Informatie over PTF-pakket voor IBM i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over PTF-pakket voor IBM i"

Transcriptie

1 Informatie oer PTF-pakket oor IBM i IBM i CUMULATIEF PTF-PAKKET INSTALLATIE-INSTRUCTIES SF99710 Leel PAKKET-ID: C VERSIE 7, RELEASE 1.0 Instructies oor cumulatief PTF-pakket, laatste update: Opmerking: Online exemplaar an dit document is het hoofddocument. Elk afgedrukt exemplaar moet worden beschouwd als erouderd en niet worden gebruikt, tenzij u geerifieerd hebt dat de datum op de afdruk oereenkomt met die an het online hoofddocument. De informatie in dit document was actueel op het moment dat dit cumulatiee PTF-pakket beschikbaar kwam. Het wordt aanbeolen om de meest recente informatie te raadplegen (waaronder meer gedetailleerde installatie-instructies indien gewenst), die u kunt inden ia deze URL: PSP SF98710 ermeldt de niet in dit cumulatiee pakket opgenomen HIPER PTF's en PTF's die na het uitbrengen an dit pakket incorrect zijn gebleken. Er zijn drie erschillende manieren om het cumulatiee PTF-pakket te ontangen: Elektronisch downloaden als afzonderlijke PTF-opslagbestanden Elektronisch downloaden als optische imagebestanden Op fysieke optische media (als elektronisch downloaden niet mogelijk is) De installatie-instructies in dit document helpen u bij het uitoeren an de installatiestappen na ontangst an het pakket. BEGELEIDENDE BRIEVEN BIJ PTF'S CONTROLEREN Net als oor ieder ander PTF-pakket dient u, oordat u de PTF's in dit pakket installeert, de begeleidende brieen bij de afzonderlijke PTF's te controleren op speciale instructies die oor u an toepassing kunnen zijn. Toen u uw cumulatiee PTF-pakket bestelde, hebt u naast het cumulatiee PTF-pakket ook automatisch de meest recente groepen HIPER- en Database-PTF's ontangen. U dient de begeleidende brieen te raadplegen oor de PTF's in deze groepen die an toepassing zijn oor uw systeem. De opdrachten oor het kopiëren en afdrukken (of afbeelden) an de begeleidende brieen bij de PTF's worden erderop in dit document ermeld. 1. BEGELEIDENDE BRIEVEN BIJ PTF'S KOPIËREN: Laad de PTF-opslagmedia in het station en meld u aan met een profiel zoals QSECOFR. Geef de olgende opdracht op om alle begeleidende brieen oor nog niet op het systeem aangebrachte PTF's an de opslagmedia naar het systeem te kopiëren: CPYPTFCVR DEV(naam_apparaat) LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY) Als u een specifieke begeleidende brief wilt kopiëren anaf de opslagmedia, kunt u daaroor de olgende opdracht gebruiken: CPYPTFCVR DEV(naam_apparaat) LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id) 2. BEGELEIDENDE BRIEVEN BIJ PTF'S AFBEELDEN OF AFDRUKKEN: U dient de begeleidende brieen eerst te kopiëren anaf de opslagmedia oordat u ze kunt afbeelden of afdrukken. 1

2 Als u de begeleidende brieen oor alle nog niet op het systeem aangebrachte PTF's wilt afbeelden of afdrukken, kunt u daaroor een an de olgende opdrachten gebruiken: DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY) DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY) OUTPUT(*PRINT) Opmerking: Als u CVRATR(*SPCINST) opgeeft bij de opdracht DSPPTFCVR, worden alle begeleidende brieen met speciale instructies afgebeeld. Als u een specifieke begeleidende brief wilt afdrukken of afbeelden, kunt u daaroor een an de olgende opdrachten gebruiken: DSPPTFCVR LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id) DSPPTFCVR LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id) OUTPUT(*PRINT) PTF TC17192 is de begeleidende brief bij het cumulatiee PTF-pakket; deze beat een lijst an alle PTF's die zich in dit cumulatiee PTF-pakket beinden. Als u de begeleidende brief an het cumulatiee PTF-pakket wilt afdrukken of afbeelden, kunt u daaroor een an de olgende opdrachten gebruiken: DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC17192) DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC17192) OUTPUT(*PRINT) 3. NIEUW - U kunt de speciale instructies oor PTF's in het cumulatiee pakket of groepen ook bekijken op een handige online locatie: Cumulatief pakket: HIPER PTF-groep: Database PTF-groep: LEES DIT EERST 1. Als u deze instructies niet olledig uitoert, is het mogelijk dat uw systeem niet meer werkt. Houd u aan de instructies bij het aanbrengen an elk cumulatief PTF-pakket op uw systeem. 2. Cumulatiee PTF-pakketten moeten in stappen (delayed) worden geïnstalleerd oor een correcte installatie an de PTF. Gebruik GEEN installatie-opties oor het direct (immediate) installeren an dit pakket. Dit zou namelijk onerwachte geolgen kunnen hebben. 3. Belangrijke PTF-informatie: het aanbrengen an de PTF's in dit cumulatiee PTF-pakket kan programma's uitschakelen of onbruikbaar maken wanneer zij gebruikmaken an geheugenadressen die niet door het IBM -conersieprogramma worden gegenereerd. Dit behelst ook programma's die de controletechnologie omzeilen die ontworpen is om de interactiee capaciteit te beperken tot het aangekochte nieau. Deze PTF's kunnen ereist zijn oor toekomstige PTF's. Met het aanbrengen an deze PTF's geeft u aan dat u akkoord gaat met het boenstaande. 4. Al deze PTF's allen onder de bepalingen in de licentieoereenkomst die is meegeleerd bij, of opgenomen in, het Programma waaroor de PTF's an toepassing zijn. U bent niet gemachtigd oor installatie of gebruik an een an deze PTF's, tenzij het is bedoeld oor een programma waaroor u beschikt oer een geldig bewijs an gebruiksrecht. AFGEZIEN VAN GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF TENZIJ EXPLI- CIET OVEREENGEKOMEN IN DE GELDENDE LICENTIEOVEREENKOMST OF EEN GELDENDE ONDERSTEUNINGSOVEREENKOMST, SLUIT IBM HIERBIJ VOOR ELKE PTF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND) UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VOOR HET VOORGENOMEN GEBRUIK WAARVOOR HET PRO- GRAMMA IS BESTEMD OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN HET GEEN IN- BREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. De geldende licentieoereenkomst is mogelijk erschaft in gedrukte orm en/of kunt u bekijken met behulp an de opdracht WRKSFWAGR (Werken met software-oereenkomsten). 5. Controleer de speciale instructies oor de olgende PTF's in dit pakket als het product is geïnstalleerd en de PTF (of de erangende PTF) nog niet toegepast is. OPMERKING: Begeleidende brieen oor de PTF zijn beschikbaar op waarbij PPPPPPP het PTF-nummer is 2 Informatie oer PTF-pakket oor IBM i

3 5761DP4-SI BELANGRIJK - Als u aanullende PTF-olumesets gaat laden na installatie an dit cumulatiee pakket (b. de HIPER/Database PTF-groepsolumeset die bij dit pakket is meegeleerd), maar op dit moment de LIC-PTF's MF58350 of MF58574 toegepast zijn (zonder de corrigerende PTF MF58616), moet u eerst PTF MF58616 downloaden als opslagbestand (ia SNDPTFORD of de Fix Central-optie "Download indiidual fixes") en deze installeren anaf apparaat *SERVICE (om te oorkomen dat de fout OPT1815 optreedt tijdens het laden an de aanullende olumeset). 7. Om te oorkomen dat de installatie an de PTF mislukt en om extra ereiste IPL's te automatiseren, moet PTF SI46137 actief zijn VOORDAT u dit cumulatiee PTF-pakket installeert. Voer de olgende opdracht uit om ast te stellen of PTF SI46137 actief is: DSPPTF LICPGM(5770SS1) SELECT(SI46137) Als de status Tijdelijk toegepast of Permanent toegepast is, is de PTF actief. Als de status Verangen is, controleer dan of de erangende PTF Tijdelijk of Permanent is toegepast. Als PTF SI46137 niet is geonden of niet actief is, download dan SI46137 en de ereisten als opslagbestanden, en gebruik GO PTF, optie 8 om PTF SI46137 tijdelijk toe te passen anaf apparaat *SERVICE VOORDAT u dit cumulatief PTF-pakket op uw systeem installeert. 8. Als op uw systeem het product 5770BR1 is geïnstalleerd en PTF 5770BR1-SI64249 nog niet op uw systeem is toegepast, wordt die PTF automatisch ooraf toegepast in directe modus bij de aanang an de installatie. Indien an toepassing dient u de olgende speciale instructie oor die PTF in acht te nemen: "Alle BRMS-actiiteit moet worden gestopt tijdens de toepassing an deze PTF en gebruikers moeten zich na het toepassen an de PTF afmelden en weer aanmelden oordat ze BRMS gebruiken". 9. Attentie oor gebruikers an Content Manager OnDemand RD1. Als u Content Manager OnDemand RD1 hebt geïnstalleerd ga dan naar dociew.wss?uid=swg oor eentuele belangrijke instructies. 10. Als PTF MF99008 niet permanent toegepast is en ook niet is erangen door een permanent toegepaste PTF, is er mogelijk niet oldoende opslag oor laadbronnen beschikbaar oor het installeren an PTF MF99010 of hoger. Om te oorkomen dat de PTF-installatie mislukt met CPF362C (onoldoende opslag oor Licensed Internal Code-fix), herstelt u LIC-nieau (Licensed Internal Code) "RS 710-N" (mei 2015) of hoger oordat u dit cumulatiee PTF-pakket installeert. Raadpleeg uw sericeproider als u ragen hebt oer het herstellen an LIC. Opmerking: Als u LIC PTF's op uw systeem hebt die niet zijn opgenomen in dit cumulatiee PTF-pakket, moet u die PTF's opnieuw installeren nadat u de LIC hebt hersteld. Daarnaast is bij het herstellen an LIC oor dit probleem de olgende instructie met betrekking tot PTF SI43588/SI47010 niet nodig omdat het doel eran het permanent toepassen an een set LIC PTF's is die al zijn opgenomen in de LIC die u hersteld hebt. 11. De functie in PTF SI43588 zorgt eroor dat uw systeem oldoende ruimte heeft oor installatie an fixes oor de gelicentieerde interne code (LIC). PTF SI43588 moet actief zijn oordat u dit cumulatiee PTF-pakket installeert. Voer de olgende opdracht uit om ast te stellen of PTF SI43588 actief is: DSPPTF LICPGM(5770SS1) SELECT(SI43588) Als de status Tijdelijk toegepast of Permanent toegepast is, is de PTF actief. Als de status Verangen is, controleer dan of de erangende PTF Tijdelijk of Permanent is toegepast. Als PTF SI43588 niet is geonden of niet actief is, download dan het erangende PTF-pakket PTF SI47010 en de ereisten als opslagbestanden, en pas SI47010 tijdelijk toe VOORDAT u dit cumulatief PTF-pakket op uw systeem installeert. 12. Voor alle systemen met een aangesloten EXP24S SFF Gen2-bay Drawer (Feature #5887): LEES DEZE INFORMATIE! Als u dit cumulatiee PTF-pakket hebt ontangen op fysieke optische media, wordt het ten zeerste aanbeolen een imagecatalogus te maken an de media en de installatie an de PTF uit te oeren anaf een irtueel optisch apparaat. Hierdoor oorkomt u meerdere IPL's tijdens de installatie an de PTF. Informatie oer PTF-pakket oor IBM i 3

4 14. De tijd die nodig is oor het installeren an dit cumulatiee PTF-pakket arieert an een tot twee uur. 15. Zorg eroor dat u beschikt oer een recente backup an het systeem oordat u dit pakket installeert. Als u sinds de laatste keer dat u PTF's hebt aangebracht een backup hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken. 16. Als u werkt in opslaggebied A, oert u een normale IPL anaf de IPL-bron B. Om na te gaan in welk opslaggebied u werkt, typt u DSPPTF en drukt u op Enter. In het scherm Display PTF Status wordt het opslaggebied afgebeeld in het eld IPL-bron. ##MACH#A is het opslaggebied A en ##MACH#B is opslaggebied B. 17. Zet de keuzeschakelaar op het bedieningspaneel in de stand Normal (Normaal) en meld u aan met een gebruikers-id met QSECOFR-beoegdheden. 18. Breek NOOIT een an de opdrachten af wanneer ze eenmaal zijn gestart. Zorg eroor dat elke stap normaal wordt afgerond. 19. Selecteer nu de installatieprocedure die an toepassing is oor de manier waarop u het cumulatiee PTF-pakket hebt ontangen. 20. Indien an toepassing worden tijdens de PTF-installatieprocedure de olgende PTF's automatisch ooraf aangebracht: 5770SS1-SI50907, 5770SS1-SI47250, 5770SS1-SI39782, MF58517, MF56192, MF51908, 5770BR1-SI64249 en 5770DG1-SI OPMERKING: PTF's die handmatig ooraf toegepast moeten worden, worden hieroor in het gedeelte LEES DIT EERST ermeld. INSTALLEREN VANUIT *SERVICE Als u het cumulatiee PTF-pakket elektronisch hebt ontangen als afzonderlijke PTF-opslagbestand, ga dan naar het gedeelte INSTALL FROM *SERVICE in de gedetailleerde installatie-instructies. INSTALLEREN VANAF OPTISCHE IMAGEBESTANDEN Als u het cumulatiee pakket elektronisch hebt ontangen als optisch imagebestand, gaat u als olgt te werk: 1. Maak uw imagecatalogus en oeg de imagebestanden aan de catalogus toe. Voor informatie oer het maken an een imagecatalogus gaat u naar het IBM Knowledge Center: support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_71/rzam8/rzam8fixinstallimage.htm (IBM i 7.1>IBM i en bijbehorende software>ibm i- en bijbehorende software onderhouden en beheren>softwarefixes gebruiken>fixes installeren>stap 3: Het fixinstallatiescenario kiezen>fixes installeren anuit een imagecatalogus). 2. Laad de imagecatalogus in een irtueel optisch station met de olgende opdracht: LODIMGCLG IMGCLG(ptfcatalog) DEV(OPTVRTxx) OPTION(*LOAD) 3. Typ GO PTF en druk op Enter. 4. Kies menuoptie 8 en druk op Enter. 5. Als het enster PTF-installatie oortzetten wordt afgebeeld, drukt u op Enter. 6. Neem kennis an onderstaande opties, waarden en opmerkingen en ul erolgens de waarden in in het enster "Installatieopties oor Program Temporary Fixes" en druk op Enter. Aparaat OPTVRTxx (bijoorbeeld OPTVRT01) Automatische opstartprocedure. Y=Ja of N=Nee Opslagmedia... 1 of 3 Herstarttype... *SYS Oerige opties.. Y = Ja Opmerking: Als u ook nog afzonderlijke PTF's en/of PTF-groepen hebt ontangen in de orm an opslagbestanden, kunt u die tegelijk met het cumulatiee PTF-pakket installeren wanneer u bij het eld Opslagmedia de waarde 3 opgeeft. 4 Informatie oer PTF-pakket oor IBM i

5 7. Neem kennis an onderstaande opties, waarden en opmerkingen en ul erolgens de waarden in in het enster "Oerige installatieopties" en druk op Enter. PTF s weglaten Aanbrengtype. PTF-type... PTF s kopiëren 1 = Alle PTF s instellen op ertraagd 1 = Alle PTF s Opmerking: Afhankelijk an eerder opgegeen opties worden sommige an de boenstaande elden mogelijk niet afgebeeld. Opmerking: Als u PTF's wilt weglaten, typt u een Y in het eld Oerige opties en olgt u de instructies op de daaropolgende schermen. Raadpleeg bijlage A in het gedeelte met de gedetailleerde installatie-instructies oor informatie oer het weglaten an PTF's. 8. Op het scherm wordt afgebeeld oor welke gelicentieerde programma's PTF's worden geladen. Alle geladen olumes in de imagecatalogus worden automatisch erwerkt. 9. Ga erder met het gedeelte INSTALLATIEPROCEDURE VOLTOOIEN. INSTALLEREN VANAF OPTISCHE MEDIA Als u het cumulatiee PTF-pakket hebt ontangen op fysieke optische media, gaat u als olgt te werk: 1. Geef de olgende opdracht op en druk op Enter. CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(70) Deze stap zorgt eroor dat een onderbrekingsbericht wordt erzonden wanneer het systeem aststelt dat u het olgende olume moet laden. BELANGRIJK Als zich op het andere olumes geen PTF's beinden die an toepassing zijn oor uw systeem, wordt niet geraagd om een ander olume te laden. 2. Laad olume 1 (één) an het cumulatiee PTF-pakket (aangeduid met C _01) in het juiste station. 3. Typ GO PTF en druk op Enter. 4. Kies menuoptie 8 en druk op Enter. 5. Als het enster PTF-installatie oortzetten wordt afgebeeld, drukt u op Enter. 6. Neem kennis an onderstaande opties, waarden en opmerkingen en ul erolgens de waarden in in het enster "Installatieopties oor Program Temporary Fixes" en druk op Enter. Aparaat OPTxx (bijoorbeeld OPT01) Automatische opstartprocedure. Y=Ja of N=Nee Opslagmedia... 2 of 3 Herstarttype... *SYS Oerige opties.. Y = Ja Opmerking: Geef een 2 op in het eld Opslagmedia om naast het cumulatiee PTF-pakket ook de groepen HIPER- en Database-PTF's te installeren. Als u ook nog afzonderlijke PTF's en/of PTF-groepen hebt ontangen in de orm an opslagbestanden, kunt u die tegelijk met het cumulatiee PTF-pakket installeren wanneer u bij het eld Opslagmedia de waarde 3 opgeeft. 7. Neem kennis an onderstaande opties, waarden en opmerkingen en ul erolgens de waarden in in het enster "Oerige installatieopties" en druk op Enter. PTF s weglaten Aanbrengtype. PTF-type... PTF s kopiëren 1 = Alle PTF s instellen op ertraagd 1 = Alle PTF s Opmerking: Afhankelijk an eerder opgegeen opties worden sommige an de boenstaande elden mogelijk niet afgebeeld. Informatie oer PTF-pakket oor IBM i 5

6 Opmerking: Als u PTF's wilt weglaten, typt u een Y in het eld Oerige opties en olgt u de instructies op de daaropolgende schermen. Raadpleeg bijlage A in het gedeelte met de gedetailleerde installatie-instructies oor informatie oer het weglaten an PTF's. 8. Op het scherm wordt afgebeeld oor welke gelicentieerde programma's PTF's worden geladen. a. Zodra een olume is erwerkt, erschijnt er een bericht waarin wordt geraagd om het olgende olume te laden. Laad het aangegeen olume en typ een G om erder te gaan. b. Zodra alle benodigde olumes oor het cumulatiee PTF-pakket zijn erwerkt, wordt u automatisch geraagd om het eerste olume an de olgende mediaset te laden, om te beginnen met de installatie an de groepen HIPER- en database-ptf's. Laad het eerste olume an de set en typ een "G" om erder te gaan. c. Laad ook eentuele extra olumes. Zodra alle olumesets zijn erwerkt, typt u een "X" om de PTF-installatie te oltooien. Opmerking: Als er olumes zijn met PTF's die niet an toepassing zijn oor uw systeem, wordt u niet geraagd die olumes te laden. 9. Ga erder met het gedeelte INSTALLATIEPROCEDURE VOLTOOIEN. INSTALLATIEPROCEDURE VOLTOOIEN Met de onderstaande stappen kunt u de installatieprocedure oltooien. 1. Als het bericht IPL ereist oor oltooien an PTF-installatie erschijnt (afbrekingsbericht CPF362E): a. Beëindig alle taken op het systeem en oer een IPL uit in de normale werkstand naar de IPL-bron B. Als u installeert anaf optische imagebestanden, wis de imagecatalogus dan pas nadat de olgende normale IPL is oltooid. b. Wanneer het scherm AANMELDING wordt afgebeeld, gaat u erder naar stap 6 op pagina Zodra het scherm Opstartprocedure oor ernieuwen technologie beestigen erschijnt: a. Druk op F10 om alle taken op het systeem te beëindigen en een IPL an het systeem uit te oeren. Opmerking: Als u op dit moment geen IPL kunt uitoeren, drukt u op F12 om het proces te annuleren. Plan een IPL zodra dit mogelijk is. b. Wanneer het scherm AANMELDING wordt afgebeeld, gaat u terug en begint u opnieuw met het aanbrengen an de PTF's uit dit cumulatiee PTF-pakket. (De olgende keer dat u deze instructies uitoert, wordt dit scherm niet afgebeeld.) Als u installeert anaf optische media, begin dan weer met STAP 1 an het gedeelte INSTALLEREN VANAF OPTISCHE MEDIA. Als u installeert anaf optische imagebestanden, begin dan weer met STAP 2 an het gedeelte INSTALLEREN VANAF OPTISCHE IMAGEBESTANDEN. 3. Als er een bericht erschijnt dat de installatie an de PTF is mislukt (afbrekingsbericht CPF3615) met bericht CPF36BF (erwerking an PTF-installatie onolledig; IPL ereist oor een PTF oor ernieuwen technologie): a. Beëindig alle taken op het systeem en oer een IPL uit in de normale werkstand naar de IPL-bron B. b. Wanneer het scherm AANMELDING wordt afgebeeld, gaat u terug en begint u opnieuw met het aanbrengen an de PTF's uit dit cumulatiee PTF-pakket. (De olgende keer dat u deze instructies uitoert, wordt deze fout niet afgebeeld.) Als u installeert anaf optische media, begin dan weer met STAP 1 an het gedeelte INSTALLEREN VANAF OPTISCHE MEDIA. Als u installeert anaf optische imagebestanden, begin dan weer met STAP 2 an het gedeelte INSTALLEREN VANAF OPTISCHE IMAGEBESTANDEN. 4. Ga na het installeren an de PTF's erder met stap 5 op pagina 7. Zodra het scherm Opstartprocedure speciale afhandelings-ptf's beestigen erschijnt: a. Druk op F10 om alle taken op het systeem te beëindigen en een IPL an het systeem uit te oeren. Opmerking: Als u op dit moment geen IPL kunt uitoeren, drukt u op F12 om het proces te annuleren. Plan een IPL zodra dit mogelijk is. b. Na de IPL typt u GO PTF en drukt u op Enter. c. Kies menuoptie 8 en druk op Enter. 6 Informatie oer PTF-pakket oor IBM i

7 d. Het enster PTF-installatie oortzetten wordt nu afgebeeld. Druk op Enter om de oorafgaande PTF-installatie oort te zetten zonder extra PTF's aan te brengen anaf een installatiemedium. e. Vul de waarden in op het scherm Installatieopties oor Program Temporary Fixes en druk op Enter. Aparaat *NONE Automatische opstartprocedure. Y=Ja of N=Nee Opslagmedia... 1 Herstarttype... *SYS Oerige opties.. N = Nee 5. Als u een Y (Ja) hebt opgegeen bij de optie Automatische opstartprocedure (IPL), wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart. Als u een N (Nee) hebt opgegeen bij de optie Automatische opstartprocedure, dient u de olgende opdracht te gebruiken zodra u klaar bent om de fixes te actieren: PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B) 6. Zodra het systeem opnieuw is opgestart, kunt u met de olgende procedure controleren of het cumulatiee PTF-pakket correct is geïnstalleerd: a. Meld u aan met een profiel an een Security Officer, zoals QSECOFR. b. Typ WRKPTFGRP SF99710 op een opdrachtregel. c. Als het eld Status de waarde "Installed" aangeeft en in het eld Leel "17192" staat, gaat u erder met stap 7; anders gaat u erder met stap 6d. d. Typ GO LICPGM op de opdrachtregel. e. Druk op Enter. Het scherm WERKEN MET GELICENTIEERDE PROGRAMMA'S wordt afgebeeld. f. Kies optie 50. g. Druk op Enter. Het scherm INSTALLATIELOGBOEK BEKIJKEN wordt afgebeeld. h. Druk op Enter. Het scherm INHOUD HISTORIEBESTAND BEKIJKEN wordt afgebeeld. Als het cumulatiee PTF-pakket is geïnstalleerd, worden er op het scherm berichten afgebeeld die aangeen dat het aanbrengen an PTF's is oltooid. Ga erder met stap 7. Als het cumulatiee PTF-pakket niet is geïnstalleerd, worden er berichten afgebeeld die aangeen dat het aanbrengen an PTF's is mislukt. Raadpleeg in dit geal uw IBM Software Support Center oor meer informatie. Als de oorgaande opstartprocedure (IPL) abnormaal was, worden alleen PTF's oor de gelicentieerde interne code (LIC) ( ) aangebracht. U controleert of de oorgaande opstartprocedure (IPL) abnormaal was door de olgende opdracht op te geen: DSPSYSVAL SYSVAL(QABNORMSW) Als de opstartprocedure (IPL) abnormaal is erlopen en u installeert dit pakket direct na een systeeminstallatie, oert u opnieuw een opstartprocedure (IPL) uit om de resterende PTF's aan te brengen. 7. U kunt het systeem nu weer normaal gebruiken. Het is raadzaam om bij de eerst mogelijke gelegenheid een backup an het systeem te maken. Neem contact op met uw IBM Software Support Center als u ragen of opmerkingen hebt oer cumulatiee PTF-pakketten. Informatie oer PTF-pakket oor IBM i 7

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

iseries Aan de slag met iseries

iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400...................... 1 EZ-Setup oltooien: oer

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

i5/os en bijbehorende software Onderhouden en beheren

i5/os en bijbehorende software Onderhouden en beheren IBM Systems - iseries i5/os en bijbehorende software Onderhouden en beheren Versie 5 Release 4 IBM Systems - iseries i5/os en bijbehorende software Onderhouden en beheren Versie 5 Release 4 Opmerking

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5988-00 NetVista Thin

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Bestanden en bestandssystemen Geïntegreerd bestandssysteem

Bestanden en bestandssystemen Geïntegreerd bestandssysteem IBM-systemen - iseries Bestanden en bestandssystemen Geïntegreerd bestandssysteem Versie 5 Release 4 IBM-systemen - iseries Bestanden en bestandssystemen Geïntegreerd bestandssysteem Versie 5 Release

Nadere informatie

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens Practicum: Brandpuntsafstand an een bolle lens Er zijn meerdere methoden om de brandpuntsafstand (f) an een bolle lens te bepalen. In dit practicum worden ier methoden toegepast. Zie de onderstaande figuren

Nadere informatie

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5990-00 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Reserveringen beheren Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Reserveringen beheren Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Resereringen beheren Handboek oor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 33. Deze publicatie heeft betrekking op ersie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

N2800e Thin Client Express Naslaginformatie September 2000

N2800e Thin Client Express Naslaginformatie September 2000 NetVista N2800e Thin Client Express Naslaginformatie September 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5993-00 NetVista N2800e Thin Client Express Naslaginformatie September 2000

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD Deze oorwaarden zijn an kracht anaf Januari 2016 en erangen alle oorgaande ersie(s). artikel 1. Algemeen Deze oorwaarden zijn an toepassing op iedere aanbieding, offerte en oereenkomst tussen J.an der

Nadere informatie

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 Wenst u te installeren op Citrix of op een Windows Terminal server 2003, 2008 of 2012? Dan dient u ook de bijlage bij de

Nadere informatie

Power Systems. Installatie van de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02

Power Systems. Installatie van de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Power Systems Installatie an de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Power Systems Installatie an de IBM Power System S824L (8247-42L) IBM GC43-1810-02 Opmerking Lees, oordat u deze informatie

Nadere informatie

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, ersie 1.1 Derde uitgae (noember 2003) Copyright IBM Corp. 2003. Woord ooraf Deze handleiding is bedoeld oor IT-beheerders of personen die erantwoordelijk

Nadere informatie

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Dit document beschrijft het oplossen van problemen na een foutieve update van de detectie in Panda Antivirus beveiliging op 11 maart 2015. Oorzaak

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding ICT. McAfee Antivirus

Handleiding ICT. McAfee Antivirus Handleiding ICT Inleiding SDW biedt medewerkers de mogelijkheid om op hun privé laptop of computer, antivirus software te installeren. De antivirus software geleverd door McAfee zorgt ervoor dat uw laptop

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

Beoordeling werkproces 1.1 Maken van een planning

Beoordeling werkproces 1.1 Maken van een planning Beoordeling werkproces 1.1 Maken an een planning Kerntaak 1 Voorbereiden an analyses Omschrijing werkproces Maken an een dagplanning oor de werkzaamheden die hij uit gaat oeren. Oerleggen met collega s

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Protocol Signaleren an problematisch gedrag Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Dekkers training en adies Amersfoort, 12 oktober 2011 Protocol Signaleren an problematisch gedrag Inleiding Voor u ligt het protocol

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf Schilders) Datum checklist: 18 september 2014 (astgesteld) De pensioenfondsen mogen

Nadere informatie

IBM InfoSphere MDM Web Reports Gebruikershandleiding

IBM InfoSphere MDM Web Reports Gebruikershandleiding IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM Web Reports Gebruikershandleiding GI13-2652-00 IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig.

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig. - Installatie update d-basics Inleiding Aangezien voortdurend nieuwe koppelingen met boekhoudpakketten aan d-basics worden toegevoegd en bestaande koppelingen als gevolg van versie wijzigingen van boekhoudpakketten

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp

Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp Soms wil het nog eens gebeuren dat na verloop van tijd, of na de installatie van een programma of apparaat, Windows wil niet meer stabiel

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

1. Installatie van Het RekenProgramma

1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Nadat u de software heeft gedownload kunt u de installatie als volgt starten: Voor Windows XP gebruikers: U dient als beheerder op uw computer te zijn aangemeld.

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Power Systems. 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM

Power Systems. 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Power Systems 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Power Systems 7316-TF4 18.5-Inch Flat Panel beeldscherm en toetsenbord in een rek IBM Opmerking Lees, oordat u deze

Nadere informatie

Leica icon Series. Handleiding licentie installeren en activeren. Versie 1.0 Nederlands

Leica icon Series. Handleiding licentie installeren en activeren. Versie 1.0 Nederlands Leica icon Series Handleiding licentie installeren en activeren Versie 1.0 Nederlands Inhoudsopgave In deze handleiding Hoofdstuk Blz. 1 icon robot 50 3 1.1 Firmware van de icon robot 50 updaten 3 1.2

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID Beschrijing Code Pensioenfondsen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf SAG) Datum checklist: 30 maart 2016 (astgesteld)

Nadere informatie

STAN S31 R6F Software update instructie

STAN S31 R6F Software update instructie STAN S31 R6F Software update instructie i Inhoud STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE... 3 STAN S31 software update form... 5 ii STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE* In dit document staat beschreven hoe de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Contractbeheer voor onroerend goed Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Contractbeheer voor onroerend goed Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Contractbeheer oor onroerend goed Handboek oor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 51. Deze publicatie heeft betrekking op ersie 10, release 4, modificatie

Nadere informatie

governance code kinderopvang uitwerkingen

governance code kinderopvang uitwerkingen goernance code kinderopang Raad an Toezicht-model 2 toezichthoudend bestuur-model 3 instruerend bestuur-model 4 BV zonder RC-model 5 BV met RC-model 6 eenmanszaak-model Commissie Goernance Kinderopang

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen:

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen: Installatie van de Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Datum: 26 januari 2011 Laatste revisie: Versie: 1.0 Voordat u begint Deze instructie behandeld de te volgen stappen om de Online Bijbel Studie

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

7 Het uitwendig product

7 Het uitwendig product 7 Het itwendig prodct Wees niet bezorgd oer je moeilijkheden met wisknde. Ik kan je erzekeren dat de mijne groter zijn. Albert Einstein (1879-1955) In onze Cartesische rimte 3 hebben we n en dan behoefte

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management biedt een snelle, betrouwbare en veilige methode om uw computer te herstellen naar zijn standaardinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde

Nadere informatie

Power Systems. De Advanced System Management Interface IBM

Power Systems. De Advanced System Management Interface IBM Power Systems De Adanced System Management Interface beheren IBM Power Systems De Adanced System Management Interface beheren IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst

Nadere informatie

Voorwoord. Het is niet toegestaan dit document in welke vorm dan ook te delen, door te sturen of aan te passen. Arjan

Voorwoord. Het is niet toegestaan dit document in welke vorm dan ook te delen, door te sturen of aan te passen. Arjan Voorwoord Mensen klagen vaak over de snelheid van hun computer. Dit is het gevolg van het niet systematisch onderhouden ervan. Foto s, video s en programma s worden gedownload, geïnstalleerd en na een

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidserklaring Polisnummer Naam erzekerde Waarom dit formulier? Bij een aanraag an een leens- of een arbeidsongeschiktheidserzekering ontangt u als erzekerde deze gezondheidserklaring. U ult op dit

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen ThinkCentre Naslagboekje Inhoud - Belangrijke eiligheidsoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgeingen - Installatie an de computer - Software herstellen - Diagnose en probleemoplossing - IBM

Nadere informatie

installatiehandleiding

installatiehandleiding installatiehandleiding De Installatieprocedure Zorg ervoor dat u, alvorens u de installatie start, de navolgende gegevens bij de hand heeft (deze heeft u nodig tijdens het installeren): uw FTP-adres (host),

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 1 Inleiding KPN stelt met een abonnement op Webhosting Online Linux gratis het content management systeem Joomla voor u beschikbaar. Dit populaire programma om

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO AMSTERDAM. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO AMSTERDAM. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO AMSTERDAM Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 30BJ-0 HB-nummer: 3522432 Onderzoek

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Eindhoen Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Eindhoen BRIN-nummer: 30BR-0 Hummingbirdnummer: 3522248

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Mac - OSX 10.6 en hoger Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van de software 4 2.2 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Het downloaden, installeren en autoriseren van ArcGIS for Desktop 10.1 voor Concurrent Use licenties

Het downloaden, installeren en autoriseren van ArcGIS for Desktop 10.1 voor Concurrent Use licenties 1 15 Het downloaden, installeren en autoriseren van ArcGIS for Desktop 10.1 voor Concurrent Use licenties Inhoudsopgave 1. Download de software... 1 1.1 Creëer een Global Account... 2 1.2 Verwerf het recht

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Stapsgewijze handleiding voor upgraden naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53

Stapsgewijze handleiding voor upgraden naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53 Stapsgewijze handleiding voor naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53 Inhoud 1. 1. Installatieproces voor Windows 8 2. Systeemvereisten 3. Voorbereidingen 2. 3. 4. upgrade via 5. 6. 1. Persoonlijke voorkeur

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie