Best Local Private Bank 07/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best Local Private Bank 07/12"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer /12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar belangrijkste depositorente te verlagen tot onder de 0%. De deflatiedruk werd te groot. Dit nieuwe monetaire beleid wordt geacht de economische groei van Europa te ondersteunen. In dit klimaat, waarin spaarders weinig interessante mogelijkheden zien, wil ik benadrukken dat wij voor u klaar staan om u te helpen bij uw beleggingen. Wij zetten ons volledig in om uw vragen over uw vermogenspositie te beantwoorden, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise en u kunt profiteren van onze heldere adviezen en beleggingsdiensten. Aarzel niet contact op te nemen met uw BIL-adviseur of een van onze beleggingsexperts. Yves Kuhn Chief Investment Officer Nieuwe hoogtepunten, nieuwe dieptepunten en mogelijke klappen Dit jaar hebben beide activaklassen, aandelen en obligaties, tot dusverre een positief rendement gegenereerd. Ramingen van de groei van het BBP als % van het BBP Terwijl Amerikaanse aandelen bijna elke week afsloten op een nieuw hoogtepunt, daalde de rente op Amerikaanse staatsobligaties tot een onverwacht dieptepunt. Eerder dit jaar was er sprake van een echte consensus over de markten: de meeste analisten voorspelden dat aandelen de favoriete activaklasse zouden zijn en dat obligaties relatief duur waren. De rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier steeg echter niet tot boven de 3%, zoals praktisch iedereen had verwacht, maar daalde in de eerste maand van 2014 tot onder de 2,5%. De belangrijkste vraag waarop op korte termijn een antwoord moet komen, is of de daling van de rente als een negatieve indicator voor de economie moet worden gezien; normaliter is een lagere rente een teken van afnemende economische groei. Ramingen e 2015e Wereld 3,0 2,8 3,4 3,9 Eurozone -0,6-0,4 1,2 1,7 Verenigde Staten 2,8 1,9 2,6 3,5 Japan 1,4 1,5 1,2 1,2 China 7,7 7,7 7,4 7,3 Duitsland 0,9 0,5 1,9 2,1 België -0,1 0,2 1,5 1,9 Luxemburg -0,2 2,1 2,8 2,5 Bron: OESO (Mei 2014) Er zijn veel verhalen verzonnen en naar voren gebracht om te verklaren waarom de rente ondanks de sterke groei daalt. In januari 2014 was men het er in het algemeen over eens dat een uitverkoop van obligaties de oorzaak was. Afgezien van technische factoren en het feit dat beleggers wereldwijd na het eerste kwartaal van 2014 vraagtekens begonnen te zetten bij de economische groei van de ontwikkelde landen, zijn er niet veel verklaringen mogelijk.

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities De onlangs bevestigde trage groei van de Europese economie heeft niet echt geholpen om de scepsis van de marktdeelnemers weg te nemen. Met name beleggers in obligaties, die zich sterk laten leiden door de rentestand en de staat van de economie, hebben het gevoel dat het bij lage inflatie wellicht verstandig is schuldinstrumenten aan te houden. Bij een ongunstig scenario, d.w.z. regelrechte deflatie, is dit ongetwijfeld de juiste strategie. Uit het gedrag van futures blijkt dat de speculatieve shortposities in Amerikaanse obligaties gedaald zijn met het op een na grootste bedrag ooit; beleggers die hadden ingezet op een stijging van de rente hebben de handdoek in de ring gegooid. Inflatie in de eurozone en koers van de euro op potentieel keerpunt? De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, zet nu in op de wisselkoers van de euro als methode om de inflatie te stimuleren. Hij bracht dat als volgt onder woorden: als de euro met 10% stijgt, daalt de inflatie met 0,5 procentpunt Op 5 juni nam de ECB vergaande maatregelen om de Europese economie te beschermen tegen de spiraal van dalende inflatie en deflatoire tendensen: het belangrijkste rentetarief werd verlaagd tot onder de 0%, tot 10 basispunten, om te zorgen voor een overvloed aan liquiditeit in de economie. Daarnaast verstrekte de ECB een lening van EUR 400 miljard aan de banken, gespreid over vier jaar en gekoppeld aan de kredietvraag van consumenten en producenten (doelgerichte langlopende herfinancieringstransacties LTRO's). Ten slotte besloot de ECB de sterilisatie van het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme), dat tussen 2010 en 2012 door Jean-Claude Trichet werd uitgevoerd, stop te zetten. Dit komt dicht in de buurt van een kwantitatieve versoepeling door de ECB (quantitative easing) en verhoogt de liquiditeit in de economie met nog eens EUR 175 miljard. En alsof dat nog niet genoeg was, verklaarde Mario Draghi dat de ECB besloten had het voorbereidende werk met betrekking tot het rechtstreeks aankopen van door activa gedekte effecten te intensiveren Belangrijkste beleggingsthema s Hieronder volgen onze belangrijkste beleggingsthema s voor de tweede helft van De meeste grote centrale banken zullen een soepel monetair beleid handhaven en de komende maanden zal steeds nadrukkelijker worden gesproken over inflatie en een hogere rente; wij zullen met name de Bank of England en de Fed nauwlettend in de gaten houden. Nu het economisch herstel in de VS steeds meer vaart krijgt, is de sinds begin dit jaar aanhoudende rally in Amerikaans schatkistpapier moeilijk meer te rechtvaardigen. Bijgevolg blijven wij negatief gestemd ten aanzien van overheidsobligaties (zij het dat we staatsobligaties uit de eurozone verkiezen boven Amerikaans schatkistpapier) en positief ten aanzien van aandelen. ming biedt echter meer armslag voor een voortzetting van de rally in Europese aandelen. De maatregelen van de ECB kunnen pas succesvol worden genoemd als de inflatie stijgt, en dat zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren door een dalende euro. Tot dusverre hebben de maatregelen ertoe geleid dat de euro zich stabiliseert op een koers van 1,36 ten opzichte van de Amerikaanse dollar; de komende weken moet blijken of er inderdaad, zoals verwacht, een keerpunt is bereikt in de EUR/USD-wisselkoers. - De Japanse economie veert sterk op; de mogelijke kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling (QQE) later dit jaar zal de Japanse aandelen verder ondersteunen. - De verwachte resultaten van de activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review AQR) in november 2014 zullen voldoende ruimte creëren voor een verdere krimp van de spreads van Europese banken. - Fusies en overnames zullen in 2014 een van de meest bepalende factoren voor de aandelenwaarderingen blijven, vooral wat betreft Amerikaanse bedrijven met een ruime liquiditeitspositie. - De ECB heeft besloten de lage inflatie te bestrijden; wij zijn er vooralsnog niet helemaal van overtuigd dat er tijdig is ingrepen en dat er voldoende maatregelen zijn genomen. De liquiditeitsverrui- - Een selectief aantal, in harde valuta luidende, staatsobligaties van opkomende markten zal goed blijven presteren, ondanks het feit dat voor de meeste opkomende markten de kosten van financiering in USD zullen stijgen. Wij blijven negatief gestemd ten aanzien van aandelen van opkomende markten. 2

3 Een hogere inflatie in de VS zou kunnen leiden tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier Belangrijkste risico s van ons basisscenario De toename van het aantal lopende geografische conflicten kan een negatieve invloed hebben op de wereldwijde groei. De meeste landen die daarbij betrokken zijn (Syrië, Oekraïne, Irak, enz.) leveren geen grote bijdrage aan de groei van de wereldeconomie. De achilleshiel van de wereldeconomie is het effect dat deze economieën sorteren via hun export van bijvoorbeeld ruwe olie, gas, tarwe, enz. Een eventuele stijging van de grondstoffenprijzen (lees: een olieprijsschok) kan worden beschouwd als een mondiale belasting, die het economisch herstel fors zal temperen. In het ergste geval (d.w.z. een significante stijging van de ruwe-olieprijzen) kan het economisch herstel zelfs vastlopen. Een sterke economische groei, met stijgende inflatie in de VS zou kunnen leiden tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier en een hogere volatiliteit tussen de activaklassen. Betere economische cijfers zouden tot een aanzienlijke stijging van de rendementen kunnen leiden. Het gaat er uiteindelijk om hoe de markt een stijging van het obligatierendement interpreteert: als stijgende rendementen worden gezien als een teken dat de economie verrassend sterk is, zullen aandelen iets meer ruimte krijgen om te stijgen. Anderzijds komen aandelen wellicht in een consolidatiefase te verkeren als de indruk bestaat dat de waarderingen van obligaties, die al ver achterliggen op die van aandelen, aansluiting op de economische realiteit beginnen te vinden. Wij herinneren eraan dat een positief gestemde Fed in zijn meest recente evaluatie op 18 juni 2014 met geen woord over inflatie sprak. De Europese Centrale Bank onderschat nog steeds de deflatiedruk. Hoewel wij de recente maatregelen van de ECB verwelkomen, vrezen we dat ze te laat komen. Als we een willekeurige Taylorregel toepassen, zouden de meeste modellen, door rekening te houden met de ontwikkeling van de consumentenprijzen en de werkloosheidscijfers in de eurozone, al in 2012 op een gepaste negatieve rente van 50 basispunten zijn uitgekomen. Omdat een stijgende euro de deflatiedruk vergroot, gaat de markt wellicht de vastbeslotenheid van de Europese Centrale Bank op de proef stellen door de EUR/USD-wisselkoers op te jagen tot boven de 1,40. Omdat de ECB niet op de juiste manier is opgetreden, kan de Europese economie gedurende meerdere jaren wegglijden in stagflatie, met een lage economische groei. Wellicht worden we nog getuige van een uitverkoop van risicovolle activa. Onze allocatie Aandelen Het basisscenario van cyclisch stijgende marken blijft overeind, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenslagen. Het is veelzeggend dat de Amerikaanse aandelenmarkt elke week een nieuw hoogtepunt bereikt. Wij denken dat de recente vergadering van de Europese Centrale Bank de Europese aandelen een extra duwtje in de rug heeft gegeven. Europese aandelen: Gaan de winsten in de tweede helft van het jaar omhoog? De winstberichten over het eerste kwartaal bleken teleurstellend. Ongeveer 20% van de bedrijven haalde de winstverwachtingen niet en de onverminderd sterke euro droeg daar bepaald niet aan bij. Bij het aanbreken van de tweede helft van het jaar zijn er echter gegronde redenen om optimistisch te zijn over de winstontwikkeling. De verbetering van de macro-economische cijfers rechtvaardigt de verwachting dat de winstherzieningen per aandeel de komende tijd naar boven zullen worden bijgesteld. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone (een indicator van het producentenvertrouwen) staat momenteel op 54, een niveau dat overeenkomt met een groei van de bedrijfswinsten van 15%. Dat is meer dan de meest recente consensusramingen van circa 8,5%, zie onderstaande grafiek. Dit houdt in dat de winstherzieningen per aandeel binnenkort waarschijnlijk niet meer neerwaarts zullen worden bijgesteld. Het is bemoedigend te constateren dat het aantal neerwaartse herzieningen van de winst per aandeel in het eerste kwartaal aanzienlijk is afgenomen, hoewel de winsten teleurstellend waren. Het gat tussen inkoopmanagersindexen en herzieningen is nog nooit zo groot geweest (zie hieronder) en kan in de tweede helft van het jaar mogelijk worden gedicht, voornamelijk door een verbetering van de macro-economische omstandigheden en de stimuleringsplannen van de ECB Samengestelde PMI in de eurozone vs. 12-maands Fwd groei WPA Samengestelde PMI in de eurozone (met 4 maanden geëxtrapoleerd) Bron: Markit, JP Morgan, IBES, BIL MSCI Eurozone 12m Fwd EPS %yoy Hoewel de nieuwe beleidsinitiatieven van de Europese Centrale Bank niet uit een kwantitatieve versoepeling bestaan, betekenen ze wel een doorbraak in het monetaire beleid en kunnen zij mogelijk als positief worden beschouwd voor de Europese aandelen. De Europese Centrale Bank 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 3

4 Herzieningen WPA vs. PMI eurozone 20% 0% -20% -40% -60% -80% Bron: Markit, JP Morgan, IBES, BIL Samengestelde PMI eurozone (lhs) heeft, als de deflatiedruk toeneemt, verdergaande maatregelen niet uitgesloten, waaronder grootschalige effectenaankopen (kwantitatieve versoepeling). Dit zou beleggers enigermate gerust moeten stellen. Eerdere aankondigingen van een kwantitatieve versoepeling joegen de aandelenwaarderingen wereldwijd omhoog. Een mogelijk verzwakking van de euro zou een eind moeten maken aan de nadelen die aan een sterke valuta kleven, en een extra impuls moeten geven aan de winsten in de tweede helft van het jaar. Onder de Europese aandelen geven wij nog steeds de voorkeur aan de bankensector en de auto-industrie. De waarderingen zijn niet overdreven hoog (dat geldt met name voor banken, die momenteel verhandeld worden tegen 1,1x de materiële boekwaarde) en profiteren het meest van de verbetering van de inkoopmanagersindexen en een eventueel macro-economisch herstel. Verdere monetaire versoepeling zou ten goede moeten komen aan de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken, terwijl de auto-industrie tot de sectoren behoort die het gevoeligst zijn voor een verzwakking van de Europese economie. Bovendien zou het herstel van de autoverkopen wel eens veel sterker kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen. Op grond van het consumentenvertrouwen in de Europese Unie kan een stijging van de autoverkopen van 20% of meer worden verwacht, een percentage dat ruim boven de groeiraming voor 2014 van 2-3% van de autofabrikanten zelf ligt. Amerikaanse aandelen: Gaan de winsten omhoog? Voeren fusies en overnames in de tweede helft de boventoon? De Amerikaanse economie is weer aangetrokken; de inkoopmanagersindex staat nu op 55,4. Het slechte weer en het interen op de voorraden waren waarschijnlijk de oorzaak van de zwakkere economie aan MSCI Eurozone + ve tot ve herzieningen WPA -100 % het begin van het jaar. Wij denken dat de aanhoudende verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt het herstel van de consumentenbestedingen in de VS zal versnellen. De winstberichten over het eerste kwartaal waren veel beter dan verwacht. De gerealiseerde groei op jaarbasis staat nu op 5%, tegen oorspronkelijk 0%. Drie kwart van de bedrijven in de S&P500 overtrof de ramingen en van de bedrijven die een prognose afgaven van de winst per aandeel over 2014 had 36% deze naar boven bijgesteld; in het vierde kwartaal van 2013 gold dat voor 25% van de bedrijven. Voor dit jaar wordt een relatief gezonde winstgroei van 8,5% verwacht. Recente activiteiten aan het fusie- en overnamefront hebben de markten ook omhoog gejaagd. Volgens een enquête van Bloomberg News over de geregistreerde effecten van 307 bedrijven houden Amerikaanse bedrijven bijna USD 2 biljoen aan winst buiten de VS aan. Deze bedrijven proberen in het buitenland andere bedrijven over te nemen en te profiteren van lagere vennootschapsbelastingtarieven. Dit jaar vonden voor in totaal USD 1,8 biljoen aan fusies en overnames plaats, waarvan circa 50% in de VS, wat neerkomt op een stijging op jaarbasis van 85%. Wij verwachten dat deze opwaartse trend in fusie- en overnameactiviteiten onverminderd zal doorzetten, wat de komende tijd de aandelenkoersen verder zal ondersteunen. Onze favoriete sector in de VS blijft de informatietechnologie. Deze sector gaat in de regel sneller groeien in de middelste fase van de cyclus, doordat bedrijven meer vertrouwen krijgen in een economisch herstel en in toenemende mate bereid zijn hun kapitaal uit te geven. De balansen zijn gezond en het is de enige sector die meer liquide middelen dan schulden heeft. Daardoor is de informatietechnologie sterk gepositioneerd voor dividendverhoging, aandeleninkoop, hogere investeringen en het overnemen van andere bedrijven. Amerikaanse bedrijven houden bijna USD 2 biljoen aan winst buiten de VS aan 4

5 Divergentie tussen de wereldwijde inflatie en het beleid van centrale banken wordt groter Rente Wat een verschil met zes maanden geleden! Bij de aanvang van 2014 was er bijna geen enkele belangstelling voor Amerikaans schatkistpapier; de rente op 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier stond op 3%. Slechts zes maanden later is deze situatie helemaal omgeslagen. Volgens MBH Commodity Advisors zijn de meeste effectenhandelaren optimistisch geworden over Amerikaans schatkistpapier (10-jaars schatkistpapier op 2,6%). Hoewel ingrijpende negatieve gebeurtenissen niet kunnen worden uitgesloten, brengt deze extreme marktpositionering ons tot een contraire visie; wij verwachten in de loop van het komende halfjaar een hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. Andere economische ontwikkelingen, zoals de aanhoudende cyclische opleving van de Amerikaanse economische groei, een inflatie die mogelijk stijgt tot boven de door de Fed beoogde 2% en een stijging van de gezinsinkomens met 3,3% op jaarbasis, dragen allemaal bij aan een hogere rente. Wij zijn ons ervan bewust dan de Europese economie 12 tot 18 maanden achterloopt op de Amerikaanse, maar wij waren verrast dat de 10-jaars Bund weer terug is op 1,4%. Afhankelijk van het monetaire beleid van de ECB zou de rente, als gevolg van een volwaardig kwantitatief versoepelingsprogramma, verder kunnen dalen. Maar het is duidelijk dat een eventuele kwantitatieve versoepeling niet meer aan de orde zal zijn als de inflatie sneller stijgt dan verwacht; dan zou de rente in de eurozone immers gaan stijgen. Omdat de divergentie tussen de wereldwijde inflatie en het beleid van centrale banken groter wordt, vragen veel waarnemers zich af hoe de verschillen in de rente op de langere termijn zich gaan ontwikkelen. Het is duidelijk dat als de Amerikaanse economie blijft groeien en Europa wegglijdt in stagflatie, de spread tussen Amerikaans schatkistpapier en de Bund vanaf dat moment aanzienlijk zou kunnen toenemen. De omvangrijke obligatierally en de afvlakking van de rendementscurve behoren tot dusverre zeker tot de grootste verrassingen van het jaar. Vermeldenswaardig is dat Spaanse en Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties hetzelfde rendement opleveren. In wezen is inflatie de grootste vijand van beleggers in obligaties; recentelijk waren wij getuige van enkele substantiële stijgingen van de consumentenprijzen in de VS. Als we het totale rendement op Europese overheidsobligaties vergelijken met dat op Amerikaanse, is het verschil tussen de 1-jaars obligaties verbijsterend hoog (+5,60%). Dit verschijnsel wordt echter maar ten dele door het verschil in inflatie verklaard. In feite kwam slechts een kwart van de outperformance voort uit de wereldwijde macro-economische divergentie (deels inclusief de factor inflatie), terwijl drie kwart was toe te schrijven aan de verkrapping van de spreads in perifere landen. Het is mogelijk dat de spreads op overheidsobligaties van perifere landen nog iets verder verkrappen, maar het tempo ervan zal waarschijnlijk afnemen. Na de laatste beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank, waarbij een wijziging van de beleidsrente werd gecombineerd met extra liquiditeitsverruiming, zullen de belangrijkste rentetarieven waarschijnlijk nog geruime tijd gelijk blijven. Dat zal de volatiliteit in rentetarieven naar verwachting op een laag niveau houden. In het kredietuniversum zal de dynamiek van de afgelopen maanden waarschijnlijk onverminderd aanhouden. Wij moeten echter benadrukken dat de waarderingen hooguit een realistische indruk geven. In relatief opzicht gaat onze voorkeur uit naar financiële instellingen. Door de hoge uitgiftevolumes en een continue verkrapping in de secundaire markten is krediet een aantrekkelijker beleggingsalternatief geworden dan de veilige haven van staatsobligaties. De hoofdvraag blijft: kunnen de spreads op bedrijfsobligaties een eventuele opwaartse beweging van de rente opvangen? Wij blijven positief over geselecteerde, in harde valuta luidende staatsobligaties van opkomende markten. Wij zijn ons ervan bewust dat een stijgende Amerikaanse dollar en hogere rentetarieven weinig goeds beloven voor de meeste opkomende markten. In grotere opkomende markten zou zich heel wel een pauze kunnen voordoen in de economische groei; er zijn echter veel landen met een uitzonderlijke risico/rendementsverhouding, gelet op de lage inflatie. Volgens Morgan Stanley zijn de landen in Midden- en Oost-Europa en Mexico de landen die profiteren van een externe groei-impuls via een stijgende export. 6 Procentuele mutatie jaar-op-jaar van de Amerikaanse consumentenprijsindex / / / / / / /2013 Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL 5

6 De Amerikaanse dollar zal op middellange termijn waarschijnlijk stijgen ten opzichte van de euro Goud en ruwe olie Conclusie Begin juni daalde de goudprijs even onder de USD 1,250 per ounce. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van een verbetering van het beleggerssentiment door sterkere economische cijfers uit de VS en afnemende spanningen in Oekraïne. In het algemeen leidt een verbetering van het sentiment tot een lagere vraag naar goud als veilige haven voor beleggers. Bovendien zette ook de hogere rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier extra druk op de goudprijs. Onlangs hebben beleggers hun shortposities in zowel goud als zilver opgevoerd, waaruit blijkt dat het sentiment ten aanzien van deze edelmetalen over het geheel genomen is verslechterd. Al met al blijven wij dit jaar negatief over de goudprijs omdat wij uitgaan van een versnelling van de groei van de Amerikaanse economie, een hogere Amerikaanse dollar, een hogere rente op Amerikaans schatkistpapier en een positief beleggerssentiment. Als goud door de grens van 1,322 gaat worden we positief. Ruwe olie laat momenteel een gemengd beeld zien. De prijs van Brent-olie, de internationale maatstaf voor ruwe olie, hikt tegen een plafond van USD per vat, terwijl de prijs van West Texas Intermediate, een lichte ruwe olie die met name in de VS wordt gebruikt, enige ruimte heeft om aan te trekken tot ca. USD 110. De opgelopen geopolitieke spanningen in Irak jagen de prijs van ruwe olie op. Irak produceert 3,4 miljoen vaten olie per dag, terwijl Europa er per dag 1,5 miljoen verbruikt. Wij wijzen erop dat West Texas Intermediate dit jaar weliswaar met ongeveer 6% in prijs is gestegen, maar dat er een voorraad is van 399,4 miljoen vaten: het grootste volume sinds de Energy Information Administration in 1982 begon met het publiceren van gegevens. Valuta s: De Amerikaanse dollar en de euro De ECB heeft eindelijk maatregelen genomen om de inflatie te stimuleren en de euro te laten dalen (negatieve rente). Daarnaast heeft de Fed op 18 juni 2014 besloten zijn effectenaankopen met nog eens USD 10 miljard terug te schroeven. Het is nog steeds te vroeg om te zeggen of we eindelijk een keerpunt gaan meemaken in de relatie tussen de Amerikaanse dollar en de euro. Wij realiseren ons dat de meest recente maatregelen hebben geleid tot consolidatie van de wisselkoers van de euro. Vanaf nu zijn er twee aannemelijke scenario s: ofwel de ECB slaagt erin om met de op 5 juni 2014 genomen maatregelen de inflatie en de groei in de eurozone aan te wakkeren en de euro verder te laten dalen. Ofwel (scenario 2) de maatregelen hebben niet het voorspelde effect en de euro stijgt tot boven de 1,40 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat de vastberadenheid van de ECB op de proef zou stellen. Als reactie zou er een regelrechte kwantitatieve versoepeling kunnen volgen. Als gevolg daarvan zou de euro steeds verder kunnen verzwakken. Wij wijzen erop dat de Amerikaanse dollar in beide scenario's op middellange termijn waarschijnlijk zal stijgen ten opzichte van de euro. Voor beleggers in Amerikaanse en Britse staatsobligaties zien wij wat donkere wolken aan de horizon, zeker in de komende zes maanden. De risico/ rendementsverhouding voor obligaties is over het algemeen erg onevenwichtig en hangt sterk af van de mate waarin de rente geleidelijk zal stijgen. Onze belangrijkste tips: - Negatief gestemd ten aanzien van overheidsobligaties (zij het dat we staatsobligaties uit de eurozone verkiezen boven Amerikaans schatkistpapier) en positief ten aanzien van aandelen; - De Europese aandelen hebben nog ruimte over om hun cyclisch risico te verlagen; aandelen van ontwikkelde markten zullen beter blijven presteren dan die van opkomende markten. - Hogere volatiliteit in de tweede helft van Kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling (QQE) zullen later dit jaar de Japanse aandelen blijven ondersteunen - De spreads op Europese banken zullen verder verkrappen - Fusies en overnames zullen een van de belangrijkste aanjagers blijven, vooral voor Amerikaanse aandelen - Geselecteerde, in harde valuta luidende staatsobligaties van opkomende markten zullen goed blijven presteren - De euro zal zich stabiliseren op een koers van 1,36 ten opzichte van de Amerikaanse dollar; de komende weken moet blijken of de EUR/ USD-wisselkoers, zoals verwacht, een keerpunt heeft bereikt. Het is van belang zich te realiseren dat er later dit jaar een eind komt aan het zeer soepele beleid van de Fed. Per saldo denken wij dat het voor beleggers een lastige tweede helft van 2014 wordt en wij zijn verdeeld over de onmiddellijke doeltreffendheid van de recente monetaire beleidsmaatregelen van de ECB. Yves Kuhn - Chief Investment Officer DM NL-06/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 20 juni Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook als is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 3 e kwartaal Bron: Reuters

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 3 e kwartaal Bron: Reuters In onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl willen wij terugblikken op het afgelopen kwartaal, lichten wij ons beleggingsbeleid nader toe en uiteraard geven wij onze visie op de financiële markten. Terugblik

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

10-jaars rente Duitsland. 10-jaars rente VS. Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2017

10-jaars rente Duitsland. 10-jaars rente VS. Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2017 In onze tweede nieuwsbrief nieuwe stijl blikken wij terug op het afgelopen kwartaal, lichten wij ons beleggingsbeleid nader toe en presenteren wij onze visie op de financiële markten voor het komende kwartaal.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad eind maart 2017 is 112,6% en is gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2019

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2019 In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het afgelopen jaar, lichten wij ons beleggingsbeleid nader toe en presenteren wij onze visie op de financiële markten voor de komende periode. Terugblik 2018 Voordat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad eind september 2017 is 117,8% en is gestegen ten opzichte

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Terugblik. Maandbericht maart 2018

Terugblik. Maandbericht maart 2018 Maandbericht maart 2018 Terugblik Aandelenbeurzen onder druk, veilige havens worden gezocht De economie draait op volle toeren, maar beleggers zijn terughoudend. De ontwikkelingen in het handelsconflict

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Eerder technische dan fundamentele correctie 7 februari 2018

Eerder technische dan fundamentele correctie 7 februari 2018 ASSETALLOCATIE FLASH Multi-asset, Quantitative and Solutions (MAQS) Eerder technische dan fundamentele correctie 7 februari 2018 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Christophe MOULIN hoofd Multi Asset christophe.p.moulin@bnpparibas.com

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Terugblik. Maandbericht april 2018

Terugblik. Maandbericht april 2018 Maandbericht april 2018 Terugblik Aandelenbeurzen lopen in april groot deel van verlies in De keuzes die we voor u maakten in de portefeuilles - we zijn overwogen in aandelen en vastgoed ten koste van

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal 2017-1 oktober 2017 t/m 31 december 2017 Samenvatting: De (12 maands)beleidsdekkingsgraad is gestegen van 112,7% eind september 2017 naar 115,3%

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Futures Trading Commission.

Futures Trading Commission. => We hebben op korte termijn een long positie in USD en een short positie in EUR Over minstens één aspect van de Amerikaanse economie zijn "stieren en beren" het eens: namelijk dat de dollar, de meest

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 130 125 120 115 110 105 95 90 Rendement sinds 31/12/2014 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe (

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2018

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2018 In deze nieuwsbrief blikken wij terug op de afgelopen kwartalen, lichten wij ons beleggingsbeleid nader toe en presenteren wij onze visie op de financiële markten voor de komende periode. Terugblik afgelopen

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ASSET ALLOCATION FLASH 16 januari 2018

ASSET ALLOCATION FLASH 16 januari 2018 ASSET ALLOCATION FLASH 16 januari 2018 BNPP AM Multi Asset and Quantitative Solutions (MAQS) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Christophe MOULIN Hoofd Multi Asset Multi Asset-team, MAQS christophe.p.moulin@bnpparibas.com

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk beleggingsvisie update November - December 2015 Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd We verwachten dat het economisch herstel wereldwijd zal doorzetten en dat de huidige afzwakking tijdelijk is.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model

Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model 1. Opbouw van de AV-lijn A. Relatie tussen reële bbp en rente Fragment: Belgische glansprestatie (Tijd, 31/12/2004) Bestedingen De consumptie van de gezinnen groeide

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2017-1 april 2017 t/m 30 juni 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad eind juni 2017 is 115,7% en is gestegen ten opzichte van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2017 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2017 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede 2017-1 april 2017 t/m 30 juni 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 110,5% naar 113,6%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie