BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke gebeurtenissen verrast: de annexatie van de Krim door Rusland en de lage economische groei in het eerste kwartaal in de Verenigde Staten. In Europa begint de economische groei eindelijk aan te trekken. Wij danken u omdat u er mede voor gezorgd hebt dat BIL zowel in de categorie Beste lokale particuliere bank in Luxemburg als in de categorie Beste particuliere bank voor zeer vermogende cliënten in Luxemburg overwinningen behaalde in de editie 2014 van Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey. BIL is buitengewoon verheugd dat onze expertise en professionaliteit in dit overzicht zijn erkend. Alle lof voor ons personeel, dat het mogelijk maakt onze klanten de dienstverlening, expertise en reactiviteit te bieden die zij zoeken. Wij zijn er om u onder deze moeilijke omstandigheden te helpen bij uw beleggingen. Wij werken hard om antwoord te geven op uw financiële vragen over uw vermogenspositie, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise en u transparante adviezen geven en beleggingsdiensten aanbieden. Aarzel niet contact op te nemen met uw BILadviseur of een van onze beleggings experts. De wereldwijde cyclus is intact De ontwikkelde markteconomieën zullen steeds sterker worden. Net zoals de Federal Reserve denken ook wij dat de groeivertraging in de VS tijdelijk is: Uit een aantal gepubliceerde cijfers blijkt dat de bestedingen lager waren dan de analisten hadden verwacht, vertelde Janet Yellen de leden van het bankencomité van de Senaat eind februari. Dat kan deels het gevolg zijn van de slechte weersomstandigheden, maar op dit moment is moeilijk uit te maken in hoeverre. Uit recente gegevens van de Federal Reserve blijkt dat de industriële productie in Opsplitsing BBP-groei eurozone 2014r en 2015r de VS in februari het snelst is gegroeid van de afgelopen zes maanden. Daarom zou het ons niet verbazen als de economische groei op meer dan 3% uitkomt. In Europa staat de economie dit jaar echter in het teken van continuïteit. In het vierde kwartaal van 2013 viel de economische groei mee en Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, heeft onlangs voorspeld dat de economie van de eurozone dit jaar met 1,2% zal groeien geraamd vs geraamd vs Reële BBP-groei (%) 1,10% 1,70% Particuliere bestedingen 0,30% 0,60% Voorraadmutaties 0,40% 0,40% Bruto-investeringen in kapitaalgoederen 0,20% 0,40% Overheidsuitgaven 0,10% 0,20% Saldo handelsbalans 0,00% 0,10% Bron: JP Morgan, BIL Onze verwachtingen voor de meeste opkomende markteconomieën zijn minder optimistisch. In het algemeen zullen opkomende markten het met minder groei moeten doen als gevolg van stijgende kapitaalkosten en het einde van de grondstoffencyclus. Met name China moet berekend zijn op een expansie die niet uitsluitend op krediet kan berusten. Met andere woorden, het begrip kapitaalkosten wordt voor veel Chinese bedrijven een realiteit. Yves Kuhn Chief Investment Officer

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities Verrassingen eerste kwartaal De Amerikaanse groei en, wat belangrijker is, de Amerikaanse economische cijfers bleven achter bij de consensus en onze verwachtingen. Wij kunnen ons vinden in de verklaring van de Federal Reserve dat de op twee na koudste winter in de geschiedenis van de VS een negatief effect heeft gehad op het gedrag van consumenten en bedrijven. De stijging van de voorraden aan het einde van 2013 drukte waarschijnlijk ook de economische groei. - De economische groei in Japan viel tegen; de grootste boosdoener was waarschijnlijk het begrotingsbeleid. Volgens investment bank Morgan Stanley zal de combinatie van een forse belastingverhoging en een bescheiden uitgavenbeperking waarschijnlijk leiden tot een lagere groei. Risico s voor ons basisscenario - De lange rente onderging in zowel Europa als de VS een correctie, terwijl aandelen in de uitverkoop gingen. Dit is karakteristiek voor een markt die een tragere groei of een vlucht in kwaliteit verwacht. Het is nog niet duidelijk is of dit veroorzaakt werd door de lage economische cijfers uit de VS of door de Krimcrisis, of beide. - De druk op de opkomende markten is toegenomen. De voortdurende bezorgdheid over de groei vanwege de situatie in China en geopolitieke druk in Oost-Europa was niet bevorderlijk voor deze markten, hoewel de daling van het langlopend rendement (op Amerikaans schatkistpapier) de meeste opkomende markten enig respijt heeft gegeven. - Grondstoffen en goud kenden het nieuwe jaar een goede start; de crisissfeer blies wind in de zeilen. De goede resultaten van deze activaklassen waren niet verrassend: de goudkoers is positief gecorreleerd met een dalende rente en de flinke stijging van de tarwe- en de maïsprijs (meer dan 15% omhoog) was de weerslag van de onzekerheden rond een van de grootste exporteurs van deze landbouwproducten, de Oekraïne. De Krim: een geopolitiek risico met wereldwijde gevolgen? Omdat de Krimcrisis maar voortduurt, vragen veel beleggers zich af wat ze moeten doen en hoe ze hun portefeuille kunnen beschermen. Er is echter geen eenvoudig antwoord op de vraag hoe een portefeuille in deze omstandigheden moet worden gepositioneerd: het staartrisico, belichaamd door geschrokken beleggers, kan dramatisch toenemen en risicovolle activa kunnen zonder enig onderscheid massaal worden gedumpt. Uit een oogpunt van assetallocatie maken wij onderscheid tussen kleine marktschokken (beperkt effect op de groei van de wereldeconomie), middelgrote schokken, die ons zouden bewegen tot onderweging van de regio of sector, en ten slotte moeilijk in te schatten schokken die mogelijk nopen tot verlaging van het portefeuillerisico. De sectoren die het meest gevaar lopen, zijn landbouw producten, Russische en Oekraïense aandelen en schuldpapier en, in mindere mate, Midden-Europese economieën en Duitsland. Als Rusland na de annexatie van de Krim verder intervenieert in de Oekraïne, zal het effect daarvan op de energieprijzen grote gevolgen hebben voor de groei van de wereldeconomie. Maar als dit niet gebeurt, houden wij vast aan onze classificatie en zullen wij ons vooralsnog onthouden van het verlagen van de allocatie aan risicovolle activa in onze portefeuilles. Wij wijzen erop dat tijdens de Cubaanse rakettencrisis (14-28 oktober 1962) de maximale daling van de Standard & Poor's 500 beperkt bleef tot 6,6%. hogere volatiliteit tussen activaklassen. Betere cijfers zouden de rendementen aanzienlijk kunnen doen stijgen. Het gaat er uiteindelijk om hoe de markt een stijging van het obligatierendement interpreteert: als stijgende rendementen worden gezien als een teken dat de economie verrassend sterk is, zullen aandelen iets meer ruimte hebben om te stijgen. Anderzijds komen aandelen wellicht in een consolidatiefase te verkeren als de indruk bestaat dat de waardering van obligaties, die al ver achterligt op die van aandelen, meer aansluiting begint te vinden bij de economische realiteit. Harde landing in China Het eerste geval van wanbetaling van bedrijfsobligaties in China (Shanghai Chaori Solar Energy) dat zich onlangs voordeed, toont aan dat China bereid is het bedrijfsleven te laten voelen wat schuld echt kost. Omdat kleine particuliere bedrijven toch al te maken hebben met hoge leentarieven, maken wij ons meer zorgen over staatsbedrijven of bedrijven in strategische sectoren (onder meer zonnepanelen) omdat het streven om de groei van de kredietverlening aan banden te leggen ernstige gevolgen kan hebben voor de economische groei in China. Waar we vooral op moeten letten, zijn de vastgoedbedrijven. Uitvoer naar China in % van het BBP Spanje Portugal Italië Koninkrijk-vlak Verenigde Staten Frankrijk Oostenrijk Ierland Euro-zone Nederland België Duitsland Japan Australië 5% 4% 3% 2% 1% De sterke economische groei in de VS leidt wellicht tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier en een Bron: JP Morgan, BIL 0% 2

3 Wij geven de voorkeur aan auto s en banken omdat daarmee het meest kan worden geprofiteerd van een economisch herstel Beleidsfouten ECB leiden tot deflatie en een stijgende euro De Europese Centrale Bank (ECB) onderschat nog steeds de deflatiedruk. ECB-president Mario Draghi voorspelde onlangs een kerninflatie (exclusief energie, voedsel en wijzigingen in de indirecte belastingen) van 1% dit jaar en 1,7% in Deze voorspellingen lijken niet in overeenstemming met de op dit moment aanzienlijke deflatiedruk in de eurozone. Een stijgende euro verhoogt deze deflatiedruk. Als de euro blijft stijgen tegenover de Amerikaanse dollar, wordt het steeds waarschijnlijker dat de ECB overgaat tot kwantitatieve versoepeling. Een wisselkoers van 1,4 à 1,5 tegenover de greenback zou de pijngrens zijn. Onze allocatie Aandelen 30 MSCI Euro-zone 12 month forward earnings per share De wereldwijde cyclus is intact, ondanks recente verrassingen en geopolitieke drukpunten. Gelet op de snelle stijging van de waarderingsratio s in 2013, verwachten we dat de belangrijkste aanjager van het aandelenrendement dit jaar de winstgroei zal zijn. Europese aandelen: weer groei verwacht Sinds het dieptepunt van 2011 is de hele stijging van Europese aandelen voortgekomen uit hogere waarderingsratio s. In alle drie afgelopen jaren zijn de ramingen van de winstgroei in de eurozone drastisch naar beneden bijgesteld: de geraamde winst per aandeel kwam 35% onder de piek van 2007 te liggen. Door deze her-herwaardering is de koers/winstverhouding op basis van de over het komende boekjaar verwachte winst in Europa gestegen tot het hoogste niveau in tientallen jaren, maar beleggers kijken in de eerste plaats nog steeds naar genormaliseerde waarderingen, die veel aantrekkelijker lijken. Omdat de winstgroei in de eurozone in 2014 momenteel geraamd wordt op circa 12%, denken wij dat de neerwaartse bijstellingen beperkt zullen zijn en dat de bedrijfswinsten voor het eerst in vier jaar kunnen worden beschouwd als een aanjager. Een belangrijke reden waarom beleggers bereid zijn verder te kijken dan kortetermijnwaarderingen, is de hoop op een sterker winstherstel. Het macro-economische nieuws uit de EU was gunstig: de groei van het BBP zal naar verwachting toenemen van 0,4% in 2013 naar +1% in 2014 en de spreads in de perifere landen dalen. Dat de inkoopmanagersindexen in de eurozone momenteel op 53 staan, houdt in dat de winst per aandeel met ten minste 10% groeit. Daarom denken wij dat de winst per aandeel in euro eerder vroeg dan laat zal aantrekken % - 19% Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL Bij Europese aandelen geven wij nog steeds de voorkeur aan auto s en banken omdat daarmee het meest kan worden geprofiteerd van een economisch herstel en omdat ze verhandeld worden tegen aantrekkelijke waarderingen. In Europa steeg de autoverkoop in februari met bijna 8%. Dat was de zesde maandstijging op rij, maar de autoverkoop ligt nog altijd 30% onder de piek van de vorige cyclus. Banken in de eurozone worden momenteel verhandeld tegen een koers/boekwaarde-verhouding van 0,9 op basis van het lopende boekjaar, ofwel een disagio van 22% vergeleken met relatieve marktwaarden in het verleden, terwijl de voor het volgende boekjaar geraamde winstgroei de laatste paar maanden aan het toenemen is. Elders handhaven wij onze onderweging van aandelen die relatief sterk afhankelijk zijn van opkomende markten, zoals niet-duurzame consumptiegoederen en materialen, en geven wij de voorkeur aan namen met een grotere blootstelling aan Europa en de VS. Basisconsumptiegoederen zijn nog steeds duur; de bedrijven zijn hun prijszettingskracht nog steeds kwijt en de volumegroei valt nog steeds tegen. Grondstoffen zijn het sterkst afhankelijk van opkomende markten (voor 38% van de omzet). De waarderingen lijken niet bijzonder hoog en het winstcijferseizoen was relatief goed, maar de sector blijft kwetsbaar voor dalingen van de metaalprijzen. De toename van het aanbod op het moment dat de vraag afneemt, zal de prijzen van de meeste metalen, en met name van koper en ijzererts, onder druk zetten. 3

4 Amerikaanse aandelen: vooraan in de cyclus, maar niet op de markten De Amerikaanse economische groei is onlangs tot stilstand gekomen. Voor de bedrijfswinsten wordt dit jaar een groei verwacht van circa 8%; het niveau ligt nu al boven de piek van De VS loopt voorop in de economische cyclus; anders dan in Europa behoren stijgende waarderingsratio s daar al tot het verleden. De koers/winstverhouding op basis van het komende boekjaar staat nu op 15,7 en de marges zijn lange tijd niet zo hoog geweest. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Nettowinstmarge in de VS (% van de omzet) De eurozone blijft op relatieve basis onze favoriete regio Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL Hoewel de koersbepalende factoren voor aandelen momenteel overtrokken lijken, denken wij dat de economische situatie in de VS gunstig blijft voor Amerikaanse aandelen: volgens het IMF mag dit jaar een BBP-groei van circa 2,8% worden verwacht, een kleiner overheidstekort zal waarschijnlijk positief uitwerken en volgens ons zou de verdere verbetering van de arbeidsmarkt het herstel van de consumentenbestedingen een impuls moeten geven. Hoewel we niet verwachten dat de aandelenrendementen het niveau van 2013 weer zullen halen, denken we dat de VS dit jaar potentieel heeft voor hoog-eencijferige positieve rendementen, maar relatief gezien blijft de eurozone onze voorkeursregio. Onze favoriete sector in de VS is technologie. De balansen zijn gezond en het is de enige sector met meer liquide middelen dan schulden. Daardoor is de technologie het best gepositioneerd voor dividendverhoging, aandeleninkoop, hogere investeringen en het doen van overnames. De waarderingen zijn ook aantrekkelijk, want technologieaandelen, die normaal gesproken een premie doen van 20%, worden tegen een disagio verhandeld. 4

5 Druk in de markten voor obligaties van opkomende landen heeft de koopinteresse voor staatsobligaties van perifere landen vergroot Rente Het rendement op zowel Duits als Amerikaans langlopend schatkistpapier zal de komende maanden mager uitvallen, want wij verwachten dit jaar opwaartse druk op de obligatierente. Wij hebben de weging van zowel Amerikaanse als Duitse staatsobligaties verlaagd naar onderwogen. De laatste drie maanden zijn obligaties sterk gestegen (Amerikaans 10-jaarsschatkistpapier met wel 40 basispunten). Een eventuele terugval van de economische groei in de VS zal het rendement op overheidsobligaties omhoog stuwen. Daarom blijven wij bij onze raming dat Amerikaans 10-jaarsschatkistpapier aan het einde van 2014 meer dan 3,2% zal noteren. Met andere woorden: als ons economische basisscenario juist blijkt, wordt het rendement dit jaar vooral aan het begin van het jaar gegenereerd. De meeste economen verwachten dat de Federal Reserve haar obligatieaankoopprogramma eind dit jaar zal beëindigen. Op 20 maart 2014 zinspeelde Janet Yellen op renteverhogingen vanaf begin Dit betekent dat de eerste renteverhoging in de VS eerder komt; daarom denken wij dat de koersen voor kortere looptijden zullen dalen. In Europa, valt de groei mee, maar is de inflatie lager dan verwacht. De investment bank Goldman Sachs verwacht dat de rente op de volgende vergadering van de ECB zal worden verlaagd. Ons model gaat uit van een rente van 2,1% op 10-jaars-Bunds over 12 maanden. Er kunnen onconventionele monetaire beleidsmaatregelen nodig zijn om te zorgen voor een duurzaam herstel, maar de jongste uitspraken van ECB-president Mario Draghi wijzen nog niet in die richting. De aanhoudende druk in de markten voor obligaties van opkomende landen heeft onlangs geleid tot een verrassende koopinteresse voor staatsobligaties van perifere eurolanden. De spreads op staatsobligaties van enkele grote perifere eurolanden ten opzichte van 10-jaars-Bunds zijn gedaald tot onder 2%. Wij hebben besloten de weging van staatsobligaties van perifere eurolanden (Italië en Spanje) te verlagen, maar we blijven positief. De rendementen zijn minder aansprekend, maar de koersen gaan uit van 100% nakoming van de verplichtingen. Hoewel moeilijk valt te bevatten wat de kapitaalstromen naar deze activaklasse zou kunnen verleggen, kunnen politieke risico s eerder vroeg dan laat weer de kop opsteken De kredietspreads zijn de afgelopen paar maanden verder verkrapt. Nu het risico in opkomende markten is toegenomen, is de jacht op rendement moeilijker geworden. Omdat het monetair beleid soepel blijft, zullen de rendementen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd stijgen. Door de eerder dan verwachte koerscorrectie voor kortlopende rendementen in de VS beginnen wij in onze zoektocht naar rendement nu toch serieuzer te denken aan Europese bedrijfsobligaties. Vooral Europese financiële instellingen blijven op de weg naar herstel, met een lagere schuldenlast en een aantrekkende winstgroei. Maar omdat de spreads al niet veel meer kunnen krimpen, is het totaalrendement beperkt. Wij hebben de weging van hoogrentende obligaties verlaagd, maar blijven onverminderd positief. Ze bieden een rendement op einddatum van tussen 5% en 6%, maar de koersen zijn gebaseerd op 100% nakoming van de verplichtingen; in dit stadium leveren ze waarschijnlijk erg weinig waarde op, ook al bieden ze een aantrekkelijk rendement. Omdat de Europese kredietcyclus maanden achterloopt op de Amerikaanse, geven wij de voorkeur aan Europese hoogrentende obligaties, ook al wordt bij dit papier de liquiditeit meer beperkt dan bij Amerikaanse papier. Staatsobligaties van opkomende markten zijn waarschijnlijk de enige activaklasse met een rendement dat synoniem is met waarde. Selectief zijn en zich beperken tot in harde valuta s luidende staatsobligaties, is voor de belegger van cruciaal belang. Toch moet het algemene verhaal van nooit eindigende groei duidelijk plaats maken voor analyses per land. De huidige spread op staatsobligaties van opkomende markten komt overeen met de gemiddelde 5-jaars-spread (340 basispunten). Voor die activaklasse verwachten wij nauwelijks een positieve bijdrage van rendementsverkrapping. Volgens ons zullen selectiviteit en in harde valuta s luidende staatsobligaties bevredigende risicogecorrigeerde rendementen opleveren. 5

6 Als de euro met 10% stijgt, daalt de inflatie met 0,5 procentpunt Valuta s: USD en EUR Conclusie De Europese Centrale Bank (ECB) erkent dat een sterke euro de deflatiedruk verhoogt. De president van de ECB, Mario Draghi, schat dat een stijging van de euro met 10% de inflatie met 0,5 procentpunt verlaagt. Op middellange tot lange termijn blijven wij positief over de Amerikaanse dollar: het dichten van het tekort op de lopende rekening, de voortdurende versnelling van de economische groei en de hoge winstgevendheid in de bedrijvensector zullen de Amerikaanse dollar omhoog blijven jagen. Deze factoren zijn bepalend voor de koersontwikkeling van de greenback op middellange tot lange termijn. Op korte termijn is er geen onmiddellijke reden waarom de aanhoudend lage volatiliteit van de USD/EUR-wisselkoers zou omslaan. De afbouw van de kwantitatieve versoepeling in de VS, in combinatie met een zekere mate van balansverlenging door de ECB, zou voor een kentering kunnen zorgen in deze periode van stabiliteit. Maar alvorens de ECB het nodige doet om de eenheidsmunt te verzwakken, zal de euro waarschijnlijk eerst verder moeten stijgen ten opzichte van de USD (hierbij is een koers van meer dan 1,4 essentieel). Grondstoffen en goud Goud heeft een tweecijferig rendement geïncasseerd doordat enkele vervelende verrassingen (de Oekraïne en de zwakke economische groei in de VS) sommige beleggers ertoe aanzetten om in het eerste kwartaal wat goud op te potten, een mogelijkheid die wij in onze vorige BIL- Board niet hadden uitgesloten. Het wereldwijde economische herstel en de opwaartse druk op de Amerikaanse obligatierendementen zullen het de goudfanaten behoorlijk moeilijk maken. Olie is veel stabieler gebleken dan goud. De ruwe-olieprijs (Bloomberg Ticker CL1) schommelt al drie jaar binnen een vaste bandbreedte (bovengrens USD 114, ondergrens USD 79). Tot dusverre was de veronderstelde break-even prijs voor de productie van schalieolie USD 90. Dit gaf de ruwe olieprijs een stevig steuntje in de rug telkens als hij onder die drempel dook. Tegen de achtergrond van de sterkste toename van de vraag in de VS in de afgelopen tien jaar heeft het Internationaal Energieagentschap onlangs zijn ramingen van het wereldwijde olieverbruik verhoogd. Wij betwijfelen nog steeds of een sterkere groei van de Amerikaanse economie zich rechtstreeks zal vertalen in een hogere wereldvraag naar olie. De grote vraag is echter hoe de annexatie van de Krim zal uitpakken en of deze gevolgen zal hebben voor de olie- en gasprijzen. Koper is handelstechnisch gezien door een grote barrière gebroken. De spanningen in het Chinese financiële systeem waren voor grote marktspelers aanleiding hun onderpand te smelten omdat koper in China wordt gebruikt als onderpand voor kredietlijnen. De meeste analisten verwachten echter dat de koperprijs in 2014 zal gaan dalen. Voor de ontwikkeling van de koperprijs geven de Chinese economie, de wisselkoers van de USD en de groei van de wereldeconomie de doorslag. Wij blijven pessimistisch over koper. Ondanks enkele uitdagingen zoals de Oekraïnecrisis en de zwakke economische groei in de VS handhaven wij onze positionering, Aandelen blijven onze favoriete activaklasse, hoewel we in 2014 zeker iets meer volatiliteit verwachten. De risico/rendementsverhouding voor obligaties is erg onevenwichtig en hangt sterk af van een geleidelijke stijging van de rente. Wij denken dat de ontwikkelde markten beter zullen blijven presteren dan de opkomende markten. Wat aandelen betreft, denken wij dat Europese aandelen nog steeds ruimte over hebben om hun cyclisch risico terug te brengen; in de VS is het opwaarts potentieel enigermate beperkt doordat de marges pieken en de waarderingen hoger liggen. Met andere woorden, Europese aandelen zouden beter moeten presteren dan Amerikaanse aandelen. Wellicht krijgen particuliere beleggers die participeren in de cyclische opvering van Europese aandelen nu weer wat vertrouwen. Bij gebrek aan voorspelbaarheid zijn wij onzeker over de lagere economische groei in Japan. Om de economische groei weer op gang te brengen, zullen de centrale banken op een of andere manier moeten bevestigen dat zij van plan zijn hun soepele monetaire beleid te handhaven. Eventuele hieruit voortvloeiende marktvolatiliteit zal worden aangegrepen om selectief in harde valuta s luidende obligaties van opkomende markten bij te kopen. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om aandelen uit opkomende markten te kopen. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-04/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 21 maart Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook als is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 U kunt deze nieuwsbrief en eerdere afleveringen vinden op onze website:

Best Local Private Bank 07/12

Best Local Private Bank 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Zomer 2014 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Op 5 juni 2014 waagde de ECB zich op onbekend terrein: zij besloot haar

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur Ti Juli Augustus Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie