Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage"

Transcriptie

1 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009

2

3 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met BG 3 maanden later in cliëntgroepen 5 4. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG Leeftijd Dominante Grondslag Leveringsvorm 5. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Leeftijd 5.2 Dominante Grondslag 5.3 Leveringsvorm 6. Bijlagen 11 1

4 Voorwoord Staatsecretaris Bussemaker van VWS heeft het CIZ in het kader van de Pakketmaatregelen 2009 gevraagd de Nederlandse gemeenten dit jaar te informeren over de ontwikkelingen aangaande de AWBZ-aanspraken op Begeleiding. Het CIZ biedt met de Landelijke Standaardrapportage voor gemeenten per kwartaal inzicht in aantallen cliënten na herbeoordeling die op basis van de nieuwe regels minder of helemaal geen recht op AWBZ-begeleiding meer kennen. In heel Nederland zullen in het overgangsjaar cliënten, die op 1 januari 2009 een recht op ondersteunende of activerende begeleiding hadden, naar het nieuwe indicatieregime voor begeleiding worden overgezet. Van deze groep cliënten worden er opgenomen in een apart project herindicatie. Dit project is eind maart van start gegaan. Na het eerste kwartaal is bij ongeveer cliënten de aanspraak op Begeleiding gewijzigd. Daarvan verliezen cliënten hun aanspraak op BG doordat het volledige indicatiebesluit verloopt zonder dat de cliënt terugkomt voor een nieuw indicatiebesluit, cliënten ontvingen een recht op intramurale zorg en slechts een derde deel (+/ cliënten) ontvingen een nieuw indicatiebesluit op basis van de nieuwe Pakketmaatregelen. Uit de landelijke overzichten blijkt dat van deze cliënten bij de nieuwe aanvraag (herindicatie) geen geldend recht op OB of AB meer had. Dit waren mensen met een niet aansluitende zorgvraag (hierdoor vervalt het recht op de gewenningsregeling). Zij werden in het nieuwe regime integraal beoordeeld, maar er bleek geen grond voor BG, wel voor andere AWBZ-functies. Ongeveer cliënten hadden wel recht op OB/AB bij aanvraag van een herindicatie en het volledig verlies van begeleiding is voor deze cliënten gecompenseerd in de gewenningsregeling. Tezamen verliest dus tegen de 29% van de cliënten zijn of haar aanspraak op Begeleiding. Daarmee lijken de effecten in lijn te liggen met de ramingen vorig jaar uitgevoerd. De ontwikkelingen zijn echter nog pril en de grootste groep cliënten moet nog beoordeeld worden. In deze rapportage worden de ontwikkelingen binnen de gemeente 's-gravenhage geschetst. Het CIZ hoopt u hiermee een eerste indruk te verschaffen in de gevolgen van de Pakketmaatregelen 2009 in gemeente 's-gravenhage. In de loop van 2009 zal ieder kwartaal opnieuw een vergelijkbaar overzicht door het CIZ aan u worden verstrekt. 2

5 1. Inleiding Om vanaf in aanmerking te komen voor de functie Begeleiding geldt: De AWBZ-cliënt heeft matige of ernstige problemen met zelfstandig functioneren in de maatschappij op één (of meer) van de volgende vijf domeinen: Sociale redzaamheid ; Bewegen en verplaatsen ; Probleemgedrag ; Psychisch functioneren ; Oriëntatiestoornissen, mits de noodzaak tot Begeleiding niet kan worden ondervangen door eigen hulpbronnen of voorliggende voorzieningen. Bovenstaande maatregelen hebben gevolgen voor de aanspraak van cliënten op AWBZ-zorg in extramurale setting, met name voor de functie Begeleiding. De pakketmaatregelen 2009 hebben geen directe betekenis voor de aanspraak van cliënten op intramurale zorg. In de vorige rapportage AWBZ Pakketmaatregelen 2009, AWBZ-cliënten met Begeleiding is door het CIZ aangegeven hoeveel cliënten er zijn met een op 1 januari 2009 geldig indicatiebesluit voor de AWBZ-functie Begeleiding in Nederland. Deze rapportage bekijkt wat er in het eerste kwartaal 2009 nu feitelijk is gebeurd met de cliënten die op 1 januari 2009 nog recht hadden op Begeleiding. U mag van het CIZ nog drie andere kwartaalrapportages verwachten. Tezamen geven deze rapporten overzicht over de ontwikkeling in het jaar 2009 van cliënten met aanspraak op Begeleiding. Met de rapportages wordt het voor u mogelijk de effecten van de AWBZ-Pakketmaatregelen 2009 op de voet te volgen. Op 1 januari 2010 vervallen oude rechten op AWBZ-zorg uitgedrukt in de functies Ondersteunende Begeleiding (OB) en Activerende Begeleiding (AB). Vanaf 2010 kan begeleiding alleen in termen van de functie Begeleiding (BG) worden geclaimd. Dat betekent dat pas in de laatste rapportage op 1 januari 2010 het effect van de genomen Pakketmaatregelen voor AWBZ-cliënten met Begeleiding in Nederland in volle omvang duidelijk wordt. NB. Het CIZ indiceert een recht op AWBZ-zorg. Dit toegekende recht kan echter (sterk) afwijken van de daadwerkelijke zorgconsumptie van de cliënt. 3

6 2. Cliënten met BG op 1 januari 2009 Dit hoofdstuk toont opnieuw de AWBZ-cliënten met een op 1 januari 2009 geldig indicatiebesluit voor Begeleiding, verdeeld over een zevental begeleidingscategorieën*. De functie Begeleiding kent twee vormen: Begeleiding Individueel (BGI) en Begeleiding in Groepsverband (BGG). Beide vormen kunnen alleen (sec) of in combinatie met elkaar en andere functies voorkomen. Deze andere functies kunnen zijn persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), behandeling (BH), verblijf tijdelijk (VBT). Voor verdere uitleg over de gehanteerde afkortingen wordt verwezen naar de bijlage. Tabel 2.1 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding naar begeleidingscategorie, gemeente 's-gravenhage Functiecategorie Absoluut Cliënten 1. BGI (sec) ,4 % 2. BGG (sec) ,3 % 3. BGI + PV/VP/BH ,5 % 4. BGG + PV/VP/BH 470 6,6 % 5. BGI + BGG 688 9,6 % 6. BGI + BGG + PV/VP/BH 698 9,8 % 7. VBT + BGI/BGG (+ PV/VP/BH) 558 7,8 % Totaal ,0 % *Het is mogelijk dat de aantallen cliënten in de gemeente 's-gravenhage niet exact gelijk is aan de eerste rapportage. Dit heeft te maken met mogelijke wijziging van afsluitdatum van besluiten na correctie door het Zorgkantoor. Hierdoor kan het voorkomen dat geldigheid van zorg enkele weken in de tijd verschuift. 4

7 3. Cliënten met BG drie maanden later in cliëntgroepen Alle cliënten die in 2009 bij het CIZ aankloppen voor begeleiding en op het moment van de zorgaanvraag geen recht op BG bezitten, worden onder het nieuwe regime van de Pakketmaatregelen geïndiceerd. Deze groep is geen onderdeel van de gemeenterapportage. In deze en volgende CIZ-rapportages worden alle cliënten met recht op Begeleiding op 1 januari in het jaar 2009 gevolgd. In 2009 zullen alle cliënten met een indicatiebesluit in termen van het oude regime voor Begeleiding in termen van functies OB/AB worden omgezet naar het nieuwe regime in termen van BG. Het jaar 2009 is dus een overgangsjaar waarin de groep cliënten onder het oud regime langzaam leegloopt en de groep cliënten onder het nieuw regime wordt gevuld. Op 1 januari 2010, bij het vervallen van alle AWBZ-rechten uitgedrukt in de functies OB/AB, zal de groep cliënten onder oud regime geheel zijn verdwenen. In deze rapportage bekijken we de stand van zaken op peildatum 1 april Door de aanspraak op Begeleiding (OB/AB of BG) van cliënten op 1 april te vergelijken met de aanspraak op 1 januari 2009 ontstaat een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief vormt het uitgangspunt voor de indeling in de volgende negen (3+6) cliëntgroepen: Cliëntgroep 0a - Oud regime nog geen herindicatie Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze nog geen herindicatie hebben ontvangen. Cliëntgroep 0b - Oud regime project herindicatie Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze in het herindicatieproject zijn voorzien van een nieuw BG-besluit welke pas op 1 januari 2010 hun nu geldige OB/AB-indicatie overschrijft. Cliëntgroep 0c - Oud regime gewenningsregeling Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze onder nieuw regime de volledige aanspraak op BG zouden verliezen en daarom voor een half jaar of voor drie maanden in de gewenningsregeling worden opgenomen waarbij hun oude indicatie met OB/AB van kracht blijft. Cliëntgroep 1 - Indicatieduur verlopen Cliënten die op 1 januari 2009 onder oude regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden maar die op 1 april 2009 geen recht op AWBZ-zorg bezitten doordat de indicatieduur van hun oude indicatiebesluit is afgelopen zonder dat er een nieuwe zorgaanvraag is ingediend. Cliëntgroep 2 - Intramurale zorg Cliënten die op 1 januari 2009 onder oude regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden maar die op 1 april 2009 een recht op intramurale zorg bezitten. Cliëntgroep 3 - Nieuw regime gelijk of meer BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 na herindicatie onder nieuw regime eenzelfde of meer aanspraak op BG bezitten. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 onder nieuw regime minder aanspraak op BG bezitten. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 onder nieuw regime geen BG meer krijgen maar nog wel recht op andere AWBZ-zorg bezitten. Cliëntgroep 6 - Nieuw regime negatief besluit Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die onder nieuw regime helemaal geen AWBZ-zorg meer verkrijgen na afgifte van een negatief besluit. 5

8 Tabel 3.2 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding naar cliëntgroepen in hun aanspraak op 1 april 2009, gemeente 's-gravenhage Cliëntgroepen Absoluut Cliënten Cliëntgroep 0a - Oud regime nog geen herindicatie ,0 % Cliëntgroep 0b - Oud regime project herindicatie 40 0,6 % Cliëntgroep 0c - Oud regime gewenningsregeling 50 0,7 % Cliëntgroep 1 - Indicatieduur verlopen 497 7,0 % Cliëntgroep 2 - Intramurale zorg 202 2,8 % Cliëntgroep 3 - Nieuw regime gelijk of meer BG 232 3,2 % Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minderbg 87 1,2 % Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG 38 0,5 % Cliëntgroep 6 - Nieuw regime negatief besluit 0 0,0 % Totaal ,0 % In de verdere rapportage worden de laatste drie cliëntgroepen waarin BG aanspraak terugloopt, gepresenteerd in hun verdeling over enkele centrale indicatievariabelen: leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB). 6

9 4. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de groep cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een geldig recht op begeleiding bezat en die op peildatum 1 april 2009 onder nieuw regime minder aanspraak op BG bezit. Van deze groep cliënten wordt in de volgende paragrafen een aantal kenmerken getoond zoals de leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB) Leeftijd Tabel 4.1 toont het absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar leeftijd, verdeeld over een vijftal leeftijdscategorieën: 0-17 jaar, jaar, jaar, jaar en 85 jaar en ouder. Tabel 4.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar Leeftijd, gemeente 's-gravenhage Leeftijd [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal jaar 6 6,9 % jaar 53 60,9 % jaar 8 9,2 % jaar 11 12,6 % jaar en ouder 9 10,3 % Totaal ,0 % Dominante Grondslag Sinds de invoering van de functiegerichte indicatiestelling wordt minimaal één grondslag geregistreerd, in andere woorden: het ziektebeeld waaruit de zorgbehoefte voortkomt. (zie Box 1) Er kan bij een cliënt sprake zijn van meerdere grondslagen. Sinds 1 juli 2007 wordt binnen de CIZ-database een zogenaamde dominante grondslag vastgelegd. Box 1. Grondslagen voor AWBZ-zorg Grondslag 1. SOM Somatische ziekte/aandoening 2. PG Psychogeriatrische ziekte/aandoening 3. PSY Psychiatrische ziekte/aandoening 4. LG Lichamelijke handicap 5. VG Verstandelijke handicap 6. ZG Zintuiglijke handicap 7. PS*** Psychosociaal probleem *** Vanaf 1 januari 2009 vervalt de grondslag PS als toegang tot de AWBZ 7

10 Tabel 4.2 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar dominante grondslag, gemeente 's-gravenhage Dominante Grondslag [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal SOM 18 20,7 % PG 7 8,0 % PSY 39 44,8 % LG 8 9,2 % VG 13 14,9 % ZG 2 2,3 % PS 0 0,0 % Totaal ,0 % Leveringsvorm Tijdens de aanvraag kan de cliënt aangeven of hij het toegekende recht op zorg in natura (ZIN) wil ontvangen, in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie van beide wenst. Het CIZ registreert deze wens in het indicatiebesluit. Pas na interventie door het zorgkantoor wordt de feitelijke effectuering van leveringsvorm definitief. Mogelijke wijzigingen die optreden na het verzenden van het indicatiebesluit zijn niet vastgelegd in de CIZ database. In Tabel 4.3 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar gewenste leveringsvorm gepresenteerd. Tabel 4.3 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar gewenste leveringsvorm, gemeente 's-gravenhage Leveringsvorm [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal 1. ZIN 58 66,7 % 2. PGB 22 25,3 % 3. ZIN en PGB 7 8,0 % 4. Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 8

11 5. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de groep cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een geldig recht op begeleiding bezat en die op peildatum 1 april 2009 onder nieuw geen recht op BG meer bezitten maar wel op andere AWBZ-functies. Van deze groep cliënten wordt in de volgende paragrafen een aantal kenmerken getoond zoals de leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB) Leeftijd Tabel 5.1 toont het absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar leeftijd, verdeeld over een vijftal leeftijdscategorieën: 0-17 jaar, jaar, jaar, jaar en 85 jaar en ouder. Tabel 5.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar Leeftijd, gemeente 's-gravenhage Leeftijd [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal jaar 5 13,2 % jaar 15 39,5 % jaar 4 10,5 % jaar 11 28,9 % jaar en ouder 3 7,9 % Totaal ,0 % Dominante Grondslag In Tabel 5.2 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar dominante grondslag gepresenteerd. Tabel 5.2 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar dominante grondslag, gemeente 's-gravenhage Dominante Grondslag [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal SOM 25 65,8 % PG 2 5,3 % PSY 5 13,2 % LG 0 0,0 % VG 1 2,6 % ZG 5 13,2 % PS 0 0,0 % Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 9

12 5.3 - Leveringsvorm In Tabel 5.3 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar gewenste leveringsvorm gepresenteerd. Tabel 5.3 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar gewenste leveringsvorm, gemeente 's-gravenhage Leveringsvorm [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal 1. ZIN 30 78,9 % 2. PGB 8 21,1 % 3. ZIN en PGB 0 0,0 % 4. Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 10

13 Bijlage 1 Gebruikte afkortingen: AB ABA ABD BG BGG BGI BH LG OB OBA OBD PG PGB PS PSY PV SOM VBT VG VP ZG ZIN Activerende Begeleiding Activerende Begeleiding Algemeen Activerende Begeleiding Dag Begeleiding Begeleiding Groep Begeleiding Individueel Behandeling Lichamelijke Handicap Ondersteunende Begeleiding Ondersteunende Begeleiding Algemeen Ondersteunende Begeleiding Dag Psychogeriatrische Aandoening Persoonsgebonden Budget Psychosociaal Probleem Psychiatrische Aandoening / Stoornis Persoonlijke Verzorging Somatische Aandoening Verblijf Tijdelijk Verstandelijke Handicap Verpleging Zintuiglijke Handicap Zorg In Natura Uitgave van het CIZ Verversingsdatum 30 juli

14

15

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Pakketmaatregelen Monitor

Pakketmaatregelen Monitor Pakketmaatregelen Monitor Aanspraak op Begeleiding voor en na invoering Pakketmaatregelen AWBZ 2009 Jaarrapportage CONCEPTVERSIE 3.1 Afdeling: Kenniscentrum Versie van: 21 juli 2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Pakketmaatregelen Monitor

Pakketmaatregelen Monitor Pakketmaatregelen Monitor Aanspraak op Begeleiding voor en na invoering Pakketmaatregelen AWBZ 2009 Jaarrapportage Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Introductie 5 1.1 Pakketmaatregelen 2009 5 1.2 Overgangsrecht,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Brunssum 1 januari 2014 1 juli 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK

Datum 4 april 2012 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK Datum 4 april 212 GEGEVENSANALYSE AWBZ BEGELEIDING BERGEIJK Inleiding Mensen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociaal

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg Trendrapportage 211 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 28-211 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

centrum indicatieste[ting zorg

centrum indicatieste[ting zorg centrum indicatieste[ting zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. drs. M. Verbeek Postbus 235 25 EJ DEN HAAG Orteliuslaan 1 3528 BD Utrecht Postbus 262 35 GB Utrecht T 88 789 1 www.

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 Trendrapportage 2013 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen

Nadere informatie

Trendrapportage. Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2009

Trendrapportage. Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2009 Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2009 Inhoud Voorwoord 3 Signalerende samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.1 Achtergrond 7 1.2 Beleidswijzigingen 7 1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Trendrapportage. Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2005

Trendrapportage. Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2005 Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2005 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 7 2. Reactie prof. dr. Guus Schrijvers... 8 3. Positieve AWBZ-besluiten... 9 4. Positieve AWBZ-besluiten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en die wordt geleverd

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Enschede, 5 januari 2006 PB/06/0017/tvg drs. P.F. Bakker ir. G. Vernhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben

Nadere informatie

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Enschede, 10 april 2012 LD/12/0940/ovalk ir. Lambert Drouven drs. Chantal IJland Inhoudsopgave Samenvatting en nog te maken

Nadere informatie

Informatieavond Decentralisaties

Informatieavond Decentralisaties Informatieavond Decentralisaties Doel van deze avond We willen u meenemen in de ontwikkelingen We willen u mee laten denken Gesprek op gang brengen Geen besluitvorming, maar: wat vindt u belangrijk en

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak.

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Indicatiestelling voor verblijf Sinds 1 januari 2011 heeft de verzekerde, die is aangewezen op verblijf, aanspraak op zorg die is opgenomen in het ZZP, behorend bij het cliëntprofiel

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen

Nadere informatie