Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie"

Transcriptie

1 Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2015

2 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling: Involve, specialisten in interne communicatie, en Vakblad Communicatie hebben in 2015 voor de derde maal het Trendonderzoek Interne Communicatie in Nederland en België gehouden. Doelstelling van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ontwikkelingen op het gebied van interne communicatie en de professionals die daarin werkzaam zijn. Methode: Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief gedeelte, waarbij de respondenten zijn uitgenodigd deel te nemen aan een online survey. Daarop volgend zijn kwalitatieve telefonische interviews met een aantal professionals gehouden. Rapportage: In deze rapportage, opgebouwd in drie hoofdthema s, zijn de resultaten van het kwantitatieve onderzoek weergegeven. Waar mogelijk, is gerapporteerd over de volledige onderzoeksgroep in relatie tot de onderzoeken in 2011 en Daarbij moet in afweging worden genomen dat het aantal respondenten in 2015 (248) significant hoger ligt dan in 2011 (100) en 2013 (111). Waar, onder andere vanwege het verschil in responsaantallen, de resultaten niet vergelijkbaar waren zijn deze niet verwerkt. Deze rapportage is ontwikkeld door en eigendom van Involve. De auteursrechten daarvan liggen in handen van Involve.

3 Drie thema s IC ALS PROFESSIONAL IC IN DE ORGANISATIE HET WERK VAN DE IC-ER

4 DE INTERNE COMMUNICATIE PROFESSIONAL Inhoud 1. Over de IC-professional 2. Sector en context 3. Opleidingsniveau

5 1. Over de interne communicatieprofessional Op basis van het onderzoek stellen we vast wie de gemiddelde deelnemer van het onderzoek is. De respons is 248. In deze editie had 86% de Nederlandse identiteit, 9,5% de Belgische en heeft 4,5% dat niet gedeeld. De respondent is overwegend vrouw (78%). De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. De oudste respondent is 53 jaar, terwijl de jongste 22 jaar oud is. Het gemiddelde aantal jaren werkervaring is 11 jaar. N=248 87% verantwoordelijk voor IC 13% niet. Hiervan heeft 84% taken gerelateerd aan IC 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2,6 3,1 0 78,2 84, ,2 12, Man Vrouw Zeg ik liever niet

6 2. Waar de interne communicatieprofessional werkt Als we kijken naar de sectoren waarin onze respondenten werkzaam zijn, zien we geen grote verschillen met voorgaande jaren. Er is ten opzichte van 2011 een daling te zien in de non-profit sector. Die was toen opvallend hoog. In de categorie anders is door de jaren heen een daling zichtbaar. De private sector blijft goed vertegenwoordigd. Daarnaast is het percentage respondenten dat in de consultancy & advisering werkt verdubbeld. De respondenten werken met name in organisatie tussen de medewerkers. Het gemiddeld aantal werknemers komt uit op 4498 medewerkers.

7 3. De opleiding van de communicatieprofessional De deelnemers zijn over het algemeen hoog opgeleid. Ruim 90% heeft minimaal een HBOopleiding. Meer dan 48% heeft een wetenschappelijke opleiding voltooid, met name in de communicatiewetenschap. Dit ligt in lijn met voorgaande jaren. De communicatieprofessionals die geen communicatiestudie hebben voltooid, volgden veelal een opleiding uit de journalistieke, economische of sociale hoek. Geen communicatie gestudeerd, maar wel 1. Journalistiek en taal 2. Economie 3. Sociale studie (zoals HRM en psychologie)

8 IC IN DE ORGANISATIE Inhoud 1. De afdeling 2. Positie in de organisatie 3. Interne klanten 4. Samenwerken met.. 5. Diverse stellingen 6. Belangrijke thema s

9 1. De afdeling waar IC gepositioneerd is Interne communicatie is vaak een onderdeel van de afdeling corporate communicatie. Door de jaren heen blijft dit aardig gelijk. De plaats van IC bij HRM lijkt in de loop der jaren gaandeweg af te nemen. Hoewel er, relatief gezien, in 2015 een kleine toename is van IC bij HRM, is deze niet op het niveau van De dalende tendens zien we bij IC als aparte afdeling. Wanneer het om andere afdelingen ( anders ) gaat, zien we interne communicatie terug bij bedrijfsvoering, marketing & communicatie, bestuurszaken en is het dikwijls in de lijn belegd.

10 2. Positie in de organisatie Interne communicatie is vaker een onderdeel van directie/raad van bestuur. Het merendeel van de communicatieprofessionals begeeft zich in de laag daaronder. Bij een klein deel van de organisaties is IC versnipperd: dat percentage blijft in de loop der jaren rond de 10%.

11 3. Wat zijn de belangrijkste interne klanten? Een aantal interne klanten werden benoemd: directie, manager/teamleiders, projectmanagers/-groepen, marketing, public relations/-affairs, medewerkers, HRM, ICT, OR en financiën. Wat zijn de belangrijkste interne klanten? Door de jaren heen wordt de top 3 door directie, medewerkers en manager/teamleider beheerst. Daarna volgen HR en projectmanagers. De top 3 van 2015 heeft dezelfde opbouw als die van Directie Directie Directie 2 Medewerkers Manager / teamleider Manager / teamleider 3 Manager / teamleider Medewerker Medewerker

12 4. Met wie werkt de IC-er veel samen? Er is gevraagd naar de belangrijkste samenwerkingspartners in interne communicatie. Uit deze functies kon worden gekozen: directie, manager/teamleiders, projectmanagers/- groepen, marketing, public relations/-affairs, medewerkers, HRM, ICT, OR en financiën. Door de loop der jaren heen blijven dezelfde samenwerkingspartners in de top 3 zichtbaar: directie, managers/teamleiders en projectmanagers/projectgroepen. HRM komt op de vierde plaats Directie Manager / teamleider Projectmanager / projectgroepen Directie Manager / teamleider Projectmanager / projectgroepen

13 5. Stellingen over IC Hoe kijken IC-professionals naar IC in hun eigen organisatie? Om daar achter te komen is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd. In deze, en volgende, sheets vind je relevante stellingen over IC in de organisatie. Mijn organisatie is zich bewust van het belang van interne communicatie Het merendeel van de respondenten is het hier mee eens. Toch is dit een paar procenten lager dan voorgaande jaren. Opvallend, gestegen in relatie met voorgaande jaren, is het grote percentage dat hier redelijk mee eens op reageert. Het (kleine) deel dat het niet met deze stelling eens is, nam in de afgelopen jaren af.

14 5. Stellingen over IC De focus van mijn organisatie ligt meer bij de externe dan interne communicatie. Dat ziet het merendeel van de communicatieprofessionals zo. In de loop der jaren is dit niet veel veranderd. Onze communicatieafdeling weet wat er leeft in de organisatie. In 2013 was een groter percentage het met deze stelling eens. In 2015 zien we een grote groep die het hier redelijk mee eens is.

15 5. Stellingen over IC Zonder professionele communicatieafdeling stopt de organisatie echt niet; we moeten onszelf niet belangrijker maken dan we zijn. In 2015 is, ten opzichte van 2013, een grotere groep het hier niet of minder mee eens. Het topmanagement geeft het goede voorbeeld op het gebied van interne communicatie. Meer dan de helft van de respondenten is het hier niet mee eens. Circa 18% is het er wel mee eens, terwijl een grote groep redelijk mee eens is. Dit ligt in lijn met voorgaande jaren.

16 6. Belangrijke thema s: 2013 en Welke thema s speelden toen? 1. Verbetering communicatie 2. Verandering in organisatie 3. Strategie 4. Bezuinigingen 5. Verandering / verbetering / implementeren communicatiemiddelen 6. Het nieuwe werken 7. Duurzaamheid 8. Kennis en kunde binnen organisaties 2015 Overzichtelijk verdeeld in 3 hoofdthema s; 1. Veranderingen - Organisatieverandering - Verandercommunicatie - Digitalisering - Veranderingen in het primaire proces - Veranderingen door wetgeving - Cultuurverandering - Verbetertrajecten 2. Reorganisatie - Wijziging organisatiestructuur - Organisatieontwikkelingen en -krimp 3. Strategie - Nieuwe strategische thema s - Herijking van de visie en missie - Strategie-communicatie Dit past binnen de verwachting in Toen werden organisatieverandering en reorganisatie, communicatiestructuur en strategie & businessplannen als belangrijke thema s voor de toekomst genoemd.

17 Organisatieverandering en reorganisatie Bedrijfsprocessen efficiënter inrichten (bv. door LEAN) Cultuurverandering Communicatiestructuur (bv. focus op social media) Strategie- en businessplannen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Kostenbewustzijn en bezuinigingen Het Nieuwe Werken Anders, namelijk: 6. Belangrijke thema s in de toekomst Organisatieverandering en reorganisatie, bedrijfsprocessen efficiënter inrichten en cultuurverandering zijn de drie belangrijke thema s waar communicatieprofessionals het komende jaar mee bezig verwachten te zijn. De communicatiestructuur blijft, evenals in 2013, belangrijk. We besteden minder aandacht aan Kostenbewustzijn en besparen, Het Nieuwe Werken en MVO. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 74,1% 63,5% 40,0% 30,0% 56,5% 40,0% 43,5% 20,0% 10,0% 0,0% 17,1% 38,8% 28,8% 5,9%

18 HET WERK VAN DE IC-ER Inhoud 1. Takenpakket 2. Stellingen over interne communicatie 3. Impact 4. Middelen 5. Rol: nu en later 6. Spelers 7. Onderzoek 8. Budget

19 1. Inhoud van het takenpakket In 2015 gaat de meeste tijd nog steeds op aan het schrijven van teksten en ontwikkelen van communicatiemiddelen*. Daarop volgt het adviseren over communicatie bij organisatiethema s en veranderingen. Voorgaande jaren was de afstand tussenbeide groter. We houden ons relatief meer met advies rondom organisatiethema s en veranderingen bezig. De coachende rol nam ten opzichte van 2013 toe, ook al is die niet op het niveau van Dezelfde beweging geldt voor het evalueren van IC, informele netwerken en het ontwikkelen van IC-beleid. *Ontwikkelen communicatiemiddelen is in 2015 aan deze stelling toegevoegd. Voorgaande jaren betrof de stelling alleen het schrijven van teksten.

20 2. Het belang van interne communicatie Ik geef ook ongevraagd advies als ik denk dat mijn communicatiekennis bijdraagt aan een project of plan, waar ik niet direct bij betrokken ben. De IC-er doet dat vaak. Niemand doet dit helemaal niet. Dit past binnen voorgaande jaren. Doelgroepen bestaan niet meer.* De respondenten zijn daar nog niet over uit. Het merendeel, 57%, vindt dat doelgroepen nog steeds bestaan. * Nieuwe stellingen in het onderzoek zijn met een ster weergegeven

21 2. Het belang van interne communicatie Als afdeling worden we standaard te laat betrokken bij beslissingen. 40% is het hier niet mee eens, tegenover 24% die het wel zo ziet. Daar valt een meer neutrale groep van 36% tussen. Door de jaren heen, zien we een daling in het percentage dat het met deze stelling eens is. Ik vind interne communicatie belangrijker dan externe communicatie*. De respondenten vinden interne communicatie niet per sé belangrijker dan extern. 28 % ziet dat wel zo, tegenover staat 44% die dat niet vindt.

22 3. Interne communicatie met impact Welke vorm van communicatie heeft de meeste impact? (persoonlijke) Communicatie via de lijn staat met stip op 1. Dit was de voorgaande jaren ook zo. In 2011 en 2013 stonden de communicatiemiddelen op de 2 e plaats. Nu zien we dat informele communicatie deze plek heeft ingenomen. In de open antwoorden over het waarom achter de top 3 is de kracht van informele communicatie terug te zien: informele communicatie wint terrein. Wat is dan de bijdrage van de middelen? Zij moeten nummer 1 en 2 ondersteunen. 1. (persoonlijke) Communicatie via lijn: heeft de meeste impact 2. Informele communicatie: wint terrein 3. Communicatiemiddelen: ondersteunend aan lijn- en informele communicatie Middelen kunnen lijn- en/of informele communicatie ondersteunen. Informele communicatie is het meest geloofwaardige voor de spelers in het veld. Via de lijn is het 'betrouwbaarst', daarna volgt informele communicatie. Middelen dienen ter ondersteuning van de lijn. In lijncommunicatie is persoonlijke communicatie het meest impactvol. De informatie gaat echt leven in gesprekken

23 4. Welke communicatiemiddelen zijn wel/niet effectief? Hier staan de top 3 effectieve (groen) en niet-effectieve (blauw) middelen door de jaren heen weergegeven. Het intranet stond met stip op 1. In 2015 zien we dat film/video (weliswaar voor het eerst in het onderzoek meegenomen) haar 1 e plek heeft ingenomen. Nog steeds is intranet populair, met een 2 e plek. Waar in 2011 Yammer nog als niet effectief werd gezien, waren de meningen in 2013 verdeeld. Anno 2015, lijken interne sociale media ons vertrouwen te hebben gewonnen. Wat moeten we nalaten? Over Wiki en het mededelingenbord zijn we al jaren minder positief Blog 2. Yammer 3. Wiki Intranet 2. Personeelsblad 3. Nieuwsbrief Mededelingenbord 2. Yammer 3. Wiki Intranet 2. Personeelsblad 3. Nieuwsbrief Wiki 2. Mededelingenbord 3. Digitaal personeelsblad Film/video 2. Intranet 3. Sociale media (Yammer, Jive, etc.)

24 5. Welke rol vervult de IC-er? Meer focus op het versterken van de communicatiekracht van anderen, coachen van collega's, kritisch meekijken naar communicatie-uitingen. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% ,0% Informator: ik zorg voor de goede boodschap op de juiste plek Enabler: ik rust medewerkers in hun eigen communicatie toe Issue partner: bij complexe vraagstukken spring ik met mijn expertise in Organisatie versterker: ik zoek mogelijkheden waar communicatie de organisatie kan versterken en neem daarvoor zelfs tijdelijk een andere rol op me (zoals projectleider) Verandermanager: ik begeleid veranderingen in onze organisatie Reeks1 68,8% 46,0% 61,4% 51,7% 37,5%

25 5. Hoe zien we onze rol in de toekomst? De respondenten omschreven de rol die ze voor zichzelf in de toekomst zien. Samenvattend, komen daar onderstaande rollen uit. Wat zijn kernwoorden die daarbij horen? Die zijn rechts weergegeven. Enabler Facilitator Coach Verbinder Rol Organisatie versterker Issue partner Minder informator Anderen toerusten in communicatie Communicatie mogelijk maken Verandermanager Netwerker Meer interactie Meer specialistisch Dichterbij de business Intern én extern Strategisch partner Meer met HRM

26 6. Spelers in interne communicatie 88% van de respondenten geeft aan dat er, naast de communicatieprofessional zelf, nog andere spelers zijn die een zichtbare rol in communicatie spelen. Opvallend in 2015 is de hoge score van teammanagers en projectmanagers. De teammanager wordt als belangrijker gezien dan de directie. De medewerker moet daarin ook niet onderschat worden, blijkt uit de antwoorden in de categorie Anders.

27 6. Hoe ondersteun jij hen? Als het gaat om de ondersteuning van communicatieve spelers, doen we vooral twee dingen: we adviseren hen over hun rol én ontwikkelen hulpmiddelen om hen te ondersteunen. Ten opzichte van 2013 (percentages in groene vakjes weergegeven) zien we op alle vlakken een stijging. Daarbinnen is coaching relatief het meest toegenomen. De opmerkingen die bij anders genoemd werden, zijn relatief evenredig te verdelen over de 4 categorieën. 80,0% 70,0% 60,0% 74,7% 69,4% 74,1% 68,5% 50,0% 40,0% 40,2% 30,0% 24,7% 20,0% 10,0% 0,0% 23,4% 17,1% 11,5% 6,3% Ik geef advies over hun rol Ik coach anderen individueel voor de invulling van hun rol Ik verzorg trainingen in de organisatie Ik ontwikkel hulpmiddelen (toolkit, checklist, intervisie) om hen te ondersteunen Anders, namelijk:

28 7. Onderzoek naar IC Iets meer dan de helft van de communicatieprofessionals doet onderzoek naar communicatie. De rest doet dat niet. Het percentage dat dit wel doet, lijkt hoger dan voorgaande jaren. De onderwerpen van onderzoek zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren: klanttevredenheid en effectiviteit worden met name onderzocht. Hoe wordt de interne communicatie dan beoordeeld? De interne klant zou, naar inschatting van de respondent, de communicatie beoordelen met een 6,1. Voorgaande jaren was dat met een 6,7 hoger. Zelf beoordeelt de communicatieprofessional diens werk met een 6,4. Doe je onderzoek? Ik doe onderzoek naar: Nee 49% Ja 51% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% De tevredenheid van de interne klanten De effectiviteit van interne communicatie De efficiëntie van interne communicatie De invloed van interne communicatie op het resultaat van de organisatie Anders, namelijk:

29 8. Budget Het gemiddelde budget bedraagt ,-. Opvallende beweging zien we in het budget tussen de ,- en ,-, dat ruim 20% te besteden heeft. Dit percentage is lager dan in 2013 (31,6%) en dichterbij het niveau van 2011 (18,4%). Ruim 38% geeft aan dat het budget niet bekend is, niet vastgesteld of geïntegreerd in het totale communicatie-budget. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat het budget ongeveer gelijk gebleven is. Is dit voldoende? Volgens 39% is het budget niet voldoende, terwijl 27% dat wel zo ziet. 34% is het er redelijk mee eens dat er voldoende budget voor interne communicatie wordt vrijgemaakt.

30 BELANGRIJKE CONCLUSIES Communicatieadviseur anno 2015 niet bewust met budget en meetbaarheid bezig Er liggen volop kansen voor de IC-functie De communicatieprofessional is vaker als adviseur betrokken bij organisatiethema s en veranderingen De aandacht verschuift naar onderin de organisatie: (team)manager en medewerker worden als belangrijke klanten en samenwerkingspartners gezien. Informele communicatie heeft een hogere impact dan communicatiemiddelen De rol van informator wordt nu nog veel vervuld, gevolgd door issue partner en organisatieversterker. Deze laatste rollen, én enabler, zijn belangrijk in de toekomst Reorganisatie, bezuinigingen en veranderingen zijn evenals voorgaande jaren actuele thema s. Er is, daarnaast, in 2015 meer aandacht voor cultuur De communicatieprofessional beoordeelt de kwaliteit van IC met een 6,4. Interne klanten zouden dat met een 6,1 doen.

31 DRIE UITDAGINGEN VOOR IC Benut de kracht van netwerken De groei van netwerken in de organisatie heeft grote impact op interne communicatie Meer aandacht voor accountability De communicatieprofessional meet het resultaat en toegevoegde waarde van interne communicatie voor de organisatie nog te weinig De rol van de IC-er - De vraag naar IC op hoger niveau neemt toe - Nieuwe rol van de professional in opmars, terwijl de oude rol (nog) niet verdwenen is - De IC-er beoordeelt IC met een 6,4. Van interne klanten wordt een 6,1 verwacht

de werking van het koffie

de werking van het koffie de werking van het koffie apparaat Conclusies uit het trendonderzoek Interne Communicatie 2015 DOOR SJANET ALBADA EN ILSE VAN RAVENSTEIN 35 INTERNE COMMUNICATIE De IC er beoordeelt zijn werk met een 6,4.

Nadere informatie

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE]

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE] 2 2011 Universiteit Twente Involve Vakblad IC Mark van Vuuren, Universiteit Twente Ilse van Ravenstein, Involve Iris Notschaele, Universiteit Twente Astrid Neefs, Universiteit Twente [RESULTATEN RAPPORT

Nadere informatie

INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7

INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7 ONDERZOEK SAMENSTELLING: ILSE VAN RAVENSTEIN, MARK VAN VUUREN EN CINDY LAMMERS BEELD: SHOOTMEDIA INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7 Resultaten van het eerste Trendonderzoek IC Afgelopen april heeft het Trendonderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Rapport Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk 21 maart 2016 CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Het CommunicatiePanel heeft naar aanleiding van

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

fase van volwassenheid

fase van volwassenheid Er Er is is nog een wereld te te winnen Interne communicatie op op weg naar de volgende fase van volwassenheid fase van volwassenheid Door: Chris Roelen, directeur van Lionfish Door: Chris Roelen, directeur

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze... 3 Hoofdstuk 1: Volgen van ontwikkelingen rond internet... 4 Interesse digitale

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector ZorgMonitor 2012 Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector LvW. 18 dec 2011 Opzet en uitvoering In de maand december 2011 heeft Vakmedianet een

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Onderzoek Status HR-Communicatie

Onderzoek Status HR-Communicatie Onderzoek Status HR-Communicatie Aanleiding onderzoek Vorig onderzoek Nieuw leven website Thermometer Twitter/LinkedIn Vragenlijst Discipline/Vakgebied/Taak Bekendheid/Definitie Focus/Gebied Samenwerking/Waardering

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Security Management Trendonderzoek. Chloë Hezemans

Security Management Trendonderzoek. Chloë Hezemans Security Management Trendonderzoek Chloë Hezemans Security Management Survey (5 e editie) Agenda Voorstellen Methode Trends Opvallende resultaten deze editie Security Management 2020? Voorstellen Chloë

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

De rol van de leidinggevende ambtenaar

De rol van de leidinggevende ambtenaar De rol van de leidinggevende ambtenaar Onderzoek maart 2007 1 Indigov is een spin-off van de K.U.Leuven, gespecialiseerd in onderzoek en advies inzake de informatiemaatschappij, nieuwe media, e-government

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Uitkomsten CommunicatieMonitor 2015

Uitkomsten CommunicatieMonitor 2015 Uitkomsten Een onderzoek naar communicatiebeleid en de effecten daarvan bij woningcorporaties Amsterdam/Almere, juni 2015 Pagina: 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Welk doel dient de communicatiefunctie?...

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Communicatieplan project Gaan!

Communicatieplan project Gaan! Communicatieplan project Gaan! Team Communicatie, Tom Schooltink 11 januari 2012, versie 0.1 Inleiding Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Communicatieonderzoek jaagt vernieuwing aan Adwin Peeks 80 De wereld verandert snel en ingrijpend

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen

Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen Innovatie in zorgmanagement Resultaten onderzoek Brabantse Zorginstellingen Zorgmanagement is anno 2015 een grote uitdaging. De opdracht is: meer en betere zorg met minder middelen. Kosten in dienst van

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 ALLE GEMEENTEN RESPONS I GEMEENTEN Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 Gemeenten in beweging Annette Tjeerdsma en Jan Veuger 1 Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer

Nadere informatie