Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013"

Transcriptie

1 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven van de waterschappen. Deze enquête is uitgevoerd ten behoeve van de (water)opleidingen inventarisatie van het A&O- fonds Waterschappen. De enquête is in september 2013 uitgezet, waarbij waterschappen en hoogheemraadschappen is gevraagd om hun drie belangrijkste opleidingsinitiatieven van dat jaar te beschrijven. Respons De volgende organisaties hebben de enquête ingevuld: Brabantse Delta Delfland Groot Salland Hollands Noorderkwartier Rijn en IJssel Rijnland Velt en Vecht Waternet Deze 8 organisaties hebben tezamen 21 opleidingsinitiatieven beschreven. Typering opleidingsinitiatieven Dit jaar zijn er relatief veel opleidingsinitiatieven ondernomen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en werkgewoontes van medewerkers (zie figuur 1). Ongeveer 29% van de opleidingsinitiatieven betrof een cursus op het gebied van het verbeteren van persoonlijke effectiviteit, zoals Zelfmanagement, Het nieuwe werken, Persoonlijk leiderschap en Zelf aan het stuur. Ook op gebied van projectmatig werken en management development (beide 14%) werden cursussen georganiseerd. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er minder vakspecifieke opleidingsinitiatieven beschreven. In 2011 was bijvoorbeeld 30% vakspecifiek, dit jaar slechts 19%. Figuur 1. Inhoud van opleidingsinitiatieven 1

2 Tabel 1 toont de verdeling van de opleidingsinitiatieven over de verschillende doelgroepen die genoemd zijn. Tabel 1. Aantal opleidingsinitiatieven per doelgroep Doelgroep Aantal Percentage Alle medewerkers van de organisatie 7 33% Beleidsmedewerkers en adviseurs 6 28% Directie, leidinggevenden en teamleiders 4 19% Medewerkers uitvoerende beroepen 2 10% Doelgroep niet concreet benoemd 2 10% Totaal % Het niveau van de opleidingen wordt weergegeven in tabel 2. De meerderheid van de cursussen en trainingen is gegeven op hbo- wo niveau (38%). 23% van de opleidingen werd op mbo- niveau aangeboden. In 2011 werd nog 40% op mbo- niveau gegeven, en 12% op hbo- wo niveau. Tabel 2. Niveau van opleidingsinitiatieven Niveau Aantal opleidingsinitiatieven Percentage vmbo/mbo 1 5% mbo 5 23% mbo/hbo 2 10% hbo 1 5% hbo/wo 8 38% wo - - Niveau niet concreet benoemd 4 19% Totaal % In de enquête kon worden aangegeven of de opleiding gericht was op organisatieontwikkeling (ontwikkeling medewerker gericht op organisatiedoelstellingen), persoonlijke vaardigheden (algemene ontwikkeling medewerker) en/of vakspecifieke ontwikkeling (gericht op specifieke eisen die functie aan medewerker stelt). Figuur 2 geeft deze verdeling weer. Een opleidingsinitiatief kon onder meerdere categorieën vallen. Opvallend is dat opleidingsinitiatieven in vergelijking met voorgaande jaren relatief vaker onder organisatieontwikkeling vallen, en veel minder vaak onder vakspecifieke opleidingen. In 2012 was de categorie 'vakspecifiek nog het grootst. Dit jaar zijn slechts 4 opleidingsinitiatieven gekenmerkt als vakspecifiek. De focus is verschoven richting de persoonlijke vaardigheden en organisatieontwikkeling. 2

3 Figuur 2. Typering opleidingsinitiatief Omvang van de opleidingsinitiatieven Over het algemeen zijn er veel korte cursussen en opleidingen georganiseerd: 62% van de cursussen had een doorlooptijd van 5 dagen of minder. Van de 6 opleidingen die langer dan 5 dagen duurden, duurde de helft meer dan 18 dagen. Een overzicht van de looptijd staat vermeld in tabel 3. Tabel 3. Looptijd van de opleidingsinitiatieven Looptijd Aantal opleidingsinitiatieven Percentage 1-2 dagen 5 24% 3-5 dagen 8 38% Langer dan 5 dagen 6 29% Niet vermeld 2 9% Totaal % Qua aantal deelnemers is de verdeling ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer hetzelfde gebleven. Vorig jaar werd 42% georganiseerd voor een groep tot 20 deelnemers, dit jaar is dit 38%. Ook het percentage grote groepen (>100 deelnemers) is vergelijkbaar. Vorig jaar was dit 14%, dit jaar is dit 19%. Figuur 3 geeft de verdeling weer van het aantal deelnemers. 3

4 Figuur 3. Aantal deelnemers per opleidingsinitiatief Organisatie opleidingsinitiatieven Van alle opleidingen die de waterschappen en hoogheemraadschappen dit jaar georganiseerd hebben, werden er 19 extern georganiseerd en 2 intern. Het ging om opleidingsorganisaties zoals Reed Bussiness, Phaos en IPC Groene Ruimte. Ongeveer de helft van de opleidingen was eenmalig, iets minder dan de helft was al eens eerder verzorgd. Van de opleidingsinitiatieven wordt 81% gekenmerkt als maatwerk, en 19% als standaard. Onderwijsvormen In de enquête is eveneens gevraagd naar de onderwijsvorm van de opleidingen. Figuur 4 geeft hier een overzicht van. In vrijwel alle opleidingen was sprake van mondelinge instructie. Ook schriftelijk lesmateriaal komt in de meerderheid van de opleidingen voor. In vergelijking met voorgaande jaren wordt e- learning iets vaker toegepast, maar het komt nog relatief weinig voor. 4

5 Figuur 4. Onderwijsvormen opleidingsinitiatieven Waardering opleidingsinitiatieven In het laatste deel van de enquête hebben de respondenten een aantal vragen beantwoord over de waardering van de opleidingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle opleidingen op het moment van afname afgerond waren, waardoor niet iedereen deze vragen heeft kunnen beantwoorden. Over het algemeen worden de opleidingen positief beoordeeld. Vijftien opleidingen worden gewaardeerd met een goed, één opleiding met een voldoende- goed en één met een voldoende. Bij al deze opleidingen wordt aangegeven dat het voor herhaling vatbaar is. Ook geeft iedereen aan dat het vooraf gestelde doel behaald is. Reacties van deelnemers op de opleidingen variëren van zeer positief, naar waardevol. Bij één opleiding was er sprake van gemengde reacties van deelnemers, omdat de opleiding verplicht was. De resultaten die zichtbaar zijn geworden na afloop van de opleidingen, lopen uiteen van meer bewustwording en eigen verantwoordelijkheid, tot verandering in communicatie, houding en gedrag van deelnemers. Ook het versterken van vaardigheden wordt een aantal keer genoemd. Daarnaast wordt een aantal keer genoemd dat deelnemers door de training meer vanuit hun kracht kunnen werken en meer zelfvertrouwen hebben opgedaan. Hier wordt dus de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers benadrukt. 5

6 Ook is gevraagd naar specifieke zwakke en sterke punten van de opleidingen. Bij 5 van de 21 opleidingen is een zwak punt genoemd. Hierbij ging het bijvoorbeeld om de volgende zaken: Een deel van de leerstof was bij deelnemers al bekend Te klassikaal onderwijs Meer aansluiten op de praktijk Sterke punten werden bij 15 opleidingen genoemd. Genoemde zaken zijn bijvoorbeeld: Een goede, verfrissende aanpak Concreet, praktijkgericht Grote kennis van zaken Integratie binnen de werkzaamheden van medewerkers Veel bruikbare ideeën Opleidingsinitiatieven Ten slotte is gevraagd naar de opleidingsinitiatieven voor komend jaar. Zes waterschappen/hoogheemraadschappen hebben antwoord gegeven op deze vraag. De opleidingen die zij noemden waren onder andere opleidingen op het gebied van beleidsontwikkeling, dienstverlening, timemanagement, management development, talentontwikkeling en klantgericht werken. 6

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Inventarisatie en evaluatie voor een aanvullende inkoopopleiding GWW

Inventarisatie en evaluatie voor een aanvullende inkoopopleiding GWW voor een aanvullende inkoopopleiding GWW 2 Inhoudsopgave Inventarisatie en evaluatie Managementsamenvatting... 4 Doelstelling... 6 Aanpak... 7 Aanpak inventarisatie bestaande aanbod inkoopopleidingen...

Nadere informatie

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Rita Kennis Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 4 april

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

TALENTMANAGEMENT EEN MIDDEL OF EEN DOEL OP ZICH?

TALENTMANAGEMENT EEN MIDDEL OF EEN DOEL OP ZICH? TALENTMANAGEMENT EEN MIDDEL OF EEN DOEL OP ZICH? TALENTMANAGEMENT EEN MIDDEL OF EEN DOEL OP ZICH? Voorwoord Talentmanagement is hedendaags een veelbesproken onderwerp en staat steeds vaker op de agenda

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie