Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Lisse VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Lisse VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken"

Transcriptie

1 Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige 15 gemeenten en voor Boskoop. Daarnaast is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Bron van de gegevens in deze uitgave zijn de Zorgkantoren ZZ en VGZ De peildatum waarop de gegevens betrekking hebben is 2 apr 2012 Versie mei 2012

2

3 Waarom deze publicatie? Gemeenten bereiden de decentralisaties Werk, Jeugd en Wmo voor. Om beleid te kunnen maken is het nodig te weten hoe de situatie nu is. De werkgroep 3D - Vraag&Aanbod heeft de opdracht voor alle gemeenten in Holland Rijnland, plus Boskoop in beeld te brengen: 1. de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van de huidige regelingen 2. de vraag van deze doelgroepen 3. het huidige aanbod Dit overzicht gaat over het onderwerp Wmo: de functie 'begeleiding' die wordt geschrapt uit de AWBZ en waarvan de te bereiken resultaten worden ondergebracht onder de Wmo. Welke informatie biedt deze rapportage? Deze publicatie brengt de vraagkant van AWBZ-begeleiding in beeld. Bron van de gegevens Voor deze rapportage zijn gegevens gebruikt van het zorgkantoor, peildatum: 2 apr Eén van de aangeleverde gegevens van het zorgkantoor is de woongemeente cliënt. Voor de indeling van de cliënten naar woongemeente is gebruik gemaakt van dit gegeven. Het is bekend dat er vervuiling zit in dit gegeven van het zorgkantoor, maar niet bekend is hoe groot die is. Omdat geen BSN-nummers zijn meegeleverd kon hierop namelijk geen controle worden uitgevoerd. Doelgroepen en volume begeleiding De overzichten geven inzicht in de kenmerken van cliënten die op de peildatum AWBZ-begeleiding krijgen en het volume aan begeleiding waarvoor afspraken zijn gemaakt met de zorgaanbieders. De begeleiding is opgesplitst in: individuele begeleiding, groepsbegeleiding zonder en met vervoer en kort verblijf. Daarnaast is af te leiden welk deel van de begeleiding in zorg in natura wordt afgenomen en welk in PGB. De cliënten zijn geclassificeerd naar cliëntgroepen. Cliënten met herindicatie in 2013 De rapportage geeft inzicht in het aantal cliënten van wie de indicatie in 2013 afloopt en die, op basis van de oude regelgeving, een herindicatie zouden moeten krijgen. Deze aanwas aan nieuwe Wmo-cliënten is maand in beeld gebracht. Vergelijking tussen gemeenten De rapportage geeft verschillende vergelijkingen tussen de gemeenten in Holland Rijnland. In het bijbehorende tabellenboek voor alle gemeenten staan meer vergelijkingen. Welke informatie biedt deze rapportage NIET? Geen gegevens over daadwerkelijke afname Cijfers van het CAK over daadwerkelijke afname in alle gemeenten waren nog niet beschikbaar bij de werkgroep 3D Vraag&Aanbod. De gegevens in deze rapportage zijn daarom alleen gebaseerd op de afspraken die het zorgkantoor maakt met de aanbieders en geven derhalve geen inzicht in de daadwerkelijke afname. Geen gegevens over grondslag psychiatrische aandoening 18- (PSY18-) De categorie psychiatrische aandoening 18- ontbreekt in deze rapportage. Geen gegevens over aanbodkant / aanbieders AWBZ-begeleiding De gegevens van het zorgkantoor bevatten geen gegevens over met welke aanbieders de zorgafspraken van de cliënten zijn gemaakt. Deze rapportage geeft daarom geen inzicht in de aanbodkant.

4 Achtergrondinformatie AWBZ-Begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud, of het compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen.[1] Begeleiding wordt onderverdeeld in: 'individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Dagdeel Voor groepsbegeleiding wordt zorg verleend dagdeel; een dag heeft twee dagdelen van maximaal 4 uur directe zorgverlening dagdeel. [2] Grondslag De aandoening of beking van de cliënt op basis waarvan deze recht heeft op AWBZ-zorg. Eerste grondslag Mensen kunnen meerdere grondslagen hebben op basis waarvan ze recht hebben op AWBZ-zorg. De eerste grondslag is de dominante grondslag. Deze wordt bepaald door de zwaarstwegende beking in relatie tot de geobjectiveerde zorgbehoefte. [3] Tweede grondslag Op basis van deze grondslag heeft de cliënt ook recht op AWBZ-zorg. Deze grondslag weegt minder zwaar dan de eerste. Kortdurend Verblijf Bij Kortdurend Verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen week dat gepaard gaat met soonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding, wanneer de betrokkene aangewezen is op manent toezicht. [4] Gebruikte afkortingen in tabellen en grafieken Grondslagen afkorting betekenis SOM somatische ziekte/aandoening PG psychogeriatrische ziekte/aandoening PSY psychische ziekte/aandoening LG lichamelijke beking VG verstandelijke beking ZG zintuiglijke beking Begeleidingsoort afkorting betekenis wordt gegeven in BGI begeleiding individueel uren week; in verschillende klassen* * in de berekeningen is uitgegaan vh midden vd klassen BGG begeleiding groep dagdelen week BGG+ begeleiding groep + vervoer dagdelen week KV kortdurend verblijf etmalen week Begeleidingvorm afkorting betekenis ZIN zorg in natura PGB soonsgebonden budget [1] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 [2] Bron: Beleidsregel CA-451, 2011, Nederlandse Zorgautoriteit [3] Bron: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011, bijlage 2 Grondslagen, CIZ [4] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 4 van 18

5 Gemeente - aantal cliënten in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding zijn er in elke gemeente? In Holland Rijnland zijn er cliënten met AWBZ-begeleiding. Daarvan wonen 198 in (4%). 50 cliënten % Holland Rijnland % = 50 sonen Alphen aan den Rijn % Boskoop 110 2% Hillegom 187 4% Kaag en Braassem 154 3% Katwijk % Leiden % Leiderdorp 253 5% 198 4% Nieuwkoop 167 3% Noordwijk 223 5% Noordwijkerhout 143 3% Oegstgeest 165 3% Rijnwoude 109 2% Teylingen 294 6% Voorschoten 175 4% Zoeterwoude 58 1% Welk aandeel in de bevolking van elke gemeente krijgt AWBZ-begeleiding? 8,9 duizend inwoners in Holland Rijnland krijgen AWBZ begeleiding. In is dat 8,8 duizend inwoners. Cliënten gemeente duizend inwoners Holland Rijnland 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll gemiddeld: 8,9 duizend inw. Alphen aan den Rijn 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Boskoop 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll Hillegom 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Kaag en Braassem 6,0 llllllllllllllllllllllll Katwijk 8,6 llllllllllllllllllllllllllllllllll Leiden 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum: 11,6 duizend inw. Leiderdorp 9,5 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Nieuwkoop 6,2 lllllllllllllllllllllllll Noordwijk 8,7 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Noordwijkerhout 9,1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Oegstgeest 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Rijnwoude 5,9 lllllllllllllllllllllll minimum: 5,9 duizend inw. Teylingen 8,2 lllllllllllllllllllllllllllllllll Voorschoten 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Zoeterwoude 7,1 llllllllllllllllllllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 5 van 18

6 Gemeente - cliënten AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding in zitten er in elke cliëntgroep? In zijn er 198 cliënten AWBZ-begeleiding. Hieronder staat de onderverdeling naar cliëntgroep. sonen % 2 Totaal % = 2 sonen SOM % SOM % SOM % PG % PSY % VG % VG % ZG 3 2% LG 17 9% overig 2 1% Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? Op die vraag wordt hieronder een antwoord gegeven: Voor alle sonen met AWBZ-begeleiding en ook voor het aantal sonen cliëntgroep, Inclusief vergelijkingen met het gemiddelde van Holland Rijnland en met de andere gemeenten. alle cliënten, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten SOM 65-, duizend inwoners onder de 65 jaar minimum in één van de gemeenten 0,2 l 0,5 ll 0,9 llll maximum in één van de gemeenten 0,9 llll 5,9 lllllllllllllllllllllll 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll SOM 65-74, duizend inwoners van 65 t/m 74 jaar minimum in één van de gemeenten 1,0 llll 3,1 llllllllllll 3,5 llllllllllllll maximum in één van de gemeenten 6,1 lllllllllllllllllllllllll 198 totaal 17 SOM 65-7 SOM SOM 75+ dat is 8,8 dat is 0,9 dat is 3,1 dat is 11, inwoners inwoners inwoners inwoners 75+ SOM 75+, duizend inwoners van 75 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 5,6 lllllllllllllllllllllll 11,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 13,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 20,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 6 van 18

7 Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? (vervolg) 12 PG 65+, duizend inwoners van 65 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 2,0 llllllll 3,0 llllllllllll 5,7 lllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,9 llllllllllllllllllllllllllllllll PSY 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 1,1 lllll 3,0 llllllllllll 3,2 lllllllllllll maximum in één van de gemeenten 5,0 llllllllllllllllllll VG 18-, duizend inwoners onder de 18 minimum in één van de gemeenten 3,3 lllllllllllll 4,5 llllllllllllllllll 5,4 lllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll VG 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 0,7 lll 2,0 llllllll 2,5 llllllllll maximum in één van de gemeenten 3,0 llllllllllll ZG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten 0,0 0,1 l 0,2 l maximum in één van de gemeenten 0,3 l LG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten PG 65+ dat is 3, inwoners PSY 18+ dat is 3, inwoners VG 18- dat is 4, inwoners VG 18+ dat is 2, inwoners ZG dat is 0, inwoners 17 LG dat is 0, inwoners 0,4 lll 0,8 llllllll 0,8 llllllllll 1,1 llllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 7 van 18

8 Gemeente - AWBZ-begeleiding naar soort begeleiding Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? Cliënten kunnen één of meer soorten begeleiding hebben. De soorten begeleiding zijn: 1) BGI (individuele begeleiding) 2) BGG (groepsbegeleiding) 3) KV (kortdurend verblijf) In krijgt 75% van de cliënten één soort begeleiding; 23% krijgt twee soorten begeleiding; 3% krijgt drie soorten begeleiding. Soort begeleiding % één soort % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGI % BGG 38 19% KV - - twee soorten 45 23% lllllllllllllllllllllll BGI + BGG 36 18% BGI + KV 3 2% BGG + KV 6 3% drie soorten 5 3% lll BGI + BGG + KV 5 3% Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? BGI: 154 sonen individuele begeleiding BGG: 85 sonen groepsbegeleiding 36 18% % 19% 5 3% 3 6 2% 3% - 0% KV: 14 sonen kortdurend verblijf Op de volgende bladzijde staat in welke vorm de begeleiding wordt geleverd: ZIN of PGB. Dat wordt gedaan soort begeleiding die cliënten kunnen krijgen. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 8 van 18

9 Gemeente - soort en vorm AWBZ-begeleiding alle soorten begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten * % lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 25% llllllllllll * 3 van de 198 cliënten (= 2%) hebben zowel ZIN als PGB. Hoeveel cliënten zijn er soort begeleiding, wat is de omvang van hun zorgafspraken in een jaar en gemiddeld cliënt? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllll 30% lllllllllllllll uren / jaar (* 1.000) 46,2 35,6 10,5 77% llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 23% lllllllllll uren cliënt week 5,7 6,3 4,4 BGG - groepsbegeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB totaal cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 21% llllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 23,4 19,9 3,4 85% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15% lllllll dagdelen cliënt week 5,3 5,7 3,7 zonder vervoer cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 6% lll dagdelen / jaar (* 1.000) 5,6 5,5 0,1 98% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2% l dagdelen cliënt week 5,9 6,2 * met vervoer cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 25% llllllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 17,8 14,5 3,3 81% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 19% lllllllll dagdelen cliënt week 5,1 5,5 3,8 KV - kortdurend verblijf tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % llllllllllllllllll 64% llllllllllllllllllllllllllllllll etmalen / jaar (* 1.000) 0,9 0,3 0,6 35% lllllllllllllllll 65% llllllllllllllllllllllllllllllll etmalen cliënt week 1,2 * * * gemiddelde niet berekend voor groepen van minder dan 10 sonen.. De hier vermelde gegevens over de hoeveelheid begeleiding jaar zijn gebaseerd op de afspraken van het zorgkantoor met de zorgaanbieders. Ook op de volgende bladzijden gaat het om de zorgafspraken. De daadwerkelijke zorgafname kan afwijken van de zorgafspraken, hierover volgen later rapportages op basis van gegevens van het CAK. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 9 van 18

10 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGI, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB %t %Z %P sonen totaal % 70% 30% 154 SOM % 8% 1% SOM % 3% 1% SOM % 7% 1% PG % 3% - PSY % 19% 10% VG % 1% 8% VG % 24% 3% ZG % 1% 1% LG % 3% 5% overig % 1% 1% duizenden uren jaar 46,2 35,6 10,5 100% 77% 23% SOM 65-10,3 10,1 0,2 22% 22% 0% SOM ,7 2,7 0,1 6% 6% 0% SOM 75+ 8,8 8,7 0,1 19% 19% 0% PG 65+ 0,7 0,7-1% 1% - jaar PSY 18+ 6,2 3,3 2,9 13% 7% 6% 46,2 VG 18-2,9 0,1 2,9 6% 0% 6% VG ,7 9,0 1,8 23% 19% 4% * dzd ZG 0,3 0,1 0,2 1% 0% 0% uren LG 3,1 0,7 2,4 7% 2% 5% overig 0,4 0,3 0,2 1% 1% 0% % van sonen % van uren gemiddelde tijd soon (UREN week) 5,7 uren week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,7 15,1 14,0 2,6 4,3 4,9 4,6 ZIN 6,3 16,1 15,2 2,1 4,6 PGB 4,4 3,4 4,6 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGI - individuele begeleiding Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 10 van 18

11 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG, wat is de omvang van hun zorgafspraken, zonder en met vervoer? BGG - groepsbegeleiding TOTAAL totaal -vv +vv %t %-vv %+vv sonen % 21% 79% 85 SOM % - 6% SOM % - 2% SOM % 1% 9% PG % - 11% PSY % 14% 8% VG % 1% 15% VG % 5% 16% ZG LG % - 11% overig duizenden dagdelen jaar 23,4 5,6 17,8 100% 24% 76% SOM 65-1,8-1,8 8% - 8% SOM ,4-0,4 2% - 2% SOM 75+ 2,7 0,3 2,3 11% 1% 10% PG 65+ 2,6-2,6 11% - 11% jaar PSY 18+ 5,1 3,3 1,8 22% 14% 8% 23,4 VG 18-1,7 0,1 1,6 7% 0% 7% VG 18+ 7,3 1,9 5,4 31% 8% 23% * dzd ZG dagdelen LG 1,8-1,8 8% - 8% overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,3 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,3 5,2 2,3 7,8 -vv 5,9 5,3 +vv 5,1 2,3 7,4 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. -vv = zonder vervoer, +vv = met vervoer BGG - groepsbegeleiding TOTAAL Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 11 van 18

12 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG zonder vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG zonder vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 94% 6% 18 SOM SOM SOM % 6% - PG PSY % 67% - VG % - 6% VG % 22% - ZG LG overig duizenden dagdelen jaar 5,6 5,5 0,1 100% 98% 2% SOM SOM SOM 75+ 0,3 0,3-6% 6% - PG jaar PSY 18+ 3,3 3,3-59% 59% - 5,6 VG 18-0,1-0,1 2% - 2% VG 18+ 1,9 1,9-34% 34% - * dzd ZG dagdelen LG overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,9 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,9 5,3 ZIN 6,2 5,3 PGB Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG zonder vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 12 van 18

13 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG met vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG met vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 75% 25% 67 SOM % 7% - SOM % 3% - SOM % 12% - PG % 12% 1% PSY % 10% - VG % 6% 13% VG % 16% 4% ZG LG % 7% 6% overig duizenden dagdelen jaar 17,8 14,5 3,3 100% 81% 19% SOM 65-1,8 1,8-10% 10% - SOM ,4 0,4-2% 2% - SOM 75+ 2,3 2,3-13% 13% - PG 65+ 2,6 2,3 0,3 15% 13% 1% jaar PSY 18+ 1,8 1,8-10% 10% - 17,8 VG 18-1,6 0,5 1,0 9% 3% 6% VG 18+ 5,4 4,1 1,4 30% 23% 8% * dzd ZG dagdelen LG 1,8 1,1 0,7 10% 6% 4% overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,1 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,1 2,3 7,4 ZIN 5,5 7,1 PGB 3,8 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG met vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 13 van 18

14 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben KV, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? KV - kortdurend verblijf totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 36% 64% 14 SOM SOM SOM PG PSY VG % 36% 36% VG % - 14% ZG LG % - 14% overig duizenden etmalen jaar 0,9 0,3 0,6 100% 35% 65% SOM SOM SOM PG jaar PSY ,9 VG 18-0,6 0,3 0,3 65% 35% 29% VG 18+ 0,2-0,2 24% - 24% * dzd ZG etmalen LG 0,1-0,1 12% - 12% overig % van sonen % van etmalen gemiddelde tijd soon (ETMALEN week) 1,2 etmalen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 1,2 1,1 ZIN PGB Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. KV - kortdurend verblijf Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 14 van 18

15 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding gemeente krijgen in 2013 een herindicatie? In Holland Rijnland krijgen 667 cliënten een herindicatie in Daarvan wonen 26 in (4%). 10 herindicatie in 2013 aantal % Holland Rijnland % = 10 sonen Alphen aan den Rijn 83 12% Boskoop 16 2% Hillegom 29 4% Kaag en Braassem 11 2% Katwijk 84 13% Leiden % Leiderdorp 31 5% 26 4% Nieuwkoop 15 2% Noordwijk 20 3% Noordwijkerhout 21 3% Oegstgeest 28 4% Rijnwoude 21 3% Teylingen 49 7% Voorschoten 23 3% Zoeterwoude 15 2% Welk gedeelte van de cliënten met AWBZ-begeleiding krijgt in 2013 een herindicatie? 14% van de cliënten in Holland Rijnland krijgt een herindicatie in In is dat 13%. totaal herindicatie in 2013 cliënten aantal % Holland Rijnland % llllllllllllll Alphen aan den Rijn % lllllllllllll Boskoop % lllllllllllllll Hillegom % llllllllllllllll Kaag en Braassem % lllllll Katwijk % llllllllllllllll Leiden % llllllllllllll Leiderdorp % llllllllllll % lllllllllllll Nieuwkoop % lllllllll Noordwijk % lllllllll Noordwijkerhout % lllllllllllllll Oegstgeest % lllllllllllllllll Rijnwoude % lllllllllllllllllll Teylingen % lllllllllllllllll Voorschoten % lllllllllllll Zoeterwoude % llllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 15 van 18

16 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten naar eerste grondslag krijgen in 2013 een herindicatie? (vervolg) Holland Rijnland Eerste grondslag aantal % aantal % totaal % % SOM % PG % PSY 11 42% % LG 1 4% 68 10% VG 14 54% % ZG % Hoeveel cliënten naar zorgvorm krijgen in 2013 een herindicatie? Holland Rijnland Zorgvorm aantal % aantal % totaal % % ZIN 17 65% % PGB 9 35% % ZIN en PGB % Wat is de instroom in 2013 maand in wegens herindicaties? Op de volgende bladzijde staat een kalender voor 2013 met de herindicaties maand voor. Meer vergelijkingen van met de andere gemeenten Naast de rapporten gemeente is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 16 van 18

17 Gemeente - instroom in 2013 vanuit zorgkantoor wegens herindicatie - PER GRONDSLAG, ZORGVORM EN MAAND JAN SOM PG PSY LG VG ZG FEB SOM PG PSY LG VG ZG MRT SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P APR SOM PG PSY LG VG ZG MEI SOM PG PSY LG VG ZG JUN SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P JUL SOM PG PSY LG VG ZG AUG SOM PG PSY LG VG ZG SEP SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P OKT SOM PG PSY LG VG ZG NOV SOM PG PSY LG VG ZG DEC SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P Instroom 2013 herindicatie - PER GRONDSLAG SOM 0 PG 0 PSY 11 LG 1 VG 14 ZG 0 1 = 1 soon TOTAAL en PER ZORGVORM 26 ZIN PGB PGB + ZIN Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 17 van 18

18 Colofon Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep 3D - Vraag&Aanbod van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief Boskoop) in samenwerking met Afdeling Strategie en Onderzoek BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Serie Statistiek 2012 / 8i Voor informatie: