Profiel van informatiezoekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel van informatiezoekers"

Transcriptie

1 Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees teksten altijd grondig van A tot Z 13,2% 42,19% 34,38% 10,24% Ik lees teksten altijd snel en oppervlakkig 0% 25% 50% 75% 100% Actualiteit volgen Ik volg de actualiteit grondig 25,81% 37,55% 27,91% 8,73% Ik volg de actualiteit niet 0% 25% 50% 75% 100%

2 Antwoorden zoeken Als ik met vragen zit ga ik meteen op zoek naar oplossingen 31,36% 38,47% 23,6% 6,57% Als ik met vragen zit ga ik niet direct op zoek naar antwoorden. Ik wacht meestal af. 0% 25% 50% 75% 100% Betrouwbare info vinden Ik vind het heel gemakkelijk om juiste, betrouwbare informatie te vinden. 14,44% 43,32% 32,17% 10,08% Ik vind het heel moeilijk om juiste, betrouwbare informatie te vinden 0% 25% 50% 75% 100%

3 Leeftijd kritisch denken Alles in vraag stellen Veel in vraag stellen Af en toe snel geloven Alles snel geloven jaar 16,3% 40,6% 33,4% 9,7% jaar 20,4% 41,9% 30,8% 7% jaar 23,4% 51,6% 20,7% 4,3% 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% grondig lezen Snel en oppervlakkig Minder snel en oppervlakkig Lees sommige teksten heel grondig Alles van A tot Z jaar 12,5% 30,1% 40,1% 17,4% jaar 9,4% 31,4% 43,8% 15,5% jaar 10% 38,7% 41,8% 9,5% 10,24% 24,38% 42,19% 13,2%

4 Volgen actualiteit Grondig volgen Vaak volgen Af en toe volgen Niet volgen jaar 20,7% 35,9% 30,7% 12,7% jaar 20,5% 38,9% 30% 10,5% jaar 32,4% 37,1% 25% 5,5% 25,81% 37,55% 27,91% 8,73% Antwoorden zoeken Direct zoeken Minder direct zoeken Soms zoeken Niet direct zoeken jaar 25,1% 34,8% 27,6% 12,4% jaar 27,3% 38,5% 27,9% 6,2% jaar 37,4% 40,1% 18,3% 4,3% 31,36% 38,47% 23,6% 6,57% Betrouwbare info vinden Moeilijk betrouwbar e info Beetje moeilijk betrouwbar e info Redelijk gemakkelijk Heel gemakkelijk jaar 11% 31,5% 40,6% 16,9% jaar 10,7% 32,5% 45,6% 11,1% jaar 9,1% 32,2% 42,6% 16,1% 10,08% 32,17% 43,32% 14,44%

5 Geslacht kritisch denken Alles in vraag stellen Veel in vraag stellen Af en toe snel geloven Alles snel geloven man 23,6% 47,6% 22,8% 5,9% vrouw 18,7% 44,6% 30,1% 6,6% grondig lezen Snel en oppervlakkig Minder snel en oppervlakkig Lees sommige teksten heel grondig Alles van Atot Z man 10,3% 35% 43,5% 11,2% vrouw 10,2% 33,9% 41,1% 14,8%

6 Volgen actualiteit Grondig volgen Vaak volgen Af en toe volgen Niet volgen man 30,8% 33,9% 25,9% 9,4% vrouw 21,8% 40,5% 29,5% 8,2% Antwoorden zoeken Direct zoeken Minder direct zoeken Soms zoeken Niet direct zoeken man 31,4% 38,2% 23,4% 7% vrouw 31,4% 38,4% 23,8% 6,2% Betrouwbare info vinden Moeilijk betrouwbar e info Beetje moeilijk betrouwbar e info Redelijk gemakkelijk Heel gemakkelijk man 8,4% 26,8% 45,5% 19,3% vrouw 11,4% 36,5% 41,6% 10,5%

7 Studieniveau kritisch denken Alles in vraag stellen Veel in vraag stellen Af en toe snel geloven Alles snel geloven ASO 22% 43,9% 28,5% 5,6% TSO 15,2% 48,3% 29,4% 7,1% BSO 15,2% 33,8% 37,1% 13,9% KSO 16,2% 59,5% 16,2% 8,1% Hogeschool 23,8% 51,2% 21,2% 3,9% Universiteit 28,5% 52,9% 17,4% 1,2% grondig lezen Snel en oppervlakkig Minder snel en oppervlakkig Lees sommige teksten heel grondig Alles van Atot Z ASO 8,1% 31,9% 44,4% 15,5% TSO 11,1% 32,1% 43,9% 12,8% BSO 13,9% 31,1% 37,1% 17,9% KSO 10,8% 18,9% 45,9% 24,3% Hogeschool 11,1% 41,9% 39,8% 7,2% Universiteit 8,3% 37,6% 44,2% 9,9%

8 Volgen actualiteit Antwoorden zoeken Grondig volgen Vaak volgen Af en toe volgen ASO 22,3% 40,4% 28,2% 9,1% TSO 19,3% 39,9% 32,4% 8,4% Niet volgen BSO 21,2% 23,2% 37,1% 18,5% KSO 21,6% 48,6% 27% 2,7% Hogeschool 32,6% 38% 23,8% 5,7% Universiteit 38% 43,4% 16,9% 1,7% Direct zoeken Minder direct zoeken Soms zoeken ASO 28,7% 41% 25% 5,2% TSO 29,7% 34,8% 28% 7,4% Niet direct zoeken BSO 21,2% 29,1% 33,1% 16,6% KSO 32,4% 45,9% 18,9% 2,7% Hogeschool 39,8% 39,8% 17,1% 3,4% Universiteit 38,8% 45% 14% 2,1% Betrouwbaarheid Moeilijk betrouwbar e info Beetje moeilijk betrouwbar e info Redelijk gemakkelijk Heel gemakkelijk ASO 9,6% 30,4% 45,9% 14% TSO 11,8% 33,1% 43,2% 11,8% BSO 12,6% 37,7% 31,8% 17,9% KSO 8,1% 43,2% 43,2% 5,4% Hogeschool 8,3% 31,8% 45,5% 14,5% Universiteit 9,1% 27,3% 47,9% 15,7%

9 Televisie Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via televisie? Waarover ging de foute informatie die je kreeg op televisie? 100% 75% 16,37% 38,25% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit gezondheid geld vrije tijd 30,48% 26,21% 20,76% 46,69% studeren 19,52% vakantie 19,45% 50% 23,77% uitgaan relaties persoonlijke problemen 19,1% 18,9% 18,14% 25% 0% 9,18% 12,43% werken rechten en plichten wonen geen van bovenstaande 17,72% 16,48% 9,86% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

10 leeftijd Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker ze al foute informatie via televisie hebben gekregen. (21,4% -11,9% - 13,3%) geslacht Er zijn geen significante verschillen op basis van dit criterium. status Er werden geen significante verschillen vastgesteld. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen waargenomen in deze categorie. profiel Kritisch denken Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker ze al foute informatie via televisie hebben gekregen. (21,4% -11,9% - 13,3%) Hoe kritischer de jongeren zichzelf noemen, hoe vaker ze foute informatie op televisie krijgen. Grondig lezen Een grote groep van de mensen die alles grondig lezen van A tot Z, merkt zelden of nooit fouten op televisie. Antwoorden zoeken 21,3% van de mensen die nooit snel een antwoord op hun vragen zoeken, vinden ook nooit fouten op televisie. Crosses op thema foute informatie jarigen horen vaker foute info op tv over persoonlijke problemen. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker ze al foute informatie op tv over actualiteit hebben gehoord. Mannen onderscheppen meer foute info over vrije tijd op televisie dan vrouwen. Mannen botsen meer op verkeerde informatie over uitgaan op tv dan vrouwen. Mannen ontvangen meer foute info over geld op tv dan vrouwen.

11 Google Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via Google? Waarover ging de foute informatie die je kreeg op Google? 100% 75% 22,04% 44,79% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit gezondheid vakantie vrije tijd studeren 31,34% 25,28% 20,16% 18,98% 18,66% relaties 17,23% geld 16,98% 50% persoonlijke problemen 15,23% rechten en plichten 14,23% 25% 19,94% werken uitgaan 13,8% 12,42% wonen 8,43% 6,37% geen van bovenstaande 26,9% 0% 6,86% 0% 10% 20% 30% 40%

12 leeftijd Hoe ouder de jongere is, hoe vaker hij/zij foute informatie op google vindt. studieniveau Jongeren die TSO of BSO studeren, zeggen vaker nooit of zelden foute info op Google te vinden. geslacht Er werden geen significante verschillen gevonden op basis van geslacht. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen waargenomen in deze categorie. profiel Kritisch denken Hoe kritischer de jongeren zichzelf noemen, hoe vaker ze foute informatie op Google vinden. Actualiteit volgen Jongeren die de actualiteit volgen, vinden vaker fouten op Google. Antwoorden zoeken Jongeren die snel antwoorden op hun vragen zoeken, merken ook vaker fouten op in Google. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze al foute informatie vonden over reizen op Google. Oudere jongeren vinden vaker foute informatie over gezondheid op Google. Mannen vinden significant meer foute info over uitgaan op Google. Mannen vinden opvallend meer foute info over wonen op Google dan vrouwen. Mannen vinden ook meer foute info over geld op Google.

13 Facebook Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via Facebook? Waarover ging de foute informatie die je kreeg op Facebook? 100% 39,01% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit persoonlijke problemen uitgaan 32,01% 26,81% 25,66% 75% vrije tijd 24,12% relaties 23,73% 50% 35,66% studeren gezondheid vakantie 17,96% 15,01% 14,82% geld 14,62% rechten en plichten 11,23% 25% 0% 9,94% 6,48% 8,91% werken wonen geen van bovenstaande 10,33% 6,41% 22,07% 0% 10% 20% 30% 40%

14 geslacht Meer mannen dan vrouwen vinden nooit foute informatie op Facebook. Respectievelijk 8,7% van de mannen tegenover 4,7% van de vrouwen. leeftijd Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze fouten op Facebook vinden. studieniveau Jongeren die TSO of BSO studeren, vinden vaker nooit foute informatie op Facebook. Jongeren die al aan de hogeschool of universiteit studeren, lijken een heel stuk opmerkzamer en vinden significant meer foute info op Facebook in vergelijking met andere studierichtingen. profiel Kritisch denken Jongeren die alles in vraag stellen, vinden ook vaker fouten op Facebook. Actualiteit volgen Jongeren die de actualiteit grondig volgen, vinden meer foute informatie op Facebook dan andere jongeren. Antwoorden zoeken Jongeren die de koe bij de horens vatten en snel op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen, vinden ook vaker fouten op Facebook. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze foute info vinden over uitgaan op Facebook. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker ze botsen op foute informatie over actualiteit op Facebook. Mannen vinden significant meer foute info over studeren op Facebook.

15 Youtube Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via YouTube? Waarover ging de foute informatie die je kreeg op YouTube? 100% 22,2% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit vrije tijd gezondheid 26,97% 18,05% 11,8% 75% 36,3% uitgaan relaties 10,6% 10,18% geld 9,76% 50% vakantie persoonlijke problemen 9,41% 7,79% 18,96% rechten en plichten studeren 6,11% 5,83% 25% 8,27% werken wonen 5,69% 4,14% 14,26% geen van bovenstaande 42,49% 0% 0% 12,5% 25% 37,5% 50%

16 leeftijd Hoe ouder, hoe vaker jongeren foute informatie op YouTube vinden. woonplaats Opvallend meer jongeren uit een grootstad vinden vaker foute informatie op YouTube. geslacht Er werden geen verschillen aangetroffen op basis van geslacht. studieniveau Jongeren uit TSO en BSO vinden minder vaak foute informatie op YouTube dan jongeren die andere richtingen studeren. profiel Kritisch denken Hoe kritischer de jongeren zichzelf zien, hoe vaker ze foute informatie op YouTube vinden. Actualiteit volgen Hoe grondiger jongeren de actualiteit volgen, hoe vaker ze foute informatie op YouTube vinden. Antwoorden zoeken Jongeren die direct een antwoord zoeken op hun vragen, vinden ook vaker foute informatie op YouTube. Betrouwbare info vinden Jongeren die moeilijk betrouwbare info vinden, vinden ook vaker foute informatie op YouTube. Crosses op thema foute Informatie Mannen vinden significant meer foute info over vrije tijd op YouTube.

17 Magazines Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via een magazine? Waarover ging de foute informatie die je kreeg in een magazine? 100% 8,81% 33,44% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit gezondheid relaties 29,23% 23,19% 18,20% 75% vrije tijd 14,62% geld 14,27% persoonlijke problemen 14,05% 50% 35,22% vakantie studeren 13,42% 10,26% uitgaan 10,12% werken 10,12% 25% 10,75% rechten en plichten wonen 7,66% 8,22% 0% 11,78% geen van bovenstaande 29,02% 0% 7,5% 15% 22,5% 30% n= 1851

18 leeftijd Hoe ouder de jongeren, hoe vaker ze foute informatie in een magazine vinden. woonplaats Jongeren uit een grootstad vinden vaker foute informatie in een magazine. profiel Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt op basis van de profielen. geslacht Mannen zeggen vaker nooit foute informatie in een magazine te vinden. studieniveau Op basis van studieniveau werden er geen verschillen aangetroffen. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder de ondervraagden zijn, hoe meer foute info ze lezen over gezondheid in magazines.

19 Folders en brochures Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via folders of brochures? Waarover ging de foute informatie die je kreeg in folders en brochures? 100% 6,32% 22,58% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer geld vakantie vrije tijd 14,17% 13,77% 12,66% 75% actualiteit 12,18% 39,6% studeren 11,94% gezondheid 11,54% 50% werken uitgaan 9,47% 9,24% rechten en plichten 9,08% 25% 16,64% relaties wonen 8,04% 7,72% 14,86% persoonlijke problemen geen van bovenstaande 5,57% 42,04% 0% 0% 12,5% 25% 37,5% 50% n= 1851

20 leeftijd Hoe ouder, hoe vaker jongeren fouten vinden in folders en brochures. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. profiel Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt op basis van de profielen. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. geslacht Mannen vinden vaker foute informatie in folders en brochures. Crosses op thema foute Informatie Mannen vinden significant meer foute informatie in folders en brochures. Mannen vinden significant meer foute informatie over uitgaan in folders en brochures. Mannen vinden significant meer foute informatie over wonen in folders en brochures.

21 Affiches Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via een affiche? Waarover ging de foute informatie die je kreeg op een affiche? 100% 5,08% 20,91% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer uitgaan vrije tijd geld 13,52% 10,20% 29,77% 75% 39,82% actualiteit vakantie 7,71% 6,63% gezondheid 5,14% 50% studeren werken 4,81% 4,81% rechten en plichten 4,64% 25% 19,34% relaties wonen 4,06% 3,73% 14,86% persoonlijke problemen geen van bovenstaande 3,57% 40,13% 0% 0% 12,5% 25% 37,5% 50%

22 leeftijd Hoe ouder, hoe vaker ze foute informatie vinden op affiche. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie. profiel Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt op basis van de profielen. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. geslacht Op basis van geslacht werden er geen opvallende verschillen waargenomen. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze al in contact kwamen met foute informatie over uitgaan op affiches.

23 Kranten Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via de krant? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via een krant? 100% 6,75% 28,53% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit geld gezondheid 12,35% 10,53% 52,88% 75% vrije tijd 9,17% werken 8,79% 36,68% rechten en plichten 8,48% 50% vakantie studeren 7,20% 6,52% persoonlijke problemen 5,98% wonen 5,53% 25% 17,83% relaties 5,38% uitgaan 4,55% 0% 10,21% geen van bovenstaande 26,97% 0% 15% 30% 45% 60%

24 leeftijd Hoe ouder de jongeren, hoe vaker ze al foute info in de krant vonden. geslacht Mannen vinden vaker foute informatie in de krant dan vrouwen. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die heel makkelijk betrouwbare informatie vinden, vinden significant meer foute informatie in de krant. woonplaats Uit het onderzoek bleek dat er geen opvallende verschillen op basis van woonplaats zijn. studieniveau Jongeren die aan de universiteit of hogeschool studeren, vinden vaker foute informatie in de krant. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder, hoe vaker ze al foute info over actualiteit in de krant hebben gezien. Mannen vinden significant meer foute info over relaties in kranten. Mannen vinden significant meer foute info over studeren in kranten.

25 Vrienden Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via vrienden? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via vrienden? 100% 24,58% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer persoonlijke problemen relaties uitgaan 37,21% 34,90% 33,13% 75% 46,46% studeren actualiteit 31,91% 29,78% vrije tijd 27,95% 50% geld gezondheid 24,18% 23,69% werken 19,43% 25% 18,58% rechten en plichten vakantie 19,31% 15,83% wonen 9,99% 0% 5,08% 5,29% geen van bovenstaande 21,32% 0% 10% 20% 30% 40%

26 leeftijd Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze foute informatie via vrienden krijgen. woonplaats Meer jongeren die in de grootstad wonen dan ergens anders krijgen vaker foute info via hun vrienden. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die heel makkelijk betrouwbare informatie vinden, vinden significant meer foute informatie in de krant. Antwoorden zoeken Jongeren die niet gemakkelijk een antwoord vinden op hun vragen, krijgen ook niet snel foute informatie van hun vrienden. geslacht Op basis van geslacht zijn er geen opvallende verschillen. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder, hoe vaker ze foute informatie krijgen over werk via vrienden. Hoe ouder, hoe vaker ze al foute informatie hebben gekregen over wonen via vrienden. Vrouwen krijgen significant meer foute informatie van vrienden over persoonlijke problemen. Vrouwen krijgen significant meer foute info over gezondheid van vrienden.

27 Ouders Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via ouders? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via ouders? 100% 75% 10,75% 35,06% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer studeren persoonlijke problemen geld uitgaan rechten en plichten 22,43% 20,25% 18,95% 17,52% 16,36% werken 15,68% 50% 34,47% actualiteit gezondheid 14,93% 13,50% vrije tijd 12,95% relaties 12,07% 25% vakantie 9,20% 13,13% wonen geen van bovenstaande 7,84% 35,45% 0% 6,59% 0% 10% 20% 30% 40%

28 leeftijd Hoe ouder de jongeren, hoe vaker ze al foute informatie van ouders hebben gekregen. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die heel makkelijk betrouwbare informatie vinden, vinden significant meer foute informatie in de krant. Kritisch denken Hoe kritischer, hoe meer ze al foute info van ouders hebben gekregen. Antwoorden zoeken Hoe sneller jongeren op zoek gaan naar een antwoord op hun vragen, hoe vaker ze al foute informatie van hun ouders hebben gekregen. geslacht Op basis van geslacht werden er geen opvallende verschillen waargenomen. Crosses op thema foute Informatie Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze al foute info over reizen van hun ouders hebben gekregen.

29 Leerkrachten Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via leerkrachten? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via leerkrachten? 100% 8,75% 37,33% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer studeren actualiteit rechten en plichten 19,53% 17,16% 37,50% 75% werken 12,43% persoonlijke problemen 11,15% vrije tijd 9,19% 50% 34,85% gezondheid geld 8,92% 8,65% uitgaan 7,70% relaties 7,23% 25% vakantie 4,93% 0% 10,97% 8,1% wonen geen van bovenstaande 3,58% 32,97% 0% 10% 20% 30% 40%

30 leeftijd Hoe ouder jongeren, hoe vaker ze al foute informatie van leerkrachten hebben gekregen. geslacht Er werden geen significante verschillen aangetroffen in de categorie geslacht. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die gemakkelijk betrouwbare informatie vinden, hebben ook al vaak foute informatie van leerkrachten gekregen. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie.

31 Broers en zussen Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via broers of zussen? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via broers of zussen? 100% 75% 15,78% 37,44% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer persoonlijke problemen uitgaan vrije tijd geld 22,49% 16,83% 16,41% 16,12% actualiteit 15,84% studeren 14,85% 50% 24,1% relaties gezondheid rechten en plichten 14,29% 13,37% 10,25% vakantie 9,76% 25% 11,89% werken wonen 8,91% 5,66% 0% 10,8% geen van bovenstaande 38,33% 0% 10% 20% 30% 40%

32 leeftijd In het onderzoek kwamen geen significante verschillen naar voor op basis van leeftijd. geslacht Er werden geen significante verschillen aangetroffen in de categorie geslacht. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die gemakkelijk betrouwbare informatie vinden, hebben ook al vaak foute informatie van leerkrachten gekregen. Kritisch denken Hoe kritischer, hoe vaker jongeren foute informatie krijgen van hun broers of zussen. Actualiteit volgen Antwoorden zoeken Hoe sneller jongeren op zoek gaan naar een antwoord op hun vragen, hoe vaker ze ook foute informatie van broers of zussen krijgen. Crosses op thema foute Informatie Mannen krijgen significant meer foute informatie over actualiteit van vrienden.

33 SMS Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via SMS? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via SMS? 100% 75% 18,42% 38,09% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer uitgaan persoonlijke problemen relaties vrije tijd 21,18% 20,68% 16,76% 15,12% actualiteit 13,48% geld 11,91% 50% 20,26% studeren vakantie gezondheid 10,63% 7,20% 6,49% werken 6,42% 25% 9,51% rechten en plichten wonen 4,99% 3,28% 13,72% geen van bovenstaande 38,30% 0% 0% 10% 20% 30% 40%

34 leeftijd In het onderzoek kwamen geen significante verschillen naar voor op basis van leeftijd. geslacht Er werden geen significante verschillen aangetroffen in de categorie geslacht. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. profiel Betrouwbare info vinden Jongeren die heel moeilijk betrouwbare informatie vinden, hebben ook al vaker foute informatie via SMS gekregen. Antwoorden zoeken Hoe sneller jongeren op zoek gaan naar een antwoord op hun vragen, hoe vaker ze al foute informatie via SMS hebben gekregen. studieniveau Er werden geen opvallende verschillen bemerkt in deze categorie.

35 Radio Heb je ooit al eens foute informatie ontvangen of ben je ooit al eens op foute informatie gebotst via radio? Waarover ging de foute informatie die je kreeg via radio? 100% 75% 5,46% 29,01% dikwijls soms zelden nooit weet ik niet meer actualiteit geld vrije tijd gezondheid vakantie 10,65% 8,86% 7,08% 26,21% 39,58% 35,76% uitgaan 6,77% 50% relaties werken 6,45% 6,45% studeren 5,83% 25% 13,13% rechten en plichten persoonlijke problemen 5,21% 4,9% 16,64% wonen geen van bovenstaande 4,28% 18,9% 0% 0% 10% 20% 30% 40%

36 leeftijd Hoe ouder, hoe vaker jongeren al foute informatie via de radio hebben gekregen. geslacht Er werden geen significante verschillen aangetroffen in de categorie geslacht. profiel Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt op basis van de profielen. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. studieniveau Jongeren die aan de hogeschool of universiteit studeren horen vaker foute informatie via de radio dan jongeren die een andere richting studeren.

37 Wat doen bij foute informatie? Wat deed je als je foute informatie vond of kreeg via volgende kanalen? Vrienden Broers&zussen Ouders 71,64% 70,60% 69,88% Leerkracht SMS 52,72% 58,45% Televisie 40,21% Facebook 31,17% YouTube Affiche Google Krant Folders Magazine 11,21% 9,34% 6,46% 6,10% 6,09% 5,11% Hoe dichter de jongeren bij de bron van foute informatie staan, hoe sneller zij foute informatie zullen melden. Als zij foute informatie krijgen van iemand uit hun nabije omgeving (vrienden, broers&zussen en ouders), zal ongeveer 70% deze foute informatie melden. Hoe verder de bron van foute informatie van de jongere verwijderd is, hoe minder snel zij dit zullen melden. Radio 4,84% 0% 20% 40% 60% 80% Ik meldde dit

38 leeftijd Hoe jonger, hoe vaker ze foute informatie op Google melden. (10,2% - 7,2% - 4,6%) Hoe ouder, hoe vaker jongeren hun vrienden ook wijzen op foute informatie (63% - 70,9% - 75,5%) geslacht Mannen melden significant vaker foute informatie op YouTube dan vrouwen. woonplaats Er werden geen opvallende verschillen opgemerkt in deze categorie. studieniveau Jongeren die aan de hogeschool of universiteit studeren, melden minder vaak dan jongeren op de middelbare school foute informatie aan hun ouders. Hetzelfde geldt voor foute informatie die ze van broers of zussen krijgen

39 Waarom niets doen bij fout informatie? Waarom deed je niets? (Enkel de respondenten die bij de vorige vraag antwoordden Ik deed niets Televisie Google Facebook YouTube Magazine Folders&brochures Affiche Krant Vrienden Ouders Leerkrachten Broers&zussen SMS 22,52% 22,43% 29,65% 27,44% 23,37% 23,91% 24,86% 21,14% 34,37% 44,03% 41,69% 46,25% 38,54% 42,48% 37,33% 41,5% 40,73% 39,23% 44,15% 39,09% 38,16% 36,82% 30,15% 30,98% 32,32% 29,54% 17,75% 21,48% 13,31% 16,48% 16,55% 17,08% 17,59% 15,2% 11,71% 10,71% 12,77% 9,69% 11,99% 17,24% 18,77% 17,94% 17,92% 18,58% 18,27% 18,32% 19,51% 14,1% 16,63% 16,04% 14,53% 17,15% 0% 25% 50% 75% 100% niet aan gedacht Niet mijn taak Wil wel maar weet niet hoe Ik vind het te veel moeite

40 Te veel moeite Wil wel maar weet niet hoe jaar jaar jaar jaar jaar jaar Televisie 4,8% 14,9% 23,2% Google 6,3% 17,8% 23,7% Facebook 8% 18,3% 21,2% YouTube 6,8% 18,3% 21,8% Magazine 5,8% 17,4% 23,8% Televisie 25,1% 19,3% 14,1% Google 26,2% 24,4% 17,7% Facebook 13,7% 16,8% 10,4% YouTube 24,5% 17,2% 12,9% Magazine 25,6% 17,1% 13,1% Folders&brochu res 5,9% 16,8% 23,2% Folders&brochu res 23,8% 17,8% 14,5% Affiche 7,6% 16,3% 22,9% Krant 6,5% 18,5% 24% Vrienden 7,5% 14,6% 17,4% Ouders 13,8% 16,6% 18% Leerkrachten 7,1% 12,5% 21,8% Broers&zussen 9,5% 14,8% 16,7% SMS 10,5% 16,3% 20,5% Radio 7,5% 16,9% 22,9% Naarmate jongeren ouder worden, zullen zij ook minder snel foute informatie rapporteren. Ze laten de foute informatie aan zich voorbij gaan en ze vinden het te veel moeite om dit te melden. Affiche 25,9% 19,1% 14,1% Krant 24,9% 17,5% 10,8 Vrienden 12,3% 12,3% 10,9% Ouders 10,3% 8,6% 12,7% Leerkrachten 13,3% 12,9% 12,5% Broers&zussen 13,1% 7,1% 10,3% SMS 13,7% 11,6% 11,6% Radio 22% 17,9% 12,4% Bij de jongste leeftijdscategorie merken we op dat zij wel foute informatie willen rapporteren maar vaak niet weten hoe ze dit best doen. Bij vrienden, ouders en leerkrachten hebben ze geen problemen, dit kunnen ze gemakkelijk face to face zeggen. Ook bij Facebook en SMS weten ze hoe ze met foute info moeten omgaan. Ongeveer 25% wil de foute informatie van andere bronnen wel rapporteren maar weet niet hoe ze dit moeten doen.

41 Waarom niets doen bij foute informatie? Niet aan gedacht man vrouw Televisie 19,1% 25,3% Google 19,2% 25% Facebook 26,1% 32,2% YouTube 23,3% 30,7% Ook bij geslacht merken we significante verschillen op. Vrouwen denken er veel minder aan om foute informatie te rapporteren. Voor iedere bron scoren vrouwen hoger op de categorie Niet aan gedacht. Enkel als de informatie van vrienden, leerkrachten of via SMS komt, is er geen verschil tussen beide geslachten op te merken. Magazine 17,9% 27,4% Folders&brochures 17,9% 28,6% Affiche 19,5% 29,2% Krant 17,6% 23,9% Vrienden 42,7% 45,2% Ouders 37,2% 46% Leerkrachten 31,5% 36,6% Broers&zussen 41% 51,2% SMS 35,7% 40,9% Radio 20% 27,4%

42 Vind het niet mijn taak man vrouw Televisie 45,2% 40,3% Mannen voelen zich minder verplicht dan vrouwen om foute informatie te melden. Ze scoren voor alle bronen (behalve vrienden en leerkrachten) significant hoger dan vrouwen. Google 40,6% 34,6% Facebook 42,1% 36,9% YouTube 42,3% 35% Magazine 46,5% 37,8% Folders&brochures 45,4% 37,1% Affiche 43,2% 36% Krant 48,1% 41% Vrienden 31,8% 28,6% Ouders 34,9% 27,2% Leerkrachten 39,3% 34,9% Broers&zussen 36,5% 23% SMS 37,7% 27,9% Radio 45,1% 39%

43 Logo Vind jij een logo dat garandeert dat de informatie betrouwbaar is, nuttig? 64,34% 30,33% 5,33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja, zou van pas komen Mag, maar moet niet voor mij Is overbodig

44

45 Dikwijls foute informatie % dat dikwijls en altijd actief op zoek gaat naar info via dit kanaal % dat volgende bronnen (heel) geloofwaardig acht % dat dikwijls foute informatie via onderstaande kanalen krijgt. % dat foute informatie meldde Televisie 24% 16% 40% Google 96% 22% 6% Facebook 64% 15% 39% 31% YouTube 65% 12% 22% 11% Magazine 49% 31% 9% 5% Folders&brochures 39% 43% 6% 6% Affiche 27% 5% 9% Krant 58% 7% 6% Vrienden 84% 50% 25% 72% Ouders 50% 64% 11% 70% Leerkrachten 26% 58% 9% 58% Broers&zussen 16% 71% SMS 11% 18% 53% Radio 5% 5%

46

INFORMATIEZOEKGEDRAG

INFORMATIEZOEKGEDRAG INFORMATIEZOEKGEDRAG INTERNETGEBRUIK Internetgebruik heel vaak dikwijls Wat doe jij op internet en hoe vaak? Facebooken 71% 21% muziek beluisteren mailen 52% 53% 37% 34% 39% 48% schoolopdrachten 45% 38%

Nadere informatie

Media voor en door jongeren

Media voor en door jongeren ThesisTools Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com Media voor en door jongeren Dit is een enquête voor jongeren van de leeftijd 12 tot 18 jaar. Aan de hand van deze enquête willen

Nadere informatie

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages)

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Geslacht man 58 vrouw 42 Leeftijd 12 tot 13 20 14 tot 15 23 16 tot 17 42 18 tot 19 15 Studierichting ASO 29 TSO 36 BSO 31 KSO

Nadere informatie

JONGERENGIDS.BE (GIDS)

JONGERENGIDS.BE (GIDS) ONDERZOEK NAAR JEUGDINFORMATIEPRODUCTEN GOLF 2 JONGERENGIDS.BE (GIDS) ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN VIP JEUGD UITGEVOERD DOOR TRENDWOLVES Onderzoek in opdracht van uitgevoerd door: Trendwolves NV Dok-Noord

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een groep leerkrachten te vergelijken

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen?

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Perstekst Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Onder impuls van Cera werden meer dan 3000 Vlamingen via allerlei kanalen uitgenodigd om na te gaan hoe hoopvol ze zijn. Dat blijkt heel erg mee te vallen. 80%

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

taal portfolio Taalportfolio 9+

taal portfolio Taalportfolio 9+ taal portfolio Taalportfolio 9+ Inhoud bladzijde 3 bladzijde 4 bladzijde 5 bladzijde 8 bladzijde 11 bladzijde 12 bladzijde 13 Jouw naam en school Welke taal of dialect spreek je met wie Wat kun je in de

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar. Geslacht: Vrouw. Man

Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar. Geslacht: Vrouw. Man NAAM: ADRES: Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar Geslacht: Man Vrouw Rijbewijs: Rijbewijs A Rijbewijs B Rijbewijs C Rijbewijs D

Nadere informatie

YPI Versie 3.0. Instructie

YPI Versie 3.0. Instructie YPI Versie 3.0 Instructie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal beweringen die gaan over hoe jij denkt en voelt over verschillende onderwerpen. Lees elke bewering goed door en bepaal hoe goed de bewering

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaten Wanneer kandidaten zich voor de eerste maal aanmelden op het EC-platform, wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing Workshop Facebook voor bedrijven Persoonlijk profiel Profiel en omslagfoto altijd zichtbaar Je kunt een persoonlijk profiel volledig afschermen Wat kan je niet met een persoonlijk profiel? Geen statistieken

Nadere informatie

Meting maart 2012. Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl

Meting maart 2012. Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Meting maart 2012 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl THEMANUMMER: JONGVOLWASSENEN Index van het donateursvertrouwen Donateursvertrouwen:

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Mediagedrag van nu en de toekomst

Mediagedrag van nu en de toekomst Mediagedrag van nu en de toekomst Agenda Inleiding Gebeurtenissen & informatiebronnen Reden raadplegen informatiebronnen Perceptie informatiebronnen Samenvatting & aanbevelingen Waarom dit onderzoek? Verwachting

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Week 2 Geld Verdien Machine. Ik heb een markt en nu??

Week 2 Geld Verdien Machine. Ik heb een markt en nu?? Week 2 Geld Verdien Machine Ik heb een markt en nu?? Je hebt een markt, nu een product Er zijn twee mogelijkheden Of je gaat het product zelf maken Of je laat je product maken Zelf het product maken Het

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten ELIANE Ik wil vooral Nederlands leren voor de kinderen. Ik heb drie kinderen. Ik ben veel thuis met de kinderen. Ik zorg voor de kinderen. Ik wil

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %)

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) GESLACHT Man 50,8 Vrouw 49,2 GEBOORTEJAAR 1984 of eerder 0,4 1987 3,7 1988 6,0 1989 12,0 1990 15,7 1991 19,3 1992 26,0 1993 14,6 1994

Nadere informatie

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Hoe link is je school Relaties op school In het 2 e semester van het schooljaar 2010-2011 hield de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een enquête onder 4200 leerlingen.

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

Sociale Media & Onderwijs The future is now invissible

Sociale Media & Onderwijs The future is now invissible Sociale Media & Onderwijs The future is now invissible Michaël Opgenhaffen, KU Leuven - Antwerpen Houffalize - 16 okt 2013 - Colloquium secundair onderwijs Michael.Opgenhaffen@soc.kuleuven.be www.twitter.com/michopgenhaffen

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

DE GEVOLGEN VAN EEN HIËRARCHISCH SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR KEUZES VAN JONGEREN

DE GEVOLGEN VAN EEN HIËRARCHISCH SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR KEUZES VAN JONGEREN VAKGROEP SOCIOLOGIE ONDERZOEKSGROEP CUDOS DE GEVOLGEN VAN EEN HIËRARCHISCH SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR KEUZES VAN JONGEREN Mieke Van Houtte STRUCTUUR VAN HET VLAAMSE ONDERWIJSSYSTEEM 1 Rigide onderwijsvormen

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor welke functie solliciteer je? Spontane sollicitatie Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken Administratieve zetel Thuiszorgdiensten Technische afdeling WZC Warmhof Openstaande vacature

Nadere informatie

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A European Social Survey AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A (Ronde 5 2010) RESPONDENTENNUMMER: VERSIE NUMMER: F-2-F A INTERVIEWER: INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1. INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten 0 Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het WASDA-onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Welkom bij. Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer

Welkom bij. Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer Welkom bij Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer Welkom in de Puberteit Pubers ondergaan veel veranderingen Vrienden School Lichamelijk Seksualiteit Hersenen Pubers vragen

Nadere informatie

Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 2016

Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 2016 Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 16 1 Inleiding en verantwoording Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs aan

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking HGSR-Enquê tê Cijfergegevens en bespreking In januari 2013 heeft de HGSR een enquête afgenomen onder de (oud-)studenten van HoGent. In dit document kan u de resultaten vinden en de analyse er van. Inhoudstafêl

Nadere informatie

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder 04-02-2014 Goedemorgen! Mediaraven? Mediaraven vzw grijptde kansen van digitale mediamét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk. Met onze ervaringen expertisecreëren

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren Prof. Dr. Kathleen Beullens School for Mass Communication Research, KU Leuven Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaamse jongens en meisjes

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso colloquium 7 juni 2017 dr. Eef Ameel overzicht de peiling burgerzin en burgerschapseducatie beschrijving van de steekproef

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Universiteit

Erasmusbestemming: Universiteit Erasmusbestemming: Rijsel Academiejaar:2006-2007 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De univ ligt vrij dicht bij het centrum, maar als

Nadere informatie

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk enquête binnen het PEGO de populatie Totaal: 837 PEGO Enquête Jongeren, geloof en kerk L.O.: 416 S.O.: 380 1 ste graad: 2 de graad: 3 de graad: 1 ste

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie