BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013"

Transcriptie

1 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 Beste klanten, Beste beleggers, Het einde van de eerste jaarhelft van 2013 luidt jammer genoeg nog niet het einde van deze financiële crisis in! De door de media verspreide informatie is nu eens alarmerend, dan weer realistisch en het is een hele uitdaging om de beslissingen, positieve evoluties of zelfs de verschillende indices die worden gepubliceerd, te begrijpen en zo goed mogelijk te interpreteren. Zoals al maanden het geval is, moeten waakzaamheid, diversificatie van beleggingen en een voorzichtige aanpak worden aangehouden. Naast dit financiële klimaat kunnen nieuwe wetten in verschillende landen verzwarende factoren lijken. In de loop der jaren hebben onze adviseurs en deskundigen reeds heel wat onrust meegemaakt... En vandaag zetten wij met onze verworven kennis, deskundigheid en bedachtzaam advies nog meer dan ooit alles in het werk om niet enkel te antwoorden op uw financiële vragen, maar ook op al uw vragen over uw vermogen in zijn geheel en om u de oplossingen te bieden die optimaal bij uw situatie aansluiten. Is de wedren op de obligatiemarkten na 30 jaar echt voorbij? "De rentevoeten gaan omhoog om de juiste redenen - d.w.z. zowel optimisme over de economie als een juiste beoordeling van het monetair beleid - en dat is goed: dat is niet slecht" Ben Bernanke, 19 juni 2013 Op 22 mei 2013 gebeurde er iets fundamenteel nieuws. De Federal Reserve Bank van de Verenigde Staten (FED) besliste opnieuw volatiliteit in de kapitaalmarkten te introduceren door het te hebben over een plan voor de geleidelijke afbouw van haar programma voor kwantitatieve versoepeling: het comité verwacht momenteel dat het gepast zou zijn het maandelijkse opkoopritme later dit jaar te matigen. En als de gegevens daarna in grote lijnen overeen blijven stemmen met onze huidige verwachtingen voor de economie, zouden wij het opkoopritme gedurende de hele eerste helft van volgend jaar in afgemeten stappen blijven verlagen en de opkoop ongeveer halverwege het jaar beëindigen. Met andere woorden, na vier jaar van nooit geziene inschikkelijkheid ligt een verstrakking van het monetair beleid in het verschiet. Hierdoor bereikte het rendement van de tienjarige Amerikaanse staatsobligaties een nieuw record sinds oktober Aarzel dus nooit om contact op te nemen met uw contactpersoon of met een van onze deskundigen op het gebied van vermogensbeheer of -structurering. Tot uw dienst Tienjarige Amerikaanse en Duitse staatsobligaties (procent) Yves Kuhn Chief Investment Officer Bron: Datastream, BIL Rendement 10-jarige Am. staatstobligaties Rendement 10-jarige Bund

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Wealth Inves tment Management Jérôme Castagne Head of Discretionary Management Wat is kwantitatieve versoepeling (quantitative easing - QE)? Sinds 2009 koopt de Fed financiële activa, meestal Amerikaanse staatsobligaties en sommige soorten bedrijfsschuldpapier, door haar balans uit te breiden. Sinds september 2012 is er een derde element aan deze balansuitbreiding toegevoegd, bekend onder de naam QE3. De Fed heeft toen namelijk beslist om elke maand voor 85 miljard USD activa op te kopen, namelijk 40 miljard USD hypotheekgerelateerde effecten en 45 miljard schuldpapier van de overheid. De bedoeling was de rentevoeten te doen dalen, zowel voor huiseigenaars als voor schuldhouders. Een van de doelstellingen was de huizenmarkt opnieuw wakker te schudden en de kapitaalkost te verlagen. De impact was duidelijk: dankzij de lagere hypotheekrentes wist de huizenmarkt zich te herstellen en door het lage rendement op staatsobligaties werden de spaarders warm gemaakt voor risicovoller kapitaal zoals aandelen. Ten slotte kan een stijgende huizenmarkt en een florerende aandelenmarkt niet anders dan goed zijn voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen, de drijvende kracht achter de Amerikaanse economische groei. Toch begonnen bepaalde onevenwichten vorm te krijgen toen enkele beleggers, niet gehinderd door angst, beslisten zich nog verder in de schulden te steken en zich in fondsen van opkomende markten en obligaties in te kopen. Vier jaar geleden zei Bernanke dat hij zich liever bezighoudt met het oplossen van onevenwichten in eigen land dan in het buitenland. Het kan dus niet zijn dat het de activa-inflatie is die de liquiditeitsgolf wereldwijd heeft teweeggebracht, en meer bepaald in de opkomende markten, die ervoor heeft gezorgd dat de Fed is gaan praten over het geleidelijk afbouwen van de slagvaardigheid van de liquide middelen voor de wereldmarkten. De reacties van de beleggers waren niet mals: tijdens de eerste vijf weken na de uitspraak van 22 mei 2013 speelden de meeste opkomende aandelenmarkten tot 15% van hun waarde in USD kwijt. Bovendien waren de valuta's de drijvende kracht achter deze correcties, omdat de zoektocht naar rendement werd omgekeerd. Opkomende markten hebben de neiging zichzelf te herfinancieren in USD. Dat betekent dat de aanzienlijke toename van de kapitaalkost in USD die we onlangs hebben gezien, een negatieve impact heeft gehad op de opkomende markten, vooral omdat de lopende rekeningen van deze markten er de afgelopen jaren op achteruit zijn gegaan. Vorig jaar heeft de Fed doelstellingen vastgelegd voor een werkloosheidscijfer van 6,5% en een inflatie van minder dan 2,5%. Deze doelstellingen zouden de drempels vormen na overschrijding waarvan de Fed zou ophouden met het opkopen van activa. De vraag die wij onszelf moeten stellen, is: wat bracht de Fed ertoe om op 22 mei 2013 aan te kondigen dat ze QE3 binnenkort zou beginnen afbouwen? En op 19 juni 2013 bevestigde een oorlogszuchtiger Ben Bernanke dat de Fed overweegt de kwantitatieve versoepeling langzamerhand te verminderen na de zomervakantie, ergens in september of oktober In de vier weken na de mededeling van 22 mei kromp de rente op 10-jarige obligaties met meer dan 50 basispunten. Dit is wezenlijk, zowel qua hoeveelheid als qua snelheid. Onderschat de wereld de groei van de Amerikaanse economie? De Fed lijkt ervan uit te gaan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt gezonder is dan wij denken. Als we de werkloosheidscijfers vergelijken met de participatiegraad van 2008 is de werkloosheid in de VS inderdaad nauwelijks gedaald Werkloosheidscijfers VS (procent) Bron: Datastream, BIL Werkelijk Met de participatiegraad van maart 2008 Dus, wat weet de Fed dat wij niet weten? Waarom stelt Bernanke de kapitaalmarkten met plezier bloot aan een wezenlijke verstrakking wanneer er kans op deflatie heerst? Japan, de VS en Europa vechten tegen een dalende inflatie. In plaats van de wereld gerust te stellen wat de toekomst betreft, heeft de actie van de Fed inderdaad geleid tot heel wat onbeantwoorde vragen. Wat er ook aan de basis ligt van het ambitieuze tijdschema van de Fed om de QE te verminderen, de recente uitverkopen hebben aangetoond dat er in het beleid van de Fed tal van onevenwichten ingebed zijn. De laatste grote terugtrekking van de Fed dateert van De Financial Times schreef:. het was een dag die zo veel deining veroorzaakte dat hij in het geheugen van alle obligatiehandelaars gegrift staat. Net als vandaag was de markt in die dagen niet voorbereid op de koerswijziging van de Fed. Beleggers stonden diep in het rood en zaten tot hun nek in de Mexicaanse schulden en hypotheken. De aandelen kwamen er relatief ongeschonden uit. Maar voordat er in november van dat jaar een einde werd gemaakt aan het bloedbad, stond de overleving van de Amerikaanse investeringsbanken op het spel. Het is nuttig op te merken dat de daling van de Dow Jones in die dagen nooit meer dan 10% bedroeg. 2

3 Dat de wereldwijde trends deflatoir zijn in plaats van inflatoir voor de Europese consument. Wees niet bang van de geleidelijke vermindering? Misschien heeft de Fed veel te lang gewacht met het herstellen van de onevenwichten die ze met haar programma's van kwantitatieve versoepeling teweeg had gebracht. De leverage en de carry trade zijn de afgelopen maanden misschien drastisch toegenomen; elke correctie kan leiden tot rendementen en kredietspreads die veel hoger gaan dan door de economische fundamentals te verwachten of te rechtvaardigen zouden zijn. Een uitgesproken vertraging van de Amerikaanse economie en huizenmarkt zou weleens de prijs kunnen zijn die voor aanzienlijk hogere kapitaalkosten moet worden betaald Gevoeligheid van de aandelenkoersen voor de balansuitbreiding van de Fed (gemiddelde elasticiteit tegenover QE1, QE2 en QE3) -0.5 Europa hoogrentende effecten Bron: Barclays Opkomende markten effecten Ontwikkelde markten effecten VS hoogrentend krediet Grondstoffen Europa Investment Grade krediet VS Investment Grade krediet Bund Gilt 10j USD Nominale eeffectieve wisselkoers VS staatsobligaties 10j Waar staan de andere centrale banken nu? De Bank of Japan zal niettemin haar balans blijven uitbreiden. Haar voorzitter, Haruhiko Kuroda, heeft zich er duidelijk toe geëngageerd de balans tegen eind 2014 te verdubbelen. Als gevolg daarvan kan de nieuwe carry trade mogelijk gebaseerd worden op de yen: een munt die met de dag goedkoper zal worden. Dat brengt ons bij de Europese Centrale Bank (ECB). In juli 2012 zei Mario Draghi dat hij alles zou doen wat nodig is om de stabiliteit van de euro te waarborgen. De ECB heeft daarvoor een hele reeks instrumenten ter beschikking: langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO), het Effectenmarktprogramma (SMP) en Outright Monetary Transactions (OMT). De recente wereldwijde uitverkoop heeft zijn effect op Europa niet gemist: het rendement op de Bund steeg met bijna 70 basispunten, de perifere spreads begonnen opnieuw ruimer te worden, het politieke risico in Griekenland is toegenomen omdat een van de partijen uit de coalitie is gestapt, Cyprus vraagt Europa de factuur te betalen voor de volledige 10 miljard (in plaats van 5 miljard) en Europa heeft nog steeds niet ingestemd met de voorwaarden van een bankenunie. Het meest verontrustende probleem is echter misschien wel dat de inflatie in Europa daalt, en dat de wereldwijde trends deflatoir zijn in plaats van inflatoir voor de Europese consument. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de kans dat Europa in het vierde kwartaal van 2013 deflatoir zal zijn, onlangs berekend op 20 procent. Wij weten wel dat 20% geen erg grote kans is, maar ze is wel te groot om ze te negeren. De vertraging in de grondstoffen en het toegenomen concurrentievermogen van de Japanse economie (dankzij een dalende yen) blijven de druk op de prijzen van de consumentengoederen in de wereld opvoeren. Het is nog steeds mogelijk dat de ECB binnenkort nog eens een rondje balansuitbreiding moet houden als de deflatoire druk in Europa blijft aanhouden. 3

4 Markten Beleggingen in aandelen zijn niet essentieel veranderd. De fundamentals zijn nog steeds bemoedigend voor aandelen: hun waardering is nog steeds aantrekkelijk en de kans op rendement nog steeds positief. Door zich eerder toe te spitsen op het tweede deel van de boodschap van Ben Bernanke (het graduele einde van de uitbreiding van de balans van de centrale bank) i.p.v. op het eerste deel (de verklaring dat neerwaartse risico's voor de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt zijn afgenomen), besloten beleggers om de verminderde liquiditeit, de geïnflateerde volatiliteit en de massale outflows die in hun waarderingsaanpak zijn verankerd, buiten beschouwing te laten. Het was geen verrassing dat het epicentrum van de storm zich op de obligatiemarkten bevond. De aandelenmarkten in de ontwikkelde landen kregen te maken met aanzienlijke correcties, hoewel de Amerikaanse aandelen veerkrachtiger bleken, of toch in eerste instantie. Naast andere activaklassen die harde klappen kregen te verduren, zoals grondstoffen en Amerikaanse vastgoedbeleggingstrusts, kelderden de aandelen van de opkomende markten met een correctie van 15% over 5 weken. Het werd snel duidelijk dat er 'geen plaats was om te schuilen' aangezien de correlatie tussen aandelen en obligatiekoersen spectaculair steeg waardoor cash als ultieme veilige haven overbleef. Aandelen Wat de aandelenbeleggingsstrategie betreft, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende thema's: Verschuiving van risico's Op het gebied van beleggingsvoorkeuren werd Europa de laatste kwartalen als de achterblijver beschouwd, maar Europa kan nu echter niet langer als het epicentrum van globale risico s worden gezien. In plaats van de noodlijdende economieën, de disfunctionele unie en de politieke crisisdiplomatie te benadrukken, moeten beleggers nu erkennen dat Europese beleidsmakers bekwaam zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een economische en monetaire unie (fiscale harmonisatie, bankentoezicht en convergentie in productiviteit) en dat de Europese burgers in staat zijn de consumptie te doen opleven en de Europese bedrijven hun concurrentievermogen en rendabiliteit kunnen herstellen. Bijgevolg zou de risicoperceptie moeten verschuiven naar de VS (waar FED-voorzitter Bernanke zijn bijnaam "Helicopter Ben" meedogenloos zal verliezen, terwijl ECB-voorzitter Draghi nog steeds zal worden geassocieerd met de "Draghiput") en naar de opkomende markten waar massale kredietproblemen druk leggen op China en sociale onrust de Braziliaanse en Turkse economieën kan doen ontsporen. Dividendgroei versus dividenduitkering Aangezien de jacht naar winst -handel het populairst was tijdens een periode van historisch lage rentevoeten, zou het vooruitzicht van stijgende obligatierendementen een bedreiging vormen voor aandelen met hoog dividend en lage groei in de telecommunicatie- of nutssector, die met hun lage volatiliteit en voorspelbare hoge cashuitkeringen als obligatievervangers worden beschouwd. Zogenoemde defensieve aandelen die goede dividenden uitkeren en normaal bestand zijn tegen schokken in correctieve fasen, zijn tijdens de recente uitverkoop niet immuun gebleken wegens hun gevoeligheid voor rentevoeten. Dit geldt in het bijzonder voor consumentengoederen, die lukraak werden getroffen. In het kader van de stijgende rentevoeten moet de voorkeur uitgaan naar kwalitatief hoogstaande aandelen met een groeitendens en speelruimte in het dividenduitkeringsbeleid. Sectorale & geografische voorkeuren Een structurele intrekking van stimuli kan redelijkerwijze leiden tot een verandering van de sectorale voorkeur. Hierna benadrukken we de voornaamste thema's die mogelijk onze sectorale benadering kunnen veranderen: - Bij de dividenduitkerende aandelensectoren zou vastgoed zeker worden beïnvloed door een stijging van de obligatierendementen. De correlatie tussen aandelen en obligatiekoersen steeg spectaculair waardoor cash als ultieme veilige haven overbleef. 4

5 We zijn ons ervan bewust dat het voor langetermijngemiddelde consumentenprijsinflatie iets meer dan 3% bedraagt. De prijsactie die is waargenomen sinds de risk-off -fase die op 22 mei begon, kan een betrouwbaar beeld van het gedrag van deze sector geven, indien de rendementpatronen verder blijven stijgen. Aan de andere kant kan een plotse sprong in de obligatiekoersen het pad effenen voor een sterke opwaartse ommekeer in vastgoedaandelen. - Banken zouden waarschijnlijk te lijden hebben onder in hun boeken opgenomen obligatieverliezen en kleinere rentevoetmarges. - Interessant genoeg hebben de Amerikaanse energieaandelen voordeel gehaald uit renteverhogingen over de laatste 40 jaar en kunnen ze datzelfde patroon vertonen als de obligatierendementen hun 30-jaarstendens omkeren. Wat geografische voorkeuren betreft, de risico s kunnen geleidelijk naar de VS en de opkomende markten verschuiven waardoor er ruimte is voor een massale reallocatie van transacties ten gunste van Europa en Japan. Vastrentende effecten Wat de vastrentende effecten betreft, er blijven niet veel nadelen over voor de rentevoeten dit betekent echter niet dat de rentevoeten in de nabije toekomst aanzienlijk zullen stijgen. Wij denken dat de 10-jaarsrente van de VS tegen het einde van het jaar niet hoger zal zijn dan 2,8% en dat de 10-jaars Bund minder dan 2% zal bedragen. De zwakke economische groei, stijgende overheidsschulden en voortdurende deflatiedruk kunnen ervoor zorgen dat de rentevoeten lange tijd onder de trend blijven. Wij zijn ons ervan bewust dat het langetermijngemiddelde voor consumentenprijsinflatie iets meer dan 3% bedraagt. Momenteel lijken de inflatieverwachtingen minimaal ondanks het feit dat het effectieve rendement op Amerikaanse staatsobligaties voor het eerst sinds 2011 positief is. De benchmark US 10-year Treasury-note is de laatste vier weken meer dan 50 basispunten verschoven nadat de Fed op 22 mei 2013 de afbouw van het programma voor kwantitatieve versoepeling ter sprake bracht. Wat we nu zien, is dus een "normalisatie van de risicopremies voor vastrentende effecten". Wijziging in de 10-jaarsrente (basispunten, van 22/05/13 tot 24/06/2013) VS Duitsland Spanje Japan Italië Bron: Datastream, BIL Doorgaans zou een stijging in overheidsobligatierendementen tijdens een periode van herstellende groei en gematigde inflatiedruk positief zijn voor de kredietmarkten. We hebben evenwel een gecorreleerde uitverkoop gezien omdat marktdeelnemers bezig zijn met het verwerken en omkeren van aangegane leveraged carry trades. Wat overheidsobligaties betreft, was ons standpunt dat er door hun langetermijnrisico een zwakke risico/beloningstransactie was gezien hun lage rendementniveaus en het vooruitzicht van normalisatie naar hogere niveaus. Dit punt wordt nog eens versterkt door de recente sterke stijgingen van de overheidsobligatierendementen. Wij hebben waarschijnlijk een van de sterkste stijgingen in rendementen sinds 1994 meegemaakt. Een aantal van deze maatregelen kan overdreven lijken aangezien de economische groei in heel wat economieën lusteloos blijft. Aangezien de voornaamste wanverhoudingen tijdens de laatste uitverkoop zijn aangepakt, kunnen wij overwegen om op zoek te gaan naar waarde onder de overheidsobligaties: tienjarige Amerikaanse staatsobligaties bieden voor het eerst in 2 jaar het hoogste positieve effectieve rendement. Het effectieve rendement steeg tot 1,19 procent (US CPI steeg naar 1,4 % in mei) en overschreed daarbij het gemiddelde van 1,1 procent voor het laatste decennium. Hoogrentende markten bieden een ander beeld. Over het algemeen presteerden de hoogrentende effecten beter dan de investment grade kredieten tijdens de laatste storm: hogere coupons vormen een gezonde bescherming tegen verliezen die worden veroorzaakt door een toename van de rendementen op overheidsobligaties. Ondanks het uitzicht op blijvende volatiliteit op korte termijn en de gecorreleerde uitverkoop in kredietactiva, zijn wij ervan overtuigd dat hoogrentende effecten aantrekkelijk blijven. In een doorsneecyclus leidt hoge liquiditeit tot een toename van de uitgiftes van lage kwaliteit en dit wordt verschillende maanden later gevolgd door een stijging van de wanbetalingen. Hoewel 5

6 De liquiditeitsproblemen op de Chinese interbancaire markt waren allesbehalve geruststellend voor deze activaklasse. we enige toename in uitgiftes van lage kwaliteit hebben gezien, geloven wij dat de kredietcyclus nog wat tijd heeft alvorens de wanbetalingen aanzienlijk zullen toenemen, vooral gezien onze constructieve standpunten inzake de Amerikaanse economie en de gezondheid van de bedrijfsbalansen. Wij erkennen evenwel verschillende kortetermijnbedreigingen. Volatiliteit, beleggersstromen, marktliquiditeit en de verbetering van de relatieve aantrekkelijkheid van andere vastrentende middelen kunnen een technische situatie doen ontstaan die hoogrentende obligaties onder druk zet. Er moet worden opgemerkt dat de Citigroup High Yield Index een van de weinige vastrentende indices is die over het lopende jaar (eind juni) een positief rendement vertoont (zij het dan 0,5 %). Schuld uit opkomende markten is iets ingewikkelder. De algemene prijszwakte in deze activaklasse is veroorzaakt door alle componenten: tarieven, spreads en valuta. Wat begon als een reactie op bezorgdheid over stijgende rendementen van staatsobligaties leidde tot paniekerige bewegingen door hedgefondsen en firma's die handelen op krediet. Wij geloven dat de toegenomen kapitaalkost een structurele impact zal hebben op de kredieten en op de schulden uit de opkomende markten in het algemeen. Bovendien waren de liquiditeitsproblemen op de Chinese interbancaire markt allesbehalve geruststellend voor deze specifieke activaklasse. Goud Gezien de afwezigheid van inflatie en met vooruitzichten die het drukken van geld beperken, zijn er maar weinig redenen om vandaag goud te kopen. Als goudmijnen een hefboom op de goudprijs vormen, dan is de boodschap duidelijk: blijf uit de buurt. Een aantal van de grootste goudmijnen moet mogelijk een derde van het personeel op hun hoofdkantoor laten gaan, terwijl anderen miljarden hebben afgeschreven op activa (goudmijnen) die de laatste 2 jaar zijn verworven en sindsdien hun aantrekkingskracht hebben verloren. Vandaag lijkt het erop dat de FED vastbesloten is haar opkoopprogramma in de nabije toekomst af te bouwen. Er wordt verondersteld dat de economie in 2014 tussen 3 % en 3,5 % kan groeien. Indien de groei in 2014 teleurstelt en de Fed nog steeds de moed heeft om door te gaan met haar inspanning om geld te drukken om te zorgen voor volledige werkgelegenheid, dan is misschien nog niet alles verloren voor de goudbeleggers. Met dit in het achterhoofd zou het voor ons geen verrassing zijn om op korte termijn een kortstondige heropleving van de goudprijs te zien aangezien de uitverkoop misschien doorschiet. USD/EUR Wij blijven structureel positief over de USD. Het verminderde tekort op de lopende rekening, de vermindering van de balans van de FED en de stijgende rendementen in de Verenigde Staten zullen allemaal een positief effect hebben op de aantrekking van kapitaal naar de VS. Tot dusver is de USD over het lopende jaar aanzienlijk gestegen t.o.v. de Australische dollar en t.o.v. van de meeste valuta's van de opkomende markten. De EUR is sterk om twee redenen: de ECB was een van de eerste centrale banken die haar balans verminderde (beperkt drukken van geld) en de gezamenlijke lopende rekening van de eurozone blijft positief. Uit ervaringen uit het verleden hebben wij geleerd dat valuta's met een positieve lopende rekening moeilijk in waarde dalen. Het kan dus zijn dat op korte termijn de USD verder zal blijven stijgen t.o.v. de grote internationale valuta's en het volgende kwartaal binnen een bandbreedte (van 1,28 tot 1,32) t.o.v. de euro zal schommelen. Conclusie Na een sterke uitverkoop, in het bijzonder in obligaties, zien we dat er zich nu nieuwe kansen aandienen. Wij begrijpen dat er na 30 jaar een einde is gekomen aan de haussemarkt voor vastrentende producten. Desalniettemin zien we dat de Amerikaanse staatsobligaties een effectief rendement van 116 basispunten (op basis van de huidige inflatie) bieden en erkennen we dat de uitverkoop van 100 basispunten van 1 mei tot 30 juni wreed was. Over het algemeen behouden wij risico op korte termijn. De 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties op het rendementniveau van 270 basispunten vormen misschien een handelskans. Over het algemeen blijft onze voorkeur uitgaan naar aandelen. Binnen deze activaklasse gaat onze voorkeur verder uit naar Europa: de eerste groene scheuten van economische groei kunnen worden waargenomen en zowel aandelen uit de eurozone als kredieten van PIIGS-landen zouden voordeel moeten halen uit de hogere winsten van de Europese bedrijven. Wij zijn van mening dat aandelen uit de opkomende markten blootgesteld blijven aan een aantal structurele aanpassingen (zie Chinese kredietcrunch); de stijgende kapitaalkost en lagere grondstoffenprijzen helpen niet. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-07/13 Aangezien economische situaties onderhevig zijn aan verandering, zijn de informatie en de meningen die hierin zijn uitgedrukt pas vanaf 25 juni 2013 geldig. Deze publicatie is gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn voor het publiek en op informatie die betrouwbaar wordt geacht. Hoewel er bijzonder veel aandacht is besteed aan de inhoud van deze publicatie, wordt geen enkele waarborg, garantie of verklaring gegeven omtrent de volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die hierin is bevat. Dit document werd uitsluitend voor informatiedoelstellingen opgesteld en is geen aanbod of uitnodiging om beleggingen te doen. De beleggers zelf moeten bepalen of de hierin opgenomen informatie geschikt is voor hun behoeften en doelstellingen of moeten advies vragen vooraleer ze een beleggingsbeslissing nemen op basis van deze informatie. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen van enigerlei aard door de gebruiker van deze publicatie, die op een of andere manier op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of van de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet worden gekopieerd of verveelvuldigd in geen enkele vorm of verdeeld zonder de schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg SA ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı RCS Luxembourg B-6307 ı Tel ı

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR 2015 juni MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Terwijl een grote meerderheid een gunstige afloop verwachte van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers, werden deze onderhandelingen

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR juni 2013 MARKTCOMMENTAAR INHOUD INLEIDING De voorbije weken hadden verschillende gebeurtenissen een bijzondere invloed op de koers die door de financiële markten werd gevolgd: De zwakte van de Chinese

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Als men het glas als halfvol beschouwt, dan kan men zowel in Europa als in de Verenigde Staten bemoedigende macro-economische cijfers

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie

koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie 2e kwartaal 2013 Ons nieuwe motto voor het tweede kwartaal van 2013 is koers houden. In de scheepvaart impliceert het ook dat er turbulente tijden

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR juli & augustus 2016 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Over het algemeen leidt het kleine aantal transacties tijdens de zomermaanden tot een grotere prijsvolatiliteit. Uitgezonderd

Nadere informatie