Best Local Private Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best Local Private Bank"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt tot het nemen van drastische maatregelen om de deflatievrees tegen te gaan. Zij besloot niet alleen om de belangrijkste depositorente te verlagen tot -0,2%, maar verstevigde ook de reddingsboei van de economie van de eurozone in de vorm van extra liquiditeiten. Daardoor viel de euro terug, wat de concurrentiepositie van Europese bedrijven ten goede zal komen, ook al worden geen structurele hervormingen doorgevoerd. Maar aan de daling van de euro zit wel een prijskaartje vast: de Europese koopkracht zal de komende maanden waarschijnlijk gaan dalen naarmate de USD stijgt. In dit klimaat, waarin spaarders weinig interessante mogelijkheden zien, wil ik benadrukken dat wij voor u klaar staan om u te helpen bij uw beleggingen. Wij doen er alles aan om antwoord te geven op uw financiële vragen over uw vermogen, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise om u transparante adviezen en beleggingsdiensten aan te bieden. Aarzel niet contact op te nemen met uw BIL-adviseur of een van onze beleggingsexperts voor nadere informatie. Markten passen zich aan transatlantische beleidskloof aan Augustus was een vreemde maand hier in Luxemburg. Het regende pijpenstelen en velen verlangden naar zomerse temperaturen voordat de koele herfstbries zijn intrede doet en elke hoop op zomerweer wegneemt. Op de kapitaalmarkten heerste min of meer dezelfde stemming. Zo noteerde de MSCI Equity European Monetary Unionindex, een van de best presterende indexen in de eerste helft van 2014, een winst van 6,4%, maar viel eind juni met ruim 8,6% terug toen beleggers begonnen te beseffen dat de Europese economische groei was stilgevallen en het schrikbeeld van schulddeflatie opdoemde. Deze storm ging op 8 augustus 2014 liggen, een week voor de publicatie van de officiële bbp-cijfers van de eurozone. Beleggers hadden voor zichzelf uitgemaakt dat slecht nieuws goed nieuws was en dat de Europese Centrale Bank de kwetsbare Europese economieën 5% 4% 3% Inflatie eurozone te hulp zou moeten komen met een verdere versoepeling van haar monetaire beleid. Heel wat waarnemers hadden gehoopt dat Fed-voorzitter Janet Yellen op de bijeenkomst van de belangrijkste bankiers in Jackson Hole eind augustus 2014 met iets nieuws zou komen. Het was echter Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), die de show stal met de volgende uitspraak: indien deze periode van lage inflatie lang aanhoudt, zal het risico voor de prijsstabiliteit groter worden de reële rente op korte en middellange termijn is gestegen. Hij vreest dat de inflatie gedurende lange tijd onder de 2%-doelstelling van de ECB zal blijven en dat het monetaire beleid alleen niet zal volstaan om daar verandering in aan te brengen. 2% 1% 0% Yves Kuhn Chief Investment Officer -1% Inflatie Core inflatie Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities Na deze versoepelingsgezinde uitspraken van Mario Draghi kochten beleggers Europese activa, aangezien zij ervan uitgingen dat de ECB een programma voor de aankoop van door activa gedekte effecten (ABS'en) zou aankondigen en meer liquiditeiten in de economieën van de eurozone zou pompen. De Duitse tienjaarsrente viel terug tot onder de 1%. De ECB beloofde uiteindelijk op 4 september om ABS'en in te kopen, en het gerucht deed de ronde dat de balans van de ECB weer tot 3 biljoen euro zou aanzwellen. De ECB zou in dat geval voor 500 miljard euro aan ABS'en kopen. Europese reële rente (in %) Portugal Italië Ierland Spanje Duitsland Frankrijk Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL VS en Europa niet langer hand in hand De Amerikaanse en de Europese economie gaan elk hun eigen weg: de ECB koos met haar recente belofte om de balans uit te breiden resoluut voor een ander beleid. Terwijl Amerikaanse beleggers rekening moeten houden met een stopzetting van het soepele monetaire beleid en op termijn zelfs met een vermindering van de liquiditeit, verwachten Europese beleggers een nog soepeler monetair beleid van de Europese Centrale Bank. De twee centrale banken gaan dus duidelijk in tegengestelde richting. Amerikaanse aandelenbeleggers zullen steeds meer afgaan op goede macro-economische cijfers en de resultaten van Amerikaanse bedrijven, terwijl de Amerikaanse economie op eigen kracht zal moeten groeien. dient te worden opgemerkt dat de euro tussen mei en september 2014 met ruim 7% is teruggevallen. De uiteenlopende daggeldrentes en de kans dat de Fed de rente de komende negen maanden verhoogt, doen de euro gestaag dalen tegenover de Amerikaanse dollar. Met een beetje geluk bereikt de deflatie in de eurozone de bodem, aangezien een zwakke munt invoer duurder maakt. Waarnemers die Europa graag vergelijken met Japan, moeten er rekening mee houden dat Japan door één belangrijke factor in een deflatoire spiraal belandde: een forse daling van de reële lonen. Maar in de eurozone zijn hiervoor nog geen aanwijzingen! We zijn er ons niettemin ten volle van bewust dat een effecteninkoopprogramma mogelijk alleen maar wat tijdwinst oplevert. Het spreekt vanzelf dat het inkopen van activa op zich niet bijdraagt aan de economische groei en dat alleen structurele hervormingen en passende fiscale maatregelen dat kunnen bereiken. In Europa kan de reflatie als gevolg van de uitbreiding van de balans van de ECB het onmiddellijke effect op de aandelenkoersen van een stilvallende economie en zwakke bedrijfsresultaten op korte termijn beperken. De toegenomen liquiditeit zou ook de impact van teleurstellende fundamentals in de eurozone kunnen afzwakken. Ten slotte hangt de doeltreffendheid van de stimuli van de ECB in ruime mate af van de koers van de euro. Daarbij 2

3 Europese groei stagneert Macro-economische verwachtingen van BIL voor de komende zes maanden De internationale groei versnelt (3,4%), hoewel het IMF zijn groeiprognose terugbracht van 3,7% als gevolg van de Amerikaanse bbp-cijfers in het eerste kwartaal. De Europese groei is stilgevallen. Een daling van de EUR, in het bijzonder tegenover de USD, zal de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken en de reflatie als gevolg van de uitbreiding van de ECB-balans zal risicovolle activa in de eurozone ondersteunen. Indien externe schokken uitblijven, zullen Europa en de ECB een deflatoire schok (hoge reële rente) wellicht kunnen vermijden. Toch kampt een aantal perifere landen al met deflatie. In de komende twee kwartalen zal extra aandacht moeten worden besteed aan de manier waarop de Fed de speerpunt van haar beheer verlegt van groei (soepel beleid) naar aanbod (vermindering van de liquiditeit). De "pain trade" van het jaar, met name de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente van 3% naar 2,5%, heeft mogelijk een keerpunt bereikt. De ommezwaai in het Amerikaanse monetaire beleid zal obligaties immers onder druk zetten. De economische cijfers in Japan zijn de laatste tijd teleurstellend. In de loop van het kwartaal daalde de particuliere eindvraag op jaarbasis met 19,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is de grootste terugval in de bbp-statistieken sinds We blijven uitgaan van een reële bbp-groei van 0% dit jaar en van +0,9% in De "Kuroda-put" zal mogelijk in de komende drie maanden moeten worden geactiveerd. De groei in de opkomende landen zal tot onder de 5% dalen en de rentabiliteit van de bedrijven in deze landen staat nog altijd onder druk (hogere financieringskosten en lage grondstoffenprijzen). We hoeven geen positieve groeiverrassingen te verwachten van de grootste markten, met name China, Brazilië en Korea. Assetallocatie van BIL Aandelen Op langere termijn blijven de vooruitzichten voor aandelen positief, maar de toenemende geopolitieke risico's en bezorgdheid over de Europese groei blijven druk uitoefenen, in het bijzonder op Europese aandelen. Teleurstellende groei- en winstcijfers onderstreepten onlangs de broosheid van de Europese economie. De gemiddelde prognose van analisten voor de winstgroei van Europese bedrijven in 2014 viel terug van 14% aan het begin van het jaar tot iets meer dan 8%. De tweedekwartaalcijfers waren gemengd. Enerzijds waren de winstcijfers vrij bemoedigend. Zo was de winst in 53% van de gevallen hoger dan verwacht en in 46% van de gevallen lager: per saldo een meevaller van 7%. De omzetcijfers waren daarentegen nog altijd teleurstellend in de meeste sectoren. Op het eerste gezicht lijken de waarderingen in Europa hoog. De koers-winstverhoudingen komen in de buurt van het hoogste peil sinds jaren als gevolg van een stijging van de waarderingsratio's. De herziening van de winstverwachtingen door analisten verbetert weliswaar, maar blijft negatief. Het herstel van het ondernemersvertrouwen in de eurozone (PMI) heeft tot nu toe niet geleid tot hogere winsten. Wij wijzen erop dat de winstcijfers in de eurozone nog altijd 35% onder de piek van 2007 liggen, wat gevolgen heeft voor de ratio's, zoals de koers-winstverhouding. Een lage winst betekent een hoge koers-winstverhouding. Wanneer we de Europese waarderingen van naderbij bekijken, stellen we vast dat de stijging van de ratio's het gevolg is van een stijging van defensieve preferente aandelen (telecommunicatie, nutsdiensten, basisconsumptie en gezondheidszorg) en dat de ratio's van cyclische ondernemingen in de voorbije jaren veel minder sterk zijn gestegen. 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 K/W op 12 maanden van cyclische vs. defensieve bedrijven, afgezet tegen de mondiale PMI , m forward K/W cyclische vs. defensieve bedrijven Europa (lhs) Mondiale samengestelde PMI 49 Bron: JP Morgan, BIL 3

4 We verwachten dat Europese aandelen zich eindelijk zullen herstellen en dat met name aandelen van cyclische ondernemingen zullen opveren. Gezien de teleurstellende inflatie en het zwakke groeimomentum in de eurozone zal de belofte van de ECB om private schuld op te kopen ("private kwantitatieve versoepeling") Europese aandelen een stevige duw in de rug geven, vooral in de perifere landen. Het is ook bemoedigend dat de recente negatieve invloed van de dure euro de afgelopen drie maanden is afgenomen. Een zwakkere euro zal normaal gezien flink bijdragen aan de winstgroei. De Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley raamt dat elke daling met 10% van de handelsgewogen euro-index de winst van Europese bedrijven met 3 tot 4% doet stijgen. Een daling van de euro tegenover de dollar zal een zeer positieve impact hebben op exporteurs van de eurozone. Op de Europese aandelenmarkt gaat onze voorkeur uit naar de sectoren bancaire diensten, auto's, metaalproductie/mijnbouw en gezondheidszorg. De waarderingen zijn niet overdreven hoog. Dat geldt met name voor banken, die momenteel verhandeld worden tegen 0,9x de boekwaarde en samen met autofabrikanten, metaalproducenten en mijnbouwers het meest profiteren van de verbetering van de indicatoren van het ondernemersvertrouwen (PMI's), zowel wereldwijd als in de opkomende landen. We zijn ons ervan bewust dat de resultaten van de Asset Quality Review en het risico van rechtszaken (misleiding bij de verkoop van Amerikaanse hypotheekeffecten) een stijging van de grote financiële instellingen zouden kunnen tegenhouden. De verdere monetaire versoepeling van de ECB zal normaal gezien echter de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken ten goede komen, terwijl een goedkopere euro en een toenemende autoverkoop positief zijn voor de autoindustrie. Bedrijven in de gezondheidszorg genereren een groot deel van hun omzet in de VS en profiteren dan ook sterk van een lagere EUR/USD-koers. Amerikaanse aandelen: VS aan kop en vertrouwen neemt toe De tweedekwartaalcijfers waren bemoedigend. De bedrijfsresultaten overtroffen de verwachtingen in 76% van de gevallen. Dat is het hoogste cijfer in drie jaar. Bovendien verhoogde 47% van de Amerikaanse bedrijven in het tweede kwartaal hun winstverwachting per aandeel, tegenover 36% in het eerste kwartaal. Aandelen in de VS zijn vrij duur. De koers-winstverhouding was in tien jaar niet meer zo hoog en de winstmarges van Amerikaanse ondernemingen bereikten onlangs het hoogste peil ooit. De Amerikaanse economie blijft echter aangenaam verrassen. Een groot aantal indicatoren van de Amerikaanse economische activiteit, zoals de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen, komen in de buurt van nieuwe cyclische hoogtepunten. De winstmarges van Amerikaanse bedrijven veerden in het tweede kwartaal flink op na een forse terugval in de eerste drie maanden van het jaar, die wellicht te wijten was aan de weersomstandigheden en een daling van de omzet. Hoe zullen de waarderingen zich ontwikkelen? Volgens ons zit er nog rek in de waarderingen en kunnen ook de resultaten zich nog verbeteren. Het sentiment en het consumentenvertrouwen zijn aan de beterende hand. De verbetering van het sentiment onder kleine ondernemingen is bijzonder bemoedigend en de kredietgroei versnelt, wat erop wijst dat consumenten weer voldoende vertrouwen hebben om meer geld uit te geven. Volgens econoom en Nobel-prijswinnaar Robert Shiller is de vrees voor een daling van de marktindexen wegens hun recordhoogte mogelijk een kortzichtige reactie en zijn de indexkoersen "nagenoeg van geen belang, gezien de huidige inflatie". De monetaire versoepeling van de ECB zou de financieringskosten en de activakwaliteit van Europese banken moeten verbeteren 10% Volume van Amerikaanse fusies en overnames als % van de totale marktkapitalisatie 8% 6% 4% 2% 0% Bron: JP Morgan, BIL 4

5 het risico op een rentestijging is erg ongelijk verdeeld De bedrijfsbalansen blijven gezond, wat erop wijst dat we nog niet aan het einde van de cyclus zijn gekomen, en het aantal fusies en overnames blijft op peil, wat een vruchtbare bodem is voor hogere aandelenkoersen. Hoewel de piek in fusies en overnames in de eerste helft van het jaar een waarschuwing voor de markten vormt om niet te optimistisch te worden, zoals dat wel gebeurde in 2000 en 2007, dient te worden opgemerkt dat de totale waarde van de fusies en overnames uitgedrukt als een percentage van de totale waarde van de markt nog altijd vrij laag is. Onze favoriete sectoren in de VS blijven informatietechnologie (IT) en gezondheidszorg. ITondernemingen zijn niet overdreven hoog gewaardeerd en noteren zelfs met een korting ten opzichte van de markt, terwijl zij meestal met een premie van 20% verhandeld worden. De balansen zijn gezond en het is de enige sector die meer liquide middelen dan schulden heeft, waardoor de kans op dividendverhogingen, aandeleninkoopprogramma's, hogere investeringen en overnames groter is. De gezondheidszorg is ook een vrij aantrekkelijke sector, met name door de gezonde bedrijfsbalansen en het winstgroeipotentieel. De sector biedt naar onze mening een aantrekkelijke groei tegen een redelijke prijs. Obligaties Wij blijven onderwogen in obligaties. De tienjaarsrente op kernstaatsobligaties, die zich in tegengestelde richting van de koers ontwikkelt, is in 2014 gedaald. Deze daling wordt een "pain trade" genoemd, omdat zij ingaat tegen de algemene verwachting van beleggers begin 2014 dat de rente alleen maar zou stijgen. De economieën herstellen zich (vooral de Amerikaanse), maar de rente viel desondanks terug. In ons meest pessimistische scenario gaan we uit van een chaotische verkoopgolf wanneer beleggers plots hun mening herzien over het renteniveau dat de centrale banken zouden moeten hanteren. De kans dat dit scenario zich ook daadwerkelijk voltrekt, lijkt ons echter klein. In ons basisscenario houden we rekening met een eventuele verdere verkrapping van de spreads van de perifere eurolanden en investment grade bedrijfsobligaties. Over het algemeen denken we dat het risico op een rentestijging erg ongelijk verdeeld is. In Europa staat de rente op staatsobligaties op het laagste peil sinds eeuwen. In Duitsland voltrekt zich al een Japans scenario, met een rente voor looptijden onder vijf jaar die is teruggevallen tot onder de Japanse rente en zelfs een negatieve nominale rente voor looptijden tot drie jaar. De oorzaak daarvan is ongetwijfeld de overtuiging dat zowel de inflatie als de werkgelegenheid nog geruime tijd laag zal blijven. We merken op dat de rente bij elke kwantitatieve versoepeling tijdelijk opveert (althans in de VS). De vraag is dus of de Duitse tienjaarsrente met 0,89% de bodem heeft bereikt, in een context waarin de ECB beloofde om private schuld op te kopen. We gaan ervan uit dat door een verbetering van de macro-economische cijfers in de VS Amerikaanse staatsobligaties minder goed zullen presteren dan Bunds. Om twee redenen denken we dat de stijgende trend van de Amerikaanse obligatiemarkt ten einde loopt: 1. In de komende 9 tot 12 maanden zal de Fed haar obligatie-inkopen wellicht stopzetten en de rente voor het eerst verhogen; 2. een loonstijging onder impuls van een volledige structurele werkgelegenheid zal de inflatieverwachtingen doen stijgen. In het verleden werd een capaciteitsbenutting van 82% als inflatoir gezien, en momenteel wordt in de VS 80% van de capaciteit benut. Vermeldenswaardig is de verruiming van de rentekloof tussen de VS en de eurolanden. Zo bedraagt de spread tussen de Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente bijna 150 bp, een cijfer dat we in de afgelopen 25 jaar niet hebben gezien. Hoogrentende (vooral Europese) en investmentgrade bedrijfsobligaties hebben nog enig potentieel. In tegenstelling tot wat velen denken, is er nog steeds sprake van differentiatie in het hoogrentende segment, aangezien het kredietrisico goed is voor 70% van de rente. In het verleden leidde een gebrek aan differentiatie (minder dan 40%) vaak tot een correctie. Bovendien is de eurozone door de recente belofte van de ECB een "kredietvriendelijke" regio geworden. Indien de economie aan vaart wint, zal dat zeker een positief effect hebben op de kredietmarkt. De spreads zijn krap, maar breken geen records. De krappe spreads zijn voor ons dan ook geen reden om investment grade kredieten te mijden. Niet-achtergestelde obligaties en voor beleggers die risico's willen nemen achtergestelde obligaties van Europese banken zullen rechtstreeks profiteren van de inkoop van door activa gedekte effecten door de ECB. In de opkomende landen gaat onze voorkeur uit naar in harde valuta's luidende obligaties. Op de opkomende landen gerichte beleggers zouden op deze markten kunnen blijven beleggen indien de Amerikaanse rente geleidelijk zou stijgen, aangezien carry een belangrijke rendementsbron is in een context van lage rente. De spread komt weer in de buurt van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (325 bp). 5

6 ...de euro zal de komende 24 maanden t.o.v. de dollar dalen tot 1,20... Op macro-economisch gebied zijn we ervan overtuigd dat de internationale economie een forse rentestijging niet aan kan en dat de kwetsbare economieën opnieuw zouden terugvallen. De rente zal wellicht opveren van het huidige lage niveau, maar nog niet meteen tot het niveau van voor de crisis. Onze beleggingsvisie in verband met obligaties kan als volgt worden samengevat: - we blijven voorzichtig ten aanzien van Amerikaanse staatsobligaties (normalisatie van het Fed-beleid) en Duitse staatsobligaties (zeer hoge waarderingen, met bijvoorbeeld een vijfjaarsrente van minder dan 0,2%); - we zijn optimistisch over spreadproducten zoals obligaties van perifere landen en hoogrentende obligaties (we verkiezen Europa boven de VS); - we zijn positief over de volledige kapitaalstructuur van Europese banken, in het bijzonder over langlopende achtergestelde obligaties; - we stellen ons selectief op ten aanzien van in harde valuta's luidende obligaties van opkomende landen, waar de carry aantrekkelijk is, al kan de normalisatie van de Amerikaanse rente de kooplust van beleggers afremmen. Valuta s De Amerikaanse dollar is flink gestegen tegenover de euro. Daar zijn heel wat structurele redenen voor, zoals we uitgebreid toelichtten in eerdere BILBoards. Nieuw is het renteverschil, dat gunstig is geworden voor de dollar. Dollarbeleggers kunnen nu alleen al met de daggeldrente 20 basispunten winst boeken. Op zeer korte termijn is de daling van de euro misschien overdreven. De Europese eenheidsmunt zou later echter nog verder kunnen terugvallen, aangezien het momentum van de Amerikaanse dollar duidelijk sterker wordt. We gaan ervan uit dat de euro de komende 24 maanden t.o.v. de dollar zal dalen tot 1,20. Ten slotte is het ook de wens van de ECB dat de euro tegenover de USD met 7% wordt gecorrigeerd, omdat dit de inflatie bevordert. Het zal interessant zijn te zien hoe de euro reageert op de resultaten van het referendum over de Schotse onafhankelijkheid. Conclusies We zien wat donkere wolken aan de horizon in de komende zes maanden, vooral voor Amerikaanse obligaties. In het algemeen is de risico/rendementsverhouding van obligaties vrij onevenwichtig en hangt deze sterk af van de mate waarin de rente stijgt. Onze belangrijkste tips: - we zijn negatief gestemd over staatsobligaties (we verkiezen staatsobligaties van de eurozone boven Amerikaans staatspapier), maar positief over aandelen; - het monetaire beleid loopt steeds verder uiteen. De Amerikaanse aandelenmarkt zal op haar eigen benen moeten staan, terwijl de zwakke economische groei in Europa gecompenseerd zal worden door een overvloedige liquiditeit; - fusies en overnames zullen een van de belangrijkste aanjagers blijven, vooral voor Amerikaanse aandelen; - de volatiliteit zal hoger liggen in de tweede helft van 2014 door het gewijzigde monetaire beleid in de VS; - de groeivertraging in Japan zal een nieuwe liquiditeitsinjectie vereisen. We staan neutraal tegenover Japanse aandelen; - risicovolle activa in de eurozone (aandelen) zullen naar verwachting profiteren van de toenemende liquiditeit. De spreads van Europese banken zullen verder verkrappen dankzij de inkoop van door activa gedekte effecten door de ECB; - geselecteerde, in harde valuta's luidende staatsobligaties van opkomende markten zullen goed blijven presteren; - de euro is op korte termijn te snel gedaald tegenover de USD. Hoewel we verwachten dat de euro t.o.v. de dollar de komende 24 maanden zal terugvallen tot 1,20, kan de eenheidsmunt op korte termijn weer opveren tot 1,33. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-09/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 15 september Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook al is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur Ti Juli Augustus Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

BIL BOARD. Besmettelijk of beheersbaar? Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Besmettelijk of beheersbaar? Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Dezer dagen is alles Griekenland wat de klok slaat. De meesten van ons staan wellicht

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Oktober 2015 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Mei 2016 Joost van Leenders, CFA, Chief economist, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

De Europese Centrale Bank gaat voor 2012 uit van een krimp van 0,1% voor de economie van de eurozone.

De Europese Centrale Bank gaat voor 2012 uit van een krimp van 0,1% voor de economie van de eurozone. De Europese schuldencrisis en de groeivertraging in de VS en China zetten de resultaten van bedrijven over de hele wereld onder druk. Zo hebben bedrijven gaande van Procter & Gamble Co. tot Danone hun

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2013 Beste klanten, Beste beleggers, Het einde van de eerste jaarhelft van 2013 luidt jammer genoeg nog niet het einde van deze financiële crisis in! De door de

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

Update beleggen april 2016

Update beleggen april 2016 Update beleggen april 2016 Twijfels bij beleid centrale banken In mijn column van juli 2014 schreef ik al over de doelstellingen en acties van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf juni 2014 moeten banken

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt?

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Augustus 2012 Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Ondanks zwakke macro-economische cijfers, een teleurstellend resultatenseizoen en een voortdurende crisis in de Eurozone, houden

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie