Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Lisse VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Lisse VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken"

Transcriptie

1 Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige 15 gemeenten en voor Boskoop. Daarnaast is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Bron van de gegevens in deze uitgave zijn de Zorgkantoren ZZ en VGZ De peildatum waarop de gegevens betrekking hebben is 2 apr 2012 Versie mei 2012

2

3 Waarom deze publicatie? Gemeenten bereiden de decentralisaties Werk, Jeugd en Wmo voor. Om beleid te kunnen maken is het nodig te weten hoe de situatie nu is. De werkgroep 3D - Vraag&Aanbod heeft de opdracht voor alle gemeenten in Holland Rijnland, plus Boskoop in beeld te brengen: 1. de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van de huidige regelingen 2. de vraag van deze doelgroepen 3. het huidige aanbod Dit overzicht gaat over het onderwerp Wmo: de functie 'begeleiding' die wordt geschrapt uit de AWBZ en waarvan de te bereiken resultaten worden ondergebracht onder de Wmo. Welke informatie biedt deze rapportage? Deze publicatie brengt de vraagkant van AWBZ-begeleiding in beeld. Bron van de gegevens Voor deze rapportage zijn gegevens gebruikt van het zorgkantoor, peildatum: 2 apr Eén van de aangeleverde gegevens van het zorgkantoor is de woongemeente cliënt. Voor de indeling van de cliënten naar woongemeente is gebruik gemaakt van dit gegeven. Het is bekend dat er vervuiling zit in dit gegeven van het zorgkantoor, maar niet bekend is hoe groot die is. Omdat geen BSN-nummers zijn meegeleverd kon hierop namelijk geen controle worden uitgevoerd. Doelgroepen en volume begeleiding De overzichten geven inzicht in de kenmerken van cliënten die op de peildatum AWBZ-begeleiding krijgen en het volume aan begeleiding waarvoor afspraken zijn gemaakt met de zorgaanbieders. De begeleiding is opgesplitst in: individuele begeleiding, groepsbegeleiding zonder en met vervoer en kort verblijf. Daarnaast is af te leiden welk deel van de begeleiding in zorg in natura wordt afgenomen en welk in PGB. De cliënten zijn geclassificeerd naar cliëntgroepen. Cliënten met herindicatie in 2013 De rapportage geeft inzicht in het aantal cliënten van wie de indicatie in 2013 afloopt en die, op basis van de oude regelgeving, een herindicatie zouden moeten krijgen. Deze aanwas aan nieuwe Wmo-cliënten is maand in beeld gebracht. Vergelijking tussen gemeenten De rapportage geeft verschillende vergelijkingen tussen de gemeenten in Holland Rijnland. In het bijbehorende tabellenboek voor alle gemeenten staan meer vergelijkingen. Welke informatie biedt deze rapportage NIET? Geen gegevens over daadwerkelijke afname Cijfers van het CAK over daadwerkelijke afname in alle gemeenten waren nog niet beschikbaar bij de werkgroep 3D Vraag&Aanbod. De gegevens in deze rapportage zijn daarom alleen gebaseerd op de afspraken die het zorgkantoor maakt met de aanbieders en geven derhalve geen inzicht in de daadwerkelijke afname. Geen gegevens over grondslag psychiatrische aandoening 18- (PSY18-) De categorie psychiatrische aandoening 18- ontbreekt in deze rapportage. Geen gegevens over aanbodkant / aanbieders AWBZ-begeleiding De gegevens van het zorgkantoor bevatten geen gegevens over met welke aanbieders de zorgafspraken van de cliënten zijn gemaakt. Deze rapportage geeft daarom geen inzicht in de aanbodkant.

4 Achtergrondinformatie AWBZ-Begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud, of het compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen.[1] Begeleiding wordt onderverdeeld in: 'individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Dagdeel Voor groepsbegeleiding wordt zorg verleend dagdeel; een dag heeft twee dagdelen van maximaal 4 uur directe zorgverlening dagdeel. [2] Grondslag De aandoening of beking van de cliënt op basis waarvan deze recht heeft op AWBZ-zorg. Eerste grondslag Mensen kunnen meerdere grondslagen hebben op basis waarvan ze recht hebben op AWBZ-zorg. De eerste grondslag is de dominante grondslag. Deze wordt bepaald door de zwaarstwegende beking in relatie tot de geobjectiveerde zorgbehoefte. [3] Tweede grondslag Op basis van deze grondslag heeft de cliënt ook recht op AWBZ-zorg. Deze grondslag weegt minder zwaar dan de eerste. Kortdurend Verblijf Bij Kortdurend Verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen week dat gepaard gaat met soonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding, wanneer de betrokkene aangewezen is op manent toezicht. [4] Gebruikte afkortingen in tabellen en grafieken Grondslagen afkorting betekenis SOM somatische ziekte/aandoening PG psychogeriatrische ziekte/aandoening PSY psychische ziekte/aandoening LG lichamelijke beking VG verstandelijke beking ZG zintuiglijke beking Begeleidingsoort afkorting betekenis wordt gegeven in BGI begeleiding individueel uren week; in verschillende klassen* * in de berekeningen is uitgegaan vh midden vd klassen BGG begeleiding groep dagdelen week BGG+ begeleiding groep + vervoer dagdelen week KV kortdurend verblijf etmalen week Begeleidingvorm afkorting betekenis ZIN zorg in natura PGB soonsgebonden budget [1] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 [2] Bron: Beleidsregel CA-451, 2011, Nederlandse Zorgautoriteit [3] Bron: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011, bijlage 2 Grondslagen, CIZ [4] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 4 van 18

5 Gemeente - aantal cliënten in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding zijn er in elke gemeente? In Holland Rijnland zijn er cliënten met AWBZ-begeleiding. Daarvan wonen 198 in (4%). 50 cliënten % Holland Rijnland % = 50 sonen Alphen aan den Rijn % Boskoop 110 2% Hillegom 187 4% Kaag en Braassem 154 3% Katwijk % Leiden % Leiderdorp 253 5% 198 4% Nieuwkoop 167 3% Noordwijk 223 5% Noordwijkerhout 143 3% Oegstgeest 165 3% Rijnwoude 109 2% Teylingen 294 6% Voorschoten 175 4% Zoeterwoude 58 1% Welk aandeel in de bevolking van elke gemeente krijgt AWBZ-begeleiding? 8,9 duizend inwoners in Holland Rijnland krijgen AWBZ begeleiding. In is dat 8,8 duizend inwoners. Cliënten gemeente duizend inwoners Holland Rijnland 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll gemiddeld: 8,9 duizend inw. Alphen aan den Rijn 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Boskoop 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll Hillegom 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Kaag en Braassem 6,0 llllllllllllllllllllllll Katwijk 8,6 llllllllllllllllllllllllllllllllll Leiden 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum: 11,6 duizend inw. Leiderdorp 9,5 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Nieuwkoop 6,2 lllllllllllllllllllllllll Noordwijk 8,7 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Noordwijkerhout 9,1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Oegstgeest 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Rijnwoude 5,9 lllllllllllllllllllllll minimum: 5,9 duizend inw. Teylingen 8,2 lllllllllllllllllllllllllllllllll Voorschoten 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Zoeterwoude 7,1 llllllllllllllllllllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 5 van 18

6 Gemeente - cliënten AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding in zitten er in elke cliëntgroep? In zijn er 198 cliënten AWBZ-begeleiding. Hieronder staat de onderverdeling naar cliëntgroep. sonen % 2 Totaal % = 2 sonen SOM % SOM % SOM % PG % PSY % VG % VG % ZG 3 2% LG 17 9% overig 2 1% Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? Op die vraag wordt hieronder een antwoord gegeven: Voor alle sonen met AWBZ-begeleiding en ook voor het aantal sonen cliëntgroep, Inclusief vergelijkingen met het gemiddelde van Holland Rijnland en met de andere gemeenten. alle cliënten, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten SOM 65-, duizend inwoners onder de 65 jaar minimum in één van de gemeenten 0,2 l 0,5 ll 0,9 llll maximum in één van de gemeenten 0,9 llll 5,9 lllllllllllllllllllllll 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll SOM 65-74, duizend inwoners van 65 t/m 74 jaar minimum in één van de gemeenten 1,0 llll 3,1 llllllllllll 3,5 llllllllllllll maximum in één van de gemeenten 6,1 lllllllllllllllllllllllll 198 totaal 17 SOM 65-7 SOM SOM 75+ dat is 8,8 dat is 0,9 dat is 3,1 dat is 11, inwoners inwoners inwoners inwoners 75+ SOM 75+, duizend inwoners van 75 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 5,6 lllllllllllllllllllllll 11,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 13,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 20,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 6 van 18

7 Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? (vervolg) 12 PG 65+, duizend inwoners van 65 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 2,0 llllllll 3,0 llllllllllll 5,7 lllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,9 llllllllllllllllllllllllllllllll PSY 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 1,1 lllll 3,0 llllllllllll 3,2 lllllllllllll maximum in één van de gemeenten 5,0 llllllllllllllllllll VG 18-, duizend inwoners onder de 18 minimum in één van de gemeenten 3,3 lllllllllllll 4,5 llllllllllllllllll 5,4 lllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll VG 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 0,7 lll 2,0 llllllll 2,5 llllllllll maximum in één van de gemeenten 3,0 llllllllllll ZG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten 0,0 0,1 l 0,2 l maximum in één van de gemeenten 0,3 l LG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten PG 65+ dat is 3, inwoners PSY 18+ dat is 3, inwoners VG 18- dat is 4, inwoners VG 18+ dat is 2, inwoners ZG dat is 0, inwoners 17 LG dat is 0, inwoners 0,4 lll 0,8 llllllll 0,8 llllllllll 1,1 llllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 7 van 18

8 Gemeente - AWBZ-begeleiding naar soort begeleiding Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? Cliënten kunnen één of meer soorten begeleiding hebben. De soorten begeleiding zijn: 1) BGI (individuele begeleiding) 2) BGG (groepsbegeleiding) 3) KV (kortdurend verblijf) In krijgt 75% van de cliënten één soort begeleiding; 23% krijgt twee soorten begeleiding; 3% krijgt drie soorten begeleiding. Soort begeleiding % één soort % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGI % BGG 38 19% KV - - twee soorten 45 23% lllllllllllllllllllllll BGI + BGG 36 18% BGI + KV 3 2% BGG + KV 6 3% drie soorten 5 3% lll BGI + BGG + KV 5 3% Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? BGI: 154 sonen individuele begeleiding BGG: 85 sonen groepsbegeleiding 36 18% % 19% 5 3% 3 6 2% 3% - 0% KV: 14 sonen kortdurend verblijf Op de volgende bladzijde staat in welke vorm de begeleiding wordt geleverd: ZIN of PGB. Dat wordt gedaan soort begeleiding die cliënten kunnen krijgen. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 8 van 18

9 Gemeente - soort en vorm AWBZ-begeleiding alle soorten begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten * % lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 25% llllllllllll * 3 van de 198 cliënten (= 2%) hebben zowel ZIN als PGB. Hoeveel cliënten zijn er soort begeleiding, wat is de omvang van hun zorgafspraken in een jaar en gemiddeld cliënt? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllll 30% lllllllllllllll uren / jaar (* 1.000) 46,2 35,6 10,5 77% llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 23% lllllllllll uren cliënt week 5,7 6,3 4,4 BGG - groepsbegeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB totaal cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 21% llllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 23,4 19,9 3,4 85% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15% lllllll dagdelen cliënt week 5,3 5,7 3,7 zonder vervoer cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 6% lll dagdelen / jaar (* 1.000) 5,6 5,5 0,1 98% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2% l dagdelen cliënt week 5,9 6,2 * met vervoer cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 25% llllllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 17,8 14,5 3,3 81% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 19% lllllllll dagdelen cliënt week 5,1 5,5 3,8 KV - kortdurend verblijf tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % llllllllllllllllll 64% llllllllllllllllllllllllllllllll etmalen / jaar (* 1.000) 0,9 0,3 0,6 35% lllllllllllllllll 65% llllllllllllllllllllllllllllllll etmalen cliënt week 1,2 * * * gemiddelde niet berekend voor groepen van minder dan 10 sonen.. De hier vermelde gegevens over de hoeveelheid begeleiding jaar zijn gebaseerd op de afspraken van het zorgkantoor met de zorgaanbieders. Ook op de volgende bladzijden gaat het om de zorgafspraken. De daadwerkelijke zorgafname kan afwijken van de zorgafspraken, hierover volgen later rapportages op basis van gegevens van het CAK. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 9 van 18

10 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGI, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB %t %Z %P sonen totaal % 70% 30% 154 SOM % 8% 1% SOM % 3% 1% SOM % 7% 1% PG % 3% - PSY % 19% 10% VG % 1% 8% VG % 24% 3% ZG % 1% 1% LG % 3% 5% overig % 1% 1% duizenden uren jaar 46,2 35,6 10,5 100% 77% 23% SOM 65-10,3 10,1 0,2 22% 22% 0% SOM ,7 2,7 0,1 6% 6% 0% SOM 75+ 8,8 8,7 0,1 19% 19% 0% PG 65+ 0,7 0,7-1% 1% - jaar PSY 18+ 6,2 3,3 2,9 13% 7% 6% 46,2 VG 18-2,9 0,1 2,9 6% 0% 6% VG ,7 9,0 1,8 23% 19% 4% * dzd ZG 0,3 0,1 0,2 1% 0% 0% uren LG 3,1 0,7 2,4 7% 2% 5% overig 0,4 0,3 0,2 1% 1% 0% % van sonen % van uren gemiddelde tijd soon (UREN week) 5,7 uren week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,7 15,1 14,0 2,6 4,3 4,9 4,6 ZIN 6,3 16,1 15,2 2,1 4,6 PGB 4,4 3,4 4,6 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGI - individuele begeleiding Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 10 van 18

11 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG, wat is de omvang van hun zorgafspraken, zonder en met vervoer? BGG - groepsbegeleiding TOTAAL totaal -vv +vv %t %-vv %+vv sonen % 21% 79% 85 SOM % - 6% SOM % - 2% SOM % 1% 9% PG % - 11% PSY % 14% 8% VG % 1% 15% VG % 5% 16% ZG LG % - 11% overig duizenden dagdelen jaar 23,4 5,6 17,8 100% 24% 76% SOM 65-1,8-1,8 8% - 8% SOM ,4-0,4 2% - 2% SOM 75+ 2,7 0,3 2,3 11% 1% 10% PG 65+ 2,6-2,6 11% - 11% jaar PSY 18+ 5,1 3,3 1,8 22% 14% 8% 23,4 VG 18-1,7 0,1 1,6 7% 0% 7% VG 18+ 7,3 1,9 5,4 31% 8% 23% * dzd ZG dagdelen LG 1,8-1,8 8% - 8% overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,3 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,3 5,2 2,3 7,8 -vv 5,9 5,3 +vv 5,1 2,3 7,4 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. -vv = zonder vervoer, +vv = met vervoer BGG - groepsbegeleiding TOTAAL Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 11 van 18

12 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG zonder vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG zonder vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 94% 6% 18 SOM SOM SOM % 6% - PG PSY % 67% - VG % - 6% VG % 22% - ZG LG overig duizenden dagdelen jaar 5,6 5,5 0,1 100% 98% 2% SOM SOM SOM 75+ 0,3 0,3-6% 6% - PG jaar PSY 18+ 3,3 3,3-59% 59% - 5,6 VG 18-0,1-0,1 2% - 2% VG 18+ 1,9 1,9-34% 34% - * dzd ZG dagdelen LG overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,9 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,9 5,3 ZIN 6,2 5,3 PGB Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG zonder vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 12 van 18

13 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG met vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG met vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 75% 25% 67 SOM % 7% - SOM % 3% - SOM % 12% - PG % 12% 1% PSY % 10% - VG % 6% 13% VG % 16% 4% ZG LG % 7% 6% overig duizenden dagdelen jaar 17,8 14,5 3,3 100% 81% 19% SOM 65-1,8 1,8-10% 10% - SOM ,4 0,4-2% 2% - SOM 75+ 2,3 2,3-13% 13% - PG 65+ 2,6 2,3 0,3 15% 13% 1% jaar PSY 18+ 1,8 1,8-10% 10% - 17,8 VG 18-1,6 0,5 1,0 9% 3% 6% VG 18+ 5,4 4,1 1,4 30% 23% 8% * dzd ZG dagdelen LG 1,8 1,1 0,7 10% 6% 4% overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,1 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,1 2,3 7,4 ZIN 5,5 7,1 PGB 3,8 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG met vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 13 van 18

14 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben KV, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? KV - kortdurend verblijf totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 36% 64% 14 SOM SOM SOM PG PSY VG % 36% 36% VG % - 14% ZG LG % - 14% overig duizenden etmalen jaar 0,9 0,3 0,6 100% 35% 65% SOM SOM SOM PG jaar PSY ,9 VG 18-0,6 0,3 0,3 65% 35% 29% VG 18+ 0,2-0,2 24% - 24% * dzd ZG etmalen LG 0,1-0,1 12% - 12% overig % van sonen % van etmalen gemiddelde tijd soon (ETMALEN week) 1,2 etmalen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 1,2 1,1 ZIN PGB Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. KV - kortdurend verblijf Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 14 van 18

15 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding gemeente krijgen in 2013 een herindicatie? In Holland Rijnland krijgen 667 cliënten een herindicatie in Daarvan wonen 26 in (4%). 10 herindicatie in 2013 aantal % Holland Rijnland % = 10 sonen Alphen aan den Rijn 83 12% Boskoop 16 2% Hillegom 29 4% Kaag en Braassem 11 2% Katwijk 84 13% Leiden % Leiderdorp 31 5% 26 4% Nieuwkoop 15 2% Noordwijk 20 3% Noordwijkerhout 21 3% Oegstgeest 28 4% Rijnwoude 21 3% Teylingen 49 7% Voorschoten 23 3% Zoeterwoude 15 2% Welk gedeelte van de cliënten met AWBZ-begeleiding krijgt in 2013 een herindicatie? 14% van de cliënten in Holland Rijnland krijgt een herindicatie in In is dat 13%. totaal herindicatie in 2013 cliënten aantal % Holland Rijnland % llllllllllllll Alphen aan den Rijn % lllllllllllll Boskoop % lllllllllllllll Hillegom % llllllllllllllll Kaag en Braassem % lllllll Katwijk % llllllllllllllll Leiden % llllllllllllll Leiderdorp % llllllllllll % lllllllllllll Nieuwkoop % lllllllll Noordwijk % lllllllll Noordwijkerhout % lllllllllllllll Oegstgeest % lllllllllllllllll Rijnwoude % lllllllllllllllllll Teylingen % lllllllllllllllll Voorschoten % lllllllllllll Zoeterwoude % llllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 15 van 18

16 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten naar eerste grondslag krijgen in 2013 een herindicatie? (vervolg) Holland Rijnland Eerste grondslag aantal % aantal % totaal % % SOM % PG % PSY 11 42% % LG 1 4% 68 10% VG 14 54% % ZG % Hoeveel cliënten naar zorgvorm krijgen in 2013 een herindicatie? Holland Rijnland Zorgvorm aantal % aantal % totaal % % ZIN 17 65% % PGB 9 35% % ZIN en PGB % Wat is de instroom in 2013 maand in wegens herindicaties? Op de volgende bladzijde staat een kalender voor 2013 met de herindicaties maand voor. Meer vergelijkingen van met de andere gemeenten Naast de rapporten gemeente is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 16 van 18

17 Gemeente - instroom in 2013 vanuit zorgkantoor wegens herindicatie - PER GRONDSLAG, ZORGVORM EN MAAND JAN SOM PG PSY LG VG ZG FEB SOM PG PSY LG VG ZG MRT SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P APR SOM PG PSY LG VG ZG MEI SOM PG PSY LG VG ZG JUN SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P JUL SOM PG PSY LG VG ZG AUG SOM PG PSY LG VG ZG SEP SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P OKT SOM PG PSY LG VG ZG NOV SOM PG PSY LG VG ZG DEC SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P Instroom 2013 herindicatie - PER GRONDSLAG SOM 0 PG 0 PSY 11 LG 1 VG 14 ZG 0 1 = 1 soon TOTAAL en PER ZORGVORM 26 ZIN PGB PGB + ZIN Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 17 van 18

18 Colofon Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep 3D - Vraag&Aanbod van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief Boskoop) in samenwerking met Afdeling Strategie en Onderzoek BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Serie Statistiek 2012 / 8i Voor informatie:

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Hillegom VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Hillegom VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Nieuwkoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Nieuwkoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Teylingen VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Teylingen VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Rijnwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Rijnwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijkerhout VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijkerhout VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Kaag en Braassem VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Kaag en Braassem VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Gebruik en omvang pgb Jeugd Holland Rijnland

Gebruik en omvang pgb Jeugd Holland Rijnland Gebruik en omvang pgb Jeugd Holland Rijnland In deze factsheet gaan we in op het pgb zoals dat nu voor jeugd ingezet wordt onder de AWBZ. Daarbij gaan we in op de volgende vragen: - Hoe loopt de procedure

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Binnenstad-Noord

Sociaal wijkprofiel 2015 Binnenstad-Noord Sociaal wijkprofiel 215 Binnenstad- bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 15.33 65+: 1.173 (8%) 2-64: 12.18 (79%) mannen: 7.368 - vrouwen: 7.935

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.363 65+: 2.687 (19%) 2-64: 8.29 (56%) mannen: 7.11 - vrouwen: 7.262

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 11.443 65+: 1.67 (14%) 2-64: 7.261 (63%) mannen: 5.78 - vrouwen: 5.735

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Stationsdistrict

Sociaal wijkprofiel 2015 Stationsdistrict Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.92 65+: 167 (8%) 2-64: 1.573 (75%) mannen: 1.84 - vrouwen: 1.8

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Mors

Sociaal wijkprofiel 2015 Mors Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 11.28 65+: 1.946 (17%) 2-64: 7.227 (64%) mannen: 5.399 - vrouwen: 5.881

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg Sociaal wijkprofiel 215 Rooden bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.39 65+: 3.77 (15%) 2-64: 12.41 (6%) mannen: 9.692 - vrouwen: 1.347

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2016 Stationsdistrict

Sociaal wijkprofiel 2016 Stationsdistrict Sociaal wijkprofiel 216 bevolking werk en inkomen Inwoners 216: 1.988 65+: 169 (9%) 2-64: 1.491 (75%) mannen: 1.33 - vrouwen: 955

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding. Drechtstedencaroussel 4 oktober 2011

Decentralisatie extramurale begeleiding. Drechtstedencaroussel 4 oktober 2011 Decentralisatie extramurale begeleiding Drechtstedencaroussel 4 oktober 2011 1 Opzet inleiding 1. Wat komt er op gemeenten af? 2. Waar liggen de kansen? 3. En de uitdagingen/vraagstukken? 4. Hoe pakken

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.363 65+: 2.687 (19%) 2-64: 8.29 (56%) mannen: 7.11 - vrouwen: 7.262

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2017 Leiden-Noord

Sociaal wijkprofiel 2017 Leiden-Noord Sociaal wijkprofiel 217 Leiden- bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 217: 15.54 65+: 1.674 (11%) 2-64: 1.199 (68%) mannen: 7.49 - vrouwen: 7.645

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

3 Decentralisaties in het sociale domein. Presentatie 25 juni 2013

3 Decentralisaties in het sociale domein. Presentatie 25 juni 2013 3 Decentralisaties in het sociale domein Presentatie 25 juni 2013 Programma 20.00 uur Opening 20.10 uur Stand van zaken 3D s 20.30 uur Groepsdiscussie aan de hand van stellingen 21.30 uur Plenaire terugkoppeling

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland Feitenblad. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Inleiding

Kantorenmonitor Holland Rijnland Feitenblad. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Inleiding Kantorenmonitor Holland Rijnland 2016 - Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 2016 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 218 Inleiding Sinds een aantal jaren verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 218 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Leiden-Noord

Sociaal wijkprofiel 2015 Leiden-Noord Sociaal wijkprofiel 215 Leiden- bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.31 65+: 1.612 (11%) 2-64: 9.455 (67%) mannen: 6.92 - vrouwen: 7.111

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2018 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2018 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 218 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 218: 14.49 65+: 2.968 (21%) 2-64: 7.819 (54%) mannen: 7.99 - vrouwen: 7.31

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Kantorenmonitor Holland Rijnland Feitenblad 2019

Inleiding. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Kantorenmonitor Holland Rijnland Feitenblad 2019 Inleiding Sinds een aantal jaren verschijnt de. In dit feitenblad 219 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er soms verschillen met vorige publicaties. Alle gegevens

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2017 Mors

Sociaal wijkprofiel 2017 Mors Sociaal wijkprofiel 217 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 217: 11.314 65+: 2.25 (18%) 2-64: 7.197 (64%) mannen: 5.454 - vrouwen: 5.86

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

1. Samenvatting voorstel In het overzicht BOPZ-besluiten wordt inzicht gegeven in inbewaringstellingen (IBS) naar

1. Samenvatting voorstel In het overzicht BOPZ-besluiten wordt inzicht gegeven in inbewaringstellingen (IBS) naar A.9 1. Samenvatting voorstel In het overzicht BOPZ-besluiten wordt inzicht gegeven in inbewaringstellingen (IBS) naar woongemeente, per gemeente van afgifte en een landelijke vergelijking van het aantal

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2016 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2016 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 216 bevolking werk en inkomen Inwoners 216: 14.422 65+: 2.778 (19%) 2-64: 7.999 (55%) mannen: 7.112 - vrouwen: 7.31

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 11.443 65+: 1.67 (14%) 2-64: 7.261 (63%) mannen: 5.78 - vrouwen: 5.735

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2017 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2017 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 217 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 217: 14.393 65+: 2.859 (2%) 2-64: 7.98 (55%) mannen: 7.85 - vrouwen: 7.38

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2017 Boerhaave

Sociaal wijkprofiel 2017 Boerhaave Sociaal profiel 217 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 217: 4.79 65+: 592 (13%) 2-64: 3.28 (68%) mannen: 2.255 - vrouwen: 2.454

Nadere informatie

Agenda. Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding. Drechtraad. Alblasserdam, 2 oktober 2012

Agenda. Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding. Drechtraad. Alblasserdam, 2 oktober 2012 Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Drechtraad Alblasserdam, 2 oktober 2012 1 Agenda 2 17.00-17.15 uur: Concept visie extramurale begeleiding Drechtsteden, door wethouder Wagemakers 17.15-17.45

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding Amstelland en de Meerlanden (A&M) 20 juni 2011 S. van de Loosdrecht Sr. Zorginkoper Care

Decentralisatie begeleiding Amstelland en de Meerlanden (A&M) 20 juni 2011 S. van de Loosdrecht Sr. Zorginkoper Care Decentralisatie begeleiding Amstelland en de Meerlanden (A&M) 20 juni 2011 S. van de Loosdrecht Sr. Zorginkoper Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio A&M Demografie Begeleiding Dagbesteding

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Binnenstad-Zuid

Sociaal wijkprofiel 2015 Binnenstad-Zuid Sociaal wijkprofiel 215 Binnenstad-Zuid bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 8.587 65+: 623 (7%) 2-64: 6.913 (81%) mannen: 4.1 - vrouwen: 4.487

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2018 Boerhaave

Sociaal wijkprofiel 2018 Boerhaave Sociaal profiel 218 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 218: 5.263 65+: 619 (12%) 2-64: 3.633 (69%) mannen: 2.528 - vrouwen: 2.735

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2016 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2016 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 216 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 216: 14.422 65+: 2.778 (19%) 2-64: 7.999 (55%) mannen: 7.112 - vrouwen: 7.31

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2016 Binnenstad-Zuid

Sociaal wijkprofiel 2016 Binnenstad-Zuid Sociaal wijkprofiel 216 Binnenstad-Zuid bevolking werk en inkomen Inwoners 216: 8.521 65+: 622 (7%) 2-64: 6.962 (82%) mannen: 4.73 - vrouwen: 4.448

Nadere informatie

Kaag en Braassem BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. REGISTRATIENUMMER (in te vullen door griffie) Datum (in te vullen door griffie)

Kaag en Braassem BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. REGISTRATIENUMMER (in te vullen door griffie) Datum (in te vullen door griffie) M M G E M E E N T E Kaag en Braassem BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN REGISTRATIENUMMER Datum Aan Onderwerp Gericht aan Wijze van beantwoording De voorzitter van de raad Vragen m.b.t. overschrijding

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2018 Leiden-Noord

Sociaal wijkprofiel 2018 Leiden-Noord Sociaal wijkprofiel 218 Leiden- bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 218: 15.562 65+: 1.76 (11%) 2-64: 1.589 (68%) mannen: 7.643 - vrouwen: 7.919

Nadere informatie

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Tabel 1a Jeugdhulp 2015 Perceel 1: 24 uurs zorg Jeugd- en Opvoedhulp In de tabellen hieronder vertegenwoordigen de nummers 1 t/m 13 de

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2018 Mors

Sociaal wijkprofiel 2018 Mors Sociaal wijkprofiel 218 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 218: 11.28 65+: 2.8 (18%) 2-64: 7.132 (63%) mannen: 5.412 - vrouwen: 5.868

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 11-11-2014 B en W-besluit nr.: 14.1013 Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Financien Beschermd Wonen Aanleiding: Beschermd wonen is een onderdeel van

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2018 Binnenstad-Noord

Sociaal wijkprofiel 2018 Binnenstad-Noord Sociaal wijkprofiel 218 Binnenstad- bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 218: 14.753 65+: 1.317 (9%) 2-64: 11.61 (79%) mannen: 7.175 - vrouwen: 7.578

Nadere informatie