Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning"

Transcriptie

1 Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent

2 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden

3 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 3

4 Inleiding Factoren die een rol spelen bij successieplanning Termijn Wat als ik morgen overlijd of nog jaren in leven blijf? Twee luiken Burgerrechterlijk luik: wie wil ik beschermen? Partner? Kinderen? Fiscaal luik: belastingdruk meten en beperken Steeds afhankelijk van de gezinssituatie Van kinderloze vrijgezel tot nieuw samengesteld gezin met kinderen uit vorige huwelijken en relaties 4

5 Inleiding Vier stappen bij successieplanning Wat is mijn vermogen? Wie zijn mijn erfgenamen? Hoeveel erfbelasting zal er verschuldigd zijn? Dan pas plannen Huwelijkscontract Testament Schenking Levensverzekering 5

6 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 6

7 Begunstigingsclausules Aanduiden van de begunstigde De begunstigde moet niet bij naam worden genoemd, het volstaat dat hij identificeerbaar is Om twijfel bij de prestatie te vermijden is het beter om de begunstigde duidelijk te omschrijven Problemen kunnen er rijzen bij aanduidingen zoals echtgeno(o)t(e), kinderen,... Bij gemengde aanduiding primeert de aanduiding met naam 7

8 Begunstigingsclausules Wijziging 2012 Wanneer 'de wettelijke erfgenamen' in het contract als begunstigde bij overlijden staan vermeld, bepaalt de wet voortaan dat het kapitaal wordt uitgekeerd aan de nalatenschap In dat geval zal de uitwerking van deze levensverzekering gebeuren volgens de verdeling bepaald in een eventueel testament 8

9 Begunstigingsclausules Wettelijke erfgenamen Het is niet noodzakelijk om de nalatenschap te aanvaarden om van de verzekeringsuitkering te kunnen genieten Nalatenschap De nalatenschap dient aanvaard te worden om van de verzekeringsuitkering te kunnen genieten Het kapitaal wordt uitgekeerd aan de personen die kunnen aantonen dat ze wettelijke erfgenaam zijn (zelfs indien ze de nalatenschap weigeren en zelfs indien ze worden onterfd door testament) Men houdt rekening met een eventueel testament Het kapitaal wordt verdeeld in gelijke delen onder de begunstigden Bij afwezigheid van een testament zal het kapitaal verdeeld worden volgens de regels van het burgerlijk wetboek en niet systematisch volgens gelijke delen Het kapitaal valt buiten de nalatenschap zodat geen enkel inbeslagname uitgevoerd kan worden door de schuldeisers van de overledene De schuldeisers van de overledene zouden een inbeslagname kunnen uitvoeren 9

10 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 10

11 Principe Iemand als begunstigde aanduiden buiten het wettelijk erfrecht Iemand binnen wettelijke erfgenamen meer geven dan waarop men recht heeft volgens het wettelijk erfrecht Gevolgen De derde ontvangt kapitaal bij overlijden van de nalater hoewel hij eventueel geen erfgenaam was en niet in het testament vermeld staat Is rechtstreeks begunstigd: geld komt niet eerst in de nalatenschap terecht Mogelijkheid om een hoger bedrag dan de reserve te verzekeren 11

12 Levensverzekering kan niet (meer) gebruikt worden voor het onterven van reservataire erfgenamen Art. 188 Verzekeringswet (art. 124 WLVO): vrijstelling inbreng en inkorting Wet van 10/12/2012 (BS 11/01/2013) Ook in geval van een zuivere overlijdensverzekering kan er sprake zijn van inkorting indien het beschikbaar gedeelte is overschreden 12

13 Feitelijk samenwonenden De levensverzekering is de ideale techniek voor feitelijk samenwonenden om elkaar te begunstigen bij overlijden Constructie A A A - B Verzekeringsnemer = partner 1 Verzekerde = partner 1 Begunstigde bij leven = partner 1 Begunstigde bij overlijden = partner 2 Partner 2 sluit een spiegelcontract af Keuze tussen eenmalige storting of periodieke premies Erfbelasting verschuldigd aangezien beding ten behoeve van een derde Oplossing: incalculeren in het overlijdenskapitaal 13

14 Levensverzekeringen als alternatief voor testament De levensverzekering is de ideale techniek voor feitelijk samenwonenden om elkaar te begunstigen bij overlijden Constructie: A B - A Verzekeringsnemer = partner 1 Verzekerde = partner 2 Begunstigde bij overlijden = partner 1 Partner 2 sluit een spiegelcontract af Keuze tussen eenmalige storting of periodieke premies Geen erfbelasting verschuldigd aangezien beding ten behoeve van zichzelf 14

15 Voordelen Begunstigde heeft rechtstreeks recht op het kapitaal, dus vrij van de schuldeisers Beperkte kostprijs/wijziging begunstiging Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen Financieel aspect (rendement) De nalater behoudt alle rechten Levensverzekering is een veilig beleggingsinstrument Risico afhankelijk van de keuze: Tak 21 Universal Life/Tak 23 Geen beurstaks Vrijstelling roerende voorheffing mogelijk 15

16 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden g. Duolegaat via levensverzekering 16

17 Schenking met uitstel Vb. oom spaart voor een petekind van 8 jaar Bezwaren tegen handgift Kind is nog te jong No way back Wat indien het kind vervroegd overlijdt? Schenking komt in de nalatenschap van het kind Geld wordt verdeeld aan de ouders 17

18 Oplossing Afsluiten levensverzekering op 10 jaar VN = oom VZ = kind (8 j.) Beg. O = oom Beg. L = kind Als kind 18 jaar wordt Einddatum contract uitkering kapitaal aan het kind Bij overlijden van het kind voor 18e verjaardag Geld keert terug naar de oom Geen erfbelasting want hij is zelf verzekeringsnemer Opmerking: minimumleeftijd verzekerde overlijdensverzekering mag nu lager dan 5 jaar zijn 18

19 Wat bij overlijden van de oom? Kind wordt 18 jaar Kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij leven (kind) Erfbelasting verschuldigd door het kind bij uitkering Berekend op de theoretische afkoopwaarde op het moment van het overlijden van de oom 19

20 Levensverzekering als alternatief voor een schenking Voordeel Behoud van controle als verzekeringsnemer Kind krijgt het geld pas op einddatum Bij vooroverlijden van het kind keert het geld kosteloos terug naar de oom 20

21 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 21

22 Principe Kan een levensverzekering het onderwerp uitmaken van een schenking? Schenking van een levensverzekering = Overdracht van alle rechten van de verzekeringsnemer aan een andere persoon Gevolg: de levensverzekering verlaat het vermogen van de schenker en gaat over naar het vermogen van de begiftigde 22

23 Reden: uitsparen van kosten Nadelig alternatief Schenker koopt zijn polis af, schenkt het geld aan de begiftigde en deze sluit een nieuwe polis af Premietaks een tweede keer verschuldigd Afkoopvergoeding op de eerste polis Instapkosten op de nieuwe polis RV (< 8 jaar) Voordelen schenking van een levensverzekering Geen premietaks Geen afkoop- en instapkosten Geen RV 23

24 Erfbelasting De nieuwe verzekeringsnemer ontvangt de levensverzekering in zijn vermogen zonder hierop erfbelasting te betalen Toepassing: contract gaat van AAB naar BAB Overlijden van A bij AAB erfbelasting verschuldigd Overlijden van A bij BAB vrijgesteld van erfbelasting??? Uitzondering Indien A overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking bij handgift/bankgift 24

25 Overdracht van rechten = schenking van levensverzekering Manieren om de verzekeringsnemer te wijzigen Door schenking van het verzekeringscontract via notariële akte Registratiekantoor Onderhands? 25

26 Overdracht van rechten = schenking van levensverzekering Bepaalde contracten kunnen niet geschonken worden Gefiscaliseerde levensverzekeringen want VN en VE moeten gelijk zijn Levensverzekering met een aanvaardende begunstigde Akkoord van de begunstigde nodig Contracten die in pand zijn gegeven of die voorwerp uitmaken van beslag/collectieve schuldenregeling 26

27 Overdracht van rechten = schenking van levensverzekering Fiscaliteit Geen premietaks verschuldigd bij overdracht van de rechten Geen roerende voorheffing verschuldigd op het ogenblik van de schenking Geen nieuwe termijn van 8 jaar gestart voor de roerende voorheffing 27

28 Overdracht van rechten = schenking van levensverzekering Wat bij vooroverlijden van de begiftigde? Contract gaat van AAB naar BAB B overlijdt na de schenking Risico dat het contract geblokkeerd wordt Oplossing Overdracht van rechten voorzien Conventioneel beding van terugkeer 28

29 Nieuwe interpretaties VLABEL - Vanaf 1 maart 2016: schenken levensverzekering niet langer vrij van erfbelasting - Oplossing - Het blijft een door de erflater gemaakt beding - Overdracht van rechten en niet van prestatie - Dubbele belasting: schenkbelasting + erfbelasting a. Afkoop + schenken b. Wijziging begunstiging - AAB > BAB > BAC c. Geen begunstigde aanduiden 29

30 Nieuwe interpretaties VLABEL - Vanaf 9 januari Enkel erfbelasting op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik dat deze geschonken werd - Hoe erfbelasting vermijden op de meerwaarde? - Meerwaarde opvragen via gedeeltelijke afkopen - Afkoop - Begunstigde wijzigen - Geen begunstigde aanduiden 30

31 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 31

32 Planningstechniek indien verzekeringsnemer meerderjarig 32

33 Principe Vb. grootvader schenkt aan meerderjarig kleinkind Bij de schenking maakt men de afspraak dat het geld moet belegd worden in Universal life levensverzekering met eenmalige premie VN = kleinkind VZ = kleinkind Beg. O = grootvader Beg. L = kleinkind 33

34 Bezwaren 1. Wat bij vooroverlijden van de begiftigde van de schenking? 2. Behoudt de schenker controle over het geschonken bedrag? 3. Kan de schenker een inkomen blijven genieten uit het geschonken bedrag? 34

35 Eerste bezwaar: wat bij vooroverlijden van de begiftigde van de schenking? Probleem Indien het kleinkind (verzekerde) overlijdt vóór de grootvader Prestatie van het contract wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden (grootvader) VN = kleinkind VZ = kleinkind Beg. O = grootvader Kosteloos beding ten behoeve van een derde: erfbelasting verschuldigd 35

36 Eerste bezwaar: wat bij vooroverlijden van de begiftigde van de schenking? Oplossing In de schenking wordt een conventioneel beding van terugkeer opgenomen (art. 951 BW) Bij vooroverlijden van de begiftigde komen de geschonken goederen terug bij de schenker Beding is een ontbindende voorwaarde: de schenking wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden Gevolg: geen erfbelasting op de terugkeer Bij overlijden van de verzekerde (kleinkind) komt het overlijdenskapitaal van de levensverzekering toe aan de schenker (grootvader) Standpunt Vlabel 36

37 Tweede bezwaar: behoudt de schenker controle over het geschonken bedrag? Probleem Kleinkind is verzekeringsnemer van het contract Kleinkind heeft alle rechten op het contract, kan bij gevolg ook afkopen, geld opnemen, begunstigde wijzigen, in pand geven Constructie is nutteloos aangezien de begiftigde vrij over het geschonken geld kan beschikken 37

38 Tweede bezwaar: behoudt de schenker controle over het geschonken bedrag? Oplossing De schenker gaat de begunstiging aanvaarden (aanvaardende begunstigde bij overlijden) Daardoor kan de verzekeringsnemer (kleinkind) zijn rechten met betrekking tot het contract niet uitvoeren zonder het akkoord van de aanvaardende begunstigde (grootvader) De verzekeringsnemer heeft het akkoord nodig om» Af te kopen» Voorschot op te nemen» Contract in pand te geven» De rechten over te dragen Aanvaarden van begunstiging geeft de schenker zekerheid omtrent de goede uitvoering van de constructie 38

39 Tweede bezwaar: behoudt de schenker controle over het geschonken bedrag? Aanvaarden begunstiging Het recht van aanvaarding van de begunstiging komt uitsluitend toe aan de begunstigde leven of overlijden Het recht kan bijgevolg niet uitgeoefend worden door zijn echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of door eventuele schuldeisers Aanvaarding kan beperkt worden in de tijd 39

40 Derde bezwaar: kan de schenker een inkomen blijven genieten uit het geschonken bedrag? Probleem De intresten op het geschonken bedrag zijn in principe voor de verzekeringsnemer Schenker wil vaak nog een inkomen genereren uit zijn geschonken bedrag Voorbeeld: aanvulling wettelijk pensioen 40

41 Derde bezwaar: kan de schenker een inkomen blijven genieten uit het geschonken bedrag? Oplossing Grootouder kan geplande of niet-geplande opvragingen doen Vb. jaarlijks 2% Percentage beperken zodat het niet aanzien wordt als een terugname van de schenking Door het conventioneel beding van terugkeer eindigt de rente bij overlijden van de begiftigde Mogelijkheid tot overdracht van gedeeltelijk recht van afkoop aan de schenker De schenker kan zonder toestemming van de begiftigde een gedeeltelijke afkoop doen 41

42 Wat bij overlijden? Wat gebeurt er bij overlijden van de grootvader? Geen uitkering van het contract (verzekerde is nog in leven) Geen meldingsplicht voor de verzekeraar Het kleinkind betaalt geen erfbelasting Uitzondering: wanneer een niet-geregistreerde schenking aan de basis ligt van de constructie en de grootvader overlijdt binnen de drie jaar na de schenking Eventueel plaatsvervangende begunstigde Wat gebeurt er bij overlijden van het kleinkind? Uitkering van het contract aan de begunstigde bij overlijden (grootvader) Dankzij het conventionele beding van terugkeer betaalt hij op deze uitkering geen erfbelasting 42

43 Voordelen van deze constructie Geen erfbelasting verschuldigd Zekerheid over de verdeling Geruststelling voor alle partijen Volledig legale techniek Goedkope techniek 43

44 Planningstechniek indien verzekeringsnemer minderjarig 44

45 Verzekeringsnemer is minderjarig Als minderjarig kind verzekeringsnemer is, verplichte aanduiding van de nalatenschap als begunstigde bij overlijden Principe wordt Vb. grootvader schenkt aan minderjarig kleinkind Bij de schenking maakt men de afspraak dat het geld moet belegd worden in Universal life levensverzekering met eenmalige premie VN = kleinkind VZ = kleinkind Beg. O = de nalatenschap Beg. L = kleinkind 45

46 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 46

47 Generatiesprong Wijziging wettelijk erfrecht (wet 10/12/2012, BS 11/01/2013) Generatiesprong mogelijk zonder testament Erfenis weigeren ten gunste van zijn eigen kinderen (plaatsvervulling) Verwerping door eerste generatie mag geen aanleiding geven tot lagere successiedruk Besparing erfbelasting (maar 1x betalen) Alles of niets verhaal Vrijwillige handeling Geen zekerheid voor grootouder 47

48 Vermindering kleine nalatenschap Voor netto verkrijgingen die de niet overstijgen, worden de te betalen erfbelasting tot 500 verminderd. De berekening van het uiteindelijke bedrag van de vermindering gebeurt aan de hand van de volgende formule: vermindering = 500 x (1 netto verkrijging/50 000) Voorbeeld Kleinkind ontvangt Te betalen: x 3% = 375 Vrijstelling: 500 x ( /50.000) = 375 Te betalen: 0 48

49 OMA Oma heeft wil ze laten staan op de spaarrekening wenst ze te beleggen Zoon en schoondochter Dochter en schoonzoon Jan Piet Joris Korneel 49

50 OMA Oma heeft wil ze laten staan op de spaarrekening wenst ze te beleggen (Kasbon) Zoon en schoondochter Dochter en schoonzoon Ontvangt Erfbelasting: Ontvangt Erfbelasting: Jan Piet Joris Korneel Totaal erfbelasting:

51 OMA Oma heeft wil ze laten staan op de spaarrekening wenst ze te beleggen (Tak 21, elk kleinkind ) Zoon en schoondochter Dochter en schoonzoon Ontvangt Erfbelasting:: Ontvangt Erfbelasting: Jan Piet Joris Korneel Ontvangt Erfbelasting: 0 euro Ontvangt Erfbelasting: 0 euro Ontvangt Erfbelasting: 0 euro Ontvangt Erfbelasting: 0 euro Totaal erfbelasting: Besparing = ( wordt niet meer vererfd) 51

52 Voordelen Vrijstelling van successierechten tot per kleinkind Grootouder blijft zolang hij leeft alle rechten op het contract behouden Kan begunstigde wijzigen zodat het kapitaal niet aan het kleinkind uitgekeerd wordt Kan opvragingen doen 52

53 Programma 1. Inleiding 2. Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3. Successieplanning met levensverzekering a. Levensverzekering als alternatief voor testament b. Levensverzekering als alternatief voor schenking c. Schenken van een levensverzekering d. Combinatie van schenking en levensverzekering e. Generation skipping met levensverzekering f. Twee verzekeringsnemers/verzekerden 53

54 Doel Beleggen van gemeenschappelijke gelden (of gelden in onverdeeldheid) Een overdeeldheid creëren tussen twee partners Premietaks vermijden bij overlijden en herbelegging Spaarplan voor een kind, gefinancierd door de ouders Erfbelasting vermijden 54

55 Eerste overlijden Alles gaat naar de langstlevende verzekeringsnemer Verzekeringsnemers A en B Verzekerden A en B Begunstigde bij overlijden A = B Begunstigde bij overlijden B = A Laatste overlijden Alles gaat naar een derde begunstigde aangeduid in het contract Verzekeringsnemers A en B Verzekerden A en B Begunstigde bij overlijden A = - Begunstigde bij overlijden B = - Begunstigde bij overlijden A en B = C 55

56 Laatste overlijden Overlijden van A Erfbelasting door C op de helft van de afkoopwaarde Overdracht van rechten naar B Overlijden van B Erfbelasting door C op de rest Probleem: B heeft alle rechten en kan bv. afkopen of begunstigde wijzigen Vanaf 1 januari 2017 (Vlabel) C moet pas erfbelasting betalen na tweede overlijden Erfbelasting bij effectiefve uitkering verschuldigd door de genieter Eventuele oplossing: langstlevende schenkt het verzekeringscontract aan C (verzekeringsgift) 56

57 Eerste overlijden Overlijden van A Erfbelasting tenzij beding van aanwas Overlijden van B Erfbelasting tenzij beding van aanwas 57

58 Voorwaarden omdat het niet zou gaan om een kosteloos beding Het moet gaan om een voor beide partijen evenwichtige overeenkomst Gevolg: een ongelijke overlevingskans (ten gevolge van leeftijd of gezondheidstoestand) moet gecompenseerd worden door hogere premie-inleg van de persoon met de hoogste overlevingskans Persoon met hoogste overlevingskans moet een groter deel van de premie betalen In de constructie met 2 verzekeringsnemers: aantonen wie welk deel van de premie betaalde Rechten van het contract In het contract voorzien van een gezamenlijke uitoefening van de rechten van de verzekeringsnemer Anders is het contract uit evenwicht 58

59 59

60 60

61 Vragen 61

62 Contactgegevens Bart Chiau Linkedin Tel. (0479)

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Programma 1. Inleiding 2. Samenwonen Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen 3. Samenlevingscontract 4. Wettelijk erfrecht en erfbelasting 5. Verzekeringen

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Uw vermogen voordelig overdragen?

Uw vermogen voordelig overdragen? Successieplanning Uw vermogen voordelig overdragen? Zo veel mogelijk van het vermogen behouden en een zo laag mogelijke fiscale last, dat zijn de hoofddoelstellingen van successieplanning. Maar hoe kan

Nadere informatie

> Alles begrijpen Inhoud

> Alles begrijpen Inhoud > Alles begrijpen Over de opstelling van de begunstigingsclausule Inhoud Levensverzekering & begunstigingsclausule bij overlijden : Waarover gaat het? p. 3 Wanneer en hoe een begunstigde aanduiden? p.

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Vermogensoverdracht en successieplanning: de levensverzekering

Vermogensoverdracht en successieplanning: de levensverzekering DB Planning Insights - februari 2015 Vermogensoverdracht en successieplanning: de levensverzekering Eis meer voor uw geld Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Schenking met conventionele terugkeer... 6

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS 2 LEXICON» Algemeen legataris:» Beschikbaar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg.

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg. Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015 Uw veiligheid, onze zorg. Pensioen Invaliditeit Overlijden Impact van een overlijden taboe Werk voor een specialist 01 Inleiding

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING BEGUNSTIGING EN SUCCESSIERECHTEN 1 2 INLEIDING Als we stellen dat levensverzekeringen en successierechten zeer nauw met elkaar verbonden zijn, denken we meestal uitsluitend

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie