... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van."

Transcriptie

1 ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

2 Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden om uw successie te plannen Successieplanning voor gehuwden en samenwonenden Maak er nu werk van Uw vermogen opbouwen, beheren en overdragen p. 2-5 p. 6-7 p p p p

3 Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Vermogensoverdracht en successieplanning: praat u er soms ook over? Maar, ach ja... dat is iets voor later. Dat is wat veel mensen denken. Daardoor komen erfenissen vaak redelijk laat terecht bij erfgenamen. Want dikwijls zijn die zelf al vijftigers. Waarom aan successieplanning doen? U wilt... beschermen wie u liefhebt; uw vermogen beschermen; nu al iets geven aan een van uw kinderen, hoewel u uiteindelijk wilt dat al uw kinderen evenveel krijgen; ervoor zorgen dat uw erfgenamen bij uw overlijden niet te veel successierechten moeten betalen; ruzie tussen uw erfgenamen voorkomen als u er niet meer bent. Maak er dus nu al werk van: denk aan uw successieplanning. Successieplanning, wat is dat precies? Successieplanning betekent dat u vóór uw overlijden een aantal maatregelen treft om iets moois op te bouwen voor uw partner, uw kinderen, uw kleinkinderen... Weet u dat er heel wat mogelijkheden zijn? Een schenking doen of een testament opmaken. Een levensverzekering onderschrijven of aanpassen. Een huwelijks- of samenlevingscontract opstellen of aanpassen. Het zijn enkele voorbeelden. U wilt uw vermogen overdragen zoals u verkiest: dat is de basis voor een goede successieplanning. Natuurlijk is het dan slim om daarop zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Zo n fiscale optimalisatie is mooi meegenomen. Maar het is niet de enige reden om over successieplanning en vermogensoverdracht na te denken. Maak er werk van en denk nu al aan uw successieplanning. Zo beschermt u wie u liefhebt. 2 3

4 Bent u nog niet bezig met successieplanning? Misschien hebt u een huwelijks- of samenlevingscontract. Of een levensverzekering. Dat zijn al keuzes voor later. Maar vaak verandert uw situatie: u hebt andere wensen, uw vermogen ziet er heel anders uit, uw relatie is een andere richting uitgegaan, u krijgt kinderen... Stel daarom uzelf de vraag: sluiten uw keuzes van toen nog altijd aan bij uw wensen van vandaag? En ook nog dit: een doorgedreven successieplanning is niet voor iedereen nodig of nuttig. Soms zijn de stappen die u al ondernam voldoende om uw erfgenamen te beschermen. Kortom: er leiden 101 wegen naar een succesvolle successie. Maar wat is de juiste voor u? Deze brochure maakt u wegwijs. U leest wat u kunt doen om uw successie te regelen en hoe Argenta u helpt. De nadruk ligt op de verdeling van roerende goederen die privé van u zijn. Hebt u vragen over de verdeling van onroerende goederen of de verdeling van uw professioneel patrimonium? Dan neemt u best contact op met uw notaris. Breng uw familiale situatie in kaart. Hoe begint u eraan? Eerst en vooral brengt u zeker uw familiale situatie en uw wensen voor uw familie in kaart. Daarbij kunnen deze vragen aan bod komen: Wat is uw burgerlijke staat? Onder welk stelsel bent u gehuwd? Woont u wettelijk of feitelijk samen? Gaat u alleen door het leven? Wilt u uw partner bevoordelen als u er niet meer bent? Wilt u al uw kinderen op een gelijke manier bevoordelen? Wilt u een extra spaarpot opbouwen voor uw oogappel? Misschien is alles meteen duidelijk. Toch is het belangrijk dat u goed nadenkt over wat u wilt en welke impact uw familiale situatie heeft. Uw kantoorhouder helpt u daar graag bij. Want u moet een goed gevoel hebben bij uw successieplanning. Met een goed geregelde vermogensoverdracht bent u gerust voor morgen. Geniet daarom volop van vandaag. 4 5

5 Nieuw leven voor uw vermogen U kunt uw vermogensoverdracht op verschillende manieren plannen. Een levensverzekering is misschien een goed idee. Of een schenking? En wat had u gedacht van een testament of een huwelijkscontract? Wat het best bij u past, hangt af van wat ú wilt. Ziet u graag uw kleinkinderen nu al genieten van een deel van uw vermogen? Of wacht u liever tot ze wat ouder zijn? Wilt u uw partner een zekere toekomst geven? Denkt u eraan uw vermogen nu al over te dragen door een schenking te doen? Of wilt u uw vermogen pas overdragen als u er niet meer bent? Via een testament bijvoorbeeld? Of begunstigt u liever iemand in een levensverzekering? Stuk voor stuk vragen om goed over na te denken. Misschien heeft de ene erfgenaam meer nodig dan de andere: voor jonge mensen is het vandaag niet gemakkelijk om morgen financieel zeker te zijn. Bepaal daarom nu al wie u later graag bevoordeelt en hoe u dat kunt doen. Leg uw vragen voor aan Argenta. We wijzen u de weg. Zelfs als u tijdens uw leven de bestemming van uw geld wilt wijzigen. Wees gerust, Argenta is flexibel en denkt met u mee. 6 7

6 Verschillende mogelijkheden om uw successie te plannen De regels van het wettelijk erfrecht Afwijken van de regels van het wettelijk erfrecht Regelt u niets voor de overdracht van uw vermogen? Dan bepalen de regels van het wettelijk erfrecht wie wat krijgt bij uw overlijden en in welke volgorde. Zijn de regels van het wettelijk erfrecht voor u voldoende? Is de volgorde waarin uw erfgenamen van u erven logisch? Of is de situatie niet duidelijk? Want misschien hebt u veel erfgenamen, een samengesteld gezin of geadopteerde kinderen. Wilt u afwijken van het wettelijk erfrecht? Dan kunt u dat op verschillende manieren regelen. Let wel: bepaalde erfgenamen hebben recht op een voorbehouden deel van de nalatenschap. We noemen ze daarom reservataire erfgenamen. Reservataire erfgenamen zijn de kinderen, de langstlevende echtgenoot en de ouders van de overledene. 1 Levensverzekering (uitgestelde vermogensoverdracht) Een schenking is niet altijd hét tovermiddel om uw vermogen over te dragen. Bekijk of ze wel de geschikte oplossing is. Want via een schenking doet u definitief afstand van uw vermogen of een deel ervan. Kom met uw vragen naar Argenta. Onze specialisten schetsen een klaar en duidelijk beeld. Dat houdt soms risico s in. Twee voorbeelden: Stel dat u vandaag geld schenkt aan uw zoon of dochter. Die het op een andere manier gebruikt dan u zich hebt voorgesteld. Natuurlijk kunt u dat voorkomen door de juiste voorwaarden te koppelen aan de schenking. Maar stel u ook de vraag: heeft mijn zoon of dochter het geld nu meteen écht nodig? En nog iets: misschien leent uw vermogen zich er niet toe om het nu al geheel of gedeeltelijk over te dragen. Nogmaals, denk goed na. 8 9

7 Zijn er geen dringende redenen om nu al definitief afstand te doen van uw opgebouwd kapitaal of een deel ervan? Een uitgestelde overdracht via begunstiging is een interessant alternatief. Dat kan via een levensverzekering. U hebt de touwtjes in handen en bepaalt wie het geld krijgt. En u kunt eventueel de successierechten verminderen. 2 Schenking (onmiddellijke vermogensoverdracht) Als u geld schenkt, is dat meteen weg uit uw vermogen. De eigenaar is nu de persoon aan wie u schenkt: de begiftigde. U kunt alleen maar schenken als u nog leeft. De schenking is pas een feit als de begiftigde ze aanvaardt. Gebeurt dat niet? Dan is er geen sprake van een schenking. Gebeurt er toch iets onverwachts? Het goede nieuws is dat u de controle over het geld van uw levensverzekering behoudt. U kunt ze bijvoorbeeld afkopen of een andere begunstigde aanwijzen. Helemaal anders dan bij een schenking: u blijft baas over uw vermogen. Sterft de verzekerde voor de einddatum van de levensverzekering? Dan gaat het geld naar de begunstigde bij overlijden. Is de verzekerde nog in leven op de einddatum van de levensverzekering? Dan wordt het uitgekeerd aan de begunstigde bij leven. Die begunstigden kunnen uw kinderen zijn. Of uw echtgenoot samen met de kinderen. Of de kleinkinderen. Of een derde persoon... Hoe meer begunstigden u in dezelfde rang aanduidt, hoe kleiner het erfdeel dat ieder krijgt. En hoe lager de successierechten die zij moeten betalen. Hoe kunt u schenken? Rechtstreeks kunt u iets schenken via een notariële akte of een handgift. Voor een notariële akte stapt u naar een Belgische notaris. Die zet uw schenking op papier. Alles in orde dan? Ja, maar hou er wel rekening mee dat u ook notariskosten en registratiekosten moet betalen. Toch moet u goed rekening houden met alle fiscale spelregels. Vraag daarom aan uw Argenta-kantoorhouder hoe u met zo n levensverzekering een slimme zet doet. Bij een handgift schenkt u rechtstreeks geld, meubelen, kunstvoorwerpen, juwelen, een auto... Door die zaken materieel te overhandigen, is de schenking geldig. U kunt de handgift laten registreren op het registratiekantoor. Dan moet u wel registratiekosten betalen. Een onrechtstreekse schenking is ook mogelijk. De bankgift is er een voorbeeld van. Ze gebeurt via een bankoverschrijving, waar u geen mededeling bij schrijft. U kunt de onrechtstreekse schenking laten registreren op het registratiekantoor. Ook dan moet u registratiekosten betalen

8 Kunt u na uw schenking nog terug? 3 Testament Een testament stelt u op tijdens uw leven. Toch gaat het maar in na uw overlijden. U blijft dus tijdens uw leven eigenaar van uw goederen en kunt ermee doen wat u wilt. U bent van plan iets te schenken aan uw oogappel. Maar u wilt zelf ook nog wat genieten van het geschonken bedrag. Met andere woorden: u hebt graag nog wat te zeggen na de schenking. Een testament is ideaal om zeker te zijn. Bijvoorbeeld als u uw partner een erfgoed in volle eigendom wilt nalaten. U wilt uw testament wijzigen? Of het herroepen? Het kan allemaal. De laatste versie van uw testament bepaalt wie wat krijgt. U bent er meester van. Kan dat? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden: U kunt schenken onder last. U schenkt een bedrag aan iemand, maar u stelt een voorwaarde: de begiftigde moet u bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betalen. Dat is handig, want zo werkt de schenking in het voordeel van beide partijen. Het leven heeft onverwachte wendingen. Zo kan de persoon aan wie u schenkt vóór u overlijden. Daarom is een beding van conventionele terugkeer nuttig. U krijgt de geschonken geldsom dan terug, vrij van successierechten. Die mogelijkheid kan het gemakkelijkst worden uitgevoerd via een levensverzekering. De begiftigde investeert de geschonken geldsom in een levensverzekering en u wordt aangeduid als begunstigde bij overlijden. Als de begiftigde overlijdt, keert de geschonken geldsom dankzij de begunstigingsclausule automatisch terug naar u. U kunt ook schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. U schenkt bijvoorbeeld een effectenportefeuille aan uw zoon of dochter. Maar u wilt blijven genieten van de interesten en mogelijke dividenden van die effecten. Uw zoon of dochter krijgt dan de blote eigendom, u hebt het vruchtgebruik. Bij uw overlijden krijgt uw zoon of dochter dan de volle eigendom van de effecten en vanaf dan geniet hij of zij ook van de opbrengsten ervan. Wel moet u voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik langsgaan bij de notaris. U kunt zelf een testament opstellen. Wilt u zeker zijn dat alles zwart op wit staat volgens de regels van de kunst? Stap dan naar uw notaris

9 Successieplanning voor gehuwden en samenwonenden De verdeling van uw vermogen wordt uiteraard ook bepaald door uw huwelijks- of samenlevingscontract. Bij een huwelijk beloven mensen lief en leed met elkaar te delen. Geldt dat ook voor hun bezittingen, schulden en inkomsten? Dat hangt af van de manier waarop alles tussen hen verdeeld is door hun huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, stelsel van scheiding van goederen en stelsel van algehele gemeenschap). Wat aan wie toebehoort, bepaalt wat de langstlevende partner zal erven. Steeds meer partners wonen samen zonder dat ze gehuwd zijn. Ze kunnen ofwel wettelijk samenwonen ofwel feitelijk samenwonen. Wettelijk samenwonenden hebben een verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze erven automatisch van elkaar, zonder dat daarvoor een testament nodig is. Let wel: dat erfrecht is beperkt tot het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde en van de daarin aanwezige huisraad. Willen de wettelijk samenwonenden meer erven dan dat? Dan moeten ze een testament of een beding van aanwas opstellen, zelfs als de wettelijk samenwonende de enige erfgenaam is. Feitelijk samenwonenden erven niet automatisch van elkaar. Willen ze dat de overblijvende feitelijk samenwonende partner erft, dan kunnen ze bijvoorbeeld een testament opstellen. Bent u ongehuwd, maar woont u wel samen? Dan moet u weten waar u aan toe bent, ook als u ooit uit elkaar zou gaan. Dus moet u samen afspraken maken. Dat kan bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Bent u gehuwd? Dan kunt u uw successieplanning optimaliseren door een huwelijkscontract op te stellen of door het bestaande huwelijkscontract aan te passen. Het komt er vooral op aan om altijd een veilige regeling te treffen. Uw notaris is daarvoor uw aanspreekpunt

10 Maak er nu werk van Hoe pakt u het concreet aan? U hebt ondertussen al heel wat over vermogensoverdracht opgestoken. Op de vorige bladzijden las u over alle aspecten die daarbij komen kijken. Maar hoe begint u er concreet aan? We raden u aan alles op een rij te zetten. Als u stap voor stap te werk gaat, komt u het verst. Uw Argenta-kantoorhouder helpt u met raad en daad als u ervoor kiest om een levensverzekering af te sluiten of aan te passen, een spaarplan op te starten of als u wilt schenken. Uw notaris is dan weer het aanspreekpunt voor een notariële schenking, een huwelijks- of samenlevingscontract, een testament, een beding van aanwas... Een nieuwe levensverzekering afsluiten of een bestaande aanpassen? Een levensverzekering is een slimme oplossing om uw vermogen op te bouwen en over te dragen. Misschien is het nu het moment om erin te stappen. Of hebt u al een levensverzekering en wilt u de begunstigden aanpassen? Uw kantoorhouder luistert naar al uw noden. Nu sparen voor later? Wilt u een spaarpotje aanleggen voor uw kinderen of kleinkinderen? Vraag aan uw Argentakantoorhouder hoe u dat veilig kunt opstarten. Een huwelijkscontract: ja, nee of anders? Hebt u een partner maar geen huwelijkscontract? En wilt u uw vermogensoverdracht goed regelen? Dan is het nuttig na te gaan of het interessant is om te trouwen en een huwelijkscontract op te maken. Bekijk samen met uw notaris welk stelsel voor uw situatie het meest geschikt is. Wilt u iets veranderen aan uw bestaand huwelijkscontract? Ook dat kan. Tijd voor een testament? Krabbel niet zomaar even wat op een papiertje. Denk na over wat u doet. Een notaris kan u helpen bij de juiste formulering van uw wensen. Een schenking regelen? Voor een onrechtstreekse schenking of een handgift kunt u terecht bij uw Argentakantoorhouder. Hij helpt u om de details op papier te zetten

11 Uw vermogen opbouwen, beheren en overdragen U hebt heel uw leven hard gewerkt. Misschien hebt u een gezin gesticht, een huis gekocht of een stukje van de wereld gezien. En in de loop der jaren een gezond spaarpotje opgebouwd. Natuurlijk moet dat bij uw dierbaren terechtkomen. Want zij mogen niets tekortkomen als u er niet meer bent. Argenta helpt u bij de overdracht van uw vermogen, volgens de regels van de kunst. Zo bent u gerust, want u weet dat uw vermogen naar de juiste mensen gaat. We regelen alles tot in de puntjes, samen met u. Dat is een hele geruststelling. Om alle puntjes op de i te zetten, zit u best af en toe eens samen met uw Argenta-kantoorhouder. Want uw situatie kan intussen veranderd zijn. Misschien bent u een trotse grootouder geworden en zijn er jonge erfgenamen bijgekomen? Of wilt u wat aan de verdeling van uw nalatenschap sleutelen? Op elke vraag is er een antwoord. Zit u met specifieke vragen? Noteer ze alvast. En breng ze mee naar uw gesprek. Uw kantoorhouder zoekt samen met onze specialisten naar de beste oplossing. Zonder verplichting van uw kant. En altijd in het grootste vertrouwen. Wilt u meer weten over vermogensoverdracht en successieplanning? Lees dan zeker het gelijknamige dossier op En maak een afspraak met uw Argentakantoorhouder

12 Mijn notities 20 21

13 Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen op professioneel en correct advies. Ook dat vinden we vanzelfsprekend. Concreet? Iedereen heeft andere gewoonten. Ook op het vlak van financiën. Hebt u een zichtrekening nodig met alles erop en eraan? Of volstaat een rekening met alleen een bankkaart? U beslist. En als u financieel advies nodig hebt, dan zijn wij er voor u. Dat is gezond bankieren bij Argenta. Gezond sparen en beleggen Gezond sparen en beleggen. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u belegt volgens uw profiel en verwachtingen. Op basis van professioneel advies en betrouwbare informatie. Uw belangen komen op de eerste plaats, niet die van ons. Concreet? Sparen en beleggen is complex. Het aanbod is zo uitgebreid dat doordacht sparen en beleggen een hele uitdaging is. Spaart u voor een bepaald project? Wilt u een gezonde reserve aanleggen of zoekt u een bepaald type belegging? Onze specialisten helpen u om uw portefeuille op de juiste manier samen te stellen. Dat is gezond sparen en beleggen bij Argenta. Gezond wonen en leven Gezond wonen en leven. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u op een verantwoorde manier geld kunt lenen om uw dromen waar te maken. En dat u met een gerust hart door het leven kunt gaan. Want ook bij een tegenslag kunt u op ons rekenen. Concreet? Als u een huis wilt kopen, bouwen of verbouwen, denkt u daar goed over na. Want u zult voor een lange periode een deel van uw inkomen gebruiken om uw lening af te betalen. Wij zorgen voor een verstandig afbetalingsplan. En voor de nodige verzekeringen die u beschermen tegen mogelijke schade. De zekerheid die u nodig hebt. Dat is gezond wonen en leven bij Argenta. Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen Uw appeltje voor de dorst

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Samen levings. contract.

Samen levings. contract. Samen levings contract www.notarishilgen.nl Veel partners die ongetrouwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingscontract bij de notaris moeten sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Uw vermogen voordelig overdragen?

Uw vermogen voordelig overdragen? Successieplanning Uw vermogen voordelig overdragen? Zo veel mogelijk van het vermogen behouden en een zo laag mogelijke fiscale last, dat zijn de hoofddoelstellingen van successieplanning. Maar hoe kan

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

> Alles begrijpen Inhoud

> Alles begrijpen Inhoud > Alles begrijpen Over de opstelling van de begunstigingsclausule Inhoud Levensverzekering & begunstigingsclausule bij overlijden : Waarover gaat het? p. 3 Wanneer en hoe een begunstigde aanduiden? p.

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING Bij een successieplanning moeten er drie fases doorlopen worden: in een eerste fase moet men zich de juiste vragen stellen, die worden

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg.

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg. Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015 Uw veiligheid, onze zorg. Pensioen Invaliditeit Overlijden Impact van een overlijden taboe Werk voor een specialist 01 Inleiding

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Fiscaal - Successieplanning ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Programma 1. Inleiding 2. Samenwonen Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen 3. Samenlevingscontract 4. Wettelijk erfrecht en erfbelasting 5. Verzekeringen

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie