Best Local Private Bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best Local Private Bank"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt tot het nemen van drastische maatregelen om de deflatievrees tegen te gaan. Zij besloot niet alleen om de belangrijkste depositorente te verlagen tot -0,2%, maar verstevigde ook de reddingsboei van de economie van de eurozone in de vorm van extra liquiditeiten. Daardoor viel de euro terug, wat de concurrentiepositie van Europese bedrijven ten goede zal komen, ook al worden geen structurele hervormingen doorgevoerd. Maar aan de daling van de euro zit wel een prijskaartje vast: de Europese koopkracht zal de komende maanden waarschijnlijk gaan dalen naarmate de USD stijgt. In dit klimaat, waarin spaarders weinig interessante mogelijkheden zien, wil ik benadrukken dat wij voor u klaar staan om u te helpen bij uw beleggingen. Wij doen er alles aan om antwoord te geven op uw financiële vragen over uw vermogen, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise om u transparante adviezen en beleggingsdiensten aan te bieden. Aarzel niet contact op te nemen met uw BIL-adviseur of een van onze beleggingsexperts voor nadere informatie. Markten passen zich aan transatlantische beleidskloof aan Augustus was een vreemde maand hier in Luxemburg. Het regende pijpenstelen en velen verlangden naar zomerse temperaturen voordat de koele herfstbries zijn intrede doet en elke hoop op zomerweer wegneemt. Op de kapitaalmarkten heerste min of meer dezelfde stemming. Zo noteerde de MSCI Equity European Monetary Unionindex, een van de best presterende indexen in de eerste helft van 2014, een winst van 6,4%, maar viel eind juni met ruim 8,6% terug toen beleggers begonnen te beseffen dat de Europese economische groei was stilgevallen en het schrikbeeld van schulddeflatie opdoemde. Deze storm ging op 8 augustus 2014 liggen, een week voor de publicatie van de officiële bbp-cijfers van de eurozone. Beleggers hadden voor zichzelf uitgemaakt dat slecht nieuws goed nieuws was en dat de Europese Centrale Bank de kwetsbare Europese economieën 5% 4% 3% Inflatie eurozone te hulp zou moeten komen met een verdere versoepeling van haar monetaire beleid. Heel wat waarnemers hadden gehoopt dat Fed-voorzitter Janet Yellen op de bijeenkomst van de belangrijkste bankiers in Jackson Hole eind augustus 2014 met iets nieuws zou komen. Het was echter Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), die de show stal met de volgende uitspraak: indien deze periode van lage inflatie lang aanhoudt, zal het risico voor de prijsstabiliteit groter worden de reële rente op korte en middellange termijn is gestegen. Hij vreest dat de inflatie gedurende lange tijd onder de 2%-doelstelling van de ECB zal blijven en dat het monetaire beleid alleen niet zal volstaan om daar verandering in aan te brengen. 2% 1% 0% Yves Kuhn Chief Investment Officer -1% Inflatie Core inflatie Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities Na deze versoepelingsgezinde uitspraken van Mario Draghi kochten beleggers Europese activa, aangezien zij ervan uitgingen dat de ECB een programma voor de aankoop van door activa gedekte effecten (ABS'en) zou aankondigen en meer liquiditeiten in de economieën van de eurozone zou pompen. De Duitse tienjaarsrente viel terug tot onder de 1%. De ECB beloofde uiteindelijk op 4 september om ABS'en in te kopen, en het gerucht deed de ronde dat de balans van de ECB weer tot 3 biljoen euro zou aanzwellen. De ECB zou in dat geval voor 500 miljard euro aan ABS'en kopen. Europese reële rente (in %) Portugal Italië Ierland Spanje Duitsland Frankrijk Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL VS en Europa niet langer hand in hand De Amerikaanse en de Europese economie gaan elk hun eigen weg: de ECB koos met haar recente belofte om de balans uit te breiden resoluut voor een ander beleid. Terwijl Amerikaanse beleggers rekening moeten houden met een stopzetting van het soepele monetaire beleid en op termijn zelfs met een vermindering van de liquiditeit, verwachten Europese beleggers een nog soepeler monetair beleid van de Europese Centrale Bank. De twee centrale banken gaan dus duidelijk in tegengestelde richting. Amerikaanse aandelenbeleggers zullen steeds meer afgaan op goede macro-economische cijfers en de resultaten van Amerikaanse bedrijven, terwijl de Amerikaanse economie op eigen kracht zal moeten groeien. dient te worden opgemerkt dat de euro tussen mei en september 2014 met ruim 7% is teruggevallen. De uiteenlopende daggeldrentes en de kans dat de Fed de rente de komende negen maanden verhoogt, doen de euro gestaag dalen tegenover de Amerikaanse dollar. Met een beetje geluk bereikt de deflatie in de eurozone de bodem, aangezien een zwakke munt invoer duurder maakt. Waarnemers die Europa graag vergelijken met Japan, moeten er rekening mee houden dat Japan door één belangrijke factor in een deflatoire spiraal belandde: een forse daling van de reële lonen. Maar in de eurozone zijn hiervoor nog geen aanwijzingen! We zijn er ons niettemin ten volle van bewust dat een effecteninkoopprogramma mogelijk alleen maar wat tijdwinst oplevert. Het spreekt vanzelf dat het inkopen van activa op zich niet bijdraagt aan de economische groei en dat alleen structurele hervormingen en passende fiscale maatregelen dat kunnen bereiken. In Europa kan de reflatie als gevolg van de uitbreiding van de balans van de ECB het onmiddellijke effect op de aandelenkoersen van een stilvallende economie en zwakke bedrijfsresultaten op korte termijn beperken. De toegenomen liquiditeit zou ook de impact van teleurstellende fundamentals in de eurozone kunnen afzwakken. Ten slotte hangt de doeltreffendheid van de stimuli van de ECB in ruime mate af van de koers van de euro. Daarbij 2

3 Europese groei stagneert Macro-economische verwachtingen van BIL voor de komende zes maanden De internationale groei versnelt (3,4%), hoewel het IMF zijn groeiprognose terugbracht van 3,7% als gevolg van de Amerikaanse bbp-cijfers in het eerste kwartaal. De Europese groei is stilgevallen. Een daling van de EUR, in het bijzonder tegenover de USD, zal de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken en de reflatie als gevolg van de uitbreiding van de ECB-balans zal risicovolle activa in de eurozone ondersteunen. Indien externe schokken uitblijven, zullen Europa en de ECB een deflatoire schok (hoge reële rente) wellicht kunnen vermijden. Toch kampt een aantal perifere landen al met deflatie. In de komende twee kwartalen zal extra aandacht moeten worden besteed aan de manier waarop de Fed de speerpunt van haar beheer verlegt van groei (soepel beleid) naar aanbod (vermindering van de liquiditeit). De "pain trade" van het jaar, met name de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente van 3% naar 2,5%, heeft mogelijk een keerpunt bereikt. De ommezwaai in het Amerikaanse monetaire beleid zal obligaties immers onder druk zetten. De economische cijfers in Japan zijn de laatste tijd teleurstellend. In de loop van het kwartaal daalde de particuliere eindvraag op jaarbasis met 19,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is de grootste terugval in de bbp-statistieken sinds We blijven uitgaan van een reële bbp-groei van 0% dit jaar en van +0,9% in De "Kuroda-put" zal mogelijk in de komende drie maanden moeten worden geactiveerd. De groei in de opkomende landen zal tot onder de 5% dalen en de rentabiliteit van de bedrijven in deze landen staat nog altijd onder druk (hogere financieringskosten en lage grondstoffenprijzen). We hoeven geen positieve groeiverrassingen te verwachten van de grootste markten, met name China, Brazilië en Korea. Assetallocatie van BIL Aandelen Op langere termijn blijven de vooruitzichten voor aandelen positief, maar de toenemende geopolitieke risico's en bezorgdheid over de Europese groei blijven druk uitoefenen, in het bijzonder op Europese aandelen. Teleurstellende groei- en winstcijfers onderstreepten onlangs de broosheid van de Europese economie. De gemiddelde prognose van analisten voor de winstgroei van Europese bedrijven in 2014 viel terug van 14% aan het begin van het jaar tot iets meer dan 8%. De tweedekwartaalcijfers waren gemengd. Enerzijds waren de winstcijfers vrij bemoedigend. Zo was de winst in 53% van de gevallen hoger dan verwacht en in 46% van de gevallen lager: per saldo een meevaller van 7%. De omzetcijfers waren daarentegen nog altijd teleurstellend in de meeste sectoren. Op het eerste gezicht lijken de waarderingen in Europa hoog. De koers-winstverhoudingen komen in de buurt van het hoogste peil sinds jaren als gevolg van een stijging van de waarderingsratio's. De herziening van de winstverwachtingen door analisten verbetert weliswaar, maar blijft negatief. Het herstel van het ondernemersvertrouwen in de eurozone (PMI) heeft tot nu toe niet geleid tot hogere winsten. Wij wijzen erop dat de winstcijfers in de eurozone nog altijd 35% onder de piek van 2007 liggen, wat gevolgen heeft voor de ratio's, zoals de koers-winstverhouding. Een lage winst betekent een hoge koers-winstverhouding. Wanneer we de Europese waarderingen van naderbij bekijken, stellen we vast dat de stijging van de ratio's het gevolg is van een stijging van defensieve preferente aandelen (telecommunicatie, nutsdiensten, basisconsumptie en gezondheidszorg) en dat de ratio's van cyclische ondernemingen in de voorbije jaren veel minder sterk zijn gestegen. 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 K/W op 12 maanden van cyclische vs. defensieve bedrijven, afgezet tegen de mondiale PMI , m forward K/W cyclische vs. defensieve bedrijven Europa (lhs) Mondiale samengestelde PMI 49 Bron: JP Morgan, BIL 3

4 We verwachten dat Europese aandelen zich eindelijk zullen herstellen en dat met name aandelen van cyclische ondernemingen zullen opveren. Gezien de teleurstellende inflatie en het zwakke groeimomentum in de eurozone zal de belofte van de ECB om private schuld op te kopen ("private kwantitatieve versoepeling") Europese aandelen een stevige duw in de rug geven, vooral in de perifere landen. Het is ook bemoedigend dat de recente negatieve invloed van de dure euro de afgelopen drie maanden is afgenomen. Een zwakkere euro zal normaal gezien flink bijdragen aan de winstgroei. De Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley raamt dat elke daling met 10% van de handelsgewogen euro-index de winst van Europese bedrijven met 3 tot 4% doet stijgen. Een daling van de euro tegenover de dollar zal een zeer positieve impact hebben op exporteurs van de eurozone. Op de Europese aandelenmarkt gaat onze voorkeur uit naar de sectoren bancaire diensten, auto's, metaalproductie/mijnbouw en gezondheidszorg. De waarderingen zijn niet overdreven hoog. Dat geldt met name voor banken, die momenteel verhandeld worden tegen 0,9x de boekwaarde en samen met autofabrikanten, metaalproducenten en mijnbouwers het meest profiteren van de verbetering van de indicatoren van het ondernemersvertrouwen (PMI's), zowel wereldwijd als in de opkomende landen. We zijn ons ervan bewust dat de resultaten van de Asset Quality Review en het risico van rechtszaken (misleiding bij de verkoop van Amerikaanse hypotheekeffecten) een stijging van de grote financiële instellingen zouden kunnen tegenhouden. De verdere monetaire versoepeling van de ECB zal normaal gezien echter de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken ten goede komen, terwijl een goedkopere euro en een toenemende autoverkoop positief zijn voor de autoindustrie. Bedrijven in de gezondheidszorg genereren een groot deel van hun omzet in de VS en profiteren dan ook sterk van een lagere EUR/USD-koers. Amerikaanse aandelen: VS aan kop en vertrouwen neemt toe De tweedekwartaalcijfers waren bemoedigend. De bedrijfsresultaten overtroffen de verwachtingen in 76% van de gevallen. Dat is het hoogste cijfer in drie jaar. Bovendien verhoogde 47% van de Amerikaanse bedrijven in het tweede kwartaal hun winstverwachting per aandeel, tegenover 36% in het eerste kwartaal. Aandelen in de VS zijn vrij duur. De koers-winstverhouding was in tien jaar niet meer zo hoog en de winstmarges van Amerikaanse ondernemingen bereikten onlangs het hoogste peil ooit. De Amerikaanse economie blijft echter aangenaam verrassen. Een groot aantal indicatoren van de Amerikaanse economische activiteit, zoals de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen, komen in de buurt van nieuwe cyclische hoogtepunten. De winstmarges van Amerikaanse bedrijven veerden in het tweede kwartaal flink op na een forse terugval in de eerste drie maanden van het jaar, die wellicht te wijten was aan de weersomstandigheden en een daling van de omzet. Hoe zullen de waarderingen zich ontwikkelen? Volgens ons zit er nog rek in de waarderingen en kunnen ook de resultaten zich nog verbeteren. Het sentiment en het consumentenvertrouwen zijn aan de beterende hand. De verbetering van het sentiment onder kleine ondernemingen is bijzonder bemoedigend en de kredietgroei versnelt, wat erop wijst dat consumenten weer voldoende vertrouwen hebben om meer geld uit te geven. Volgens econoom en Nobel-prijswinnaar Robert Shiller is de vrees voor een daling van de marktindexen wegens hun recordhoogte mogelijk een kortzichtige reactie en zijn de indexkoersen "nagenoeg van geen belang, gezien de huidige inflatie". De monetaire versoepeling van de ECB zou de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken moeten verbeteren 10% Volume van Amerikaanse fusies en overnames als % van de totale marktkapitalisatie 8% 6% 4% 2% 0% Bron: JP Morgan, BIL 4

5 het risico op een rentestijging is erg ongelijk verdeeld De bedrijfsbalansen blijven gezond, wat erop wijst dat we nog niet aan het einde van de cyclus zijn gekomen, en het aantal fusies en overnames blijft op peil, wat een vruchtbare bodem is voor hogere aandelenkoersen. Hoewel de piek in fusies en overnames in de eerste helft van het jaar een waarschuwing voor de markten vormt om niet te optimistisch te worden, zoals dat wel gebeurde in 2000 en 2007, dient te worden opgemerkt dat de totale waarde van de fusies en overnames uitgedrukt als een percentage van de totale waarde van de markt nog altijd vrij laag is. Onze favoriete sectoren in de VS blijven informatietechnologie (IT) en gezondheidszorg. ITondernemingen zijn niet overdreven hoog gewaardeerd en noteren zelfs met een korting ten opzichte van de markt, terwijl zij meestal met een premie van 20% verhandeld worden. De balansen zijn gezond en het is de enige sector die meer liquide middelen dan schulden heeft, waardoor de kans op dividendverhogingen, aandeleninkoopprogramma's, hogere investeringen en overnames groter is. De gezondheidszorg is ook een vrij aantrekkelijke sector, met name door de gezonde bedrijfsbalansen en het winstgroeipotentieel. De sector biedt naar onze mening een aantrekkelijke groei tegen een redelijke prijs. Obligaties Wij blijven onderwogen in obligaties. De tienjaarsrente op kernstaatsobligaties, die zich in tegengestelde richting van de koers ontwikkelt, is in 2014 gedaald. Deze daling wordt een "pain trade" genoemd, omdat zij ingaat tegen de algemene verwachting van beleggers begin 2014 dat de rente alleen maar zou stijgen. De economieën herstellen zich (vooral de Amerikaanse), maar de rente viel desondanks terug. In ons meest pessimistische scenario gaan we uit van een chaotische verkoopgolf wanneer beleggers plots hun mening herzien over het renteniveau dat de centrale banken zouden moeten hanteren. De kans dat dit scenario zich ook daadwerkelijk voltrekt, lijkt ons echter klein. In ons basisscenario houden we rekening met een eventuele verdere verkrapping van de spreads van de perifere eurolanden en investment grade bedrijfsobligaties. Over het algemeen denken we dat het risico op een rentestijging erg ongelijk verdeeld is. In Europa staat de rente op staatsobligaties op het laagste peil sinds eeuwen. In Duitsland voltrekt zich al een Japans scenario, met een rente voor looptijden onder vijf jaar die is teruggevallen tot onder de Japanse rente en zelfs een negatieve nominale rente voor looptijden tot drie jaar. De oorzaak daarvan is ongetwijfeld de overtuiging dat zowel de inflatie als de werkgelegenheid nog geruime tijd laag zal blijven. We merken op dat de rente bij elke kwantitatieve versoepeling tijdelijk opveert (althans in de VS). De vraag is dus of de Duitse tienjaarsrente met 0,89% de bodem heeft bereikt, in een context waarin de ECB beloofde om private schuld op te kopen. We gaan ervan uit dat door een verbetering van de macro-economische cijfers in de VS Amerikaanse staatsobligaties minder goed zullen presteren dan Bunds. Om twee redenen denken we dat de stijgende trend van de Amerikaanse obligatiemarkt ten einde loopt: 1. In de komende 9 tot 12 maanden zal de Fed haar obligatie-inkopen wellicht stopzetten en de rente voor het eerst verhogen; 2. een loonstijging onder impuls van een volledige structurele werkgelegenheid zal de inflatieverwachtingen doen stijgen. In het verleden werd een capaciteitsbenutting van 82% als inflatoir gezien, en momenteel wordt in de VS 80% van de capaciteit benut. Vermeldenswaardig is de verruiming van de rentekloof tussen de VS en de eurolanden. Zo bedraagt de spread tussen de Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente bijna 150 bp, een cijfer dat we in de afgelopen 25 jaar niet hebben gezien. Hoogrentende (vooral Europese) en investmentgrade bedrijfsobligaties hebben nog enig potentieel. In tegenstelling tot wat velen denken, is er nog steeds sprake van differentiatie in het hoogrentende segment, aangezien het kredietrisico goed is voor 70% van de rente. In het verleden leidde een gebrek aan differentiatie (minder dan 40%) vaak tot een correctie. Bovendien is de eurozone door de recente belofte van de ECB een "kredietvriendelijke" regio geworden. Indien de economie aan vaart wint, zal dat zeker een positief effect hebben op de kredietmarkt. De spreads zijn krap, maar breken geen records. De krappe spreads zijn voor ons dan ook geen reden om investment grade kredieten te mijden. Niet-achtergestelde obligaties en voor beleggers die risico's willen nemen achtergestelde obligaties van Europese banken zullen rechtstreeks profiteren van de inkoop van door activa gedekte effecten door de ECB. In de opkomende landen gaat onze voorkeur uit naar in harde valuta's luidende obligaties. Op de opkomende landen gerichte beleggers zouden op deze markten kunnen blijven beleggen indien de Amerikaanse rente geleidelijk zou stijgen, aangezien carry een belangrijke rendementsbron is in een context van lage rente. De spread komt weer in de buurt van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (325 bp). 5

6 ...de euro zal de komende 24 maanden t.o.v. de dollar dalen tot 1,20... Op macro-economisch gebied zijn we ervan overtuigd dat de internationale economie een forse rentestijging niet aan kan en dat de kwetsbare economieën opnieuw zouden terugvallen. De rente zal wellicht opveren van het huidige lage niveau, maar nog niet meteen tot het niveau van voor de crisis. Onze beleggingsvisie in verband met obligaties kan als volgt worden samengevat: - we blijven voorzichtig ten aanzien van Amerikaanse staatsobligaties (normalisatie van het Fed-beleid) en Duitse staatsobligaties (zeer hoge waarderingen, met bijvoorbeeld een vijfjaarsrente van minder dan 0,2%); - we zijn optimistisch over spreadproducten zoals obligaties van perifere landen en hoogrentende obligaties (we verkiezen Europa boven de VS); - we zijn positief over de volledige kapitaalstructuur van Europese banken, in het bijzonder over langlopende achtergestelde obligaties; - we stellen ons selectief op ten aanzien van in harde valuta's luidende obligaties van opkomende landen, waar de carry aantrekkelijk is, al kan de normalisatie van de Amerikaanse rente de kooplust van beleggers afremmen. Valuta s De Amerikaanse dollar is flink gestegen tegenover de euro. Daar zijn heel wat structurele redenen voor, zoals we uitgebreid toelichtten in eerdere BILBoards. Nieuw is het renteverschil, dat gunstig is geworden voor de dollar. Dollarbeleggers kunnen nu alleen al met de daggeldrente 20 basispunten winst boeken. Op zeer korte termijn is de daling van de euro misschien overdreven. De Europese eenheidsmunt zou later echter nog verder kunnen terugvallen, aangezien het momentum van de Amerikaanse dollar duidelijk sterker wordt. We gaan ervan uit dat de euro de komende 24 maanden t.o.v. de dollar zal dalen tot 1,20. Ten slotte is het ook de wens van de ECB dat de euro tegenover de USD met 7% wordt gecorrigeerd, omdat dit de inflatie bevordert. Het zal interessant zijn te zien hoe de euro reageert op de resultaten van het referendum over de Schotse onafhankelijkheid. Conclusies We zien wat donkere wolken aan de horizon in de komende zes maanden, vooral voor Amerikaanse obligaties. In het algemeen is de risico/rendementsverhouding van obligaties vrij onevenwichtig en hangt deze sterk af van de mate waarin de rente stijgt. Onze belangrijkste tips: - we zijn negatief gestemd over staatsobligaties (we verkiezen staatsobligaties van de eurozone boven Amerikaans staatspapier), maar positief over aandelen; - het monetaire beleid loopt steeds verder uiteen. De Amerikaanse aandelenmarkt zal op haar eigen benen moeten staan, terwijl de zwakke economische groei in Europa gecompenseerd zal worden door een overvloedige liquiditeit; - fusies en overnames zullen een van de belangrijkste aanjagers blijven, vooral voor Amerikaanse aandelen; - de volatiliteit zal hoger liggen in de tweede helft van 2014 door het gewijzigde monetaire beleid in de VS; - de groeivertraging in Japan zal een nieuwe liquiditeitsinjectie vereisen. We staan neutraal tegenover Japanse aandelen; - risicovolle activa in de eurozone (aandelen) zullen naar verwachting profiteren van de toenemende liquiditeit. De spreads van Europese banken zullen verder verkrappen dankzij de inkoop van door activa gedekte effecten door de ECB; - geselecteerde, in harde valuta's luidende staatsobligaties van opkomende markten zullen goed blijven presteren; - de euro is op korte termijn te snel gedaald tegenover de USD. Hoewel we verwachten dat de euro t.o.v. de dollar de komende 24 maanden zal terugvallen tot 1,20, kan de eenheidsmunt op korte termijn weer opveren tot 1,33. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-09/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 15 september Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook al is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden.

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden. Cyprus is het vijfde euroland dat om hulp vraagt. Het land werd daartoe genoodzaakt nadat de herschikking van de Griekse schuld, de grootste uit de geschiedenis, de financiële gezondheid van kredietverstrekkers,

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 4 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 19 januari 2015 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie