iseries Aan de slag met iseries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iseries Aan de slag met iseries"

Transcriptie

1 iseries Aan de slag met iseries

2

3 iseries Aan de slag met iseries

4 Copyright IBM Corp. 1998, 2001.

5 Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries EZ-Setup oltooien: oer eerst deze taken uit Hoofdstuk 2. LAN-console configureren Hoofdstuk 3. Reserekopie maken an het systeem Hoofdstuk 4. Microsoft Data Access Components (MDAC) Hoe MDAC werkt op uw systeem Hoe erkrijgt u MDAC? Wijzigingen opslaan na de installatie ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken Voordat u begint Het systeem aanzetten Het systeem aanzetten Een opstartprocedure (IPL) uitoeren LAN-console configureren Systeeminterfaces Operations Naigator Opdrachtregelinterface Centraal beheer installeren Reserekopie maken an het systeem De band initialiseren oor een systeembackup Systeembackup uitoeren Software installeren Wijzigingen opslaan na de installatie ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Uniersal Connection configureren Gegeens sericeproider configureren Uw erbinding met ECS (Electronic Customer Support) testen De SNA-erbinding met ECS (Electronic Customer Support) configureren Hoofdstuk 6. Concepten an systeemconfiguratie Hoofdstuk 7. Concepten an systeemactiiteiten Berichten Taken Objecten Logboeken en journalen Logboeken Journalen Systeemmachtigingen Bestanden en bestandssystemen CL-opdrachten Opdrachtsyntaxis Opdrachten opgeen Gebruikersprofielen Adrukken op de iseries Fixes Geïnstalleerde en permanent geïnstalleerde fixes Beschikbare en uitgestelde fixes Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Hoofdstuk 8. Systeemactiiteiten beheren Taken besturen Om informatie op te halen oer een taak op uw systeem doet u het olgende: Berichten afhandelen Een bericht erzenden Een bericht wissen Meer informatie oer een bericht ophalen Een bericht beantwoorden Uw systeemstatus Taken oor gebruikersprofielen Algemene gebruikersprofieltaken uitoeren Gebruikersprofielen beheren Gebruikers toeoegen aan en erwijderen uit groepen Persoonlijke gegeens in een gebruikersprofiel inoeren Beeiligingsparameters oor de gebruikers instellen Gegeens oer taken oor gebruikers Systeembeeiliging instellen Categorieën an systeembeeiliging Beeiligingsprofielen instellen Auditing instellen Lijst an machtigingen definiëren Wizard oor beeiliging gebruiken De iseries starten en stoppen Planning oor automatisch aan- en uitzetten instellen Het systeem starten De iseries starten: Aanmelden Een systeem op afstand starten Systeem-IPL wijzigen anuit het bedieningspaneel an het systeem Systeemwaarden die de IPL bepalen Systeem wijzigen tijdens IPL (bewaakte IPL) Tips oor het erbeteren an de IPL-prestaties Het systeem opschonen oor erbeterde prestaties Systeemwachtwoord wijzigen Werken met subsystemen Het systeem stoppen Het systeem meteen uitschakelen Aan/uit-knop gebruiken Systeemerwijzingscodes en primaire partities Systeemerwijzingscodes en secundaire partities Wat eroorzaakt een abnormale opstartprocedure (IPL)? Fixes beheren Algemene beheerstaken oor fixes Geaanceerde beheerstaken oor fixes Afzonderlijke fixes en begeleidende brieen bestellen Voorbeeld an begeleidende brief en beschrijing an elden Fixes bestellen Fixes bestellen met de opdracht SNDPTFORD Gereedmaken oor het installeren an fixes Een opslaggebied kiezen oordat een fix wordt toegepast Een cumulatief fixpakket installeren LIC-fixes installeren LP (gelicentieerd programma)-fixes installeren Installatie an fixes controleren Fixstatus afbeelden Fixinformatie afbeelden Fixes distribueren naar een systeem op afstand i iseries: Aan de slag met iseries

7 Fixes erwijderen Fixes laden Fixes aanbrengen: uitgebreide procedure Werken met apparaten Systeemereisten oor apparatuurconfiguraties Werken met afdrukuitoer ASCII-afdruk ia het LAN IPDS-afdruk ia het LAN Twinax-afdruk Printen met LPR/LPD (Line Printer Requester/Line Printer Daemon) Printer op afstand instellen Een printer op afstand instellen anaf de opdrachtregel Afdrukken oorbereiden Afdrukuitoer starten Indeling in ASCII wijzigen oor het printen Hoe spoolbestanden worden benoemd Eigendom an spoolbestanden Printers wissen die niet langer nodig zijn op het systeem Printerwerkstand pass-through an Telnet instellen Stel het aantal irtuele apparaten in Virtuele controllers en apparatuur door het systeem gemaakt Subsysteem QSYSWRK actieren Aandachtspunten oor printer-beeiliging Verwijderbare media gebruiken Banden en bandstationrekken gebruiken Algemene informatie oer het gebruik an banden Voorwaarden oor gereed zijn opslagmedium CD-ROM-opslag gebruiken Optische mediabibliotheken gebruiken Verwerkingsomgeing en gebruik an het bandstation /2-inch- en Magstar MP-bandstations gebruiken /4-inch-cassettes gebruiken mm-bandcassettes gebruiken /2-inch bandspoelen gebruiken Hoofdstuk 9. Systeemproblemen erwerken en Help-informatie afbeelden ia ECS (Electronic Customer Support) Printerproblemen oplossen Problemen met het erzenden an taken oplossen Oerwegingen bij de LPR-opdracht Veel oorkomende foutberichten Vereiste materialen oor het melden an LPR-problemen Problemen met het ontangen an taken oplossen Vereiste materialen oor het melden an LPD-problemen Een afdruktaak opzoeken die niet is uitgeoerd Op de serer Op de client Problemen met de wizard an de uniersele erbinding oplossen AT&T-klanten: Verbinding maken met ECS Wacht! Voordat u naar Internet gaat Lijsten an de systeemconfiguratie bekijken Hardware Software Systeemproblemen oplossen Voordat u contact opneemt met een sericemedewerker Inhoudsopgae

8 Hoe u dit stroomschema gebruikt Nu met probleemoplossing beginnen Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Systeemproblemen oplossen: Stap Problemen analyseren met behulp an een fout Procedure 1: Problemen met de netoeding herstellen Procedure 2: Herstelprocedure wanneer Attentielampje brandt of wanneer systeemerwijzingscode (SRC) wordt afgebeeld Procedure 2A: Problemen met het bedieningspaneel op afstand an Operations Console herstellen 163 Procedure 3: Problemen met de opdrachtknoppen an het configuratiescherm en indicatielampjes herstellen Procedure 4: Fout met IPL of systeem herstellen Procedure 5: Defect werkstation herstellen Procedure 6: Probleem met een band of optisch apparaat herstellen Procedure 7: Probleem met schijf- of diskettestation herstellen Procedure 8: Een communicatieprobleem herstellen Procedure 9: Vastgelopen systeem of loop herstellen Procedure 10: Herstelprocedure oor een incidenteel probleem Procedure 11: Herstelprocedure wanneer systeemconsole niet online is gezet Formulieren oor problemenoerzicht Formulier oor probleemoerzicht oor systemen met een enkele partitie (behale Model 270 en 8xx) Oerzichtsformulier oor problemen met systemen met een aantal partities (behale Model 8xx) 168 Formulier oor probleemoerzicht oor Model 270- en 8xx-systemen met een enkele partitie Oerzichtsformulier oor problemen met systemen an het model 8xx met erschillende partities. 170 Paneelfuncties op een secundaire partitie openen Een nieuw probleem analyseren Hardware- en softwareproblemen melden De batterij erangen an de modellen 5xx, en Tower FC507x en FC508X Een dump maken an het hoofdgeheugen Primaire en alternatiee consoles aststellen Hulp bij problemen met systeemactiiteiten i iseries: Aan de slag met iseries

9 Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400 Dit onderwerp is een nuttig beginpunt om allerlei informatie te krijgen oer het omgaan met eenoudige en ingewikkelde taken op uw systeem, of u een beginner bent op de iseries of een eraren gebruiker. Gebruik deze informatie om uw systeem te leren kennen: hoe werkt het, wat is de samenhang an de onderdelen en hoe kan ik het aan mijn behoeften aanpassen? Leer de terminologie en ontdek in welke opzichten dit platform erschilt an andere waarmee u hebt gewerkt. Ontdek het concept achter het systeem en leer de dagelijkse taken met betrekking tot uw systeem onder de knie te krijgen. Bepaal wat uw meest gangbare administratiee taken zijn en hoe u die kunt erullen. En komt u problemen tegen, gebruik dan de probleemoplossingsgids om die op te lossen. Uw systeem operationeel maken Concepten an de systeemconfiguratie Concepten an de systeemactiiteiten Systeemactiiteiten beheren Systeemproblemen hanteren en hulp zoeken Voer deze taken uit als u klaar bent om uw systeem oor het eerst te starten. De systeemconfiguratie bestaat uit hardware (systeem en eentuele apparaten) en software (besturingssysteem). Ontdek wat er onder de motorkap an uw nieuwe systeem zit. Concentreer u op enkele belangrijke concepten ten aanzien an het werken met uw systeem. Bekijk hoe uw nieuwe systeem zich erhoudt tot de concurrentie. Voer een prestatiecontrole uit an het systeem of stel de gebruikersprofielen in. Leer de eiligheidsoorzieningen an uw systeem te begrijpen en hoe u ze het beste kunt benutten. Als u een afdruktaak kwijt bent of wilt weten wat die geheimzinnige foutberichten betekenen en waarom uw systeem zo raar doet, hebt u probleemoplossing nodig. Wanneer een probleem zich oordoet, kunt u dat zelf oplossen of hulp zoeken, al naar gelang de aard an het probleem. Print dit onderwerp om later te kunnen raadplegen. EZ-Setup oltooien: oer eerst deze taken uit Nu u EZ-Setup heeft oltooid, moet u de olgende taken uitoeren om uw systeem oor de eerste keer online te krijgen. Als u dat hebt gedaan, wordt het systeem geconfigureerd, wordt er een reserekopie an gemaakt en wordt het aangesloten op de ondersteunende serices an IBM. 1. De LAN-console configureren Als u het LAN niet heeft geconfigureerd toen EZ-Setup daarom roeg, doe het dan nu. 2. Een reserekopie maken an het systeem Maak meteen een reserekopie an het systeem om uw nieuwe configuratie op te slaan en maak een regelmatig backupschema. 3. MDAC installeren Voeg deze component toe om de functionaliteit an de database te ergroten. 4. Wijzigingen aan uw systeem opslaan Sla de wijzigingen die u zojuist aan uw systeem hebt aangebracht op. 5. ECS (Electronic Customer Support) toeoegen Voer de wizard uit om een supporterbinding met IBM aan te leggen. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Aan de slag met de iseries 400: Inleidend naslagmateriaal oor nieuwe gebruikers op de iseries. Copyright IBM Corp. 1998,

10 2 iseries: Aan de slag met iseries

11 Hoofdstuk 2. LAN-console configureren Met Operations Console kunt u uw PC gebruiken als systeemconsole en kunt u functies an het bedieningspaneel uitoeren. Met Operations Console kunt u iseries-serers beheren die zich op het LAN (Local Area Network) beinden. U kunt ook op afstand dierse iseries-serers op erschillende locaties beheren, waaronder andere LANs. Volg de instructies in Client Access Express -> Operations Console. Copyright IBM Corp. 1998,

12 4 iseries: Aan de slag met iseries

13 Hoofdstuk 3. Reserekopie maken an het systeem Wanneer u een reserekopie maakt an het systeem, maakt u een momentopname an de systeeminformatie. De reserekopie an het systeem legt de systeemconfiguratie ast zoals u deze tot duser hebt gemaakt. Het maken an zo n backup duurt tussen een half uur en dierse uren, maar dit is goede bestede tijd. Een reserekopie maken an een systeem is geen ingewikkeld proces, maar wordt al gauw ergeten als er urgentere taken uit te oeren zijn. Het plannen an backups, in de zin an het automatiseren an een steeds terugkerende functie, ermindert niet alleen de werkbelasting ten aanzien an het systeemonderhoud, maar helpt u ook problemen aan te pakken met gegeensbeschadiging, stroomstoringen en andere onoorziene omstandigheden die de systeemgegeens kunnen beschadigen. Het backupschema dat u maakt speelt een belangrijke rol bij dat beleid. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) helpt u uw backuptaken te ordenen en uw backupmedia te beheren. Met behulp an BRMS kunt u gegeens herstellen, een heel systeem terugzetten en onderhoudstaken errichten. BRMS is niet bedoeld om uw backup- en herstelbeleid te erangen, maar kan an pas komen bij het uitoeren an dat beleid. Het maken an een reserekopie an uw systeem,houdt om te beginnen de olgende stappen in: 1. De band initialiseren 2. De backup uitoeren Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Reserekopie maken an het systeem Backup- en herstelbeleid plannen Backup, Recoery, and Media Serices Copyright IBM Corp. 1998,

14 6 iseries: Aan de slag met iseries

15 Hoofdstuk 4. Microsoft Data Access Components (MDAC) Een an de belangrijkste functies an het systeem is die an databaseserer. De DB2-database die is geïntegreerd in uw systeem, speelt een belangrijke rol in het beheer an clientinformatie, essentiële bedrijfsgegeens en historische archieen. Hoe MDAC werkt op uw systeem MDAC oegt belangrijke functionaliteit toe aan clients op uw systeem. MDAC maakt de uniersele gegeenstoegang mogelijk die is ereist in client/serer-omgeingen en beat een aantal Microsoft gegeenscomponenten. Voor sommige databasecomponenten zoals OLE DB, dat een erbinding maakt tussen relationele en nietrelationele informatiebronnen, waaronder traditionele databases, moet MDAC zijn geïnstalleerd op de clients an het systeem. De oudst bruikbare ersie an MDAC oor deze release is ersie 2.5. Hoe erkrijgt u MDAC? Download en installeer de meest recente ersie an MDAC op uw clients om te zorgen dat alle databasecomponenten goed functioneren. U kunt de meest recente ersie an MDAC zonder extra kosten krijgen op de Microsoft website. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: DB2 Database-informatie Wijzigingen opslaan na de installatie Nadat u een controlelijst oor het oltooien an de installatie hebt gemaakt in de Software Installation manual, moet u de wijzigingen die u hebt gemaakt opslaan op het systeem om ze permanent ast te leggen. Voer hieroor de olgende stappen uit: 1. Typ op de opdrachtregel: PWRDWNSYS *IMMED. 2. Wanneer de machine is uitgeschakeld en 01 BN op het bedieningspaneel op afstand is afgebeeld, drukt u op de witte knop aan de oorkant an het systeem om de machine weer in te schakelen. De opstartprocedure duurt ijf tot tien minuten. 3. Als het Function/Data-scherm A of 01 BN wordt afgebeeld, dan heeft het systeem de herstart oltooid en bent u klaar het met installeren an aanullende software. 4. Een backup an het systeem maken wordt aanbeolen om de geïnstalleerde programma s op te slaan. ECS (Electronic Customer Support) toeoegen aan uw systeem Het kan zijn dat u an tijd tot tijd problemen onderindt met uw systeem, waarbij u hulp nodig hebt an de ondersteunende serices an IBM. Met behulp an ECS kunt u uw systeem efficiënt laten werken. Als u een hardware- of softwareprobleem hebt, hebben IBM Customer Engineers direct toegang tot uw systeem en kunnen ze snel een diagnose stellen en het probleem oplossen. Met ECS kunt u: Fixes bestellen en installeren De database met ragen en antwoorden (Q & A database) raadplegen Copyright IBM Corp. 1998,

16 Lokale serice- en IBM productinformatie raadplegen Technologieforums raadplegen Probleemanalyses rapporteren en beheren U hebt toegang tot ECS op een an de olgende manieren: 1. Met Uniersal Connection. Uniersal Connection is op TCP/IP gebaseerd en wordt geconfigureerd met een grafisch interface waarmee u het soort erbinding met IBM kunt kiezen: direct inbellen met AT&T Global Network Serice, ia een bestaande Internet-proider (ISP) of ia een irtueel besloten netwerk (VPN). Dankzij deze flexibiliteit kunt u de oor uw organisatie meest geschikte manier an erbinding kiezen, terwijl deze toch beeiligd is. Deze optie is oor de meeste gebruikers de snelste en meest praktische manier om toegang te krijgen tot ECS. 2. Met een traditionele erbinding. Deze manier kan worden gebruikt door gebruikers met Systems Network Architecture (SNA) en een Synchronous Data Link Control (SDLC) modem. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Fixes installeren Extreme Support 8 iseries: Aan de slag met iseries

17 Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken Uw systeem is klaar om te gebruiken of toch niet? U bent klaar om uw systeem online te zetten. Als u de onderstaande taken hebt erricht, is uw systeem geconfigureerd, is er een reserekopie an gemaakt en is het aangesloten op de ondersteunende serices an IBM. Afhankelijk an de werkstand an uw systeem (is het ingeschakeld, bent u een upgrade aan het aanbrengen?) moet u enkele of alle onderstaande taken uitoeren om uw systeem operationeel te maken. Voordat u begint Wilt uw het systeem zelf starten en configureren? Als u lieer een wizard gebruikt, zorg dan dat u Client Access Express in uw bezit krijgt. Met EZ-Setup an Client Access Express wordt het instellen an een nieuwe serer eenoudiger. Werkt u anuit Operations Console? Haal nu de informatie op oer het instellen eran. Het systeem aanzetten Uw LAN-console configureren Het is ingewikkelder uw systeem aan en uit te zetten dan een PC. Haal de benodigde informatie op om het eilig aan te zetten. Uw LAN configureren zodat u een PC als console kunt gebruiken. De interfaces installeren Centraal beheer installeren Een reserekopie maken an uw systeem Software installeren ECS (Electronic Customer Support) toeoegen U moet met uw systeem kunnen communiceren. IBM biedt twee manieren om dat te doen. Maak nu een planning om in de toekomst beheerstaken te ereenoudigen. Voer een onmiddellijke systeembackup uit om uw nieuwe configuratie op te slaan en maak een regelmatig backupschema. Nieuwe gelicentieerde programma s toeoegen aan uw systeem. Voer de wizard uit om een erbinding te maken met de ondersteunende serices an IBM Het systeem aanzetten Als u zojuist de bekabeling hebt oltooid, dan kunt u oor het eerst het systeem aanzetten. Dit zijn de primaire taken die u moet uitoeren: het systeem aanzetten en een IPL (opstartprogramma) uitoeren. Het systeem aanzetten Voer de olgende stappen uit om het systeem oor de eerste keer aan te zetten. 1. Zoek en identificeer bepaalde primaire componenten op uw configuratiescherm. De belangrijkste componenten zijn: Aan/uit-lampje: Geeft aan wanneer netoeding oor het systeem beschikbaar is. Tekenweergae: Geeft het SPCN-adres weer, de status an de netoeding of een SPCNerwijzingscode. Aan/uit-schakelaar: Beheert de netoeding oor elk in de eenheid geïnstalleerde component. Werkstandknop: Hiermee kunt u door erschillende werkstanden bladeren. 2. Hiermee kunt u beeldstations, bandstations en controllers aanzetten waar u mee wilt werken. 3. Zet de werkstand op Normaal. 4. Zet het systeem aan met behulp an de Aan/uit-schakelaar. Het systeem heeft netoeding wanneer het Aan/uit-lampje knippert. Als de eenheid juist werkt, dan geeft het scherm Tekenweergae het normale actiiteitenbericht weer: *rru waarbij rr het rekadres is (een geheel getal an 1 tot 63) en u de SPCN-poort is waarmee het systeem is erbonden; een waarde die uiteenloopt an 1 tot A (1 tot 10). Copyright IBM Corp. 1998,

18 Als het Aan/uit-lampje niet knippert om aan te geen dat het systeem netoeding ontangt, en wanneer er geen gegeens worden afgebeeld in de Tekenweergae, controleer dan of de kabels an het systeem juist zijn erbonden met het stopcontact en dat alle kabels juist zijn erbonden met het systeem oordat u het opnieuw probeert. Als de Tekenweergae een bericht beat dat niet oldoet aan de standaardinstelling, ga dan meteen naar het gedeelte Hulp-informatie afbeelden. Probeer niet het systeem opnieuw op te starten totdat u de oorzaak an uw probleem hebt bepaald. Wanneer de iseries juist is ingeschakeld, dan kunt u de IPL starten. Een opstartprocedure (IPL) uitoeren Wanneer het systeem eenmaal is ingeschakeld, kunt u een IPL uitoeren. Tijdens een IPL laden de systeemprogramma s anaf het hulpgeheugen an het systeem en wordt de systeemhardware gecontroleerd. Als de kabels niet juist zijn erbonden, dan worden bepaalde geïnstalleerde apparatuur niet herkend, en moet u een nieuwe IPL uitoeren zodat de apparatuur wel wordt herkend. Het systeem is nu klaar om een normale, onbewaakte IPL uit te oeren. Oftewel, het systeem oltooit deze IPL automatisch omdat u de werkstand hebt ingesteld op Normaal. Wanneer de IPL is oltooid, wordt een aanmeldscherm afgebeeld op uw werkstation. 1. Typ uw gebruikers-id en druk op Enter. Het hoofdmenu moet nu worden afgebeeld. 2. Installeer de interfaces die nodig zijn oor interactief werken met het systeem. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Het systeem starten en stoppen Werkstanden en IPL-typen wijzigen LAN-console configureren Met Operations Console kunt u uw PC gebruiken als systeemconsole en kunt u functies an het bedieningspaneel uitoeren. Met Operations Console kunt u iseries-serers beheren die zich op het LAN (Local Area Network) beinden. U kunt ook op afstand dierse iseries-serers op erschillende locaties beheren, waaronder andere LANs. Volg de instructies in Client Access Express -> Operations Console. Systeeminterfaces Een systeem bestaat uit hardware en software. Hoe werkt u interactief met dat systeem? Hoe zorgt u dat alles functioneert? Hoe houdt u in de gaten wat er op het systeem gebeurt? Hoe controleert u de prestaties? Het antwoord is eenoudig: u hebt een interface nodig. Of lieer gezegd: twee interfaces. Operations Naigator Operations Naigator is een grafische gebruikersinterface die gebruikers die gewend zijn aan Microsoft Windows-platforms bekend oorkomt. U kunt aanwijzen en klikken zonder snelheid in te leeren. Als u ertrouwd bent met Windows, zult u zich bij Operations Naigator thuis oelen. 10 iseries: Aan de slag met iseries

19 Dit oorbeeld laat zien hoe eenoudig u bestanden, taken, beeiliging en andere componenten kunt isualiseren en beheren. Operations Naigator zal al snel een ertrouwd onderdeel an uw bureaublad worden. Opdrachtregelinterface De opdrachtregelinterface (ook wel op tekens gebaseerd scherm of emulatie genoemd) biedt een ander soort erbinding met het systeem. Deze interface is moeilijker te leren, maar wordt geprefereerd door diegenen die lieer opdrachten typen dan met de muis aan te wijzen en te klikken Aanmelden Systeem...: SYSTEM01 Subsysteem....: QBASE Scherm....: DSP01 Gebruiker... Wachtwoord.... Programma/procedure... Menu... Huidige bibliotheek Net als Operations Naigator wordt de opdrachtregelinterface geïnstalleerd als onderdeel an Client Access Express. Hoofdstuk 5. Uw systeem operationeel maken 11

20 Operations Naigator en de opdrachtregelinterface kunnen beide functioneel zijn op het bureaublad, net zoals Windows en DOS. Veel taken kunt u erullen met alleen Operations Naigator; oor andere heeft u de opdrachtregelinterface nodig. Door eraring op te doen leert u welke wanneer te gebruiken. Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Operations Naigator homepage Operations Console Centraal beheer installeren Sommige functies an Centraal beheer zijn componenten an Operations Naigator, het grafische gebruikersinterface (GUI) an de iseries 400, die u optioneel kunt installeren. Zorg er bij het installeren an Operations Naigator oor Operations Naigator Base Support (dat de meeste functies an Centraal beheer beat) te installeren, plus Commands, Packages and Products en Monitors. Volg de instructies in Operations Naigator -> Centraal beheer. Reserekopie maken an het systeem Wanneer u een reserekopie maakt an het systeem, maakt u een momentopname an de systeeminformatie. De reserekopie an het systeem legt de systeemconfiguratie ast zoals u deze tot duser hebt gemaakt. Het maken an zo n backup duurt tussen een half uur en dierse uren, maar dit is goede bestede tijd. Een reserekopie maken an een systeem is geen ingewikkeld proces, maar wordt al gauw ergeten als er urgentere taken uit te oeren zijn. Het plannen an backups, in de zin an het automatiseren an een steeds terugkerende functie, ermindert niet alleen de werkbelasting ten aanzien an het systeemonderhoud, maar helpt u ook problemen aan te pakken met gegeensbeschadiging, stroomstoringen en andere onoorziene omstandigheden die de systeemgegeens kunnen beschadigen. Het backupschema dat u maakt speelt een belangrijke rol bij dat beleid. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) helpt u uw backuptaken te ordenen en uw backupmedia te beheren. Met behulp an BRMS kunt u gegeens herstellen, een heel systeem terugzetten en onderhoudstaken errichten. BRMS is niet bedoeld om uw backup- en herstelbeleid te erangen, maar kan an pas komen bij het uitoeren an dat beleid. Het maken an een reserekopie an uw systeem,houdt om te beginnen de olgende stappen in: 1. De band initialiseren 2. De backup uitoeren Aanullende informatie oer dit onderwerp indt u in de onderstaande bronnen: Reserekopie maken an het systeem Backup- en herstelbeleid plannen Backup, Recoery, and Media Serices De band initialiseren oor een systeembackup Zorg dat oor u aan de backup begint het backupmedium gereed is. Voor de backup heeft u lege bandcassettes nodig. Misschien hebt u meerdere banden nodig. Dit hangt af an het type bandapparaat en de grootte an het systeem. 12 iseries: Aan de slag met iseries

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC14-2065-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data

Nadere informatie

Supplement voor installatie en configuratie

Supplement voor installatie en configuratie IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 Lees eerst Kennisgeingen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Officiële Gebruikershandleiding

Officiële Gebruikershandleiding Officiële Gebruikershandleiding Linux Mint 17.1 CINNAMON Editie Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave INTRODUCTIE LINUX MINT... 4 HISTORIE...4 DOEL...4 VERSIENUMMERS EN CODENAMEN...5 EDITIES...6 WAAR IS HULP TE

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie