Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen"

Transcriptie

1 Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen

2 Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p Houding ten aanzien van private investeerders p Conclusies p. 17 Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen TNS NIPO Auteurs Petra Kramer Henk Foekema F9764 TNS

3 Inleiding Goede zorg van groot belang

4 Inleiding Private investeringen in de Nederlandse gezondheidszorg worden steeds meer een issue. In januari 011 heeft TNS NIPO in opdracht van de AmCham Pharmaceutical Committee een onderzoek uitgevoerd naar de mening van Nederlanders over private investeringen in de gezondheidszorg. In totaal zijn er Nederlanders ondervraagd door middel van een online vragenlijst. In het onderzoek doen we zowel uitspraken over de mening van de gemiddelde Nederlander als over specifieke groepen, zoals: chronische patiënten mensen werkzaam in de zorg mensen met een economische of bedrijfskundige opleiding. Dit omdat we verwachten dat deze groepen wellicht een andere kijk hebben op de gezondheidszorg en de financiering daarvan. Goede zorg van groot belang > Inleiding 4

5 Opbouw van de steekproef De totale basissteekproef van n=1.05 bevat: 466 mensen met een chronische ziekte 559 mensen zonder chronische ziekte van 6 mensen binnen deze steekproef is bekend dat ze werkzaam zijn in de zorg Omdat we apart uitspraken willen doen over chronisch zieken, is deze groep oververtegenwoordigd in de steekproef. Om echter ook uitspraken te kunnen doen over de gemiddelde Nederlander, is de groep chronisch zieken in de totale steekproef teruggewogen naar hun werkelijke aandeel in de Nederlandse populatie. In deze groep zijn mensen opgenomen met de meest voorkomende chronische ziekten die in het algemeen regelmatig in aanraking komen met de gezondheidszorg: diabetes (type I en II), astma, COPD, reumatische aandoeningen en hartaandoeningen. Daarnaast is een extra groep van n=109 economen ondervraagd Deze groep bestaat uit Nederlanders die een economische of bedrijfskundige opleiding hebben voltooid op WO-niveau. De groep economen wordt ter vergelijking gebruikt met de representatieve groep Nederlanders en is niet opgenomen in de totaalgroep. Goede zorg van groot belang > Inleiding 5

6 Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland Goede zorg van groot belang

7 Nederlanders vinden dat vooral meer besteed moet worden aan gezondheidszorg en onderwijs Als gevraagd wordt op welke terreinen bezuinigd kan worden en op welke terreinen juist meer moet worden uitgegeven, wordt gezondheidszorg het vaakst genoemd als terrein waaraan meer moet worden besteed. Onderwijs komt op een tweede plaats. Chronisch zieken verschillen niet van andere Nederlanders in hun mening over bestedingen aan de gezondheidszorg. Opvallend is dat de groep economen significant minder vaak vindt dat er meer besteed moet worden aan gezondheidszorg (50% versus 70%). Zij vinden niet dat er op bezuinigd moet worden, maar vinden vaker dat de investeringen gelijk moet blijven. Onderwijs lijkt voor de economen belangrijker: 67% vindt dat daaraan meer besteed moet worden. Ook in het algemeen zien we dat lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden vinden dat er meer besteed moet worden aan gezondheidszorg. Gezondheids- onderwijs veiligheid sociale verkeer handel & wonen milieu- recreatie & defensie hulp zorg zekerheid & economie bescherming cultuur derde vervoer wereld bezuinigen niet bezuinigen en ook niet meer aan besteden meer aan besteden weet niet Goede zorg van groot belang > Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland 7

8 Nederlanders bewust van vergrijzing en gevolgen In principe is voor de meeste Nederlanders bekend dat er in de toekomst vergrijzing optreedt en dat dit gevolgen zal hebben voor de gezondheidszorg: Zo n drie kwart van de Nederlanders is zich ervan bewust dat er vergrijzing optreedt (73%) en bijna acht op de tien weten bovendien dat oudere mensen vaker een beroep doen op de gezondheidszorg dan jonge mensen (77%). Ook weet vrijwel iedereen (94%) dat er steeds meer medische technieken en behandelingen komen om een betere gezondheidszorg te kunnen geven. Hoger opgeleiden en vooral de economen zijn wel significant beter op de hoogte van deze feiten dan mensen met een lager opleidingsniveau. Ruim de helft (59%) denkt dat het niet waar is dat er steeds meer mensen in de gezondheidszorg werken. Van de mensen die in de gezondheidszorg werken, denkt zelfs 75% dat dit niet waar is. In de NL bevolking komen er steeds minder jonge mensen in verhouding tot het aantal ouderen Oudere mensen doen vaker een beroep op de gezondheidszorg dan jongere mensen Er komen steeds meer medische technieken en behandelingen om mensen betere zorg te geven Er werken steeds meer mensen in de gezondheidszorg totaal laag opleidingsniveau gemiddeld opleidingsniveau waar hoog opleidingsniveau niet waar weet niet Goede zorg van groot belang > Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland 8

9 Goede gezondheidszorg hoort volgens Nederlanders vanzelfsprekend te zijn Goede gezondheidszorg wordt door Nederlanders gezien als iets dat bij Nederland hoort: Bijna iedereen (94%) vindt dat goede gezondheidszorg hoort bij de Nederlandse cultuur. Bovendien vindt een ruime meerderheid (86%) het belangrijk dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste in de wereld behoort. Economen vinden dit wat minder belangrijk (76%). Verder vindt men dat iedereen recht heeft op de best mogelijke zorg (94%) en dat dit niet mag verschillen tussen mensen die meer of minder betalen (81%). Desondanks geeft ongeveer de helft van de Nederlanders (46%) aan wel bereid te zijn om wat meer te betalen voor volledige toegang tot de nieuwste en duurste medische technieken en behandelingen. goede gezondheidszorg hoort bij de Nederlandse cultuur ik vind het belangrijk dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste in de w ereld behoort iedereen heeft recht op de best mogelijke zorg iemand die meer betaalt, heeft meer recht op dure medische behandelingen ik ben bereid w at meer te betalen voor volledige toegang tot nieuw ste en duurste behandelingen helemaal mee eens grotendeels mee eens grotendeels niet mee eens helemaal niet mee eens w eet niet Chronisch zieken wijken hierin nauwelijks af van mensen zonder chronische ziekte. Zij zijn wel wat vaker bereid meer te betalen voor de nieuwste en duurste behandelingen. De groep economen is veel sterker bereid meer te betalen voor volledige toegang tot de nieuwste en duurste behandelingen dan de gemiddelde Nederlander : 74% versus 46%. Zij zijn het ook veel vaker eens met de stelling dat iemand die meer betaalt, meer recht heeft op dure medische behandelingen. Goede zorg van groot belang > Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland 9

10 Houding ten aanzien van private investeerders Goede zorg van groot belang

11 Private investeringen in de zorg lijken acceptabel voor Nederlanders Ruim de helft van de Nederlanders (54%) is het ermee eens dat er momenteel niet voldoende artsen en verpleegkundigen zijn om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. 30% is het hier niet mee eens. Mensen die werken in de zorg zijn het hier sterker dan gemiddeld mee eens (67% mee eens). Economen zijn het hier juist minder mee eens (54% mee eens). Private investeringen in de zorg lijkt men een aardig alternatief voor (verdere) bezuinigingen te vinden: 77% heeft liever investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers dan dat er op de zorg bezuinigd moet worden. Bovendien ziet iets meer dan de helft investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers zelfs als noodzakelijk: 51% denkt dit omdat er anders ziekenhuizen failliet kunnen gaan en 57% denkt dat ziekenhuizen belangrijke zorg anders niet meer kunnen leveren. Ruim de helft van de Nederlanders (55%) denkt dat zowel de particuliere kapitaalverstrekkers als de patiënten beter kunnen worden van deze investeringen. Chronisch zieken wijken hierin niet af van mensen zonder chronische ziekte. Hoog opgeleiden, waaronder economen, lijken de noodzaak voor private investeringen wat minder groot te vinden dan mensen met een lager opleidingsniveau: zij vinden minder vaak dat er onvoldoende artsen en verpleegkundigen zijn om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Zij zijn ook wat minder van mening dat ziekenhuizen zonder private investeringen failliet kunnen gaan of belangrijke zorg niet meer zouden kunnen leveren. Interessant is dat we verderop zullen zien dat hoger opgeleiden juist wel positiever staan tegenover private investeringen in de zorg. Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders 11

12 Positieve verwachtingen van particulier gefinancierd ziekenhuis De meeste Nederlanders verwachten dat een ziekenhuis dat voor een groot deel eigendom is van een particuliere kapitaalverstrekker het op sommige terreinen even goed of misschien wel beter doet dan een gewoon ziekenhuis (klantgerichtheid, efficiëntie, kwaliteit van zorg), maar tegelijkertijd denkt de meerderheid ook dat zo n ziekenhuis zich alleen zorgen zal maken over of het wel voldoende winst zal maken. Wellicht verwacht men dat een particulier gefinancierd ziekenhuis, juist om die winst te kunnen maken, extra zijn best doet om goede zorg te leveren. Mensen die werkzaam zijn in de zorg, verwachten nog vaker dan gemiddeld dat een particulier gefinancierd ziekenhuis de zorg op een even hoog peil houdt als andere ziekenhuizen. Economen hebben eveneens hogere verwachtingen als het gaat om de klantgerichtheid, efficiëntie en de kwaliteit van de zorg. Zij verwachten iets minder vaak dat zo n ziekenhuis alleen op winst gericht zou zijn. Stel dat er een ziekenhuis komt dat klantgerichter efficiënter werkt de kwaliteit van zorg zich alleen zorgen voor een groot deel eigendom is van werkt dan een dan een gewoon op een even hoog peil maakt over of het een particuliere kapitaalverstrekker. gewoon ziekenhuis ziekenhuis houdt als een gewoon wel voldoende Verwacht u dan dat zo n ziekenhuis. ziekenhuis winst maakt zeker waarschijnlijk waarschijnlijk niet zeker niet weet niet Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders 1

13 Als men mag kiezen, hebben vier op de tien toch voorkeur voor gewoon ziekenhuis De helft van de Nederlanders heeft geen voorkeur voor een gewoon ziekenhuis of voor een ziekenhuis dat door een particuliere kapitaalverstrekker wordt gefinancierd. De groep economen geeft nog vaker aan geen voorkeur te hebben (67%). Van de mensen die wel een voorkeur hebben, heeft een ruime meerderheid de voorkeur voor een gewoon ziekenhuis. Dit geldt wat sterker voor mannen dan voor vrouwen (45% versus 37%) en ook sterker voor 65-plussers dan voor mensen jonger dan 65 jaar (51% versus 39%). Slechts 7% van de Nederlanders geeft aan voorkeur te hebben voor een ziekenhuis dat particulier gefinancierd is. 7% voorkeur particulier gefinancierd ziekenhuis 5% geen voorkeur 41% voorkeur gewoon ziekenhuis Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders 13

14 Particuliere kapitaalverstrekkers nauwelijks gezien als belangrijke speler in ontwikkelingen zorg Als het gaat om het ontwikkelen en invoeren van nieuwe methoden en technieken in de zorg, heeft men (logischerwijs) het meeste vertrouwen in medisch specialisten en universiteiten, gevolgd door huisartsen en ziekenhuizen. Economen noemen universiteiten vaker (47%) en medisch specialisten juist minder vaak (33%). Particuliere kapitaalverstrekkers behoren juist tot de partijen waarin men het minst vertrouwen heeft, samen met de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars(eigenlijk ook particuliere kapitaalverstrekkers). Ook in de overheid heeft men niet zoveel vertrouwen op dit gebied. De overheid wordt wel veruit het vaakst genoemd als partij die er het meest verantwoordelijk is dat vernieuwing in de gezondheidszorg tot stand komt. Daarnaast vindt men dit ook een taak van universiteiten en medisch specialisten. Men denkt hierbij nauwelijks aan particuliere kapitaalverstrekkers en ook de farmaceutische industrie wordt weinig genoemd. Wel valt op dat economen wat vaker dan gemiddeld denken aan particuliere kapitaalverstrekkers (17% versus 8%) en de farmaceutische industrie (44% versus 3%) en dat chronisch zieken zorgverzekeraars vaker noemen (1% versus 16%). Meeste vertrouwen m.b.t. ontwikkelen en invoeren nieuwe methoden en technieken in zorg Minste vertrouwen m.b.t. ontwikkelen en invoeren nieuwe methoden en technieken in zorg Verantwoordelijk voor totstandkoming vernieuwing in de zorg Medisch specialisten Universiteiten Huisartsen Ziekenhuizen Farmaceutische industrie De overheid (minister) 4 60 Particuliere kapitaalverstrekkers Zorgverzekeraars Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders 14

15 Meeste Nederlanders staan vrij neutraal tegenover investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers Als laatste is gevraagd of men al met al positief of negatief staat tegenover investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers. De helft van de respondenten heeft hierbij eerst onderstaande korte inleiding gekregen, bij de andere helft is de vraag niet ingeleid. In beide groepen is de grootste groep neutraal en is eveneens een redelijk deel positief. In beide groepen is ongeveer een op de zes negatief. We zien dat als men wat meer informatie krijgt, de groep neutraal wat kleiner wordt ten gunste van de groep positief. Al met al roept het idee van particuliere investeringen dus weinig weerstand op. Hoewel we eerder zagen dat economen private investeringen in de zorg minder vaak als noodzakelijk zien, zijn zij wel veel positiever over private investeringen dan de gemiddelde Nederlander: met inleiding is 61% tegenover 35% (zeer) positief, zonder inleiding is 58% tegenover 30% (zeer) positief. Het lijkt erop dat dit komt doordat economen hier beter een mening over kunnen vormen. Andere Nederlanders zijn ook niet negatief, maar antwoorden vaker neutraal. Chronisch zieken en mensen werkzaam in de zorg laten hierin geen afwijkend beeld zien. Inleiding: Al met al, staat u positief of negatief tegenover investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers in de Nederlandse gezondheidszorg? Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst voor een groot probleem staat als er niets verandert. Door de vergrijzing en door nieuwe medische ontwikkelingen neemt niet alleen de behoefte aan zorg, maar nemen ook de kosten alleen maar toe. Dit betekent oplopende wachtlijsten, maar ook het maken van harde keuzes in de zorg. Sommige vormen van zorg kunnen gewoonweg niet meer worden geleverd. Een mogelijke uitweg is geld van particuliere kapitaalverstrekkers. met inleiding zonder inleiding zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders 15

16 Redenen voor positieve of negatieve houding: enkele illustratieve citaten Positief, Nederland totaal: Omdat daardoor in de toekomst de zorg voor iedereen is en niet voor diegene met het meeste geld. iedereen heeft recht op medische hulp. anders krijg je van die Amerikaanse toestanden. en als dit zou helpen...dan zeg ik doen Dat gaat sneller en beter dan door de overheid Alle beetjes helpen en het kan bestaande instituties inspireren cq prikkelen om alerter en vernieuwender te handelen Negatief, Nederland totaal Dan wordt gezondheidszorg commercieel en dat kan nooit de bedoeling zijn Louter gericht op winstbejag, en extreem hoge beloning van de top en hogere werknemers. Zorg wordt daaraan ondergeschikt gemaakt, kwaliteit gaat achteruit, cliënt is de dupe Positief, economen: Ik vind het niet meer dan redelijk dat met name ziektekostenverzekeraars investeren in goede gezondheidszorg. Al met al ontvangen zij veel geld door de hoge premies, dus m.i. kunnen zij dit geld investeren in goede, efficiëntere zorg. Uiteindelijk komt dit henzelf ten goede doordat er hopelijk minder gedeclareerd hoeft te worden omdat zij er feitelijk ook belang bij hebben om dit te doen (anders zou een particuliere kapitaalverstrekker dat überhaupt niet eens overwegen) dus iedereen wordt er beter van Geld wordt beter besteed. Een particuliere investeerder kijkt beter wat er met de geldstromen gebeurt. Het wordt tijd dat er eens goed gecontroleerd wordt wat er met het geld in de gezondheidszorg gebeurt. Waar het blijft en bij wie het aan de strijkstok blijft hangen. Openheid van zaken geven is essentieel. Particuliere investeerders gaan efficiënter werken en eisen transparantie. Hard nodig! Negatief, economen Ben bang dat de kapitaalverstrekkers het voor het zeggen krijgen. Het is de vraag of het belang van de patiënt dan nog wel op de eerste plaats komt Dat werkt macro gezien kostenverhogend. Kapitaalverstrekkers zullen alleen lage kosten/hoog rendement behandelingen doen. Hiermee zullen andere ziekenhuizen voor financieel minder aantrekkelijke behandelingen duurder worden, waardoor de totale kosten van de gezondheidszorg stijgen Goede zorg van groot belang > Houding ten aanzien van private investeerders

17 Conclusies Goede zorg van groot belang

18 Conclusies Nederlanders vinden gezondheidszorg uiterst belangrijk. Er zijn nauwelijks mensen die vinden dat er op kan/mag worden bezuinigd. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat er meer moet worden besteed aan gezondheidszorg (evenals aan onderwijs). Men ziet het als een vanzelfsprekendheid dat de zorg in Nederland van een hoog niveau is en men vindt dat deze toegankelijk moet zijn voor iedereen. Er mag volgens de Nederlanders geen verschil in kwaliteit van zorg zijn tussen mensen die meer en minder (kunnen) betalen. Men is zich er wel van bewust dat er steeds minder jonge mensen komen ten opzichte van het aantal ouderen in Nederland en dat deze ouderen vaker een beroep doen op de gezondheidszorg. Er lijkt een behoorlijk draagvlak voor de particuliere investeerder. Hoewel men niet meteen aan particuliere investeerders denkt als het gaat om partijen die kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, verwacht men wel dat een particulier gefinancierd ziekenhuis het op het gebied van klantgerichtheid, efficiëntie en kwaliteit van de zorg even goed of mogelijk zelfs beter doet dan een gewoon ziekenhuis. Men staat dan ook niet afwijzend tegenover private investeringen in de zorg: ruim een derde is positief en daarnaast staat een groot deel hier neutraal tegenover. Bovendien heeft men liever particuliere investeringen dan bezuinigingen. Goede zorg van groot belang > Conclusies 17

19 Conclusies (II) Verder lijkt het erop dat naarmate men beter geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en noodzaak van particuliere investeringen in de zorg, men hier positiever op reageert. Dat vermoeden wordt gesterkt door het feit dat hoger opgeleiden (inclusief de groep economen) vaker positieve antwoorden geeft. Opvallend is dat mensen met een wetenschappelijke economische of bedrijfskundige opleiding, vaker vinden dat de uitgaven aan zorg gelijk moeten blijven (zij zien liever meer bestedingen aan onderwijs) en ook minder het idee hebben dat er momenteel een noodzaak is voor particuliere investeringen in de zorg. Zij geven echter wel veel duidelijker aan positieve verwachtingen te hebben van particulier gefinancierde ziekenhuizen en in het algemeen positief te staan tegenover investeringen van particuliere kapitaalverstrekkers. Het lijkt erop dat zij hier beter een mening over kunnen vormen dan de gemiddelde Nederlander, die wat neutraler is in zijn antwoorden. Ook zijn de economen vaker voorstander van het principe dat mensen die meer betalen ook betere zorg kunnen krijgen. Mensen met een chronische aandoening, die meer te maken hebben met de gezondheidszorg, lijken niet anders te denken over particuliere investeringen in de zorg dan mensen die geen chronische ziekte hebben. Ook mensen die werkzaam zijn in de zorg hebben, hoewel zij wel vaker vinden dat er te weinig artsen en verpleegkundigen zijn, geen afwijkende mening over private investeerders. Goede zorg van groot belang > Conclusies 18

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+ _ Sig. tov Repre 8+ _ In de zorg _ Economen _ Repre 8+ Zorg 67 00+ 67 6 Overig 339 84 Herwogen aantal 67 00 405 00 Totaal ondervraagden 6 373 Ziekten uit database Geen ziekte bekend 5 76 753 73 hoge bloeddruk/hypertensie

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Donkere wolken voor medisch wetenschappelijk onderzoek: Is er toekomst tussen de regels?

Donkere wolken voor medisch wetenschappelijk onderzoek: Is er toekomst tussen de regels? Donkere wolken voor medisch wetenschappelijk onderzoek: Is er toekomst tussen de regels? Door Henk Foekema Onderzoekdirecteur TNS NIPO Medische wetenschap in Nederland B7649 15december 2004 TNS NIPO 1

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013

Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013 Daniëlle van Wensveen D0610 8 oktober

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Het eigen risico in de zorg. Het eigen risico in de zorg

Het eigen risico in de zorg. Het eigen risico in de zorg Contents 1 Kennis 5 2 3 Gedrag 15 Attitude 8 2 Inleiding In 2008 is een verplicht eigen risico ingesteld in de zorg. In 2008 bedroeg dit eigen risico 150 en inmiddels (2016) is dit eigen risico 385 per

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel Publieksacademie Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogelijk 7 Help! Mijn moeder wil niet meer!

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

80% Als patiënt moet ik zelf actief om informatie vragen of zelf informatie opzoeken, als ik vragen heb (N=1048)

80% Als patiënt moet ik zelf actief om informatie vragen of zelf informatie opzoeken, als ik vragen heb (N=1048) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M.J.P. van der Maat en J.D. de Jong. Hoe kijken patiënten zelf aan tegen hun plichten en verantwoordelijkheden ten opzichte

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

De burger over het uitgavenbeheer in de zorg

De burger over het uitgavenbeheer in de zorg De burger over het uitgavenbeheer in de zorg Den Haag, april 2009 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 2. Methode 3. Resultaten 3.1. De burger legt prioriteit bij de zorg 3.2. Ouderenzorg en intramurale zorg

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2?

Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2? Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2? Een gezonde leefstijl kan mensen met diabetes type 2 helpen het verloop van de ziekte af te remmen. Maar slagen diabetespatiënten er ook in om meer

Nadere informatie

Meeste mensen blij met rookverbod

Meeste mensen blij met rookverbod Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans & J. de Jong. Meeste mensen blij met rookverbod. NIVEL, juni 2008). Meeste mensen blij met

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Wijzer in geldzaken Mei 2012 Samenvatting (1/2) Digitale huishoudboekjes 1. Het bekijken van de uitgaven via het online

Nadere informatie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten 3. Onderzoeksverantwoording Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien

Nadere informatie

BEELDVORMING ROND CHRONISCH(E) ZIEK(T)EN

BEELDVORMING ROND CHRONISCH(E) ZIEK(T)EN Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net BEELDVORMING ROND CHRONISCH(E) ZIEK(T)EN - 2005 en

Nadere informatie