BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12"

Transcriptie

1 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke gebeurtenissen verrast: de annexatie van de Krim door Rusland en de lage economische groei in het eerste kwartaal in de Verenigde Staten. In Europa begint de economische groei eindelijk aan te trekken. Wij danken u omdat u er mede voor gezorgd hebt dat BIL zowel in de categorie Beste lokale particuliere bank in Luxemburg als in de categorie Beste particuliere bank voor zeer vermogende cliënten in Luxemburg overwinningen behaalde in de editie 2014 van Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey. BIL is buitengewoon verheugd dat onze expertise en professionaliteit in dit overzicht zijn erkend. Alle lof voor ons personeel, dat het mogelijk maakt onze klanten de dienstverlening, expertise en reactiviteit te bieden die zij zoeken. Wij zijn er om u onder deze moeilijke omstandigheden te helpen bij uw beleggingen. Wij werken hard om antwoord te geven op uw financiële vragen over uw vermogenspositie, waarbij we gebruikmaken van onze onpartijdige expertise en u transparante adviezen geven en beleggingsdiensten aanbieden. Aarzel niet contact op te nemen met uw BILadviseur of een van onze beleggings experts. De wereldwijde cyclus is intact De ontwikkelde markteconomieën zullen steeds sterker worden. Net zoals de Federal Reserve denken ook wij dat de groeivertraging in de VS tijdelijk is: Uit een aantal gepubliceerde cijfers blijkt dat de bestedingen lager waren dan de analisten hadden verwacht, vertelde Janet Yellen de leden van het bankencomité van de Senaat eind februari. Dat kan deels het gevolg zijn van de slechte weersomstandigheden, maar op dit moment is moeilijk uit te maken in hoeverre. Uit recente gegevens van de Federal Reserve blijkt dat de industriële productie in Opsplitsing BBP-groei eurozone 2014r en 2015r de VS in februari het snelst is gegroeid van de afgelopen zes maanden. Daarom zou het ons niet verbazen als de economische groei op meer dan 3% uitkomt. In Europa staat de economie dit jaar echter in het teken van continuïteit. In het vierde kwartaal van 2013 viel de economische groei mee en Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, heeft onlangs voorspeld dat de economie van de eurozone dit jaar met 1,2% zal groeien geraamd vs geraamd vs Reële BBP-groei (%) 1,10% 1,70% Particuliere bestedingen 0,30% 0,60% Voorraadmutaties 0,40% 0,40% Bruto-investeringen in kapitaalgoederen 0,20% 0,40% Overheidsuitgaven 0,10% 0,20% Saldo handelsbalans 0,00% 0,10% Bron: JP Morgan, BIL Onze verwachtingen voor de meeste opkomende markteconomieën zijn minder optimistisch. In het algemeen zullen opkomende markten het met minder groei moeten doen als gevolg van stijgende kapitaalkosten en het einde van de grondstoffencyclus. Met name China moet berekend zijn op een expansie die niet uitsluitend op krediet kan berusten. Met andere woorden, het begrip kapitaalkosten wordt voor veel Chinese bedrijven een realiteit. Yves Kuhn Chief Investment Officer

2 Yves Kuhn Chief Inves tment Officer Olivier Goemans Head of Cross Assets Ronnie Vaknin Head of Equities Verrassingen eerste kwartaal De Amerikaanse groei en, wat belangrijker is, de Amerikaanse economische cijfers bleven achter bij de consensus en onze verwachtingen. Wij kunnen ons vinden in de verklaring van de Federal Reserve dat de op twee na koudste winter in de geschiedenis van de VS een negatief effect heeft gehad op het gedrag van consumenten en bedrijven. De stijging van de voorraden aan het einde van 2013 drukte waarschijnlijk ook de economische groei. - De economische groei in Japan viel tegen; de grootste boosdoener was waarschijnlijk het begrotingsbeleid. Volgens investment bank Morgan Stanley zal de combinatie van een forse belastingverhoging en een bescheiden uitgavenbeperking waarschijnlijk leiden tot een lagere groei. Risico s voor ons basisscenario - De lange rente onderging in zowel Europa als de VS een correctie, terwijl aandelen in de uitverkoop gingen. Dit is karakteristiek voor een markt die een tragere groei of een vlucht in kwaliteit verwacht. Het is nog niet duidelijk is of dit veroorzaakt werd door de lage economische cijfers uit de VS of door de Krimcrisis, of beide. - De druk op de opkomende markten is toegenomen. De voortdurende bezorgdheid over de groei vanwege de situatie in China en geopolitieke druk in Oost-Europa was niet bevorderlijk voor deze markten, hoewel de daling van het langlopend rendement (op Amerikaans schatkistpapier) de meeste opkomende markten enig respijt heeft gegeven. - Grondstoffen en goud kenden het nieuwe jaar een goede start; de crisissfeer blies wind in de zeilen. De goede resultaten van deze activaklassen waren niet verrassend: de goudkoers is positief gecorreleerd met een dalende rente en de flinke stijging van de tarwe- en de maïsprijs (meer dan 15% omhoog) was de weerslag van de onzekerheden rond een van de grootste exporteurs van deze landbouwproducten, de Oekraïne. De Krim: een geopolitiek risico met wereldwijde gevolgen? Omdat de Krimcrisis maar voortduurt, vragen veel beleggers zich af wat ze moeten doen en hoe ze hun portefeuille kunnen beschermen. Er is echter geen eenvoudig antwoord op de vraag hoe een portefeuille in deze omstandigheden moet worden gepositioneerd: het staartrisico, belichaamd door geschrokken beleggers, kan dramatisch toenemen en risicovolle activa kunnen zonder enig onderscheid massaal worden gedumpt. Uit een oogpunt van assetallocatie maken wij onderscheid tussen kleine marktschokken (beperkt effect op de groei van de wereldeconomie), middelgrote schokken, die ons zouden bewegen tot onderweging van de regio of sector, en ten slotte moeilijk in te schatten schokken die mogelijk nopen tot verlaging van het portefeuillerisico. De sectoren die het meest gevaar lopen, zijn landbouw producten, Russische en Oekraïense aandelen en schuldpapier en, in mindere mate, Midden-Europese economieën en Duitsland. Als Rusland na de annexatie van de Krim verder intervenieert in de Oekraïne, zal het effect daarvan op de energieprijzen grote gevolgen hebben voor de groei van de wereldeconomie. Maar als dit niet gebeurt, houden wij vast aan onze classificatie en zullen wij ons vooralsnog onthouden van het verlagen van de allocatie aan risicovolle activa in onze portefeuilles. Wij wijzen erop dat tijdens de Cubaanse rakettencrisis (14-28 oktober 1962) de maximale daling van de Standard & Poor's 500 beperkt bleef tot 6,6%. hogere volatiliteit tussen activaklassen. Betere cijfers zouden de rendementen aanzienlijk kunnen doen stijgen. Het gaat er uiteindelijk om hoe de markt een stijging van het obligatierendement interpreteert: als stijgende rendementen worden gezien als een teken dat de economie verrassend sterk is, zullen aandelen iets meer ruimte hebben om te stijgen. Anderzijds komen aandelen wellicht in een consolidatiefase te verkeren als de indruk bestaat dat de waardering van obligaties, die al ver achterligt op die van aandelen, meer aansluiting begint te vinden bij de economische realiteit. Harde landing in China Het eerste geval van wanbetaling van bedrijfsobligaties in China (Shanghai Chaori Solar Energy) dat zich onlangs voordeed, toont aan dat China bereid is het bedrijfsleven te laten voelen wat schuld echt kost. Omdat kleine particuliere bedrijven toch al te maken hebben met hoge leentarieven, maken wij ons meer zorgen over staatsbedrijven of bedrijven in strategische sectoren (onder meer zonnepanelen) omdat het streven om de groei van de kredietverlening aan banden te leggen ernstige gevolgen kan hebben voor de economische groei in China. Waar we vooral op moeten letten, zijn de vastgoedbedrijven. Uitvoer naar China in % van het BBP Spanje Portugal Italië Koninkrijk-vlak Verenigde Staten Frankrijk Oostenrijk Ierland Euro-zone Nederland België Duitsland Japan Australië 5% 4% 3% 2% 1% De sterke economische groei in de VS leidt wellicht tot een chaotische uitverkoop van schatkistpapier en een Bron: JP Morgan, BIL 0% 2

3 Wij geven de voorkeur aan auto s en banken omdat daarmee het meest kan worden geprofiteerd van een economisch herstel Beleidsfouten ECB leiden tot deflatie en een stijgende euro De Europese Centrale Bank (ECB) onderschat nog steeds de deflatiedruk. ECB-president Mario Draghi voorspelde onlangs een kerninflatie (exclusief energie, voedsel en wijzigingen in de indirecte belastingen) van 1% dit jaar en 1,7% in Deze voorspellingen lijken niet in overeenstemming met de op dit moment aanzienlijke deflatiedruk in de eurozone. Een stijgende euro verhoogt deze deflatiedruk. Als de euro blijft stijgen tegenover de Amerikaanse dollar, wordt het steeds waarschijnlijker dat de ECB overgaat tot kwantitatieve versoepeling. Een wisselkoers van 1,4 à 1,5 tegenover de greenback zou de pijngrens zijn. Onze allocatie Aandelen 30 MSCI Euro-zone 12 month forward earnings per share De wereldwijde cyclus is intact, ondanks recente verrassingen en geopolitieke drukpunten. Gelet op de snelle stijging van de waarderingsratio s in 2013, verwachten we dat de belangrijkste aanjager van het aandelenrendement dit jaar de winstgroei zal zijn. Europese aandelen: weer groei verwacht Sinds het dieptepunt van 2011 is de hele stijging van Europese aandelen voortgekomen uit hogere waarderingsratio s. In alle drie afgelopen jaren zijn de ramingen van de winstgroei in de eurozone drastisch naar beneden bijgesteld: de geraamde winst per aandeel kwam 35% onder de piek van 2007 te liggen. Door deze her-herwaardering is de koers/winstverhouding op basis van de over het komende boekjaar verwachte winst in Europa gestegen tot het hoogste niveau in tientallen jaren, maar beleggers kijken in de eerste plaats nog steeds naar genormaliseerde waarderingen, die veel aantrekkelijker lijken. Omdat de winstgroei in de eurozone in 2014 momenteel geraamd wordt op circa 12%, denken wij dat de neerwaartse bijstellingen beperkt zullen zijn en dat de bedrijfswinsten voor het eerst in vier jaar kunnen worden beschouwd als een aanjager. Een belangrijke reden waarom beleggers bereid zijn verder te kijken dan kortetermijnwaarderingen, is de hoop op een sterker winstherstel. Het macro-economische nieuws uit de EU was gunstig: de groei van het BBP zal naar verwachting toenemen van 0,4% in 2013 naar +1% in 2014 en de spreads in de perifere landen dalen. Dat de inkoopmanagersindexen in de eurozone momenteel op 53 staan, houdt in dat de winst per aandeel met ten minste 10% groeit. Daarom denken wij dat de winst per aandeel in euro eerder vroeg dan laat zal aantrekken % - 19% Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL Bij Europese aandelen geven wij nog steeds de voorkeur aan auto s en banken omdat daarmee het meest kan worden geprofiteerd van een economisch herstel en omdat ze verhandeld worden tegen aantrekkelijke waarderingen. In Europa steeg de autoverkoop in februari met bijna 8%. Dat was de zesde maandstijging op rij, maar de autoverkoop ligt nog altijd 30% onder de piek van de vorige cyclus. Banken in de eurozone worden momenteel verhandeld tegen een koers/boekwaarde-verhouding van 0,9 op basis van het lopende boekjaar, ofwel een disagio van 22% vergeleken met relatieve marktwaarden in het verleden, terwijl de voor het volgende boekjaar geraamde winstgroei de laatste paar maanden aan het toenemen is. Elders handhaven wij onze onderweging van aandelen die relatief sterk afhankelijk zijn van opkomende markten, zoals niet-duurzame consumptiegoederen en materialen, en geven wij de voorkeur aan namen met een grotere blootstelling aan Europa en de VS. Basisconsumptiegoederen zijn nog steeds duur; de bedrijven zijn hun prijszettingskracht nog steeds kwijt en de volumegroei valt nog steeds tegen. Grondstoffen zijn het sterkst afhankelijk van opkomende markten (voor 38% van de omzet). De waarderingen lijken niet bijzonder hoog en het winstcijferseizoen was relatief goed, maar de sector blijft kwetsbaar voor dalingen van de metaalprijzen. De toename van het aanbod op het moment dat de vraag afneemt, zal de prijzen van de meeste metalen, en met name van koper en ijzererts, onder druk zetten. 3

4 Amerikaanse aandelen: vooraan in de cyclus, maar niet op de markten De Amerikaanse economische groei is onlangs tot stilstand gekomen. Voor de bedrijfswinsten wordt dit jaar een groei verwacht van circa 8%; het niveau ligt nu al boven de piek van De VS loopt voorop in de economische cyclus; anders dan in Europa behoren stijgende waarderingsratio s daar al tot het verleden. De koers/winstverhouding op basis van het komende boekjaar staat nu op 15,7 en de marges zijn lange tijd niet zo hoog geweest. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Nettowinstmarge in de VS (% van de omzet) De eurozone blijft op relatieve basis onze favoriete regio Bron: Thomson Reuters Datastream, BIL Hoewel de koersbepalende factoren voor aandelen momenteel overtrokken lijken, denken wij dat de economische situatie in de VS gunstig blijft voor Amerikaanse aandelen: volgens het IMF mag dit jaar een BBP-groei van circa 2,8% worden verwacht, een kleiner overheidstekort zal waarschijnlijk positief uitwerken en volgens ons zou de verdere verbetering van de arbeidsmarkt het herstel van de consumentenbestedingen een impuls moeten geven. Hoewel we niet verwachten dat de aandelenrendementen het niveau van 2013 weer zullen halen, denken we dat de VS dit jaar potentieel heeft voor hoog-eencijferige positieve rendementen, maar relatief gezien blijft de eurozone onze voorkeursregio. Onze favoriete sector in de VS is technologie. De balansen zijn gezond en het is de enige sector met meer liquide middelen dan schulden. Daardoor is de technologie het best gepositioneerd voor dividendverhoging, aandeleninkoop, hogere investeringen en het doen van overnames. De waarderingen zijn ook aantrekkelijk, want technologieaandelen, die normaal gesproken een premie doen van 20%, worden tegen een disagio verhandeld. 4

5 Druk in de markten voor obligaties van opkomende landen heeft de koopinteresse voor staatsobligaties van perifere landen vergroot Rente Het rendement op zowel Duits als Amerikaans langlopend schatkistpapier zal de komende maanden mager uitvallen, want wij verwachten dit jaar opwaartse druk op de obligatierente. Wij hebben de weging van zowel Amerikaanse als Duitse staatsobligaties verlaagd naar onderwogen. De laatste drie maanden zijn obligaties sterk gestegen (Amerikaans 10-jaarsschatkistpapier met wel 40 basispunten). Een eventuele terugval van de economische groei in de VS zal het rendement op overheidsobligaties omhoog stuwen. Daarom blijven wij bij onze raming dat Amerikaans 10-jaarsschatkistpapier aan het einde van 2014 meer dan 3,2% zal noteren. Met andere woorden: als ons economische basisscenario juist blijkt, wordt het rendement dit jaar vooral aan het begin van het jaar gegenereerd. De meeste economen verwachten dat de Federal Reserve haar obligatieaankoopprogramma eind dit jaar zal beëindigen. Op 20 maart 2014 zinspeelde Janet Yellen op renteverhogingen vanaf begin Dit betekent dat de eerste renteverhoging in de VS eerder komt; daarom denken wij dat de koersen voor kortere looptijden zullen dalen. In Europa, valt de groei mee, maar is de inflatie lager dan verwacht. De investment bank Goldman Sachs verwacht dat de rente op de volgende vergadering van de ECB zal worden verlaagd. Ons model gaat uit van een rente van 2,1% op 10-jaars-Bunds over 12 maanden. Er kunnen onconventionele monetaire beleidsmaatregelen nodig zijn om te zorgen voor een duurzaam herstel, maar de jongste uitspraken van ECB-president Mario Draghi wijzen nog niet in die richting. De aanhoudende druk in de markten voor obligaties van opkomende landen heeft onlangs geleid tot een verrassende koopinteresse voor staatsobligaties van perifere eurolanden. De spreads op staatsobligaties van enkele grote perifere eurolanden ten opzichte van 10-jaars-Bunds zijn gedaald tot onder 2%. Wij hebben besloten de weging van staatsobligaties van perifere eurolanden (Italië en Spanje) te verlagen, maar we blijven positief. De rendementen zijn minder aansprekend, maar de koersen gaan uit van 100% nakoming van de verplichtingen. Hoewel moeilijk valt te bevatten wat de kapitaalstromen naar deze activaklasse zou kunnen verleggen, kunnen politieke risico s eerder vroeg dan laat weer de kop opsteken De kredietspreads zijn de afgelopen paar maanden verder verkrapt. Nu het risico in opkomende markten is toegenomen, is de jacht op rendement moeilijker geworden. Omdat het monetair beleid soepel blijft, zullen de rendementen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd stijgen. Door de eerder dan verwachte koerscorrectie voor kortlopende rendementen in de VS beginnen wij in onze zoektocht naar rendement nu toch serieuzer te denken aan Europese bedrijfsobligaties. Vooral Europese financiële instellingen blijven op de weg naar herstel, met een lagere schuldenlast en een aantrekkende winstgroei. Maar omdat de spreads al niet veel meer kunnen krimpen, is het totaalrendement beperkt. Wij hebben de weging van hoogrentende obligaties verlaagd, maar blijven onverminderd positief. Ze bieden een rendement op einddatum van tussen 5% en 6%, maar de koersen zijn gebaseerd op 100% nakoming van de verplichtingen; in dit stadium leveren ze waarschijnlijk erg weinig waarde op, ook al bieden ze een aantrekkelijk rendement. Omdat de Europese kredietcyclus maanden achterloopt op de Amerikaanse, geven wij de voorkeur aan Europese hoogrentende obligaties, ook al wordt bij dit papier de liquiditeit meer beperkt dan bij Amerikaanse papier. Staatsobligaties van opkomende markten zijn waarschijnlijk de enige activaklasse met een rendement dat synoniem is met waarde. Selectief zijn en zich beperken tot in harde valuta s luidende staatsobligaties, is voor de belegger van cruciaal belang. Toch moet het algemene verhaal van nooit eindigende groei duidelijk plaats maken voor analyses per land. De huidige spread op staatsobligaties van opkomende markten komt overeen met de gemiddelde 5-jaars-spread (340 basispunten). Voor die activaklasse verwachten wij nauwelijks een positieve bijdrage van rendementsverkrapping. Volgens ons zullen selectiviteit en in harde valuta s luidende staatsobligaties bevredigende risicogecorrigeerde rendementen opleveren. 5

6 Als de euro met 10% stijgt, daalt de inflatie met 0,5 procentpunt Valuta s: USD en EUR Conclusie De Europese Centrale Bank (ECB) erkent dat een sterke euro de deflatiedruk verhoogt. De president van de ECB, Mario Draghi, schat dat een stijging van de euro met 10% de inflatie met 0,5 procentpunt verlaagt. Op middellange tot lange termijn blijven wij positief over de Amerikaanse dollar: het dichten van het tekort op de lopende rekening, de voortdurende versnelling van de economische groei en de hoge winstgevendheid in de bedrijvensector zullen de Amerikaanse dollar omhoog blijven jagen. Deze factoren zijn bepalend voor de koersontwikkeling van de greenback op middellange tot lange termijn. Op korte termijn is er geen onmiddellijke reden waarom de aanhoudend lage volatiliteit van de USD/EUR-wisselkoers zou omslaan. De afbouw van de kwantitatieve versoepeling in de VS, in combinatie met een zekere mate van balansverlenging door de ECB, zou voor een kentering kunnen zorgen in deze periode van stabiliteit. Maar alvorens de ECB het nodige doet om de eenheidsmunt te verzwakken, zal de euro waarschijnlijk eerst verder moeten stijgen ten opzichte van de USD (hierbij is een koers van meer dan 1,4 essentieel). Grondstoffen en goud Goud heeft een tweecijferig rendement geïncasseerd doordat enkele vervelende verrassingen (de Oekraïne en de zwakke economische groei in de VS) sommige beleggers ertoe aanzetten om in het eerste kwartaal wat goud op te potten, een mogelijkheid die wij in onze vorige BIL- Board niet hadden uitgesloten. Het wereldwijde economische herstel en de opwaartse druk op de Amerikaanse obligatierendementen zullen het de goudfanaten behoorlijk moeilijk maken. Olie is veel stabieler gebleken dan goud. De ruwe-olieprijs (Bloomberg Ticker CL1) schommelt al drie jaar binnen een vaste bandbreedte (bovengrens USD 114, ondergrens USD 79). Tot dusverre was de veronderstelde break-even prijs voor de productie van schalieolie USD 90. Dit gaf de ruwe olieprijs een stevig steuntje in de rug telkens als hij onder die drempel dook. Tegen de achtergrond van de sterkste toename van de vraag in de VS in de afgelopen tien jaar heeft het Internationaal Energieagentschap onlangs zijn ramingen van het wereldwijde olieverbruik verhoogd. Wij betwijfelen nog steeds of een sterkere groei van de Amerikaanse economie zich rechtstreeks zal vertalen in een hogere wereldvraag naar olie. De grote vraag is echter hoe de annexatie van de Krim zal uitpakken en of deze gevolgen zal hebben voor de olie- en gasprijzen. Koper is handelstechnisch gezien door een grote barrière gebroken. De spanningen in het Chinese financiële systeem waren voor grote marktspelers aanleiding hun onderpand te smelten omdat koper in China wordt gebruikt als onderpand voor kredietlijnen. De meeste analisten verwachten echter dat de koperprijs in 2014 zal gaan dalen. Voor de ontwikkeling van de koperprijs geven de Chinese economie, de wisselkoers van de USD en de groei van de wereldeconomie de doorslag. Wij blijven pessimistisch over koper. Ondanks enkele uitdagingen zoals de Oekraïnecrisis en de zwakke economische groei in de VS handhaven wij onze positionering, Aandelen blijven onze favoriete activaklasse, hoewel we in 2014 zeker iets meer volatiliteit verwachten. De risico/rendementsverhouding voor obligaties is erg onevenwichtig en hangt sterk af van een geleidelijke stijging van de rente. Wij denken dat de ontwikkelde markten beter zullen blijven presteren dan de opkomende markten. Wat aandelen betreft, denken wij dat Europese aandelen nog steeds ruimte over hebben om hun cyclisch risico terug te brengen; in de VS is het opwaarts potentieel enigermate beperkt doordat de marges pieken en de waarderingen hoger liggen. Met andere woorden, Europese aandelen zouden beter moeten presteren dan Amerikaanse aandelen. Wellicht krijgen particuliere beleggers die participeren in de cyclische opvering van Europese aandelen nu weer wat vertrouwen. Bij gebrek aan voorspelbaarheid zijn wij onzeker over de lagere economische groei in Japan. Om de economische groei weer op gang te brengen, zullen de centrale banken op een of andere manier moeten bevestigen dat zij van plan zijn hun soepele monetaire beleid te handhaven. Eventuele hieruit voortvloeiende marktvolatiliteit zal worden aangegrepen om selectief in harde valuta s luidende obligaties van opkomende markten bij te kopen. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om aandelen uit opkomende markten te kopen. Yves Kuhn Chief Investment Officer DM NL-04/14 Omdat de economische omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, gelden de in deze verkenning gegeven informatie en gepresenteerde opinies slechts per 21 maart Deze publicatie is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en informatie die betrouwbaar wordt geacht. Ook als is er bijzondere aandacht besteed aan de inhoud, er kan geen garantie worden gegeven, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en volledigheid ervan. Banque Internationale à Luxembourg SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, en is niet verantwoordelijk, voor de in dit document gegeven informatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie; het is geen aanbieding of uitnodiging om beleggingen te doen. Alvorens op basis van deze informatie een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers zelf af te wegen of de hierin opgenomen informatie tegemoetkomt aan hun behoeften en doelstellingen, dan wel advies in te winnen. Banque Internationale à Luxembourg SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen, van welke aard dan ook, die door de gebruiker van deze publicatie worden genomen en op enigerlei wijze op deze publicatie zijn gebaseerd, noch voor verliezen of schade ten gevolge van het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, of verder worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banque Internationale à Luxembourg SA. Deze publicatie is opgesteld door: Banque Internationale à Luxembourg ı 69, route d Esch ı L-2953 Luxembourg ı Tel ı Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 U kunt deze nieuwsbrief en eerdere afleveringen vinden op onze website:

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015 Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 215 J.P. Morgan Asset Management heeft het genoegen u de nieuwste editie van Kwartaalperspectieven aan te bieden. Dit stuk gaat dieper in op kernthema s uit onze

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland;

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland; Kwartaalbericht Dans van Zorba (Trio Hellenique) Juli 2015 Samenvatting Nervositeit op de financiële markten blijft aanhouden; We houden vast aan onze positionering in alle categorieën; Griekenland dicteert

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie