iseries Aan de slag met iseries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iseries Aan de slag met iseries"

Transcriptie

1 iseries Aan de slag met iseries

2

3 iseries Aan de slag met iseries

4 Copyright IBM Corp. 1998, 2001.

5 Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries EZ-Setup oltooien: oer eerst deze taken uit Hoofdstuk 2. LAN-console configureren Hoofdstuk 3. Reserekopie maken an het systeem Hoofdstuk 4. Microsoft Data Access Components (MDAC) Hoe MDAC werkt op uw systeem Hoe erkrijgt u MDAC? Wijzigingen opslaan na de installatie ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken Voordat u begint Het systeem aanzetten Het systeem aanzetten Een opstartprocedure (IPL) uitoeren LAN-console configureren Systeeminterfaces Operations Naigator Opdrachtregelinterface Centraal beheer installeren Reserekopie maken an het systeem De band initialiseren oor een systeembackup Systeembackup uitoeren Software installeren Wijzigingen opslaan na de installatie ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Uniersal Connection configureren Gegeens sericeproider configureren Uw erbinding met ECS (Electronic Customer Support) testen De SNA-erbinding met ECS (Electronic Customer Support) configureren Hoofdstuk 6. Concepten an systeemconfiguratie Hoofdstuk 7. Concepten an systeemactiiteiten Berichten Taken Objecten Logboeken en journalen Logboeken Journalen Systeemmachtigingen Bestanden en bestandssystemen CL-opdrachten Opdrachtsyntaxis Opdrachten opgeen Gebruikersprofielen Adrukken op de iseries Fixes Geïnstalleerde en permanent geïnstalleerde fixes Beschikbare en uitgestelde fixes Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Hoofdstuk 8. Systeemactiiteiten beheren Taken besturen Om informatie op te halen oer een taak op uw systeem doet u het olgende: Berichten afhandelen Een bericht erzenden Een bericht wissen Meer informatie oer een bericht ophalen Een bericht beantwoorden Uw systeemstatus Taken oor gebruikersprofielen Algemene gebruikersprofieltaken uitoeren Gebruikersprofielen beheren Gebruikers toeoegen aan en erwijderen uit groepen Persoonlijke gegeens in een gebruikersprofiel inoeren Beeiligingsparameters oor de gebruikers instellen Gegeens oer taken oor gebruikers Systeembeeiliging instellen Categorieën an systeembeeiliging Beeiligingsprofielen instellen Auditing instellen Lijst an machtigingen definiëren Wizard oor beeiliging gebruiken De iseries starten en stoppen Planning oor automatisch aan- en uitzetten instellen Het systeem starten De iseries starten: Aanmelden Een systeem op afstand starten Systeem-IPL wijzigen anuit het bedieningspaneel an het systeem Systeemwaarden die de IPL bepalen Systeem wijzigen tijdens IPL (bewaakte IPL) Tips oor het erbeteren an de IPL-prestaties Het systeem opschonen oor erbeterde prestaties Systeemwachtwoord wijzigen Werken met subsystemen Het systeem stoppen Het systeem meteen uitschakelen Aan/uit-knop gebruiken Systeemerwijzingscodes en primaire partities Systeemerwijzingscodes en secundaire partities Wat eroorzaakt een abnormale opstartprocedure (IPL)? Fixes beheren Algemene beheerstaken oor fixes Geaanceerde beheerstaken oor fixes Afzonderlijke fixes en begeleidende brieen bestellen Voorbeeld an begeleidende brief en beschrijing an elden Fixes bestellen Fixes bestellen met de opdracht SNDPTFORD Gereedmaken oor het installeren an fixes Een opslaggebied kiezen oordat een fix wordt toegepast Een cumulatief fixpakket installeren LIC-fixes installeren LP (gelicentieerd programma)-fixes installeren Installatie an fixes controleren Fixstatus afbeelden Fixinformatie afbeelden Fixes distribueren naar een systeem op afstand i iseries: Aan de slag met iseries

7 Fixes erwijderen Fixes laden Fixes aanbrengen: uitgebreide procedure Werken met apparaten Systeemereisten oor apparatuurconfiguraties Werken met afdrukuitoer ASCII-afdruk ia het LAN IPDS-afdruk ia het LAN Twinax-afdruk Printen met LPR/LPD (Line Printer Requester/Line Printer Daemon) Printer op afstand instellen Een printer op afstand instellen anaf de opdrachtregel Afdrukken oorbereiden Afdrukuitoer starten Indeling in ASCII wijzigen oor het printen Hoe spoolbestanden worden benoemd Eigendom an spoolbestanden Printers wissen die niet langer nodig zijn op het systeem Printerwerkstand pass-through an Telnet instellen Stel het aantal irtuele apparaten in Virtuele controllers en apparatuur door het systeem gemaakt Subsysteem QSYSWRK actieren Aandachtspunten oor printer-beeiliging Verwijderbare media gebruiken Banden en bandstationrekken gebruiken Algemene informatie oer het gebruik an banden Voorwaarden oor gereed zijn opslagmedium CD-ROM-opslag gebruiken Optische mediabibliotheken gebruiken Verwerkingsomgeing en gebruik an het bandstation /2-inch- en Magstar MP-bandstations gebruiken /4-inch-cassettes gebruiken mm-bandcassettes gebruiken /2-inch bandspoelen gebruiken Hoofdstuk 9. Systeemproblemen erwerken en Help-informatie afbeelden ia ECS (Electronic Customer Support) Printerproblemen oplossen Problemen met het erzenden an taken oplossen Oerwegingen bij de LPR-opdracht Veel oorkomende foutberichten Vereiste materialen oor het melden an LPR-problemen Problemen met het ontangen an taken oplossen Vereiste materialen oor het melden an LPD-problemen Een afdruktaak opzoeken die niet is uitgeoerd Op de serer Op de client Problemen met de wizard an de uniersele erbinding oplossen AT&T-klanten: Verbinding maken met ECS Wacht! Voordat u naar Internet gaat Lijsten an de systeemconfiguratie bekijken Hardware Software Systeemproblemen oplossen Voordat u contact opneemt met een sericemedewerker Inhoudsopgae

8 Hoe u dit stroomschema gebruikt Nu met probleemoplossing beginnen Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Problemen analyseren met behulp an een fout Procedure 1: Problemen met de netoeding herstellen Procedure 2: Herstelprocedure wanneer Attentielampje brandt of wanneer systeemerwijzingscode (SRC) wordt afgebeeld Procedure 2A: Problemen met het bedieningspaneel op afstand an Operations Console herstellen 163 Procedure 3: Problemen met de opdrachtknoppen an het configuratiescherm en indicatielampjes herstellen Procedure 4: Fout met IPL of systeem herstellen Procedure 5: Defect werkstation herstellen Procedure 6: Probleem met een band of optisch apparaat herstellen Procedure 7: Probleem met schijf- of diskettestation herstellen Procedure 8: Een communicatieprobleem herstellen Procedure 9: Vastgelopen systeem of loop herstellen Procedure 10: Herstelprocedure oor een incidenteel probleem Procedure 11: Herstelprocedure wanneer systeemconsole niet online is gezet Formulieren oor problemenoerzicht Formulier oor probleemoerzicht oor systemen met een enkele partitie (behale Model 270 en 8xx) Oerzichtsformulier oor problemen met systemen met een aantal partities (behale Model 8xx) 168 Formulier oor probleemoerzicht oor Model 270- en 8xx-systemen met een enkele partitie Oerzichtsformulier oor problemen met systemen an het model 8xx met erschillende partities. 170 Paneelfuncties op een secundaire partitie openen Een nieuw probleem analyseren Hardware- en softwareproblemen melden De batterij erangen an de modellen 5xx, en Tower FC507x en FC508X Een dump maken an het hoofdgeheugen Primaire en alternatiee consoles aststellen Hulp bij problemen met systeemactiiteiten i iseries: Aan de slag met iseries

9 Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400 Dit onderwerp is een nuttig beginpunt om allerlei informatie te krijgen oer het omgaan met eenoudige en ingewikkelde taken op uw systeem, of u een beginner bent op de iseries of een eraren gebruiker. Gebruik deze informatie om uw systeem te leren kennen: hoe werkt het, wat is de samenhang an de onderdelen en hoe kan ik het aan mijn behoeften aanpassen? Leer de terminologie en ontdek in welke opzichten dit platform erschilt an andere waarmee u hebt gewerkt. Ontdek het concept achter het systeem en leer de dagelijkse taken met betrekking tot uw systeem onder de knie te krijgen. Bepaal wat uw meest gangbare administratiee taken zijn en hoe u die kunt erullen. En komt u problemen tegen, gebruik dan de probleemoplossingsgids om die op te lossen. Uw systeem operationeel maken Concepten an de systeemconfiguratie Concepten an de systeemactiiteiten Systeemactiiteiten beheren Systeemproblemen hanteren en hulp zoeken Voer deze taken uit als u klaar bent om uw systeem oor het eerst te starten. De systeemconfiguratie bestaat uit hardware (systeem en eentuele apparaten) en software (besturingssysteem). Ontdek wat er onder de motorkap an uw nieuwe systeem zit. Concentreer u op enkele belangrijke concepten ten aanzien an het werken met uw systeem. Bekijk hoe uw nieuwe systeem zich erhoudt tot de concurrentie. Voer een prestatiecontrole uit an het systeem of stel de gebruikersprofielen in. Leer de eiligheidsoorzieningen an uw systeem te begrijpen en hoe u ze het beste kunt benutten. Als u een afdruktaak kwijt bent of wilt weten wat die geheimzinnige foutberichten betekenen en waarom uw systeem zo raar doet, hebt u probleemoplossing nodig. Wanneer een probleem zich oordoet, kunt u dat zelf oplossen of hulp zoeken, al naar gelang de aard an het probleem. Print dit onderwerp om later te kunnen raadplegen. EZ-Setup oltooien: oer eerst deze taken uit Nu u EZ-Setup heeft oltooid, moet u de olgende taken uitoeren om uw systeem oor de eerste keer online te krijgen. Als u dat hebt gedaan, wordt het systeem geconfigureerd, wordt er een reserekopie an gemaakt en wordt het aangesloten op de ondersteunende serices an IBM. 1. De LAN-console configureren Als u het LAN niet heeft geconfigureerd toen EZ-Setup daarom roeg, doe het dan nu. 2. Een reserekopie maken an het systeem Maak meteen een reserekopie an het systeem om uw nieuwe configuratie op te slaan en maak een regelmatig backupschema. 3. MDAC installeren Voeg deze component toe om de functionaliteit an de database te ergroten. 4. Wijzigingen aan uw systeem opslaan Sla de wijzigingen die u zojuist aan uw systeem hebt aangebracht op. 5. ECS (Electronic Customer Support) toeoegen Voer de wizard uit om een supporterbinding met IBM aan te leggen. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Aan de slag met de iseries 400: Inleidend naslagmateriaal oor nieuwe gebruikers op de iseries. Copyright IBM Corp. 1998,

10 2 iseries: Aan de slag met iseries

11 Hoofdstuk 2. LAN-console configureren Met Operations Console kunt u uw PC gebruiken als systeemconsole en kunt u functies an het bedieningspaneel uitoeren. Met Operations Console kunt u iseries-serers beheren die zich op het LAN (Local Area Network) beinden. U kunt ook op afstand dierse iseries-serers op erschillende locaties beheren, waaronder andere LANs. Volg de instructies in Client Access Express -> Operations Console. Copyright IBM Corp. 1998,

12 4 iseries: Aan de slag met iseries

13 Hoofdstuk 3. Reserekopie maken an het systeem Wanneer u een reserekopie maakt an het systeem, maakt u een momentopname an de systeeminformatie. De reserekopie an het systeem legt de systeemconfiguratie ast zoals u deze tot duser hebt gemaakt. Het maken an zo n backup duurt tussen een half uur en dierse uren, maar dit is goede bestede tijd. Een reserekopie maken an een systeem is geen ingewikkeld proces, maar wordt al gauw ergeten als er urgentere taken uit te oeren zijn. Het plannen an backups, in de zin an het automatiseren an een steeds terugkerende functie, ermindert niet alleen de werkbelasting ten aanzien an het systeemonderhoud, maar helpt u ook problemen aan te pakken met gegeensbeschadiging, stroomstoringen en andere onoorziene omstandigheden die de systeemgegeens kunnen beschadigen. Het backupschema dat u maakt speelt een belangrijke rol bij dat beleid. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) helpt u uw backuptaken te ordenen en uw backupmedia te beheren. Met behulp an BRMS kunt u gegeens herstellen, een heel systeem terugzetten en onderhoudstaken errichten. BRMS is niet bedoeld om uw backup- en herstelbeleid te erangen, maar kan an pas komen bij het uitoeren an dat beleid. Het maken an een reserekopie an uw systeem,houdt om te beginnen de olgende stappen in: 1. De band initialiseren 2. De backup uitoeren Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Reserekopie maken an het systeem Backup- en herstelbeleid plannen Backup, Recoery, and Media Serices Copyright IBM Corp. 1998,

14 6 iseries: Aan de slag met iseries

15 Hoofdstuk 4. Microsoft Data Access Components (MDAC) Een an de belangrijkste functies an het systeem is die an databaseserer. De DB2-database die is geïntegreerd in uw systeem, speelt een belangrijke rol in het beheer an clientinformatie, essentiële bedrijfsgegeens en historische archieen. Hoe MDAC werkt op uw systeem MDAC oegt belangrijke functionaliteit toe aan clients op uw systeem. MDAC maakt de uniersele gegeenstoegang mogelijk die is ereist in client/serer-omgeingen en beat een aantal Microsoft gegeenscomponenten. Voor sommige databasecomponenten zoals OLE DB, dat een erbinding maakt tussen relationele en nietrelationele informatiebronnen, waaronder traditionele databases, moet MDAC zijn geïnstalleerd op de clients an het systeem. De oudst bruikbare ersie an MDAC oor deze release is ersie 2.5. Hoe erkrijgt u MDAC? Download en installeer de meest recente ersie an MDAC op uw clients om te zorgen dat alle databasecomponenten goed functioneren. U kunt de meest recente ersie an MDAC zonder extra kosten krijgen op de Microsoft website. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: DB2 Database-informatie Wijzigingen opslaan na de installatie Nadat u een controlelijst oor het oltooien an de installatie hebt gemaakt in de Software Installation manual, moet u de wijzigingen die u hebt gemaakt opslaan op het systeem om ze permanent ast te leggen. Voer hieroor de olgende stappen uit: 1. Typ op de opdrachtregel: PWRDWNSYS *IMMED. 2. Wanneer de machine is uitgeschakeld en 01 BN op het bedieningspaneel op afstand is afgebeeld, drukt u op de witte knop aan de oorkant an het systeem om de machine weer in te schakelen. De opstartprocedure duurt ijf tot tien minuten. 3. Als het Function/Data-scherm A of 01 BN wordt afgebeeld, dan heeft het systeem de herstart oltooid en bent u klaar het met installeren an aanullende software. 4. Een backup an het systeem maken wordt aanbeolen om de geïnstalleerde programma s op te slaan. ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Het kan zijn dat u an tijd tot tijd problemen onderindt met uw systeem, waarbij u hulp nodig hebt an de ondersteunende serices an IBM. Met behulp an ECS kunt u uw systeem efficiënt laten werken. Als u een hardware- of softwareprobleem hebt, hebben IBM Customer Engineers direct toegang tot uw systeem en kunnen ze snel een diagnose stellen en het probleem oplossen. Met ECS kunt u: Fixes bestellen en installeren De database met ragen en antwoorden (Q & A database) raadplegen Copyright IBM Corp. 1998,

16 Lokale serice- en IBM productinformatie raadplegen Technologieforums raadplegen Probleemanalyses rapporteren en beheren U hebt toegang tot ECS op een an de olgende manieren: 1. Met Uniersal Connection. Uniersal Connection is op TCP/IP gebaseerd en wordt geconfigureerd met een grafisch interface waarmee u het soort erbinding met IBM kunt kiezen: direct inbellen met AT&T Global Network Serice, ia een bestaande Internet-proider (ISP) of ia een irtueel besloten netwerk (VPN). Dankzij deze flexibiliteit kunt u de oor uw organisatie meest geschikte manier an erbinding kiezen, terwijl deze toch beeiligd is. Deze optie is oor de meeste gebruikers de snelste en meest praktische manier om toegang te krijgen tot ECS. 2. Met een traditionele erbinding. Deze manier kan worden gebruikt door gebruikers met Systems Network Architecture (SNA) en een Synchronous Data Link Control (SDLC) modem. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Fixes installeren Extreme Support 8 iseries: Aan de slag met iseries

17 Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken Uw systeem is klaar om te gebruiken of toch niet? U bent klaar om uw systeem online te zetten. Als u de onderstaande taken hebt erricht, is uw systeem geconfigureerd, is er een reserekopie an gemaakt en is het aangesloten op de ondersteunende serices an IBM. Afhankelijk an de werkstand an uw systeem (is het ingeschakeld, bent u een upgrade aan het aanbrengen?) moet u enkele of alle onderstaande taken uitoeren om uw systeem operationeel te maken. Voordat u begint Wilt uw het systeem zelf starten en configureren? Als u lieer een wizard gebruikt, zorg dan dat u Client Access Express in uw bezit krijgt. Met EZ-Setup an Client Access Express wordt het instellen an een nieuwe serer eenoudiger. Werkt u anuit Operations Console? Haal nu de informatie op oer het instellen eran. Het systeem aanzetten Uw LAN-console configureren Het is ingewikkelder uw systeem aan en uit te zetten dan een PC. Haal de benodigde informatie op om het eilig aan te zetten. Uw LAN configureren zodat u een PC als console kunt gebruiken. De interfaces installeren Centraal beheer installeren Een reserekopie maken an uw systeem Software installeren ECS (Electronic Customer Support) toeoegen U moet met uw systeem kunnen communiceren. IBM biedt twee manieren om dat te doen. Maak nu een planning om in de toekomst beheerstaken te ereenoudigen. Voer een onmiddellijke systeembackup uit om uw nieuwe configuratie op te slaan en maak een regelmatig backupschema. Nieuwe gelicentieerde programma s toeoegen aan uw systeem. Voer de wizard uit om een erbinding te maken met de ondersteunende serices an IBM Het systeem aanzetten Als u zojuist de bekabeling hebt oltooid, dan kunt u oor het eerst het systeem aanzetten. Dit zijn de primaire taken die u moet uitoeren: het systeem aanzetten en een IPL (opstartprogramma) uitoeren. Het systeem aanzetten Voer de olgende stappen uit om het systeem oor de eerste keer aan te zetten. 1. Zoek en identificeer bepaalde primaire componenten op uw configuratiescherm. De belangrijkste componenten zijn: Aan/uit-lampje: Geeft aan wanneer netoeding oor het systeem beschikbaar is. Tekenweergae: Geeft het SPCN-adres weer, de status an de netoeding of een SPCNerwijzingscode. Aan/uit-schakelaar: Beheert de netoeding oor elk in de eenheid geïnstalleerde component. Werkstandknop: Hiermee kunt u door erschillende werkstanden bladeren. 2. Hiermee kunt u beeldstations, bandstations en controllers aanzetten waar u mee wilt werken. 3. Zet de werkstand op Normaal. 4. Zet het systeem aan met behulp an de Aan/uit-schakelaar. Het systeem heeft netoeding wanneer het Aan/uit-lampje knippert. Als de eenheid juist werkt, dan geeft het scherm Tekenweergae het normale actiiteitenbericht weer: *rru waarbij rr het rekadres is (een geheel getal an 1 tot 63) en u de SPCN-poort is waarmee het systeem is erbonden; een waarde die uiteenloopt an 1 tot A (1 tot 10). Copyright IBM Corp. 1998,

18 Als het Aan/uit-lampje niet knippert om aan te geen dat het systeem netoeding ontangt, en wanneer er geen gegeens worden afgebeeld in de Tekenweergae, controleer dan of de kabels an het systeem juist zijn erbonden met het stopcontact en dat alle kabels juist zijn erbonden met het systeem oordat u het opnieuw probeert. Als de Tekenweergae een bericht beat dat niet oldoet aan de standaardinstelling, ga dan meteen naar het gedeelte Hulp-informatie afbeelden. Probeer niet het systeem opnieuw op te starten totdat u de oorzaak an uw probleem hebt bepaald. Wanneer de iseries juist is ingeschakeld, dan kunt u de IPL starten. Een opstartprocedure (IPL) uitoeren Wanneer het systeem eenmaal is ingeschakeld, kunt u een IPL uitoeren. Tijdens een IPL laden de systeemprogramma s anaf het hulpgeheugen an het systeem en wordt de systeemhardware gecontroleerd. Als de kabels niet juist zijn erbonden, dan worden bepaalde geïnstalleerde apparatuur niet herkend, en moet u een nieuwe IPL uitoeren zodat de apparatuur wel wordt herkend. Het systeem is nu klaar om een normale, onbewaakte IPL uit te oeren. Oftewel, het systeem oltooit deze IPL automatisch omdat u de werkstand hebt ingesteld op Normaal. Wanneer de IPL is oltooid, wordt een aanmeldscherm afgebeeld op uw werkstation. 1. Typ uw gebruikers-id en druk op Enter. Het hoofdmenu moet nu worden afgebeeld. 2. Installeer de interfaces die nodig zijn oor interactief werken met het systeem. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Het systeem starten en stoppen Werkstanden en IPL-typen wijzigen LAN-console configureren Met Operations Console kunt u uw PC gebruiken als systeemconsole en kunt u functies an het bedieningspaneel uitoeren. Met Operations Console kunt u iseries-serers beheren die zich op het LAN (Local Area Network) beinden. U kunt ook op afstand dierse iseries-serers op erschillende locaties beheren, waaronder andere LANs. Volg de instructies in Client Access Express -> Operations Console. Systeeminterfaces Een systeem bestaat uit hardware en software. Hoe werkt u interactief met dat systeem? Hoe zorgt u dat alles functioneert? Hoe houdt u in de gaten wat er op het systeem gebeurt? Hoe controleert u de prestaties? Het antwoord is eenoudig: u hebt een interface nodig. Of lieer gezegd: twee interfaces. Operations Naigator Operations Naigator is een grafische gebruikersinterface die gebruikers die gewend zijn aan Microsoft Windows-platforms bekend oorkomt. U kunt aanwijzen en klikken zonder snelheid in te leeren. Als u ertrouwd bent met Windows, zult u zich bij Operations Naigator thuis oelen. 10 iseries: Aan de slag met iseries

19 Dit oorbeeld laat zien hoe eenoudig u bestanden, taken, beeiliging en andere componenten kunt isualiseren en beheren. Operations Naigator zal al snel een ertrouwd onderdeel an uw bureaublad worden. Opdrachtregelinterface De opdrachtregelinterface (ook wel op tekens gebaseerd scherm of emulatie genoemd) biedt een ander soort erbinding met het systeem. Deze interface is moeilijker te leren, maar wordt geprefereerd door diegenen die lieer opdrachten typen dan met de muis aan te wijzen en te klikken Aanmelden Systeem...: SYSTEM01 Subsysteem....: QBASE Scherm....: DSP01 Gebruiker... Wachtwoord.... Programma/procedure... Menu... Huidige bibliotheek Net als Operations Naigator wordt de opdrachtregelinterface geïnstalleerd als onderdeel an Client Access Express. Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken 11

20 Operations Naigator en de opdrachtregelinterface kunnen beide functioneel zijn op het bureaublad, net zoals Windows en DOS. Veel taken kunt u erullen met alleen Operations Naigator; oor andere heeft u de opdrachtregelinterface nodig. Door eraring op te doen leert u welke wanneer te gebruiken. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Operations Naigator homepage Operations Console Centraal beheer installeren Sommige functies an Centraal beheer zijn componenten an Operations Naigator, het grafische gebruikersinterface (GUI) an de iseries 400, die u optioneel kunt installeren. Zorg er bij het installeren an Operations Naigator oor Operations Naigator Base Support (dat de meeste functies an Centraal beheer beat) te installeren, plus Commands, Packages and Products en Monitors. Volg de instructies in Operations Naigator -> Centraal beheer. Reserekopie maken an het systeem Wanneer u een reserekopie maakt an het systeem, maakt u een momentopname an de systeeminformatie. De reserekopie an het systeem legt de systeemconfiguratie ast zoals u deze tot duser hebt gemaakt. Het maken an zo n backup duurt tussen een half uur en dierse uren, maar dit is goede bestede tijd. Een reserekopie maken an een systeem is geen ingewikkeld proces, maar wordt al gauw ergeten als er urgentere taken uit te oeren zijn. Het plannen an backups, in de zin an het automatiseren an een steeds terugkerende functie, ermindert niet alleen de werkbelasting ten aanzien an het systeemonderhoud, maar helpt u ook problemen aan te pakken met gegeensbeschadiging, stroomstoringen en andere onoorziene omstandigheden die de systeemgegeens kunnen beschadigen. Het backupschema dat u maakt speelt een belangrijke rol bij dat beleid. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) helpt u uw backuptaken te ordenen en uw backupmedia te beheren. Met behulp an BRMS kunt u gegeens herstellen, een heel systeem terugzetten en onderhoudstaken errichten. BRMS is niet bedoeld om uw backup- en herstelbeleid te erangen, maar kan an pas komen bij het uitoeren an dat beleid. Het maken an een reserekopie an uw systeem,houdt om te beginnen de olgende stappen in: 1. De band initialiseren 2. De backup uitoeren Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Reserekopie maken an het systeem Backup- en herstelbeleid plannen Backup, Recoery, and Media Serices De band initialiseren oor een systeembackup Zorg dat oor u aan de backup begint het backupmedium gereed is. Voor de backup heeft u lege bandcassettes nodig. Misschien hebt u meerdere banden nodig. Dit hangt af an het type bandapparaat en de grootte an het systeem. 12 iseries: Aan de slag met iseries

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

Informatie over PTF-pakket voor IBM i

Informatie over PTF-pakket voor IBM i Informatie oer PTF-pakket oor IBM i IBM i CUMULATIEF PTF-PAKKET INSTALLATIE-INSTRUCTIES SF99730 Leel 17061 PAKKET-ID: C7061730 VERSIE 7, RELEASE 3.0 Instructies oor cumulatief PTF-pakket, laatste update:

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

Informatie over PTF-pakket voor IBM i

Informatie over PTF-pakket voor IBM i Informatie oer PTF-pakket oor IBM i IBM i CUMULATIEF PTF-PAKKET INSTALLATIE-INSTRUCTIES SF99720 Leel 17290 PAKKET-ID: C7290720 VERSIE 7, RELEASE 2.0 Instructies oor cumulatief PTF-pakket, laatste update:

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Informatie over PTF-pakket voor IBM i

Informatie over PTF-pakket voor IBM i Informatie oer PTF-pakket oor IBM i IBM i CUMULATIEF PTF-PAKKET INSTALLATIE-INSTRUCTIES SF99710 Leel 17192 PAKKET-ID: C7192710 VERSIE 7, RELEASE 1.0 Instructies oor cumulatief PTF-pakket, laatste update:

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEER AS/400

SYSTEEMBEHEER AS/400 CURSUSBOEK SYSTEEMBEHEER AS/400 ICS Opleidingen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Informatie over PTF-pakket voor IBM i

Informatie over PTF-pakket voor IBM i Informatie over PTF-pakket voor IBM i IBM i CUMULATIEF PTF-PAKKET INSTALLATIE-INSTRUCTIES SF99610 Level 13312 PAKKET-ID: C3312610 VERSIE 6 RELEASE 1.0 Instructies voor cumulatief PTF-pakket, laatste update:

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Reserveringen beheren Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Reserveringen beheren Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Resereringen beheren Handboek oor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 33. Deze publicatie heeft betrekking op ersie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5988-00 NetVista Thin

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Backup en herstel. Handleiding

Backup en herstel. Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, ersie 1.1 Derde uitgae (noember 2003) Copyright IBM Corp. 2003. Woord ooraf Deze handleiding is bedoeld oor IT-beheerders of personen die erantwoordelijk

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Waarom Dat kan ik ook?

Waarom Dat kan ik ook? Waarom Dat kan ik ook? Deze folder leert u stapsgewijs hoe u thuis een eigen netwerk aan kunt leggen tussen twee PC's. We gaan er van uit dat op deze beide computers het besturingssysteem Windows 98SE

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Dit gedeelte van de handleiding bevat informatie over het bedieningspaneel, het wijzigen van printerinstellingen en over de menu's van het bedieningspaneel. U kunt de meeste printerinstellingen wijzigen

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

Printergeheugen. Geheugenbeheer. Afdrukken. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Printergeheugen. Geheugenbeheer. Afdrukken. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Printergeheugen De printer wordt geleverd met minimaal 64 MB geheugen. Als u wilt controleren hoeveel geheugen momenteel is geïnstalleerd in uw printer, selecteert u Print menu's in het menu Extra. Het

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5990-00 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express

Nadere informatie

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen

Naslagboekje. ThinkCentre. Inhoud - Belangrijke veiligheidsvoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgevingen ThinkCentre Naslagboekje Inhoud - Belangrijke eiligheidsoorschriften - Garantiebepalingen en andere kennisgeingen - Installatie an de computer - Software herstellen - Diagnose en probleemoplossing - IBM

Nadere informatie

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS 2 NEDERLANDS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Device Overview... 3 2.0 Waar plaats

Nadere informatie

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt PostgreSQL & PostGIS Bijgewerkt 10-09-2016 LearnOSM In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe PostgreSQL in te stellen op Windows en hoe een database te maken waarin u geografische gegevens kunt opslaan.

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

Yealink W52P. Installatie

Yealink W52P. Installatie Yealink W52P Installatie Per januari 2016 Kort overzicht van het proces 10 tot 37 minuten Checklist Stap 1. Registratie van de handset 3 1 tot 2 minuten Stap 2. Het toestel toevoegen aan de Zakelijk Hosted

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie