Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers"

Transcriptie

1 Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met haar meervoudige organisatie en volledige, op de specifieke behoeften van elke klant toegesneden aanbod vormt BIL één van de hoekstenen van financieel centrum Luxemburg, waar wij de oudste particuliere bank zijn. Wij hebben onze bankactiviteit en het werk van ons administratiekantoor Experta verbeterd met de oprichting van ons multi-family office Belair House en de ontwikkeling van onze vennootschap voor het structureren van beleggingsvehikels BIL Manage Invest. - Internationale: BIL is aanwezig in de voornaamste centra van private banking in de wereld: Zwitserland, Singapore en sinds oktober vorig jaar ook Dubai. - Luxembourg: als systeemrelevante bank blijft BIL een sleutelrol spelen in de economische ontwikkeling van het land. Wij stemmen ons voortdurend af op de eisen van onze cliënten en de veranderende rechtsvoorschriften. In 215 staan we voor talrijke uitdagingen, waaronder de ontwikkeling van onze internationale strategie en de verdere ontwikkeling van onze verankering in het Groothertogdom op basis van onze cliëntgerichte aanpak. U kunt erop vertrouwen dat onze belangrijkste doelstelling is u te helpen uw beleggingen te laten renderen. Wij stellen alles in het werk om met onze onpartijdige expertise en onze transparante beleggingsadviezen en -diensten zo goed mogelijk uw vragen over uw vermogen te beantwoorden. Ik wens u een gelukkig en voorspoedig 215. Hugues Delcourt Chief Executive Officer Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers ''Waarom zou ik minder moeten produceren?"... is waarschijnlijk een van de beroemdste citaten van 214. Toen sommige lidstaten van de OPEC in december 214 een oproep deden de productie te verlagen om de terugval van de prijs van ruwe olie een halt toe te roepen, verklaarde Ali Al-Naimi, de minister van oliezaken van Saoedi-Arabië: ''... dit is een markt en ik verkoop op een markt. Waarom zou ik minder moeten produceren?'' De instorting van de olieprijs zorgt voor records op alle financiële markten: in lijn met de prijs van ruwe olie vertonen de valuta s van de olielanden (de CAD, de COP, de NOK en de RUB) en de spreads op hoogrenderende obligaties schommelingen die zich de afgelopen dertig jaar niet eerder voordeden, behalve dan ten tijde van recessie in de VS of in Azië. In de woorden van JP Morgan: " als de olieprijs daalt om redenen die meer met het aanbod dan de vraag te maken te hebben, zullen markten in de G3-landen bijna automatisch positief reageren omdat deze landen het grootste economische blok van de wereld vormen en grote importeurs van energie zijn." De VS hebben een hoogrentende (high yield) obligatiemarkt waarin energie het zwaarst weegt circa 2% van de high yield index, ofwel tweemaal zo veel als tien jaar geleden. Daardoor ontstaat er spanning Door Yves Kuhn, Chief Investment Officer op de kredietmarkt, terwijl tegelijkertijd het gezinsinkomen en de consumentenbestedingen behoorlijk oplopen. De marktverstoring is zo verwoestend, dat er openlijk wordt gesproken over geopolitieke complotten: Rusland moet de gevolgen van zijn daden ondergaan, Iran moet aan de onderhandelingstafel komen en ten slotte moet voorkomen worden dat Amerikaans schaliegas marktaandeel verovert op de OPEC, enz. Om te begrijpen wat er gebeurt voor OPEC-leden, kan waarschijnlijk het best worden gekeken naar een lidstaat als Abu Dhabi: het emiraat heeft onlangs zijn productie verhoogd om de kasstroom te stabiliseren. Het is niet alleen zo dat de OPEC slechts 3% van de wereldwijde olieproductie in handen heeft. De lidstaten hebben bovendien geen invloed op de prijs, zelfs als zij hun productie verlagen. Volgens Laurence Fink, de CEO van Blackrock, kostte het Saoedi-Arabië de laatste keer dat het land zijn productie verlaagde in reactie op lagere olieprijzen tien jaar om het verloren marktaandeel terug te winnen. De VS hebben de afgelopen twee jaar het wereldwijde aanbod met 1,6 miljoen vaten per dag opgevoerd, maar de wereldwijde vraag is met slechts,6 miljoen vaten toegenomen. Bij een prijs van USD 1 per vat is deze discrepantie alleen maar

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Portfolio Management groter geworden. De vraag nam trendmatig af, ongeacht de vervanging van olie door bijvoorbeeld groene energie. De hamvraag is waarom de olieprijzen juist nu zijn gekelderd, want vier maanden geleden zagen de cijfers er precies zo uit Ruwe olie-wti Spotprijs Uiteindelijk zullen lagere olieprijzen tot een toename van de vraag leiden. Volgens sommige sectoranalisten zullen consumenten in de westerse landen als gevolg van de daling van de ruwe-olieprijs meer dan USD 5 miljard overhouden, die zij kunnen besteden aan kapitaal- en consumentengoederen. Dat is overigens niet alleen goed nieuws, omdat de olieproducerende landen minder inkomsten zullen hebben en energiebedrijven mogelijk minder zullen gaan investeren. Chevron, een Amerikaanse oliemaatschappij, heeft al verklaard de investeringen met meer dan 2% te zullen terugschroeven. Junkbonds in de VS krijgen mogelijk klappen omdat bijna 2% van de high yield index uit energiebedrijven bestaat. Sommige landen profiteren van de onrust op de oliemarkt, maar anderen lijden eronder: Rusland verkeert in kritieke toestand omdat een groot deel van zijn economie sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen als ruwe olie en gas. Als gevolg daarvan heeft de Russische valuta, de roebel, in 214 meer dan 55% van zijn waarde verloren. Venezuela zal wellicht niet meer aan zijn afbetalingsverplichtingen kunnen voldoen. Op zeer korte termijn heeft de daling van de olieprijs deflatoire gevolgen; wij verwachten dat de inflatie in de VS uit zal komen Bron: Bloomberg, BIL op 1 à 1,5%. Door de kortstondige werking ervan nemen de meeste economen de deflatoire impact echter niet serieus. Op middellange tot lange termijn zal een daling van de energieprijzen '#!" de inflatie zeker aanwakkeren, omdat de consumenten meer geld kunnen uitgeven en bedrijven winst 5 in jaar, de schoot 5 jaar geworpen EUR inflatieswaptariel krijgen door de lagere energiekosten. '!!" 3 Voor 2.8 &!" Europa is dit het ideale scenario, nu de economische groei aan het einde van 214 tot stilstand 2.6 is gekomen. De daling van de euro (met meer dan 12% ten opzichte van de USD in 214) %!" en 2.4de lagere energieprijzen zouden de Europese economieën en de wereldwijde consumentenbestedingen een impuls kunnen geven. De waarschijnlijkheid van een regelrechte kwantitatieve 2.2 $!" versoepeling (d.w.z., verlaging van de kapitaalkosten door staatsobligaties te kopen op de 2 secundaire #!" markt) is toegenomen nu de ECB haar beleid anders heeft geformuleerd: de bank 1.8 zegt nu ''voornemens'' te zijn haar balans te verlengen tot EUR 3 biljoen, in plaats van ''te verwachten''. Op grond van dit alles mogen we in 215 wellicht een economische groei van meer 1.6!" dan 1.4 1,5% tegemoet zien xxxxx Macro-economische verwachtingen van BIL voor de komende zes maanden Economische groei: De groei van de wereldeconomie zal in 215 versnellen. De groeiversnelling zal in principe door de ontwikkelde economieën gerealiseerd worden. Bloomberg verwacht dat de wereldeconomie met 3,5% zal groeien, tegen 3,1% in 214; de Amerikaanse economie zou met meer dan 3% moeten groeien en de economie van de eurozone met 1,2%. Met name in de VS zou de groei ondersteund moeten worden door zowel de bedrijfsinvesteringen als de huizenbouw. De economische groeiverwachtingen voor Rusland (-,9%), China (7%) en Brazilië (,7%) zijn fors naar beneden bijgesteld. De Japanse economie zou met 1,4% gaan groeien. Opgemerkt moet worden dat de volatiliteit van de energieprijzen altijd een belangrijke factor is bij het ramen van de economische groei. Inflatie: Nikkei Er bestaat 225 enige Koers/winstverhouding bezorgdheid over het effect van dalende energieprijzen op de inflatie. Het is waar dat de inflatie op korte termijn scherp zou kunnen dalen. Hoewel de daling van de 4 olieprijzen de inflatie in de VS tot een laag niveau (1% à 1,5%) zal terugbrengen, zal het ijkpunt 35 voor de Fed, de consumptieprijsindex (CPI), daar waarschijnlijk weinig gevolgen van ondervinden. 3 Naarmate de capaciteitsbenutting in de Amerikaanse industrie wordt opgevoerd, zullen de lonen iets gaan stijgen. Wij zijn bezorgd over de lage inflatie in de eurozone, waar als gevolg van 25 de daling van de olieprijzen ook de inflatieverwachtingen zouden kunnen gaan dalen. Wij verwachten 2 dat de inflatie in de eurozone de komende zes maanden zal schommelen tussen en,5%. 15 De mogelijkheid bestaat zelfs dat de inflatie in de eurozone als geheel de komende paar maanden negatief wordt. In opkomende markten verwachten we een stabiele inflatie: zwakkere 1 valuta s compenseren de olieprijsdaling en wij verwachten nauwelijks een deflatoire trend in de opkomende 5 markten. De komende paar maanden zal er natuurlijk een duidelijk verschil zijn tussen de haves en de have-nots tussen olieproducerende en olie-importerende landen Rente: De Amerikaanse rente zal laag blijven, in lijn met de reële rente. Wij verwachten niet dat Bron:Thomson Reuters, BIL de Fed de rente in de eerste helft van 215 zal verhogen. In 215 zal de rente in de VS omhoog 2

3 Opnieuw oplaaiende vrees voor de toekomst van de eurozone zou destructief zijn gaan. De voortdurende stijging van de CPI (consumptieprijsindex), een belangrijk ijkpunt voor de Fed, zal in de loop van de tweede helft van 215 meer aandacht trekken. De komende paar maanden kan het rendement op langlopende staatsobligaties gemakkelijk verder dalen. Over het geheel genomen zal het rumoer rond de olieprijzen waarschijnlijk slechts beperkte gevolgen hebben voor het monetair beleid van de Fed. Op de arbeidsmarkt zal de druk op de lonen in de loop van het jaar waarschijnlijk toenemen. En zoals Fed-voorzitter Janet Yellen verklaarde, zijn loonsverhogingen nodig om de rente te verhogen. In Europa is het monetair beleid erg soepel. Zoals wij eerder opmerkten, anticiperen wij in de eurozone op een regelrechte kwantitatieve versoepeling (QE). Omdat in de VS en het VK een kwantitatieve versoepeling altijd werd gevolgd door een hogere lange rente, zou het ons niet verbazen als de rente in de kernlanden van de eurozone ook iets omhoog gaat. De spread tussen de perifere en de kernlanden van de eurozone voor langer lopend staatspapier ligt boven 12 basispunten en zal wellicht fors afnemen als gevolg van een regelrechte kwantitatieve versoepeling. Maar omdat de inflatie voor langere tijd laag zal blijven, voorzien wij eigenlijk geen grote schommelingen van de kortetermijnrente in de eurozone. Belangrijkste risico s voor onze aannames Wat de risico s betreft, beschouwen wij een verdere afname van de groei buiten de VS en/of een afname van de groei in de VS als het grootste neerwaartse risico. In dat geval zal de Fed de rente in 215 waarschijnlijk niet verhogen; deflatiedruk zou ook de VS kunnen treffen en de kans is groot dat de rest van de wereld een dergelijke druk zal voelen. De werkloosheid zou wereldwijd enorm toenemen en het vermogensverlies zou substantieel kunnen zijn. Een ander risico dat in aanmerking moet worden genomen, is een mogelijk weer oplaaiende vrees voor de toekomst van de eurozone. De onzekerheid die gepaard gaat met het op wanordelijke wijze uittreden uit de Europese Unie van een van de lidstaten zou meer vermogen vernietigen dan een oorlog in de Oekraïne of in het Midden-Oosten. Dankzij de ruime, door de centrale banken verstrekte liquiditeiten kreeg de bezorgdheid tot dusverre niet de overhand. Maar als de markt ten prooi valt aan toenemende onzekerheid over de toekomst van de eurozone, zal zelfs een soepel monetaire beleid niet voldoende zijn om de belangstelling voor risicovolle activa in stand te houden en zullen de beleggers afhaken. Mogelijke vuurhaarden zouden de Spaanse Assetallocatie van BIL of Franse populistische partijen kunnen zijn, of zelfs de Griekse ultralinkse partij Syriza. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft verklaard zonder unanimiteit van de raad van bestuur van de ECB over te kunnen gaan tot kwantitatieve versoepeling. Europa moet zich volledig scharen achter een besluit van de ECB. Als Duitsland, het economisch sterkste land van de eurozone, zich tegen het besluit van de ECB zou keren, en dus tegen de ECB zelf, is Europa ten dode opgeschreven. Twijfels over een Europese instelling en de ondersteuning daarvan door een lidstaat zou zorgen voor grote onzekerheid en de vrees over een gezamenlijke toekomst aanwakkeren. Sommige opkomende markten zullen wellicht niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen of overgaan tot herstructurering van hun schuld: Venezuela en Rusland zijn voor de hand liggende kandidaten. Wanbetaling door Venezuela zouden we kunnen begrijpen, maar de Russische deviezenvoorraad bedraagt ruim USD 4 miljard. Maar de vrees dat afzonderlijke Russische ondernemingen mogelijk hun schuld zullen moeten herstructureren, zal de markten in de komende weken ongerust maken; in dit scenario zullen risicovolle activa, vooral in Europa, klappen krijgen. Wat de kans op meevallers betreft, zou de dramatische terugval van de energieprijzen de economische bedrijvigheid wereldwijd een impuls kunnen geven. Met name de druk op de lonen zou zich in de VS sneller kunnen manifesteren dan verwacht. De Fed zou de rente waarschijnlijk eerder verhogen dan verwacht, maar belangrijker is dat de rente op langlopend schatkistpapier zou stijgen; en dat zou voor hevige volatiliteit zorgen in een activaklasse die tot dusverre veilig werd geacht. Op korte termijn blijven wij licht overwogen in, vooral Japanse en Amerikaanse, aandelen. De waarderingen van obligaties zijn over de hele linie te hoog. In het obligatiegedeelte concentreren wij onze beleggingen op hoogrenderende Europese obligaties en schuldbewijzen van perifere landen. Wellicht zit er enige waarde in Amerikaanse bedrijfsobligaties met een investment grade. Wij wijzen erop dat wij onze optimistische visie ten aanzien van staatsobligaties van opkomende markten fors naar beneden hebben bijgesteld. Europese aandelen staan bloot aan veel kortetermijnrisico s en wij blijven neutraal tot de zichtbaarheid verbetert. Wij vinden de waarderingen van Japanse aandelen laag, zowel absoluut als vergeleken met de waarderingen in het verleden. Door de daling van de yen is de concurrentiepositie van exportbedrijven sterker geworden, en, minstens zo belangrijk, het extreem soepele monetaire beleid van de Japanse centrale bank zal de markt ondersteunen. Het beeld 3

4 in Europa is vergelijkbaar. De waarderingen zijn niet even aantrekkelijk, maar de winsten liggen ongeveer 35% onder het niveau van 27. Het extreem soepele monetaire beleid van de ECB, de daling van de euro en de ineenstorting van de energieprijzen zullen de bedrijfswinsten op middellange termijn een impuls geven. Ten aanzien van de VS zullen wij in de loop van het jaar voorzichtiger worden. Deze markt wordt gekenmerkt door iets te hoge waarderingen, recordhoge winstmarges (de stijging van de USD zal waarschijnlijk teniet worden gedaan door de daling van de energieprijzen) en een versnelling van de investeringscyclus; op de middellange termijn is deze markt minder aantrekkelijk voor beleggers dan de twee andere. Omdat de toekomst onduidelijk is verwachten wij over het algemeen meer volatiliteit in 215. Markten met hoge waarderingen en een lage voorspelbaarheid zijn niet interessant om in te beleggen. Aandelen uit de eurozone Hoewel sommige waarderingsratio s in 214 enigermate zijn gestegen (bijvoorbeeld de koers/ winstverhouding), denken wij dat er nog steeds opwaarts potentieel is. Wij erkennen dat de zwakke groeivooruitzichten voor de Europese economie de kwetsbaarheid van de regio onderstrepen; veel risico s (Griekenland, Rusland, deflatie, recessie, enz.) zijn zeker reëel, maar nog niet volledig doorgrond. Anderzijds zal de combinatie van een zwakkere euro, lagere inputkosten als gevolg van dalende olie- en metaalprijzen en nog steeds lage financieringskosten de winst van het merendeel van de Europese bedrijven een impuls geven de consensus gaat momenteel uit van een stijging van 9-1% van de winst per aandeel in 215. De MSCI Europe staat momenteel op 14,x de koers/winstverhouding op basis van het komende boekjaar. Vergeleken met periodes in het recente verleden lijken Europese waarderingen te hoog. Maar vergeleken met Amerikaanse waarderingen lijkt dit schromelijk overdreven Europese aandelen worden ten opzichte van Amerikaanse aandelen verhandeld met een disagio van 15%. Belangrijker is dat de bedrijfswinsten in Europa ruwweg 35% onder de recordhoogte van 27 liggen, terwijl ze er in de VS 25% boven liggen. Het potentieel van de Europese bedrijfswinsten zou sneller gerealiseerd kunnen worden als de Europese Centrale Bank inderdaad overgaat tot regelrechte kwantitatieve versoepeling. We verwachten dat Europese aandelen zich uiteindelijk zullen herstellen en dat met name cyclische aandelen zullen opveren. Wij zijn ons ervan bewust dat de lage inflatie negatieve gevolgen zal hebben voor de banken, die weer aan een jaar met lage winstgroei beginnen. De waarderingen zijn echter laag en de dividendrendementen bedragen bijna 4%. Daarom zijn wij positief over bepaalde banken, vooral in de perifere landen van de eurozone; die zullen waarschijnlijk ruimschoots gaan profiteren van een verdere daling van de risicospreads als gevolg van de balansverlenging van de ECB. De koers/winstverhouding in deze sector ligt met,9x onder het niveau van eind 213, ondanks de positieve uitkomsten van de activakwaliteitstoets en de stresstests. Wij zijn ook enthousiast over de sectoren auto s/ reizen, die volgens ons sterk gaan profiteren van zowel de dalende olieprijzen als de zwakkere EUR/ USD-koers, maar ook over de meer defensieve gezondheidszorg, een sector die waarschijnlijk ook voordeel zal trekken uit de gunstige valutakoersen. Amerikaanse aandelen: Solide economische groei en de besteding van liquide middelen door bedrijven zullen de waarderingen hoog houden Omdat de MSCI US index dit jaar al bijna 37 keer een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, is het niet verwonderlijk dat beleggers bezorgd zijn over een eventuele correctie. Maar Amerikaanse economische indicatoren blijven positief verrassen. Ook omdat de bedrijfswinsten gezond zijn, zal deze markt op de korte termijn mogelijk blijven stijgen. Wat kan Amerikaanse aandelen dan op dit niveau houden? Superieure groei, zoals eerder vermeld, maar gelet op het sterke kasstroomgenererende vermogen van Amerikaanse concerns denken wij ook dat de besteding van liquide middelen (onder meer aan fusies en overnames, aandeleninkoop en dividendverhoging) in een hoog tempo door zal gaan en op korte termijn een basis zal leggen voor volgende aandelenwaarderingen. Wij realiseren ons dat de bedrijfsmarges, die in de VS gemiddeld meer dan 3% hoger zijn dan in de eurozone, op korte termijn kunnen gaan stagneren. De nieuwe investeringscyclus, een sterker wordende dollar en De gezondheidszorg heeft een aantal jaren van extreme winstgevendheid achter de rug 4

5 Japanse aandelen worden met een disagio ten opzichte van de markten in de VS en de eurozone verhandeld inflatie/loondruk zullen de winstgevendheid van Amerikaanse ondernemingen langzaam uithollen. Vooralsnog zou de periode van recordhoge marges verder verlengd kunnen worden door meevallers als gevolg van lagere energiekosten. Onze favoriete Ruwe olie-wti sectoren in Spotprijs de VS blijven informatietechnologie (IT) en gezondheidszorg. 12 De IT-sector biedt sterke groeicijfers en de waarderingen 1 zijn niet te hoog: IT-aandelen doen nog steeds een disagio ten opzichte van het marktgemiddelde, 8 terwijl ze in de regel worden verhandeld met een agio van 2%. Ook de 6 Japanse 4 aandelen gezondheidszorg is een relatief aantrekkelijke sector qua winstgroeipotentieel, terwijl de bedrijfsbalansen gezond zijn. Daardoor is de sector goed gepositioneerd om het dividend te verhogen, eigen aandelen in te kopen en overnames te doen. Wij realiseren ons dat de vrije operationele kasstroom een cruciale factor is bij het analyseren van de sector gezondheidszorg. Deze maatstaf is lager dan in 27 en staat op 4,8x. Intussen zijn de waarderingen in deze sector sinds 27 verdubbeld: met andere woorden, de gezondheidszorg heeft een aantal jaren van extreme winstgevendheid en forse kasstroom achter de rug. Het 2besluit van de Bank of Japan op haar vergadering van eind oktober om haar kwalitatief en kwantitatief versoepelingsprogramma (QQE) uit te breiden, is niet alleen gunstig voor Japanse aandelen, maar ook van aanzienlijk gestegen. Alles wijst erop dat deze trend door zal zetten, want de kaspositie van de bedrijven is zeer ruim. Dit is gunstig omdat aandeleninkoop nauw gecorreleerd is met de aandelenmarkt in grote betekenis Bron: Bloomberg, voor de BILmarkten wereldwijd omdat brede zin. deze maatregelen onmiddellijk na de beëindiging door de Fed van haar obligatie-aankopen werden aangekondigd. Het uiteenlopende monetaire beleid van '#!" de Fed en de Bank of Japan zal op de middellange Het staatspensioenfonds heeft besloten op grote schaal obligaties in te ruilen voor aandelen. De agressieve monetaire versoepeling van de Bank of termijn vrijwel zeker een neerwaartse druk Japan is bedoeld om duurzame inflatie te creëren, 5 jaar, 5 jaar EUR inflatieswaptariel blijven '!!" uitoefenen op de yen tegenover de Amerikaanse met als streefniveau 2% ergens in 215. Omdat de dollar. De afgelopen jaren bestond er een 3 sterke 2.8 &!" correlatie tussen de USD/JPY-wisselkoers en 2.6 de Japanse aandelenmarkt. Eigenlijk al sinds het huidige inflatie op ongeveer de helft hiervan ligt, zal de Bank of Japan alles blijven doen wat nodig is om deze doelstelling te halen. Stijgende inflatie maakt begin %!" in 212 van de huidige hausse op de aandelenmarkt ligt deze correlatie op bijna 98%. Daarom ties, en de koopkracht van het pensioenfonds heeft aandelen een aantrekkelijkere belegging dan obliga- 2.4 is 2.2 $!" het voor beleggers in Japanse aandelen van het een aanzienlijke impact op de brede markt. grootste 2 belang om hun valutablootstelling af te #!" dekken naar hun referentievaluta. De klinkende verkiezingsoverwinning van de Liberaal Democratische Partij (LDP) in december !" Japanse aandelen worden met een disagio ten verschaft premier Abe een nieuw vierjarig mandaat opzichte 1.4 van de markten in de VS en de eurozone verhandeld, 1.2 zowel op basis van koers/winst- als koers/boekwaardeverhouding. Waarom zien wij dat 1 niet als een valstrik voor beleggers? om zijn hervormingen door te zetten. De twee derde meerderheid van de LDP en zijn coalitiepartners in het Lager Huis van het parlement stelt hem in staat om besluiten van het Hoger Huis terzijde te schuiven en opent voor hem de weg om enkele zeer De laatste xxxxxkwartalen waren er in Japan bemoedigende tekenen van meer nadruk op aandeelhouderswaarde. Dit maakt onderdeel uit van de hervorming van de corporate governance, die als derde pijler van de Abenomics in gang is gezet. Als gevolg daarvan zijn de dividenduitkeringen en de aandeleninkoop impopulaire besluiten, zoals het weer opstarten van kernenergiecentrales, door te drukken. Dit zou een positieve stap zijn, omdat daardoor de elektriciteitsrekening voor Japanse bedrijven lager wordt. Het zou leiden tot minder invoer van fossiele brandstoffen en een verbetering van de handelsbalans. Nikkei 225 Koers/winstverhouding Bron:Thomson Reuters, BIL 5

6 Al met al zal 215 waarschijnlijk gekenmerkt worden door hoge volatiliteit. Diversificatie zal dan ook buitengewoon belangrijk zijn Obligaties Conclusies Zoals Deutsche Bank Research schrijft " de combinatie van dalende inflatie, verwachte renteverhogingen in de VS, meer kwantitatieve versoepeling in Europa en Japan en onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, heeft wereldwijd geleid tot een aanzienlijke daling van langlopende forwards en van de risicopremie op obligaties " Zoals uiteengezet, denken wij per saldo dat 215 gekenmerkt zal worden door sterkere groei, maar ook door uiteenlopende inflatievooruitzichten voor de VS enerzijds en Europa/ Japan anderzijds. Uit ons model blijkt dat de inflatie op korte termijn wereldwijd zal afnemen als gevolg van dalende grondstoffen- en ruwe-olieprijzen. Obligaties zijn erg agressief geprijsd en in sommige markten is een zeer negatief deflatiescenario in de prijzen verdisconteerd, vooral in de eurozone. Wij verwachten dat de 1-jaars rente, na een daling in de komende zes maanden tot bijna 1,5% in de VS, tegen het eind van het jaar weer gaat stijgen tot boven 2,5%. Wij achten een verdere afvlakking van de Amerikaanse curve mogelijk omdat het voorste stuk substantieel hoger zal komen te liggen. We wijzen erop dat de benuttingsgraad van de productiecapaciteit in de Amerikaanse industrie weer is opgeveerd tot 8%: in het verleden was dit de drempelwaarde waarboven inflatie ontstond. Uiteindelijk zal het gedrag van de rente in de Europese kernlanden gedicteerd worden door het inflatiepatroon. Wij denken dat het dieptepunt van de Europese rentes in de komende zes maanden op een gegeven moment zal worden bereikt. Voorts zijn wij ons ervan bewust dat inflatie dit jaar geen echt probleem zal zijn in de eurozone, omdat lage groei, forse werkloosheid en dalende grondstoffenprijzen de kerninflatie laag zullen houden. Wij geven de voorkeur aan staatsobligaties van Europese perifere landen omdat daar nog ruimte is voor verdere daling van het risico. Griekenland kan de bron worden van toenemend politiek risico, waardoor de vrees dat sommige landen uit de eurozone stappen zou kunnen worden aangewakkerd. In dit scenario zouden staatsobligaties van perifere landen minder interessant zijn voor beleggers, die natuurlijk op zoek zouden gaan naar veilige havens. Wij zullen eventuele nieuwe ontwikkelingen in Griekenland zeer nauwgezet volgen. Wij worden iets negatiever over in USD luidende schuldbewijzen van opkomende markten, vooral omdat de kapitaalkosten door de stijging van de USD en/of de rente voor veel tegenvallers zullen zorgen. Bovendien zijn sommige grote opkomende landen, onder meer Iran, Rusland, Venezuela en Mexico, in hun overheidsbegroting uitgegaan van veel hogere olieprijzen. Venezuela zou op korte tot middellange termijn een herstructurering van zijn schulden kunnen aanvragen. Het besmettingsgevaar is beperkt; niettemin zouden beleggers andere "risicovolle" en vergelijkbare opkomende markten onmiddellijk links laten liggen. Een ander knelpunt waar analisten zich grote zorgen over zullen maken, is Rusland. De hoge schuldenlast van Russische ondernemingen, de grote afhankelijkheid van het land van de ruwe olieprijzen en de vrije val waarin de roebel, ondanks de torenhoge rente van 17%, is geraakt, vormen een bron van zorg voor beleggers in de eurozone. Kwantitatieve versoepeling in Europa is geen gedane zaak; het is waarschijnlijk reëel om uit te gaan van een kans van 5% dat hiermee begin 215 een aanvang zal worden gemaakt. Onder wereldwijde hoogrenderende obligaties (high yields) geven wij dan ook de voorkeur aan Europese high yields, omdat het accommoderend beleid van de ECB de waarde van deze activaklasse ondersteunt. Op de middellange termijn zijn wij pessimistischer over Amerikaanse high yields, met name als de ruwe olieprijs nog veel langer laag blijft. Ongeveer 2% van de high yield index in de VS is energie-gerelateerd. Wij kijken de situatie nog even aan, omdat pas in 217 enkele grote obligatieleningen in deze sector vervallen. In het algemeen is de risico/rendementsverhouding van obligaties vrij onevenwichtig en sterk afhankelijk van de mate waarin de rente stijgt. Louter op basis van waarderingen zijn er nog steeds sterke argumenten om in aandelen te beleggen. Het probleem is echter dat zich onverwachte ontwikkelingen kunnen voordoen (Griekenland, Rusland, economische groei, enz.) die grote gevolgen kunnen hebben voor risicovolle activa en afbreuk doen aan dit positieve beeld voor aandelen. Onze belangrijkste tips: - Op korte termijn geven wij de voorkeur aan Japanse en Amerikaanse aandelen. Onzekerheid rond Europese aandelen met betrekking tot deflatie, vrees voor het uiteenvallen van de eurozone naar aanleiding van mogelijk nieuwe verkiezingen in Griekenland en de gevolgen van een Russisch economisch debacle, maakt ons terughoudender ten aanzien van in euro luidende aandelen. - De inflatie zou op korte termijn wel eens veel lager kunnen worden; dat zou goed uitpakken voor Amerikaans schatkistpapier en staatsobligaties van de Europese kernlanden. Wij denken dat de inflatie weer kan omslaan als gevolg van de sterke economie in de VS; in Europa zal de inflatie waarschijnlijk in de eerste helft van 215 het dieptepunt bereiken. - Wij verkiezen Europese high yields boven Amerikaanse. - De kans is groot dat de ECB in het eerste kwartaal van 215 een aanvang zal maken met een of andere vorm van kwantitatieve versoepeling. De spreads op Europese bankleningen en de Europese perifere landen zullen hiervan profiteren. - Wij zijn negatiever geworden over staatsobligaties en aandelen van opkomende markten. - Als de ECB overgaat tot kwantitatieve versoepeling, zal de euro in de komende maanden waarschijnlijk met nog eens 5-1% dalen ten opzichte van de USD. - Al met al zal 215 waarschijnlijk gekenmerkt worden door hoge volatiliteit. Diversificatie zal dan ook buitengewoon belangrijk zijn. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM29683-NL-1/15 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 17 december 214. Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook al is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-637

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015 Een blik in de glazen bol van De Tijd 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Een half jaar geleden zag het er nog naar uit dat vooral de Amerikaanse

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur Ti Juli Augustus Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Date : december 29, 2014 De olieprijs stortte dit jaar in elkaar als gevolg van de volatiliteit op de meeste markten en een tijdelijke onbalans tussen

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Futures Trading Commission.

Futures Trading Commission. => We hebben op korte termijn een long positie in USD en een short positie in EUR Over minstens één aspect van de Amerikaanse economie zijn "stieren en beren" het eens: namelijk dat de dollar, de meest

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend , 14.30 uur Update grondstoffen Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend In 2016 werd nog een mooi rendement geboekt met grondstoffen. Kunt u de komende tijd rekenen op goede rendementen op deze

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Februari 2016

Maandbericht Beleggen Februari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Maandbericht Beleggen Februari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

BIL BOARD. Besmettelijk of beheersbaar? Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Besmettelijk of beheersbaar? Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Zomer 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Dezer dagen is alles Griekenland wat de klok slaat. De meesten van ons staan wellicht

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie