In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen"

Transcriptie

1 De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Zwitserland, onder nul duiken. Vooral Zwitserland valt op: De Zwitserse rente is negatief voor de looptijden tot en met tien jaar. Het was het eerste land dat tienjarige obligaties veilde tegen een negatieve rente, wat betekent dat beleggers die de effecten kochten de Zwitserse overheid geld toestopten om hun geld gedurende tien jaar bij te houden. Dat is de langste looptijd die direct aan beleggers werd verkocht tegen een negatieve rente in een context van dreigende deflatie in het land. De Duitse rente is negatief voor looptijden tot en met zeven jaar. De Zwitserse veiling is nog maar eens een voorbeeld van de ongeziene monetaire versoepeling van de centrale banken, die de financieringskosten in de hele wereld heeft doen dalen. Europese obligaties hebben beleggers nu al zeven kwartalen op rij winst opgeleverd in een context waarin Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, zijn belofte van 2012 om al het nodige te zullen doen om de euro te redden nakomt met een effecteninkoopprogramma in het kader waarvan voor ongeveer 1,1 biljoen EUR aan obligaties zal worden gekocht. Na de uitbreiding van de voor aankoop in aanmerking komende soorten activa naar staatsobligaties vorige maand daalde de rente op staats- en bedrijfsobligaties in de regio tot een recordlage 0,52%, zo blijkt uit de Bloomberg-index van staatsobligaties uit de eurozone.

2 In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen. De verdeling van de obligatie-aankopen van de Europese Centrale Bank in de eerste maand geeft beleggers aanwijzingen over hoe ze zich moeten positioneren in de komende maanden, waarin het programma verder zal worden uitgevoerd. De ECB heeft laten weten 41,68 miljard EUR aan staatsobligaties te hebben gekocht in maart. De Duitse aankopen, die 11,1 miljard EUR beliepen, vertegenwoordigden het grootste deel daarvan. Franse obligaties en obligaties van supranationale instellingen waren goed voor respectievelijk 8,8 miljard EUR en 5,7 miljard EUR, zo blijkt uit cijfers van de ECB. Volgens de ECB was de gemiddelde looptijd van de door de nationale centrale banken gekochte obligaties korter in de kernlanden dan in Spanje en Italië. De gemiddelde looptijd van de in maart gekochte Duitse obligaties bedroeg 8,1 jaar, wat meer dan een jaar minder is dan die van de gekochte Italiaanse obligaties en meer dan drie jaar minder dan die van de gekochte Spaanse obligaties. In Nederland, het nummer vijf van de eurolanden op basis van staatsobligatie-inkopen, vervallen de obligaties die werden aangekocht in het kader van het programma voor kwantitatieve versoepeling van de ECB gemiddeld over 6,7 jaar, terwijl die van Frankrijk een gemiddelde looptijd van 8,2 jaar hebben. Dat kan betekenen dat beleggers niet geneigd zijn om hun langerlopende obligaties van kernlanden tegen de huidige koersen te verkopen, waardoor de koersen zouden kunnen stijgen. Daarom denken wij dat de nationale centrale banken van de kernlanden het moeilijk hadden om verkopers van langerlopend schuldpapier te vinden (zie grafiek). Tegelijkertijd werden in de perifere landen vooral langlopende obligaties gekocht, deels door de beschikbare liquiditeit en deels door het aanbod, dat zich vooral in het lange gedeelte van de rentecurve situeert. Aangezien de nationale centrale banken proberen obligaties met een langere looptijd te kopen om in lijn te komen met hun indexen, verwachten we een neerwaartse en afvlakkende druk op de rentecurve. Beleggers zouden er dan ook moeten van uitgaan dat de rentecurve in de kernlanden zal afvlakken, met een forsere daling van de lange dan de korte rente. De spread tussen de Duitse tweeen dertigjaarsrente verkrapte tot 72 basispunten, het laagste peil sinds 2008 op basis van de slotkoersen. In de VS blijven de verwachtingen van de financiële markten en de monetaire beleidsmakers met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de beleidsrente uiteenlopen (zie grafiek). De belangrijkste oorzaak daarvan is dat beleggers niet overtuigd zijn van de groei- en inflatieverwachtingen van de beleidsmakers. Een lage rente is niet noodzakelijk een perfecte weerspiegeling van de fundamentele situatie van een economie. De buitenlandse kapitaalstromen naar in dollar luidende activa zijn ook een belangrijke factor. Zolang de Federal Reserve meer lijkt te neigen naar een normalisatie van het beleid dan de centrale banken van andere ontwikkelde landen, zal de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties aanhouden.

3 De stijging van de Amerikaanse dollar en de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties in vergelijking met staatsobligaties van de andere G7-landen heeft de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties in de afgelopen twaalf maanden met 377 miljard USD doen stijgen. Niet-Amerikaanse beleggers bezitten nu 6,2 biljoen USD aan Amerikaanse staatsobligaties, met andere woorden 50% van het totaal van 12,5 biljoen USD. De Amerikaanse overheidsrente kan onder de consensusverwachting (tienjaarsrente van 2,74% tegen het eerste kwartaal van 2016) blijven als de trends voor hogerrentende in USD luidende activa gunstig blijven. De verwachting van de markt voor de Amerikaanse tienjaarsrente in het eerste kwartaal van 2016 is sinds 1 januari met 30 bp gedaald tot 2,14%. Analisten verlaagden hun verwachting met 50 bp tot 2,74%. Als de door de markt bepaalde inflatieverwachtingen zich stabiliseren, zal dat normaal gezien tot uiting komen in de nominale rente. Het is mogelijk dat de markt in haar verwachtingen voor de Amerikaanse overheidsrente meer belang hecht aan de impact van de buitenlandse vraag en de sterkere dollar dan analisten denken. => De dertigjarige stierenmarkt van staats- en bedrijfsobligaties loopt wereldwijd waarschijnlijk ten einde, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de obligatiemarkt zal crashen. De kans is groot dat obligaties, vooral staatsobligaties, onder druk komen te staan wanneer de Fed de rente verhoogt, maar onze economisten denken niet dat de tienjaarsrente in de komende twee jaar meer dan 3,3% zal bedragen in de VS en dan 1,5% in de eurozone. => De belangrijkste boodschap van de Fed is dat de Amerikaanse rente slechts geleidelijk zal worden verhoogd. Die versoepelingsgezinde houding is een verrassing en goed nieuws voor risicovolle activa. => De kredietmarkten vinden een tweede adem dankzij de stimuli van de ECB, die beleggers naar rendement doen zoeken, en de Federal Reserve, die meent dat de economie nog niet sterk genoeg is om een gestage stijging van de rente aan te kunnen. Tegen deze achtergrond zijn we overwogen in bedrijfsobligaties (Investment Grade en High Yield) ten opzichte van staatsobligaties. 2.1 Staatsobligaties van perifere eurolanden vs. kernlanden: overweging De vraag naar vastrentende activa blijft groot onder beleggers die staatsobligaties van eurolanden kopen, ondanks een toegenomen aanbod en recordlage rentevoeten. Het overvloedige aanbod doet de rente al evenmin stijgen. De rente was nog nooit eerder zo laag in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Nederland. Belegger gaan ervan uit dat ze nog winst kunnen boeken, aangezien de Europese Centrale Bank, die al een negatieve depositorente hanteert, doelgerichte leningen heeft aangeboden en begonnen is met het inkopen van pandbrieven en gesecuritiseerde obligaties, nu ook staatsobligaties van de regio zal kopen. Door een dergelijk programma zullen er minder obligaties beschikbaar zijn op de secundaire markt.

4 De twee- en vijfjaarsrente vestigden in Duitsland met respectievelijk -0,26% en -0,1% een nieuw laagterecord. Een negatieve rente betekent dat beleggers die de effecten kopen op de vervaldatum hun inleg niet helemaal terugkrijgen. Duitse staatsobligaties hebben volgens de Bloomberg World Bondindexen in de afgelopen twaalf maanden een rendement van 12% gegenereerd. Spaanse en Italiaanse staatsobligaties stegen met respectievelijk 13% en 12% (tegenover -38% voor Griekse staatsobligaties). Ook al vinden veel beleggers dat de rente te snel en te sterk is gedaald, willen zij niet tegen de markt ingaan omdat nieuwe stimuli van de ECB de rente nog lager zullen sturen. Tegen deze achtergrond blijven we beleggen in staatsobligaties van perifere landen (excl. Griekenland). De overheidsrente van de kernlanden komt steeds dichter bij de Japanse rente en deze recordlage obligatierente in de eurozone voedt de vrees voor deflatie. De spread tussen de Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente verruimde weliswaar van 110 basispunten aan het begin van het jaar tot 180 basispunten, maar die tussen de Duitse en de Japanse tienjaarsrente verkrapte in dezelfde periode van 118,8 basispunten tot een recordlage -0,14 basispunten. De Europese rente zou het desinflatiestadium achter zich kunnen laten en geleidelijk kunnen afzakken naar niveaus die in Japan gelinkt worden aan deflatie. Bovendien is de financiële versnippering afgenomen sinds de aankondiging van het OMT-programma, terwijl het herstel van het interne evenwicht in de eurozone vordert. Het concurrentievermogen van sommige

5 perifere landen, vooral Spanje, maar ook Ierland, neemt toe. Een cruciale factor voor het concurrentievermogen van een land is de lopende rekening, de meest omvattende graadmeter van de handel. Deze graadmeter verbetert in de perifere landen, waarvan de oplopende tekorten en staatsschuld de euro dreigden ten onder te doen gaan. Het tekort van Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje samen was eind vorig jaar gedaald tot minder dan 1% van het bruto binnenlands product, tegenover 7% in We hopen dat de volatiliteit relatief laag zal blijven en gaan ervan uit dat beleggers verder zullen zoeken naar rendement en voor staatsobligaties van perifere landen met een lagere risicopremie zullen blijven kiezen. 2.2 Obligaties van groeilanden in harde en lokale munten: onderweging Obligaties van groeilanden genereerden een maandwinst van 2,8% in harde munten en van 1,32% in lokale munten. Die stijging werd gevoed door speculatie dat de Federal Reserve de rente niet zo snel als eerst werd verwacht zal verhogen, die geld naar de groeilanden doet stromen. Handelaars hebben echter opnieuw het gevoel dat de munten van de groeilanden wegzinken. Een korf met 20 munten is dit jaar al met 3,5% gedaald, tot dicht bij het laagste peil sinds 1999, het jaar waarin Bloomberg de gegevens is beginnen bijhouden. Door deze verliezen houden handelaars in opties op de groeilanden zich klaar voor erger: bescherming tegen een verdere daling was in bijna 17 maanden niet meer zo duur. Het toenemende pessimisme onderstreept de ongenade waarin activa van groeilanden gevallen zijn in een context waarin de fors gedaalde grondstoffenprijzen de economie van deze landen afremt en pareltjes als Brazilië en China van hun glans verliezen. Beleggers hebben ook steeds meer genoeg van de renteverlagingen in landen als Turkije en Rusland, die bedoeld zijn om de groei te stimuleren, maar tegelijkertijd ook het rendement van obligaties drukken. De zwakke economische activiteit in China zou een nieuwe dynamiek in gang kunnen zetten voor munten van groeilanden. De Chinese groeivertraging zal wellicht vooral wegen op Aziatische munten en grondstoffenexporteurs. Obligaties van groeilanden zouden opnieuw aantrekkelijk kunnen worden wanneer een lagere volatiliteit carry trades aanmoedigt.

6 De premie die beleggers eisen om te beleggen in obligaties van groeilanden in plaats van obligaties van ontwikkelde landen, die op 9 juni was teruggevallen tot 252 basispunten, het laagste peil in ruim zestien maanden, is opgeveerd tot 293 basispunten. Het herfinancieringsrisico van de regio blijft niettemin laag, omdat het grootste deel van de op vervaldatum komende obligaties (81%) investment-grade is en de economieën van de regio in een behoorlijk tempo blijven groeien. 2.3 Investment-grade bedrijfsobligaties (rating van BBB- of hoger): overweging Amerikaanse investment-grade obligaties zijn het koopje van het jaar voor Europese beleggers die maar moeilijk geld kunnen verdienen op de kredietmarkten in een context waarin de recordstimuli van Mario Draghi de rente drukken. Obligaties van veilige Amerikaanse bedrijven bieden 2,10% meer rente dan soortgelijke Europese effecten. Dat is het grootste verschil sinds De rente is zo laag in Europa dat Amerikaans staatspapier, dat de hoogste rating heeft, slechts 0,9% minder oplevert dan Europese rommelobligaties. De Amerikaanse markt van investment-grade kredieten is een van de weinige markten waar kwaliteitseffecten nog een relatief hoge rente en zelfs opwaarts potentieel bieden.

7 De groeiende kloof op het gebied van monetair beleid verstoort de obligatiemarkten, wat gunstig is voor Amerikaanse kredietnemers en beleggers, aangezien de zoektocht naar rendement kapitaal naar de VS doet stromen. De risicopremie op Amerikaanse investment-grade obligaties is met 1,47% gedaald tot 1,34% sinds de Europese Centrale Bank op 22 januari haar obligatie-inkoopprogramma aankondigde. De vraag naar Amerikaanse effecten wordt deels gevoed door de belangstelling van beleggers voor in dollar luidende activa. Vrees dat Griekenland uit de eurozone stapt en monetaire stimuli hebben de euro fors doen terugvallen, terwijl de Amerikaanse dollar opveert door het vooruitzicht van een renteverhoging van de Federal Reserve. De Fed zou echter wel eens stokken in de wielen kunnen steken. Als de centrale bank lenen duurder maakt, zou de rente op Amerikaanse bedrijfsobligaties mee kunnen stijgen. Voorlopig maken beleggers zich echter meer zorgen over het vinden van alternatieven voor Europese effecten. De gemiddelde rente op in euro luidende investment-grade bedrijfsobligaties viel terug tot een recordlage 0,76%, ofwel minder dan de helft van de 2,1% van eind In euro luidende activa hebben al lang niet meer goedkoop geleken en zullen ook nog lange tijd niet goedkoop lijken Hoogrentende obligaties (ratings lager dan BBB-): overweging Hoewel de spanningen op de internationale markt en het risico op een besmetting van de oliesector naar andere hoogrentende obligaties een risico blijft, hebben we beslist om niet in te gaan tegen de ECB en de andere centrale banken in de wereld, die zich steeds soepeler opstellen. Terwijl de rente op obligaties terugvalt tot nul of dicht bij nul als gevolg van een wereldwijde stijging van de spaarquote en lage investeringen, stellen we vast dat de kwantitatieve versoepeling voor een aanpassing van beleggingsportefeuilles zorgt: beleggers worden steeds kieskeuriger, waardoor de vraag naar de meest speculatieve hoogrentende obligaties toeneemt, waarbij zij enkele de allerslechtste kwaliteit mijden. De kredietmarkten worden zo sterk verstoord door de recordstimuli van de Europese Centrale Bank dat beleggers bereid zijn te betalen om hun cash te beleggen in investment-grade bedrijven als Nestlé, een van de eerste bedrijven ter wereld met een negatieve rente. Als u een obligatie bijhoudt tot de vervaldatum en de rente negatief is, betekent het dat u minder geld terugkrijgt dan dat u ervoor betaalde! Aangezien voorzichtige beleggers kunnen kiezen tussen het kopen van obligaties met een licht negatieve rente, waarbij er tenminste een kans op een koersstijging bestaat, of het deponeren van hun cash op een depositorekening met nauwelijks of geen opwaarts potentieel, worden zij naar bedrijfsobligaties met een hogere rente gedreven. De rente die beleggers gemiddeld eisen op Europese in euro luidende investment-grade bedrijfsobligaties is sinds eind 2013 nagenoeg gehalveerd tot 0,8%, terwijl de gemiddelde rente op hoogrentende obligaties sinds eind juni 2014 is gestegen van 3,2% naar 3,6%.

8 Het stimulusplan van Mario Draghi ter waarde van één biljoen euro blijkt een zegen voor Europese rommelobligaties. Net zoals toen de meest risicovolle kredietnemers van over de hele wereld aangetrokken werden door de VS zolang de Federal Reserve er de economie dopeerde met ongeziene hoeveelheden cash, volgen bedrijven ook nu weer het geld in een context waarin het stimulustij keert. Dat geeft een tweede adem aan de Europese markt van rommelobligaties, die in de afgelopen zes jaar bij de Amerikaanse achterbleef door de strijd van de regio tegen deflatie. Een aantal beleggers voelt zich opnieuw aangetrokken door de markt als gevolg van die hogere rente. Emittenten met een rommelrating hebben volgens door Bloomberg verzamelde gegevens in Europa dit jaar al voor 52 miljard USD aan obligaties uitgegeven, wat meer dan het dubbele is van het uitgiftevolume in dezelfde periode vorig jaar. Dat is ook het grootste volume aan het begin van een jaar ooit. In de VS belopen de uitgiften 127 miljard USD. De rente op rommelobligaties is wereldwijd met 40 basispunten gedaald tot 5,08% sinds de ECB op 22 januari een obligatie-inkoopprogramma ter waarde van één biljoen dollar aankondigde, zo blijkt uit indexen van Bloomberg. Dat is nog altijd meer dan de recordlage 3,42% van juni. ING Belgium NV, Sint Michielswarande Brussels 2015 ING Belgium SA, all rights reserved.

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Obligatiemarkten zijn in 2015 in alle ontwikkelde landen gestegen

Obligatiemarkten zijn in 2015 in alle ontwikkelde landen gestegen DECEMBER 2015 De analyse van Thierry Masset Meer aandacht voor kredietkwaliteit op aandelenmarkt Obligatiemarkten zijn in 2015 in alle ontwikkelde landen gestegen Verdeeldheid onder OPEC-leden houdt olieprijzen

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Negatieve obligatierendementen genereren vrees en afkeer

Negatieve obligatierendementen genereren vrees en afkeer FEBRUARI 2016 De analyse van Thierry Masset Daling zou nog kunnen aanhouden Negatieve obligatierendementen genereren vrees en afkeer Goudbeleggingen beste bescherming tegen val van aandelen in vier jaar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

=> We zijn niet langer onderwogen in grondstoffen, maar blijven afwachtend. Industriële metalen: onderwogen => Neutraal

=> We zijn niet langer onderwogen in grondstoffen, maar blijven afwachtend. Industriële metalen: onderwogen => Neutraal => We zijn niet langer onderwogen in grondstoffen, maar blijven afwachtend. Industriële metalen: onderwogen => Neutraal De Standard & Poor's GSCI Spot-index van 24 grondstoffen is deze maand met 0,5% gestegen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Verschuiving van obligaties naar aandelen

Verschuiving van obligaties naar aandelen DECEMBER 2016 De analyse van Thierry Masset Inspelen op het beleid van Trump Verschuiving van obligaties naar aandelen Grondstoffen boeken hun eerste jaarwinst sinds 2010 De tweede renteverhoging in de

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015 Een blik in de glazen bol van De Tijd 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Een half jaar geleden zag het er nog naar uit dat vooral de Amerikaanse

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Futures Trading Commission.

Futures Trading Commission. => We hebben op korte termijn een long positie in USD en een short positie in EUR Over minstens één aspect van de Amerikaanse economie zijn "stieren en beren" het eens: namelijk dat de dollar, de meest

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Obligatiemarkten profiteren van de verwarring in de Amerikaanse politiek

Obligatiemarkten profiteren van de verwarring in de Amerikaanse politiek MEI 2017 De analyse van Thierry Masset Trump-soap zal wellicht geen invloed hebben op herstel van de bedrijfswinsten Obligatiemarkten profiteren van de verwarring in de Amerikaanse politiek Grondstoffen

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Infrastructuurplannen Trump schudden de obligatiemarkten doorheen

Infrastructuurplannen Trump schudden de obligatiemarkten doorheen NOVEMBER 2016 De analyse van Thierry Masset Een polariserende president leidt tot een gepolariseerde aandelenmarkt Infrastructuurplannen Trump schudden de obligatiemarkten doorheen Golf van optimisme bij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Markten gegijzeld door rente

Markten gegijzeld door rente SEPTEMBER 2016 De analyse van Thierry Masset Janet Yellen negeert druk om rente te verhogen Markten gegijzeld door rente Grondstoffen onder druk door seizoensgebonden factoren Peso als barometer voor Amerikaanse

Nadere informatie

De ECB heeft haar werk gedaan, maar het positieve verrassingseffect van kwantitatieve versoepelingen is verdwenen

De ECB heeft haar werk gedaan, maar het positieve verrassingseffect van kwantitatieve versoepelingen is verdwenen MAART 2016 De analyse van Thierry Masset Bedrijfswinsten onder druk... De ECB heeft haar werk gedaan, maar het positieve verrassingseffect van kwantitatieve versoepelingen is verdwenen Grondstoffen zijn

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 2 november 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office In de update van april dit jaar schreven we nog over de verrassend

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Update september 2013. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update september 2013. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 30 augustus 2013 Rentevisie Update september 2013 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Normalisering. Dat is de stempel die de rentestijging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Update beleggen april 2016

Update beleggen april 2016 Update beleggen april 2016 Twijfels bij beleid centrale banken In mijn column van juli 2014 schreef ik al over de doelstellingen en acties van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf juni 2014 moeten banken

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0 Tienjaarsrente

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie