BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12"

Transcriptie

1 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een sterke consensus onder de grote beleggingshuizen. De tijd zal leren of dat goed nieuws is. Wat de economie betreft, zien we voor 2014 eindelijk enige versnelling van de wereldwijde economische groei. Wij staan voor u klaar om u onder deze moeilijke omstandigheden van dienst te zijn bij uw beleggingen en doen ons uiterste best om antwoord te geven op vragen over uw vermogenspositie en al uw verdere financiële vragen. Onze onpartijdige expertise dient hierbij als leidraad om u transparante beleggingsadviezen op maat te geven. Aarzel niet contact op te nemen met uw BIL-adviseur of een van onze beleggingsexperts. Op zoek naar verrassingen voor 2014 Na vijf moeilijke jaren lijkt de wereldeconomie aan het begin van 2014 eindelijk stabieler te zijn geworden ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Met de aankondiging op 18 december 2013 van de afbouw van het monetaire stimuleringspakket heeft de Federal Reserve Board het signaal afgegeven dat de Amerikaanse economie sterker wordt. In het persbericht van de Fed stond dat "de economische bedrijvigheid in een gematigd tempo aantrekt. De arbeidsmarkt is verder verbeterd; het werkloosheidspercentage is gedaald, maar blijft hoog. De gezinsuitgaven en de bedrijfsinvesteringen in kapitaalgoederen zijn toegenomen, terwijl het herstel op de huizenmarkt de afgelopen maanden iets aan tempo heeft ingeboet. Ramingen van de groei van het BBP Als percentage van het BBP vooruitzichten Yves Kuhn Chief Investment Officer Wereld 3,9 3,2 2,9 3,6 Eurozone 1,5-0,6-0,4 1,0 Verenigde Staten 1,8 2,8 1,6 2,6 Japan -0,6 2,0 2,0 1,2 Opkomende markten 6,2 4,9 4,5 5,1 Frankrijk 2,0 0,0 0,2 1,0 Duitsland 3,4 0,9 0,5 1,4 België 1,8-0,3 0,1 1,0 Italië 0,4-2,4-1,8 0,7 Spanje 0,1-1,6-1,3 0,2 Luxemburg 1,7 0,3 0,5 1,3 Bron: IMF, oktober 2013

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Jérôme Castagne Head of Fund Researc h & Discretionary Management Een aantrekkende Amerikaanse economie zou gunstig moeten zijn voor de wereldeconomie, inclusief Europa. De meeste economen delen de visie van de Fed en voorspellen dat de Amerikaanse groei eindelijk zal versnellen was geen al te best jaar voor de VS: het bezuinigingsbeleid drukte de BBP-groei met ongeveer 1,5% (volgens Citi, een investeringsbank). De groei in de VS bedroeg in 2013 ongeveer 2% en ruwweg 2,25% over de afgelopen 4 jaar. In 2014 zou de economische groei wel eens op 3% of zelfs hoger kunnen uitkomen. De belangrijkste vraag voor beleggers is wanneer de Fed zal stoppen zich druk te maken over de consument en de totale vraag, en wanneer Janet Yellen, de aantredende voorzitter van de Fed, haar aandacht zal gaan richten op de alsmaar lager wordende rentevoeten. Ondanks de betere groeicijfers verwachten we dat de grootste centrale banken van de wereld dit jaar een zeer soepel monetair beleid zullen blijven voeren wordt het jaar waarin het monetair beleid van de Fed terugkeert naar een normaler draaiboek, in schril contrast met het monetair beleid in Europa en Japan. Vooral de Europese Centrale Bank moet de strijd aanbinden met hoge werkloosheid (12,1%) en lage inflatie. De huidige inflatie van 0,8% ligt ver onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank van 2%. Europa zal zich wellicht genoodzaakt zien stimuleringsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de steeds verder afnemende inflatie omslaat in deflatie. Een verder stijging van de euro zou de deflatoire druk in de eurozone zeker drastisch doen toenemen. Als de euro niet sterk in waarde stijgt, zullen in 2014 in Europa geen duidelijke kwantitatieve versoepelingsmaatregelen worden genomen, maar wellicht komt het tot een verlaging van de depositorentes of de verstrekking van nieuwe goedkope langerlopende leningen (LTRO). Voor Europa is de audit van de bankbalansen door de Europese Centrale Bank een van de belangrijke gebeurtenissen in Anders dan bij de vorige controle, die nationaal werd uitgevoerd, moet de ECB zich nu zorgen maken over de geloofwaardigheid van de uitkomst van de audit. Per saldo is het herstel broos; een al te harde aanpak zou funest kunnen zijn voor het net weer opbloeiende vertrouwen van spaarders en consumenten, en, niet in de laatste plaats, van internationale beleggers. Hoewel geen enkel land immuun is voor vervelende verrassingen, denken wij dat de aandacht moet uitgaan naar Frankrijk, en niet naar Spanje en Italië. Er zijn twee jaar verstreken sinds Spanje Oliver Wyman en Roland Berger vroeg zijn banken aan een audit te onderwerpen. Het heeft veel aandacht van beleggers gehad. Italiaanse banken werden de afgelopen drie jaar gedwongen te herkapitaliseren. Het beleid van Monti hielp om Italiaanse banken te stabiliseren. Volgens de OESO hebben de Franse banken een grote behoefte aan herkapitalisatie. De Franse groei was futloos en onlangs verklaarde de raad van Lissabon dat Frankrijk nu het echte probleemkind van Europa is geworden omdat de meeste van de gebruikelijke eurocrisislanden zoveel vooruit gegaan zijn. Een eventuele herbevestiging van de sterkte en soliditeit van Franse banken zou positief zijn voor de eurozone als geheel. In Japan zal de verhoging van de omzetbelasting gecompenseerd moeten worden door een vrij grote begrotingsprikkel om te voorkomen dat het land weer wegzakt in de stagnatie en deflatie van de afgelopen 15 jaar. Het is zeer moeilijk om voorspellingen te doen voor de periode na april 2014, wanneer de nieuwe omzetbelasting zich zal doen gelden. De beleggers realiseren zich maar al te goed dat in 1997, toen de consumptiebelasting verhoogd werd van 3% naar 5%, de Japanse economie weer weggleed in een recessie. De uitkomst zal er waarschijnlijk mede van afhangen hoe sterk de wereldeconomie en meer in het bijzonder de Aziatische markten zullen groeien. Zoals de investeringsbank Morgan Stanley schreef, zal 2014 cruciaal zijn voor het succes van Abenomics. De economische groei in opkomende markten laat al sinds 2012 te wensen over doordat de inflatie de winstgevendheid van de bedrijven heeft uitgehold. Omdat veel opkomende markten zich financieren in USD, is de recente stap van de Fed van cruciaal belang. Elke stijging van de leenrentes en/of de USD zal de koopkracht van de consumenten in opkomende markten aantasten. Een uitverkoop van valuta s zoals zich in de zomer van 2013 voordeed, zal zich waarschijnlijk uitblijven. Doordat een van onze basisscenario s uitgaat van een stijging van de USD en een daling van de grondstoffenprijzen, zijn wij minder optimistisch over de economische vooruitzichten van opkomende markten die het moeten hebben van de uitvoer van grondstoffen. Markten die kunnen profiteren van de opleving van de Amerikaanse en de Europese consumptie zullen het waarschijnlijk beter doen. Wat dat betreft is het wellicht interessant de Oost-Europese markten in de gaten te houden. Wat China betreft, moet daar alle economische groei gebaseerd zijn op structurele verandering en niet op krediet en schuld. Het zal moeilijk zijn om schuldproblemen van lokale en regionale overheden in te dammen die op de korte termijn de economische groei afremmen. China lijkt bereid te zijn om staatsbedrijven te confronteren met de reële kosten van schuldfinanciering; hiermee wordt een zeer gevaarlijk pad ingeslagen, en 25 jaar geleden ging dit in Japan faliekant mis. Onze grootste zorg over China is of de overheid er bereid is om groei op korte termijn op te offeren en de kredietgroei onder controle te brengen. 2

3 Correcties van meer dan 10%, in 2013 zeldzaam, zouden zich in 2014 zeer wel kunnen voordoen. Aandelen Begin 2014 verwacht de financiële gemeenschap meer dan ooit een goed jaar voor aandelen. De rendementen liggen nog steeds op het laagste niveau in jaren en de risicopremies op aandelen blijven hoog. Wij beseffen dat consensusvisies soms kunnen leiden tot kuddegedrag op de beurs en vervolgens tot zeepbellen die uiteenspatten, maar het lijkt ons niet verstandig om in dit stadium van de herstelcyclus tegen de consensus in te gaan. In de VS zagen we de afgelopen twee jaar winstgroei gevolgd door hogere waarderingsratio s. De waarderingsratio s in Europa daarentegen stegen zonder dat zich daar in dezelfde periode een overtuigende winstgroei had voorgedaan. Hoewel de stevige rendementen van vorig jaar beleggers zouden kunnen aanzetten tot uiterste terughoudendheid, winstneming en afzijdig blijven, verwachten we in 2014 toch een voor de langere termijn bovengemiddeld aandelenrendement dankzij een sterker economisch momentum en winstgroei. De winstverwachting voor 2014 is 9% in de VS en circa 12% in de eurozone. Naast het aantrekken van de groei van de winst per aandeel zijn er nog andere factoren die de aandelenmarkten in 2014 zouden kunnen aanjagen. Wij denken aan de verdere rotatie van tactische beleggers naar aandelen, versterking van de fusie- en overnamecyclus en verdere afname van de risicopremies vanwege de betere voorspelbaarheid. Tot slot blijven de financiële omstandigheden gunstig en zal het rendement op bedrijfsinvesteringen waarschijnlijk hoger uitvallen dan de huidige kapitaalkosten. Volgens een recente enquête onder Amerikaanse CEO s kunnen we de komende 6 maanden een stijging van de investeringsuitgaven met 12% kwartaal-op-kwartaal verwachten. Beleggingsthema s voor 2014 Wat de geografische allocatie betreft, blijft onze voorkeur duidelijk uitgaan naar Europa. Onze belangrijkste overwegingen daarbij zijn de lage waarderingen, verder herwaarderingspotentieel vergeleken met andere regio s, de bereidheid tot accommoderend monetair beleid en voordeel van mogelijke verschuivingen in de allocatie. Hoewel de kans groot is dat de BBP-groeiscenario s naar boven worden bijgesteld en het positieve effect van kapitaaluitgaven zouden Amerikaanse aandelen weliswaar een positief Mutatie in % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Rendement in EUR van geselecteerde activaklassen in 2013 (procentuele mutatie) Aandelen VS Aandelen EMU Aandelen Azië/Pacific Bron: BIL, Bloomberg Vastgoed EU Hedgefondsen/ private equity High-yield Staatsobligaties EU rendement moeten generen, maar het in lokale valuta toch slechter doen dan hun Europese tegenhangers. Het op groei gerichte klimaat in Japan zal door de verhoging van de consumptiebelasting in april waarschijnlijk verslechteren. De tijd zal leren of de geschiedenis zich gaat herhalen in Japan. Bedrijfsobligaties EU Als gevolg van onopgeloste structurele problemen, de risico s van een verdere afname van het economische groeitempo en schadelijke neveneffecten van de afbouw van de monetaire stimuleringsmaatregelen in de VS. Naar sector geven wij de voorkeur aan de IT in de VS omdat deze bedrijven een ruime liquiditeitspositie hebben, een aantrekkelijke waardering bieden en waarschijnlijk zullen profiteren van de positieve dynamiek in de investeringscyclus. Industriële bedrijven zullen zeker profiteren van het cyclisch herstel, zijn redelijk gewaardeerd en zijn het meest afhankelijk van herstel in Europa. Wij adviseren om in Europa de focus te leggen op financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) om waarderingsredenen; op producenten van duurzame consumptiegoederen (de auto-industrie en de media), eveneens om waarderingsredenen en omdat zij profiteren van het Europese herstel; en op onze meest favoriete defensieve sector, de gezondheidszorg, waar de waardering niet overdreven hoog is; de gezondheidszorg zou moeten profiteren van een sterkere dollar en een verbeterende pijplijn. Verder verwachten wij dat de aandelenvolatiliteit in 2014 weer zal toenemen. Correcties van meer dan 10%, in 2013 zeldzaam, zouden zich in 2014 zeer wel kunnen voordoen. Internat. Vastgoed Grondstoffen Staatsobligaties Zwitserland Aandelen opkomende markten Bedrijfsobligaties VS Staatsobligaties VS Bedrijfsobligaties opkomende markten Staatsobligaties Japan 3

4 Rente Janet Yellen, de aantredende Fed-voorzitter, zal de markten verzekeren dat het financiële beleid in de Verenigde Staten in 2014 soepel zal blijven. Daarom zal het moeilijk worden een evenwicht te vinden tussen groeibevordering en een lage-rentebeleid. Er zullen momenten zijn waarop de markten na opwaartse druk op de Amerikaanse rente herbevestiging wensen van het soepele monetaire beleid. Zoals Goldman Sachs, een investeringsbank, het uitdrukt: zelfs bij stevig verankerde beleidsrentes zal het verbeterende groeiprofiel waarschijnlijk een gematigde, maar gestage opwaartse druk uitoefenen op de rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties met een langere looptijd Onze verwachting is dat de Amerikaanse 10-jaarsrente aan het einde van 2014 ergens boven 3,5% zal uitkomen. De meeste waarnemers denken dat de Fed zijn beleidsrente de komende 12 tot 18 maanden op het huidige niveau zal handhaven; de EONIA-tarieven zouden wel kunnen worden aangepast tot onder 25 basispunten. In de eurozone bestaat duidelijk het risico dat de depositorentes verder worden verlaagd of zelfs negatief worden. Zoals JP Morgan, een investeringsbank, het uitdrukt: de uitdaging waarvoor wij staan, is dat de aankoop 250 bps Risicopremie op Europese bedrijfsobligaties met een investment grade van schatkistpapier door de Fed in het kader van de quantitative easing in 2014 met meer dan de helft zal afnemen. Het is heel goed mogelijk dat de aankopen zullen worden teruggebracht van USD 500 mld naar minder dan USD 300 mld. Dat zou een zware tegenvaller zijn voor beleggers in vastrentende waarden. Het beste scenario is waarschijnlijk een lichte stijging van de rente op Amerikaans schatkistpapier die niet uitstraalt naar andere categorieën vastrentende waarden, zoals investmentgrade-obligaties, hoogrentende obligaties of obligaties uit opkomende markten. De kans daarop lijkt echter klein omdat de kredietspreads op investmentgrade-obligaties en de wanbetalingspercentages van hoogrentende obligaties op het laagste niveau in jaren liggen Binnen de eurozone vond de convergentie van de rendementen steun in een nieuw fenomeen: het gelijktrekken van de ratings gedurende de afgelopen weken. Terwijl Portugal en Spanje de vooruitzichten voor hun rating bijgesteld zagen van negatief naar stabiel, is de rating van Frankrijk, Nederland en vervolgens de Europese Unie met één stap verlaagd. Het is heel goed mogelijk dat de aankopen zullen worden teruggebracht van USD 500 mld naar minder dan USD 300 mld. 200 bps 150 bps 100 bps 50 bps 0 bps 12/ / / / / /2013 Bron: BIL, Bloomberg 4

5 Het broze rendement van beleggers kan gevaar lopen wanneer beleggers merken dat de economische groei versnelt. Omdat de kredietspreads op het laagste niveau in jaren staan, blijven wij terughoudend ten aanzien van carry trade. Het gunstige klimaat van stijgende groei zal de kredietkwaliteit helpen stabiliseren. Aan de andere kant zal er enige tegenwind zijn in verband met hogere leentarieven, met name in de VS. Over het algemeen zijn investmentgradebedrijfsobligaties te duur en geven wij de voorkeur aan Europese bedrijfsobligaties boven Amerikaanse. De aanhoudende schuldafbouw in de Europese financiële sector zal leiden tot krappere spreads. Wij zien waarde in achtergestelde schulden en hybride bedrijfsobligaties. Ook in het universum hoogrentende obligaties valt weinig meer te halen. Het verwachte totaalrendement is volgens RBS Securities 5%, ruim onder het gemiddelde van 9,9% sinds Ook al is het absolute rendement op hoogrentende obligaties nu tot onder het recordlaagtepunt van 2005 gezakt, de relatieve aantrekkelijkheid vergeleken met obligaties met een investment grade ligt nog steeds boven het historisch gemiddelde. De fundamentals voor de Europese markt van hoogrentende obligaties zijn nog steeds gunstig; de ratings worden in Europa nog steeds neer- waarts bijgesteld, maar het einde lijkt in zicht en de wanbetalingspercentages zullen waarschijnlijk laag blijven dankzij de toegankelijke schuldmarkt en doordat ondernemingen hun schuld hebben uitgefaseerd. In de VS volgen wij nauwgezet de januari-enquête onder beheerders van seniorleningen, die ons in het verleden een goede indicatie gaf van de ontwikkelingen voor deze activaklasse op korte termijn. Ten aanzien van vastrentende waarden in harde valuta s van opkomende markten blijven wij neutraal. Obligaties uit opkomende markten zullen ondanks de daar relatief aantrekkelijke waarderingen en spreads blijven lijden onder structurele problemen en de hogere scores van de benchmarks in ontwikkelde landen. De coupons zouden de negatieve gevolgen van de renteverhogingen echter moeten compenseren. Het broze rendement van beleggers in vastrentende waarde zal sterk afhangen van een geringe en geleidelijke verhoging van de rente, kan gevaar lopen wanneer beleggers merken dat de economische groei in de loop van 2014 versnelt. Grondstoffen en goud Wij verwachten niet dat de goudprijs in 2014 omhoog zal schieten; volgens ons is er geen enkele reden om goud te kopen. Integendeel: het wereldwijde economische herstel en de mogelijke stijging van de USD ten opzichte van andere valuta s zullen het de goudfanaten erg moeilijk maken kan vervelende verrassingen in petto hebben en geopolitieke incidenten kunnen tot bezorgdheid leiden en het wantrouwen in onze financiële systemen aanwakkeren, wat in beperkte mate zou kunnen leiden tot het oppotten van goud. Dit is echter niet ons basisscenario en wij zullen nauwkeurig in de gaten houden of de goudprijs boven zijn laagste stand van het afgelopen jaar, 1180, kan blijven; als hij door deze drempel heen zakt, zien wij de goudprijs op korte termijn niet meer stijgen Goudkoers (USD per troy ounce) / / /2013 Bron: BIL, Bloomberg 5

6 Een zekere mate van balansverlenging door de ECB zou een kentering kunnen brengen. Olie was veel stabieler dan goud. De ruwe olieprijs (Bloomberg Ticker CL1) schommelt al drie jaar binnen een vaste bandbreedte (bovengrens USD 114, ondergrens USD 79). Tot dusverre was de veronderstelde break-even-prijs voor de productie van schalieolie USD 90. Dit gaf de ruwe olieprijs een stevig steuntje in de rug telkens als hij onder die drempel dook. Tegen de achtergrond van de sterkste vraagtoename de VS in de afgelopen tien jaar heeft het Internationaal Energieagentschap onlangs zijn ramingen van het wereldwijde olieverbruik verhoogd. Wij betwijfelen nog steeds of een sterkere groei van de Amerikaanse economie zich rechtstreeks zal vertalen in een hogere wereldvraag naar olie. Volgens ons is er niets fundamenteels veranderd. De koperprijs is in zeven maanden niet zo hoog geweest, maar dat laat zich hoofdzakelijk verklaren uit productieverstoringen bij grote smelterijen en krapte op de schrootmarkt. De meeste analisten verwachten echter dat de koperprijs in 2014 zal gaan dalen. Voor de ontwikkeling van de koperprijs geven de Chinese economie, de wisselkoers van de USD en de groei van de wereldeconomie de doorslag. Als ons basisscenario van een sterkere USD uitkomt, zullen we bij onze beleggingen uitgaan van een dalende koperprijs. Valuta s: USD en EUR Wij blijven positief ten opzichte van de USD: het dichten van het tekort op de lopende rekening, de voortdurende versnelling van de economische groei en de hoge winstgevendheid in de bedrijvensector zullen de USD fors blijven ondersteunen. Deze factoren zijn bepalend voor de koersontwikkeling van de USD op middellange tot lange termijn. Op korte termijn is er geen onmiddellijke reden waarom de aanhoudend lage volatiliteit op de wisselmarkt zou omslaan. De afbouw van de quantitative easing in de VS, zou in combinatie met een zekere mate van balansverlenging door de ECB een kentering kunnen brengen in deze periode van stabiliteit. Maar voordat de ECB het zal ingrijpen om de euro te verzwakken, zal de eenheidsmunt waarschijnlijk eerst iets verder moeten stijgen ten opzichte van de USD (hierbij is de koers van 1,4 essentieel). Conclusies: Het wereldwijde groeiplaatje laat voldoende ruimte voor enige verdere reductie van de risicopremies op aandelen. Daarom blijven aandelen onze favoriete activaklasse, hoewel we in 2014 duidelijk iets meer volatiliteit verwachten. De risico/rendementsverhouding voor obligaties is erg onevenwichtig en hangt sterk af van een geleidelijke stijging van de rente. Bij aandelen hebben volgens ons de Europese meer ruimte over om hun cyclisch risico terug te brengen; in de VS zullen wel meer financiële middelen van de kapitaalmarkten worden weggezogen naar de reële economie, omdat de aanhoudende groei waarschijnlijk een nieuwe investeringscyclus in gang zal zetten. Met andere woorden, Europese aandelen zouden wel eens beter kunnen presteren dan Amerikaanse aandelen. Wellicht gaan particuliere beleggers in Europa die participeren in de cyclische opvering van Europese aandelen weer wat vertrouwen krijgen. Wij denken dat ontwikkelde markten beter blijven presteren dan opkomende markten. Bij gebrek aan voorspelbaarheid handhaven wij een neutrale, afgedekte positie ten aanzien van Japanse aandelen. Een versnelling van de economische groei zou gepaard moeten gaan met een bevestiging van de centrale banken dat zij van plan zijn hun soepele monetaire beleid te handhaven. Onze beleggingen in aandelen uit opkomende markten zouden wel eens zeer selectief kunnen zijn, terwijl eventuele angst voor een versnelling van de groei van de wereldeconomie en de hieruit voortvloeiende marktvolatiliteit zullen worden aangegrepen om selectief meer obligaties uit opkomende markten te kopen die in harde valuta's luiden. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-01/14 Aangezien economische situaties onderhevig zijn aan verandering, zijn de informatie en de meningen die hierin zijn uitgedrukt pas vanaf 6 januari 2014 geldig. Deze publicatie is gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn voor het publiek en op informatie die betrouwbaar wordt geacht. Hoewel er bijzondere aandacht is besteed aan de inhoud van deze publicatie, wordt geen enkele waarborg, garantie of verklaring gegeven omtrent de volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die hierin is bevat. Dit document werd uitsluitend voor informatiedoelstellingen opgesteld en is geen aanbod of uitnodiging om beleggingen te doen. De beleggers zelf moeten bepalen of de hierin opgenomen informatie geschikt is voor hun behoeften en doelstellingen of moeten advies vragen vooraleer ze een beleggingsbeslissing nemen op basis van deze informatie. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen van enigerlei aard door de gebruiker van deze publicatie, die op een of andere manier op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of van de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet worden gekopieerd of verveelvuldigd in geen enkele vorm of verdeeld zonder de schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg SA ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı RCS Luxembourg B-6307 ı Tel ı

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 Beste klanten, Beste beleggers, Het einde van de eerste jaarhelft van 2013 luidt jammer genoeg nog niet het einde van deze financiële crisis in! De door de

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 Macro & Markten 1. Macro-economische vooruitzichten De volgende twee weken zullen de centrale bankiers in belangrijke mate het nieuws en de

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie

De Minister van Financiën Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus EE Den Haag. DNB-analyse effecten langdurig lage rente

De Minister van Financiën Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus EE Den Haag. DNB-analyse effecten langdurig lage rente De Minister van Financiën Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Onderwerp DNB-analyse effecten langdurig lage rente De Nederlandsche Bank N.V. Prof. dr. K.H.W. Knot President Postbus

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend , 14.30 uur Update grondstoffen Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend In 2016 werd nog een mooi rendement geboekt met grondstoffen. Kunt u de komende tijd rekenen op goede rendementen op deze

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Hoofdpunten Dekkingsgraad ultimo 2008 90% Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad ABP werkt aan herstelplan Heerlen, 29 januari 2009 Sinds het einde

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0 Tienjaarsrente

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie