meerjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meerjarenplan 2014-2019"

Transcriptie

1 meerjarenplan gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

2

3 Meerjarenplan I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel doelstellingenplan (M1) Staat van het financieel evenwicht (M2) III. Toelichtingen

4 Strategische nota Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

5 STRATEGISCHE NOTA De strategische nota van het meerjarenplan beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Een beleidsdoelstelling bestaat uit - een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid; - één of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; - de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Door de raad worden 9 prioritaire doelstellingen vastgesteld De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod De gemeente organiseert kwalitatief hoogstaand gemeentelijk onderwijs, met als doel het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes De gemeente wil elke burger de toegang op het recht op een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen. *In de strategische nota wordt per actieplan een omschrijving gegeven, ontbrekende actieplannen zijn het gevolg van gebruik in 2013, maar geen budgetten voor 2014 en het verschuiven van een aantal actieplannen.

6 STRATEGISCHE NOTA 2014 Gemeente Stekene Stadionstraat Stekene Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Prioritair beleid Strategische doelstelling: STEKENE van nature actief Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

7 Beleidsdoelstelling: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien We stemmen onze dienstverlening af op de intenties en de vragen van de burger. De nieuwe organisatiestructuur laat ons toe om flexibeler en efficiënter te werken zodat we, met minder middelen en personeel, een kwalitatieve, vraaggerichte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen blijven bieden aan burgers, verenigingen en ondernemingen. Elke dag opnieuw. De klant staat voor ons centraal. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening niet vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en zijn vragen. De klant kiest hoe hij met ons in contact treedt. De communicatie met de burger verloopt langs verschillende kanalen: via de onthaalbalie of een loket, telefonisch, via brief/ en via onze website. Welk kanaal de klant kiest, maakt niet uit: de dienstverlening is gelijk en heeft op de website, aan het loket, via een brief of aan de telefoon dezelfde inhoud, look & feel. Maximaal digitaal, altijd en overal. We leggen een sterke klemtoon op die digitale dienstverlening. Inwoners kunnen zoveel mogelijk producten digitaal aanvragen en afhandelen van thuis uit. Eind februari 2013 lanceerden we onze nieuwe website. Naast een frisse, aantrekkelijke look in de nieuwe huisstijl trokken we als eerste Vlaamse gemeente voluit de kaart van responsief webdesign. Onze website is dus even krachtig en performant op een smartphone of tablet. Ook onderweg geraakt onze klant dus snel aan zijn informatie, kunnen er producten worden besteld of kan hij zich (in een volgende fase) ook inschrijven voor een activiteit. Centrale telefonie Voor informatie over onze producten, verwijzen we in onze communicatie zoveel mogelijk naar het centrale telefoonnummer: Om klanten in een rustige omgeving te helpen aan het loket en het gemeentepersoneel toe te laten geconcentreerd en snel dossiers te behandelen, komen inkomende telefoons terecht bij de medewerkers van de onthaalbalie. Waar dit kan, helpen de onthaalmedewerkers de beller verder. Voor gespecialiseerde informatie wordt doorverbonden naar een medewerker uit een achterliggende dienst. Ook wanneer een medewerker telefonisch niet bereikbaar is, wordt het toestel doorgeschakeld naar het centrale telefoontoestel aan het onthaal. Per brief of per mail. Registratie van vraag en antwoord. Ook brieven en s (gemeentelijk adres is worden centraal beheerd en opgevolgd. Een briefwisselingsprogramma registreert en coördineert. Het bezorgt de correspondentie Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

8 elektronisch aan de juiste dossierbeheerder, die de aanvraag behandelt en binnen de vooropgestelde termijnen zorgt voor een transparant, duidelijk en vriendelijk antwoord. In het gemeentehuis: onthaalbalie, loketten en spreekkamers. Is het wenselijk of nodig dat de klant naar het gemeentehuis komt, dan wordt de klant correct, vriendelijk en volledig geholpen. De onthaalbalie is de plaats waar een klant wordt opgevangen, wordt verder geholpen of wordt doorverwezen naar een loket of expert uit de backoffice. Bewegwijzering in de kleuren van de huisstijl brengt de bezoeker op een eenvoudige en snelle manier naar de loketten, waar gespecialiseerde medewerkers de klant informeren en producten rechtstreeks afleveren. De theoretische, juridische en administratieve kennis in de backoffice en de mogelijkheid om binnen een team flexibel en dynamisch te werken, zorgen ervoor dat deze producten op een kwalitatieve en vlotte manier worden voorbereid en verwerkt. Klanten die in alle privacy een dossier willen bespreken met een ambtenaar uit de backoffice, kunnen op afspraak terecht in één van de spreekkamers (vergaderzalen / kantoren). Wie een afspraak of vergadering heeft, meldt zich aan bij een onthaalmedewerker en neemt plaats in de vernieuwde wachtruimte. De contactpersoon binnen het gemeentebestuur begeleidt deze klant of zakenrelatie naar de plaats van afspraak. Maximale ondersteuning in het geven van correcte info door een toegankelijk kennissysteem. Onze lokale producten- en dienstencatalogus geeft een overzicht van wat wij als gemeentebestuur aanbieden. Deze catalogus is beschikbaar voor alle medewerkers en staat online ter beschikking van onze klanten, via de gemeentelijke website, gekoppeld aan digitale aanvraagformulieren. Het A-loket zorgt er voor dat dit alles op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te consulteren is voor de onthaalmedewerkers. Een toekomstige koppeling met het CRM, dat per klant een overzicht bijhoudt, maakt de cirkel rond. In een volgende fase zullen we, met de inbreng van alle personeelsleden, onze achterliggende werkprocessen in kader brengen en evalueren. In dialoog met onze klant. Van communicatie naar conversatie De mondige burger wil het gesprek aangaan met zijn gemeentebestuur. Naast de klassieke communicatiekanalen (website, vernieuwde infomagazine Uitstekend, folders en affiches, ) waarmee we onze klant op een zo heldere en laagdrempelige manier willen informeren, zijn sociale media een middel (geen doel op zich) om het gesprek aan te gaan met de klant. Een klantgerichte, geïntegreerde dienstverlening vraagt veel van het personeel. Zij zijn het die deze manier van werken moeten waarmaken. Het is dan ook een continu leer- en verbeteringsproces. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

9 Beleidsdoelstelling: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Iedereen moet zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsten, om te gaan werken, om te leren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, Een nieuw mobiliteitsplan voor Stekene waarin een definiëring en uitwerking van een mobiliteitsstructuur voor Stekene wordt opgesteld is in opmaak. De formulering van concrete acties en maatregelen die daaruit voortvloeien hebben als uitgangspunt onderstaande basisprincipes in lijn met het Vlaamse mobiliteitsdecreet en -plan. Bereikbaar : onze woonkernen dienen vlot bereikbaar te zijn, aangezien bereikbaarheid erg belangrijk is voor onze economische welvaart. Toegankelijk: de toegang tot een brede waaier van vervoerswijzen moeten gewaarborgd worden, zodat iedereen aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Veilig: het verkeer moet veiliger worden met speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Leefbaar: Mensen moeten zich blijven kunnen verplaatsen met auto en fiets zonder dat de leefbaarheid van dorpskernen wordt aangetast. Milieu en natuurvriendelijk: de schade aan natuur en milieu moet teruggedrongen worden. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen We streven naar een veilig en goed uitgebouwd wegennet, inclusief voet- en fietspaden. De aanwezige infrastructuur wordt op een degelijke manier onderhouden door de eigen personeelsleden. Voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud wordt een jaarlijks budget voorzien zowel voor herstellingswerken aan beton- en asfaltwegen als voor voetpaden. Doorheen de legislatuur realiseren we volgende grote projecten die de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers verhogen: - De aanleg van de rotonde op het kruispunt Kappelebrug in samenwerking met de EGTS Linieland van Waas en Hulst, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de gemeentes sint-gillis-waas, Hulst en Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

10 Beveren en Interwaas, die het dagelijks fileleed daar verhelpt. - De heraanleg van het tweede deel van Kerkstraat. - De aanleg van een fietspad van de Koebrugstraat tot aan de grens met Sint-Niklaas. - Het herstellen van voetpaden, parkings en wegenis in de Kerkwijk in Stekene - De aanleg van aparte fietspaden in een aantal van de voornaamste toegangswegen naar het centrum namelijk in de Stekenestraat en de Nieuwsstraat. - De aanleg van een nieuw fiets- en voetpad in de Vlasrootstraat samen met Sint-Gillis-Waas om een veiligere situatie te realiseren voor de schoolgaande jeugd. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Parkeren in de dorpskern van Stekene kan op drukke momenten een probleem zijn. We proberen een mogelijke oplossing te bieden voor het probleem via het sensibiliseren van de burgers over waar het geschikt is om kort te parkeren en welke mogelijkheden er zijn voor lang parkeren in het centrum. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 10,00 0,00 0,00 0, , ,10 20,10 0,00 0,00 0, , ,30 30,30 0,00 0,00 0, , ,60 40,60 0,00 0,00 0, , ,01 51,01 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Openbaar vervoer dient het grondgebied van Stekene zo maximaal mogelijk te bedienen, om een volwaardig alternatief te zijn voor de auto als vervoersmiddel. Het voorzien van plaats voor bussen en bushaltes wordt geïntegreerd aangepakt bij grote wegeniswerken en nieuwe verkavelingen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 300, ,00 0,00 0,00 0, ,00 303, ,00 0,00 0,00 0, ,00 306, ,97 0,00 0,00 0, ,00 309, ,91 0,00 0,00 0, ,00 312, ,82 0,00 0,00 0, ,00 315, ,70 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

11 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien Op basis van de QuickScan openbare verlichting (een snelle studie over de energiebesparingen) georganiseerd door Eandis zullen we zowel op korte termijn als op lange termijn energiebesparingen realiseren door het vervangen van voorschakelapparatuur, lampen of armaturen in het openbare verlichtingsnet. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien In samenwerking met Intergem zetten we blijvend in op het voorzien van optimale nutsvoorzieningen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

12 Beleidsdoelstelling: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen De aanpak van sluikstorten en zwerfvuil is een blijvend aandachtspunt waarvoor we zowel preventieve acties organiseren als reactief optreden. Preventief door het plaatsen van borden op plaatsen waar regelmatig sluikstorten voorkomen en sensibiliseringsacties te organiseren. Het instrument van de Netheidsbarometer van OVAM zal worden toegepast als basis om een netheidsbeleid uit te werken. Reactief beleid door het inzetten van een milieuploeg die instaat voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, door het toepassen van de administratieve boete (GAS) voor kleine hoeveelheden afval en het PV met rechtsgevolgen voor grote hoeveelheden. We zorgen ook voor opkuis van de wekelijkse zaterdagmarkt en van grote evenementen. Daarnaast ondersteunen we zwerfvuilacties van verenigingen en organisaties door het afval af te voeren en te laten verwerken. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en -bescherming organiseren We beheren de G.I.R. (gemeentelijke inventaris van risicogronden) en treden op bij schadegevallen met risico op bodemverontreinigingen. Overeenkomstig het Bodemdecreet wordt alle risicogrond van gemeentelijke werken afgevoerd en verwerkt bij een vergunde opslagplaats (TOP). Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

13 Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie We sensibiliseren over het rationeel omgaan met energie en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen conform het Vlaams beleid. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren In het kader van een klimaatbeleid is het terugdringen van de CO2-uitstoot van voertuigen een prioriteit. Daarom voorzien we sensibiliseringsacties voor bedrijven en gezinnen voor elektrische en hybridevoertuigen en voertuigen op aardgas. De verkoop van elektrische fietsen stijgt de laatste jaren aanzienlijk, we onderzoeken het inrichten van oplaadpunten voor elektronische fietsen om deze vorm van milieuvriendelijk verplaatsen extra te promoten. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken We ondersteunen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die op Vlaams niveau worden uitgewerkt in prioritaire natuurgebieden. We volgen het beheer van het gemeentelijk natuurgebied "Het Steengelaag" op. Het behoud, beter beheer en uitbreiding van het bosareaal op het grondgebied wordt door ons gestimuleerd o.a. in het bestuur van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. Het verlenen van kapmachtigingen (door ANB) en vergunningen tot ontbossing wordt getoetst aan de wettelijkheid. Het behoud van natuur wordt gestimuleerd via het afleveren van natuurvergunningen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

14 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien We voeren een integraal waterbeleid met aandacht voor een vlotte waterafvoer en ruimte voor waterbuffering, waarbij het knelpunt met wateroverlast in de Ambachtelijke Zone wordt aangepakt. Een monitoring van de kwaliteit van het water en het slib geschiedt voortdurend om verontreinigingen op te sporen. In samenwerking met Aquafin voorzien we de uitvoering van 2 grote rioleringswerken namelijk in de Bormte (Dorpstraat Kastelenhof) om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en het afkoppelingsproject waterlopen centrum Stekene (Kerkstraat, marktplein) samen met de uitbreidingswerken aan het OCMW. Daarnaast voeren we ook rioleringswerken uit in de Vennestraat. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,55 0,00 0,00 0, , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,45 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Een monitoring van het energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen geschiedt met het oog op rationalisering van het verbruik. We willen het goede voorbeeld zijn in het voeren van een duurzaam beleid door het inzetten op duurzaam productgebruik. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken We voeren de omvorming van de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning tot de omgevingsvergunning in van zodra de Vlaamse wetgeving van kracht is. Hiermee samenhangend wordt de milieuhandhaving door de gemeentelijke toezichthouder aangepast ingevolge een wijziging in het Vlaams beleid. De samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams Gewest is afgelopen, en de aandacht wordt verschoven naar het uitwerken van een klimaatbeleid. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

15 ,00 303, ,00 0,00 0,00 0, ,00 306, ,97 0,00 0,00 0, ,00 309, ,91 0,00 0,00 0, ,00 312, ,82 0,00 0,00 0, ,00 315, ,70 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/09: Een propere gemeente nastreven In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt de selectieve inzameling van diverse afvalfracties georganiseerd, ook van het gemeentelijk bedrijfsafval. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/10: Geluidshinder voorkomen Bij muziekevenementen leggen we als bestuur op voorhand normen op die gecontroleerd worden om de geluidshinder te beperken, daarnaast voeren we bij meldingen van geluidshinder extra controlemetingen uit. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/11: Lokale afvalverwerking voorzien In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt het afvalbeleid omgevormd naar een materialenbeleid, in uitvoering van het Materialendecreet. Voorop staat de aandacht voor preventie van afval aan de bron via diverse sensibiliseringsacties. We besteden specifieke aandacht aan de mogelijkheden van het gebruik van afvalfracties als grondstof (materiaal) en ondersteunen de compostmeesterwerking. De compostmeesters worden als Kringloopkrachten ingepast in het Vlaams beleid, samen met andere vrijwilligers en organisaties. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

16 Actieplan 03001/12: Hinder door dieren voorkomen Overlast en hinder door dieren wordt maximaal bestreden door het afsluiten van overeenkomsten met dierenartsen en ander dienstverleners om in geval van nood snel te kunnen optreden. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

17 Beleidsdoelstelling: De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,87 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0, , , ,93 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 Actieplan 04001/01: Een veilige omgeving creëren Een veiligheidsbeleid is een integraal beleid waarbij de verschillende partners, gemeente politie en brandweer, moeten samenwerken om hun specifieke taken zo effectief mogelijk uit te voeren om te zorgen voor een aangename en veilige gemeente. Veel ergernis komt voort uit kleine banale feiten, waar preventief optreden het antwoord is. In sommige excessieve gevallen van overlast of vandalisme is het echter nodige om op te treden door onder meer - Het inzetten van gemeenschapswachten als eerstelijnspersonen voor het registreren van kleine beschadigingen, het uitvoeren van toezicht, het aanwezig zijn in de schoolomgevingen in kader van drugsbeleid en verkeersveiligheid,.hun aanwezigheid zorgt voor een ontradend effect. - Het efficiënt inzetten van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties dat ons de mogelijkheid geeft om sneller op te treden tegen de "kleine criminaliteit". - Via een meer gestructureerde aanpak van de samenwerking met de verschillende partners inzetten op de organisatie van veiligere evenementen waarbij het gebruik van sterke drank wordt beperkt en een aanvullend verkeersreglement voor evenementen wordt opgemaakt. - Het eventueel gebruik van camerabewaking op openbare plaatsen onderzoeken. Op vlak van nood en interventie organiseren we terreinoefeningen om de betrokken actoren de mogelijkheid te geven om de procedures en aanpak in te oefenen. Het dominosysteem dat de burgers de mogelijkheid geeft om via gsm, telefoon, verwittigd te worden bij calamiteiten wordt voorzien om zo nog sneller de burgers te kunnen informeren in geval van nood. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 950, ,00 0,00 0,00 0, ,10 959, ,60 0,00 0,00 0, ,78 969, ,68 0,00 0,00 0, ,06 978, ,27 0,00 0,00 0, ,94 988, ,37 0,00 0,00 0, ,44 998, ,98 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

18 Actieplan 04001/03: Een efficiënte werking van de brandweer nastreven Onze gemeentelijke brandweer koppelt vanuit het nieuwe veiligheidsgebouw professionele dienstverlening aan een degelijk en gemotiveerd vrijwilligerskorps. De Stekense brandweerkazerne vormt dan ook de perfecte uitvalsbasis in geval van nood. Gezien de concentratie van bedrijven in de ambachtelijke zone en de omvorming van de expresweg tot autosnelweg moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de brandweer om ervoor te zorgen dat we kunnen rekenen op een performant, klantgericht en efficiënt brandweerkorps dat zoveel mogelijk de volledige veiligheidsketen dekt. Zowel in preventie als preparatie willen we de burgers en de bedrijven helpen en begeleiden naar een zo brandveilig mogelijke omgeving, dit door actieve preventie en sensibilisering via individuele en groepspresentaties. Op gebied van interventie moet het korps en het grondgebied voorbereid worden om de diversiteit aan incidenten het hoofd te kunnen bieden, dit via training en het voorzien van de juiste materialen, zowel op operationeel als fysisch vlak. Toekomstgericht wordt de reeds opgestarte jeugdbrandweer verder ondersteund. In het licht van de oprichting van een brandweerzone voor de Wase gemeentes is het noodzakelijk dat de verschillende brandweerzones perfect kunnen samenwerken en op elkaar zijn afgestemd. Door het opnemen van een actieve rol in het zonaal beleid willen wij de toekomst en de plaats van de gemeente in de zone maximaal verdedigen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

19 Beleidsdoelstelling: De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 05001/01: Een lokaal economisch beleid uitwerken Om het algemeen economisch beleid te versterken zetten we in op het vastleggen en uitwerken van een strategische visie van een sociaal-economisch streekbeleid in samenwerking met coördinator Resoc Waas en Dender en het project Economisch profiel binnen het EGTS partnerschap. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat door het stimuleren van de consumptie binnen onze eigen gemeente, het stimuleren van onze inwoners om door middel van waardebonnen binnen de eigen gemeente te consumeren (jubilarissen,...), het administratief en informatief ondersteunen van ondernemingen met bijzondere aandacht voor startende ondernemingen, het organiseren van netwerkacties, het organiseren van workshops voor ondernemingen en het verbeteren van de dienstverlening voor ondernemers door onder andere in te zetten op communicatie met ondernemers via het luik ondernemen op de gemeentelijke website. Een divers, duurzaam handels- en horecaweefsel stimuleren we door het organiseren en promoten van de wekelijkse markt in overleg met de marktcommissie. De handelaars en buurtwinkels promoten we door positieve acties, het ondersteunen van horecazaken bij de opstart/overname, het verderzetten van het beleid om bij hinder bij openbare werken ondernemers te informeren en met hen overleg te plegen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/03: Een lokaal sociaal tewerkingstellingsbeleid uitwerken Op vlak van tewerkstelling zetten we in op het bevorderen van werkgelegenheid en het ondersteunen van arbeidsmobiliteit door het organiseren van een grensoverschrijdende job- en opleidingsbeurs binnen het EGTS partnerschap en in samenwerking met actoren als VDAB, Zeeuws-Vlaamse werkgelegenheidspartners en Resoc. Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

20 In samenwerking met de werkwinkel Sint-Niklaas, bieden we het contactpunt van de werkwinkel in Stekene aan voor werkzoekenden in Stekene. We faciliteren en promoten initiatieven inzake werkgelegenheid als mobiele opleidingen voor werkzoekenden, in samenwerking met VDAB, Resoc. We participeren op regioniveau aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het vlak van tewerkstelling en sociale economie. In samenwerking met het OCMW voorzien we arbeidstrajectbegeleiding en de doorstroming van art. 60, door het promoten van het Pendelfondsproject 'Linkeroeverpendel'. We ondersteunen financieel initiatieven die sociale economie bevorderen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/04: Een lokaal landbouwbeleid uitwerken Landbouw is voor een landelijke gemeente als Stekene broodnodig. Het voeren van een gunstig en soepel vergunningensysteem in harmonie met de omwonenden en met respect voor de natuur, moet deze bedrijven waarborgen en hen de rechtszekerheid geven die ze nodig hebben. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/05: Een lokaal toeristisch beleid uitwerken Het toeristisch infokantoor bouwen we verder uit onder meer door het uitbreiden van het aanbod aan folders, toeristische souvenirs, Daarnaast zullen ook andere Stekense gemeentelijke producten, zoals vuilniszakken, aangeboden worden op de dienst Toerisme zodat de gemeentelijke dienstverlening op zaterdag wordt geoptimaliseerd én er ook meer mensen kennis kunnen maken met het toeristische aanbod. We zetten in op het beter bekend maken en promoten van de troeven van Stekene zowel voor de Stekenaar als voor bezoekers, zodat Stekene echt op de kaart gezet wordt als fiets- en wandelgemeente. Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

21 Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 05001/06: Een gevarieerd aanbod van toeristische activiteiten voorzien We bieden een programma van nieuwe toeristische activiteiten aan waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van de verschillende Stekense leefkernen en hun troeven. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/07: Toeristische infrastructuur voorzien De site van het zomerhuis wordt uitgewerkt tot een toeristische trekpleister voor Stekene. Het zomerhuis krijgt het karakter van een open park voor iedereen toegankelijk en visueel aansluitend bij de vaartkom en het Stiltegebied. Stekene heeft als wandel- en fietsgemeente een uitgebreid netwerk aan bewegwijzering en informatieborden voor de bestaande wandel- en fietsroutes, en toeristische trekpleisters. Deze worden op een systematische manier onderhouden en waar nodig worden nieuwe informatieborden voorzien bij de belangrijkste toeristische trekpleisters en voor de nieuwe gezinsvriendelijke wandelroutes. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

22 Beleidsdoelstelling: De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,17 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/01: Aangename parken, plantsoenen en openbare ruimte voorzien Het verfraaien en onderhouden van het gemeentepark, de speelpleinen en de verschillende dorpskernen is een kerntaak voor ons. Voor het onderhoud van deze aanwezige groene ruimte doen we beroep op eigen personeel en externe firma s. We willen stapsgewijs evolueren naar onderhoudsarme, ecologische parken, plantsoenen en groene ruimte met meer biodiversiteit. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/03: Het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren Stekene moet een aangename gemeente blijven om in te wonen voor een grote diversiteit aan inwoners. Bij nieuwe verkavelingen bewaken we het sociale aspect. Een gezonde mix tussen residentiële bouw, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen wordt nagestreefd. Daarnaast willen we een blijvende samenwerking met de bestaande huisvestingsmaatschappijen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 500,00-475,00 0,00 0,00 0, ,00 505,00-470,00 0,00 0,00 0, ,00 510,05-464,95 0,00 0,00 0, ,00 515,15-459,85 0,00 0,00 0, ,00 520,30-454,70 0,00 0,00 0, ,00 525,51-449,49 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

23 Actieplan 06001/04: Initiatieven ter promotie van de openbare ruimte We ondersteunen activiteiten waarbij de gemeenschap gebruik kan maken van de beschikbare openbare ruimte. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/06: RUP's opmaken om de ruimte op kwalitatieve manier te ordenen Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het middel om de schaarse beschikbare ruimte op een kwalitatieve manier te ordenen. We moeten zuinig omspringen met het gebruik van ruimte. Zo moet de verdere versnippering van het landelijk gebied consequent worden tegengaan. De open ruimte die tot vandaag bewaard gebleven is moet haar uniek karakter kunnen behouden. Prioritair zullen de komende jaren volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgestart en/of afgewerkt. RUP Kemzeke Oost waarbij er een nieuw groot uitbreidingsproject met 150 woningen wordt gerealiseerd. RUP voor de herbestemming van de ex-pastorijwoningsite Kemzeke en/of realiseren van nieuwe ruimtelijke bestemming op basis van te herziene BPA Centrum Kemzeke. De ruimtelijke visie Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie werd goedgekeurd door de provincie. Daarin staan de toekomstplannen van de provincie voor de weekendverblijven in Stekene. In de ruimtelijke uitvoeringsplannen die in een eerste fase hieruit voortvloeien worden heel wat zones voor verblijfsrecreatie herbestemd naar open ruimte of deel recreatief wonen, omwille van hun ongeschonden karakter en hun ligging in waardevol en kwetsbaar gebied. We willen voor de inwoners zo snel mogelijk rechtszekerheid scheppen en zo rust brengen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

24 Actieplan 06001/07: Stedenbouwk. vergunningen afleveren en verstrekken van info We engageren ons om stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen af te leveren binnen de wettelijke termijn en waar mogelijk sneller. Aan de burgers, notarissen en architecten wordt correcte stedenbouwkundige informatie verleend. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/09: Begraafplaatsen inrichten en onderhouden Stapsgewijs evolueren we naar onderhoudsarme, serene en milieuvriendelijke begraafplaatsen waarbij men voor het onderhoud geen bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers of gasbranders nodig heeft. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

25 Beleidsdoelstelling: De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 07001/01: Een lokaal cultuurbeleid uitwerken We willen de juiste voorwaarden en mogelijkheden voor het uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid creëren, in uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid, met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en kansengroepen door het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen en culturele organisaties, het verhuren van culturele infrastructuur, het organiseren van inspraakmogelijkheden via de ondersteuning van de adviesraden en door te participeren op regioniveau aan diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het vlak van cultuur. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/02: Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten voorzien We organiseren een divers aanbod aan culturele activiteiten, als onderdeel van het lokaal cultuurbeleid, in het teken van gemeenschapsvorming, cultuureducatie en cultuurparticipatie met specifieke aandacht voor de professionele en amateurkunstenaars, erfgoedactiviteiten en plechtigheden. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0, , , ,69 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

26 Actieplan 07001/03: Een lokaal jeugdbeleid uitwerken Een jeugdbeleid moet aan alle leeftijdscategorieën aandacht schenken. Dit doen we door het verder uitbouwen van een interactief en participatief beleid voor kinderen en jongeren, geïntegreerd over alle beleidsdomeinen. Daarnaast voorzien we financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van het particuliere jeugdwerk, met kansen en stimulansen voor nieuwe initiatieven, ook voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jeugdcultuur en artistiek expressieve belevingen worden ondersteund en gestimuleerd door financiële steun voor culturele vorming en podiumkansen, het aanbieden van en informeren over workshops en activiteiten in samenwerking met verschillende cultuur- en vrijetijdsdiensten en -organisaties. We willen kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke ruimte voor kinderen en jongeren uitbouwen, met voldoende speel- en ontmoetingsmogelijkheden dit onder meer door de aanleg van een speelbos in 2014 en het uitbouwen van speelweefsel. We ondersteunen het jeugdhuis door het integreren van het jeugdhuis binnen de gemeentelijke sporthal, van waaruit het jeugdhuis een laagdrempelige ontmoetingsplek moet zijn voor de jeugd. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Actieplan 07001/04: Een gevarieerd aanbod aan jeugdactiviteiten voorzien We willen verder werken aan een kwaliteitsvol, laagdrempelig en betaalbaar aanbod aan gemeentelijke speelpleinwerking en tienerwerking tijdens de zomervakantie, met een centraal inschrijf- en facturatiesysteem voor alle opvanginitiatieven, dit in de nieuwe lokalen in de gemeentelijke sporthal. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

27 Actieplan 07001/05: Een lokaal sportbeleid uitwerken Financieel, informatief en logistiek ondersteunen wij het lokale sportveld met als doel de kwaliteit en duurzaamheid van het lokale aanbod te stimuleren. Daarnaast bieden we lokale ondersteuning aan landelijke acties ter bevordering van het sportleven. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/06: Een gevarieerd aanbod aan sportieve activiteiten voorzien We bouwen verder aan een kwalitatief sportaanbod voor verschillende doelgroepen waarbij wordt ingezet op nieuwe kansen n.a.v. de bouw van de sporthal en een aanbod naar personen in een sociaal zwakkere positie. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/07: Gemeentelijke sportinfrastructuur voorzien Met de uitbreiding van de gemeentelijke sporthal in Stekene verhogen we het aanbod aan sportinfrastructuur aanzienlijk om zo de stijgende vraag naar infrastructuur vanuit verschillende sportverenigingen te beantwoorden. De nieuwe gemeentelijke sporthal heeft geen uitsluitend sportieve bestemming maar wordt multifunctioneel ingevuld door het onderbrengen van jeugdhuis de Cramme en de gemeentelijke kinderopvang. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,97 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

28 Actieplan 07001/08: Gevarieerd aanbod in de gemeentelijke bibliotheek voorzien We zetten in op de kwalitatieve uitbreiding van onze bibliotheek onder andere door het investeren in informatiebemiddeling, begeleiding van de bibgebruiker en digitalisering. Met het wegvallen van de uitleenposten wordt extra ingezet op het bereiken van verschillende doelgroepen onder andere door het aanbieden van boekenpakketten voor de verschillende scholen en het voorzien in een boekendienst aan huis voor de niet-mobiele inwoners zodat ook deze kunnen genieten van het aanbod van de bibliotheek. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,52 0,00 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/09: Gevarieerd aanbod aan activiteiten ter promo van de bib De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een laagdrempelige, toegankelijke openbare instelling die elke inwoner de mogelijkheid biedt tot cultuurparticipatie, informatiebemiddeling, educatie en ontmoeting, dit door het organiseren van verschillende activiteiten. Er wordt extra ingezet op activiteiten ter bevordering van de e-inclusie. Dit kan onder meer door vormingssessies multimedia, aankoop tablets en informatiesessies voor gebruikers. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/10: Behoud en beheer van het lokaal erfgoed- en kunstpatrimonium We ontwikkelen specifieke acties en projecten omtrent het behoud en beheer van het lokaal cultureel erfgoed, de monumentenzorg en de uitbreiding en onderhoud van het lokaal kunstpatrimonium. Specifieke aandacht in de komende jaren zal uitgaan naar, 70 jaar Poolse Bevrijding in 2014, 700 jaar Stekense vaart in 2015 en het 900-jarige bestaan van Kemzeke in Als rode draad doorheen de legislatuur zal specifieke aandacht gaan naar de herdenking van Wereldoorlog I van Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

29 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/11: Snelle/flexibele logistieke onderst. lokale vereniging Binnen de gemeentelijke uitleendienst wordt de logistieke ondersteuning maximaal uitgebouwd. Aanvragen voor gebruik van gemeentelijk materieel worden vlot en flexibel behandeld en ingepland. Het gemeentelijk materieel wordt regelmatig onderhouden en uitgebreid waar nodig. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 600, , , , , ,00 625,00 0,00 0,00 0, , ,25 650,25 0,00 0,00 0, , ,75 675,75 0,00 0,00 0, , ,51 701,51 0,00 0,00 0, , ,53 727,53 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/12: De verschillende erediensten ondersteunen De verschillende erediensten worden financieel ondersteund in hun werking door het aanbieden van werkingsmiddelen en investeringssubsidies. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het ontwikkelen en opvolgen van een toekomstvisie op de parochiekerken. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/13: Een gevarieerd aanbod aan evenementen voorzien We streven naar de organisatie van kwaliteitsvolle en betaalbare evenementen voor de bevolking van Stekene. De bevordering van de gemeenschapsvorming, al dan niet op het niveau van de leefkernen staat hierbij centraal. Het stimuleren en ondersteunen van het lokale verenigingsleven bij de organisatie van evenementen is een prioriteit. Crammerock verdient speciale aandacht als grootste jaarlijkse evenement in Stekene dat vanuit het bestuur kansen krijgt om verder uitgebouwd te worden. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

30 Beleidsdoelstelling: De gemeente organiseert kwalitatief hoogstaand gemeentelijk onderwijs, met als doel het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,31 0,00 0,00 0, , ,11-362, ,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 Actieplan 08001/01: Kwalitatief hoogstaand kleuteronderwijs aanbieden Elke kleuter heeft recht op kwalitatief onderwijs op zijn eigen tempo en aangepast aan zijn eigen vaardigheden, dat is het uitgangspunt van onze gemeentelijke basisschool. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 Actieplan 08001/02: Kwalitatief hoogstaand lager onderwijs aanbieden Elk kind heeft recht op kwalitatief onderwijs op zijn eigen tempo en aangepast aan zijn eigen vaardigheden, dat is het uitgangspunt van onze gemeentelijke basisschool. Er wordt ingezet op een verdere digitalisering door het voorzien van digitale schoolborden in alle leerjaren. Veilige, aangename schoolgebouwen zijn een noodzaak daarom wordt op een duurzame manier geïnvesteerd in het moderniseren en onderhouden van deze gebouwen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

31 Actieplan 08001/03: Kwalitatief aanbod kunstonderwijs voorzien Via het gemeentelijk kunstonderwijs willen wij iedereen de kans geven om zich artistiek en creatief te uiten. Na de nieuwe locatie voor de muziekacademie wordt in het oude klooster in de Kerkstraat een nieuwe kunstacademie ingericht. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,08 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,20 0,00 0,00 0,00 Actieplan 08001/04: Gevarieerd aanbod activiteiten kunstond. voor div. doelgroep Tijdens het academiejaar worden verschillende activiteiten georganiseerd waarin de leerlingen van de academies de kans krijgen om hun vaardigheden ten toon te spreiden. We willen deze blijven ondersteunen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 08001/05: Gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid voeren Het gemeentelijke flankerend onderwijs heeft als doel om een gelijke behandeling van alle kinderen na te streven en afspraken te maken over gemeenschappelijke problemen en uitdagingen binnen Stekene. We bieden aan alle onderwijsnetten een gevarieerd aanbod aan activiteiten in het kader van verkeersveiligheid, milieu, sport, cultuur en toerisme. Een blijvend engagement die de gemeente aangaat is het organiseren van een aanvullende schoolbus, zodat alle onderwijsnetten op een veilige manier naar school kunnen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

32 Beleidsdoelstelling: De gemeente wil elke burger de toegang op het recht op een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/02: Een lokaal gezinsbeleid uitwerken Gezinnen in alle vormen en diversiteit zijn de hoeksteen van de samenleving. Een lokaal gezinsbeleid dient dan ook op vele aspecten in te spelen. We zetten in op de uitbouw van een interactief en participatief beleid inzake opvoedingsondersteuning door uitvoering te geven aan het decreet Huizen van het Kind. Daarnaast wordt in samenwerking met Drugpunt Waas het lokaal drugoverleg verder uitgebouwd, onder meer door het concretiseren van de visietekst en actieplan middelenbeleid. Verschillende lokale initiatieven ten dienste van gezinnen worden financieel ondersteund in hun werking en daarnaast worden er ter ondersteuning van gezinnen individuele premies voorzien voor o.a. thuiszorg, incontinentie en personen met een handicap. We willen de inspirerende en coördinerende rol handhaven ten aanzien van de lokale opvanginitiatieven door het uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang mét kinderopvangzoeker in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang om vraag en aanbod inzake kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in kaart te brengen. Daarnaast wordt geparticipeerd in externe overlegstructuren inzake kinderopvang, het Waas overleg Kinderopvang (Interwaas), het lerend netwerk en de Commissie Kinderopvang van Resoc-Serr Waas en Dender. Er wordt in het kader van EGTS uitvoering gegeven aan de voorzieningenconvenant voor het onderdeel kinderopvang. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

33 Actieplan 09001/03: Buitenschoolse kinderopvang voorzien We willen een kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk aanbod buitenschoolse kinderopvang voorzien door het aanbieden van Robbedoes op woensdagnamiddag en tijdens kleine schoolvakanties dit in de nieuwe gemeentelijke sporthal waarbij wordt ingezet op een centraal inschrijvings- en facturatiesysteem voor alle gemeentelijke opvanginitiatieven. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/04: Een lokaal kansenbeleid uitwerken Om kansengroepen beter te bereiken zetten we samen met het OCMW in op het intensifiëren en verder uitbouwen van de werking van de OLIJF vzw. Daarnaast ondersteunen we verschillende lokale initiatieven met sociale kenmerken financieel in hun werking. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/05: Een lokaal ouderenbeleid uitwerken We maken werk van een ouderenvriendelijke gemeente door het bijdragen tot de optimale participatie, ontplooiing en ontwikkeling van senioren en ouderen in samenwerking met de Stekense seniorenraad en het comité Gepensioneerden. We zetten in op het verminderen en bestrijden van eenzaamheid door het aanmoedigen van sociaal contact door het opzetten van projecten sociale cohesie en de verdere uitbouw van het project netwerk 80+, de dansnamiddag in kader van BOEBS i.s.m. de Seniorenraad en het Comité Gepensioneerden. We ondersteunen initiatieven ter bevordering van ouderenbeleid en zetten in op het beter bekend maken van het activiteitenaanbod voor en door senioren. Daarnaast willen wij kwaliteitsvolle informatie aanbieden door het organiseren van informatiemomenten over actuele thema's. Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

34 Het beleid inzake thuis ondersteunende zorg voor senioren wordt verder uitgebouwd, onder meer door het toekennen van de individuele thuiszorgpremie. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 101, ,00 0,00 0,00 0, ,00 102, ,99 0,00 0,00 0, ,00 103, ,97 0,00 0,00 0, ,00 104, ,94 0,00 0,00 0, ,00 105, ,90 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/06: Toegankelijke gemeente nastreven voor personen met handicap We streven naar het realiseren van een meer toegankelijke leefomgeving op vlak van mobiliteit, gebouwen en openbaar domein, informatie en communicatie, wonen, tewerkstelling en onderwijs, cultuur, sport, toerisme... We organiseren een kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap op zaterdagnamiddag. We ondersteunen initiatieven die de gehandicaptenzorg bevorderen financieel. Samen met de Adviesraad voor personen met een handicap maken we werk van sensibiliserende acties en projecten voor en door personen met een handicap. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/07: Preventiecampagnes in kader van gezondheid In samenwerking met Logo Waasland vzw vertalen we de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen lokaal voor het uitwerken van acties in kader van preventief gezondheidsbeleid: gezonde gemeente, borstkankeropsporing, tabak, alcohol en drugspreventie, infectieziekten en vaccinaties, ongevallenpreventie, voeding en beweging, suïcidepreventie,... We ondersteunen organisaties die volksgezondheid bevorderen financieel. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

35 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/08: Het OCMW ondersteunen Naast de algemene ondersteuning van het OCMW in zijn werking, onder andere voor de uitvoering van verschillende belangrijke investeringen willen we de samenwerking tussen het team Gezin, welzijn en gezondheid en de sociale dienst verder optimaliseren en zo de werkingen beleidsmatig op elkaar afstemmen. Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Strategische nota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

36 Financiële nota Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

37 Financieel doelstellingenplan Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

38 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiliteit en wegen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Natuur en milieu Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

39 M1: Het financiële doelstellingenplan ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiliteit en wegen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Natuur en milieu Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

40 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lokale economie, toerisme en werk Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ruimte, wonen en groen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Cultuur, sport en vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Burgerzaken, leren en onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

41 M1: Het financiële doelstellingenplan Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lokale economie, toerisme en werk Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ruimte, wonen en groen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Cultuur, sport en vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Burgerzaken, leren en onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

42 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gezin, welzijn en gezondheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

43 M1: Het financiële doelstellingenplan Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gezin, welzijn en gezondheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

44 Staat van het financieel evenwicht Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

45 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

46 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Financiële nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 28/11/2013 VolgNr. Budg. Journaal Secretaris :Dirk de Vetter Financieel beheerder :Jeffrey De Cock

47 Toelichting Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

48 1. WETGEVENDE CONTEXT 1.1. DECREET BBC Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen PLANLASTDECREET VLAAMSE BELEIDSPRIORITEITEN De Vlaamse Regering maakte als gevolg van het planlastendecreet - de Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor de periode De Vlaamse beleidsprioriteiten vervangen de vroegere sectorale beleidsplannen, zoals het cultuurbeleidsplan, het sportbeleidsplan, het lokaal sociaal beleidsplan,... Om binnen het kader van de sectorale subsidieregelingen een subsidie te bekomen, zullen de lokale besturen in hun meerjarenplanning aangeven welke doelstellingen welke Vlaamse beleidsprioriteiten ondersteunen. Deze nieuwe aanpak zal een aanzienlijke lastenvermindering betekenen voor de lokale besturen en geeft meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Via sectorale regelgeving draagt Vlaanderen een aantal van de bouwstenen van het integrale beleid van lokale besturen aan. De lokale besturen kunnen door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning, dalen de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen aanzienlijk. De gemeente Stekene komt in aanmerking voor subsidiering vanuit de Vlaamse overheid door het inzetten van middelen op vlak van volgende Vlaamse beleidsprioriteiten, door het verbinden van haar acties aan de betrokken Vlaamse beleidsprioriteit. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

49 Cultuur 1 De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid. Deze beleidsprioriteit wordt als volgt gespecificeerd: de gemeente ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. 2 De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden. Deze beleidsprioriteit wordt als volgt gespecificeerd: de gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert; inzet op de bevordering van e- inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid; inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied; inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen. Jeugd 1 De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin. Gemeenten en de VGC moeten minstens: het particulier jeugdwerk ondersteunen; ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien; voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie, al dan niet door subsidiëring. 2 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. Minimaal een van de volgende aspecten komt hierbij aan bod: de wijze waarop de gemeente jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; de wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd. Sport 1 het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid; 2 het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking; 3 het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; 4 het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

50 2. WERKWIJZE OPMAAK STRATEGISCH MEERJARENPLAN In 2012 werd binnen het kader van de nieuwe beheers en beleidscyclus door de verschillende diensten nagedacht over de doelstellingenstructuur binnen de organisatie. Er werd de bewuste keuze gemaakt om alle in te zetten middelen te koppelen aan doelstellingen. Dit geeft het college en de gemeenteraad de kans om een totaalbeeld te vormen over de werking en de doelstellingen binnen het bestuur, in plaats van het inzetten op een aantal specifieke doelstellingen. Het uitgangspunt voor het opstellen van doelstellingen, actieplannen en acties was het huidige budget en de huidige werking van de diensten. Deze werd omgezet in doelstellingen als basis voor het budget In de loop van 2013 werden de BBC structuur en de organisatiestructuur zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Per beleidsdomein werd (met uitzondering voor het beleidsdomein algemeen bestuur) 1 doelstelling opgesteld en 1 team voorzien in de organisatie. Dit met als doel om de doelstellingen op een zo efficiënt mogelijk manier te realiseren. Het huidige beleid wordt opgesteld in een tijd van beperkte financiële ruimte waarin op alle niveau s wordt nagedacht over het kostenbewust investeren en het efficiënt inzetten van personeel meer doen met minder personeel. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

51 3. OMGEVINGSANALYSE Een omgevingsanalyse is een gemeenschappelijke analyse van relevante thema s, domeinen, aanwezige en te verwachten maatschappelijke trends, naar zowel de brede als de directe omgeving waarbinnen het beleid zich afspeelt. De omgevingsanalyse voor Stekene werd opgesteld in samenwerking met Deloitte en is in zijn geheel terug te vinden hierna. In de omgevingsanalyse wordt een onderscheid tussen de interne omgevingsanalyse en de externe omgevingsanalyse gemaakt. De omgevingsanalyse wordt per domein afgerond met een SWOT-analyse, dat is enerzijds een samenvatting van de externe en de interne omgevingsanalyse en anderzijds een aanzet tot het formuleren van visie, doelstellingen en acties. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

52 4. MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN DE GEMEENTE 4.1. MISSIE Op lokaal vlak bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid 4.2. VISIE Stekene doet dit door: Het verzekeren van burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden Als landelijke gemeente met sterke demografische groei een dynamisch beleid te voeren Dicht bij de mensen een professionele dienstverlening te verstrekken Zich te profileren als een van nature actieve gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen Hoe wil Stekene zich concreet profileren naar de inwoners, ondernemers of bezoekers van de gemeente; welke accenten worden gelegd? Stekene is een parelsnoer van leefkernen Stekene is een gezonde plek om te wonen Stekene is een gemeente waar altijd wat te beleven valt Stekene is een knus en bruisend handelscentrum Stekene is een toeristische ontdekplek : Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Stekene is meer dan één dorpskern, het vormt een parelsnoer van verschillende leef kernen. Ze hangen intens samen, maar hebben elk hun specifieke eigenheid. De leefkernen zijn bijzonder actief: er zijn adviesraden, wijkkermissen, feestcomités, evenementen en andere belevingsactiviteiten. Ze zijn gezellig, gezinsvriendelijk, levendig en staan open voor participatie. Stekene wil uitdragen dat het een gezonde plek om wonen is. De groene omgeving maar ook de gastvrijheid draagt daartoe bij. Stekene is een ideaal woonoord. Een plek waar het goed is om op te groeien, te wonen en te genieten. Stekene bruist! De gemeente biedt een zeer gevarieerd aanbod aan verfrissende en verrassende activiteiten... op vlak van cultuur, sport, ontspanning, natuur en handels- en buurtactiviteiten. Stekene staat als handelscentrum stevig op haar eigen benen. De Stekenaar hoeft niet naar andere steden of gemeenten in de buurt: alle grootwarenhuizen van enige naam of faam hebben een vestiging in Stekene. Er is een interessant lokaal handelscentrum en ook de wekelijkse markt is een belangrijke voltreffer. Het groene en rustige karakter van Stekene trekt aan! Er valt veel te ontdekken voor wandelaars en fietsers. Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

53 4.3. WAARDEN Welke waarden stellen we voorop voor onze gemeente en zijn inwoners? Enthousiast Betrokken Jong Joviaal Dynamisch Onafhankelijk De Stekenaar is bruisend en dynamisch. Hij zit nooit stil en is met plezier bezig. De Stekenaar is betrokken in het verenigingsleven en de wijkwerking. Hij is sociaal en er heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Stekene evolueert en speelt in op tendensen. De Stekenaar is met alles mee. Stekene kan voor alles op zichzelf terugvallen. Ook de medewerkers van het gemeentebestuur van Stekene dragen als ambassadeurs van de gemeente bovenstaande waarden uit. Daarnaast staan ook volgende waarden centraal in de Stekense dienstverlening: Klachtgericht Betrokken en kwalitatief handelen Professioneel Open Wij benaderen klanten als een volwaardige partner en staan open voor hun klachten en feedback. Wij stellen ons samen met anderen borg voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Wij committeren ons aan hoge standaarden bij de uitoefening van ons werk en onze voortdurende ontwikkeling. Wij hechten belang aan transparante communicatie en leggen maatschappelijke verantwoording af over onze activiteiten. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

54 5. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012, 12 beleidsdoelstellingen bepaald waarvan 9 prioritaire doelstellingen. Het onderscheid tussen prioritaire doelstellingen en de overige doelstellingen is relevant voor het interpreteren van de verschillende rapporten die zowel bij het strategische meerjarenplan als bij het budget 2014 worden gegenereerd. Over prioritaire doelstellingen wordt expliciet en in detail gerapporteerd aan de gemeenteraad, bij de overige doelstellingen is dit niet het geval. Deze komen alleen in hun totaal tot uiting in de verschillende documenten. De 9 doelstellingen die gericht zijn naar onze klanten werden bestempeld als prioritair, de 3 andere doelstellingen die de interne werking van het bestuur omvatten werden aanzien als overige doelstellingen. Prioritair/overig Nr. Omschrijving doelstelling beleid Overig De gemeente zorgt voor een correct beheer van de financiële middelen. Overig De gemeente streeft naar een efficiënte dienstverlening door het optimaal faciliteren van de gemeentelijke diensten. Prioritair De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Overig De gemeente streeft naar een transparante werking van de politieke organen. Prioritair De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Prioritair De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Prioritair De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Prioritair De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme. Prioritair De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte. Prioritair De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod. Prioritair De gemeente organiseert kwalitatief hoogstaand gemeentelijk onderwijs, met als doel het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes Prioritair De gemeente wil elke burger de toegang op het recht op een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

55 6. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE INTERNE ORGANISATIE 6.1. ORGANOGRAM Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

56 6.2. OVERZICHT PERSONEELSBESTAND (SCHEMA TM1) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel Niveau A Niveau B Niveau C 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Niveau D 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Niveau E Gesco 43,5 41, ,5 36,5 35,5 34,5 34,5 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 11,5 11,5 11 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 TOTAAL 123,5 120, ,5 108,5 106,5 104,5 104,5 Niveau A Niveau B Niveau C 44,5 44,5 44,5 44,5 43,5 43,5 43,5 43,5 Niveau D 34,5 31,5 30,5 27,5 27,5 26,5 25,5 25,5 Niveau E 13,5 13,5 13 9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 TOTAAL 123,5 120, ,5 108,5 106,5 104,5 104,5 Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

57 6.3. OVERZICHT BUDGETHOUDERS Er wordt binnen het gemeentebestuur geen budgethouderschap toegepast zoals voorzien in artikel 158 van het gemeentedecreet. Er is één hoofdbudgethouder namelijk het college van burgemeester en schepenen. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

58 6.4. BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN Er werden een aantal wijzingen doorgevoerd tov van budget Het beleidsdomein 060 werd gewijzigd naar Ruimte, wonen en groen in plaats van Ruimte wonen en energie. Het beleidsdomein 080 werd gewijzigd naar Burgerzaken, leren en onderwijs in plaats van Leren en onderwijs BD BD_naam BV BV_naam BI BI_naam 010 Algemeen bestuur 0100 Politieke organen Politieke organen 0110 Secretariaat Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelszaken Loopbaanontwikkeling 0113 Archief Archief BD BD_naam BV BV_naam BI BI_naam 0115 Welzijn op het werk Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten Overige algemene diensten Beleids- en organisatieopvolging Communicatie Facility Managementteam ICT Totaal Mobiliteit en Wegen 0200 Wegen Wegen 0210 Openbaar vervoer Openbaar vervoer Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

59 0220 Parkeren Parkeren 0290 Overige mobiliteit en verkeer Overige mobiliteit en verkeer 0640 Elektriciteitsvoorziening Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening Gasvoorziening 0670 Straatverlichting Straatverlichting 0690 Overige nutsvoorzieningen Overige nutsvoorzieningen Totaal Natuur en Milieu 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging Overige vermindering van milieuverontreiniging 0340 Aankoop en inrichting van natuur, groen en bos Aankoop en inrichting van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie Klimaat en energie 0390 Overige milieubescherming Overige milieubescherming 0470 Dierenbescherming Dierenbescherming Totaal Veiligheid 0400 Politiediensten Politiediensten 0410 Brandweer Brandweer 0430 Civiele bescherming Civiele bescherming 0440 Overige hulpdiensten Overige hulpdiensten 0450 Rechtspleging Rechtspleging 0480 Bestuurlijke preventie Bestuurlijke preventie Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

60 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490 Totaal 040 Lokale economie, toerisme en 050 werk 0500 Handel en middenstand Handel en middenstand 0510 Nijverheid Nijverheid 0520 Toerisme - onthaal en promotie Toerisme - onthaal en promotie 0521 Toerisme - sectorondersteuning Toerisme - sectorondersteuning 0522 Toerisme - infrastructuur Toerisme - infrastructuur 0529 Overige activiteiten inzake toerisme Overige activiteiten inzake toerisme 0530 Land-, tuin en bosbouw Land-, tuin en bosbouw 0540 Visvangst Visvangst 0550 Werkgelegenheid Werkgelegenheid 0590 Overige economische zaken Overige economische zaken Totaal Ruimte, wonen en groen 0600 Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling 0629 Overig woonbeleid Overig woonbeleid 0680 Groene ruimte Groene ruimte 0930 Sociale huisvesting Sociale huisvesting 0990 Begraafplaatsen Begraafplaatsen Totaal Cultuur, sport en vrije tijd 0150 Internationale relaties Internationale relaties 0703 Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum 0709 Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden

61 0711 Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie 0712 Festivals Festivals 0719 Overige evenementen Overige evenementen Logistieke ondersteuning 0720 Monumentenzorg Monumentenzorg 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport Sport 0750 Jeugd Jeugd 0790 Erediensten Erediensten - algemeen Eredienst Heilig Kruis Stekene Eredienst Sint Jacobus Kemzeke Eredienst OLV onbevlekt ontvangen Klein-Sinaai Eredienst OLV van bijstand Hellestraat Eredienst Sint Philippus en Jacobus Koewacht Totaal Burgerzaken, leren en onderwijs 0130 Administratieve dienstverlening Burgerzaken 0800 Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Gewoon kleuteronderwijs Gewoon basisonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Academie voor woord, muziek en dans Academie van schone kunsten 0830 Centra voor volwassenonderwijs Centra voor volwassenonderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht Middagtoezicht 0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

62 0874 Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer 0879 Andere voordelen Andere voordelen Taallessen 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0899 Schoonmaak scholen Schoonmaak scholen Totaal Gezin, welzijn en gezondheid 0160 Hulp aan het buitenland Hulp aan het buitenland 0900 Sociale bijstand Sociale bijstand 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Gezinshulp Gezinshulp 0944 Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning 0945 Kinderopvang Kinderopvang 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980 Sociale geneeskunde Sociale geneeskunde Totaal 090 Algemene overdrachten tussen de Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke ALGFIN Algemene financiering 0010 bestuurlijke niveaus niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare 0040 schuld Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Totaal ALGFIN Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

63 Wijzigingen Door het ministerieel besluit van 26 november 2012 werd een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de benaming en invulling van de beleidsvelden. Deze wijzigingen worden hier verder niet toegelicht. Er werden in functie van organisatorische wijzigingen een aantal beleidsvelden veranderd van beleidsdomein. Deze zijn hieronder terug te vinden. Nr Beleidsveld Oud domein Nieuw domein Motivatie 0640 Elektriciteitsvoorziening ifv organisatiestructuur 0650 Gasvoorziening ifv organisatiestructuur 0670 Straatverlichting ifv organisatiestructuur 0690 Overige nutsvoorzieningen ifv organisatiestructuur 0470 Dierenbescherming ifv organisatiestructuur 0930 Sociale huisvesting ifv organisatiestructuur 0990 Begraafplaatsen ifv organisatiestructuur 0150 Internationale relaties ifv organisatiestructuur 0130 Administratieve dienstverlening ifv organisatiestructuur 0160 Hulp aan het buitenland ifv organisatiestructuur Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

64 7. FINANCIËLE RISICO S Hieronder vindt u de verschillende financiële risico s waarmee het gemeentebestuur kan worden geconfronteerd. Beleggingen Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan die enig risico vertonen. De beschikbare liquide middelen worden enkel belegd op spaarrekeningen en termijnrekeningen. Deze producten bieden een volledige kapitaalsgarantie en een vooraf gekend rendement. Het bestuur heeft ook rekeningen bij verschillende financiële instellingen waardoor ook het instellingsrisico beperkt wordt. Kredieten Het renterisico bij kredieten bestaat uit het variabel karakter van de rentevoet op het moment van herziening. De rentevoet zal dan aangepast worden aan de op de herzieningsdatum geldende tarieven, verhoogd met een marge voor de kredietverlener. Dit renterisico ligt bij de gemeente Stekene bijzonder laag gezien 99,93% van de kredietportefeuille een vaste rentevoet heeft. De enkele kredieten met een variabele rentevoet hebben op 1/1/2014 een nog openstaande schuld van minder dan euro. Deze verwaarloosbare kredieten zullen herzien worden vanaf het derde kwartaal 2014 tot het tweede kwartaal Gezien het weinig aantal kredieten en de beperkte openstaande schuld is dit financieel risico nihil. Een niet te onderschatten risico echter is de evolutie van de totale kredietportefeuille. De totale portefeuille blijft in dit meerjarenplan gelijk, er is geen stijging van de netto-periodieke leningsuitgaven tussen 2014 en Belangrijk is dat er ook geen onmiddellijke afbouw mogelijk is als alle projecten uitgevoerd zullen worden zoals gepland. Deze jaarlijks hoge leningsuitgaven zorgen ervoor dat een groot financieel draagvlak nodig is om een positieve autofinancieringsmarge te kunnen bereiken. Volgens de voorgelegde meerjarenplanning is een positieve autofinancieringsmarge bereikt in Een constante opvolging van dit evenwicht is vereist en de druk op de exploitatiekredieten blijft bestaan. Liquiditeitsrisico Het gemeentebestuur dient ten allen tijde haar financiële verplichtingen na te kunnen komen. Deze verplichtingen bestaan uit de gewone facturatie maar ook uit de leningsuitgaven (aflossingen en intresten), de personeelsuitgaven (wedde + alle patronale lasten) en btw-verplichtingen. Deze dienen allen zonder uitstel maandelijks betaald te worden. Het is daarom noodzakelijk een voldoende grote buffer aan liquiditeiten aan te houden teneinde zonder kortetermijnkredieten de verplichtingen te kunnen voldoen. Het bestuur zal tijdig de grote kohierbelastingen opstellen en de aanslagbiljetten versturen. Dit zorgt ervoor dat liquiditeiten tijdig ontvangen worden en dat deze ingezet kunnen worden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Debiteurenrisico De financieel beheerder volgt de vorderingen van de gemeente proactief, accuraat en snel op. Zowel fiscale als niet-fiscale vorderingen krijgen de nodige aandacht en de gepaste maatregelen tot invordering worden genomen. Dit alles binnen de wettelijke mogelijkheden van het ambt van de financieel beheerder. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

65 Het dient duidelijk te zijn dat de gemeente Stekene weinig invloed heeft op de vorderingen die ze heeft bij andere hogere overheden, zowel wat betreft haar fiscale vorderingen (personenbelasting, onroerende voorheffing), als haar niet-fiscale vorderingen (subsidies). Vertraging van de inkohiering kan leiden tot minontvangsten en wijziging van de gebudgetteerde financiële evenwichten. Constante opvolging Naast de hierboven omschreven risico s zal in de volgende jaren een constante monitoring nodig zijn van de verschillende deelbudgetten. Zowel uitgaven als ontvangsten moeten worden opgevolgd zodat bij eventuele meeruitgaven of minontvangsten tijdig ingegrepen kan worden om financiële risico s te vermijden. Dit financieel risico zou kunnen leiden tot het niet bereiken van een structureel financieel evenwicht in 2019, de zogenaamde autofinancieringsmarge. Gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten zullen nauwkeurig worden vergeleken met rekeningcijfers zodat regelmatig bijgestuurd kan worden. Overzicht van de lopende waarborgen Situatie op 31/12/2012 Omschrijving Belanghebbende Kredietverlener Bedrag Gewaarborgde lening OCMW Belfius Gewaarborgde lening Miwa Belfius Gewaarborgde lening Fingem BNP Paribas Fortis Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

66 8. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Situatie op 31/12/2012 Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

67 9. FISCALITEIT a) Per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) % 1500 opcentiemen % 1500 opcentiemen % 1500 opcentiemen % 1500 opcentiemen % 1500 opcentiemen % 1500 opcentiemen b) verwijzing naar publicatie eigen belastingreglementen zie erratum, pagina 2 c) overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen tijdens de looptijd van het meerjarenplan nihil Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

68 d) overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

69 10. DE FINANCIËLE SCHULDEN Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , ,31 B. Nieuwe leningen , , , , , ,00 C. Periodieke aflossingen , , , , , ,22 D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,09 F. Intresten , , , , , ,05 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , , ,27 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

70 11. PARAMETERS EN UITGANGSPUNTEN MEERJARENPLAN In deze toelichting worden de parameters, uitgangspunten en veronderstellingen besproken die gebruikt zijn bij de opmaak van het meerjarenplan Het gaat dan over indexen, realisatiegraden, bedragen, Deze nota behandelt de verschillende elementen van de deelbudgetten en u kan ze samen lezen met schema M2 Staat van het financieel evenwicht en/of het meerjarenplan op A3-formaat achteraan deze bundel. EXPLOITATIEUITGAVEN PERSONEELSKOST Het personeelsbudget is gebaseerd op de bezetting van 2014 en doorgetrokken tot en met Er wordt rekening gehouden met een indexering van 2% voor de verhoging van de weddes door anciënniteit en voor de structurele indexering van de weddes. Er wordt ook apart rekening gehouden met de verhoogde patronale bijdragen op de pensioenen van statutairen. Deze stijgen van 41,96% in 2013 naar 49,46% in De natuurlijke afvloeiingen, met name pensioneringen, worden verrekend in het pensioenjaar en de jaren daarna. Deze cijfers vindt u terug in de lijn natuurlijke afvloeiingen. Een overzicht van het personeelsbestand vindt u in schema TM1, onderdeel van de toelichting. Op basis van historische gegevens houden we in de jaren rekening met een realisatiegraad 1 van 99% op het personeelsbudget van de statutairen en met een realisatiegraad van 97% bij contractuelen, gesco s en de diverse personeelskosten. Voor het budget van 2014 werd geen rekening gehouden met een realisatiegraad en werd 100% van het benodigde krediet ingeschreven. WERKINGSKOSTEN Het budget voor diverse werkingskosten van goederen en diensten (60/61) en andere operationele uitgaven (640/7) is gebaseerd op de gegevens van 2014 en houdt voor 2015 rekening met nog enkele besparingen. Deze besparingen konden in 2014 nog niet ten volle ingeschreven worden gezien bepaalde opdrachten al gegund waren. Er wordt geen groeivoet toegepast op deze budgetten, noch houden we rekening met een realisatiegraad. OVERDRACHTEN Deze overdrachten zijn een resultaat van onderhandeling enerzijds en het financieel in evenwicht krijgen/houden van het meerjarenplan van het andere bestuur anderzijds. De overdracht naar het OCMW groeit jaarlijks met 2%, er is wel een vermindering van euro ter compensatie voor het onmiddellijke behoud van de historisch opgebouwde reserve. Deze reserve bedroeg op 31/12/ euro. 1 We houden hierbij rekening met de instructies vermeld in omzendbrief BB 2013/8 inzake de veralgemeende invoering van de beleids-en beheerscyclus van 18/10/2013. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

71 De lokale politiezone ontvangt in 2014 een dotatie die 10% lager is dan 2013, nadien stijgt de dotatie jaarlijks met 3,5% De overdracht aan de afvalintercommunale Miwa is gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Deze bijdrage is in 2014 gedaald en stijgt nadien terug jaarlijks. De bijdrage voor het reconversieplan (ong euro) valt weg vanaf De bijdrage aan de operationele prezone van de Brandweer is voorlopig op euro gehouden. Deze bijdrage zal wellicht nog wijzigen in functie van de brandweerhervorming. Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om deze overdracht correcter te ramen. De bijdrage in de exploitatie van de erediensten is gebaseerd op de ingediende meerjarenplannen van de verschillende erediensten. De inhoud van de verschillende subsidies en premies kan u terugvinden in de lijst per beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies. Deze vindt u terug in het budget FINANCIËLE KOSTEN De financiële kosten bestaan in hoofdzaak uit intresten op leningen, al dan niet bestaande, en in mindere mate uit diverse financiële kosten. De intresten van de bestaande leningen zijn gebaseerd op lopende contracten en staan vast. De op te nemen leningen zijn gesimuleerd met een looptijd van 20 jaar (vaste annuïteiten) aan een vaste rentevoet van 4,10%. EXPLOITATIEONTVANGSTEN PRESTATIES De saneringsverplichting (BOT: bijzondere bijdrage voor opvang en transport van afvalwater) wordt zoals de voorbije jaren geraamd op jaarlijks euro Op de ontvangsten uit de werking wordt rekening gehouden met een jaarlijkse index van 1%. De andere operationele ontvangsten bestaan voornamelijk uit de persoonlijke bijdrage van de werknemers op de maaltijdcheques, deze ontvangst wordt jaarlijks geïndexeerd met 1% OVERDRACHTEN Fiscale ontvangsten De aanvullende personenbelasting voor 2014 is gebaseerd op de raming ontvangen van de FOD Financiën. De ontvangst voor 2014 is uitzonderlijk hoger omdat de inkohiering van 2013 trager verloopt dan verwacht. Dit betekent dat we in 2013 minder inkomsten zullen ontvangen, deze zullen gecompenseerd worden in Vanaf 2015 houden we rekening met een groeivoet van 2%, mede door de verwachte netto-aangroei van de Stekense bevolking door verschillende nieuwe verkavelingen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op de ontvangen ramingen van de Vlaamse Belastingdienst. Ook hier houden we om dezelfde reden als hierboven rekening met een groeivoet van 2%. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

72 De diverse andere belastingen is geen groei toegekend, er werd wel rekening gehouden met de tariefverhoging van de weekendverblijven en de nieuwe belasting op reclamedrukwerk. Andere overdrachten Deze overdrachten bestaan uit toelagen/subsidies die we ontvangen van andere overheden, zoals het Gemeentefonds, gesco-premies en sectorale premies. De ramingen voor het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de gegevens ontvangen van ABB Vlaanderen. De andere subsidies zijn stabiel ingeschat voor de volgende jaren. SCHULDONTVANGSTEN Schuldontvangsten bestaan voornamelijk uit dividenden van deelnemingen in verschillende entiteiten. Vooral Intergem en Fingem keren een belangrijk dividend uit aan hun aandeelhouders. Deze ontvangsten zijn stabiel ingeschreven voor de volgende jaren. De intresten op beleggingen met eigen liquide middelen zijn verminderd gezien er minder kapitaal is om te beleggen. De historische reserve wordt immers eerst gebruikt om investeringsprojecten te financieren, op die manier hoeven er geen nieuwe leningen opgenomen te worden en daalt de financiële kost. Dit heeft een positief resultaat op het exploitatiesaldo. INVESTERINGSBUDGET De details van het investeringsbudget vindt u in de verschillende investeringsenveloppes en in het A3-overzicht met alle investeringen U vindt er zowel de uitgaven terug, alsook de ontvangsten. Deze laatste kunnen afkomstig zijn uit ontvangen subsidies of desinvesteringen. In de investeringsuitgaven staan de investeringssubsidies voor de erediensten apart vermeld. LIQUIDITEITENBUDGET Het liquiditeitenbudget bestaat in ons geval enkel uit nieuw op te nemen leningen en de kapitaalaflossingen van terug te betalen leningen. Gezien nieuwe leningen ook nieuwe kapitaalaflossingen genereren werden de aflossingen van deze nieuwe leningen apart vermeld. De simulatieparameters gebruikt voor de nieuwe leningen vindt u hierboven. RESULTATEN Het budgettaire resultaat van het boekjaar is de optelsom van het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het liquiditeitensaldo van het betrokken jaar. Bij dit jaarresultaat wordt het gecumuleerde resultaat uit de vorige boekjaren bijgeteld om tot het gecumuleerd budgettair resultaat of resultaat op kasbasis te komen. Dit resultaat op kasbasis dient jaarlijks positief te zijn en voldoende groot om aan alle liquiditeitsverplichtingen te voldoen. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

73 De autofinancieringsmarge dient in 2019 positief te zijn en wordt bereikt door een voldoende groot financieel draagvlak te creëren zodat de netto-periodieke leningsuitgaven gefinancierd kunnen worden. Gemeente Stekene Meerjarenplan Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code: Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

74 Overzicht van het verbintenissenkrediet + transactiekrediet van de geplande investeringen, aangevuld met beleidsdomein en -item + actie en investeringsenveloppe. Transactiekrediet - uitgaven Transactiekrediet - ontvangsten Nr Beleidsdomein Nr veld Beleidsveld Actienummer Omschrijving project IE Verbintenis Algemeen Bestuur Communicatie 01001/09/502 Aankoop informatieborden voor het gemeentehuis en , ,00 de bibliotheek 010 Algemeen Bestuur ICT 01001/02/501 Uitbreiden TV en wifi voor de veiligheidscel , ,00 (noodplanning) 010 Algemeen Bestuur ICT 01001/02/502 Vervangen van de firewall , , Algemeen Bestuur ICT 01001/02/503 Voorzien extra opslagcapaciteit op de servers , , Algemeen Bestuur ICT 01001/02/504 Aankoop van nieuwe telefooncentrale i.s.m. OCMW , , Algemeen Bestuur ICT 01001/02/505 Vervangen servers , , Algemeen Bestuur Communicatie 01001/09/503 Aankoop digitale informatieborden voor in de , ,00 verschillende leefkernen 010 Algemeen Bestuur ICT 01001/02/506 Aankoop projectiescherm voor ceremonie- en , ,00 raadzaal + vormingslokaal sporthal Totaal , , , , , Algemeen Bestuur Inrichten gemeentehuis ikv nieuw , , Communicatie 01001/09/504 dienstverleningsconcept Totaal , , Algemeen Bestuur Facility 01001/06/002 Beheren gemeentelijk meubilair , , , , , , , , Algemeen Bestuur ICT 01001/02/001 Beheren hardware , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , Algemeen Bestuur Facility 01001/08/501 Slopen zomerhuis , , Algemeen Bestuur Facility 01001/08/502 Luchtgordijn inkom gemeentehuis , , Algemeen Bestuur Facility 01001/08/503 Voegwerk koetshuis , ,00 - Totaal , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/508 Aanleg kruispunt Koebrugstraat / Kasteelstraat / , ,00 Pannenhuisstraat en taludversteviging Totaal , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/509 Wegen en rioleringswerken afkoppelingsproject waterlopen centrum Stekene (Kerkstraat, Marktplein, enz ) ism Aquafin , , , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/510 Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens Sint- Niklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/511 Aanleggen fietspaden Stekenestraat, Nieuwstraat en Vlasrootstraat Totaal , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , Mobiliteit en wegen Electriciteitsvoorzieni 02001/06/003 Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Intergem 020 Mobiliteit en wegen Communicatievoorzie 02001/06/002 Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen , , , , , , ,00 bekabeling Telenet 020 Mobiliteit en wegen Watervoorziening 02001/07/001 Onderhouden waterleidingsnet , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/512 Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden , , , , , , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/513 Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen , , , , , , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/514 Buitengewone herstellingswerken aan wegen- en , , , , , , ,00 rioleringsinfrastructuur Totaal , , , , , , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/515 Herstellen en openstellen van wegel Kemelstraat en , ,00 Boswegel Totaal , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/001 Onderhouden wegen en fietspaden , , Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/005 Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden , ,00 - (Potaarde) 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/006 Buitengewone herstellingswerken aan , ,00 - wegeninfrastructuur 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/007 Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en , ,00 - realisatie rooilijnen 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/503 Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten , , ,00 archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/504 Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase , ,00 - (Varenstraat) 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/505 Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken , ,00 - OCMW-site (gemeentelijk aandeel) 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/506 Organiseren ijzelbestrijding (aankoop sneeuwschuif , ,00 - voor fietspaden) 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/507 Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en , , ,00 500,00 laadkraan ter vervanging van Renault (16j 020 Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/999 Wegen - Formulier T - Buitengewone dienst , , , , Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit en 02001/01/ , ,00 - Mobiliteit - Formulier T - Herziening mobiliteitsplan 020 Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit en Verkeerssignalisatie nieuwe verkeersinfrastructuur , ,00 - (OCMW, Komiezenstraat, Varenstraat, zone tonnagebeperking) en invoeren zoneregeling Sint /02/509 Gillis-Waas Totaal , , , ,00 500,

75 Transactiekrediet - uitgaven Transactiekrediet - ontvangsten Nr Beleidsdomein Nr veld Beleidsveld Actienummer Omschrijving project IE Verbintenis Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/504 Rioleringswerken Vennestraat , , ,00 Totaal , , , Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/505 Rioleringswerken Bormte (Dorpsstraat - Kastelenhof) , , , , ,00 ism Aquafin Totaal , , , , , Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/506 Rioleringswerken Kemzekestraat - ontwerp , ,00 Totaal , , Natuur en milieu Overig afvalbeheer 03001/09/501 Aankopen afvalbakken hondenpoep , , Natuur en milieu Overig afvalbeheer 03001/09/502 Aankopen afvalbakken zwerfvuil , , Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/501 Rioleringswerken Bormte (gemeentelijk aandeel , ,00 - verkaveling binnengronden) saldo 030 Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/502 Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke , , ,00 - zone (incl. ontwerpkosten) 030 Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/503 Plaatsen van IBA's (riopact takenpakket) , , , Natuur en milieu Beheer van regen- en 03001/06/999 Afvalwater - Formulier T - Buitengewone dienst , , Natuur en milieu Verminderen van de m03001/10/501 Aankopen van twee sonometers , , Natuur en milieu Verminderen van de m03001/04/ , ,00 - Voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen Totaal , , , , Veiligheid Brandweer 04001/03/508 Buitengewoon onderhoud brandweermateriaal , , ,00 Totaal , , , Veiligheid Brandweer 04001/03/509 Aankoop van 2 tablets voor in de brandweerauto's , , Veiligheid Brandweer 04001/03/510 Aankoop dubbelas aanhangwagen , , Veiligheid Brandweer 04001/03/511 Vervanging 2 electrogeengroepen en dompelpompen , ,00 Totaal , , , Veiligheid Overige verrichtingen Installeren trap/toegang naar fitnessruimte in , , /01/501 veiligheidsgebouw 040 Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/502 Aankoop technisch materieel brandweer , , ,00 (persluchtflessen) 040 Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/503 Airco Brandweer , , Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/504 Aankoop autopomp , , Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/505 Aankoop commandovoertuig , , , Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/506 Aankoop warmtebeeldcamera , , , Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/507 Aankoop nieuwe radio's , , , Veiligheid Overige verrichtingen 04001/03/599 Verkoop vaste activa , ,00 Totaal , , , Lokale economie, toerism Toerisme 05001/05/504 Investeringssubsidie Comité Grot O.L.V. van de , , , , , , ,00 Fietsers Totaal , , , , , , , Lokale economie, toerism Toerisme - infrastruct 05001/05/505 Bestemmen en inrichten domein Zomerhuis , , ,00 Totaal , , , Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkeling 06001/06/505 Verfraaien van de dorpskern Stekene - studie , ,00 Totaal , , Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkeling 06001/06/506 Herbestemmen ex-pastoorswoningsite Kemzeke en/of realiseren nieuwe ruimtelijke bestemming op basis van te herziene BPA Centrum Kemzeke - studie , , Ruimte, wonen en groen Begraafplaatsen 06001/09/501 Bouwen lijkenhuisje kerkhof Hellestraat / bidhuisje Hellestraat Totaal , , , ,00 Totaal , , Ruimte, wonen en groen Stads- en plattelandso06001/06/996 RUP - Formulier T - Bosdorp , , Ruimte, wonen en groen Stads- en plattelandso06001/06/997 RUP - Formulier T - Stationsomg. Klein-Sinaai , , Ruimte, wonen en groen Stads- en plattelandso06001/06/998 RUP - Formulier T - Lokaal sportpark , , Ruimte, wonen en groen Stads- en plattelandso06001/06/999 RUP - Formulier T - RUP Kemzeke Oost , , Ruimte, wonen en groen Straatverlichting 06001/05/002 Jaarlijks plaatsen van energiebesparende openbare , ,00 - verlichting (Quickscan Eandis) 060 Ruimte, wonen en groen Parken en plantsoene 06001/01/002 Onderhouden parken en plantsoenen , , Ruimte, wonen en groen Parken en plantsoene 06001/01/501 Aankoop lichte vrachtwagen , , Ruimte, wonen en groen Parken en plantsoene 06001/01/001 Aanplanten van straatbomen Ruimte, wonen en groen Parken en plantsoene Inrichten van parken en plantsoenen (aankoop /01/001 zitbanken + picknicktafels) 060 Ruimte, wonen en groen Overige nutsvoorzieni 06001/08/501 Uitbreiden bekabeling vanaf wagenpark naar ocmw , ,00 - diensten (Pauwel Hauweplein) 060 Ruimte, wonen en groen Overige nutsvoorzieni 06001/08/001 Aanpassingen waterleiding , , Ruimte, wonen en groen Overige nutsvoorzieni 06001/08/ , ,00 - Ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen OV-net Vogelzangstraat en Trompstraat 060 Ruimte, wonen en groen Overige nutsvoorzieni 06001/08/003 Aanpassing bekabeling Telenet Totaal , , Cultuur, sport en vrije tijd Openbare bibliotheke 07001/08/502 Installatie zelfuitleeninfrastructuur via RFID , , Cultuur, sport en vrije tijd Openbare bibliotheke 07001/08/503 Aankoop nieuwe verwarmingsketel voor bibliotheek , , Cultuur, sport en vrije tijd Openbare bibliotheke 07001/08/504 Betaalbaar investeren binnen de centrumzone voor een nieuwe bibliotheek en polyvalente zaal - studie Totaal , , , ,00 Totaal , ,

76 Transactiekrediet - uitgaven Transactiekrediet - ontvangsten Nr Beleidsdomein Nr veld Beleidsveld Actienummer Omschrijving project IE Verbintenis Cultuur, sport en vrije tijd Overig kunst- en cultu 07001/10/503 Herstel kunstwerken ( Reynaertbeelden ) , , Cultuur, sport en vrije tijd Overig kunst- en cultu 07001/10/504 Restauratie grenspaal , ,00 Totaal , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/505 Ondersteunen nieuwbouwproject Avanti , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/506 Plaatsen sportvloer turnzaal Kemzeke , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/507 Aanleg Finse piste en petanqueterreinen rond de , ,00 nieuwe sporthal 070 Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/508 Installeren systeem elektronische toegang sporthal , ,00 Kemzeke 070 Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/509 Plaatsen drainage A-terrein KVV Klauwaerts Kemzeke , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/510 Realiseren multifunctioneel buitensportveld voor centrumzone + skatepark Totaal , , , , ,00 Totaal , , Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/504 Aankoop materiaal voor jeugd (uitleendienst) , , , , , , , Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/501 Investeringssubsidies aan verenigingen voor , , , , , , ,00 jeugdwerkinfrastructuur Totaal , , , , , , , Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/002 Inrichten en onderhouden van speelterreinen , , , ,00 Totaal , , , , Cultuur, sport en vrije tijd Erediensten - algemee07001/12/506 Slopen en herbouwen van tuinmuur pastorij Stekene , ,00 Totaal Enveloppe bevat ook de investeringssubsidies , , voor de erediensten, zie onderaan. 070 Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/501 Uitbreiding gemeentelijke sporthal Stekene , , , Cultuur, sport en vrije tijd Logistiek 07001/11/501 Vrachtwagen Logistiek (vervanging DAF - 21j) , , , Cultuur, sport en vrije tijd Monumentenzorg 07001/10/501 Restauratie oorlogsmonumenten , , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/06/501 Aankoop sportmateriaal voor kleuters , ,00 - (scholenproject) 070 Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/001 Onderhouden sportinfrastructuur , , Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/ Aankoop chalet voor schutters Stekene (zomerhuis) cfr. investeringssubsidies 070 Cultuur, sport en vrije tijd Sport 07001/07/504 Heraanleg sintelbaan atletiekpiste , , Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/003 Organiseren en onderhouden van publieke ruimte , ,00 - voor de jeugd 070 Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/503 Realiseren speelbos (grond 25, saldo , , , ,00 inrichtingswerken) 070 Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/504 Aankoop materiaal specifiek voor jeugd , ,00 - (uitleendienst) 070 Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/505 Inrichten lokalen sporthal voor kinderopvang en , , ,00 - speelpleinwerking 070 Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/506 Inrichten jeugdlokaal De Cramme binnen huidige , , ,00 - sporthal 070 Cultuur, sport en vrije tijd Jeugd 07001/04/001 Organiseren speelpleinwerking (Riebedebie) , ,00 - Totaal , , , , , , Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/502 Aankoop van een muurbord met notenbalken voor ,00-500,00 klas AMV 080 Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/503 Aankoop van een pianostoel ,00-100, Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/504 Aankoop van geluidsinstallatie voor klas AMC , , Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/505 Aankoop meubeltje voor bergen geluidsinstallatiecomponenten ,00-300, Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/501 Aankoop muziekinstrumenten , , , , Burgerzaken, Leren en on Deeltijds kunstonderw 08001/03/506 Aankoop van een beamer voor klas AMC ,00-500,00 Totaal , , , , Burgerzaken, Leren en on Kleuteronderwijs 08001/01/502 Aankoop van twee picknicktafels voor de kleuterspeelplaats ,00-700, Burgerzaken, Leren en on Lager onderwijs 08001/02/501 Aankoop digitale schoolborden + PC's , , Burgerzaken, Leren en on Kleuteronderwijs 08001/01/503 Heraanleggen van de kleuterspeelplaats Reynaerdijn , , Burgerzaken, Leren en on Lager onderwijs 08001/02/504 Vervangen ramen voorgevel schoolgebouw Reynaerdijn , , Burgerzaken, Leren en on deeltijds kunstonderw 08001/03/507 Inrichting kunstacademie kloostersite Kerkstraat , ,00 Totaal , , Totaal , , Burgerzaken, Leren en on Gewoon kleuteronder 08001/01/501 Overdekken speelplaats De Paal , , Burgerzaken, Leren en on Gewoon lager onderw08001/02/501 Aankoop digitale schoolborden + PC's , , Burgerzaken, Leren en on Gewoon lager onderw08001/02/503 Aankoop van schoolmeubilair , ,00 - Totaal , , Gezin, welzijn en gezondh Begraafplaatsen 09001/01/502 Uitbreiden kerkhof Stekene (urnenveld) , ,00 - Totaal , , ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonder m 01001/07/505 Rationalisering en optimalisering gemeentelijk , ,00 patrimonium Totaal , , ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonder m 01001/07/506 Grondinnemingen voor wegenwerken en realisatie rooilijnen + evt. archeologisch onderzoek , , , , , , ,00

77 Transactiekrediet - uitgaven Transactiekrediet - ontvangsten Nr Beleidsdomein Nr veld Beleidsveld Actienummer Omschrijving project IE Verbintenis Totaal , , , , , , , ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonder m 01001/07/501 Uitbreiding ambachtelijke zone (fase 3) , , , ,00 ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonder m , , /07/502 Grondinnemingen uitbreiding ambachtelijke zone ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonder m 01001/07/503 Inkoop sociale kavel , , ,00 Totaal , , , , , T Totaal bruto-investeringen , , , , , , , , , , , T Totaal netto-investeringen (uitgave-ontvangst) , , , , , , , ,00 Investeringssubsidies erediensten 070 Cultuur, sport en vrije tijd Eredienst Heilig Kruis 07001/12/501 Investeringssubsidie kerkfabriek Heilig Kruis , , , , Cultuur, sport en vrije tijd 07001/12/502 Investeringssubsidie kerkfabriek Sint-Jacobus , , , Eredienst Sint Jacobus Kemzeke , Cultuur, sport en vrije tijd 07001/12/503 Investeringssubsidie kerkfabriek Onbevlekt Ontvangen , , Eredienst OLV onbevle Klein-Sinaai , Cultuur, sport en vrije tijd 07001/12/504 Investeringssubsidie kerkfabriek OLV van Bijstand Eredienst OLV van bijs Hellestraat , Cultuur, sport en vrije tijd 07001/12/505 Investeringssubsidie kerkfabriek Filippus & Jacobus , Eredienst Sint Philippu Koewacht ,33 T Totaal bruto-investeringen , , , , , T Totaal netto-investeringen (uitgave-ontvangst) , , , , , ,00 - Alle investeringen T Totaal bruto-investeringen , , , , , , , , , , , T Totaal netto-investeringen (uitgave-ontvangst) , , , , , , , ,

78 Deze versie van het meerjarenplan is informatief en heeft tot doel een snel inzicht te verschaffen in de verschillende deelbudgetten van de gemeente. De cijfers kunnen, door afrondingsverschillen, licht afwijken van de officiële rapporten. De officiële cijfers vindt u in schema M2 'De staat van het financiële evenwicht'. Meerjarenplan I.A EXPLOITATIEUITGAVEN Realisatie Budget Budget Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Personeelskost (62) Politiek personeel 1, Vastbenoemden 0, Contractuelen 0, Gesco's 0, Vrijwillige brandweer 1, Onderwijs 1, Diverse personeelskosten 0, Natuurlijke afvloeiingen Werkingskost Goederen en diensten (60/61) 1, Andere operationele uitgaven (640/7) 1, Overdrachten Ocmw 1, compensatie rekening 13 ( euro) Politie 1, Miwa 1, Brandweer 1, Kerkbesturen (incl. Koewacht) 1, Subsidies en premies 1, Bijkomende overdrachten (nieuw) Financiële kosten Intresten bestaande bankleningen 1, Intresten prefinancieringslening 1, Overige financiële kosten 1, Intrest nieuwe leningen I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN Budget Budget Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prestaties Saneringsverplichting (BOT) 1, Ontvangsten uit de werking 1, Andere operationele ontvangsten 1, Aanpassing +/ Overdrachten Fiscale ontvangsten Personenbelasting 1, Opcentiemen 1, Algemene gemeentebelasting 1, Motorrijtuigen 1, Tweede verblijven 1, Bedrijvenbelasting 1, Drukwerk 1, Andere 1, Andere overdrachten Gemeentefonds 1, Aanvullende dotatie via gemeentefonds (afschaffing Elia) 1, Lonen onderwijzend personeel (idem uitgave) 1, Gesco premies 1, Toelage bibliotheek 1, Toelagen onderwijs 1, Toelagen jeugd 1, Toelagen sport 1, Toelagen milieu 1, Toelagen cultuur 1, Andere 1, Aanpassing +/ Schuldontvangsten Intresten uit beleggingen 1, Dividenden Intergem 1, Dividenden Fingem 1, Andere 1, Aanpassing +/ A. Exploitatieuitgaven B. Exploitatieontvangsten Exploitatiesaldo (B-A) II. INVESTERINGSBUDGET A. Uitgaven Projecten ( ): , Investeringssubsidies erediensten (incl. Koewacht) 1, Investeringssubsidies anderen 1, B. Ontvangsten Investeringssubsidies 1, Andere 1, Investeringssaldo (B-A) III. LIQUIDITEITENBUDGET A. Uitgaven Kapitaal bankleningen 1, Kapitaal prefinancieringslening 1, Kapitaal nieuwe leningen B. Ontvangsten Op te nemen leningen 1, Andere 1, Liquiditeitensaldo (B-A) IV. BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR V. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR VI. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

79 Omgevingsanalyse Stekene

80 Inhoud INHOUD INLEIDING BBC OPMAAK VAN EEN OMGEVINGSANALYSE Omgevingsanalyse in de bredere beleidsplanning Op de schouders van de voorgangers Externe omgevingsanalyse, interne omgevingsanalyse, SWOT-analyse Trends koppelen aan beleidsdomeinen Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen Werken in stappen Cijfers van Stekene vergelijken met MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN STEKENE Missie Visie Waarden...14 DEEL 1. STEKENE: HET DORP, ZIJN BEVOLKING, ZIJN GEBRUIKERS EN BEZOEKERS STEKENE. HET DORP SITUERING NATUURLIJKE STRUCTUUR NEDERZETTINGSSTRUCTUUR AGRARISCHE STRUCTUUR BEDRIJVIGHEID VERKEERSSTRUCTUUR STEKENE: BEVOLKING EVOLUTIE EN AANGROEI VAN DE BEVOLKING Aantal inwoners Aangroei NATIONALITEIT LEEFTIJDSVERDELING EN BEVOLKINGSRATIO S Leeftijdsverdeling Bevolkingsratio s AANTAL EN SAMENSTELLING HUISHOUDENS Evolutie aantal huishoudens Huishoudens naar aantal leden Burgerlijke staat SOCIO-ECONOMISCH EN FISCAAL PROFIEL VAN DE BEVOLKING Beroepsactiviteit Fiscaal STEKENE: GEBRUIKERS EN BEZOEKERS SCHOOL PENDELARBEID TOERISME DOORGAAND VERKEER...33 DEEL 2. EXTERNE OMGEVINGSANALYSE MOBILITEIT EN WEGEN WEGEN Aantal km verharde weg Auto s...35 Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

81 5.1.3 Wegencategorisering Langzame netwerken MOBILITEIT Ruimtelijke plannen Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Zwaar verkeer Parkeerbeleid AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN NATUUR EN MILIEU NATUUR Natuur Bos Landschap Openbaar Groen MILIEU Afval Milieuverantwoord productgebruik Water Hinder Energie Mobiliteit (luchtverontreiniging door verkeer) Bodem Landbouw AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN VEILIGHEID ALGEMENE GEGEVENS IN VERBAND MET MISDRIJVEN Registratie van misdrijven Niet criminele feiten Jeugdbescherming POLITIE Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene Zonaal veiligheidsplan BRANDWEER DIENST VEILIGHEID EN MOBILITEIT Preventie Verkeer Veiligheid AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN LOKALE ECONOMIE, WERK EN TOERISME DE ACTIEVE BEVOLKING IN STEKENE Evolutie van de actieve bevolking Werkend, werkzoekend en niet-beroepsactief De werkende Stekenaar Werkloosheid De niet-beroepsactieven LOKALE ECONOMIE De ondernemingen en de jobcreatie in Stekene De werkgelegenheid in Stekene De landbouwsector in Stekene De wekelijkse zaterdagmarkt trekt veel volk naar Stekene centrum, met invloed op de horeca en handelspanden. De quartaire sector in Stekene TOERISME Recreatief gebruik van de open ruimte...78 Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

82 8.3.2 Verblijfsrecreatie Uitdagingen en kansen Focus voorbije beleidsperiode AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN RUIMTE, WONEN EN ENERGIE RUIMTE WONEN Woonpatrimonium Kopen, bouwen en huren Sociaal wonen Campings en weekendverblijven EVOLUTIE WOONBEHOEFTEN AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD CULTUUR Verenigingen en voorzieningen Focus cultuur voorbije beleidsperiode SPORT EN VRIJE TIJD JEUGD AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN LEREN EN ONDERWIJS DE SCHOOLGAANDE JEUGD EN AANBOD SCHOLEN Wonen of school lopen Aanbod scholen in Stekene SCHOOLPENDEL: IN- EN UITSTROOM VAN LEERLINGEN Basisschool SECUNDAIR ONDERWIJS AANDACHTSPUNTEN Schoolse vertraging Te verwachten evolutie van de schoolgaande jeugd AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN GEZIN, WELZIJN EN GEZONDHEID DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN UITDAGINGEN Toename van de bevolking en huishoudens Evolutie van de leeftijdsverdeling Evolutie van de gezinssamenstelling Demografische uitdagingen BABY S EN PEUTERS SCHOOLGAANDE JEUGD ACTIEVE BEVOLKING OUDEREN Evolutie van bevolkingsgroep Diensten en voorzieningen SOCIALE DOELGROEPEN Personen met een beperking Personen met zorgbehoeften (Kans)armoede AANZET SWOT: TRENDS, KANSEN, UITDAGINGEN DEEL 3. INTERNE OMGEVINGSANALYSE FINANCIËLE SITUATIE GEMEENTE: UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GEWONE DIENST Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

83 Uitgaven gewone dienst Ontvangsten gewone dienst GEMEENTE: INVESTERINGEN GEMEENTE: SCHULD OCMW Middelen OCMW uit gemeentefonds en gemeentelijk budget Schuld OCMW DOELMATIGE DIENSTVERLENING GEMEENTE STEKENE ALS WERKGEVER De nieuwe rechtspositieregeling Het personeelsbestand is nog geen afspiegeling van de maatschappij Vergrijzing onder Stekense ambtenaren en de pensioneringsproblematiek Besparing en het effect op het personeelsbestand Over de concurrentiepositie als werkgever REGIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING REGIONALE SAMENWERKING Inleiding Bestuurlijke verrommeling op intermediair niveau? Stekene in diverse gebiedsindelingen Lijst van regionale en intergemeentelijke structuren Aanzet SWOT: sterkten en zwakten INTERNATIONALE SAMENWERKING EGTS Linieland van Waas en Hulst Internationale dorpsraad Koewacht Uitwisseling met La Bastide D Armagnac Grensoverschrijdende samenwerking rond de Staats-Spaanse Linies Aanzet SWOT: sterkten en zwakten BIJLAGEN BIJLAGEN INVENTARIS VAN DOCUMENTEN LIJSTEN Lijst van figuren Lijst van tabellen BIBLIOGRAFIE Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

84 1 INLEIDING 1.1 BBC Het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn past de regels van de lokale beleidsvoering ingrijpend aan. De centrale termen van het besluit zijn beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, meerjarenplannen en jaarlijks budget. In het kader van BBC moet er een meerjarenplan en een budget worden opgemaakt. Het meerjarenplan bevat twee grote delen, die een weerspiegeling zijn van de filosofie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Enerzijds is er een meer inhoudelijk deel, waarin de beleidsdoelstellingen terug te vinden zijn, anderzijds is er een meer financieel deel, waarin de financiële vertaling van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen terug te vinden is. Deze delen hebben respectievelijk de naam strategische nota en financiële nota. Het meerjarenplan moet een omgevingsanalyse bevatten. Een uitgangspunt van de BBC is te komen tot één geïntegreerd systeem van beleidsvoering. Dat is een lovenswaardig uitgangspunt. Het maken van (maar) één algemene omgevingsanalyses klinkt als muziek in de oren, maar hoe begin je daar aan hoe breng je er structuur in? Beleidsdomeinen In BBC worden de beleidsrapporten opgedeeld op basis van beleidsdomeinen, die zijn opgedeeld in beleidsvelden en beleidsitems. Figuur 1 Opdeling in BBC in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems. Vrije keuze BELEIDSDOMEIN Indeling Vlaanderen BELEIDSVELD BELEIDSVELD BELEIDSVELD Vrije keuze Beleidsitem Beleidsitem Beleidsitem Beleidsitem Beleidsitem Vlaanderen wil een globaal overzicht krijgen over de doelstellingen van de lokale en provinciale overheden en heeft daarom een gemeenschappelijke structuur gemaakt waarlangs alle lokale en provinciale overheden rapporteren. Die gemeenschappelijke structuur is de functionele indeling in beleidsvelden. Gezien in BBC ook het financiële systeem gekoppeld is aan die velden zullen alle lokale en provinciale overheden hun financiële registratiesysteem op eenzelfde manier functioneel gaan indelen. Beleidsvelden zijn een verzameling van producten, activiteiten en middelen die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. In totaal zijn er momenteel 149 beleidsvelden. Deze beleidsvelden dienen verplicht door alle besturen te worden gebruikt, maar dat betekent niet dat elk bestuur elk beleidsveld moet gebruiken. Beleidsvelden worden gegroepeerd tot beleidsdomeinen. Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Het lokale bestuur bepaalt de wijze waarop de beleidsdomeinen samengesteld worden uit de beleidsvelden. Er is nog een derde niveau ter beschikking: de beleidsitems. Beleidsitems zijn een verdere onderverdeling van de beleidsvelden. De besturen kunnen vrij de beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems. Meerdere beleidsitems kunnen deel kunnen uitmaken van één beleidsveld, maar één beleidsitem mag maar tot één beleidsveld behoren. Beleidsdomeinen Stekene In Stekene koos de gemeente voor de volgende beleidsdomeinen: ALG Algemene financiering Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

85 010 Algemeen bestuur 020 Mobiliteit en wegen 030 Natuur en milieu 040 Veiligheid 050 Lokale economie, toerisme en werk 060 Ruimte, wonen en energie 070 Cultuur, sport en vrije tijd 080 Leren en onderwijs 090 Gezin, welzijn en gezondheid Het OCMW koos voor de volgende beleidsdomeinen: 1 Algemene Financiering 2 Algemeen bestuur 3 Sociale dienstverlening 4 Wonen 1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse Omgevingsanalyse in de bredere beleidsplanning Theoretisch doorloopt men bij de opmaak van een beleidsplan de volgende stappen: 1. Analyse van de (bestaande en toekomstige) toestand 2. Visie en vertaling van visie in strategische en operationele doelstellingen 3. Actieprogramma 4. Evaluatie en bijsturing Deze stappen zijn richtinggevend en belangrijk in hun samenhang. Te dikwijls verloopt een beleidsplanning evenwel louter top down: men ontwikkelt een visie (en een missie) en vertaalt die dan in doelstellingen en vervolgens in acties. Het is belangrijk om een proces van beleidsplanning tezelfdertijd top down en bottom up te laten verlopen. Reeds bestaande acties kunnen (bottom up) mee inspireren voor het uitwerken van doelstellingen en leveren input voor het formuleren van visie en missie. Door het beleidsplan te laten aansluiten op de reeds bestaande activiteiten en plannen krijgt het ook een breder draagvlak. Het formuleren van een overstijgende visie en missie (top down) zal dan weer inspirerend en corrigerend werken bij de uitwerking van doelstellingen en de opmaak van een actieprogramma. De planning van beleid moet met de voeten stevig in de grond staan. Daarom is het noodzakelijk een goed zicht te hebben op de bestaande toestand. Naast aandacht voor de bestaande toestand moet er ook in de toekomst worden gekeken: welke prognoses kunnen we nu al maken en op welke trends zullen we moeten inspelen. Deze analyses vinden een neerslag in de opmaak van een omgevingsanalyse Op de schouders van de voorgangers Er zijn al heel wat omgevingsanalyses in omloop. Ook andere besturen en instanties (Provincie Oost- Vlaanderen, diverse Agentschappen, Studiedienst Vlaamse Regering, ) maken van en voor de gemeenten omgevingsanalyses. Het blijft een absolute aanrader gebruik te maken van hetgeen al beschikbaar is. Om een goede aansluiting te vinden bij andere plannen en sectoren maakten we daarom een inventaris op van wat er vandaag in de gemeente allemaal al bestaat aan plannen en voornemens. Wat staat er in de verschillende beleidsnota s en plannen van het lokaal bestuur? Is er een bestuursakkoord of zijn er andere relevante politieke teksten? Zijn er momenteel belangrijke plannen of plannen van andere besturen? Uit het beschikbare aanbod werd een selectie gemaakt, werden gegevens geactualiseerd en ontbrekende gegevens opgezocht. In bijlage is de inventaris opgenomen van geraadpleegde plannen, analyses en werken Externe omgevingsanalyse, interne omgevingsanalyse, SWOT-analyse Bij het opmaken van een omgevingsanalyse maakt men veelal een onderscheid tussen de interne omgevingsanalyse en de externe omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse kan men afronden met een SWOT-analyse, Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

86 dat is enerzijds een samenvatting van de externe en de interne omgevingsanalyse en anderzijds een aanzet tot het formuleren van visie, doelstellingen en acties. Externe omgevingsanalyse Bij de externe omgevingsanalyse zal men de externe omgeving, waar men minder grip op heeft, onderzoeken, althans de elementen die relevant kunnen zijn voor het beleid van de gemeente. Een extern omgevingsonderzoek biedt een algemene blik op wat er in een ruimer perspectief gebeurt en wat mogelijk een weerslag kan hebben op het leven in de gemeente. Voor het extern omgevingsonderzoek denken we bijvoorbeeld aan DESTEP (Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke) ontwikkelingen zoals: Demografische ontwikkelingen en prognoses (vergrijzing, vergroening, externe en interne migratie, gezinsverdunning, diversiteit gezinstypes, flexibiliteit van de gezinnen,.). Sociale factoren (maatschappelijke tweedeling, armoede, multiculturele, verhoudingen tussen generaties, ), meer nadruk op preventie en gezond leven, vermaatschappelijking van de zorg, Toenemende aandacht voor veiligheid (sociale veiligheid, verkeersveiligheid, objectieve en subjectieve veiligheid) Toenemende aandacht voor energieverbruik en duurzaamheid (sociaal, economisch, ecologisch) Politieke factoren (van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad, wantrouwen in de instituties, roep om transparantie en participatie) De externe omgevingsanalyse helpt om aan te tonen welke informatie relevant is voor de interne omgevingsanalyse en om elementen uit de interne omgevingsanalyse beter te situeren en te duiden. De externe omgevingsanalyse hebben we gestructureerd aan de hand van de beleidsdomeinen zoals die door de gemeente Stekene in het kader van BBC worden gehanteerd. Interne omgevingsanalyse De interne omgevingsanalyse richt zich op de interne omgeving, de situering van de gemeente, het gemeentelijk apparaat, de lokale actoren, enz. Het betreft aspecten waar het beleid (in meer of mindere mate) vat op heeft. Het gaat om een doorlichting waarbij men gegevens verzamelt over verschillende aspecten die betrekking hebben op het leven in de gemeente, en dit - indien mogelijk - tot op niveau van de verschillende deelgemeenten en wijken. Voor de interne omgevingsanalyse denken we zeker aan: Een algemene situering en kenmerken van de gemeente Gemeentelijke apparaat (gemeente, OCMW, ) Formele en informele initiatieven in de gemeente Werking en voorzieningen van relevante actoren Beschikbare beleidsinstrumenten. SWOT-analyse Met een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats) of een Sterkte-Zwakte analyse kan men op een geordende en samenvattende wijze de resultaten weergegeven van de interne en externe omgevingsanalyse. Een SWOT-analyse vormt tevens een goede overgang tussen de omgevingsanalyse en de strategische beleidsplanning (visie, doelstellingen, acties). Figuur 2 Schematische voorstelling van een SWOT-analyse. Kansen Externe analyse Uitdagingen Interne analyse Sterkten SWOT Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

87 Zwakten De synthese van de externe omgevingsanalyse geeft men in de SWOT weer als: Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen zijn de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan de gemeente onderhevig is. Het gaat om algemene trends en maatschappelijke ontwikkelingen op politiek, economisch, demografisch, sociaal, en fysisch vlak. Hier gaat het om de externe elementen (externe omgevingsanalyse) die men zelf niet in de hand heeft De synthese van de interne omgevingsanalyse geeft men in de SWOT weer als: Sterkten en zwakten De sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van het bestuur, de organisatie, bewoners, of de omgeving. Waar is het lokale bestuur sterk in of juist niet? Welke zijn de financiële mogelijkheden en beperkingen? Welke zijn de organisatorische sterkten en zwakten van het gemeentelijk apparaat? Welke zijn de managementbekwaamheden? Op welke beleidsdomeinen zijn de resultaten goed en op welke ondermaats? Voor welke doelgroepen hebben we een adequaat beleid en een goede medewerking, en waar is dit net niet het geval? enz. Het gaat om interne elementen (interne omgevingsanalyse). Elementen die men zelf in de hand heeft of waarop men toch kan ingrijpen. De SWOT-analyse kan men enerzijds zien als de besluitende synthese van de omgevingsanalyse en anderzijds als de aanzet van de strategische beleidsplanning. Bij de strategische beleidsplanning komt het er vooral op aan om in te gaan op de kansen die aansluiten bij de eigen sterkten en de eigen identiteit. Keuzes die niet aansluiten bij die identiteit zijn te mijden. Uitdagingen dienen in de mate van het mogelijke vermeden, gekanaliseerd en proactief beantwoord te worden. Eigen zwakten kunnen in het licht van voorliggende kansen of uitdagingen worden aangepakt. Figuur 3 De relatie tussen kansen en uitdagingen in beleidsdomeinen en sterkten en zwakte van diensten Beleidsdomein X Beleidsdomein Y Beleidsdomein Z Kansen Uitdagingen Kansen Uitdagingen Kansen Uitdagingen - Kans - Kans - Uitdaging - Uitdaging - Kans - Kans - Uitdaging - Uitdaging - Kans - Kans - Uitdaging - Uitdaging Dienst 1 Dienst 2 Dienst 3 Dienst 4 - Sterkte - Sterkte - Zwakte - Zwakte - Sterkte - Sterkte - Zwakte - Zwakte - Sterkte - Sterkte - Zwakte - Zwakte - Sterkte - Sterkte - Zwakte - Zwakte Trends koppelen aan beleidsdomeinen In het kader van deze omgevingsanalyse proberen we zoveel als mogelijk trends en beleidsdomeinen aan elkaar te koppelen en daaruit besluiten te trekken voor de gemeentelijke dienstverlening. Figuur 4 Koppeling van trends aan beleidsdomeinen Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

88 TRENDS BELEIDSDOMEINEN ALG Algemene financiering 010 Algemeen bestuur Demografisch 020 Mobiliteit en wegen Economisch 030 Natuur en milieu Sociaal 040 Veiligheid Technologisch 050 Lokale economie, toerisme, werk Duurzaamheid 060 Ruimte, wonen en energie Politiek 070 Cultuur, sport en vrije tijd Globalisering - lokalisering 080 Leren en onderwijs 090 Gezin, welzijn en gezondheid Onze dienstverlening Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen In een omgevingsanalyse kijkt men ook naar de toekomst. Welke maatschappelijke ontwikkelingen (trends) zijn (nu-later) voelbaar in Stekene? Wat zal er de volgende jaren en binnen 20 jaar anders zijn? Welke invloed heeft dat op onze doelgroepen en op onze dienstverlening? Wat zijn mogelijke antwoorden? Het is nuttig om in deze trends een zekere structuur te brengen. Figuur 5 Schematisch overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen en trends Aspecten Demografisch Sociaal Technologisch Duurzaamheid Economisch Politiek Ontwikkelingen en trends Vergrijzing (Vitale ouderen - Consumptie Zorg) Vergroening (Kinderen Jongeren Spanningen tussen generaties / Consumptie Voorzieningen - Inspraak Gezinnen (Huishoudverdunning / Flexibele gezinnen nieuwe huishoudvormen) Dreigende tweedeling (Armoede versus graaicultuur / Mensen die niet meekunnen) Meer welzijn in plaat van zorg (Preventie, focus op gezondheid, wellness / Vermaatschappelijking van de zorg, thuiszorg) (On) veiligheid (Onveiligheidsgevoel (verkeer, sociaal) / Producten, diensten moeten veilig zijn) Alomtegenwoordige communicatie (Wireless, netwerken, databanken, sociale media / Altijd bereikbaar en toegang tot data) Nieuwe apparaten en materialen (Voortdurend nieuwe mogelijkheden / Aangepast aan eigen wensen) Van consumer naar prosumer (Men produceert zelf meer (foto, teksten, web, ) / Men wil/kan zelf aan de slag gaan) Duurzaam en milieubewustheid (Wonen, werken, consumeren / Milieu en groen) Andere mobiliteit (Verkeerscongestie als probleem / Multimodaal verkeer) Energiebewust (Energiezuiniger / Andere energie) Ethisch ondernemen (Respect voor klanten en personeel / Ethische productie) Snelheid versus onthaasten (Geen wachttijden, sneller, geen rompslomp / Klanten willen service, advies, gemak) Het nieuwe werken (Langer werken, flexibele loopbanen/werkvormen / Levenslang leren, combinatie werk en gezin) Wantrouwen instituties (Wantrouwen politiek, gerecht, administraties / Opkomst rechten/plichten verhaal) Verhouding burger-overheid (Transparantie, informatie, participatie / Nieuwe inspraakvormen Schaalproblematiek (Toekomst kleine gemeenten? / Burgers willen gehoord worden) Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

89 Globalisering en lokalisering Werken in stappen Globalisering (De wereld wordt een dorp / Wereldwijde verhoudingen evolueren) Multiculturele samenleving (Migratie onomkeerbaar / Diversiteit wordt belangrijk) Lokalisering decentrale beweging (Toenemend belang lokaal bestuur, eigenheid wijken / Zelforganisatie, samen doen, eigen initiatief) Hieronder geven we de stappen weer die werden gemaakt bij de opmaak van de voorliggende omgevingsanalyse. Figuur 6 Stappen in de opbouw van de omgevingsanalyse Reeds vroeger ontwikkeld en beschikbaar Functionele structuur budget (beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems) en inventaris van producten Aanzet van missie, visie en strategische doelstellingen Programma's politieke partijen, bestuursakkoord Bevraging bij de diensten - werksessie met management Inventaris van bruikbare documenten voor opmaak omgevingsanalyse Beschikbare en gewenste gegevens mbt doelgroepen en gebruikersgroepen Is er behoefte aan bepaalde cijfers en/of indicatoren voor sturing of evaluatie van de dienst Welke trends stelt men vast en wat zijn de (toekomstige ) maatschappelijke uitdagingen? Draftontwerpvan omgevingsanalyse Inhoud: Algemene situering van de gemeente en zijn bewoners, Externe omgevingsanalyse, Interne omgevingsanalyse) Gestructureerd per beleidsdomein Geïnspireerd op ontwerp van functionele structuur (beleidsdomeinen), Beschikbare beleidsdocumenten, Bevraging bij de diensten, Externe voorbeelden (Stadmonitor, VRIND, DESTEP,...), Databestanden (Lokale statistieken, SVR,...) Draftontwerp van SWOT en eerste koppeling naar missie/visie en doelstellingen Terugkoppeling naar en aanvullingen van diensten, management en politiek (werksessie en besprekingen) Ontwerp van omgevingsanalyse en ontwerp van SWOT Terugkoppeling ontwerp omgevingsanalyse en SWOT Redigeren omgevingsanalyse en SWOT Verdere uitwerking missie/visie/doelstellingen en koppeling aan actieplannen Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

90 1.2.7 Cijfers van Stekene vergelijken met Voor het situeren van de eigen gemeente is het interessant om cijfers in de omgevingsanalyse te kunnen vergelijken (situeren). De cijfers worden dan geplaatst naast de gemiddelden in Vlaanderen, Provincie, Arrondissement of clusters van vergelijkbare gemeenten. Er bestaan enkele clusters van te vergelijken gemeenten. Belfius-indeling van gemeenten In de indeling van Belfius (voorheen Dexia) worden de gemeenten ingedeeld in 16 clusters. 1. Grote stad en regionale stad (6 gemeenten) 2. Regionale stad (8 gemeenten) 3. Middelgrote stad (24 gemeenten) 4. Stad of agglomeratiegemeente met industrieel karakter (8 gemeenten 5. Kustgemeente (8 gemeenten) 6. Woongemeente in de stadsrand (27 gemeenten) 7. Agglomeratiegemeente met tertiaire activiteit (17 gemeenten) 8. Residentiële randgemeente met hoge inkomens (14 gemeenten) 9. Sterk verstedelijkte gemeente met lage inkomens (21 gemeenten) 10. Verstedelijkte plattelandsgemeente met industriële activiteit en demografische groei (12 gemeenten) 11. Landelijke en agrarische gemeente met industriële activiteit (20 gemeenten) 12. Woongemeente in landelijke zones (25 gemeenten) 13. Weinig verstedelijkte gemeente met demografische achteruitgang (21 gemeenten) 14. Landelijke gemeente of verstedelijkte plattelandsgemeente met sterke demografische groei (37 gemeenten) 15. Erg landelijke gemeente met sterke vergrijzing (33 gemeenten) 16. Kleine agrarische gemeente (27 gemeenten) Figuur 7 Dexia (Belfius)-indeling van de gemeenten. (Lokale Statistieken) Stekene wordt ondergebracht in de cluster landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei. Deze categorisering heeft als bijzonderste kenmerken : Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

91 Overwegend landelijk Een lage centrumfunctie Een gemiddelde bevolking tussen en inwoners Een lage vergrijzingfactor in vergelijking met de andere uit de regio Een sterke demografische evolutie zowel in de natuurlijke als in de migratiecomponent Geconfronteerd met een aanzienlijke groei van de bebouwde oppervlakte en van het aantal woningen Het inkomensniveau van de bevolking ligt gemiddeld iets lager dan het regionale gemiddelde De tertiaire sector is vrij zwak Probleem met deze indeling is dat in deze cluster vooral Limburgse en Kempense gemeenten terug te vinden zijn. VRIND-classificatie Daarom werd geopteerd om voor vergelijkingen met andere gemeenten gebruik te maken van de VRINDclassificatie. De VRIND-classificatie gaat om een ruimtelijke indeling waarbij de gemeenten worden ingedeeld op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd. Dat leidt tot de volgende clusters: 1. Centrumsteden 2. Grootstedelijke rand 3. Grootsteden 4. Klein-stedelijk provinciaal 5. Overgangsgebied 6. Platteland 7. Regionaal stedelijke rand 8. Stedelijk gebied rond Brussel 9. Structuur-ondersteunende steden Hier wordt Stekene ondergebracht in de cluster overgangsgebied. In deze cluster bevinden zich ook heel wat gemeenten uit Oost-Vlaanderen. Figuur 8 Indeling van gemeenten volgens Vrind-classificatie (Lokale Statistieken) Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

92 1.3 Missie, visie en waarden van Stekene In Stekene is al werk gemaakt van het uitwerken van missie, visie en waarden Missie Op lokaal vlak bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied Visie Stekene doet dit door: Het verzekeren van burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden Als landelijke gemeente met sterke demografische groei een dynamisch beleid te voeren Dicht bij de mensen een professionele dienstverlening te verstrekken Zich te profileren als een van nature actieve gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen Hoe wil Stekene zich concreet profileren naar de inwoners, ondernemers of bezoekers van de gemeente; welke accenten worden gelegd? 1. Stekene is een parelsnoer van leefkernen Stekene is meer dan één dorpskern, het vormt een parelsnoer van verschillende leef kernen. Ze hangen intens samen, maar hebben elk hun specifieke eigenheid. De leef kernen zijn bijzonder actief: er zijn adviesraden, wijkkermissen, feest comités, evenementen en andere belevingsactiviteiten. Ze zijn gezellig, gezinsvriendelijk, levendig en staan open voor participatie. 2. Stekene is een gezonde plek om te wonen Stekene wil uitdragen dat het een gezonde plek om wonen is. De groene omgeving maar ook de gastvrijheid draagt daartoe bij. Stekene is een ideaal woonoord. Een plek waar het goed is om op te groeien, te wonen en te genieten. 3. Stekene is een gemeente waar altijd wat te beleven valt Stekene bruist! De gemeente biedt een zeer gevarieerd aanbod aan verfrissende en verrassende activiteiten... op vlak van cultuur, sport, ontspanning, natuur en handels- en buurtactiviteiten. 4. Stekene is een knus en bruisend handelscentrum Stekene staat als handelscentrum stevig op haar eigen benen. De Stekenaar hoeft niet naar andere steden of gemeenten in de buurt: alle grootwarenhuizen van enige naam of faam hebben een vestiging in Stekene. Er is een interessant lokaal handelscentrum en ook de wekelijkse markt is een belangrijke voltreffer. 5. Stekene is een toeristische ontdekplek : Het groene en rustige karakter van Stekene trekt aan! Er valt veel te ontdekken voor wandelaars en fietsers Waarden Welke waarden stellen we voorop voor onze gemeente en zijn inwoners? Stekene is: Enthousiast De Stekenaar is bruisend en dynamisch. Hij zit nooit stil en is met plezier bezig. Betrokken De Stekenaar is betrokken in het verenigingsleven en de wijkwerking. Hij is sociaal en er heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

93 Jong Joviaal Dynamisch Stekene evolueert en speelt in op tendensen. De Stekenaar is met alles mee. Onafhankelijk Stekene kan voor alles op zichzelf terugvallen. Ook de medewerkers van het gemeentebestuur van Stekene dragen als ambassadeurs van de gemeente bovenstaande waarden uit. Daarnaast staan ook volgende waarden centraal in de Stekense dienstverlening: Klachtgericht Wij benaderen klanten als een volwaardige partner en staan open voor hun klachten en feedback. Betrokken en handelen kwalitatief Wij stellen ons samen met anderen borg voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Professioneel Wij committeren ons aan hoge standaarden bij de uitoefening van ons werk en onze voortdurende ontwikkeling. Open Wij hechten belang aan transparante communicatie en leggen maatschappelijke verantwoording af over onze activiteiten. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

94 DEEL 1. STEKENE: HET DORP, ZIJN BEVOLKING, ZIJN GEBRUIKERS EN BEZOEKERS Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

95 2 STEKENE. HET DORP 2.1 Situering De gemeente Stekene ligt in de provincie Oost-Vlaanderen in het noorden van het Waasland. Stekene behoort tot het administratief arrondissement Sint-Niklaas. Het kadert binnen het gerechtelijk arrondissement Dendermonde en het gerechtelijk kanton Sint-Niklaas II. Stekene behoort tot het kieskanton Sint-Gillis Waas. Figuur 9 Kaart van Provincie Oost-Vlaanderen, met aanduiding van het arrondissement Sint-Niklaas (donkergrijs) en Stekene (rood) Het betreft een gebied van ha dat ten noorden wordt begrensd door het Nederlandse Axel & Hulst, in het oosten door Sint-Gillis-Waas, in het zuiden door Sint-Niklaas en in het westen door Moerbeke-Waas. De fusiegemeente Stekene bestaat uit twee deelgemeenten: Stekene zelf en Kemzeke. In 1977 werd ook de kern Klein-Sinaai van de voormalige gemeente Sinaai naar Stekene overgebracht. Hierdoor wordt soms gezegd dat de gemeente drie deelgemeenten heeft hoewel formeel Klein-Sinaai geen deelgemeente is daar het nooit zelfstandig geweest is. Stekene bestaat uit de vijf leef kernen Stekene, Kemzeke, Klein-Sinaai, Hellestraat en Koewacht. Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai kunnen alle getypeerd worden als dorpskern. De dorpskern Stekene functioneert als hoofdkern van de gemeente. Stekene ligt op de brede as Gent / Antwerpen. Beide grootsteden zijn voor Stekene sterke aantrekkingspolen op hoger schaalniveau door de aanwezigheid van o.a. hoger onderwijs, zeer uitgebreid winkelaanbod, groot aantal tewerkstellingsplaatsen, Naast Antwerpen en Gent oefenen de buursteden Sint-Niklaas, Lokeren (beide gelegen op de as Gent / Antwerpen) en Hulst ook nog een zekere invloed uit op de gemeente. De aantrekking situeert zich hier voornamelijk op gebied van tewerkstelling, onderwijs en meer gespecialiseerde voorzieningen. De voornaamste economische trekkers in de ruime omgeving zijn alle gekoppeld aan de bovengenoemde stedelijke gebieden: de Waaslandhaven, de Gentse kanaalzone en de regionale bedrijventerreinen rond Lokeren en Sint-Niklaas. Stekene ligt op de kruising van de rijksweg Zeekust-Antwerpen N49 en de provinciale weg Sint-Niklaas-Hulst. De grote verkeersinfrastructuren die van invloed zijn op Stekene zijn de autosnelwegen E34/N49 (Antwerpen/Gentse kanaalzone/kust), de E17 (Antwerpen/Gent/Kortrijk), de provincieweg N403, (E17/E34/Hulst), de spoorlijnen Gent/Antwerpen, Lokeren/Brussel en Sint-Niklaas/Leuven en de stations te Sint-Niklaas en Lokeren. Verkeersknooppunten zoals Sint-Niklaas zorgen voor een hogere dynamiek die ook voelbaar is in de gemeente. 2.2 Natuurlijke structuur Diverse landschappen Stekene bevindt zich op een kruispunt van diversiteiten aan landschappen: De Zeeuws Vlaamse polders gekenmerkt door grote open ruimten en verspreide bewoning. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

96 De Scheldepolders, een relictlandschap met sterke perceptieve contrasten ten gevolge van de ligging aan het Schelde estuarium, het havengebied en gesloten landschappen als het Land van Waas. Stuifzandrug Maldegem Stekene, een gesloten compartimentenlandschap met talrijke boscomplexen waarin veel bebouwing voorkomt. De Moervaartdepressie, gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke populierenbossen en weinig bebouwing. Het straatdorpengebied, gekenmerkt door sterke lintbebouwing, versnipperde bebouwing, diversiteit aan landbouwstructuren. Land van Waas, een entiteit met grote interne differentiatie bepaald door de bodem. De bodemgesteldheid is in de gemeente Stekene relatief homogeen. In het Land van Waas werden vooral zandige materialen afgezet (zand en lemig zand). Rond de dorpskernen van Stekene en Kemzeke worden meer lemige zandgronden aangetroffen. De hoogstgelegen ruggen zijn bedekt door holocene stuifzanden, typisch kalk-loos, zeer droog en humus-arm zand. In de depressie van het Kanaal van Stekene komen voornamelijk klei- en zware kleigronden voor met biogene afzettingen (veen en mergel). Reliëf Het Land van Waas, gemiddeld gelegen op 5 tot 10 meter boven de zeespiegel, vormt een cuesta landschap waarvan het steile front zich in het zuiden in de klei van de formatie van Boom heeft ontwikkeld. De hoogste punten (11,25m) van Stekene zijn de dorpskernen van Stekene en Kemzeke, evenals het gebied ter hoogte van de watertoren die tussen beide deelgemeenten is gelegen. De laagste punten vinden we terug in de depressie van het Kanaal van Stekene, een zeer brede open alluviale vlakte gelegen op een hoogte van amper 3 tot 4 meter boven de zeespiegel. Water Binnen de gemeente Stekene vinden we twee hydrografische bekkens terug, nl. het bekken van de Gentse Kanalen en het bekken van de Beneden-Schelde. Het grootste gedeelte van de gemeente valt onder het bekken van de Gentse Kanalen, de oostelijke flank behoort tot het bekken van de Beneden-Schelde. Voor de waterlopen wordt er een categorisering opgesteld. De waterlopen op het grondgebied van de gemeente Stekene zijn zowel van 1e, 2e als 3e categorie. Daarnaast zijn er ook niet geklasseerde waterlopen die vaak geen naam hebben. De Moervaart in het zuiden van de gemeente wordt als enige te Stekene geklasseerd onder de bevaarbare waterlopen. Het Kanaal van Stekene behoort tot de 1e categorie met een bovenloop in de 2 e categorie. De Watergang van de Hoge landen, de P. van Endensvaart, de Zoute Vaart en de Hamelsevaart behoren tot de tweede categorie. In de gemeente Stekene behoren de gronden in het valleigebied van de depressie van het Kanaal van Stekene en de Moervaartdepressie tot gronden met permanente ondiepe grondwatertafel. Deze is sterk onderhevig aan seizoenschommelingen; in de winter komt deze grondwatertafel zelfs plaatselijk aan het oppervlak. Buiten de valleigebieden ligt de permanente grondwatertafel op grote diepte en beïnvloedt er de oppervlaktelaag niet. Wanneer er echter een weinig doorlatende laag zoals een kleilaag op geringe diepte voorkomt, dan kan zich daarop een tijdelijke watertafel vormen in de winter en lente; deze verdwijnt wel volledig in de herfst- en zomerperiode. De kwetsbaarheid van het winbare grondwater wordt in hoge mate bepaald door de aard en de dikte van de deklagen die zich boven de watervoerende lagen bevinden, door de dikte en de hydraulische eigenschappen van de watervoerende formaties en door de dikte van de onverzadigde zone. De weinig kwetsbare zones bevinden zich in de dorpskernen van Stekene en Kemzeke waar de deklaag bestaat uit zeer slecht doorlatende klei en de watervoerende laag gelegen is in leem- of klei-houdende zanden. De voor grondwater zeer kwetsbare gronden komen voor in het westen (Wullebos en Baggaart) en in het noorden van de gemeente (Nieuwdorp, Kemel en het noordelijk deel van het Stropersbos) evenals in de depressie van het Kanaal van Stekene. Hier bestaat de watervoerende laag uit pleistocene of holocene zanden. 2.3 Nederzettingsstructuur Te Stekene zijn er drie hoofdkernen (Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai), daarnaast nog een aantal gehuchten met een karakter dat wijst op een zekere historisch gegroeide verzelfstandiging, nl. de Hellestraat, Heikant, Nieuwdorp/Koewacht, DeTromp en De Paal en verder nog linten en losse bebouwing. Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai kunnen alle getypeerd worden als dorpskern, maar tussen de kernen zijn er duidelijke verschillen. De grootste concentratie van bebouwing en inwoners doet zich duidelijk voor te Steke- Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

97 ne centrum. Dit kan verder worden doorgetrokken naar de functionaliteit van de kern. De dorpskern Stekene functioneert duidelijk als hoofdkern van de gemeente, gevolgd door Kemzeke, dat meer op zichzelf staat. Klein-Sinaai is ook een kern op zich, maar moet zich voor veel zaken richten naar Stekene centrum. In deze kernen kunnen verschillende types woningen worden onderscheiden. In de oudste gedeelten van de kernen, die meestal het centrum vormen, komen er voornamelijk gesloten bouwtypes voor, hoofdzakelijk laagbouw. Verder van de kern verwijderd is het vaak een mengelmoes van gesloten, half open en open bebouwing al dan niet onder de vorm van woonwijken. Klein-Sinaai is meer een open kern waar er veel minder gesloten bebouwing voorkomt. De kernen Stekene en Kemzeke zijn behoorlijk uitgebouwde zelfvoorzienende leef entiteiten met eigen voorzieningen als onderwijs, handel en diensten, sportterreinen, Een aantal voorzieningen overstijgt het plaatselijk belang (detailhandel, ) en zijn van belang voor de hele gemeente (bibliotheek, gemeentelijke administratie, sporthal, ). Te Klein-Sinaai is het aantal voorzieningen eerder beperkt. Toch bieden de kernen niet alle voorzieningen aan; men moet zich voor meer gespecialiseerde voorzieningen richten naar Sint-Niklaas, Hulst of zelfs Gent en Antwerpen. In alle drie de kernen komen bedrijven voor die verweven liggen met het wonen. Te Stekene is er bovendien een bedrijvenzone gelegen aansluitend bij het oostelijke deel van de kern. Op deze terreinen komen voornamelijk ambachtelijke bedrijven voor. Verder zijn er de gehuchten Hellestraat, Heikant, Nieuwdorp/Koewacht, DeTromp en De Paal. De meeste van deze gehuchten hebben geen geconcentreerd voorkomen, maar eerder een lintvormige structuur. Het voorzieningenniveau is er zeer beperkt. De gemeente Stekene is een van de Vlaamse gemeenten waar zeer veel linten voorkomen die vaak de uitlopers vormen van de kernen. Door de verdere uitbreiding van deze linten groeien een aantal kernen en gehuchten als het ware aan elkaar. De gemeente Stekene wordt naast de woonlinten ook gekenmerkt door heel wat verspreid liggende bebouwing. Men kan de verspreid liggende bebouwing onderverdelen in twee categorieën. De eerste categorie bebouwing zijn voornamelijk kleine clusters van (vergunde) woningen, soms eens een solitaire woning, die gevestigd zijn in het openruimtegebied. De meeste hiervan vallen onder de noemer van de zonevreemde woningen. In deze clusters komen er vaak landbouwbedrijven voor; woningen gelegen bij deze bedrijfsgebouwen zijn niet zonevreemd. De tweede categorie bebouwing heeft reeds een lange tijd voor spanningen gezorgd in de gemeente Stekene. Het betreft de permanent bewoonde weekendverblijven. De gemeente Stekene heeft nog een aantal niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden: te Stekene: ter hoogte van Bosdorp (wordt gedeeltelijk aangesneden) en ter hoogte van de Nieuwstraat en het Kapelledreefje, te Kemzeke: ten westen van de N403 en langsheen de Kemzekestraat te Klein-Sinaai: ter hoogte van de Merlanstraat 2.4 Agrarische structuur Van 4.479ha van Stekene werd in ,5% (3.262ha) als onbebouwd opgenomen in het bodembezettingsbestand. 52 % van de totale oppervlakte werd ingenomen door akkerland en weiland. Dat toont aan dat de landbouw nog belangrijk is in de gemeente. Volgens het gewestplan kreeg 59% van het grondgebied als bestemming agrarisch of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hieruit blijkt dat de landbouwzones samen met de valleigebieden, natuurgebieden en bosgebieden meer dan 75% van de totale oppervlakte innemen. Dit percentage overstijgt het Vlaamse gemiddelde in geringe mate, maar toch zijn er een aantal opvallende verschillen waar te nemen. Het percentage agrarisch gebied ligt in Stekene iets lager dan het Vlaamse gemiddelde terwijl het percentage bosgebied bijna drie keer zoveel is als het Vlaamse gemiddelde; hetzelfde geldt voor de valleigebieden. Doordat de gemeente Stekene op een kruising van verschillende landschapseenheden ligt, komen er verschillende types van landbouwactiviteiten voor: Open landbouwgebied gekenmerkt door akkerbouw, weiland, verspreide bedrijfszetels en weinig andere bebouwing, grote percelen. Een landschappelijk gegeven dat aantrekkelijk is voor recreatief medegebruik. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

98 Landbouw in een specifiek waardevol landschap gekenmerkt door kleine percelen, vaak ingesloten wat aantrekkelijk is voor recreatief medegebruik, belangrijke milieu-, natuur- en landschappelijke waarden Extensieve landbouw in valleigebieden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur op Vlaams niveau, met weinig tot geen bebouwing Intensief gedifferentieerd landbouwgebied gekenmerkt door veel verschillende vormen van landbouw naast elkaar als akkerbouw, weiland, veredelingsbedrijven, tuinbouw in open lucht en glastuinbouw, veelal doorsneden door lintbebouwing, kleine percelen. 2.5 Bedrijvigheid De economische activiteiten te Stekene liggen hoofdzakelijk geconcentreerd te Stekene en Kemzeke. Voor de rest zijn er landbouwbedrijven die verspreid voorkomen en een aantal bedrijven die zonevreemd liggen in het agrarisch gebied, natuurgebied of recreatiegebied. Belangrijk zijn de ingerichte bedrijventerreinen Industriezone en ambachtelijke zone Kleine Akker. Deze twee bedrijventerreinen ter hoogte van Stekene, langsheen de Nieuwstraat en Bettestraat-Zavelstraat, zijn ingetekend op het gewestplan. De ambachtelijke zone ( Kleine Akker ) is tot ontwikkeling gekomen eind jaren 80 begin jaren 90. De industriezone langsheen de Nieuwstraat werd in de jaren 90 voltooid. Het gaat in totaal om een bedrijventerrein van 45 ha waarvan het laatste deel van 5 ha in ontwikkeling is. Naast het bedrijventerrein ter hoogte van de Bettestraat Zavelstraat Nieuwstraat zijn er te Stekene nog heel wat bedrijven die verspreid liggen over de gemeente. Hiertoe behoren tevens de handelszaken en de zelfstandigen. 2.6 Verkeersstructuur De huidige verkeers- en vervoersstructuur kan begrepen worden vanuit zijn historische ontwikkeling. De oorspronkelijke verkeersstructuur was in eerste instantie gericht op het watertransport via het Kanaal van Stekene en de Moervaart. Later heeft dit Kanaal zijn functie als transportas verloren en is de spoorlijn tussen Sint-Gillis-Waas en Wachtebeke opgericht. Ook de wegverbinding tussen Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Wachtebeke en Moerbeke (de dorpskernen gelegen op de stuifzandrug) verbeterde en won aan belang. Daarnaast was er ook de verbinding tussen Sint-Niklaas en Hulst, de huidige N403. Door de komst van de E34 en het wegvallen van de spoorlijn is de verkeers- en vervoersstructuur grondig gewijzigd. Zo is in Stekene het gebied ten noorden van de E34 ontstaan, dat zich onderscheidt van de verschillende deelgebieden ten zuiden van de E34. Bovenlokale verbindingswegen Drie wegen die allen minstens van regionaal belang zijn, doorkruisen de gemeente Stekene. De E34, opgewaardeerd tot autosnelweg, doorkruist de gemeente Stekene van oost naar west. Deze weg is van internationaal belang en verbindt Antwerpen met de haven van Gent en de kust. Voor de gemeenten gelegen langsheen de E34 vervult deze weg tevens een belangrijke ontsluitende functie. De N403 doorkruist de gemeente Stekene ter hoogte van Kemzeke van noord naar zuid. Deze as heeft vooral een verbindende functie op regionaal niveau (verbindt Sint-Niklaas met Hulst en de E34) en loopt verder over het grondgebied van de gemeente Stekene, door de deelgemeente Kemzeke, en van Sint-Gillis-Waas, door de deelgemeente Sint-Pauwels. De interlokale verbindingsas Moerbeke/Klein-Sinaai/Stekene/Drieschouwen/Sint-Gillis-Waas is minder belangrijk dan de N403. Lokale verbindingswegen Op een lager niveau onderscheiden we nog een aantal lokale verbindingsassen tussen de verschillende kernen en gehuchten. Zo verbindt de as Koewacht/Nieuwdorp/Heistraat Stekene met Koewacht (B-NL) en Axel. De as Hellestraat/Nachtegaalstraat verbindt Stekene met Heikant (NL) en Hulst. Bormte/Bormtestraat evenals de Dauwstraat/Regentiestraat/, de Kwakkel en de Vlasrootstraat zijn lokale verbindingswegen tussen Stekene, Kemzeke, Sint-Pauwels en Sinaai. De as Kemzekestraat/Loeverstraat/Aststraat is een verbindingsas tussen het centrum van Kemzeke en Sint-Gillis-Waas. De overige wegen zijn enkel van plaatselijk belang voor Stekene en vormen een fijnmaziger netwerk tussen de lokale en bovenlokale verbindingswegen. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

99 Fietsinfrastructuur In de gemeente Stekene kunnen er drie belangrijke fietsaders worden onderscheiden. 1. Een eerste belangrijke ader vormt het fietsverkeer vanuit Moerbeke en Klein-Sinaai in de richting van het centrum van Stekene. 2. Een tweede ader vormt het fietsverkeer vanuit de noordzijde van de E34 via de Heistraat en de Nachtegaalstraat tot in het centrum. Deze beide aders lopen vanaf het centrum van Stekene verder richting Sint-Niklaas. 3. Tenslotte is er nog een fietsader langsheen de N403 richting Sint-Niklaas. Een belangrijke verwezenlijking voor de (veiligheid) fietsers was de omvorming van de oude spoorwegbermen tot een centrale fietsas Sint-Gillis-Waas/Stekene/Moerbeke die aansluit op de fietsas De Klinge/Sint- Gillis-Waas/Sint-Niklaas. Naast deze fietsas zijn er nog een aantal wegen uitgerust met een fietspad. Het fietsnetwerk in de gemeente Stekene kan ingedeeld worden in primaire, secundaire en recreatieve fietsroutes. De primaire fietsroutes zijn functionele routes die de belangrijkste herkomst- en bestemmingszones verbinden. In eerste instantie komen deze routes overeen met het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van de Provincie Oost-Vlaanderen. Aanvullend op deze provinciale fietsroutes worden er gemeentelijke functionele fietsroutes gedefinieerd. De secundaire routes zijn ofwel een alternatieve route voor de primaire route ofwel verbinden ze een lokale of minder grote bestemmings- of herkomstzone. Tenslotte zijn er een aantal recreatieve fietsroutes. Deze volgen vooral verkeersarme of zelfs verkeersvrije trajecten zoals de landelijke wegen. In Stekene bestaat er naast de langere fietsroutes: de Vlasroute, de Nobelroute, de Canteclaerroute en de Wegeltjesroute ook nog het Klavertje Vier bestaande uit 4 korte fietslussen (Vaartroute, Landbouwroute, Molenroute en Bosroute) Wandelwegen In het verleden had het gemeentebestuur van Stekene vijf wandelroutes: de Vaartroute, de Huickerroute, de Abelenroute, de Bosdorproute en het Hellepad. Die wandelroutes zijn herwerkt tot vier nieuwe wandelroutes. Daarnaast zijn er ook twee extra routes ontwikkeld in de leefkernen Koewacht en Kemzeke. De zes nieuwe wandellussen zijn gebundeld in de wandelkaart Kris kras te voet door Stekene. Daarnaast zijn er nog wandelingen in het Stropersbos, is er de Groene Putte route en zijn er wandelingen in het Waasland die deels door Stekene lopen. Openbaar vervoer De gemeente Stekene beschikt slechts over één openbaar vervoersmodus, het busnet. Het regionaal busnet in Stekene bestaat uit één stamlijn richting Sint-Niklaas, die vanaf Stekene vertakt in de richtingen Moerbeke, Koewacht, Hellestraat en Hulst. Daarnaast bestaan enkele lijnen met sporadisch een rit langs Kwakkelhoek en Kemzeke-Paal, meestal voor specifiek vervoer naar school, markt, e.d. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

100 3 STEKENE: BEVOLKING 3.1 Evolutie en aangroei van de bevolking Aantal inwoners Momenteel wonen er in Stekene ongeveer inwoners. De voorbije jaren nam het bewonersaantal geleidelijk toe. Tabel 1 Stekene. Evolutie van het aantal inwoners (Lokale statistieken) Inwoners Jaar Inwoners Jaar Inwoners Jaar Inwoners Stekene telde in 2011 een bevolkingsdichtheid van 389 inwoners per km². Dat is lager dan de bevolkingsdichtheid van Vlaanderen. Tabel 2 Bevolkingsdichtheid per km² (Studiedienst Vlaamse Regering) Bevolkingsdichtheid per km² België 359 Vlaams Gewest 466 Provincie Oost-Vlaanderen 485 Arrondissement Sint-Niklaas 504 Stekene 389 In de onderstaande figuur kunnen we Stekene vergelijken met de andere gemeenten van het Waasland. De bevolkingsdichtheid ligt lager dan in Sint-Niklaas, maar hoger dan in Sint-Gillis-Waas of Beveren. Figuur 10 Bevolkingsdichtheid van de Wase gemeenten(provincie Oost-Vlaanderen, 2012) Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

101 3.1.2 Aangroei Als we de aangroei van de bevolking in Stekene wat meer in detail bekijken dan zien we vooreerst dat er in de gemeente de voorbije jaren telkens meer geboorten dan overlijdens waren, wat betekent dat er een positief natuurlijk saldo was. In 2011 waren er 155 geboorten tegenover 143 overlijdens. Tabel 3 Stekene. Natuurlijke aangroei (Lokale Statistieken) Aantal Geboorten Overlijden Natuurlijk saldo Hoe zit het met de interne of binnenlandse migratie? Er wordt wel wat verhuisd van en naar andere Belgische gemeenten. In 2011 waren er 749 verhuizen naar Stekene en 720 verhuizen vanuit Stekene. Het saldo van de interne migratie is het ene jaar positief, het andere jaar negatief. Tabel 4 Stekene. Interne (binnenlandse) migratie (Lokale Statistieken) Inwijking Uitwijking Saldo Daarnaast is er de externe (buitenlandse) migratie. Deze migratie is van volumes beperkter dan de interne migratie. Zo waren er in buitenlandse inwijkingen en 84 uitwijkingen. Het saldo is hier de voorbije jaren meestal positief. Tabel 5 Stekene. Externe (buitenlandse) migratie (Lokale Statistieken) Immigratie Veranderd van register Opnieuw ingeschreven Buitenlandse inwijking Emigratie Ambtshalve geschrapt Buitenlandse uitwijking Buitenlands saldo Nationaliteit We kijken naar samenstelling volgens nationaliteit. De Belgen maakten eind ,3 % van de bevolking van Stekene uit. Tabel 6 Stekene. Evolutie Belgen en niet-belgen (Statbel) Belgen M V T Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

102 Niet-Bel M V T Totaal M V T Kijken we naar de verschillende nationaliteiten dan tellen we 50 nationaliteiten, maar het zijn wel duidelijk de Nederlanders die na de Belgen de kroon spannen. Als derde groep, maar dan al op heel wat afstand volgen momenteel de Polen. Tabel 7 Stekene. Structuur bevolking naar nationaliteit op 31 december 2011 (Gemeente Stekene, 2012) Man Vrouw Totaal Afghaanse herkomst Afghanistan België Brazilië Bulgarije Chili China (Volksrep) Cuba Dominicaanse Republiek Duitsland Estland Ethiopië Filippijnen Frankrijk Ghana Verenigd Koninkrijk Hongarije (rep) Ierland Indonesië van Iraakse afkomst Israël Italië Japan Jordanië Kameroen Kazachstan Kirgizstan (rep) Kosovo Litouwen Marokko Nederland Nigeria Oekraïne Oostenrijk Peru Polen Portugal Roemenië Russische federatie Servië Servië-Montenegro Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

103 Slovenië Spanje Thailand Trinidad & Tobago Turkije Verenigde Staten Amerika Van Azerbeidjaanse herkomst Wit-Rusland Zweden Onbepaald Vaderlandsloos TOTAAL Tabel 8 Stekene. Meest voorkomende nationaliteiten op 31 december 2011 (Gemeente Stekene, 2012) Totaal % België ,29% Nederland 422 2,42% Polen 27 0,15% Russische federatie 18 0,10% Duitsland 16 0,09% Frankrijk 14 0,08% Kosovo 12 0,07% Portugal 12 0,07% Thailand 9 0,05% Turkije 9 0,05% Verenigd Koninkrijk 8 0,05% Marokko 8 0,05% Roemenië 8 0,05% Servië 8 0,05% Italië 6 0,03% 3.3 Leeftijdsverdeling en bevolkingsratio s Leeftijdsverdeling Bevolkingsaantallen (opgesplitst naar leeftijdsklassen van 5 jaar) We gaan in op de leeftijdsverdeling van de bevolking. Hiervoor kijken we eerst naar de verdeling naar leeftijdsklassen van 5 jaar voor de jaren in de periode van 2003 tot We geven meteen ook de leeftijdsverdeling 2012 in een figuur weer. Tabel 9 Stekene. Bevolking naar leeftijdsklassen van 5 jaar (SVR) jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

104 40-44 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en meer Figuur 11 Stekene. Leeftijdsverdeling In deze laatste figuur is het duidelijk dat na de babyboom in de jaren zestig het aantal geboorten is gedaald. De hoogste aantallen tellen we in 2012 in de leeftijdsklasse jaar. Als men de tabel wat nauwkeurig bekijkt, ziet men hoe de vroegere geboortegolf langzaam verschuift (ouder wordt). De ontgroening van de bevolking is duidelijk in de figuur. Er is ook sprake van een vergrijzing, waar we dadelijk op terug zullen komen. In de volgende figuur kunnen we het aandeel jongeren in bevolking van Stekene vergelijken met het aandeel van de andere Wase gemeenten. Het aandeel jongeren is in Stekene blijkbaar aan de lage kant. Figuur 12 Aandeel jongeren in de Wase gemeenten (Provincie Oost-Vlaanderen, 2012) Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

105 Regiogemiddelde: 21,99% Provinciaal gemiddelde: 20,86% Bevolkingsratio s Bij een analyse van de bevolkingsstructuur maakt men gebruik van bevolkingsratio s. In de volgende tabel en figuur bekijken we aan aantal van deze ratio s. Tabel 10 Stekene. Bevolkingsratio s (Lokale Statistieken, SVR) Afhankelijkheid1 76,0 76,4 77,7 79,4 80,5 82,2 83,7 83,9 85,1 86,5 Afhankelijkheid2 48,0 48,3 48,4 48,9 49,1 49,3 50,3 50,4 51,3 52,5 Groene druk 36,9 36,5 36,4 36,8 36,9 36,7 37,3 36,7 36,5 36,7 Grijze druk 25,0 25,4 25,8 26,4 26,2 26,7 27,5 28,0 28,7 29,7 Interne Vergrijzing 21,9 22,2 22,3 23,2 24,1 24,9 24,8 24,5 25,0 25,2 Familiale zorg 24,4 24,7 25,0 26,1 27,5 29,0 29,4 29,4 30,4 30,9 Doorstroming 96,0 92,8 89,6 87,5 85,3 84,1 83,3 82,3 80,6 79,1 Afhankelijkheidsratio variant 1 (bevolking 0-19 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking jaar) *100 Afhankelijkheidsratio variant 2 (bevolking 0-14 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Groene druk (bevolking 0-19 jaar ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Grijze druk (bevolking 65+ ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Interne vergrijzing (bevolking 80+ ten opzichte van 65 +)*100 Familiale zorgindex (bevolking 80+ ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Doorstromingscoëfficiënt (bevolking jaar ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Deze ratio s en hun evolutie doorheen de tijd geven ons een beeld van bepaalde veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Ze schetsen mee een beeld van de mate van fenomenen als vergroening, vergrijzing, interne vergrijzing (een relatieve veroudering binnen de groep van de ouderen), toenemende afhankelijkheid (meer mensen op niet-actieve leeftijd afhankelijk van minder mensen op actieve leeftijd). Zo zien we bijvoorbeeld dat tussen 2003 en 2012 in Stekene, de grijze druk is toegenomen evenals de interne vergrijzing. Ook nemen de afhankelijkheidsratio s in deze periode duidelijk toe. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

106 Figuur 13 Stekene. Evolutie bevolkingsratio s Evolutie bevolkingsratio's Stekene Afhankelijkheid1 Afhankelijkheid2 Groene druk Grijze druk Int. vergrijzing Familiale zorg Doorstroming We kunnen deze ratio s ook gebruiken om de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten. Zo blijkt de grijze druk en de interne vergrijzing in Stekene in 2010 nog lager te liggen dan in vergelijkbare gemeenten (VRIND OG) of gemiddeld in Vlaanderen. Dat is ook het geval voor de familiale zorgindex. Tabel 11 Vergelijking bevolkingsratio s Vlaams Gewest, VRIND OG en Stekene (Lokale Statistieken) Groene Grijze Interne Familiale druk druk vergrijzing zorgindex Vlaams Gewest 40,86 44,75 20,65 36,20 VRIND OG 40,80 44,15 18,82 30,95 Stekene 40,95 42,91 17,86 29,38 Groene druk (bevolking 0-19 jaar ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Grijze druk (bevolking 65+ ten opzichte van de bevolking jaar)*100 Interne vergrijzing (bevolking 80+ ten opzichte van 65 +)*100 Familiale zorgindex (bevolking 80+ ten opzichte van de bevolking jaar)* Aantal en samenstelling huishoudens Evolutie aantal huishoudens We kijken nu naar de evolutie van het aantal huishoudens in de voorbije periode. Tabel 12 Stekene. Evolutie huishoudens (Lokale Statistieken) Aantal huishoudens Dat is in de periode duidelijk toegenomen. Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

107 3.4.2 Huishoudens naar aantal leden Berekenen we het aantal leden per huishouden dan merken we dat dit doorheen de jaren continu aan het dalen is. Dit betekent dat gemiddeld gezien de huishoudens kleiner worden. Dit fenomeen noemt men huishoudverdunning. Waar in 2000 een huishouden in Stekene gemiddeld 2,64 leden telde was dit in 2009 al gedaald naar 2,48. Het fenomeen van de huishoudverdunning brengt mee dat het aantal huishoudens sneller stijgt dan het aantal inwoners, of zelfs dat met een zelfde aantal inwoners er toch meer huishoudens komen. Dat is bijvoorbeeld voor wonen van belang, omdat niet het aantal inwoners maar wel het aantal huishoudens het aantal woningen bepaalt. Tabel 13 Stekene. Evolutie aantal personen per huishouden (Lokale Statistieken) Inwoners Huishoudens Personen/HH 2,64 2,58 2,56 2,55 2,52 2,51 2,50 2, Burgerlijke staat Hieronder een aantal gegevens in verband met de burgerlijke staat. Tabel 14 Stekene. Evolutie bevolking naar burgerlijke staat (Statbel) Ongehuwd Gehuwd Weduwstaat Gescheiden Gean. huwelijk 4 3 Onbepaald 6 11 Totaal Figuur 14 Stekene. Evolutie bevolking naar burgerlijke staat Omgevingsanalyse Stekene versie gemeenteraad 17 december /155

aanpassing meerjarenplan budgetwijziging 1 2014

aanpassing meerjarenplan budgetwijziging 1 2014 aanpassing meerjarenplan budgetwijziging 1 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Stekene - Jos Eeckhout stekene van nature actief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

budget 2015 stekene van nature ac tief gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock

budget 2015 stekene van nature ac tief gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock budget 2015 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Kemzeke Foto: Martine Goossens stekene van nature ac tief Inhoudsopgave Budget 2015 Gemeenteraad

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

budgetwijziging

budgetwijziging budgetwijziging 2 2015 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Kemzeke Foto: Martine Goossens stekene van nature ac tief Inhoudsopgave Budgetwijziging

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

budgetwijziging

budgetwijziging budgetwijziging 1 2015 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Kemzeke Foto: Martine Goossens stekene van nature actief Inhoudsopgave Budgetwijziging

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Meerjarenplan Gemeente Avelgem. Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën

Meerjarenplan Gemeente Avelgem. Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Avelgem Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën Doelstelling 1: publieke ruimte, dorpskern-hernieuwing en groene ontmoetingsruimte Nieuwe Stationsomgeving 1.300.000

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Host Graadnaam: Host Functionele loopbaan: D1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Toerisme en Evenementen Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid?

Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid? Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid? Dirk Luyten HIG-HUB Inleiding Beleidsprogramma Huizen v/h Kind Voorontwerp van decreet Memorie van toelichting HIG-Beleidsanalyse Product, doelgroep,

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Bredene. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels Weelde Depot Visietekst CD&V Ravels Voorwoord Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: gemeente Ravels kocht Weelde Depot. Om op zo n terrein

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Sinds: 2007 Annie Dhondt 050 630 474 annie.dhondt@knokke-heist.be Preventiedienst

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota Bladzijde : 1 Beleidsdomein F.10-121 : ALGEMEEN BESTUUR LT1 Langetermijndoelstelling : De toegankelijkheid en klantgerichtheid van de dienstverlening optimaliseren. KT1.1 : Kortetermijndoelstelling : Optimaliseren

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Project Biblioservicebus Zwevegem

Project Biblioservicebus Zwevegem Project Biblioservicebus Zwevegem Mia Allaert - projectcoördinator De Samenkomst Leiedal 26 november 2009 Biblioservicebus Zwevegem 1. Van nood naar doelstelling en actieplan 2. Van beleidsplan en idee

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie