STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen."

Transcriptie

1 STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. Created by: Powered by:

2 Samenvatting De jeugdwerkloosheid is hoog, jongeren worden steeds vroeger gevraagd om een keuze voor een profiel te kiezen én er blijken tal van studies te worden aangeboden die feitelijk geen perspectief op werk bieden. Reden genoeg om jongeren beter te gaan ondersteunen bij het maken van hun studiekeuze. Goede voorlichting over de arbeidsmarkt geeft jongeren meer inzicht om op latere leeftijd werkloosheid te voorkomen. In oktober 2013 hebben CNV Jongeren (de jongerenvakbond van Nederland) en Stimulansz (innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid) onderzoek gedaan naar de manier waarop jongeren een studiekeuze maken. Het onderzoek geeft inzicht in; wie zijn de belangrijkste beïnvloeders, wat zijn de belangrijkste informatiekanalen, hoe worden zij nu begeleidt en hoe belangrijk vinden jongeren de kans op werk?. In dit rapport worden de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen beschreven van een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 367 leerlingen die in hun (voor)laatste jaar van de middelbare school zitten van vmbo-tl, havo, vwo, gymnasium. Daarnaast zijn de resultaten uit kwalitatief onderzoek opgenomen, een rondetafelgesprek met leerlingen. Dit rapport is bedoeld voor zowel professionals die dagelijks met jongeren werken (mentoren/decanen) als beslissers in de ondewijssector (van kenniscentra tot de minister van onderwijs). Dit onderzoek toont aan dat er nog stevig aan de weg getimmerd moet worden om jongeren een beter afgewogen studiekeuze te kunnen laten maken. Het is hierbij geen kwestie van willen maar van kunnen. Jongeren laten wel degelijk de arbeidsmarkt meespelen bij hun keuze voor een studie blijkt uit ons onderzoek. Dit is overigens niet nieuws, ook uit rapport Studiekeuze: Kies Slim! blijkt dat 91% van de jeugd het belangrijk vindt dat zij straks na de opleiding ook een baan hebben. Het probleem is zo toont ons onderzoek aan- dat de informatie hierover hen niet of nauwelijks bereikt. 40% van de jongeren geeft aan onvoldoende informatie te hebben ontvangen om een studiekeuze te maken. Daarnaast geven de meeste scholieren aan op dit moment voornamelijk te kiezen voor een studie die ze leuk vinden (81%). Van deze groep maakt 13 % zich desondanks serieus zorgen over de kans op werk. Onder jongeren die een MBO-opleiding gaan volgen is de twijfel het grootst: 20% van hen twijfelt over de kans op een baan. Over de wijze waarop leerlingen geïnformeerd willen worden geeft 63% aan het liefst tijdens de les geïnformeerd te willen worden. Andere informatie verkrijgen ze graag via websites (47%). Om leerlingen, docenten en ouders meer inzicht te bieden in de kans op een baan die een opleiding biedt, lanceren CNV Jongeren en Stimulansz de website nl: een uniek instrument voor de studiekeuze van scholieren die opleiding koppelt aan de arbeidsmarktgegevens van UWV. De website is gratis toegankelijk en maakt hiervoor gebruik van open overheidsdata. Op deze manier hopen we een structurele bijdrage te leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

3 1. Het onderzoek In oktober 2013 hebben CNV Jongeren en Stimulansz onderzoek gedaan naar de manier waarop jongeren een studiekeuze maken. De jeugdwerkloosheid is hoog, jongeren worden steeds vroeger gevraagd voor een sector te kiezen én er zijn duidelijke krimp- en groeisectoren. Reden genoeg om jongeren beter te ondersteunen in het maken van hun studiekeuze. Een jongere moet niet alleen kiezen voor een opleiding die leuk is, maar ook voor een opleiding die baanperspectief heeft! Om te achterhalen hoe jongeren een studiekeuze maken zijn er vragenlijsten verspreid onder de leerlingen uit het (voor)laatste van de Bredero Mavo en het Odulphuslyceum en is er een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van het Odulphuslyceum gevoerd. Het onderzoek is in de periode oktober november 2013 uitgevoerd. Met het onderzoek wordt achterhaald hoe jongeren hun studiekeuze maken. Wie zijn de belangrijkste beïnvloeders, wat zijn de belangrijkste informatiekanalen, hoe worden zij nu begeleidt etc. De vragenlijst vindt u in de bijlage. Hieronder staan de resultaten van de twee deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek betrof het invullen van een vragenlijst door 367 leerlingen. Het tweede deelonderzoek betrof diepte interviews met leerlingen en de decaan van het Odolphus Lyceum (Tilburg Havo/ Vwo. Naar aanleiding van de belangrijkste conclusies uit de twee onderzoeksfases, worden er aanbevelingen gedaan. CNV Jongeren CNV Jongeren is de jongerenvakbond van de Nederland. Zij vindt het belangrijk dat jongeren een goede studiekeuze maken en straks meedoen in de maatschappij met een baan die bij hen past. Stimulansz Stimulansz ontwikkelt heldere publieksinformatie, instrumenten voor bedrijfsvoering en geeft adviezen op het gebied van sociale zekerheid, welzijn en gezondheid aan overheden en andere maatschappelijke organisaties.

4 1. Resultaten enquêtes 1.1. Algemene gegevens Er zijn 367 vragenlijsten ingevuld door leerlingen in het laatste of een na laatste jaar op de middelbare school. Van de respondenten is 55% mannelijk en 45% vrouwelijk. 24% zit op vmbo-tl, 37% op de havo, 32 % op het vwo en 7% op het gymnasium. De meeste jongeren zijn 16 jaar (35%) of 17 jaar (30%) oud. 277 leerlingen komen van het Odulphuslyceum (havo, vwo en gymnasium) en 90 jongeren zitten op de Bredero Mavo (vmbo tl). geslacht jongen meisje Tabel 1.1. Verhouding jongens en meisjes 125 Tabel 1.2. Leeftijd van de leerlingen Count ,00 7,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 Leeftijd

5 Niveau vmbo-bb vmbo-tl havo atheneum gymnasium Tabel 1.3 De verschillende niveaus van de leerlingen Tabel 1.3.

6 1.2. Beslissen over een studiekeuze Aan de ondervraagden is de vraag gesteld of ze al weten welke opleiding zij gaan doen na de middelbare school. Hiervan geeft 49% aan dat ze twijfelt, 23% is hier al over uit en 28% heeft nog geen idee. Meisjes twijfelen iets meer dan jongens over wat zij willen doen na de opleiding. Leerlingen die al een studiekeuze hebben gemaakt. Van de 367 jongeren hebben 84 leerlingen al een studiekeuze gemaakt. Dit geldt voor ongeveer een kwart van de leerlingen van het VMBO en VWO en een vijfde van de leerlingen van de havo en het gymnasium. Van de leerlingen die al weten wat zij gaan studeren, gaat 81% een studie doen die zij leuk vindt. Slechts één persoon gaat de opleiding doen omdat zijn/haar vrienden het ook doen. Verder heeft 18% de keuze gebaseerd op de potentiële baankansen. Deze laatste overweging speelt vooral voor leerlingen van het vwo en slechts voor 2 van de 24 leerlingen van het vmbo. Van de leerlingen die al hebben gekozen, geeft 34% aan dat zij kiezen voor een brede studie waar je veel kanten mee op kunt en geeft 56% aan altijd al geweten te hebben wat zij willen gaan doen. Vooral de vmbo-ers (71%) geven aan altijd al te weten wat ze willen doen. Van de scholieren heeft 23% de keuze gemaakt na een bezoek aan een open dag. Echter geldt dit voor slechts 4% van de vmbo-ers, tegenover 22% van de havisten, 36% van de vwo-ers en 50% van de leerlingen van het gymnasium. Factoren die meetellen in het maken van een studiekeuze Voor vrijwel alle leerlingen is het niet belangrijk dat de school dicht bij huis is. Ook laten zij zich niet beïnvloeden door de keuze van hun vrienden. Slechts 2% vindt het belangrijk wat hun vrienden gaan doen. De meerderheid (63%) vindt het belangrijk dat de studie de baankansen vergroten. Opvallend is dat 81% aangeeft het belangrijk te vinden dat de studie leuk is. Een aantal leerlingen geven expliciet aan dat zij er later een goed loon mee willen verdienen, dat de studie interessant moet zijn en dat de studie in een leuke stad te volgen is. 400 Tabel 1.4. Belangrijkheid van een studie met baankansen 300 Count ja nee v8.zijnbaankansenbelangrijk Wanneer de vraag expliciet wordt gesteld of ze het belangrijk vinden dat je met je studie een baan kunt vinden, antwoordt 91% positief. Scholieren van het vmbo (98%) vinden dit belangrijker dan de hogere niveaus (88%).

7 1.3. Zoeken naar informatie Jongeren vinden hun informatie over studies met name via het internet (74%). Daarnaast vindt 51% informatie via open dagen, laat 19% zich informeren door een studiekeuzetest en 9% krijgt informatie via een docent. Een aantal leerlingen geeft aan dat zij graag informatie inwinnen door te praten met mensen die de opleiding al doen, met de decaan, met vrienden of ouders of door het lezen van folders. Ten slotte zijn 7 van de in totaal 367 leerlingen nog niet met het maken van een studiekeuze bezig. Verder is opvallend is dat vmbo-ers (25%) minder naar open dagen gaan dan leerlingen van de havo (44%) en het vwo (72%). De vwo-leerlingen vragen minder informatie over hun studiekeuze aan hun docent (4%) dan vmbo-ers (16%). Hoe ouder de leerling is, des te groter de kans is dat hij een bezoek brengt aan een open dag en dat hij gebruik maakt van het internet. Van de jongeren geeft 40% aan nog niet over voldoende informatie te beschikken om een studiekeuze te kunnen maken. Des te jonger de leerling is, des te groter de kans is dat hij vindt dat hij niet voldoende informatie heeft ontvangen (52% van de 14 jarigen en 35% van de 17 jarigen). Leerlingen geven aan het liefst tijdens de les geïnformeerd te willen worden (63%) en informatie via websites te verkrijgen (47%). Met name vwo-ers willen dit (57%). Een derde van de leerlingen wil graag informatie via een boekje of via de decaan ontvangen. Slechts een 21% van de vmbo-leerlingen wil deze informatie via een boekje. Van de leerlingen vindt slechts 14% sociale media een goede informatiebron. Een enkeling is voorstander van een game. Hoe ouder de leerling, des te groter de kans is dat hij informatie wil ontvangen van de decaan. Ten slotte geven een aantal de suggestie dat zij graag informatie krijgen via een open dag of van jongeren die al aan het studeren zijn Wie denken er met de leerlingen mee? Jongeren bespreken hun studiekeuze vooral met hun ouders (89%). Daarnaast bespreekt 61% dit ook met hun vrienden, 20% met de decaan en 30% bespreekt hun keus met broers /zussen. Verder is er 6% van de leerlingen die dit met niemand bespreekt en de keuze alleen maakt. Een enkeling geeft aan het ook nog met andere familieleden te bespreken. Vmbo-ers betrekken hun ouders iets minder vaak dan de hogere niveaus (75% vmbo, 90% havo, 97 % vwo). Op het vwo stappen leerlingen vaker op de decaan af, dan op het vmbo (resp. 25% en 18%). De kans dat een leerling van het vmbo zijn studiekeuze met niemand bespreekt is groter dan van een havist (19% tegenover 4%). Hoe ouder de leerling wordt, des te groter de kans dat hij de studiekeuze bespreekt met zijn ouders, broers/zussen en/of decaan. Verder geeft 69% van de leerlingen aan de studiekeuze zelf te maken. De ouders hielpen bij 51% van de leerlingen. Van de vwo-ers geeft (56%) aan dat ze worden bijgestaan door hun ouders, ten opzichte van 43% van de vmbo-ers en 52% van de havisten. Daarnaast krijgt 10% ook hulp van vrienden, broers en zussen en bijna een even groot percentage krijgt hulp van de decaan (9%). Het zijn vooral de vmbo-ers en vwo-ers die steun vinden bij hun broers en/of zussen. De grote meerderheid (88%) geeft aan met hun ouders over de toekomst te praten. De meesten doen dit ook met hun vrienden (69%) en een derde met hun broers/zussen of met de docent (13%). Slechts 5% praat met niemand hierover en een enkeling geeft nog aan met andere familieleden over de toekomst te praten. Vwo-ers (15%) praten meer met een docent dan havisten en vmbo-ers (10% en 12%). Verder praten vmbo-ers het minst met hun ouders (73%). Hoe ouder de jongere wordt, des te groter de kans is dat hij met zijn ouders, broers en/of zussen praat. Van de leerlingen maakt 13% zich zorgen of hij na de studie wel een baan kan vinden, 40% doet dit soms en 48% maakt zich geen zorgen over zijn baangarantie in de toekomst. Vmboers maken zich meer zorgen dan leerlingen van de havo en het vwo (resp. 20%, 8%, 14%).

8 1.5. Conclusies resultaten vragenlijsten Leerlingen kiezen vooral voor een opleiding die ze leuk vinden (81%) en zeggen zich hierbij niet te laten beïnvloeden door wat hun vrienden (gaan) doen. Leerlingen die al een keuze hebben gemaakt De meeste jongeren die nu al studiekeuze hebben gemaakt, weten altijd al welke opleiding ze willen doen. Vmbo-ers en meisjes weten dit vaker dan de hogere niveaus cq jongens. Het lijkt of vmbo-ers niet meer om zich heen kijken, maar direct kiezen voor hetgeen wat ze altijd al wilden. Vwo-ers en havisten bezoeken toch nog open dagen en nemen hun baankansen mee om vast te stellen dat dit inderdaad de goede keuze is. Jongens vinden de baankansen belangrijker dan meisjes. Meisjes vinden een brede studie met veel mogelijkheden belangrijker dan jongens. Factoren die meetellen in het maken van een studiekeuze Dat de opleiding leuk moet zijn, blijft het belangrijkste motief, vervolgens is baankansen de belangrijkste reden die jongeren meenemen in het maken van een studiekeuze. De meesten jongeren die een studiekeuze moeten maken vinden de baankansen van een opleiding belangrijk. Hierbij vinden praktisch alle vmbo-ers de kans op een baan belangrijk. Van havisten en vwo-ers vindt 9 op de 10 dit belangrijk. Zoeken naar informatie Jongeren zoeken vooral informatie over hun studiekeuze via internet. Vervolgens zijn open dagen vooral populair onder leerlingen van het vwo, terwijl slechts een kwart van de vmboers hierheen gaan (en iets minder dan de helft van de havisten). Studiekeuzetests zijn de derde bron waar jongeren hun informatie vandaan halen. Meisjes staan hier meer voor open dan jongens. Voor de vmbo-ers speelt de docent ook een rol in de informatievoorziening (16%), voor vwo-ers speelt de decaan nauwelijks een rol. Jongeren ontvangen informatie over studiekeuze het liefste tijdens de les (63%) en bijna de helft wil dit via websites ontvangen. Jongeren lezen ook nog wel boekjes met informatie over opleidingen, maar heel populair is dit niet. Social media is geen bron waar veel jongeren informatie over een studiekeuze willen vinden. Wie denken er met de leerlingen mee? Vrijwel alle hoger opgeleiden betrekken hun ouders bij het maken van een studiekeuze, aanzienlijk minder vmbo-ers doen dit (driekwart). Zelfs een vijfde van de vmbo-ers staat helemaal alleen voor het maken van een studiekeuze. De vwo-er staat er zelden alleen voor. De helft van de ouders helpt ook bij de daadwerkelijke keuze, uiteindelijk maken de leerlingen over het algemeen zelf de keuze. Hoewel de meerderheid van de leerlingen de studiekeuze ook met vrienden bespreekt, ervaren zij maar weinig echte hulp van hen. Iets minder dan een kwart maakt de decaan deelgenoot van zijn keuzeproces. Dit doet een vwo-er vaker (25%) dan een vmbo-er (18%). Uit de enquêtes blijkt dat hoe ouder een leerling wordt, des te groter de kans dat hij over de studiekeuze spreekt met de naaste familie en vrienden. Daarnaast wil hij meer informatie ontvangen van de decaan en gaat hij meer naar open dagen. Dit is vrij logisch, omdat oudere leerlingen dichter tegen een vervolgstudie aanzitten dan de jongere leerlingen. Baankansen Meer dan de helft maakt zich soms of vaak zorgen over de baankansen die hij heeft na de opleiding. Van de leerlingen ziet 48% hier geen probleem in. Vmbo-ers maken zich ook meer zorgen over hun baankansen dan havisten en vwo-ers (resp. 20%, 8%, 14%).

9 2. Resultaten rondetafelgesprek 2.1. Algemene gegevens Het groepsgesprek bestond uit zes leerlingen en één decaan op het Odulphuslyceum in Tilburg. Van de leerlingen waren er drie havisten en drie vwo-ers. Drie van hen zijn laatstejaars en drie van hen zijn voorlaatste jaars. Het gesprek vond plaats op de school en duurde twee uur Gespreksonderwerpen Hieronder staat een overzicht van de gespreksonderwerpen. Betrokkenheid ouders bij het maken van een studiekeuze Betrokkenheid decaan bij het maken van een studiekeuze Huidige en gewenste informatiebronnen voor het maken van een studiekeuze Belangrijke voorwaarden voor het kiezen van een studie Huidige kennis baankansen Mogelijke informatiekanalen van baankansen Informatie die de decaan geeft over baanmogelijkheden 2.3. Conclusie groepsgesprek Betrokkenheid ouders Ouders denken op veel manieren met hun kinderen mee. De jongeren geven wel aan dat zij uiteindelijk zelf de beslissing willen maken en dat zij het vervelend vinden als hun ouders hen vertellen of er wel of geen werk is in de opleiding die ze willen kiezen. Betrokkenheid decaan De decaan geeft aan dat er geen stappenplan is voor het maken van een studiekeuze. Dit laat hij aan de leerlingen over. Er zijn tools die worden aangeboden (website, digitale testen, informati tjes, keuzegids, spreekuur) welke de leerlingen zelf kunnen raadplegen/ gebruiken. Informatiestroombehoefte rondom studiekeuze Opvallend is dat als je vraagt aan de jongeren waar zij nu hun informatie vandaan halen voor het maken van een studiekeuze, daarbij voornamelijk familie en internet worden genoemd. Wanneer de vraag wordt gesteld van wie zij graag informatie willen ontvangen, verschuiven ouders/familie naar beneden in de top drie en komt de decaan bij vijf van de zes jongeren in beeld. Ook wordt internet dan een bron die door allen wordt genoemd die stijgt in de top drie. Informatie over baankansen Wanneer het gaat om het verkrijgen van informatie over de baankansen, noemen de jongeren familie en ouders niet als bron. Hun input wordt blijkbaar wel gewaardeerd voor studiekeuze in het algemeen, maar niet specifiek voor de baankansen. De jongeren geven aan vooral via school (mentor, decaan, schoolsite, korte mail via school) en via internet (link via social media, een link op bestaande opleidingssites) op de hoogte gebracht te willen worden over hun baankansen die een vervolgopleiding biedt. Discrepantie belang baankansen / baankansen De jongeren geven aan dat het belangrijk is dat een opleiding leuk is, maar tevens vinden zij het belangrijk dat er straks werk in te krijgen. Salaris wordt ook genoemd als een belangrijke factor voor het maken van een studiekeuze. Jongeren houden zich nu niet echt bezig met de concrete baankansen. En áls ze er mee bezig zijn, dan weten ze niet zo goed hoe ze kunnen bepalen waar er werk is. Hier zit een discrepantie; baankansen vinden ze wel belangrijk, maar ze gaan niet naar informatie over baankansen op zoek of kunnen de gevonden informatie niet beoordelen. We trekken hieruit de conclusie dat wanneer jongeren weten waar ze informatie over baankansen vandaan kunnen halen, zij dit in voorkomende gevallen ook daadwerkelijk zullen meenemen in hun keuze.

10 3. Aanbevelingen Jongeren vinden baankansen een belangrijke voorwaarde voor het maken van een studiekeuze. Echter nemen zij deze baankansen nu nog niet mee in het studiekeuze proces. Het begrip baankansen is voor veel jongeren nog een abstract begrip, ze vinden het belangrijk, maar weten niet hoe ze informatie over kansen op de arbeidsmarkt kunnen vinden en lezen. Hiervoor is het nodig dat jongeren geconfronteerd worden met informatie over baankansen. Ze geven aan zich hierop online niet te kunnen oriënteren. Dit bevestigt het feit dat er middelen moeten worden ontwikkeld die jongeren op een simpele manier leiden naar informatie over hun kansen op de arbeidsmarkt en die hen bewust maken van het feit waarom dit van belang is. Het bewust maken van de baankansen van opleidingen moet zich in eerste instantie richten op de jongeren zelf en niet op ouders of decanen. Jongeren willen de informatie over het maken een studiekeuze niet horen van de docent, maar willen de informatie wel graag ontvangen via de school. Decanen/mentoren zijn dus een belangrijk kanaal om in te zetten om informatie bij jongeren terecht te laten komen. Ook vinden ze het prettig om geïnformeerd te worden via internet. Een combinatie van deze beide zou goed passen bij de behoefte van de leerlingen. Een denkbaar idee hierbij is een online mentorles die de leerlingen tijdens mentoruren kunnen doorlopen. Tevens is het gebruik van social media aan te raden om jongeren bewust te laten worden van baankansen. Jongeren zien social media niet als een bron waarop zij graag informatie lezen over baankansen. Echter is het wel een medium die ingezet kan worden om hen het belang in te laten zien van een goede keuze met het oog op actief onderzoeksgedrag naar opleidingen en baankansen. Jongeren zouden het belang in moeten zien van open dagen. Op deze plek kunnen jongeren veel informatie vinden. Vwo-ers bezoeken deze al goed. Vmbo-ers een stuk minder. Om jongeren zo goed mogelijk te informeren is het ook belangrijk om hun ouders te voorzien van informatie over het maken van een studiekeuze. De meesten jongeren betrekken hun ouders bij het maken van een studiekeuze. Ondanks het feit dat ze uiteindelijk zelf de keuze maken.

11 EERST WAT VRAGEN OVER JEZELF BIJLAGE 1. Hoe oud ben je? jaar jongen/meisje 2. Welke niveau doe je? VMBO BB VMBO KB VMBO GL VMBO TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 3. In welke klas zit je? 3 e klas 4 e klas 5 e klas 6 e klas BESLISSEN OVER STUDIEKEUZE 4. Weet je al welke studie je gaat doen na de middelbare school? Ja ik ben er al helemaal uit > ga naar vraag 5 Ik twijfel nog > ga naar vraag 7 Nee > ga naar vraag 7 5. Zo ja, waarom heb je deze keuze gemaakt? Ik vind de studie leuk Mijn vrienden gaan ook deze studie doen Ik heb veel kansen op een baan met deze studie Het is een brede studie waarmee je veel kanten op kunt 6. Wanneer heb je de keuze gemaakt? Ik wist altijd al wat ik wilde gaan doen Na het bezoeken van een open dag Na een gesprek met school Na overleg met mijn ouders 7. Wat vind je belangrijk in een studie? Dat het op fietsafstand van mijn huis is Dat mijn vrienden er ook naar toe gaan Dat ik met deze studie veel baankansen heb Dat de studie leuk is 8. Vind jij het belangrijk dat je met je studie makkelijk een baan kunt vinden? Ja Nee

12 Zoeken naar informatie 9. Hoe vind jij informatie over verschillende studies? Ik zoek informatie op internet Ik bezoek open dagen Ik heb een studiekeuzetest gedaan Ik vraag het aan mijn docent 10. Vind je dat je genoeg informatie hebt ontvangen over verschillende studies? Ja, er was genoeg te vinden Nee, er was niet genoeg te vinden 11. Hoe wil jij geïnformeerd worden over verschillende studies? Tijdens lessen op school Door mijn decaan Via social media Via een website Via een game Via een boekje WIE DENKT ER MET JE MEE? 12. Met wie bespreek je de keuze voor een studie? Met vrienden Met ouders Met broers/zussen Met docent/decaan Met niemand 13. Wie helpt je bij het maken van een studiekeuze? Ik maak deze keuze zelf Mijn vrienden Mijn ouders Mijn broers/zussen Mijn docent/decaan 14. Met wie praat je wel eens over de toekomst? Met een docent Met vrienden Met mijn ouders Met mijn broers/zussen Met niemand 15. Maak je je zorgen of je na je studie wel een baan kunt vinden? Ja Nee Soms Tot zover de vragenlijst! Bedankt voor je medewerking

13

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

In dit onderzoek is onderzocht wat er vanuit het Jan van Brabant college nodig is voor havo en vwo mentoren om een beter en uniformer profiel- en

In dit onderzoek is onderzocht wat er vanuit het Jan van Brabant college nodig is voor havo en vwo mentoren om een beter en uniformer profiel- en In dit onderzoek is onderzocht wat er vanuit het Jan van Brabant college nodig is voor havo en vwo mentoren om een beter en uniformer profiel- en studiekeuzetraject uit te voeren aan hun leerlingen. Het

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Onderzoek naar beroepsbeeld en motivatie van instroom in ECABOopleidingen. door H. Brenninkmeijer en H. Verijdt

Onderzoek naar beroepsbeeld en motivatie van instroom in ECABOopleidingen. door H. Brenninkmeijer en H. Verijdt 12 Onderzoek naar beroepsbeeld en motivatie van instroom in ECABOopleidingen door H. Brenninkmeijer en H. Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 18 juni 2007

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo.

Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo. Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo. Preview landelijke resultaten 2005 INHOUD Inleiding...3 1 Achtergrondkenmerken...4 1.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek

Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek Beste scholier, Deze vragenlijst is een belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek naar het leesgedrag en bibliotheekgebruik onder jongeren. Ik

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 ontstaan + positie inrichting van de opleiding ontwikkelingsproces stand van zaken Studieloopbaanbegeleiding AOC Terra het Groene Lyceum

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 4 HAVO

T O E K O M S T V A K 4 HAVO T O E K O M S T V A K 4 HAVO In het jaarprogramma voor de vierde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst.

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs.

Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar seksuele voorlichtingslessen onder leerlingen uit de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door Scholieren.com, in opdracht van Rutgers WPF. April/mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

WilWeg. Ellen Ruifrok

WilWeg. Ellen Ruifrok WilWeg Ellen Ruifrok Waarom naar het buitenland? Academische uitdaging Internationalisering arbeidsmarkt vraagt om nieuwe competenties Brede meerwaarde van buitenlandervaring Persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Stap 2 D Check Jouw droom

Stap 2 D Check Jouw droom D-Check van: Stap 1 D Check Waar sta jij nu? Misschien weet jij al wat je na het VMBO wilt gaan doen, maar misschien heb je nog geen enkel idee. Dan is het best een lastige keuze, er zijn namelijk veel

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012

Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Contactgegevens: Opdrachtgever Opdrachtnemer: MBO Raad Markteffect BV Houttuinlaan

Nadere informatie

Enquête voor ouders. De enquête is anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Enquête voor ouders. De enquête is anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Enquête voor ouders Uw zoon of dochter is tijdens de middelbare schoolperiode begeleid om een keuze te maken voor een vervolgstudie en op dit moment is hij/zij bezig met een vervolgstudie. We willen graag

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Omgevingsscan. Celine Mansvelt. Top ondernemen

Omgevingsscan. Celine Mansvelt. Top ondernemen Omgevingsscan Celine Mansvelt Top ondernemen Mijn loopbaan carrière is ook niet altijd even makkelijk gegaan, van de middelbaar school afgestuurd worden, niet weten wat je leuk vind, geen hulp van buitenaf.

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Onderzoek leesgedrag

Onderzoek leesgedrag Onderzoek leesgedrag Uitgevoerd door Scholieren.com in maart 2015 1 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Vragen over lezen 6 - Literatuurlijst 9 - Boekselectie 11 - Boekverslagen 14

Nadere informatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Lex Borghans, Johan Coenen, Bart Golsteyn, Timo Huijgen, Inge Sieben Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Onderzoek uitgevoerd door Researchcentrum

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

jongeren & psychische gezondheid Ik praat sinds kort over mijn probleem met mijn beste vriend

jongeren & psychische gezondheid Ik praat sinds kort over mijn probleem met mijn beste vriend jongeren & psychische gezondheid onderzoeksverslag njr panel in samenwerking met fonds psychische gezondheid Ik praat sinds kort over mijn probleem met mijn beste vriend Jongeren en psychische problemen

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen??

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Decaan F. Kerkhof september 2015 Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? Havo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: - www.studiekeuze123.nl - www.startstuderen.nl

Nadere informatie

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de doorstroom van een leerling van het vmbo en het praktijkonderwijs naar het mbo. Het kan echter ook gebruikt worden voor toeleiding

Nadere informatie

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4 Toelatingscode Havo Van Mavo 4 naar Havo 4 2015-2016 1 Toelatingscode Havo Amersfoort, september 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Voor u/je ligt de toelatingscode Havo zoals wij gebruiken

Nadere informatie

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo COORNHERT LYCEUM HAARLEM INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo Zoals jullie weten, krijgen jullie donderdag 14 april 2011 de kans om een dag(deel) mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent dat jouw

Nadere informatie

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Wat denk je zelf? Studiekeuze123

Wat denk je zelf? Studiekeuze123 Wat denk je zelf? Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke opleiding past goed bij jou? Een opleiding

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE. Homo-emancipatie op school. Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf?

ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE. Homo-emancipatie op school. Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf? ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE Homo-emancipatie op school Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf? 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Kenmerken van de onderzochte groep

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

2. Gevolgde opleiding op het vmbo: Leerweg BB KB GL TL LWT Sector Afdeling / vakrichting Programma afdelingsprogramma / vakgericht programma intrasect

2. Gevolgde opleiding op het vmbo: Leerweg BB KB GL TL LWT Sector Afdeling / vakrichting Programma afdelingsprogramma / vakgericht programma intrasect Doorstroomdossier Profijt 2011-2012 Het doorstroomdossier zal gebruikt worden bij de doorstroom van een leerling van het vmbo en het praktijkonderwijs naar het mbo. Het kan echter ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo

Vertrouwenspersoon. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Vertrouwenspersoon Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Inleiding Deze folder vertelt iets over de taak van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van het Picasso Lyceum zijn: dhr. B.A.M. Cools;

Nadere informatie