BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013"

Transcriptie

1 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding en een voorzichtige aanpak van de beleggingen cruciaal. Behalve de veeleisende financiële context, kunnen nieuwe belastingwetten en -richtlijnen bijkomende onzekerheden teweegbrengen. Over de jaren heen hebben onze adviseurs en experts heel wat onrustige episodes gekend... Vandaag proberen we meer dan ooit, dankzij onze ervaring en oordeelkundig advies, uw financiële kwesties en al uw vragen over uw vermogen te beantwoorden. Aarzel dan ook niet uw BIL-adviseur of eender welke beleggings- of vermogensexpert te contacteren. Met vriendelijke groet, Yves Kuhn Chief Investment Officer Wereldgroei in versnellingsmodus? "We zijn te optimistisch geweest We vermijden een verstrakking tot we gerust kunnen zijn dat de economie effectief groeit op de wijze waarop we ze willen zien groeien" Ben Bernanke, 18 september 2013 In haar vergadering van 18 september heeft de FED de wereld een verrassing bezorgd. De monetaire verstrakking veroorzaakt door de afbouw (tapering) van een derde kwantitatieve versoepeling zou niet plaatsvinden. Toch niet in september! Nog in juni had de voorzitter van de Federal Reserve (FED) Ben Bernanke meerdere nauwkeurige en selectieve verklaringen de wereld ingestuurd, zeggende dat het tempo van de aankopen beperkt zou worden de FED koopt maandelijks voor 85 miljard USD aan schatkistcertificaten en "mortgage-backed securities" (vertitelde hypothecaire leningen) op in de markten. Hij verklaarde dat het tempo van de aankopen, in gelijkmatige stappen gedurende de eerste helft van het volgende jaar zou verminderen. Maar in september klonk hij totaal anders: We zijn al te optimistisch geweest, zei hij. De FED "vermijdt een verstrakking totdat we gerust kunnen zijn dat de economie effectief groeit op de wijze waarop we ze willen zien groeien. Verder probeerde Bernanke uit te leggen wat de FED zou willen zien in de huidige economische situatie: het bewijs dat de belemmering van het fiscale beleid vermindert, dat de inflatie terugkeert naar een gezond peil en dat de toename van de werkgelegenheid duurzaam wordt. En hij voegde eraan toe als het zo is, dan zullen we de eerste stap zetten op een bepaald punt, misschien later dit jaar. Beleggers, in het bijzonder in de opkomende markten, hebben dit nieuws toegejuicht. Het was echter duidelijk dat deze verandering de economische toestand niet fundamenteel wijzigde, maar dat er enkel wat meer tijd werd gewonnen, in het bijzonder voor de opkomende markten. Of de FED het graag had of niet, haar verklaringen "hebben de monetaire verstrakking effectief vervroegd", concludeerde de "Bank for International Settlements" (BIS) in haar recent kwartaalverslag. Als gevolg daarvan werden de groeiverwachtingen voor de komende jaren in de laatste verklaring van de FED getemperd. Wat is dan de huidige economische wereldsituatie? Verwachting bbp Reëel bbp Algemene inflatie Momenteel Q3-13 / Q3-14 Momenteel Q3-13 / Q3-14 Verenigde Staten 1,7% 2% tot 2,5% 1,4% 1,5% tot 2% Eurozone -0,5% 0% tot 0.5% 1,4% 0,75% tot 1,25% Japan 1,3% 1% tot 1.5% -0,3% 0,5% tot 1% China 7,5% 6,75% tot 7,25% 2,1% 3% tot 3,5% Bron: Bloomberg, PIMCO

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Wealth Inves tment Management Jérôme Castagne Head of Discretionary Management In de laatste drie jaar is de wereldeconomie onder pari gegroeid. Nochtans staat de economische groei op het punt te versnellen, waarbij in 2014 wereldwijd een bbp van 3,8 % wordt verwacht Lopende rekening in de eurozone. Voortschrijdend gemiddelde laatste 12 maanden, mld. EUR De eurozone heeft in Q2 van 2013 officieel de recessie achter zich gelaten, met een driemaandelijkse stijging van het bbp van 0,3 %. Terwijl het IMF een inkrimping van -0,6 % in de eurozone voorspelde voor 2013, bedraagt de verwachte economische groei in ,9 %. Dit zou een van de sterkste economische expansies van de eurozone zijn in haar recente geschiedenis. Vooruitlopende indicatoren zoals het ondernemersvertrouwen (Inkoopmanagersindex) bevestigen dit herstel. Wat meer is, het herstel heeft een brede basis in de eurozone. Het herstel breidt uit naar de consumenten. Na twee jaar negatieve cijfers is de detailhandel in de eurozone in het tweede kwartaal aan een stijging begonnen. Voor het eerst sinds 2007, versoepelen de banken hun leennormen. De huidige kapitaaluitgaven van de ondernemingen in de eurozone zijn gedaald tot 12,6 %. Wetende dat het gemiddelde van de laatste 20 jaar 14,5 % bedroeg, is er een aanzienlijk herstelpotentieel met toenemende investeringen. Vroeg of laat moet dit leiden tot een vermindering van de werkloosheid en de verdere groei voeden. De werkloosheid zou ook voordeel moeten halen uit het stabiliseren van de benutting van de productiecapaciteit. In het bijzonder in Spanje en Italië werden onlangs sterke verbeteringen vastgesteld, tot 71,3 % (Italië) en 76,2 % (Spanje), in de benutting van de productiecapaciteit. Wat het gemak met betrekking tot het financieren van hun tekorten betreft, zien heel wat lidstaten van de eurozone hun balans op de lopende rekeningen positief worden. Frankrijk is een van de weinige uitzonderingen Bron: Datastream, BIL Duitsland Spanje Frankrijk Portugal Griekenland Ierland Italië Dit herstel is broos ondanks het feit dat het een ruime basis heeft en zich uitbreidt tot de perifere landen. De banken zetten hun schuldenafbouw voort, en niettegenstaande de inschikkelijke houding van het monetaire beleid van de ECB, heeft de ommekeer van de langetermijnfinancieringsoperaties (LTRO) aanzienlijk veel overvloedige liquide middelen in het banksysteem van de eurozone opgeslorpt. De kredietgroei voor gezinnen is nog steeds negatief. Na de rustige zomer verwachten we dat er, zodra de nieuwe Duitse regering na de verkiezingen geïnstalleerd is, bepaalde Europese vraagstukken weer zullen opduiken: een nieuw financieringspakket voor Griekenland en/of Portugal, het bankentoezicht dat verder gaat dan het pure toezicht door ook waarborgen te verlenen aan de Europese consument. Deze punten zullen op de radars van heel wat beleggers staan. Essentieel zal zijn welke plannen de Europese besluitvormers zullen maken om te verhinderen dat een sterker wordende euro en een verlammende werkloosheid de eurozone naar deflatie voert. In de Verenigde Staten hebben de vooruitlopende indicatoren (Institute for Supply Management) onlangs een sterk herstel getoond. Dat zou op een opmerkelijke verbetering van de groei van het Amerikaanse bbp van kunnen wijzen USA ISM Inkoopmanagersindexen Bron: Source: Thomson Reuters, Datastream, BIL BIL ISM-index voor de productiesector SM-index voor de dienstensector 2

3 De leenrente op schatkistcertificaten op 10 jaar is in de drie maanden voor 15 september verdubbeld Volgens de FED groeit de Amerikaanse economie nog niet zoals zij het zou willen (zie inleiding). De indrukwekkende stijging van de kapitaalkosten in de VS (de leenrente op schatkistcertificaten op 10 jaar is in de drie maanden voor 15 september verdubbeld) heeft iedereen die financiën in USD beheert getroffen. We denken nochtans dat de negatieve impact op de Amerikaanse bedrijven en consumenten beperkt is. Vermogensopbouw door middel van reële-inkomstengroei, bovenop een veerkrachtige vastgoed- en aandelenmarkt, steunt het Amerikaanse consumentenvertrouwen. In de VS heeft de kredietgroei zich positief ontwikkeld (ongeveer 4 % van jaar tot jaar) en het schuldenniveau van de huishoudens is lager dan tien jaar geleden. Er is een grote opgekropte vraag en door de groei van de woningvoorraad blijft het bbp toenemen. Sommige waarnemers kunnen de indruk hebben dat de recente stijging van de hypotheekrente tot 4,6 % een zorg betekent voor de consumenten- en woningmarkt. In onze visie kan dit wel wat tegenwind geven, maar niettemin bedraagt het gemiddelde van de vastgestelde hypotheekrente op 30 jaar 7 %. De woningmarkt zal afkoelen, maar rentevoeten van 4,5 % zullen de groei ervan niet laten ontsporen. Er zijn momenteel huizen in aanbouw terwijl het 30-jarige gemiddelde aantal in aanbouw zijnde woningen rond per jaar ligt. Net als de FED blijven we deflatie zien als een potentiële bedreiging voor de economie van de VS. De groei van de opkomende markten zal dit jaar lager zijn dan vorig jaar. De indicatoren voor het bedrijfsvertrouwen (Inkoopmanagersindex) zijn onlangs gestabiliseerd op neutraal terrein. De aanhoudende stroom van goedkoop geld (kwantitatieve versoepeling) uit de ontwikkelde economieën naar de opkomende economieën heeft in het verleden tot lage financieringskosten geleid. De consumenten hebben voordeel gehaald uit deze tendens. De bedrijven hebben deze correctie echter gemist en zijn niet competitiever geworden. Populistische maatregelen, zoals beschermende rentetarieven, hebben de nood aan bepaalde pijnlijke correcties verhinderd. Daardoor is de rendabiliteit van heel wat bedrijven aanzienlijk verslechterd. De lopende rekeningen van geselecteerde opkomende markten zijn negatief geworden. De geldstromen vloeiden terug naar de VS toen de rentesprong een aanvang nam. Als gevolg daarvan daalden de valuta van de geselecteerde opkomende markten sterk in waarde. Hun bijdragen tot de wereldwijde groei van het bbp uitgedrukt in USD bedroegen tijdens het laatste kwartaal nagenoeg nul. Meer in het bijzonder zien we het Chinese herstel als beperkt, aangezien de Volksrepubliek besloot te saneren, met groei te allen prijze, in het bijzonder groei op basis van leningen. Dit zal in de eerstkomende maanden voor tegenwind zorgen voor de Chinese economie. In het algemeen verwachten we dat de nominale groei van het bbp in USD in de opkomende markten onder de 5,5 % zal liggen. Samengevat, in 2014 zullen we een verstrakking van het economisch momentum meemaken: - De consumenten, zowel in de VS als in Europa, voelen zich comfortabeler aangezien het beleid zowel van beslaglegging als van soberheid minder strak is. Bovendien is de vermogensopbouw opnieuw gestart en kan de Amerikaanse consument vaststellen dat de reële inkomsten toenemen. Overigens draagt een veerkrachtige vastgoed- en aandelenmarkt bij tot de goed-gevoelfactor. - De financiële staartrisico's zijn aanzienlijk verminderd en dit biedt de centrale banken ruim de gelegenheid om nieuwe instrumenten te gebruiken om het consumentenvertrouwen op te krikken. - De potentiële meevallers uit grote kasposities op de balansen, lage kapitaaluitgaven en lagere invoerkosten (zie grondstoffenprijzen) zullen de bedrijvensector ertoe aanzetten het herstel van het consumentenvertrouwen te ondersteunen. 3

4 Aandelenmarkten Afgelopen zomer vertoonden de aandelenmarkten het vereiste kenmerk: veerkracht. Vreemd genoeg stegen de ontwikkelde aandelenmarkten plots hoewel de winstgroei bleef steken, behalve in Japan. In de opkomende economieën, en vooral in China, zijn de aandelen onlangs opnieuw in de mode te midden van een toenemend economisch momentum. Bij gebrek aan een ondersteunende winstgroei hebben meerdere katalysatoren het de aandelen mogelijk gemaakt de vraag aan te trekken en de huidige verwachtingen van de meeste strategen te overtreffen: De consensuele zienswijze richt zich voorzichtig op een Europese bull run (hausse) in aandelen Zoals veel beleggers blijven wij voorkeur geven aan Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen. In het algemeen hebben wij een voorkeur voor Westerse economieën ten opzichte van opkomende markten. Na zes kwartalen van recessie zou de verrassende positieve Europese groei in het tweede kwartaal van 2013 de weg moeten banen naar een beter winstmomentum en een relatieve outperformance in vergelijking met gelijkaardige aandelen in de VS. Ook al is de langverwachte uitweg uit de recessie deze zomer reeds gedeeltelijk verdisconteerd in de aandelenkoersen in Europa, toch zijn we ervan overtuigd dat er nog plaats is voor het herwaarderen van de Europese risico-aandelen. We verwachten dat de bbp-groei versnelt tot 1,5 % (van -0,6 % in 2013 tot +0,9 % in 2014) en dat de toekomstige consensus over de winstgroei op 12 maanden voor de Europese bedrijven nog negatief zal zijn. Evenzo zou het vierde kwartaal, met een sterker wordende winstgroei, een toenemende bereidheid voor Europese small cap aandelen en de outperformance van hogere risico-aandelen, value stocks van mindere kwaliteit versus groeiaandelen kunnen aankondigen. In tegenstelling tot de bedrijfsanalisten zijn veel strategen de laatste weken echter positief geweest ten opzichte van Europese aandelen. Is er nog iets te halen uit een handel waar zoveel mensen mee bezig zijn (crowded trade)? Aandelen van opkomende markt blijven stijgen in tijden van onrust Tot eind augustus stonden de opkomende markten onder druk. China, als haantje-de-voorste van de productietrends in de wereld, zou voordeel moeten halen uit een verschuiving van door zichtbaarheid gedreven winstgroei naar een cyclische hogere waardering van de koers (price-multiple expansion). Dit gezegd zijnde, bevelen we een matig enthousiasme aan, omdat er op het parcours van duurzaam risicovol sentiment naar aandelen van opkomende markten nog steeds hindernissen zijn. Onder de tegenwinden: tekorten op de lopende rekeningen, dreiging van inflatie, het vastgestelde doorrollen van de geldstroom, het hoogste punt van overvloedige liquide middelen geleverd door de FED en de stijgende correlatie tussen activa van de opkomende markten (aandelen, obligaties en valuta's), die reeds een tienjarig hoogtepunt hebben bereikt. Sectorale voorkeuren We staan positief tegenover Voertuigen en Financials in Europa. Beide sectoren zijn blootgesteld aan cyclisch herstel. De eerste haalt voordeel uit aantrekkelijke waarderingscijfers (voornamelijk EV/ EBITDA) met betrekking tot de brede Europese context en biedt een hoog stijgingspotentieel, aangezien de autoverkoop in de eurozone op een zeer laag peil staat. De tweede geniet ook van historisch goedkope waarderingscijfers (koers/boekwaarde). Bankaandelen zouden moeten versterken als de procedure "Asset Quality Review" (kwaliteitsbeoordeling) positieve resultaten oplevert. In de VS bevelen we aan te beleggen in de sectoren Technologie en Energie. Technologie-aandelen geven de langdurig lage waarderingen weer in termen van koers/winst ratio, gezonde balansen en een lage schuldenlast in vergelijking met de S&P 500. De energiesector, die weinig aanwezig is bij de portefeuillebeheerders, is een contrarian call die een goedkope verzekering biedt tegen de staartrisico's die voortkomen uit de spanningen in het Midden- Oosten. Veel strategen hebben de laatste weken een positieve ingesteldheid aangenomen ten opzichte van Europese aandelen. Is er nog iets te halen uit een handel waar zoveel mensen mee bezig zijn (crowded trade) 4

5 ...het uitstellen van de afbouw (tapering) van QE3 heeft voor verwarring gezorgd in de markten. Fixed Income Markten Obligaties die traditioneel beschouwd worden als risicoloze en winstgenererende activa zijn onlangs veranderd in nietwinstgenererende, risicovolle activa. Beleggers kunnen moeilijkheden ondervinden om gewoon te worden aan dit nieuwe paradigma van een over meerdere jaren dalende obligatiemarkt. Dezelfde beleggers zullen er meestal graag over nadenken om hun activa van obligaties naar aandelen te verschuiven. Als een maat voor de risico-aversie bevestigt de analyse van de impliciete volatiliteit van de Amerikaanse aandelen en schatkistcertificaten de 'tektonische verschuiving': de gewogen rendementscurve, de impliciete volatiliteit van de Amerikaanse schatkistcertificaten die piekte terwijl hetzelfde soort cijfers onaangeroerd bleef op de S&P 500. De verrassende aankondiging door de FED in september om deze zeer belangrijke beslissing uit te stellen, heeft voor een zekere verwarring gezorgd op de markten. en we vrezen dat beleggers die te maken hebben met kapitaalverliezen op effecten met de beste rating hun positie verder zullen verminderen. De Europese perifere regio toont momenteel een aantal tekenen van verbetering. De geselecteerde economische gegevens zijn aanmoedigend. Verder heeft de Europese Centrale Bank duidelijk gesteld dat de toestand in Europa anders is dan die in de Verenigde Staten: Europa kan zich geen strakkere financiële voorwaarden veroorloven. In deze omstandigheden blijkt het redelijk aan te nemen dat de rendementen in het zuiden van Europa opnieuw hun convergentie hervatten. Als de economische gegevens blijven verbeteren, en we verwachten dat het zo zal zijn, zal de afbouw (tapering) voor het einde van het jaar opnieuw op de agenda staan. We verwachten dat de reële rendementen (d.w.z. aan de inflatie aangepaste nominale rendementen) laag zullen blijven in de VS. De geschiedenis heeft geleerd dat een hoge schuldenlast schuld/bbp meer dan 60 % heeft geleid tot lage, zelfs tot negatieve reële rendementen. De Amerikaanse Administratie heeft geen stimulans om meer te betalen dan de bbp-groei op de leenrentes voor waardepapier op lange termijn. Aldus kan het recente reële rendement van 140 bp gezien worden als een piek voor de eerstkomende maanden. Nominale rendementen op Amerikaanse waardepapieren zullen alleen maar verder pieken als de inflatieverwachtingen beginnen te stijgen. Tot nog toe is dit niet het geval geweest. Op de middellange termijn zien we een verdere normalisatie van de rentevoeten, zowel op de korte als op de lange termijn. Noteer dat de rendementen van de beleggers op vastrentende waarden nu beneden peil zijn, Wat de hoge rendementen betreft, zijn er beperkte vooruitzichten dat de rendementen zullen comprimeren. Anderzijds suggereert ons eigen gespecialiseerd model dat elk wanbetalingsrisico historisch gezien zeer laag zou moeten blijven. Hoge rendementen zijn als dusdanig steeds aantrekkelijk op het vlak van risico/beloning. Obligaties van opkomende markten van hun kant hadden te lijden onder een hoge rendementsstijging, terwijl werd verwacht dat het monetaire beleid van de VS zou veranderen. De spreads hebben de verwachtingen van deze activaklassen verbeterd. We geven voorkeur aan schuldpapieren in USD van bepaalde selectieve opkomende markten. We blijven voorzichtig wat lokale munten betreft voor deze activaklasse. De wereldeconomie groeit opnieuw. China heeft onlangs betere signalen gegeven, vooral op het vlak van de verhoogde kredietgroei en een betere buitenlandse vraag. Dit alles is positief voor industriële grondstoffen. We verwachten dat deze positieve context zal aanhouden. Grondstoffen en goud Wat het goud betreft, zullen de prijzen matig blijven. In het tweede kwartaal van 2013 zagen we hoe de discussie over de afbouw (tapering) een negatieve invloed had op de toestand van het goud. Als de FED minder geld drukt, daalt de verwachte inflatie en vermindert de behoefte om goud te kopen als oppotmiddel (store of value). Sterker wordende economieën werken ook tegen hogere goudprijzen, aangezien hogere obligatierendementen het beleggen in activa die geen rendement opbrengen minder aantrekkelijk maken. Niettemin kunnen lage koersen kopers uit verschillende landen aantrekken, in het bijzonder uit China en India. We verwachten echter niet dat deze aankopen de verkoopdruk ongedaan zullen maken, die komt van houders van goud-etf's. De aardolieprijzen werden de laatste weken ondersteund onder invloed van een mogelijk interventie in Syrië en door de heropleving van de economische groei. De hoge olieprijzen zijn echter niet verondersteld te blijven aanhouden, gezien de impact van een grotere olieproductie in landen zoals de VS. Een grotere productie zal aanleiding geven tot een grotere vraag, veroorzaakt door een grotere groei. Samengevat zijn we positief voor industriële metalen zoals koper, neutraal voor olie (afhankelijk van de (r)evoluties in het Midden-Oosten) en negatief voor goud. 5

6 We zouden elke correctie gebruiken om ze toe te voegen aan de cyclische sectoren in Europa eerder dan ons te haasten om risico's toe te voegen op deze niveaus. USD/EUR Als er risicovolle activa worden verkocht, stijgt de USD gewoonlijk in waarde, omdat de beleggers de USD als een veilige haven beschouwen. Deze zomer was dat anders. We denken dat de recente underperformance van de USD ten opzichte van de EUR door twee essentiële gebeurtenissen kan worden verklaard. De massale uitverkoop in de opkomende markten en de achteruitgang van de reserves van deze markten hebben hun centrale banken ertoe aangezet actief te worden: om hun economieën en hun valuta te beschermen, hebben bepaalde economieën, zoals Zuid-Afrika en Indonesië, besloten hun eigen munt aan te kopen door USD te verkopen. Tegelijkertijd is er een grotere instroom ervaren van Amerikaanse beleggers in Europese aandelen. Ondanks deze tendensen op korte termijn, blijven we constructief voor de USD: een sluitende balans op de lopende rekening, een gestage economische groei en een hoge rentabiliteit in de bedrijvensector zullen een sterke ondersteuning blijven bieden aan de USD. Als dusdanig heeft de USD dit jaar de overhand gehad op alle grote valuta's, met uitzondering van de EUR. De EUR blijft voordeel halen uit de versterking van de lopende rekening van de betalingsbalans in de eurozone, en is populair geworden bij de beleggers. Het is de moeite waard te noteren dat de correlatie tussen de euro en risico-aversie positief is geworden. De beleggers zijn eens te meer de euro beginnen te zien als een vluchtvaluta! In de komende maanden zullen beide valuta's ongetwijfeld sterk blijven. Besluit Dit jaar waren de aandelen veerkrachtig, vooral in vergelijking met obligaties. De verrassende beslissing om de afbouw (tapering) van de kwantitatieve versoepeling uit te stellen heeft fundamenteel niets aan onze verwachtingen veranderd. Het is waar dat de opkomende markten een tweede kans hebben gekregen om orde op zaken te stellen voor de stijging van de kapitaalkosten in USD. Wereldwijd zal het uitstel een paar maanden langer goedkopere kapitaalkosten bieden en de aandacht van de analisten zal gericht blijven op de groei van het bbp, de werkloosheid en de inflatie in de VS. We blijven de voorkeur geven aan aandelen, in het bijzonder Europese aandelen, als activaklasse, aangezien de risk/reward ratio (verhouding risico/beloning) voor obligaties nog steeds niet in evenwicht is. Europa is op weg naar economische groei en we denken dat de winsttoename zal volgen. In Europa geven we de voorkeur aan cyclische sectoren zoals financials en autoproducenten. Nochtans brengen onze risico-indicatoren ons ertoe voorzichtiger te zijn met risicovolle activa op korte termijn en het risico van een onverwachte gebeurtenis kan in de volgende weken toenemen. We denken dat we het cyclische herstel van de meerderheid van de aandelen in de opkomende markten hebben meegemaakt. We zouden elke correctie gebruiken om ze toe te voegen aan de cyclische sectoren in Europa eerder dan ons te haasten om risico's toe te voegen op deze niveaus. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-10/13 Aangezien economische situaties onderhevig zijn aan verandering, zijn de informatie en de meningen die hierin zijn uitgedrukt pas vanaf 24 september 2013 geldig. Deze publicatie is gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn voor het publiek en op informatie die betrouwbaar wordt geacht. Hoewel er bijzondere aandacht is besteed aan de inhoud van deze publicatie, wordt geen enkele waarborg, garantie of verklaring gegeven omtrent de volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die hierin is bevat. Dit document werd uitsluitend voor informatiedoelstellingen opgesteld en is geen aanbod of uitnodiging om beleggingen te doen. De beleggers zelf moeten bepalen of de hierin opgenomen informatie geschikt is voor hun behoeften en doelstellingen of moeten advies vragen vooraleer ze een beleggingsbeslissing nemen op basis van deze informatie. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen van enigerlei aard door de gebruiker van deze publicatie, die op een of andere manier op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of van de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet worden gekopieerd of verveelvuldigd in geen enkele vorm of verdeeld zonder de schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg SA ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı RCS Luxembourg B-6307 ı Tel ı

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 Beste klanten, Beste beleggers, Het einde van de eerste jaarhelft van 2013 luidt jammer genoeg nog niet het einde van deze financiële crisis in! De door de

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 Macro & Markten 1. Macro-economische vooruitzichten De volgende twee weken zullen de centrale bankiers in belangrijke mate het nieuws en de

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie