Rapportage Impactmonitor begeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Impactmonitor begeleiding"

Transcriptie

1 Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte

2 Inhoudsopgave Inleiding Aantal cliënten met begeleiding Leeftijd cliënten met begeleiding Grondslagen cliënten met begeleiding Cliënten met vervoer Omvang begeleiding Omvang in uren en dagdelen Omvang in kosten SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 2 van 12

3 Inleiding Op basis van de door het zorgkantoor CZ aangeleverde gegevens over de aldaar bekende cliënten die begeleiding individueel (BGI), begeleiding groep (BGG) en/of Kortdurend verblijf () hebben ontvangen (situatie september 2011) zijn onderstaand enkele overzichten gemaakt voor de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende. In dit rapport beschrijven we de resultaten voor de 3 genoemde gemeenten. In de tabellen gebruiken we enkele afkortingen met de volgende betekenis: BGI = begeleiding individueel BGG = begeleiding groep = kortdurend verblijf PGB = persoonsgebonden budget ZIN = zorg in natura Inhoud van de begeleiding De individuele begeleiding (BGI) bestaat onder meer uit: begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding, medicijnbeheer, sociale integratie, agenda (tijd en afsprakenbesef); begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties; begeleiding bij werken; advies en voorlichting. Begeleiding groep (BGG) kan onderverdeeld worden naar de volgende vormen 1 : niet arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie); vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten zonder productie eisen); niet vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten met beperkte productie eisen); toeleiding tot arbeid (maken van producten en leveren van diensten). Kortdurend verblijf () is veelal een weekend verblijf in een intramurale setting ter ontlasting van de mantelzorg of andere redenen gekoppeld aan de cliënt of het cliëntsysteem (gezin of verband waarin de cliënt samenleeft). Uitgangspunten In het bestand van het zorgkantoor zitten meerdere cliënten die we niet meenemen in de berekeningen in de rapportage: Cliënten met een indicatie voor intramurale begeleiding (ZZP-indicatie); Cliënten met overbruggingszorg; Cliënten die wel een indicatie hebben, maar deze (nog) niet verzilveren. Deze cliënten hebben namelijk geen Melding Aanvang Zorg (afgekort als MAZ). Als uitgangspunt voor de berekeningen in deze rapportage nemen we de dus de gegevens van de cliënten met een indicatie voor extramurale begeleiding, waarvan bekend is dat ze zijn aangemeld 1 De verhouding tussen de verschillende vormen van BGG kan niet worden afgelezen uit de gegevens van het zorgkantoor, maar moet bij aanbieders worden nagegaan. SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 3 van 12

4 voor zorg en dit ook gaan verzilveren. De omvang van de verzilverde zorg hoeft niet gelijk te zijn aan het geïndiceerde volume. Er kan geen goed vergelijk worden gemaakt met landelijke CIZ cijfers omdat het CIZ de indicaties van de Bureaus Jeugdzorg niet kent. In de cijfers van het zorgkantoor zitten wel de indicaties van het Bureau Jeugdzorg voor wat betreft PGB. Verder gaan de cijfers van het CIZ uit van de indicaties en deze omvatten dus ook cliënten die de zorg (nog) niet verzilveren. Het cliënten met begeleiding dat op 1 september 2011 bij het zorgkantoor CZ bekend was, is een momentopname. De populatie cliënten verandert en de cijfers moeten dan ook met een zekere marge worden beschouwd. SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 4 van 12

5 1. Aantal cliënten met begeleiding Het gaat in deze 3 gemeenten met totaal inwoners om circa 754 cliënten met begeleiding. Inwoners Cliënten dat ook een indicatie voor PV of VP heeft. Gemiddeld Cliënten per 100 inwoners Verhouding cliënten per 100 inwoners t.o.v. totaal gemiddelde Heeze-Leende ,96 84% Cranendonck ,14 100% Valkenswaard ,23 108% Totaal ,14 100% Tabel 1. Aantal cliënten per 100 inwoners per gemeente De gemeente Valkenswaard kent het grootste inwoners en ook het grootste cliënten met begeleiding. Dit geldt ook relatief gezien, als wordt gekeken naar het cliënten per 100 inwoners. Heeze-Leende kent het kleinst cliënten met begeleiding en ook het kleinste per 100 inwoners. In tabel 2 geven we de len PGB en zorg-in-natura (ZIN) weer en binnen PGB en ZIN de len cliënten met BGI, BGG, en combinaties van deze functies. Cliënten BGI BGG BGI Totaal PGB Heeze-Leende Cranendonck Valkenswaard Totaal Tabel 2a. Aantallen cliënten begeleiding per gemeente, leveringsvorm PGB BGI BGG BGI Totaal ZIN Heeze-Leende Cranendonck Valkenswaard Totaal Tabel 2b. Aantallen cliënten begeleiding per gemeente, leveringsvorm ZIN Het totaal cliënten met een PGB is groter dan het totaal cliënten met ZIN, namelijk 413 versus 366. Bij in totaal 25 cliënten is sprake van een combinatie van PGB en ZIN ( PGB plus ZIN minus 754). SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 5 van 12

6 Opvallende zaken Met name in Heeze-Leende is het cliënten met een PGB beduidend groter dan het cliënten met ZIN (97 versus 52). Voor de overige twee gemeenten zijn deze verhoudingen meer gelijk (120 versus 119 voor Cranendonck en 196 versus 195 voor Valkenswaard). De functie BGg wordt relatief veel vaker in natura afgenomen; de combinatie BGg/BGi en de combinatie BGg/BGi/ wordt relatief veel vaker in PGB afgenomen. In tabel 3 geven we de verhoudingen tussen PGB en ZIN weer en per groep PGB en ZIN elk de onderlinge verhouding tussen cliënten met BGI, BGG, en combinaties van deze functies. Omdat er ook cliënten zijn met een combinatie van PGB en ZIN tellen de totaalpercentages niet exact op tot 100. Cliënten BGI BGG BGI Totaal PGB Heeze-Leende ,2% 15,5% 0,0% 17,5% 3,1% 4,1% 18,6% 66,4% Cranendonck ,5% 5,8% 0,8% 24,2% 3,3% 4,2% 19,2% 51,9% Valkenswaard ,5% 10,2% 1,0% 19,9% 3,1% 1,5% 14,8% 52,0% Totaal ,5% 10,2% 0,7% 20,6% 3,1% 2,9% 16,9% 54,8% Tabel 3a. Verhouding tussen cliënten begeleiding per gemeente, leveringsvorm PGB Cliënten BGI BGG BGI Totaal ZIN Heeze-Leende ,4% 44,2% 1,9% 5,8% 1,9% 1,9% 3,8% 35,6% Cranendonck ,3% 40,3% 0,0% 14,3% 1,7% 1,7% 1,7% 51,5% Valkenswaard ,2% 34,9% 0,5% 10,8% 1,0% 0,5% 4,1% 51,7% Totaal ,5% 38,0% 0,5% 11,2% 1,4% 1,1% 3,3% 48,5% Tabel 3b. Verhouding tussen cliënten begeleiding per gemeente, leveringsvorm ZIN SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 6 van 12

7 2. Leeftijd cliënten met begeleiding In de tabellen 4 en 5 geven we de leeftijdopbouw van de cliënten met begeleiding per gemeente weer. Gemiddelde leeftijd en ouder Heeze-Leende , Cranendonck , Valkenswaard , Totaal , Tabel 4a. Leeftijdopbouw De gemiddelde leeftijd van cliënten met begeleiding is het hoogst in Cranendonck en het laagst in Heeze-Leende. Dit wordt veroorzaakt (zie ook de tabel hieronder) door het relatief hoge aandeel jongeren (36%) en volwassenen (40%) in Heeze-Leende alsmede het relatief grote aandeel volwassenen in Valkenswaard (53%). Het percentage ouderen met begeleiding is bij de 3 gemeenten vergelijkbaar. Gemiddelde leeftijd en ouder Heeze-Leende % 40% 9% 15% Cranendonck % 45% 7% 17% Valkenswaard % 53% 6% 13% Totaal % 48% 7% 15% Tabel 4b. Verhoudingen in leeftijdsopbouw In tabel 5 wordt nader ingezoomd op de groep volwassenen. In het bijzonder bij de grondslagen PSY, VG, SOM, LG en ZG is sprake van een sterke correlatie met de groep mensen met een WWB uitkering. Voor toekomstig samenhangend beleid is inzage hierin nuttig. Heeze-Leende 57 Cranendonck 104 Valkenswaard 198 (18 t/m 64 met grondslag PSY, VG, SOM, LG, ZG) Totaal 359 Tabel jarigen, PGB en ZIN, grondslagen PSY, VG, SOM, LG en ZG SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 7 van 12

8 3. Grondslagen cliënten met begeleiding In tabel 6a en 6b geven we de verdeling over de grondslagen per gemeente weer. Het gaat om de volgende grondslagen: PSY = Psychiatrie Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar PSY BJZ en PSY; Bij PSY BJZ gaat het om de cliënten vanuit de Bureaus Jeugdzorg; De kolom Totaal PSY is de som van de indicaties BJZ PSY (Dit zijn alle cliënten van 0 t/m 17 jaar met grondslag PSY) en PSY. LG = Lichamelijk PG = Psychogeriatrisch SOM = Somatisch VG = Verstandelijk ZG = Zintuiglijk PSY BJZ PSY Totaal PSY LG PG SOM VG ZG Heeze-Leende Cranendonck Valkenswaard Totaal Tabel 6a. Verdeling over de grondslagen Cliënten PSY BJZ PSY Totaal PSY LG PG SOM VG ZG Heeze-Leende ,8% 26,7% 44,5% 3,4% 9,6% 13,0% 28,1% 1,4% Cranendonck ,8% 25,5% 36,4% 10,8% 10,0% 10,0% 30,3% 2,6% Valkenswaard ,4% 33,7% 49,1% 5,0% 9,0% 9,3% 26,8% 0,8% Totaal ,5% 29,8% 44,3% 6,5% 9,4% 10,2% 28,1% 1,5% Tabel 6b. Verhouding over de grondslagen Opvallende zaken De groep cliënten met een psychiatrische grondslag en met een verstandelijke handicap is verreweg de grootste groep in alle drie gemeenten. Dit is conform het landelijke beeld. De gemeente Cranendonck heeft relatief gezien het kleinste aandeel cliënten met een psychiatrische grondslag. Bij de gemeente Valkenswaard is dit aandeel het grootst. Bij de gemeente Heeze-Leende valt daarbij het grote aandeel cliënten vanuit BJZ op. Dit laatste correspondeert met het hoge aandeel PGB ers in deze gemeente. Bekend is dat verreweg de meeste cliënten vanuit BJZ de zorg afnemen door middel van een PGB (ongeveer 95%). SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 8 van 12

9 4. Cliënten met vervoer Tabel 7 geeft weer welke len cliënten vervoer afnemen. Vervoer is altijd gekoppeld aan de functie BGG en omvat het vervoer van en naar een dagbestedingslocatie. met BGG met vervoer % Cliënten met vervoer PGB BGG totaal ZIN BGG totaal PGB + ZIN BGG totaal PGB + Vervoer ZIN + Vervoer PGB + ZIN + Vervoer Heeze-Leende % Cranendonck % Valkenswaard % Totaal % Tabel 7. Aandeel cliënten met vervoer bij begeleiding groep (BGG) In totaal 383 cliënten hebben BGG. Daarvan maken er 297 gebruik van vervoer, oftewel 78% van alle cliënten met BGG. In Heeze-Leende is het percentage cliënten met vervoer het grootst (85% van alle cliënten met BGG) en in Valkenswaard is dat percentage het kleinst (72% van alle cliënten met BGG). SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 9 van 12

10 5. Omvang begeleiding 5.1 Omvang in uren en dagdelen Voor het bepalen van de omvang in uren is de volgende tabel gebruikt waarin per klasse het uren is aangegeven. Klasse Uren Gemiddeld uren per week 1e klasse 0 t/m 1,9 uur 1 2e klasse 2 t/m 3,9 uur 3,0 3e klasse 4 t/m 6,9 uur 5,5 4e klasse 7 t/m 9,9 uur 8,5 5e klasse 10 t/m 12,9 uur 11,5 6e klasse 13 t/m 15,9 uur 14,5 7e klasse 16 t/m 19,9 uur 18,0 8e klasse 20 t/m 24,9 uur 22,5 Tabel 8. Gemiddeld uren per week per klasse In de tabellen 9a en 9b geven we het gemiddeld uren en dagdelen per week per cliënt per gemeente weer. In tabel 9b is dit als percentage ten opzichte van het gemiddelde in de 3 gemeenten weergegeven. uren BGI pw (PGB) uren BGI pw (ZIN) dagdelen BGG pw (PGB) dagdelen BGG pw (ZIN) etmalen pw (PGB) etmalen pw (ZIN) Heeze-Leende 146 3,4 7,9 2,9 6,0 1,1 1,3 Cranendonck 231 3,4 4,3 2,7 6,0 1,1 1,6 Valkenswaard 377 3,2 3,3 2,6 5,6 1,2 1,3 Totaal 754 3,3 4,2 2,7 5,8 1,1 1,4 Tabel 9a. Gemiddelde omvang per week per cliënt uren BGI pw (PGB) uren BGI pw (ZIN) dagdelen BGG pw (PGB) dagdelen BGG pw (ZIN) etmalen pw (PGB) etmalen pw (ZIN) Heeze-Leende % 190% 107% 104% 100% 90% Cranendonck % 103% 99% 104% 97% 115% Valkenswaard % 79% 96% 96% 103% 96% Totaal % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 9b. Verhouding gemiddelde omvang SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 10 van 12

11 De zorgconsumpie per gemeente is redelijk vergelijkbaar. Uitzondering daarop is het gemiddeld uren BGi. In de gemeente Heeze-Leende ligt dit veel hoger en in de gemeente Valkenswaard ligt dit veel lager dan gemiddeld. Ook het verschil tussen Heeze-Leende en Cranendonck in gemiddeld dagdelen verblijf valt op. 5.2 Omvang in kosten We hebben een schatting gemaakt van de kosten op basis van de gemiddelde kosten per uur BGI en dagdeel BGG bij ZIN op basis van de gegevens van het zorgkantoor. Een degelijke schatting moet met de nodige voorzichtigheid worden betracht. De volgende aannames zijn gedaan: De kosten van ZIN BGI bedragen 53,50 per uur en de kosten van ZIN BGG bedraagt 35,- per dagdeel. Voor de kosten bij PGB en voor vervoer hebben we gebruik gemaakt van de opgave van 14 zorgkantoren. In de praktijk zijn hier verschillen. Voor is uitgegaan van de kosten voor de verblijfscomponent hetgeen neerkomt op 35,80 per etmaal ( voor cliënten die zijn aangewezen op verblijf voor één, twee of drie etmalen per week is de indicatie in functies en klassen in plaats van in een ZZP. De functie verblijf ofwel de hotelmatige dienst wordt bekostigd en gedeclareerd door middel van de verblijfscomponent. De overige functies voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning tijdens het verblijf worden bekostigd op basis van de extramurale beleidsregels.. Zie NZa.). Zorgkantoren zijn vrij in het bepalen welke tariefsafspraken zij met zorgaanbieders maken. Dat mag een integraal tarief zijn (, inclusief andere functies) of een tarief voor alleen (alleen hotelmatige diensten) en daarnaast tarieven voor extra functies. In deze rapportage zijn de kosten van alle functies afzonderlijk berekend. Pas aan het eind van 2011 is zicht op de werkelijke afname aan begeleiding. Gemiddeld moet rekening worden gehouden worden met een lagere werkelijke consumptie. Zorgkantoren sturen hier veelal ook op. In onderstaande berekeningen is uitgegaan van 75% werkelijke consumptie. Deze veronderstelling wordt door bureau HHM momenteel nog getoetst bij enkele zorgaanbieders. Cliënten Totale kosten BGI per week Totale kosten BGG per week Totale kosten per week Totale kosten vervoer per week Totale kosten per week Totale kosten per jaar Heeze-Leende , ,99 832,35 989, , ,29 Cranendonck , , , , , ,16 Valkenswaard , , , , , ,50 Totaal , , , , , ,95 Tabel 10. Geschatte kosten per week (en per jaar) De tabel laat zien dat de BGI de grootste kostenpost is in alle drie gemeenten. De kosten van zijn relatief laag. SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 11 van 12

12 Gemiddelde kosten per cliënt per week Heeze-Leende , ,49 Cranendonck , ,25 Valkenswaard , ,43 Totaal , ,26 Tabel 11. Geschatte gemiddelde kosten per cliënt Gemiddelde kosten per cliënt per jaar De tabel laat zien dat de gemiddelde kosten per cliënt het hoogst zijn in Heeze-Leende en het laagst in Valkenswaard. 5.3 Instroom In tabel 12 is de verwachte instroom in 2013 en per 1 januari 2014 weergegeven. Als aanname is gehanteerd dat instroom gelijk is aan uitstroom. Op maandniveau kunnen hierin grote verschillen zijn en ook op jaarniveau mag een afwijking van rond de 20% worden verwacht. Aantal cliënten dat instroomt in 2013 Aantal cliënten dat instroomt op Valkenswaard Heeze-Leende Cranendonck Totaal Tabel 12. Instroom in 2013 en per 2014 SS/12/0259/ova2 31 januari 2012 bureau HHM Pagina 12 van 12

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar

Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Decentralisatie begeleiding AWBZ: aantallen en aard cliënten in de regio Alkmaar Enschede, 10 april 2012 LD/12/0940/ovalk ir. Lambert Drouven drs. Chantal IJland Inhoudsopgave Samenvatting en nog te maken

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ

Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ Regio Westelijke Mijnstreek Enschede, 4 november 2013 SV/13/1641/pvizl drs. Maartje Hanning ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Afkortingen... 3 1. Inleiding... 4

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Om te komen tot vereenvoudigde productsoorten/ functies met bijbehorende tarieven voor de nieuwe Wmo taken is een overzicht gemaakt van de gegevens

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ

Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ Rapportage Impactanalyse maatregelen AWBZ Gemeente Heerlen Enschede, 5 november 2013 SV/13/1697/gups ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 Samenvatting...4 1. Inleiding...6

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wat betalen budgethouders voor zorg?

Wat betalen budgethouders voor zorg? Wat betalen budgethouders voor zorg? Een onderzoek naar tarieven voor zorginkoop via een persoonsgebonden budget AWBZ Enschede, 10 mei 2012 LP/12/1102/tpgb drs. Louise Pansier-Mast Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens Deel 1 - Overzicht 1.1. Basisgegevens Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0 18 jaar per gemeente weergegeven

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Achtergronden en motieven bij wachten op een pgb Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. L. Boer drs. M. Hollander Projectnummer: B3811 Zoetermeer, 16 december 2010 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Een onderzoek naar de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die Begeleiding vanuit de AWBZ ontvangen Uitgevoerd door: SCIO Consult, mei 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Duiding van cijfers. Visuele toevoeging op het rapport:

Duiding van cijfers. Visuele toevoeging op het rapport: Duiding cijfers Vuele toevoeging op het rapport: Overzicht klanten en samenhang, Wmo, Wwb en WsW gemeenten uit regio Alkmaar (HHM, januari 204) Inhoudsopgave Introductie 3 Gemeente Alkmaar 5 In cijfers

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Gebruik van dit formulier: Met het sluiten van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding vragen wij u diensten en activiteiten

Nadere informatie

Beschermd Wonen. Spreker Martine Veneman Datum 15-4-2014 Plaats Apeldoorn

Beschermd Wonen. Spreker Martine Veneman Datum 15-4-2014 Plaats Apeldoorn Spreker Martine Veneman Datum 15-4-2014 Plaats Apeldoorn http://youtu.be/82c3wtrk99k AWBZ Extramuraal uitgedrukt in functies en klassen Intramuraal uitgedrukt in zorgzwaartepakett en (zzp s) Verpleging

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 1 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo 4 - Stand

Nadere informatie

Inleiding. agendapunt 9

Inleiding. agendapunt 9 agendapunt 9 Inleiding Voor de veranderingen in de AWBZ en de Wmo willen we in beeld krijgen welke doelgroepen nu begeleiding in het kader van de AWBZ ontvangen. We zoeken naar handvatten om inzicht te

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus 413 3500 AK Utrecht Bezoekadres Rijnstraat

Nadere informatie

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING...

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING... Transitie AWBZ Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe Plan van Aanpak Mei 2013 Inhoud INHOUD...1 1 INLEIDING...2 2 BETEKENIS VOOR BURGERS EN GEMEENTE...4 3 ACTIEPUNTEN VOOR

Nadere informatie

Conversietabel 2015. Extramurale functies

Conversietabel 2015. Extramurale functies Conversietabel 2015 Extramurale functies Conversietabel 2015: extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012

Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Factsheet decentralisatie extramurale begeleiding t.b.v. informatie bijeenkomst voor de raad van Gouda d.d. 1 februari 2012 Inleiding Per 2014 wordt de functie begeleiding (inclusief het vervoer naar dagbesteding)

Nadere informatie

Decentralisatie AWBZ Rotterdam

Decentralisatie AWBZ Rotterdam Decentralisatie AWBZ Rotterdam Aard en omvang van persoonlijke verzorging, verpleging, woonzorg ZZP 4 en arbeidsmatige dagbesteding Een onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam Marjon Diepenhorst

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie