Begeleiding AWBZ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding AWBZ 2009"

Transcriptie

1 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari editie met postcodeniveau

2

3 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari Cliënten met Begeleiding, 1 januari Cliëntgroep Cliëntgroep Cliëntgroep Enquête gebruikerservaringen 12 Bijlagen 13 1

4 Voorwoord De staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gevraagd de Nederlandse gemeenten te informeren over ontwikkelingen in de aanspraken op begeleiding binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat dan om de ontwikkelingen in het overgangsjaar 2009 als gevolg van de invoering van de Pakketmaatregelen Het CIZ biedt met deze Landelijke Standaardrapportage voor gemeenten inzicht in de ontwikkeling van alle aanspraken op begeleiding in relatie tot de doelgroepen. In Nederland worden in het overgangsjaar 2009 circa cliënten met begeleiding door het CIZ onder het nieuwe indicatieregime opnieuw beoordeeld. De desbetreffende cliënten hebben op 1 januari 2009 een recht op Ondersteunende Begeleiding (OB) en/of Activerende Begeleiding (AB). Per 1 januari 2009 zijn de AWBZ-functies OB en AB verdwenen en is de AWBZ-functie Begeleiding (BG) ingevoerd. Mensen met een indicatiebesluit voor OB en/of AB geldig na 31 december 2008 behouden in het jaar 2009 hun oude aanspraak tot het eind van de geldigheidsduur van het indicatiebesluit op grond van het overgangsrecht. Van de desbetreffende cliënten vloeien er in 2009 ongeveer terug in het reguliere indicatieproces voor een nieuwe indicatie. De resterende cliënten zouden eigenlijk voor een nieuwe indicatie in het reguliere proces terugkomen na Om alle cliënten in 2009 toch van een nieuw indicatiebesluit met BG te kunnen voorzien, zijn de cliënten met een indicatiebesluit geldig na 1 januari 2010 opgenomen in een apart project Herindicatie. Dit project is eind maart 2009 gestart, de hierin gestelde indicaties zijn ook onderdeel van deze rapportage. In deze rapportage worden de ontwikkelingen binnen Nederland weergegeven. Het CIZ verschaft u hiermee inzicht in de gevolgen van de Pakketmaatregelen Ieder nieuw kwartaal is het afgelopen jaar een vergelijkbaar overzicht aan u verstrekt. De cijfers uit deze laatste versie overschrijven de eerdere publicaties van het CIZ en deze rapportage is dus leidend ten opzichte van eerder uitgebrachte CIZ-rapportages. 2

5 1. Inleiding Deze rapportage gaat over ontwikkelingen in de aanspraken op begeleiding in extramurale setting binnen de AWBZ. Een cliënt kan begeleiding toegewezen krijgen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid. De hierbij geleverde extramurale zorg is bedoeld voor verzekerden die het risico lopen in de thuissituatie zichzelf te verwaarlozen. Alle cliënten die na begeleiding aanvragen en die van het CIZ een positief besluit ontvangen, krijgen een AWBZ-aanspraak in termen van de nieuwe functie Begeleiding (BG). Om vanaf in aanmerking te komen voor de functie Begeleiding (BG) geldt: De AWBZ-cliënt heeft matige of ernstige problemen met zelfstandig functioneren in de maatschappij op één (of meer van de volgende vijf domeinen: sociale redzaamheid; bewegen en verplaatsen; probleemgedrag; psychisch functioneren; oriëntatiestoornissen, mits de noodzaak tot begeleiding niet kan worden ondervangen door eigen hulpbronnen of voorliggende voorzieningen. Op 1 januari 2010 vervalt het overgangsrecht, en daarmee aanspraken op AWBZ-zorg uitgedrukt in de oude functies Ondersteunende Begeleiding (OB) en Activerende Begeleiding (AB). Bovenstaande maatregelen hebben gevolgen voor aanspraken van cliënten op extramurale begeleiding. Met deze rapportage krijgt u een vrijwel volledig inzicht in de situatie op 1 januari 2010 van cliënten die op 1 januari 2009 recht hadden op OB en/of AB en daarmee hoe het daadwerkelijke effect van de Pakketmaatregelen voor deze AWBZ-cliënten in Nederland in volle omvang te duiden valt.* Er is echter een kleine groep (jeugdige) cliënten die nog in afwachting zijn van het definitieve besluit of waarvan de herindicatie in het eerste kwartaal vóór 1 april 2010 moet worden afgegeven. De uitkomst van hun herindicaties is in deze editie nog niet volledig in de eindcijfers verwerkt. U kunt van het CIZ per 1 juli 2010 nog één vervolgrapportage verwachten waarin ook voor deze resterende groep dat effect beschreven is. *NB. Het CIZ indiceert een recht op AWBZ-zorg. Dit toegekende recht kan echter afwijken van de daadwerkelijke zorgconsumptie van de cliënt. 3

6 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 Dit hoofdstuk toont de AWBZ-cliënten met een op 1 januari 2009 geldig indicatiebesluit voor OB** en/of AB, verdeeld over een zevental functiecategorieën***. De functie Begeleiding kent in het overgangsjaar 2009 zes vormen: OB-Algemeen (OBA), AB-Algemeen (ABA) die na beoordeling onder de nieuwe regels van de Pakketmaatregelen worden omgezet naar Begeleiding Individueel (BGI), daarnaast OB-Dag (OBD), AB-Dag (ABD) die na beoordeling onder de nieuwe regels van de Pakketmaatregelen worden omgezet naar Begeleiding in Groepsverband (BGG). OBA, ABA, OBD en ABD zijn de functies behorende bij besluiten die onder de oude regels zijn toegekend: het oude regime. BGI en BGG zijn de functies behorende bij besluiten die onder de nieuwe Pakketmaatregelen zijn afgegeven: het nieuwe regime. Alle functies kunnen enkelvoudig (sec) of in combinatie met elkaar en andere functies voorkomen. Deze andere functies kunnen zijn: Persoonlijke Verzorging (PV), Verpleging (VP), Behandeling (BH), Verblijf Tijdelijk (VBT) of Verblijf (VB). Tabel 2.1 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding (OB/AB) naar begeleidingscategorie in Nederland**** Doelgroep Situatie per 1 januari 2009 Absoluut Relatief 1. BGI (OBA/ ABA) ,0 % 2. BGG (OBD/ABD) ,6 % 3. BGI (OBA/ABA) + PV/VP/BH ,3 % 4. BGG (OBD/ABD) + PV/VP/BH ,8 % 5. BGI (OBA/ABA) + BGG (OBD/ABD) ,7 % 6. BGI (OBA/ABA) + BGG (OBD/ABD) + PV/VP/BH ,1 % 7. VBT + BGI/BGG (OBA/ABA/OBD/ABD) (+ PV/VP/BH) ,5 % Totaal ,0 % **Voor verdere uitleg over de gehanteerde afkortingen wordt verwezen naar de bijlage. ***Het is mogelijk dat het aantal cliënten in Nederland niet exact gelijk is aan de eerdere rapportages. Dit heeft te maken met wijziging van afsluitdatum van besluiten na correctie door het Zorgkantoor. Hierdoor kan het voorkomen dat geldigheid van zorg enkele weken in de tijd verschuift. **** / in Tabel 2.1 is te lezen als en / of. 4

7 Tabel 2.2 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding (OB/AB) naar doelgroep, in Nederland Doelgroep Situatie per 1 januari 2009 Absoluut Relatief 01. SOM/PG 0-64 jaar ,0 % 02. SOM jaar ,1 % 03. SOM 75 jaar en ouder ,1 % 04. PG 65 jaar en ouder ,9 % 05. PSY/PS 0-17 jaar ,7 % 06. PSY/PS 18 jaar en ouder ,3 % 07. VG 0-17 jaar ,7 % 08. VG 18 jaar en ouder ,3 % 09. ZG ,9 % 10. LG ,9 % 11. Grondslag onbekend 135 0,1 % Totaal ,0 % 5

8 3. Cliënten met Begeleiding, situatie per 1 januari 2010 In deze CIZ-rapportage worden alle cliënten met recht op begeleiding op 1 januari 2009 in de tijd gevolgd. In 2009 zullen alle cliënten met een indicatiebesluit voor begeleiding in termen van functies OB/AB worden omgezet naar de functie BG. Het jaar 2009 is dus een overgangsjaar waarin de groep cliënten onder het oud regime langzaam kleiner wordt en de groep cliënten onder het nieuw regime wordt gevuld. Op 1 januari 2010, bij het vervallen van alle AWBZ-rechten uitgedrukt in de functies OB/AB, zal de groep cliënten onder oud regime geheel zijn verdwenen. Alle cliënten die op 1 januari 2009 geen recht op OB of AB bezaten en die in de loop van 2009 bij het CIZ aankloppen voor begeleiding, worden automatisch onder het nieuwe regime van de Pakketmaatregelen geïndiceerd. Deze groep vormt geen onderdeel van de gemeenterapportage. In deze rapportage bekijken we de stand van zaken op peildatum 1 januari Door de aanspraak op begeleiding van cliënten op 1 januari 2010 te vergelijken met de aanspraak op 1 januari 2009 ontstaat een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief vormt het uitgangspunt voor de indeling in cliëntgroepen (zie ook Figuur 3.1). De eerste cliëntgroep 0a valt nog onder het oude regime waarbij de Pakketmaatregelen 2009 nog niet van toepassing zijn. Cliëntgroep 0a - Oud regime, nog geen herindicatie Cliënten die op 1 januari 2009 een aanspraak op OB/AB hadden en die op 1 januari 2010 nog geen herindicatie hebben ontvangen. Dit betreft een zeer kleine restgroep waarbij de betrokkenen meestal al wel zorg conform het nieuwe regime ontvangen, maar waarbij bijvoorbeeld vanwege een verbijzonderde afhandeling van hun complexe zorgvraagsituatie de herindicatie nog niet definitief is vastgesteld. Cliëntgroep 1 - Indicatieduur BG verlopen Cliënten met op 1 januari 2009 een aanspraak op OB/AB, die op 1 januari 2010 geen recht meer hebben op deze functies, omdat de geldigheidsduur is verlopen. Mogelijk hebben zij nog wel recht op andere extramurale AWBZ-zorg. Er is voor deze cliënten sinds 1 januari 2009 geen herindicatie afgegeven. Cliëntgroep 2 - Intramurale zorg Cliënten met een aanspraak op OB/AB op 1 januari 2009, die vanaf 1 januari 2010, na herindicatie, recht hebben op intramurale zorg. Voor de cliëntgroepen 3 tot en met 6 is de nieuwe regelgeving daadwerkelijk bij de indicatiestelling voor extramurale AWBZ-zorg toegepast en is al dan niet begeleiding in termen van BG toegekend. Er is sprake van een nieuw indicatieregime. Cliëntgroep 3 - Nieuw regime, gelijk of meer BG Cliënten die op 1 januari 2009 een aanspraak op OB/AB hadden. En die op 1 januari 2010 na herindicatie onder het nieuwe regime eenzelfde of grotere aanspraak op BG hebben. 6

9 Cliëntgroep 4 - Nieuw regime, minder BG Cliënten die op 1 januari 2009 een aanspraak op OB/AB hadden en die op 1 januari 2010 na herindicatie onder het nieuwe regime minder aanspraak op BG bezitten. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime, wél AWBZ-zorg géén BG Cliënten met een aanspraak op OB/AB op 1 januari En die op 1 januari 2010, na herindicatie onder het nieuwe regime, geen BG meer krijgen. Maar wel recht hebben op andere AWBZ-zorg. Cliëntgroep 6 - Nieuw regime, negatief besluit Cliënten met een aanspraak op OB/AB op 1 januari En die op 1 januari 2010, na herindicatie onder het nieuwe regime, geen AWBZ-zorg meer krijgen na afgifte van een negatief indicatiebesluit. Figuur 3.1 Stroomschema van cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op OB/AB naar cliëntgroepen in hun aanspraak op begeleiding gedurende 2009 en het eerste kwartaal van

10 Tabel 3.1 Recht op aanspraak voor begeleiding per 1 januari 2010 in absolute en relatieve aantallen en naar cliëntgroepen (Na herindicatie van cliënten die op 1 januari 2009 aanspraak hadden op OB/AB) Doelgroep Situatie per 1 januari 2010 Absoluut Relatief 0a. Oud regime, nog geen herindicatie ,7 % 1. Indicatie of BG verlopen ,0 % 2. Intramurale zorg ,6 % 3. Nieuw regime: gelijke of meer BG ,2 % 4. Nieuw regime: minder BG ,8 % 5. Nieuw regime: wel AWBZ-zorg, geen BG ,2 % 6. Nieuw regime: negatief besluit ,6 % Totaal ,0 % Cliëntgroep 0a kent per peildatum 1 januari nog een beperkte vulling, doordat per 1 januari 2010 bijvoorbeeld vanwege een verbijzonderde afhandeling van hun complexe zorgvraagsituatie de herindicatie nog niet definitief is vastgesteld. Dit betreft voornamelijk een groep jeugdigen in het Project Herindicatie die uiterlijk per 1 april 2010 alsnog conform het nieuwe regime geherindiceerd zullen zijn. In Hoofdstuk 4, 5 en 6 worden cliëntgroepen waarbij de begeleidingsaanspraak terugloopt, gepresenteerd in een verdeling over doelgroepen en postcodecijfers. 8

11 4. Cliëntgroep 4 - Nieuwe regime: minder BG Dit hoofdstuk gaat over de groep cliënten met aanspraak op OB/AB op 1 januari En die op 1 januari 2010 na herindicatie onder het nieuwe regime minder aanspraak op BG heeft. Van deze groep staat hieronder de verdeling naar doelgroep. Tabel 4.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar doelgroep per 1 januari 2010 in Nederland Doelgroep Situatie per 1 januari 2010 Absoluut Relatief 01. SOM/PG 0-64 jaar ,6 % 02. SOM jaar 839 2,2 % 03. SOM 75 jaar en ouder ,8 % 04. PG 65 jaar en ouder ,3 % 05. PSY/PS 0-17 jaar 244 0,6 % 06. PSY/PS 18 jaar en ouder ,0 % 07. VG 0-17 jaar ,4 % 08. VG 18 jaar en ouder ,3 % 09. ZG ,7 % 10. LG ,9 % 11. Grondslag onbekend 1 0,0 % Totaal ,0 % 9

12 5. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime: wél AWBZ-zorg, géén BG Dit hoofdstuk gaat over de groep cliënten die op 1 januari 2009 een aanspraak op OB en/of AB heeft. En die op 1 oktober 2009 na herindicatie via het nieuwe regime geen BG meer krijgt, maar nog wel recht heeft op andere AWBZ-zorg. Van deze groep staat hieronder de verdeling naar doelgroep. Tabel 5.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar doelgroep per 1 januari 2010 in Nederland Doelgroep Situatie per 1 januari 2010 Absoluut Relatief 01. SOM/PG 0-64 jaar ,2 % 02. SOM jaar ,9 % 03. SOM 75 jaar en ouder ,0 % 04. PG 65 jaar en ouder 369 2,6 % 05. PSY/PS 0-17 jaar 21 0,1 % 06. PSY/PS 18 jaar en ouder 403 2,8 % 07. VG 0-17 jaar 582 4,1 % 08. VG 18 jaar en ouder 203 1,4 % 09. ZG ,0 % 10. LG 835 5,9 % 11. Grondslag onbekend 4 0,0 % Totaal ,0 % 10

13 6. Cliëntgroep 6 - Nieuw regime, negatief besluit Dit hoofdstuk gaat over de groep cliënten die op 1 januari 2009 een aanspraak op OB en/of AB heeft. En die op 1 januari 2010, na herindicatie onder het nieuwe regime, geen AWBZ-zorg meer krijgen na afgifte van een negatief indicatiebesluit. Van deze groep staat hieronder de verdeling naar doelgroep. Tabel 6.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 6 naar doelgroep per 1 januari 2010 in Nederland Doelgroep Situatie per 1 januari 2010 Absoluut Relatief 01. SOM/PG 0-64 jaar 979 7,7 % 02. SOM jaar 718 5,6 % 03. SOM 75 jaar en ouder ,3 % 04. PG 65 jaar en ouder 352 2,8 % 05. PSY/PS 0-17 jaar 69 0,5 % 06. PSY/PS 18 jaar en ouder ,9 % 07. VG 0-17 jaar 419 3,3 % 08. VG 18 jaar en ouder ,4 % 09. ZG 552 4,3 % 10. LG 429 3,4 % 11. Grondslag onbekend 628 4,9 % Totaal ,0 % 11

14 7. Enquête gebruikerservaringen Met ingang van de vorige editie is de opzet van de CIZ-rapportage Begeleiding AWBZ 2009 t.b.v. de gemeente Nederland gewijzigd. Zo zijn ondermeer extrabijlagen met verdelingen over de cliëntgroepen 4, 5 en 6 op postcodecijfer niveau toegevoegd aan de rapportage. Wij zouden graag van u willen weten of de huidige inhoud van de rapportage u een goed inzicht verschaft in de ontwikkelingen in de aanspraak op de AWBZ-functie Begeleiding in de gemeente Nederland. En nog belangrijker, wij willen ook graag van u vernemen of u ideeën of tips voor ons hebt waarmee deze rapportage voor uw gemeente verder valt te verbeteren. Daarom vragen wij uw medewerking om daartoe een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is te bereiken via (U krijgt toegang tot de enquête via een aanmelding als cizs\bezoeker met als wachtwoord bezoeker ) óf via de link die u aantreft in dezelfde directory op de CIZ-site via welk u dit document hebt gedownload. Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 5 á 10 minuten in beslag. Uw inbreng wordt door het CIZ bijzonder op prijs gesteld. Al uw antwoorden en suggesties worden geanonimiseerd verwerkt, tenzij u zelf nadrukkelijk aangeeft van ons een rechtstreekse reactie op uw suggestie(s) te willen ontvangen. Voor vragen en opmerkingen m.b.t. deze rapportage of de enquête kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het CIZ. adres: of telefonisch via:

15 Bijlage 1 Gebruikte afkortingen: AB ABA ABD BG BGG BGI BH LG OB OBA OBD PG PGB PS PSY PV SOM VBT VG VP ZG ZIN Activerende Begeleiding Activerende Begeleiding Algemeen Activerende Begeleiding Dag Begeleiding Begeleiding Groep Begeleiding Individueel Behandeling Lichamelijk Handicapt Ondersteunende Begeleiding Ondersteunende Begeleiding Algemeen Ondersteunende Begeleiding Dag Psychogeriatrische Aandoening Persoonsgebonden Budget Psychosociaal Probleem Psychiatrische Aandoening / Stoornis Persoonlijke Verzorging Somatische Aandoening Verblijf Tijdelijk Verstandelijk Gehandicapt Verpleging Zintuiglijk Gehandicapt Zorg in Natura Uitgave van het CIZ 30 maart

16

17

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Pakketmaatregelen Monitor

Pakketmaatregelen Monitor Pakketmaatregelen Monitor Aanspraak op Begeleiding voor en na invoering Pakketmaatregelen AWBZ 2009 Jaarrapportage CONCEPTVERSIE 3.1 Afdeling: Kenniscentrum Versie van: 21 juli 2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Pakketmaatregelen Monitor

Pakketmaatregelen Monitor Pakketmaatregelen Monitor Aanspraak op Begeleiding voor en na invoering Pakketmaatregelen AWBZ 2009 Jaarrapportage Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Introductie 5 1.1 Pakketmaatregelen 2009 5 1.2 Overgangsrecht,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

centrum indicatieste[ting zorg

centrum indicatieste[ting zorg centrum indicatieste[ting zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. drs. M. Verbeek Postbus 235 25 EJ DEN HAAG Orteliuslaan 1 3528 BD Utrecht Postbus 262 35 GB Utrecht T 88 789 1 www.

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Brunssum 1 januari 2014 1 juli 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK

Datum 4 april 2012 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK Datum 4 april 212 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK Inleiding Mensen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociaal

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum

Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum Onderwerp: Samenvatting: Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum Per 1 januari 2009 is de omvang van de nieuwe functie begeleiding gemaximeerd al naar gelang

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Inleiding Per 2014 wordt de functie begeleiding (inclusief het vervoer naar dagbesteding)

Nadere informatie

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg Trendrapportage 211 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 28-211 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 Trendrapportage 2013 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Enschede, 10 april 2012 LD/12/0940/ovalk ir. Lambert Drouven drs. Chantal IJland Inhoudsopgave Samenvatting en nog te maken

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en die wordt geleverd

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie