OVERHEIDSLOKET 2000 VISIE IN 1996 DE E-OVERHEID VANUIT GEBRUIKERSPERSPECTIEF DOT COM BUBBLE TECHNOLOGIE INDEX NASDAQ TUSSEN 1995 EN 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERHEIDSLOKET 2000 VISIE IN 1996 DE E-OVERHEID VANUIT GEBRUIKERSPERSPECTIEF DOT COM BUBBLE TECHNOLOGIE INDEX NASDAQ TUSSEN 1995 EN 2010"

Transcriptie

1 OVERHEIDSLOKET 2000 VISIE IN 1996 DE E-OVERHEID VANUIT GEBRUIKERSPERSPECTIEF LIDWIEN VAN DE WIJNGAERT CENTER FOR EGOVERNMENT STUDIES 17 APRIL 2012 Burgers en bedrijven verwachten snel en eenvoudig toegang te krijgen tot overheidsinformatie en diensten. Om dat te bereiken zullen hun wensen en behoeften het uitgangspunt moeten vormen bij het aanbieden van dienstverlening. [...] Overheidsloket 2000 wordt ook wel de éénloketgedachte genoemd. Een loket is niet alleen een fysieke balie. Ook de telefoon en een Internetloket worden hiertoe gerekend. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is hierbij essentieel. DOT COM BUBBLE TECHNOLOGIE INDEX NASDAQ TUSSEN 1995 EN 2010 I-NUP: VISIE OP DIENSTVERLENING VISIE IN 2011: EÉN DIGITALE OVERHEID: BETERE SERVICE, MEER GEMAK De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. Snel en zeker, één overheid, geen overbodige vragen, transparant en aanspreekbaar. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met burgers en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is of de kwaliteit van de dienstverlening bevordert, maken wij persoonlijk contact mogelijk. MULTI CHANNEL MANAGEMENT IN THEORIE GEBRUIK VAN WEBSITES VAN DE OVERHEID ONTWIKKELING TUSSEN 2006 EN 2010 HOOG BALIE )**!$ &'#$ PRIJS TELEFOON BRIEF )*'*$ %!#$ '(#$ LAAG ONLINE DIENSTEN BASIS DIENSTVERLENING COMPLEX +,-./0,$123$4,$51,67,/4$-,85970$

2 DOEL VAN GERBUIK OPVALLEND VEEL EENVOUDIGE TAKEN REDEN VOOR NIET GEBRUIK KAN IK NIET EN WIL IK NIET... '(#$ "#$ "&#$ %&#$ 0123,456*$3783*/*1$ 931:5;:<*<*=*1>$ ''#$ %&#$ 10$2),$2)3$*/)3$*45/+$ 10$2),$6/)7)-$8)-944*6/:0$ ;4*3<;3$ 10$=/93$*/)3$5<3$2)3$04*$ C.D8.<.1<*1$A33,<*=*1$ >)3$/9$?4)/6/:0$ )*+,-./$ ())*$+),-./0$ GEBRUIK LANDELIJKE DIENSTEN IN 2010 BEPERKT GEBRUIK, GROTE WELWILLENDHEID INTENTIONEEL VS FEITELIJK GEBRUIK DE INTENTIE IS ER WEL, MAAR HET GEBRUIK BLIJFT ACHTER!"#!"# $!"# $!"# %!"# %!"# &!"# '!"# (!!"#,-./0-1234/$ *%#$ )*+,-*./01,# )*+,-*./01,# 2-345# 2-345# 633+# 633+# 77# 77# 859:.+*;<19,# 859:.+*;<19,# =>7# 7.0B500.9:# >9B500.9:# 7..-#95.-# C5.-#,.D.-.9# 50678$ /$ "(#$ ')#$ '(#$ %&#$ %!#$ &%#$ C1D.68;$-<=1.$E1<21<$=81$.1FG0$G1DD1<$->$11<$44<?.44/$ H<01<I1$-E$01$/1D.68;1<$8<=81<$E1<$.1FG0$J-6$G1DD1<$->$ 11<$44<?.44/$ *"#$ *"#$ *%#$ *+#$ Leeftijd )**+,-.% Vrouw Man Geslacht /*012345% FACTOREN VAN INVLOED Basis Laag Midden Hoog Opleiding 671*,.,89% Studerend Huisman/vrouw AOW Werkloos Zelfstandige WAO Maatschappelijke : *1,-;*%7<0,=*% positie Loondienst Studentenhuis Echtpaar, geen kinderen Single Gezin Eenoudergezin Gezinspositie /*>,807<0,=*% Laag Hoog Intentie om te gebruiken en daadwerkelijk gebruik %!"&'%!"&$%!"('%!"($%!"$'% "$$% "$'% "($% "('% "&$%

3 DE ROL VAN KENNIS EN ERVARING NIET IEDEREEN PROFITEERT VAN DE E-OVERHEID Ervaren Onervaren noch onervaren Ervaren Weet niet Foute kennis Goede kennis )*++,-%./01/,+2% VOORKEUR VOOR KANALEN Laag %!"&$% Intentie om te gebruiken en daadwerkelijk gebruik!"'$%!"($% "$$% "($% "'$% Hoog GEBRUIK VAN KANALEN VOORKEUR VOOR KANALEN VOOR VERSCHILLENDE TAKEN GEBRUIK VAN KANALEN WIJZE WAAROP HET CONTACT OOIT HEEFT PLAATSGEVONDEN! GEBRUIK VAN KANALEN WIJZE WAAROP HET CONTACT HET VAAKST PLAATSVINDT OVERHEID EN BURGERS ZEGGEN DIT... IN THEORIE HOOG BALIE PRIJS TELEFOON BRIEF LAAG ONLINE DIENSTEN! BASIS DIENSTVERLENING COMPLEX

4 ...MAAR DOEN DIT! IN DE PRAKTIJK OORZAKEN VAN DE MISMATCH ZOWEL DIGITALE- ALS TAAKVAARDIGHEDEN SCHIETEN TEKORT PRIJS HOOG LAAG ONLINE DIENSTEN TELEFOON BRIEF BALIE - Digitale vaardigheden - Jongeren hebben weinig geduld. Ouderen blijven lang en soms tevergeefs wachten - Elke website is anders, steeds weer een nieuwe leercurve - Taak vaardigheden - Voor een ambtenaar is zoeken en vinden van (overheids)informatie gesneden koek. Voor de gemiddelde burger is het bijzonder en daardoor ingewikkeld BASIS DIENSTVERLENING COMPLEX SOCIAL MEDIA: KENNEN VERUS GEBRUIKEN SOCIAL MEDIA I80823F8=# H+B?B>3# D8E03FGE# 7=93>++0# 7*890:;#<89=6=# 41536#.0123# -./# )*+,# J3E#80# J3E#80#E83K#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"# SOCIAL MEDIA: KENNEN VERUS GEBRUIKEN SOCIAL MEDIA: KENNEN VERUS GEBRUIKEN I80823F8=# H+B?B>3# D8E03FGE# 7=93>++0# 7*890:;#<89=6=# 41536#.0123# -./# )*+,# I3*#,3>:B80# /83J#,3>:B80# I80823F8=# H+B?B>3# D8E03FGE# 7=93>++0# 7*890:;#<89=6=# 41536#.0123# -./# )*+,# GEJ+:C=K3# 7BE# L3*J3M2:36683# GEN3:=9K3#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"#

5 ! WELKE BRONNEN EN KANALEN GEBRUIKEN BEDRIJVEN Legenda (36%) Percentage bedrijven dat een bron noemt [3.1] Gemiddelde frequentie van contact [1] Eenmalig [2] Een enkele keer [3] Een paar keer [4] Een aantal keer [5] Regelmatig [6] Elke maand [7] Elke week Kamer van Koophandel (36%) (8%) SVB AgentschapNL (10%) [2.3] (9%) UWV [2.6] [2.6] (12%) CWI [3.1] [2.7] Formele overheid Belastingdienst (57%) [3.2] [3.0] Gemeente (33%) Intermediairs Bedrijf [4.0] Adviseur / Accountant (22%) Branche organisatie (9%) [3.0] Organisaties [2.6] Vakbond (4%) Persoonlijk netwerk [4.5] Familie / Vrienden (22%) [4.1] [5.1] Collega Extern (15%) Collega Intern (12%) KANAALVOORKEUR BEDRIJVEN , TELEFOON, WWW, F2F... ALLE KANALEN KANAALSTURING Vaakst Liefst! INSTRUMENTEN VOOR KANAALSTURING KANAALSTURING VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BURGER - Communicatie - Het beïnvloeden van kanaalvoorkeuren van burgers door middel van informatieoverdracht. - Doelstelling in termen van kennis, houding en gedrag. - Economisch - Aantrekkelijkheid stimuleren door financieel voordeel, tijdwinst, en/of betere zoekmogelijkheden en informatie. - Doelstelling in termen van beleving van het nut (prijs of tijdvoordeel). - Restrictie - Het beperken of uitbreiden van de toegankelijkheid van kanalen. - Doelstelling in termen van verkrijgbaarheid en/of verplichting. - Product - - Adoptie stimuleren door een beter elektronisch aanbod. - Doelstelling in termen van kwaliteit. Diensten

6 CONCLCUSIE CONCLUSIE - De intentie is er wel, maar het gebruik blijft achter - Hoger opgeleide blanke mannen zijn de gebruikers van de elektronische overheid - Mensen ervaren taken met betrekking tot de overheid als te complex voor het digitale kanaal - De overheid is lang niet de enige bron van informatie - Social media: groeiende gebruik, meer dan een informatiekanaal

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Burgers over de digidrempel heen?

Burgers over de digidrempel heen? TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgers over de digidrempel heen? Hoe kunnen burgers verleid worden tot meer digitale interactie

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Social media op werkvloer: Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Onderzoek naar slimmer samenwerken met social media Amsterdam, september, 2011 Viadesk BV Inleiding De groei van social media

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID!

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! Verklaring, vast te stellen bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

"Wat belangrijk is sturen ze wel met de post"

Wat belangrijk is sturen ze wel met de post "Wat belangrijk is sturen ze wel met de post" Een onderzoek naar communicatiekanaalkeuzes van kwekers Afstudeerscriptie Communication Studies Ankie Hofste "Wat belangrijk is sturen ze wel met de post"

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Wie? Wie? Websites Mogelijkheden. _er is altijd meer. DGN Publishers / P.01

Wie? Wie? Websites Mogelijkheden. _er is altijd meer. DGN Publishers / P.01 Wie? Elke dag moeten consumenten keuzes maken; kiezen voor een nieuwe hypotheek, een ziekenhuis waar je snel terecht kan voor een heupoperatie, een notaris in de buurt of een zorgverzekering die past bij

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie