Best Local Private Bank 07/12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best Local Private Bank 07/12"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer /12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar belangrijkste depositorente te verlagen tot onder de 0%. De deflatiedruk werd te groot. Dit nieuwe monetaire beleid wordt geacht de economische groei van Europa te ondersteunen. In dit klimaat, waarin spaarders weinig interessante mogelijkheden zien, wil ik benadrukken dat wij voor u klaar staan om u te helpen bij uw beleggingen. Wij zetten ons volledig in om uw vragen over uw vermogenspositie te beantwoorden, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise en u kunt profiteren van onze heldere adviezen en beleggingsdiensten. Aarzel niet contact op te nemen met uw BIL-adviseur of een van onze beleggingsexperts. Yves Kuhn Chief Investment Officer Nieuwe hoogtepunten, nieuwe dieptepunten en mogelijke klappen Dit jaar hebben beide activaklassen, aandelen en obligaties, tot dusverre een positief rendement gegenereerd. Ramingen van de groei van het BBP als % van het BBP Terwijl Amerikaanse aandelen bijna elke week afsloten op een nieuw hoogtepunt, daalde de rente op Amerikaanse staatsobligaties tot een onverwacht dieptepunt. Eerder dit jaar was er sprake van een echte consensus over de markten: de meeste analisten voorspelden dat aandelen de favoriete activaklasse zouden zijn en dat obligaties relatief duur waren. De rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier steeg echter niet tot boven de 3%, zoals praktisch iedereen had verwacht, maar daalde in de eerste maand van 2014 tot onder de 2,5%. De belangrijkste vraag waarop op korte termijn een antwoord moet komen, is of de daling van de rente als een negatieve indicator voor de economie moet worden gezien; normaliter is een lagere rente een teken van afnemende economische groei. Ramingen e 2015e Wereld 3,0 2,8 3,4 3,9 Eurozone -0,6-0,4 1,2 1,7 Verenigde Staten 2,8 1,9 2,6 3,5 Japan 1,4 1,5 1,2 1,2 China 7,7 7,7 7,4 7,3 Duitsland 0,9 0,5 1,9 2,1 België -0,1 0,2 1,5 1,9 Luxemburg -0,2 2,1 2,8 2,5 Bron: OESO (Mei 2014) Er zijn veel verhalen verzonnen en naar voren gebracht om te verklaren waarom de rente ondanks de sterke groei daalt. In januari 2014 was men het er in het algemeen over eens dat een uitverkoop van obligaties de oorzaak was. Afgezien van technische factoren en het feit dat beleggers wereldwijd na het eerste kwartaal van 2014 vraagtekens begonnen te zetten bij de economische groei van de ontwikkelde landen, zijn er niet veel verklaringen mogelijk.

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities De onlangs bevestigde trage groei van de Europese economie heeft niet echt geholpen om de scepsis van de marktdeelnemers weg te nemen. Met name beleggers in obligaties, die zich sterk laten leiden door de rentestand en de staat van de economie, hebben het gevoel dat het bij lage inflatie wellicht verstandig is schuldinstrumenten aan te houden. Bij een ongunstig scenario, d.w.z. regelrechte deflatie, is dit ongetwijfeld de juiste strategie. Uit het gedrag van futures blijkt dat de speculatieve shortposities in Amerikaanse obligaties gedaald zijn met het op een na grootste bedrag ooit; beleggers die hadden ingezet op een stijging van de rente hebben de handdoek in de ring gegooid. Inflatie in de eurozone en koers van de euro op potentieel keerpunt? De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, zet nu in op de wisselkoers van de euro als methode om de inflatie te stimuleren. Hij bracht dat als volgt onder woorden: als de euro met 10% stijgt, daalt de inflatie met 0,5 procentpunt Op 5 juni nam de ECB vergaande maatregelen om de Europese economie te beschermen tegen de spiraal van dalende inflatie en deflatoire tendensen: het belangrijkste rentetarief werd verlaagd tot onder de 0%, tot 10 basispunten, om te zorgen voor een overvloed aan liquiditeit in de economie. Daarnaast verstrekte de ECB een lening van EUR 400 miljard aan de banken, gespreid over vier jaar en gekoppeld aan de kredietvraag van consumenten en producenten (doelgerichte langlopende herfinancieringstransacties LTRO's). Ten slotte besloot de ECB de sterilisatie van het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme), dat tussen 2010 en 2012 door Jean-Claude Trichet werd uitgevoerd, stop te zetten. Dit komt dicht in de buurt van een kwantitatieve versoepeling door de ECB (quantitative easing) en verhoogt de liquiditeit in de economie met nog eens EUR 175 miljard. En alsof dat nog niet genoeg was, verklaarde Mario Draghi dat de ECB besloten had het voorbereidende werk met betrekking tot het rechtstreeks aankopen van door activa gedekte effecten te intensiveren Belangrijkste beleggingsthema s Hieronder volgen onze belangrijkste beleggingsthema s voor de tweede helft van De meeste grote centrale banken zullen een soepel monetair beleid handhaven en de komende maanden zal steeds nadrukkelijker worden gesproken over inflatie en een hogere rente; wij zullen met name de Bank of England en de Fed nauwlettend in de gaten houden. Nu het economisch herstel in de VS steeds meer vaart krijgt, is de sinds begin dit jaar aanhoudende rally in Amerikaans schatkistpapier moeilijk meer te rechtvaardigen. Bijgevolg blijven wij negatief gestemd ten aanzien van overheidsobligaties (zij het dat we staatsobligaties uit de eurozone verkiezen boven Amerikaans schatkistpapier) en positief ten aanzien van aandelen. ming biedt echter meer armslag voor een voortzetting van de rally in Europese aandelen. De maatregelen van de ECB kunnen pas succesvol worden genoemd als de inflatie stijgt, en dat zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren door een dalende euro. Tot dusverre hebben de maatregelen ertoe geleid dat de euro zich stabiliseert op een koers van 1,36 ten opzichte van de Amerikaanse dollar; de komende weken moet blijken of er inderdaad, zoals verwacht, een keerpunt is bereikt in de EUR/USD-wisselkoers. - De Japanse economie veert sterk op; de mogelijke kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling (QQE) later dit jaar zal de Japanse aandelen verder ondersteunen. - De verwachte resultaten van de activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review AQR) in november 2014 zullen voldoende ruimte creëren voor een verdere krimp van de spreads van Europese banken. - Fusies en overnames zullen in 2014 een van de meest bepalende factoren voor de aandelenwaarderingen blijven, vooral wat betreft Amerikaanse bedrijven met een ruime liquiditeitspositie. - De ECB heeft besloten de lage inflatie te bestrijden; wij zijn er vooralsnog niet helemaal van overtuigd dat er tijdig is ingrepen en dat er voldoende maatregelen zijn genomen. De liquiditeitsverrui- - Een selectief aantal, in harde valuta luidende, staatsobligaties van opkomende markten zal goed blijven presteren, ondanks het feit dat voor de meeste opkomende markten de kosten van financiering in USD zullen stijgen. Wij blijven negatief gestemd ten aanzien van aandelen van opkomende markten. 2

3 Een hogere inflatie in de VS zou kunnen leiden tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier Belangrijkste risico s van ons basisscenario De toename van het aantal lopende geografische conflicten kan een negatieve invloed hebben op de wereldwijde groei. De meeste landen die daarbij betrokken zijn (Syrië, Oekraïne, Irak, enz.) leveren geen grote bijdrage aan de groei van de wereldeconomie. De achilleshiel van de wereldeconomie is het effect dat deze economieën sorteren via hun export van bijvoorbeeld ruwe olie, gas, tarwe, enz. Een eventuele stijging van de grondstoffenprijzen (lees: een olieprijsschok) kan worden beschouwd als een mondiale belasting, die het economisch herstel fors zal temperen. In het ergste geval (d.w.z. een significante stijging van de ruwe-olieprijzen) kan het economisch herstel zelfs vastlopen. Een sterke economische groei, met stijgende inflatie in de VS zou kunnen leiden tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier en een hogere volatiliteit tussen de activaklassen. Betere economische cijfers zouden tot een aanzienlijke stijging van de rendementen kunnen leiden. Het gaat er uiteindelijk om hoe de markt een stijging van het obligatierendement interpreteert: als stijgende rendementen worden gezien als een teken dat de economie verrassend sterk is, zullen aandelen iets meer ruimte krijgen om te stijgen. Anderzijds komen aandelen wellicht in een consolidatiefase te verkeren als de indruk bestaat dat de waarderingen van obligaties, die al ver achterliggen op die van aandelen, aansluiting op de economische realiteit beginnen te vinden. Wij herinneren eraan dat een positief gestemde Fed in zijn meest recente evaluatie op 18 juni 2014 met geen woord over inflatie sprak. De Europese Centrale Bank onderschat nog steeds de deflatiedruk. Hoewel wij de recente maatregelen van de ECB verwelkomen, vrezen we dat ze te laat komen. Als we een willekeurige Taylorregel toepassen, zouden de meeste modellen, door rekening te houden met de ontwikkeling van de consumentenprijzen en de werkloosheidscijfers in de eurozone, al in 2012 op een gepaste negatieve rente van 50 basispunten zijn uitgekomen. Omdat een stijgende euro de deflatiedruk vergroot, gaat de markt wellicht de vastbeslotenheid van de Europese Centrale Bank op de proef stellen door de EUR/USD-wisselkoers op te jagen tot boven de 1,40. Omdat de ECB niet op de juiste manier is opgetreden, kan de Europese economie gedurende meerdere jaren wegglijden in stagflatie, met een lage economische groei. Wellicht worden we nog getuige van een uitverkoop van risicovolle activa. Onze allocatie Aandelen Het basisscenario van cyclisch stijgende marken blijft overeind, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenslagen. Het is veelzeggend dat de Amerikaanse aandelenmarkt elke week een nieuw hoogtepunt bereikt. Wij denken dat de recente vergadering van de Europese Centrale Bank de Europese aandelen een extra duwtje in de rug heeft gegeven. Europese aandelen: Gaan de winsten in de tweede helft van het jaar omhoog? De winstberichten over het eerste kwartaal bleken teleurstellend. Ongeveer 20% van de bedrijven haalde de winstverwachtingen niet en de onverminderd sterke euro droeg daar bepaald niet aan bij. Bij het aanbreken van de tweede helft van het jaar zijn er echter gegronde redenen om optimistisch te zijn over de winstontwikkeling. De verbetering van de macro-economische cijfers rechtvaardigt de verwachting dat de winstherzieningen per aandeel de komende tijd naar boven zullen worden bijgesteld. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone (een indicator van het producentenvertrouwen) staat momenteel op 54, een niveau dat overeenkomt met een groei van de bedrijfswinsten van 15%. Dat is meer dan de meest recente consensusramingen van circa 8,5%, zie onderstaande grafiek. Dit houdt in dat de winstherzieningen per aandeel binnenkort waarschijnlijk niet meer neerwaarts zullen worden bijgesteld. Het is bemoedigend te constateren dat het aantal neerwaartse herzieningen van de winst per aandeel in het eerste kwartaal aanzienlijk is afgenomen, hoewel de winsten teleurstellend waren. Het gat tussen inkoopmanagersindexen en herzieningen is nog nooit zo groot geweest (zie hieronder) en kan in de tweede helft van het jaar mogelijk worden gedicht, voornamelijk door een verbetering van de macro-economische omstandigheden en de stimuleringsplannen van de ECB Samengestelde PMI in de eurozone vs. 12-maands Fwd groei WPA Samengestelde PMI in de eurozone (met 4 maanden geëxtrapoleerd) Bron: Markit, JP Morgan, IBES, BIL MSCI Eurozone 12m Fwd EPS %yoy Hoewel de nieuwe beleidsinitiatieven van de Europese Centrale Bank niet uit een kwantitatieve versoepeling bestaan, betekenen ze wel een doorbraak in het monetaire beleid en kunnen zij mogelijk als positief worden beschouwd voor de Europese aandelen. De Europese Centrale Bank 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 3

4 Herzieningen WPA vs. PMI eurozone 20% 0% -20% -40% -60% -80% Bron: Markit, JP Morgan, IBES, BIL Samengestelde PMI eurozone (lhs) heeft, als de deflatiedruk toeneemt, verdergaande maatregelen niet uitgesloten, waaronder grootschalige effectenaankopen (kwantitatieve versoepeling). Dit zou beleggers enigermate gerust moeten stellen. Eerdere aankondigingen van een kwantitatieve versoepeling joegen de aandelenwaarderingen wereldwijd omhoog. Een mogelijk verzwakking van de euro zou een eind moeten maken aan de nadelen die aan een sterke valuta kleven, en een extra impuls moeten geven aan de winsten in de tweede helft van het jaar. Onder de Europese aandelen geven wij nog steeds de voorkeur aan de bankensector en de auto-industrie. De waarderingen zijn niet overdreven hoog (dat geldt met name voor banken, die momenteel verhandeld worden tegen 1,1x de materiële boekwaarde) en profiteren het meest van de verbetering van de inkoopmanagersindexen en een eventueel macro-economisch herstel. Verdere monetaire versoepeling zou ten goede moeten komen aan de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken, terwijl de auto-industrie tot de sectoren behoort die het gevoeligst zijn voor een verzwakking van de Europese economie. Bovendien zou het herstel van de autoverkopen wel eens veel sterker kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen. Op grond van het consumentenvertrouwen in de Europese Unie kan een stijging van de autoverkopen van 20% of meer worden verwacht, een percentage dat ruim boven de groeiraming voor 2014 van 2-3% van de autofabrikanten zelf ligt. Amerikaanse aandelen: Gaan de winsten omhoog? Voeren fusies en overnames in de tweede helft de boventoon? De Amerikaanse economie is weer aangetrokken; de inkoopmanagersindex staat nu op 55,4. Het slechte weer en het interen op de voorraden waren waarschijnlijk de oorzaak van de zwakkere economie aan MSCI Eurozone + ve tot ve herzieningen WPA -100 % het begin van het jaar. Wij denken dat de aanhoudende verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt het herstel van de consumentenbestedingen in de VS zal versnellen. De winstberichten over het eerste kwartaal waren veel beter dan verwacht. De gerealiseerde groei op jaarbasis staat nu op 5%, tegen oorspronkelijk 0%. Drie kwart van de bedrijven in de S&P500 overtrof de ramingen en van de bedrijven die een prognose afgaven van de winst per aandeel over 2014 had 36% deze naar boven bijgesteld; in het vierde kwartaal van 2013 gold dat voor 25% van de bedrijven. Voor dit jaar wordt een relatief gezonde winstgroei van 8,5% verwacht. Recente activiteiten aan het fusie- en overnamefront hebben de markten ook omhoog gejaagd. Volgens een enquête van Bloomberg News over de geregistreerde effecten van 307 bedrijven houden Amerikaanse bedrijven bijna USD 2 biljoen aan winst buiten de VS aan. Deze bedrijven proberen in het buitenland andere bedrijven over te nemen en te profiteren van lagere vennootschapsbelastingtarieven. Dit jaar vonden voor in totaal USD 1,8 biljoen aan fusies en overnames plaats, waarvan circa 50% in de VS, wat neerkomt op een stijging op jaarbasis van 85%. Wij verwachten dat deze opwaartse trend in fusie- en overnameactiviteiten onverminderd zal doorzetten, wat de komende tijd de aandelenkoersen verder zal ondersteunen. Onze favoriete sector in de VS blijft de informatietechnologie. Deze sector gaat in de regel sneller groeien in de middelste fase van de cyclus, doordat bedrijven meer vertrouwen krijgen in een economisch herstel en in toenemende mate bereid zijn hun kapitaal uit te geven. De balansen zijn gezond en het is de enige sector die meer liquide middelen dan schulden heeft. Daardoor is de informatietechnologie sterk gepositioneerd voor dividendverhoging, aandeleninkoop, hogere investeringen en het overnemen van andere bedrijven. Amerikaanse bedrijven houden bijna USD 2 biljoen aan winst buiten de VS aan 4

5 Divergentie tussen de wereldwijde inflatie en het beleid van centrale banken wordt groter Rente Wat een verschil met zes maanden geleden! Bij de aanvang van 2014 was er bijna geen enkele belangstelling voor Amerikaans schatkistpapier; de rente op 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier stond op 3%. Slechts zes maanden later is deze situatie helemaal omgeslagen. Volgens MBH Commodity Advisors zijn de meeste effectenhandelaren optimistisch geworden over Amerikaans schatkistpapier (10-jaars schatkistpapier op 2,6%). Hoewel ingrijpende negatieve gebeurtenissen niet kunnen worden uitgesloten, brengt deze extreme marktpositionering ons tot een contraire visie; wij verwachten in de loop van het komende halfjaar een hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. Andere economische ontwikkelingen, zoals de aanhoudende cyclische opleving van de Amerikaanse economische groei, een inflatie die mogelijk stijgt tot boven de door de Fed beoogde 2% en een stijging van de gezinsinkomens met 3,3% op jaarbasis, dragen allemaal bij aan een hogere rente. Wij zijn ons ervan bewust dan de Europese economie 12 tot 18 maanden achterloopt op de Amerikaanse, maar wij waren verrast dat de 10-jaars Bund weer terug is op 1,4%. Afhankelijk van het monetaire beleid van de ECB zou de rente, als gevolg van een volwaardig kwantitatief versoepelingsprogramma, verder kunnen dalen. Maar het is duidelijk dat een eventuele kwantitatieve versoepeling niet meer aan de orde zal zijn als de inflatie sneller stijgt dan verwacht; dan zou de rente in de eurozone immers gaan stijgen. Omdat de divergentie tussen de wereldwijde inflatie en het beleid van centrale banken groter wordt, vragen veel waarnemers zich af hoe de verschillen in de rente op de langere termijn zich gaan ontwikkelen. Het is duidelijk dat als de Amerikaanse economie blijft groeien en Europa wegglijdt in stagflatie, de spread tussen Amerikaans schatkistpapier en de Bund vanaf dat moment aanzienlijk zou kunnen toenemen. De omvangrijke obligatierally en de afvlakking van de rendementscurve behoren tot dusverre zeker tot de grootste verrassingen van het jaar. Vermeldenswaardig is dat Spaanse en Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties hetzelfde rendement opleveren. In wezen is inflatie de grootste vijand van beleggers in obligaties; recentelijk waren wij getuige van enkele substantiële stijgingen van de consumentenprijzen in de VS. Als we het totale rendement op Europese overheidsobligaties vergelijken met dat op Amerikaanse, is het verschil tussen de 1-jaars obligaties verbijsterend hoog (+5,60%). Dit verschijnsel wordt echter maar ten dele door het verschil in inflatie verklaard. In feite kwam slechts een kwart van de outperformance voort uit de wereldwijde macro-economische divergentie (deels inclusief de factor inflatie), terwijl drie kwart was toe te schrijven aan de verkrapping van de spreads in perifere landen. Het is mogelijk dat de spreads op overheidsobligaties van perifere landen nog iets verder verkrappen, maar het tempo ervan zal waarschijnlijk afnemen. Na de laatste beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank, waarbij een wijziging van de beleidsrente werd gecombineerd met extra liquiditeitsverruiming, zullen de belangrijkste rentetarieven waarschijnlijk nog geruime tijd gelijk blijven. Dat zal de volatiliteit in rentetarieven naar verwachting op een laag niveau houden. In het kredietuniversum zal de dynamiek van de afgelopen maanden waarschijnlijk onverminderd aanhouden. Wij moeten echter benadrukken dat de waarderingen hooguit een realistische indruk geven. In relatief opzicht gaat onze voorkeur uit naar financiële instellingen. Door de hoge uitgiftevolumes en een continue verkrapping in de secundaire markten is krediet een aantrekkelijker beleggingsalternatief geworden dan de veilige haven van staatsobligaties. De hoofdvraag blijft: kunnen de spreads op bedrijfsobligaties een eventuele opwaartse beweging van de rente opvangen? Wij blijven positief over geselecteerde, in harde valuta luidende staatsobligaties van opkomende markten. Wij zijn ons ervan bewust dat een stijgende Amerikaanse dollar en hogere rentetarieven weinig goeds beloven voor de meeste opkomende markten. In grotere opkomende markten zou zich heel wel een pauze kunnen voordoen in de economische groei; er zijn echter veel landen met een uitzonderlijke risico/rendementsverhouding, gelet op de lage inflatie. Volgens Morgan Stanley zijn de landen in Midden- en Oost-Europa en Mexico de landen die profiteren van een externe groei-impuls via een stijgende export. 6 Procentuele mutatie jaar-op-jaar van de Amerikaanse consumentenprijsindex / / / / / / /2013 Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL 5

6 De Amerikaanse dollar zal op middellange termijn waarschijnlijk stijgen ten opzichte van de euro Goud en ruwe olie Conclusie Begin juni daalde de goudprijs even onder de USD 1,250 per ounce. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van een verbetering van het beleggerssentiment door sterkere economische cijfers uit de VS en afnemende spanningen in Oekraïne. In het algemeen leidt een verbetering van het sentiment tot een lagere vraag naar goud als veilige haven voor beleggers. Bovendien zette ook de hogere rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier extra druk op de goudprijs. Onlangs hebben beleggers hun shortposities in zowel goud als zilver opgevoerd, waaruit blijkt dat het sentiment ten aanzien van deze edelmetalen over het geheel genomen is verslechterd. Al met al blijven wij dit jaar negatief over de goudprijs omdat wij uitgaan van een versnelling van de groei van de Amerikaanse economie, een hogere Amerikaanse dollar, een hogere rente op Amerikaans schatkistpapier en een positief beleggerssentiment. Als goud door de grens van 1,322 gaat worden we positief. Ruwe olie laat momenteel een gemengd beeld zien. De prijs van Brent-olie, de internationale maatstaf voor ruwe olie, hikt tegen een plafond van USD per vat, terwijl de prijs van West Texas Intermediate, een lichte ruwe olie die met name in de VS wordt gebruikt, enige ruimte heeft om aan te trekken tot ca. USD 110. De opgelopen geopolitieke spanningen in Irak jagen de prijs van ruwe olie op. Irak produceert 3,4 miljoen vaten olie per dag, terwijl Europa er per dag 1,5 miljoen verbruikt. Wij wijzen erop dat West Texas Intermediate dit jaar weliswaar met ongeveer 6% in prijs is gestegen, maar dat er een voorraad is van 399,4 miljoen vaten: het grootste volume sinds de Energy Information Administration in 1982 begon met het publiceren van gegevens. Valuta s: De Amerikaanse dollar en de euro De ECB heeft eindelijk maatregelen genomen om de inflatie te stimuleren en de euro te laten dalen (negatieve rente). Daarnaast heeft de Fed op 18 juni 2014 besloten zijn effectenaankopen met nog eens USD 10 miljard terug te schroeven. Het is nog steeds te vroeg om te zeggen of we eindelijk een keerpunt gaan meemaken in de relatie tussen de Amerikaanse dollar en de euro. Wij realiseren ons dat de meest recente maatregelen hebben geleid tot consolidatie van de wisselkoers van de euro. Vanaf nu zijn er twee aannemelijke scenario s: ofwel de ECB slaagt erin om met de op 5 juni 2014 genomen maatregelen de inflatie en de groei in de eurozone aan te wakkeren en de euro verder te laten dalen. Ofwel (scenario 2) de maatregelen hebben niet het voorspelde effect en de euro stijgt tot boven de 1,40 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat de vastberadenheid van de ECB op de proef zou stellen. Als reactie zou er een regelrechte kwantitatieve versoepeling kunnen volgen. Als gevolg daarvan zou de euro steeds verder kunnen verzwakken. Wij wijzen erop dat de Amerikaanse dollar in beide scenario's op middellange termijn waarschijnlijk zal stijgen ten opzichte van de euro. Voor beleggers in Amerikaanse en Britse staatsobligaties zien wij wat donkere wolken aan de horizon, zeker in de komende zes maanden. De risico/ rendementsverhouding voor obligaties is over het algemeen erg onevenwichtig en hangt sterk af van de mate waarin de rente geleidelijk zal stijgen. Onze belangrijkste tips: - Negatief gestemd ten aanzien van overheidsobligaties (zij het dat we staatsobligaties uit de eurozone verkiezen boven Amerikaans schatkistpapier) en positief ten aanzien van aandelen; - De Europese aandelen hebben nog ruimte over om hun cyclisch risico te verlagen; aandelen van ontwikkelde markten zullen beter blijven presteren dan die van opkomende markten. - Hogere volatiliteit in de tweede helft van Kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling (QQE) zullen later dit jaar de Japanse aandelen blijven ondersteunen - De spreads op Europese banken zullen verder verkrappen - Fusies en overnames zullen een van de belangrijkste aanjagers blijven, vooral voor Amerikaanse aandelen - Geselecteerde, in harde valuta luidende staatsobligaties van opkomende markten zullen goed blijven presteren - De euro zal zich stabiliseren op een koers van 1,36 ten opzichte van de Amerikaanse dollar; de komende weken moet blijken of de EUR/ USD-wisselkoers, zoals verwacht, een keerpunt heeft bereikt. Het is van belang zich te realiseren dat er later dit jaar een eind komt aan het zeer soepele beleid van de Fed. Per saldo denken wij dat het voor beleggers een lastige tweede helft van 2014 wordt en wij zijn verdeeld over de onmiddellijke doeltreffendheid van de recente monetaire beleidsmaatregelen van de ECB. Yves Kuhn - Chief Investment Officer DM NL-06/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 20 juni Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook als is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

verder herstel in 2015

verder herstel in 2015 verder herstel in 2015 Beleggingsstrategie december 2014 Inhoud Verder herstel in 2015 2 Waak voor extreme risico s 3 Sterker mondiaal herstel in 2015 4 Angst voor deflatie wordt overdreven 5 Centrale

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015 Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 215 J.P. Morgan Asset Management heeft het genoegen u de nieuwste editie van Kwartaalperspectieven aan te bieden. Dit stuk gaat dieper in op kernthema s uit onze

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

het evenwicht bewaren

het evenwicht bewaren het evenwicht bewaren Beleggingsstrategie september 2015 Inhoud Cyclische stap voorwaarts 1 Het evenwicht bewaren 2 Actieve strategieën in vogelvlucht 3 Europa trekt de kar 4 China: historische overgang

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren;

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; Kwartaalbericht Against all odds Oktober 2014 Samenvatting - De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; - De majeure bewegingen vonden in het afgelopen kwartaal

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie september 2014 Vooruitzichten vierde kwartaal 2014 In essentie De centrale boodschap voor het vierde kwartaal is dat de daadwerkelijke activiteiten

Nadere informatie