Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup."

Transcriptie

1 BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (i-nup) én vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid (db-brg). Concreet zijn dit: Programmabureau NUP Programmaraad E-overheid voor burgers Programmaraad Stelsel van basisregistraties Programma s bouwstenen NUP KING en Logius (voor zover het de communicatie over i-nup betreft) In de communicatie heeft ICTU een uitvoerende rol in opdracht van het programmabureau NUP. Deze kaders zijn voor de communicatie door ICTU in het kader van deze opdracht van toepassing. Het doel van de beeldwijzer is het bevorderen van eenduidig beeldgebruik in de communicatie over de implementatie van de basisinfrastructuur van de elektronische overheid. De beeldwijzer bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Het belang van beeldregie 2. Kaders voor het toepassen van beeld bij de communicatie over i-nup 3. Praktische informatie Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. 1. Belang van beeldregie Beeldregie is het visueel vertalen en ondersteunen van een inhoudelijke boodschap. Beelden ondersteunen het geschreven of gesproken verhaal of communiceren op zich zelf staand de boodschap. Door regie op beeld bevorderen we de eenduidigheid in de vertaling van de inhoudelijke boodschap: dit versterkt de inzet van beeld als ondersteuning van de inhoudelijke boodschap en voorkomt versnippering van de boodschap. Uit recent onderzoek blijkt dat beeldregie van belang is: communicatie met beeld scoort beter in effectiviteit dat communicatie zonder beeld; beeld met een inhoudelijke verwantschap met de geschreven of gesproken boodschap verhoogt de effectiviteit van de communicatie; beeld in combinatie met een (korte) tekst verhoogt de effectiviteit van de communicatie. Kortom; een goed beeld vertelt eigenlijk al het halve verhaal. Dat maakt strategisch inzetten van beeld effectief én efficiënt.

2 2. Kaders voor het toepassen van beeld bij de communicatie over i-nup Voor het toepassen van beeld in de communicatie gelden een aantal algemene regels. Deze algemene regels hebben we vertaald naar specifieke regels die gelden voor de communicatie over i-nup. Algemene regels 1. Verbind beeld altijd met de inhoud. Beeld is een visuele uitdrukking van de achterliggende inhoudelijke boodschap. Beeld en inhoud gaan daarom altijd samen. Beeld zonder inhoud kan visueel aantrekkelijk zijn, maar beklijft minder. 2. Optimaliseer het beeld door: Een passende omgeving te kiezen De achtergrond te regisseren Begeleidende teksten bij beeld te gebruiken Symboliek en metaforen te benutten Menselijke interactie te laten zien Positieve beelden op te roepen Authentieke beelden te gebruiken 3. Betracht beelddiscipline Gebruik de ontwikkelde beeldtaal en ontwikkel nieuwe beelden in stijl van die beeldtaal. Dat zorgt op den duur voor herkenbaarheid en maakt dat de afzonderlijke beelden worden waargenomen als uiting van een algemener, overkoepelend beeld. Vertaling naar communicatie i-nup De beelden die gebruikt worden moeten voldoen aan de richtlijnen voor beeld van de rijkshuisstijl. Uitgangspunten hierbij zijn: De huisstijl is een platform voor communicatie, waarbij niet vorm maar inhoud centraal staat. Beeld is daarmee functioneel: ondersteunt, vult inhoudelijk aan, legt uit. Daarom wordt in beeld altijd een onderwerp uitgelicht, en is de verbeelding van dat onderwerp helder en expliciet. Voorkom dus generieke beelden en sfeerbeelden, uiteraard tenzij deze functioneel zijn. De Rijksoverheid werkt voor de samenleving, altijd in dienst van het gedeelde belang. In beeld betekent dit dat de aanwezigheid en invloed van de mens altijd voelbaar is. De mens in zijn omgeving staat centraal. Dat kan direct, de mens in beeld, of indirect, sporen van de mens: een gemetselde muur, een gesnoeide boom, een dijk, een weg. Meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen is te vinden op: Specifiek voor i-nup gelden aanvullend de volgende uitgangspunten: 1. Verbinding beeld met inhoud De kernboodschap, zoals verwoord in de slogan, komt tot uitdrukking in het beeld: digitale overheid, service en gemak. De beelden laten zo de gevolgen van de invoering van i-nup zien: een digitale overheid die leidt tot meer service en gemak voor burgers en bedrijven.

3 Er zijn altijd mensen in beeld die de einddoelgroepen uitbeelden, namelijk burgers en bedrijven. Er wordt een vorm van (digitaal) contact met een overheidsorganisatie in beeld gebracht. 2. Optimalisering beeld Mensen worden in hun eigen omgeving in beeld gebracht. Zo staat de politieagent op straat en zit of staat de ondernemer in zijn of haar zakelijke omgeving. Zorg ook bij portretten van bijvoorbeeld bestuurders bij een interview voor verbinding met de inhoud van de boodschap. Dit vergt in de praktijk wel enige voorbereiding en overtuigingskracht. Het maken van een optimale foto kost tijd en vraagt om creativiteit. Vermijd werkkamers en zoek een omgeving die passend is. Maak zo nodig gebruik van rekwisieten om een link naar de inhoudelijke boodschap te leggen. Bij gebruik van tekst in beeld wordt de slogan, Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, gebruikt. We maken bij voorkeur geen gebruik van modellen voor foto s. Burgers en ondernemers zijn altijd echt. 3. Beelddiscipline In powerpoint, op websites, in brochures en andere beelddragende communicatiemiddelen, maken we gebruik van foto s, gemaakt door een professionele fotograaf. Illustraties zijn toegestaan, maar niet op beeldbepalende plaatsen (de voorkant van een folder, de homepage van een website). Voor illustraties gelden eveneens de richtlijnen voor fotografie en beeld van de rijkshuisstijl (zie: 1rijkslogo/basiselementen/beeld) Praktische afspraken Alle foto s worden: Door een professionele fotograaf gemaakt Vrij van rechten aangekocht Opgeslagen in een fotoarchief Geportretteerden geven schriftelijk toestemming voor het gebruik van de foto.

4 Praktische informatie Voor het i-nup zijn medio 2011 zes foto gemaakt die voldoen aan deze richtlijnen. Deze foto s zijn gerelateerd aan de onderdelen van de visie op dienstverlening en worden ook in die combinatie gebruikt (dus: als we het hebben over de vraag centraal, wordt de foto van de zakenvrouw in de auto gebruikt). Daarnaast staan bij elke foto een aantal trefwoorden beschreven, de foto kan ook in relatie met deze trefwoorden gebruikt worden. In augustus 2011 zijn in het kader van de ontwikkeling van de website een aantal nieuwe foto s gemaakt. Als deze klaar zijn, worden ze aan de NUP-beeldbank toegevoegd. De vraag centraal De foto verbeeldt een zakenvrouw die online een vergunning regelt met de gemeenten. Trefwoorden: vraag centraal, online vergunning regelen, betere service, méér gemak voor bedrijven, aansluiten bij behoefte, vermindering regeldruk door bij aanvraag van vergunning alleen om noodzakelijke informatie te vragen. Snel en zeker De foto laat een pasgeboren baby met haar ouders zien. De vader doet online geboorte aangifte. Trefwoorden: snel en zeker, online aangifte doen, zaken met de overheid snel en zeker regelen, via internet 7 x 24 uur bereikbaar

5 Eén overheid De foto laat een burger zien die vragen stelt aan een baliemedewerker bij de gemeente. Trefwoorden: eén overheid, toegankelijk en bereikbaar, gemeenten vormt een belangrijke ingang. Geen overbodige vragen Op de foto een werkzoekende die bij de UWV gegevens in zijn dossier bekijkt. Trefwoorden: geen overbodige vragen, hergebruik van gegevens.

6 Transparant en aanspreekbaar Een burger vraagt op basis van het kenteken gegevens over het voertuig op. Trefwoorden: transparant en aanspreekbaar, hergebruik van openbare overheidsinformatie. Efficiënt Een politieagente zoekt informatie op via een PDA. Trefwoorden: Efficiënt. Beschikbaarheid foto s De foto s zijn beschikbaar in diverse formaten en opgeslagen bij BZK en ICTU. De foto;s zijn aan te vragen via het programmabureau NUP en communicatie ICTU. Binnenkort zijn ze ook beschikbaar via de website: De foto s zijn gemaakt door Cheers to your eyes en vrij van rechten aangekocht. Alle modellen hebben BZK toestemming gegeven tot gebruik van de foto s. De toestemming is schriftelijk vastgelegd.

7 Beheer foto s Nieuwe foto s die voldoen aan de kaders voor beeld voor communicatie over i-nup worden in principe ter beschikking gesteld aan alle bij de communicatie betrokken partijen te weten: - BZK, programmabureau NUP - ICTU, communicatie NUP - Logius, communicatie - KING, communicatie - Waterschapshuis, communicatie - IPO, communicatie De ontwikkeling en oplevering van nieuwe beelden wordt gemeld in het communicatieoverleg. Daar worden ook nadere afspraken gemaakt over het uitwisselen van beelden. Alle foto s die in opdracht van BZK worden gemaakt, worden eveneens aangeboden aan de BZK-beeldbank. Toetsing kaders Vanuit het programmabureau NUP worden nieuwe beelden voor publicatie getoetst aan de kaders.

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Burgers over de digidrempel heen?

Burgers over de digidrempel heen? TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgers over de digidrempel heen? Hoe kunnen burgers verleid worden tot meer digitale interactie

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie