Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat"

Transcriptie

1 Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport van de Persoonlijke Effectiviteit i360, waarin de gegevens zijn verwerkt van uzelf en anderen die u verzocht heeft mee te werken. Sterkte/zwakte-analyse U treft eerst een sterkte/zwakteanalyse aan. Hierin wordt aangegeven welke competenties door de respondenten en uzelf als relatief sterk en als relatief zwak worden beoordeeld. U kunt zien of men het met elkaar eens is of dat er verschillen naar voren komen. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw persoonlijk ontwikkelingsplan. Resultaten Bij de resultaten worden eerst de antwoorden van de respondenten op de open vragen weergegeven. Vervolgens treft u een grafische weergave van de resultaten aan. Deze grafische weergave toont eerst een samenvatting met een overzicht van uw scores op alle competenties, gevolgd een detail weergave per competentie. Hierbij zijn per gedragskenmerk de resultaten weergegeven. Persoonlijk ontwikkelingsplan Uiteindelijk kunt u het ontwikkelingsplan opstellen door aan te geven welke competenties, of aspecten daarvan, u verder wilt ontwikkelen. Hiermee geeft u richting aan uw persoonlijke ontwikkeling. Pagina 2 van 20

3 Respondenten De volgende personen zijn aangemeld als respondent voor deze 360 graden feedback vragenlijst. Voor elke deelnemer wordt vermeld of de vragenlijst al dan niet voltooid is : Zelf Test Kandidaat Afgerond Anderen Test Respondent 1 Test Respondent 2 Afgerond Afgerond Betekenis van de getallen In dit rapport worden getallen gebruikt voor het weergeven van de mate waarin iemand een bepaalde competentie beheerst. De getallen hebben de volgende betekenis : 1 Medewerk(st)er laat consistent een beperkte prestatie zien en voldoet niet aan de verwachtingen op dit aspect. 2 Medewerk(st)er zou beter kunnen presteren op dit aspect en bereikt niet altijd het gewenste niveau. 3 Medewerk(st)er laat een passend niveau van prestatie zien in relatie tot de verwachtingen. 4 Medewerk(st)er laat een goede prestatie zien en overstijgt het verwachte niveau voor de functie. 5 Medewerk(st)er laat een consistent excellente prestatie zien op dit aspect en behoort hiermee tot de top. N Indien de vaardigheid niet van toepassing is of als men dit niet heeft kunnen waarnemen, is de N omcirkeld. Pagina 3 van 20

4 2 Sterkte/zwakte-analyse In dit onderdeel van het rapport worden alle resultaten van het 360 graden feedback vragenlijst weergegeven. In sectie 2.1 staat een sterkte/zwakteanalyse van de competenties. Per respondentengroep zijn maximaal de drie relatief sterkste en zwakste competenties weergegeven, op basis van de gemiddelde score. Deze score is tussen haakjes weergegeven. Dit overzicht geeft inzicht in uw relatief sterke competenties en zwakke competenties, volgens uzelf en de respondenten. Daarna wordt in sectie 2.2 en 2.3 een vergelijkbare analyse uitgevoerd op basis van de gedragskenmerken, de vragen waaruit de lijst is opgebouwd. De maximaal vijftien hoogst en maximaal vijftien laagst beoordeelde zinnen zijn geselecteerd, op basis van de gemiddelde overall score van alle respondenten. Achter de gedragsindicatoren staat vermeld bij welke competentie deze zinnen horen en wat de gemiddelde score per respondentengroep is. Dit overzicht stelt u in staat precies te analyseren waar u sterk en minder sterk in bent. Tot slot in sectie 2.4 vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw eigen beoordeling en beoordeling van de andere respondenten. Wij wensen u veel succes bij de analyse. 2.1 Detail overzicht Relatief sterk Zelf Plannen en organiseren (4.2) Stressbestendigheid (3.8) Anderen Plannen en organiseren (4.1) Assertiviteit (3.9) Relatief zwak Besluitvaardigheid (2.5) Optreden (2.5) Flexibiliteit (2.4) Besluitvaardigheid (2.9) Pagina 4 van 20

5 2.2 Overzicht sterke gedragsindicatoren Gem Z A 1 Structureert informatie, creëert overzicht voor anderen Blijft kalm bij persoonlijke verwijten Kan alles op de werkplek snel terug vinden, heeft overzicht Werkt gestructureerd en planmatig, met duidelijke en concrete doelstellingen Komt oprecht en geloofwaardig over Neemt besluiten en voert ze uit Durft nee te zeggen Is in staat om constructief en soepel om te gaan met teleurstellingen of persoonlijke tegenslagen Ziet mogelijkheden in nieuwe situaties Pagina 5 van 20

6 2.3 Overzicht zwakke gedragsindicatoren Gem Z A 1 Durft in onzekere situaties knopen door te hakken Neemt een besluit waarbij een persoonlijk risico wordt gelopen Is prominent en actief aanwezig bij bijeenkomsten Blijft kansen zien ondanks tegenslagen Toont vertrouwen in eigen kwaliteiten Improviseert, bij onverwachte situaties Maakt een positieve indruk door een krachtig optreden Komt op voor eigen rechten Neemt snel en adequaat een besluit Pagina 6 van 20

7 2.4 Verschillen zelf en respondenten Deze paragraaf geeft competenties en gedragskenmerken weer waarop uw score het meest afwijkt van die van de overige respondenten. Eerst worden de competenties weergegeven waarop uw respondenten uw vaardigheden hoger dan wel lager beoordelen. Vervolgens worden de gedragskenmerken weergegeven waarop u uw eigen vaardigheden lager waardeert dan anderen. Daarna worden de gedragskenmerken weergegeven waarop u uw eigen vaardigheden hoger waardeert dan anderen. In beide gevallen worden maximaal 3 competenties en 8 gedragskenmerken weergegeven. Anderen hoger Competenties Optreden (+0.6) Doorzettingsvermogen (+0.5) Anderen lager Flexibiliteit (-1.4) Stressbestendigheid (-0.6) Anderen hoger Gedragsindicatoren Maakt een juiste inschatting van de hoeveelheid tijd die activiteiten vragen Neemt een besluit waarbij een persoonlijk risico wordt gelopen Komt op voor eigen rechten Blijft kansen zien ondanks tegenslagen Maakt een positieve indruk door een krachtig optreden Durft anderen te confronteren Toont vertrouwen in eigen kwaliteiten Geeft beperkingen aan, durft te zeggen dat hij / zij geen tijd heeft Anderen lager Gedragsindicatoren Creëert rust en duidelijkheid bij hectische omstandigheden Speelt soepel en effectief in op veranderingen Werkt gestructureerd en planmatig, met duidelijke en concrete doelstellingen Is flexibel in nieuwe situaties Is in staat om constructief en soepel om te gaan met teleurstellingen of persoonlijke tegenslagen Improviseert, bij onverwachte situaties Ziet mogelijkheden in nieuwe situaties Neemt besluiten en voert ze uit Pagina 7 van 20

8 3 Feedback open vragen De respondenten hebben ook een aantal open vragen beantwoord. Deze antwoorden zijn letterlijk overgenomen. Vraag 1 Wat zie je als mijn sterke kanten? Response 1 Je werkt heel gestructureerd. 2 Samenwerken. Vraag 2 Wat zou ik beter kunnen doen? Response 1 Besluiten nemen onder tijdsruk. 2 Je zou in sommige situaties besluiten wat sneller kunnen nemen. Vraag 3 Heb je verder nog tips voor me? Response 1 Je zou wat vaker een stropdas kunnen dragen. Vraag 4 Nu je de vragen hebt ingevuld, wat denk je dat je goed doet en beter zou kunnen doen? Response 1 Ik zou doortastender te werk kunnen gaan in onzekere situaties. Pagina 8 van 20

9 4 Detail overzicht 4.1 Overzicht van de beoordelingen per competentie Hieronder zijn per competentie de scores per respondentengroep weergegeven. De respondentengroepen zijn : ZELF ANDEREN Z AN A Besluitvaardigheid In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen. Z 2.5 AN 2.9 B Flexibiliteit Kan door te wisselen van gedragsstijl doelgericht en effectief optreden onder verschillende en veranderende omstandigheden. Z 3.8 AN 2.4 C Stressbestendigheid In staat zijn onder stressvolle omstandigheden effectief te blijven functioneren. Z 3.8 AN 3.1 D Doorzettingsvermogen Er op gericht zijn ondanks tegenslagen eenmaal begonnen zaken te volbrengen. Z 2.8 AN 3.2 E Plannen en organiseren In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en te organiseren. Z 4.2 AN 4.1 F Optreden Een krachtige, professionele indruk maken op anderen. Z 2.5 AN 3.1 Pagina 9 van 20

10 G Assertiviteit Komt op voor eigen meningen, ook als er vanuit de omgeving druk op wordt gelegd. Z 3.5 AN 3.9 Pagina 10 van 20

11 4.2 Overzicht van de beoordelingen per gedragskenmerk A Besluitvaardigheid ZELF ANDEREN In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen. 1 Neemt snel en adequaat een besluit. 2 Neemt een besluit waarbij een persoonlijk risico wordt gelopen. Z AN Z 2.5 AN 2.9 Z 3.0 AN 3.0 Z 1.0 AN Neemt besluiten en voert ze uit. Z 4.0 AN Durft in onzekere situaties knopen door te hakken. Z 2.0 AN 2.0 Pagina 11 van 20

12 B Flexibiliteit ZELF ANDEREN Kan door te wisselen van gedragsstijl doelgericht en effectief optreden onder verschillende en veranderende omstandigheden. 1 Speelt soepel en effectief in op veranderingen. 2 Improviseert, bij onverwachte situaties. Z AN Z 3.8 AN 2.4 Z 4.0 AN 2.0 Z 3.0 AN Is flexibel in nieuwe situaties. Z 4.0 AN Ziet mogelijkheden in nieuwe situaties. Z 4.0 AN 3.0 Pagina 12 van 20

13 C Stressbestendigheid ZELF ANDEREN In staat zijn onder stressvolle omstandigheden effectief te blijven functioneren. 1 Is in staat om constructief en soepel om te gaan met teleurstellingen of persoonlijke tegenslagen. 2 Creëert rust en duidelijkheid bij hectische omstandigheden. 3 Geeft beperkingen aan, durft te zeggen dat hij / zij geen tijd heeft. 4 Blijft kalm en efficiënt functioneren onder tijdsdruk. Z AN Z 3.8 AN 3.1 Z 4.0 AN 3.0 Z 5.0 AN 2.0 Z 3.0 AN 4.0 Z 3.0 AN 3.5 Pagina 13 van 20

14 D Doorzettingsvermogen ZELF ANDEREN Er op gericht zijn ondanks tegenslagen eenmaal begonnen zaken te volbrengen. 1 Gaat in moeilijke situaties niet bij de pakken neer zitten. 2 Laat zich bij weerstand niet uit het veld slaan. 3 Blijft kansen zien ondanks tegenslagen. 4 Is in staat gedisciplineerd door te werken ook in minder uitdagende situaties. Z AN Z 2.8 AN 3.2 Z 3.0 AN 3.5 Z 3.0 AN 3.5 Z 2.0 AN 3.0 Z 3.0 AN 3.0 Pagina 14 van 20

15 E Plannen en organiseren ZELF ANDEREN In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en te organiseren. 1 Maakt een juiste inschatting van de hoeveelheid tijd die activiteiten vragen. 2 Werkt gestructureerd en planmatig, met duidelijke en concrete doelstellingen. 3 Structureert informatie, creëert overzicht voor anderen. 4 Kan alles op de werkplek snel terug vinden, heeft overzicht. Z AN Z 4.2 AN 4.1 Z 2.0 AN 4.0 Z 5.0 AN 3.5 Z 5.0 AN 4.5 Z 5.0 AN 4.5 Pagina 15 van 20

16 F Optreden ZELF ANDEREN Een krachtige, professionele indruk maken op anderen. 1 Maakt een positieve indruk door een krachtig optreden. 2 Toont vertrouwen in eigen kwaliteiten. 3 Is prominent en actief aanwezig bij bijeenkomsten. 4 Komt oprecht en geloofwaardig over. Z AN Z 2.5 AN 3.1 Z 2.0 AN 3.0 Z 2.0 AN 3.0 Z 2.0 AN 2.0 Z 4.0 AN 4.5 Pagina 16 van 20

17 G Assertiviteit ZELF ANDEREN Komt op voor eigen meningen, ook als er vanuit de omgeving druk op wordt gelegd. Z AN Z 3.5 AN Durft nee te zeggen. Z 4.0 AN Blijft kalm bij persoonlijke verwijten. Z 5.0 AN Durft anderen te confronteren. Z 3.0 AN Komt op voor eigen rechten. Z 2.0 AN 3.5 Pagina 17 van 20

18 5 Persoonlijk ontwikkelingsplan De 360 graden feedback dient ervoor inzicht te krijgen in uw competenties. Dit zelfinzicht wordt pas echt waardevol als u het gebruikt voor uw persoonlijke ontwikkeling. Een goede methode daarvoor is het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, in voorkeur in overleg met een coach, hr-consultant of uw manager. Er zijn verschillende sjablonen voor ontwikkelingsplanning. Wellicht beschikt uw organisatie of adviseur over een bepaald ontwikkelingsplan, vraag daarnaar. Hieronder worden een aantal vragen gesteld die in vele ontwikkelingsplannen voorkomen. Wat is uw loopbaandoel op langere termijn? (5-10 jaar) Wat is uw loopbaandoel op kortere termijn? (1-2 jaar) Pagina 18 van 20

19 Wat zijn uw belangrijkste drijfveren voor deze doelen? Wat motiveert u? Wat valt u op aan de resultaten van het rapport in het licht van uw doelen? Welke competenties wilt of dient u verder te ontwikkelen om uw doelen te realiseren? Benoem de competenties en de bijbehorende gedragsindicatoren. Pagina 19 van 20

20 Welke concrete acties wilt u daarvoor ondernemen. Denk aan cursussen, experimenteren, feedback vragen. Met wie wilt u uw ontwikkeling evalueren en wanneer? Pagina 20 van 20

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

360º scan Henk van Bijsterveld

360º scan Henk van Bijsterveld 360º scan Henk van Bijsterveld Rapport Inleiding Dit rapport toont de resultaten van het beheersingsniveau van de competenties behorende bij jou gekozen competenties. Ook krijg je bij elke competentie

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Teamrapport Sample Team

Teamrapport Sample Team Teamrapport Sample Team Afname: 0-meting Periode: januari 2013 - februari 2013 Inhoud Leeswijzer...3 Legenda...4 Team Performance Motivalent (TPM)...5 Samenvatting...7 Teamanalyse...10 Vervolgstappen...15

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag?

Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag? Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag? De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen. (Marcel Proust) Nederigheid betekent een juiste inschatting

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie