... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van."

Transcriptie

1 ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

2 Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden om uw successie te plannen Successieplanning voor gehuwden en samenwonenden Maak er nu werk van Uw vermogen opbouwen, beheren en overdragen p. 2-5 p. 6-7 p p p p

3 Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Vermogensoverdracht en successieplanning: praat u er soms ook over? Maar, ach ja... dat is iets voor later. Dat is wat veel mensen denken. Daardoor komen erfenissen vaak redelijk laat terecht bij erfgenamen. Want dikwijls zijn die zelf al vijftigers. Waarom aan successieplanning doen? U wilt... beschermen wie u liefhebt; uw vermogen beschermen; nu al iets geven aan een van uw kinderen, hoewel u uiteindelijk wilt dat al uw kinderen evenveel krijgen; ervoor zorgen dat uw erfgenamen bij uw overlijden niet te veel successierechten moeten betalen; ruzie tussen uw erfgenamen voorkomen als u er niet meer bent. Maak er dus nu al werk van: denk aan uw successieplanning. Successieplanning, wat is dat precies? Successieplanning betekent dat u vóór uw overlijden een aantal maatregelen treft om iets moois op te bouwen voor uw partner, uw kinderen, uw kleinkinderen... Weet u dat er heel wat mogelijkheden zijn? Een schenking doen of een testament opmaken. Een levensverzekering onderschrijven of aanpassen. Een huwelijks- of samenlevingscontract opstellen of aanpassen. Het zijn enkele voorbeelden. U wilt uw vermogen overdragen zoals u verkiest: dat is de basis voor een goede successieplanning. Natuurlijk is het dan slim om daarop zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Zo n fiscale optimalisatie is mooi meegenomen. Maar het is niet de enige reden om over successieplanning en vermogensoverdracht na te denken. Maak er werk van en denk nu al aan uw successieplanning. Zo beschermt u wie u liefhebt. 2 3

4 Bent u nog niet bezig met successieplanning? Misschien hebt u een huwelijks- of samenlevingscontract. Of een levensverzekering. Dat zijn al keuzes voor later. Maar vaak verandert uw situatie: u hebt andere wensen, uw vermogen ziet er heel anders uit, uw relatie is een andere richting uitgegaan, u krijgt kinderen... Stel daarom uzelf de vraag: sluiten uw keuzes van toen nog altijd aan bij uw wensen van vandaag? En ook nog dit: een doorgedreven successieplanning is niet voor iedereen nodig of nuttig. Soms zijn de stappen die u al ondernam voldoende om uw erfgenamen te beschermen. Kortom: er leiden 101 wegen naar een succesvolle successie. Maar wat is de juiste voor u? Deze brochure maakt u wegwijs. U leest wat u kunt doen om uw successie te regelen en hoe Argenta u helpt. De nadruk ligt op de verdeling van roerende goederen die privé van u zijn. Hebt u vragen over de verdeling van onroerende goederen of de verdeling van uw professioneel patrimonium? Dan neemt u best contact op met uw notaris. Breng uw familiale situatie in kaart. Hoe begint u eraan? Eerst en vooral brengt u zeker uw familiale situatie en uw wensen voor uw familie in kaart. Daarbij kunnen deze vragen aan bod komen: Wat is uw burgerlijke staat? Onder welk stelsel bent u gehuwd? Woont u wettelijk of feitelijk samen? Gaat u alleen door het leven? Wilt u uw partner bevoordelen als u er niet meer bent? Wilt u al uw kinderen op een gelijke manier bevoordelen? Wilt u een extra spaarpot opbouwen voor uw oogappel? Misschien is alles meteen duidelijk. Toch is het belangrijk dat u goed nadenkt over wat u wilt en welke impact uw familiale situatie heeft. Uw kantoorhouder helpt u daar graag bij. Want u moet een goed gevoel hebben bij uw successieplanning. Met een goed geregelde vermogensoverdracht bent u gerust voor morgen. Geniet daarom volop van vandaag. 4 5

5 Nieuw leven voor uw vermogen U kunt uw vermogensoverdracht op verschillende manieren plannen. Een levensverzekering is misschien een goed idee. Of een schenking? En wat had u gedacht van een testament of een huwelijkscontract? Wat het best bij u past, hangt af van wat ú wilt. Ziet u graag uw kleinkinderen nu al genieten van een deel van uw vermogen? Of wacht u liever tot ze wat ouder zijn? Wilt u uw partner een zekere toekomst geven? Denkt u eraan uw vermogen nu al over te dragen door een schenking te doen? Of wilt u uw vermogen pas overdragen als u er niet meer bent? Via een testament bijvoorbeeld? Of begunstigt u liever iemand in een levensverzekering? Stuk voor stuk vragen om goed over na te denken. Misschien heeft de ene erfgenaam meer nodig dan de andere: voor jonge mensen is het vandaag niet gemakkelijk om morgen financieel zeker te zijn. Bepaal daarom nu al wie u later graag bevoordeelt en hoe u dat kunt doen. Leg uw vragen voor aan Argenta. We wijzen u de weg. Zelfs als u tijdens uw leven de bestemming van uw geld wilt wijzigen. Wees gerust, Argenta is flexibel en denkt met u mee. 6 7

6 Verschillende mogelijkheden om uw successie te plannen De regels van het wettelijk erfrecht Afwijken van de regels van het wettelijk erfrecht Regelt u niets voor de overdracht van uw vermogen? Dan bepalen de regels van het wettelijk erfrecht wie wat krijgt bij uw overlijden en in welke volgorde. Zijn de regels van het wettelijk erfrecht voor u voldoende? Is de volgorde waarin uw erfgenamen van u erven logisch? Of is de situatie niet duidelijk? Want misschien hebt u veel erfgenamen, een samengesteld gezin of geadopteerde kinderen. Wilt u afwijken van het wettelijk erfrecht? Dan kunt u dat op verschillende manieren regelen. Let wel: bepaalde erfgenamen hebben recht op een voorbehouden deel van de nalatenschap. We noemen ze daarom reservataire erfgenamen. Reservataire erfgenamen zijn de kinderen, de langstlevende echtgenoot en de ouders van de overledene. 1 Levensverzekering (uitgestelde vermogensoverdracht) Een schenking is niet altijd hét tovermiddel om uw vermogen over te dragen. Bekijk of ze wel de geschikte oplossing is. Want via een schenking doet u definitief afstand van uw vermogen of een deel ervan. Kom met uw vragen naar Argenta. Onze specialisten schetsen een klaar en duidelijk beeld. Dat houdt soms risico s in. Twee voorbeelden: Stel dat u vandaag geld schenkt aan uw zoon of dochter. Die het op een andere manier gebruikt dan u zich hebt voorgesteld. Natuurlijk kunt u dat voorkomen door de juiste voorwaarden te koppelen aan de schenking. Maar stel u ook de vraag: heeft mijn zoon of dochter het geld nu meteen écht nodig? En nog iets: misschien leent uw vermogen zich er niet toe om het nu al geheel of gedeeltelijk over te dragen. Nogmaals, denk goed na. 8 9

7 Zijn er geen dringende redenen om nu al definitief afstand te doen van uw opgebouwd kapitaal of een deel ervan? Een uitgestelde overdracht via begunstiging is een interessant alternatief. Dat kan via een levensverzekering. U hebt de touwtjes in handen en bepaalt wie het geld krijgt. En u kunt eventueel de successierechten verminderen. 2 Schenking (onmiddellijke vermogensoverdracht) Als u geld schenkt, is dat meteen weg uit uw vermogen. De eigenaar is nu de persoon aan wie u schenkt: de begiftigde. U kunt alleen maar schenken als u nog leeft. De schenking is pas een feit als de begiftigde ze aanvaardt. Gebeurt dat niet? Dan is er geen sprake van een schenking. Gebeurt er toch iets onverwachts? Het goede nieuws is dat u de controle over het geld van uw levensverzekering behoudt. U kunt ze bijvoorbeeld afkopen of een andere begunstigde aanwijzen. Helemaal anders dan bij een schenking: u blijft baas over uw vermogen. Sterft de verzekerde voor de einddatum van de levensverzekering? Dan gaat het geld naar de begunstigde bij overlijden. Is de verzekerde nog in leven op de einddatum van de levensverzekering? Dan wordt het uitgekeerd aan de begunstigde bij leven. Die begunstigden kunnen uw kinderen zijn. Of uw echtgenoot samen met de kinderen. Of de kleinkinderen. Of een derde persoon... Hoe meer begunstigden u in dezelfde rang aanduidt, hoe kleiner het erfdeel dat ieder krijgt. En hoe lager de successierechten die zij moeten betalen. Hoe kunt u schenken? Rechtstreeks kunt u iets schenken via een notariële akte of een handgift. Voor een notariële akte stapt u naar een Belgische notaris. Die zet uw schenking op papier. Alles in orde dan? Ja, maar hou er wel rekening mee dat u ook notariskosten en registratiekosten moet betalen. Toch moet u goed rekening houden met alle fiscale spelregels. Vraag daarom aan uw Argenta-kantoorhouder hoe u met zo n levensverzekering een slimme zet doet. Bij een handgift schenkt u rechtstreeks geld, meubelen, kunstvoorwerpen, juwelen, een auto... Door die zaken materieel te overhandigen, is de schenking geldig. U kunt de handgift laten registreren op het registratiekantoor. Dan moet u wel registratiekosten betalen. Een onrechtstreekse schenking is ook mogelijk. De bankgift is er een voorbeeld van. Ze gebeurt via een bankoverschrijving, waar u geen mededeling bij schrijft. U kunt de onrechtstreekse schenking laten registreren op het registratiekantoor. Ook dan moet u registratiekosten betalen

8 Kunt u na uw schenking nog terug? 3 Testament Een testament stelt u op tijdens uw leven. Toch gaat het maar in na uw overlijden. U blijft dus tijdens uw leven eigenaar van uw goederen en kunt ermee doen wat u wilt. U bent van plan iets te schenken aan uw oogappel. Maar u wilt zelf ook nog wat genieten van het geschonken bedrag. Met andere woorden: u hebt graag nog wat te zeggen na de schenking. Een testament is ideaal om zeker te zijn. Bijvoorbeeld als u uw partner een erfgoed in volle eigendom wilt nalaten. U wilt uw testament wijzigen? Of het herroepen? Het kan allemaal. De laatste versie van uw testament bepaalt wie wat krijgt. U bent er meester van. Kan dat? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden: U kunt schenken onder last. U schenkt een bedrag aan iemand, maar u stelt een voorwaarde: de begiftigde moet u bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betalen. Dat is handig, want zo werkt de schenking in het voordeel van beide partijen. Het leven heeft onverwachte wendingen. Zo kan de persoon aan wie u schenkt vóór u overlijden. Daarom is een beding van conventionele terugkeer nuttig. U krijgt de geschonken geldsom dan terug, vrij van successierechten. Die mogelijkheid kan het gemakkelijkst worden uitgevoerd via een levensverzekering. De begiftigde investeert de geschonken geldsom in een levensverzekering en u wordt aangeduid als begunstigde bij overlijden. Als de begiftigde overlijdt, keert de geschonken geldsom dankzij de begunstigingsclausule automatisch terug naar u. U kunt ook schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. U schenkt bijvoorbeeld een effectenportefeuille aan uw zoon of dochter. Maar u wilt blijven genieten van de interesten en mogelijke dividenden van die effecten. Uw zoon of dochter krijgt dan de blote eigendom, u hebt het vruchtgebruik. Bij uw overlijden krijgt uw zoon of dochter dan de volle eigendom van de effecten en vanaf dan geniet hij of zij ook van de opbrengsten ervan. Wel moet u voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik langsgaan bij de notaris. U kunt zelf een testament opstellen. Wilt u zeker zijn dat alles zwart op wit staat volgens de regels van de kunst? Stap dan naar uw notaris

9 Successieplanning voor gehuwden en samenwonenden De verdeling van uw vermogen wordt uiteraard ook bepaald door uw huwelijks- of samenlevingscontract. Bij een huwelijk beloven mensen lief en leed met elkaar te delen. Geldt dat ook voor hun bezittingen, schulden en inkomsten? Dat hangt af van de manier waarop alles tussen hen verdeeld is door hun huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, stelsel van scheiding van goederen en stelsel van algehele gemeenschap). Wat aan wie toebehoort, bepaalt wat de langstlevende partner zal erven. Steeds meer partners wonen samen zonder dat ze gehuwd zijn. Ze kunnen ofwel wettelijk samenwonen ofwel feitelijk samenwonen. Wettelijk samenwonenden hebben een verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze erven automatisch van elkaar, zonder dat daarvoor een testament nodig is. Let wel: dat erfrecht is beperkt tot het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde en van de daarin aanwezige huisraad. Willen de wettelijk samenwonenden meer erven dan dat? Dan moeten ze een testament of een beding van aanwas opstellen, zelfs als de wettelijk samenwonende de enige erfgenaam is. Feitelijk samenwonenden erven niet automatisch van elkaar. Willen ze dat de overblijvende feitelijk samenwonende partner erft, dan kunnen ze bijvoorbeeld een testament opstellen. Bent u ongehuwd, maar woont u wel samen? Dan moet u weten waar u aan toe bent, ook als u ooit uit elkaar zou gaan. Dus moet u samen afspraken maken. Dat kan bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Bent u gehuwd? Dan kunt u uw successieplanning optimaliseren door een huwelijkscontract op te stellen of door het bestaande huwelijkscontract aan te passen. Het komt er vooral op aan om altijd een veilige regeling te treffen. Uw notaris is daarvoor uw aanspreekpunt

10 Maak er nu werk van Hoe pakt u het concreet aan? U hebt ondertussen al heel wat over vermogensoverdracht opgestoken. Op de vorige bladzijden las u over alle aspecten die daarbij komen kijken. Maar hoe begint u er concreet aan? We raden u aan alles op een rij te zetten. Als u stap voor stap te werk gaat, komt u het verst. Uw Argenta-kantoorhouder helpt u met raad en daad als u ervoor kiest om een levensverzekering af te sluiten of aan te passen, een spaarplan op te starten of als u wilt schenken. Uw notaris is dan weer het aanspreekpunt voor een notariële schenking, een huwelijks- of samenlevingscontract, een testament, een beding van aanwas... Een nieuwe levensverzekering afsluiten of een bestaande aanpassen? Een levensverzekering is een slimme oplossing om uw vermogen op te bouwen en over te dragen. Misschien is het nu het moment om erin te stappen. Of hebt u al een levensverzekering en wilt u de begunstigden aanpassen? Uw kantoorhouder luistert naar al uw noden. Nu sparen voor later? Wilt u een spaarpotje aanleggen voor uw kinderen of kleinkinderen? Vraag aan uw Argentakantoorhouder hoe u dat veilig kunt opstarten. Een huwelijkscontract: ja, nee of anders? Hebt u een partner maar geen huwelijkscontract? En wilt u uw vermogensoverdracht goed regelen? Dan is het nuttig na te gaan of het interessant is om te trouwen en een huwelijkscontract op te maken. Bekijk samen met uw notaris welk stelsel voor uw situatie het meest geschikt is. Wilt u iets veranderen aan uw bestaand huwelijkscontract? Ook dat kan. Tijd voor een testament? Krabbel niet zomaar even wat op een papiertje. Denk na over wat u doet. Een notaris kan u helpen bij de juiste formulering van uw wensen. Een schenking regelen? Voor een onrechtstreekse schenking of een handgift kunt u terecht bij uw Argentakantoorhouder. Hij helpt u om de details op papier te zetten

11 Uw vermogen opbouwen, beheren en overdragen U hebt heel uw leven hard gewerkt. Misschien hebt u een gezin gesticht, een huis gekocht of een stukje van de wereld gezien. En in de loop der jaren een gezond spaarpotje opgebouwd. Natuurlijk moet dat bij uw dierbaren terechtkomen. Want zij mogen niets tekortkomen als u er niet meer bent. Argenta helpt u bij de overdracht van uw vermogen, volgens de regels van de kunst. Zo bent u gerust, want u weet dat uw vermogen naar de juiste mensen gaat. We regelen alles tot in de puntjes, samen met u. Dat is een hele geruststelling. Om alle puntjes op de i te zetten, zit u best af en toe eens samen met uw Argenta-kantoorhouder. Want uw situatie kan intussen veranderd zijn. Misschien bent u een trotse grootouder geworden en zijn er jonge erfgenamen bijgekomen? Of wilt u wat aan de verdeling van uw nalatenschap sleutelen? Op elke vraag is er een antwoord. Zit u met specifieke vragen? Noteer ze alvast. En breng ze mee naar uw gesprek. Uw kantoorhouder zoekt samen met onze specialisten naar de beste oplossing. Zonder verplichting van uw kant. En altijd in het grootste vertrouwen. Wilt u meer weten over vermogensoverdracht en successieplanning? Lees dan zeker het gelijknamige dossier op En maak een afspraak met uw Argentakantoorhouder

12 Mijn notities 20 21

13 Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen op professioneel en correct advies. Ook dat vinden we vanzelfsprekend. Concreet? Iedereen heeft andere gewoonten. Ook op het vlak van financiën. Hebt u een zichtrekening nodig met alles erop en eraan? Of volstaat een rekening met alleen een bankkaart? U beslist. En als u financieel advies nodig hebt, dan zijn wij er voor u. Dat is gezond bankieren bij Argenta. Gezond sparen en beleggen Gezond sparen en beleggen. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u belegt volgens uw profiel en verwachtingen. Op basis van professioneel advies en betrouwbare informatie. Uw belangen komen op de eerste plaats, niet die van ons. Concreet? Sparen en beleggen is complex. Het aanbod is zo uitgebreid dat doordacht sparen en beleggen een hele uitdaging is. Spaart u voor een bepaald project? Wilt u een gezonde reserve aanleggen of zoekt u een bepaald type belegging? Onze specialisten helpen u om uw portefeuille op de juiste manier samen te stellen. Dat is gezond sparen en beleggen bij Argenta. Gezond wonen en leven Gezond wonen en leven. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u op een verantwoorde manier geld kunt lenen om uw dromen waar te maken. En dat u met een gerust hart door het leven kunt gaan. Want ook bij een tegenslag kunt u op ons rekenen. Concreet? Als u een huis wilt kopen, bouwen of verbouwen, denkt u daar goed over na. Want u zult voor een lange periode een deel van uw inkomen gebruiken om uw lening af te betalen. Wij zorgen voor een verstandig afbetalingsplan. En voor de nodige verzekeringen die u beschermen tegen mogelijke schade. De zekerheid die u nodig hebt. Dat is gezond wonen en leven bij Argenta. Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen Uw appeltje voor de dorst

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie