Het Total Cost of Ownership (TCO) vertegenwoordigt de totale kost van uw voertuig rekening houdend met het niveau van de fiscale aftrekbaarheid van de verschillende onderdelen van het bedrag. Het TCO wordt berekend via volgende formules: 1. DE INTEREST EN DE CO²TAX (100% AFTREKBAAR) De formule: Interest + CO² belasting 2. DE NIET-AFTREKBARE BTW VAN INTRESTEN DIE FISCAAL AFTREKBAAR IS De formule: Interest*21%*65% 3. HET FISCAAL AFTREKBARE BEDRAG VAN UW VOERTUIG De formule: (leasingbedrag interesten) * fiscaal aftrekbare kosten 4. NIET-AFTREKBARE BTW DIE FISCAAL AFTREKBAAR IS De formule: (leasingbedrag 65% btw incl. leasingbedrag interest*21%*65%)*fiscaal aftrekbare kosten 5. DE AFTREKBAARHEID VERBONDEN AAN HET VOORDEEL ALLE AARD IN DE WETENSCHAP DAT De niet-aftrekbare kosten verhoogd zijn met 17% van het voordeel alle aard De niet-aftrekbare kosten verminderd zijn met het voordeel alle aard in verhouding met het niet-aftrekbaar deel van het bedrag De formule: (voordeel alle aard*niet-aftrekbare fiscale kosten)-(voordeel alle aard*17%) 6. TOTAAL Deze aftrekbare basis is dus vermenigvuldigbaar met het belastingstarief dat van toepassing is voor uw onderneming (wij gebruiken standaard het hoogste tarief: 33,99%) Tot slot, om tot de Total Cost of Ownership (TCO) te komen moet er rekening gehouden worden met 65% btw incl. en de CO² belasting verminderd met de aftrekbare basis. 10

11 Om zo goed mogelijk onze voorstellen te illustreren, gebruiken we parameters zoals in volgend voorbeeld: Leasebedrag exl. BTW 500 Maandelijks Voordeel Alle Aard 120 Leasebedrag 65% incl. BTW 560 Aftrekbare fiscale kosten 80% Interest exl. BTW 30 Niet-aftrekbare fiscale kosten 20% Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 60 Belastingtarief 33,99% exl. BTW CO² Tax 26,07 % Niet-aftrekbare BTW 65% CO² Emissie 114g Voorbeeld 1. De interest en de CO²tax (100% aftrekbaar) Volgens ons voorbeeld : ,07 = 56,07 2. De niet-atrekbare BTW van intresten die fiscaal aftrekbaar is Volgens ons voorbeeld : 30 * 21% * 65% = 4,10 3. Het fiscaal aftrekbare bedrag van uw voertuig Volgens ons voorbeeld : ( ) * 80% = Niet-aftrekbare BTW die fiscaal aftrekbaar is Volgens ons voorbeeld : ( (30 * 21% * 65%)) * 80% = 44,72 5. De aftrekbaarheid verbonden aan het Voordeel Alle Aard (VAA) Volgens ons voorbeeld : (120 * 20%) (120 * 17%) = 3,6 6. Totaal Fiscale aftrekbaarheid: : 33,99% * (56,07 + 4, ,72 + 3,6 ) = 164,68 TCO : ,07-164,68 = 421,39 11

12 ALD AUTOMOTIVE ALD Automotive is de afdeling verhuur van voertuigen op lange termijn en vlootbeheer van de Société Générale Groep. ALD Automotive is een absolute referentie binnen de internationale markt van bedrijven die actief zijn op het vlak van vlootbeheer: Aanwezigheid in 39 landen medewerkers Meer dan wagens in beheer (op 30 juni 2015) ALD Automotive verenigt professionaliteit met kwaliteit en ontwikkelt oplossingen voor het extern vlootbeheer voor bedrijven, zowel op nationaal als op internationaal niveau. ALD AUTOMOTIVE BELGIUM KOLONEL BOURGSTRAAT BRUSSEL TEL:

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Peter Hennion 2DriveU

Peter Hennion 2DriveU Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 2: Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2DriveU Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2driveU GROENE FISCALITEIT

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 1 Geert Verberckt Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Belastbaar voordeel van alle aard Tools Bevindingen Praktische

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Stel uw wagenpark slim samen. Jan Peeters

Stel uw wagenpark slim samen. Jan Peeters Welkom 1 Stel uw wagenpark slim samen Jan Peeters MOBILITEITSCOMFORT 3 Hoe ziet jouw agenda er uit? 4 Thuiswerk 0 Stappen 0 Fietsleasing Trappen 0 Olympus- app Fullservice autoleasing Openbaar vervoer

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 TARIEVEN van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 p VLAAMSE BELASTINGDIENST TARIEVEN van de verkeersbelasting voor

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Inhoudsopgave 1 Wat is een lichte vrachtauto?... 2 2 Welke types genieten van een gunstig fiscaal stelsel?... 3 3 Welke fiscale voordelen heeft een echte lichte vrachtauto?...

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2011/2068 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 15-02-2012

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM page 2 OVERZICHT Herinnering : fiscaliteit van werkgebonden mobiliteit Mobiliteitsbudget page

Nadere informatie

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden www.traject.be 17/05/2013 page 1 Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 10/11/2009, Bart Desmedt Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Mededeling : 2005/2 1

Mededeling : 2005/2 1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 234 32 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto s 17.03.2016 / Sandrine Vokaer Autodelen? * carpooling * Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere

Nadere informatie

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Bijlage 1 AFP06-725 Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Een beschrijving van -grondslag -tarief -bijzondere regelingen -regeling bij import van gebruikte auto

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie