IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999"

Transcriptie

1 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op indt u de meest recente update SC

2

3 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op indt u de meest recente update SC

4 Belangrijk! Lees eerst Bijlage. Kennisgeingen op pagina A-1. Eerste uitgae (september 1999) Deze publicatie is een ertaling an de Engelstalige publicatie Installing IBM Network Station Manager for AS/400 V2R1, bestelnummer SC Deze publicatie heeft betrekking op het programma IBM Network Station Manager, programmanummer 5648-C07, Versie 2, Release 1, Modificatie 0, en op alle olgende ersies en modificaties daaran, tenzij anders ermeld in een olgende uitgae. De informatie in deze publicatie is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an de publicatie worden opgenomen Copyright IBM Corp Copyright IBM Nederland N.V

5 Inhoudsopgae Oer deze publicatie (SC ) Voor wie is dit boek bestemd Informatie op het World Wide Web Oerige informatie Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station Oerzicht an IBM Network Station TCP/IP-aspecten Voorbeelden an LAN-netwerken MAC-adressen IP-adressen Opstartmethoden DHCP BOOTP NVRAM Opstartbestand Jaa op de Network Station Windows-toepassingen op de Network Station Geheugenereisten oor de Network Station Profiteren an een netwerk met twee of meer serers Wat is er nieuw in Versie 2 Release Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer Oer dit hoofdstuk Installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager 2-1 De AS/400-omgeing configureren oor Network Stations De wizard Network Station Installeren installeren op uw PC De wizard Network Station Installeren uitoeren Wat doet de wizard Network Station Installeren? Aanullende informatie oor NVRAM Aanullende informatie oor BOOTP DHCP-configuratiefouten herkennen en herstellen Voordat u erdergaat Opstartcode en boot monitor bijwerken IBM Network Station-aanmeldingsserer DNS-ondersteuning Netwerkparameters controleren Hoofdstuk 3. Na installatie en configuratie Oer dit hoofdstuk Na het oltooien an de wizard Network Station Installeren BOOTP-Network Stations toeoegen met Operations Naigator Statisch geadresseerde Network Stations definiëren in een DHCP-omgeing 3-4 BOOTP-clients migreren naar een DHCP-omgeing Printers configureren op een AS/400-systeem Eenoudige printerscenario s configureren Afdrukbeheer De opdracht CRTDEVPRT De AS/400-serer optimaliseren oor Network Stations HTTP-instructies HTTP-instructies oor systemen met V4R1 of recenter TFTP-subneterzending Copyright IBM Corp iii

6 Hoofdstuk 4. Migratie an V1R3 naar V2R Oer dit hoofdstuk Migratie naar de V2R1-omgeing Aandachtspunten bij migratie Migratieprogramma Het migratieprogramma uitoeren Afzonderlijke bestanden handmatig migreren Clientmigratie Bijlage. Kennisgeingen A-1 Merken A-2 Trefwoordenregister X-1 i IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

7 Oer deze publicatie (SC ) Voor wie is dit boek bestemd Deze publicatie is bestemd oor hen die erantwoordelijk zijn oor het installeren en beheren an IBM Network Station Manager. Informatie op het World Wide Web Oerige informatie U indt de meest recente ersie an deze publicatie op Internet: Deze URL staat ook ermeld op de oorpagina an deze publicatie. Voor IBM Network Station Manager is de olgende informatie beschikbaar: Naam IBM Network Station Manager oor AS/400 Installatiehandleiding SC Installing IBM Network Station Manager for RS/6000, SC IBM Network Station Manager oor Windows NT Installatiehandleiding SC IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding, SC IBM Network Station Adanced Information Online Help an IBM Network Station Manager Online Help an het bureaublad Beschrijing Hierin wordt beschreen hoe u de AS/400 Network Station-omgeing installeert en configureert. Het wordt geleerd met het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager. Nieuwe ersies an deze publicatie indt u op Hierin wordt beschreen hoe u de RS/6000 Network Station-omgeing installeert en configureert. Het wordt geleerd met het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager. Nieuwe ersies an deze publicatie indt u op Hierin wordt beschreen hoe u de Windows NT Network Station-omgeing installeert en configureert. Het wordt geleerd met het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager. Nieuwe ersies an deze publicatie indt u op Hierin worden basistaken beschreen oor het beheren an de oorzieningen oor gebruikers met het programma IBM Network Station Manager. Het wordt geleerd met het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager. Nieuwe ersies an deze publicatie indt u op Hierin indt u een beschrijing an taken en andere informatie oer uw Network Station-omgeing die an pas komt na de eerste installatie en configuratie. Deze informatie is alleen beschikbaar op Hierin worden basistaken beschreen oor het configureren an het uiterlijk an het Network Station-bureaublad. Deze informatie kunt u opragen door in het programma IBM Network Station Manager op de knop Help te klikken. Hierin wordt besproken hoe u de items an het Network Station-bureaublad gebruikt en bedient. Deze informatie kunt u opragen door op de Help-knop te klikken in de rechteronderhoek an het Network Station-bureaublad. Copyright IBM Corp. 1999

8 i IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

9 Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station Oerzicht an IBM Network Station TCP/IP-aspecten Voorbeelden an LAN-netwerken LAN-netwerk, oorbeeld LAN-netwerk, oorbeeld LAN-netwerk, oorbeeld MAC-adressen IP-adressen Opstartmethoden DHCP BOOTP NVRAM Opstartbestand Jaa op de Network Station Windows-toepassingen op de Network Station Geheugenereisten oor de Network Station Profiteren an een netwerk met twee of meer serers Wat is er nieuw in Versie 2 Release Oerzicht an IBM Network Station De gelicentieerde programmacode an IBM Network Station Manager bestaat uit erschillende programma s die worden geïnstalleerd op een serer. Een an deze programma s is IBM Network Station Manager zelf. Met dit programma kunt u de configuratie an Network Station thin clients (hierna kortweg Network Stations genoemd) instellen en wijzigen, en Network Station-gebruikers definiëren. Dit alles doet u ia een webbrowser. In de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding indt u meer informatie oer het programma IBM Network Station Manager. Omdat Network Stations geen aste schijf hebben, moeten ze een beroep doen op de serer oor het downloaden an het besturingssysteem, de programma s en de gegeens. Nadat het besturingssysteem is gedownload, wordt er op de Network Station een grafische gebruikersinterface (GUI) afgebeeld. Deze GUI erschaft de gebruiker toegang tot de olgende soorten resources: 5250-emulator 3270-emulator Telnet-toepassing Webbrowser (Netscape Communicator) Jaa-applets of -toepassingen Windows-toepassingen Lokale printers en printers op afstand Network Stations maken oor de communicatie met de serer gebruik an TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en een Token-Ring- of Ethernet-erbinding. Elke Network Station werkt onder een clientbesturingssysteem en communiceert met een serer waarop IBM Network Station Manager en een aantal andere toepassingsprogramma s actief zijn. Copyright IBM Corp

10 In Figuur 1-1 ziet u wat er gebeurt als u een IBM Network Station aanzet. Figuur 1-1. Opstartprocedure an een Network Station 1 Er wordt een resident programma gestart anuit het NVRAM (non-olatile random access memory). De Network Station oert automatisch een serie zelftests uit (POST, power-on self test). 2 De Network Station neemt contact op met de opstartserer, BOOTP of DHCP. Het geeft een MAC-adres (media access control) door aan de serer en ontangt in ruil daaroor het IP-adres an de serer. De opstartserer erstrekt teens het adres of pad an de basiscodeserer. Het is ook mogelijk dat de Network Station dit adres of pad ophaalt uit het NVRAM. 3 De Network Station downloadt de basiscode anaf de basiscodeserer en maakt daarbij gebruik an TFTP (triial file transfer protocol) of NFS (network file system). 4 De Network Station downloadt de werkstationconfiguratie an de configuratieserer. 5 Er wordt op de Network Station een aanmeldingsscherm afgebeeld. Nadat de gebruiker een gebruikers-id en een wachtwoord heeft ingeoerd, worden deze gegeens gecontroleerd door de erificatieserer. 6 De configuratieserer oor gebruikers downloadt en initialiseert de gebruikersomgeing met de persoonlijke instellingen an de gebruiker naar de Network Station. 1-2 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

11 7 De Network Station beeldt het persoonlijke bureaublad an de gebruiker af. De gebruiker heeft nu toegang tot de toepassingsprogramma s die zich op de toepassingenserer (of hostcomputer) beinden. Elke Network Station beat een SNMP-agent (simple network management protocol) die deel uitmaakt an het besturingssysteem. Een SNMP-manager op een centrale locatie kan met de agents op de Network Stations communiceren en er informatie mee uitwisselen. U kunt deze informatie gebruiken bij het beheer an de netwerkomgeing. SNMP is een standaardprotocol oor netwerkbeheer. Zie IBM Network Station Adanced Information oor meer informatie oer SNMP. U indt dit document op Op elke Network Station kan IBM Network Station Setup Utility of IBM Network Station NS Boot worden opgeroepen. Setup Utility en NS Boot geen u de mogelijkheid de configuratie-instellingen an een bepaald Network Station te bekijken of te wijzigen. Zo kunt u bijoorbeeld het MAC-adres bekijken of de beeldschermresolutie an een Network Station instellen. Zie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding oor meer informatie oer Setup Utility en NS Boot. TCP/IP-aspecten De Network Station kan alleen met uw serer communiceren als u een TCP/IP-netwerk hebt. Als u begrijpt hoe TCP/IP-netwerken functioneren, is het installeren en configureren an de Network Stations en IBM Network Station Manager eel eenoudiger. U kunt goed zien hoe uw netwerk in elkaar zit door er een diagram an te tekenen. Aan de hand an de oorbeeldnetwerken in deze paragraaf begrijpt u wellicht beter hoe u uw netwerk moet configureren. Kies het oorbeeld dat het meest oereenkomt met uw netwerkomgeing. Gebruik deze oorbeelden ook bij het configureren en installeren an de Network Stations in uw netwerk. Opmerking: U hoeft beslist geen expert te zijn om een TCP/IP-netwerk te kunnen opzetten. U moet echter wel iets an de basisbeginselen an TCP/IP weten. Een gedetailleerde beschrijing an TCP/IP alt buiten het bereik an dit boek. Wilt u meer weten oer TCP/IP, dan kan uw IBM-ertegenwoordiger u inlichten oer cursussen die bij u in de buurt worden gegeen. U kunt ook de publicatie TCP/IP Tutorial and Technical Oeriew, GG raadplegen. Voorbeelden an LAN-netwerken LAN-netwerk, oorbeeld 1 In Figuur 1-2 op pagina 1-4 ziet u een oorbeeld an een netwerk waarin twee Network Stations ia een eenoudig LAN (local area network) met de serer zijn erbonden. Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station 1-3

12 Figuur 1-2. Twee Network Stations en een serer op een eenoudig LAN LAN-netwerk, oorbeeld 2 In Figuur 1-3 ziet u een oorbeeld an een netwerk waarin twee Network Stations ia een lokaal LAN met de serer zijn erbonden. Twee andere Network Stations zijn aan diezelfde serer gekoppeld ia een router en een LAN op afstand. Figuur 1-3. Twee Network Stations en een serer op een lokaal LAN en twee andere Network Stations die ia een router en een LAN op afstand aan dezelfde serer zijn gekoppeld 1-4 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

13 LAN-netwerk, oorbeeld 3 In Figuur 1-4 zijn er extra Network Stations aan de serer gekoppeld ia Etherneten Token-Ring-erbindingen. Twee Token-Ring-LAN s zijn ia een router aan elkaar gekoppeld. Ook een domeinnaamserer is in het netwerk opgenomen. Figuur 1-4. Vier Network Stations in een netwerk met een router en een domeinnaamserer MAC-adressen Elke Network Station wordt geleerd met een uniek identificatienummer dat kan worden gebruikt om bij te houden welk IP-adres er aan die Network Station is toegewezen. Het MAC-adres (MAC = media access control) is in de fabriek astgelegd en is hard gecodeerd. Dit betekent dat het niet kan worden gewijzigd. U indt het MAC-adres an een Network Station op het zijpaneel an de kleine doos waarin de systeemeenheid is erpakt. Als u die doos niet meer hebt, kunt u in het boek IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding opzoeken hoe u het MAC-adres kunt achterhalen. U kunt het hard gecodeerde MAC-adres erangen door een MAC-adres dat u zelf toewijst. In IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding indt u instructies oor het erangen an het hard gecodeerde MAC-adres. IP-adressen IP-adressen (IP = Internet Protocol) zijn getallen die zijn toegewezen aan apparaten in een netwerk (of op Internet). Dankzij deze IP-adressen kunnen computers met elkaar communiceren ia TCP/IP. IP-adressen bestaan uit ier getallen (an 0 tot Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station 1-5

14 255), gescheiden door punten, bijoorbeeld De getallen geen aan tot welk netwerk een computer behoort en welke specifieke locatie de hostcomputer binnen dat netwerk inneemt. IP-adressen worden niet alleen gebruikt oor computers zoals Network Stations, maar ook oor routers, serers en zelfs subnetten en hele netwerken. Het IP-adres an een netwerk zou bijoorbeeld kunnen zijn. Een router in dat netwerk zou het IP-adres kunnen hebben. En aan een Network Station in datzelfde netwerk zou het adres kunnen zijn toegewezen. Elke Network Station moet een uniek IP-adres hebben. Als u gebruikmaakt an de opstartmethode DHCP, moet u een reeks IP-adressen opgeen, zodat de serer een adres kan toewijzen aan elke Network Station. Bij intranetten (netwerken binnen uw eigen organisatie) kunt u de adressen geheel zelf kiezen. Wenst u echter erbinding met Internet, dan moet een centrale instantie de netwerkadressen en domeinnamen officieel toewijzen. Bij het ter perse gaan an deze publicatie is deze centrale instantie: Network Solutions, Inc. InterNIC Registration Serices 505 Huntmar Park Drie Herndon, VA WWW: Opstartmethoden Omdat Network Stations geen aste schijf hebben om an op te starten, moeten de opstartgegeens worden opgeraagd uit hun eigen NVRAM (non-olatile random access memory) of an een serer. Elke Network Station moet een IP-adres oor zichzelf inden. Dankzij dit IP-adres kan de Network Station immers communiceren met andere hosts. Bij het opragen en ontangen an deze gegeens maakt de Network Station gebruik an een an de olgende methoden: DHCP (Dynamic Host Control Protocol) BOOTP (Bootstrap Protocol) NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) BOOTP-serers kunnen alleen reageren op BOOTP-clients, terwijl DHCP-serers kunnen reageren op zowel BOOTP- als DHCP-clients. Opmerking: Als u gebruikmaakt an de opstartmethode BOOTP of DHCP, moet u alle routers en gateway s in het netwerk zodanig configureren dat ze BOOTP- of DHCP-pakketten erzenden en ontangen. Configureert u uw routers als BOOTP- of DHCP-relay-agents, dan kunt u: Een systeem gebruiken dat de noodzakelijke configuratieondersteuning beat oor het ontangen an beperkte BOOTP- of DHCP-erzendingen ( broadcasts ). Verolgens moeten die erzendingen worden doorgestuurd naar de juiste serer. OF Een NVRAM-opstartmethode gebruiken oor die Network Stations die zich beinden achter een router die niet in staat is BOOTP- of DHCP-erzendingen door te sturen. 1-6 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

15 DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een TCP/IP-protocol. DHCP biedt serers een manier om automatisch IP-adressen en configuratiegegeens toe te wijzen, zonder dat de beheerder de MAC-adressen an de computers in het netwerk hoeft bij te houden. DHCP is in staat een ast of tijdelijk IP-adres toe te wijzen aan elke host en elke Network Station. Daarbij wordt gebruik gemaakt an een ooraf opgegeen reeks IP-adressen. U kunt DHCP ook gebruiken om IP-adressen statisch of dynamisch toe te wijzen. Bij statische toewijzing an IP-adressen definieert u oor het MAC-adres an elke Network Station in de DHCP-sererconfiguratie een bijbehorend IP-adres dat wordt geresereerd oor de Network Station met dat MAC-adres. Een Network Station die zichzelf identificeert met behulp an het MAC-adres, stuurt een erzoek naar de DHCP-serer. De serer retourneert erolgens het IP-adres dat oor die client is geresereerd. Bij dynamische toewijzing an IP-adressen herkent de serer een Network Station nog steeds aan het MAC-adres. Maar in plaats an een ast IP-adres te gebruiken, wijst de serer een willekeurig adres uit een reeks beschikbare adressen toe. De serer geeft het adres gedurende een aste tijd aan de Network Station in bruikleen. Het adres wordt teruggegeen op het moment dat de client het rijgeeft of dat de bruikleen afloopt. DHCP staat ook het gebruik an niet geregistreerde ( unlisted ) clients toe. Elke client, ook een client waaran het MAC-adres niet is gedefinieerd in de DHCP-configuratie, kan een IP-adres aanragen uit de reeks beschikbare adressen. Het gebruik an niet geregistreerde clients kan handig zijn in een omgeing waarin het niet nodig of niet wenselijk is om de MAC-adressen bij te houden. BOOTP-serers kunnen alleen aanragen an BOOTP-clients erwerken. DHCP-serers kunnen oerweg met aanragen an zowel DHCP- als BOOTP-clients. DHCP-serers kunnen, in tegenstelling tot BOOTP-serers, IP-adressen die niet actief worden gebruikt, hergebruiken. DHCP beschikt oer een grote groep configuratie-opties, waartoe ook opties kunnen behoren die door de gebruiker zijn gedefinieerd. Deze opties zijn nuttig bij het configureren an uitgebreide netwerken. Zie IBM Network Station Adanced Information oor een diepgaande bespreking an uitgebreide netwerken. U indt dit document op BOOTP Het Bootstrap-protocol (BOOTP) is een TCP/IP-protocol dat Network Stations in staat stelt een IP-adres en de locatie an het basiscodebestand aan te ragen bij een serer. Om de opstartmethode BOOTP te kunnen gebruiken, moet de netwerkbeheerder de MAC-adressen an alle Network Stations in het netwerk opgeen. Verolgens wijst hij of zij aan elk daaran een IP-adres toe. De beheerder oert die toewijzingen erolgens in in een BOOTP-tabel. Als het nodig is een IP-adres te wijzigen, kan dat dus centraal in de tabel op de opstartserer gebeuren, en hoeft het niet indiidueel op elke Network Station te worden gewijzigd. Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station 1-7

16 Als een Network Station wordt aangezet, erzendt het zijn MAC-adres naar de BOOTP-serer. De serer zoekt dan het IP-adres op dat bij dit MAC-adres hoort. BOOTP stuurt erolgens een antwoord terug met het IP-adres oor de Network Station en met de naam en de locatie an het basiscodebestand. BOOTP wijst de IP-adressen statisch toe. Het IP-adres wordt immers astgesteld op basis an het MAC-adres an elke computer. Daardoor is BOOTP minder eelzijdig dan DHCP. NVRAM Opstartbestand Jaa op de Network Station NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) is lokaal geheugen op de Network Station. Als u NVRAM als opstartmethode wilt gebruiken, moet u het IP-adres an de Network Station en an de bijbehorende serer opgeen in het NVRAM-geheugen an elke Network Station. Nadat de Network Station is aangezet, geeft het zelf opdracht tot het downloaden an het basiscodebestand an de serer. Opstarten met NVRAM is het meest praktisch in kleine, stabiele netwerken. U kunt echter ook om de olgende redenen oor deze opstartmethode kiezen: Als methode om routers die BOOTP- en DHCP-erzendingen blokkeren te omzeilen. BOOTP- en DHCP-aanragen oor IP-adressen kunnen onnodig netwerkerkeer opleeren. Veel netwerkrouters zijn zó geconfigureerd dat ze dergelijke aanragen niet doorlaten. Aangezien het bij NVRAM niet nodig is het IP-adres op te ragen (het is immers opgegeen in het NVRAM an de Network Station), komen dergelijke aanragen niet oor. Als hulpmiddel bij het opsporen en herstellen an problemen met netwerkerbindingen. Als hulpmiddel bij het opsporen en herstellen an problemen met BOOTP- of DHCP-configuraties. Deze methode werkt oor grotere netwerken gewoonlijk niet goed. Dit heeft de olgende oorzaken: U moet de installatiegegeens handmatig opgeen op elke Network Station. Veel parameters die niet gemakkelijk kunnen worden geconfigureerd met de opstartmethode NVRAM, kunnen wel worden geconfigureerd met DHCP en BOOTP. Voor informatie oer het configureren an NVRAM in Setup Utility of NS Boot kunt u IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding raadplegen. De Network Station maakt oor het ontangen an het basiscodebestand an de basiscodeserer gebruik an TFTP. TFTP (Triial File Transfer Protocol) is een eenoudig protocol dat wordt gebruikt oor bestandsoerdracht. Jaa is een programmeertaal die bedoeld is om de kloof tussen de erschillende platforms te oerbruggen. Het adagium an Jaa, Write once, run anywhere, doelt op de oerdraagbaarheid en de mogelijkheid een Jaa-programma op erschillende platforms uit te kunnen oeren. Om Jaa-toepassingen te kunnen gebruiken, hebt u 1-8 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

17 een aantal toepassingen nodig die samen een Jaa Virtual Machine (JVM) worden genoemd. Door JVM te gebruiken op schijfloze clients, zoals Network Stations, geeft u de gebruiker toegang tot toepassingen zonder dat daaroor permanente schijfruimte op de Network Station of op de serer nodig is. Er zijn twee soorten Jaa-programma s: Applets hieroor is een browser of appletiewer ereist Toepassingen deze worden rechtstreeks afgebeeld Applets maken gebruik an een browser of appletiewer die erantwoordelijk is oor het genereren an de ensters en oor de grafische opmaak. Gewoonlijk ertrouwt de browser de applets niet, omdat ze zijn gedownload an Internet. Met andere woorden: de browser kan erhinderen dat applets lokale bestanden lezen of schrijen en dat ze erbinding leggen met andere machines dan die waaran ze zijn gedownload. Deze beperkingen zijn bedoeld om gebruikers bescherming te bieden tegen programma s die geïnfecteerd zijn door irussen. Er moet een eilige omgeing worden gecreëerd oor het werken met programma s op Internet. Zie IBM Network Station Adanced Information oor meer informatie oer Jaa. U indt dit document op Windows-toepassingen op de Network Station Door gebruik te maken an een multi-user Windows-serer kunnen er op een Network Station Windows-toepassingen worden uitgeoerd. Er zijn erschillende producten die dienst kunnen doen als multi-user Windows-serer: Citrix WinFrame is een multi-user Windows-serer die gebaseerd is op Windows NT Citrix WinFrame communiceert ia het ICA-protocol (Independent Computer Architecture) met de Network Station. NCD WinCenter is een multi-user Windows-serer waaroor Citrix WinFrame of Microsoft Windows NT Serer 4.0, Terminal Serer Edition ereist is. NCD WinCenter communiceert ia het X11-protocol met de Network Station. Citrix MetaFrame is een multi-user Windows-serer waaroor Microsoft Windows NT Serer 4.0, Terminal Serer Edition ereist is. Citrix MetaFrame communiceert ia het ICA-protocol met de Network Station. Network Stations die opstarten anaf een serer waarop IBM Network Station Manager V1R3 of V2R1 is geïnstalleerd, kunnen communiceren met multi-user Windows-serers die het X11- of ICA-protocol gebruiken. Meer informatie indt u op de olgende websites: WinFrame en MetaFrame - WinCenter - Windows NT Serer 4.0, Terminal Serer Edition - Geheugenereisten oor de Network Station Network Stations laden al hun toepassingen in het eigen geheugen. Controleer daarom of uw Network Stations oer oldoende geheugen beschikken oor het uitoeren an die toepassingen. Als u meer informatie oer geheugen wenst, doet u het olgende: 1. Ga naar de website: 2. Klik in het linkerdeelenster op Support. Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station 1-9

18 3. Typ memory requirements in het eld Search. Profiteren an een netwerk met twee of meer serers U kunt het programma IBM Network Station Manager op meerdere computersystemen installeren. Een meer diepgaande bespreking an dit onderwerp indt u in IBM Network Station Adanced Information. U indt dit document op Wat is er nieuw in Versie 2 Release 1 Versie 2 Release 1 (V2R1) an het programma IBM Network Station Manager kent een groot aantal nieuwe functies, te weten: Bureaublad an de client Het bureaublad an de client ziet er anders uit en beschikt oer: Ondersteuning an 16-bits kleuren Schaalbare lettertypen Online Help Kioskwerkstand Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding. Netscape Communicator 4.5 Netscape Communicator 4.5 bestaat uit een browser met de naam Naigator en een programma oor en nieuwsberichten met de naam Messenger. De browser is olledig compatibel met andere UNIX-ersies an Netscape Naigator. Belangrijke nieuwe oorzieningen in deze ersie zijn: Netscape JVM Runtime plug-in oor de Network Station, Jaa Edition Hulpprogramma oor PDF Hulpprogramma oor Real Player Hulpprogramma oor Audiospeler Hulpprogramma oor Videospeler Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding. Ondersteuning an Windows-toepassingen Verbeterde ICA-ondersteuning. Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding. VT-emulator Verbeterde VT-emulator. Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding. Productiiteitstoepassingen Bestandsbeheer Teksteditor Agenda Rekenmachine Paint 1-10 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

19 Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Manager - Gebruikershandleiding. Jaa Het programma IBM Network Station Manager kent twee JVM s: Netscape 4.5 JVM IBM JVM (JDK 1.1.8) Ondersteuning an flashgeheugen Deze ondersteuning biedt de mogelijkheid lokaal op te starten met behulp an een flashgeheugenkaart en een beheerprogramma oor flashgeheugen. Meer informatie indt u in de publicatie IBM Network Station Adanced Information. U indt dit document op Hardware-ondersteuning In Tabel 1-1 ziet u een oerzicht an de IBM Network Station-hardware, gerangschikt op machinetype, modelnummer en productfamilie. Boendien ziet u hier welke ersie en release an het programma IBM Network Station Manager ereist is oor de ondersteuning an een bepaald machinetype en model. Bijoorbeeld: Machinetype 8364, model Exx ereist V2R1 Machinetype 8362, model A22 wordt ondersteund door zowel V2R1 als V1R3 Tabel 1-1. Typen, modellen en productfamilies an de IBM Network Station-hardware Compatibele release Alleen V2R1 Machinetype - model Series 100 Series 300 Series 1000 Series 2200 Series Exx 8364-Exx Zowel V2R1 als V1R3 Alleen V1R * 8362-A A A A Txx 8364-Txx * Twinaxmodel dat alleen door AS/400-serers wordt ondersteund. Coëxistentie met V1R3 Als u V2R1 installeert op een systeem waarop V1R3 al aanwezig is, blijft de V1R3-omgeing behouden. V2R1 en V1R3 kunnen tegelijkertijd op dezelfde serer aanwezig zijn. Doordat er tegelijkertijd twee softwareersies op een en dezelfde serer aanwezig kunnen zijn, kunnen alle modellen an de Network Station-hardware worden ondersteund. Met behulp an een migratieprogramma kunnen de oorkeurbestanden an V1R3 worden gemigreerd naar V2R1. Nadat u de oorkeurbestanden an V1R3 hebt gemigreerd, kunt u de V1R3-omgeing erwijderen. Meer informatie indt u in Hoofdstuk 4. Migratie an V1R3 naar V2R1 op pagina 4-1. Hoofdstuk 1. Kennismaking met IBM Network Station 1-11

20 1-12 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

21 Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer Oer dit hoofdstuk Installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager 2-1 De AS/400-omgeing configureren oor Network Stations De wizard Network Station Installeren installeren op uw PC De wizard Network Station Installeren uitoeren Wat doet de wizard Network Station Installeren? Aanullende informatie oor NVRAM Aanullende informatie oor BOOTP DHCP-configuratiefouten herkennen en herstellen Voordat u erdergaat Opstartcode en boot monitor bijwerken IBM Network Station-aanmeldingsserer DNS-ondersteuning Netwerkparameters controleren Oer dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beat instructies oor het oorbereiden, installeren en configureren an een IBM Network Station-omgeing op een AS/400 serer. Tijdens het uitoeren an de installatie- en configuratieprocedures dient u niet af te wijken an de hier geboden stappenolgorde. Installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager Dit gedeelte beschrijft de oorbereiding en installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager (5648-C07). Attentie: Als u in het erleden configuratiebestanden handmatig hebt gewijzigd in plaats an met IBM Network Station Manager indt u op nuttige informatie in het onderwerp Adanced User Information. Series 2800 (Type 8364) Network Stations ondersteunen meerdere software-releases. Informatie oer hoe u het handigst Series 2800 (Type 8364) Network Stations kunt instellen oor V2R1 IBM Network Station-software, indt u in het onderwerp Running V2R1 on Series 2800 in de meest recente V2R1-informatie op het web. 1. Ga naar 2. Klik op Support 3. In het eld Search typt u Running V2R1 on Series Voor de installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager (5648 C07) gaat u als olgt te werk: 1. Als op uw serer een oorgaande release an IBM Network Station Manager aanwezig is, leest u oordat u erdergaat Hoofdstuk 4. Migratie an V1R3 naar V2R1. Copyright IBM Corp

22 2. Voor het erkrijgen an de meest recente V2R1-informatie, een lijst an de ereiste PTF s (product temporary fixes) en andere belangrijke informatie, gaat u als olgt te werk: a. Ga naar b. Klik in het linkerdeelenster op Support. c. In het eld Search typt u PTF. In deze lijst indt u de meest recente informatie en ereiste PTF s. Het aanbrengen an deze PTF s oorkomt onerwachte resultaten zoals gegeenserlies. 3. Om ast te stellen welke PTF s u nodig hebt naast de reeds geïnstalleerde PTF s, kunt u gebruik maken an de opdracht DSPPTF (Display Program Temporary Fix). Op een AS/400-opdrachtregel typt u DSPPTF. 4. Controleer of de ereiste hardware en software aanwezig is. Op de AS/400-serer moet minimaal de olgende software zijn geïnstalleerd: OS/400, Versie 4, Release 2 (5769 SS1 met installatie an optie 12) OS/400 TCP/IP Connectiity Utilities (5769-TC1) Voor V4R3 en recenter, IBM HTTP Serer oor AS/400 (5769 DG1) Een PC met V4R4 Client Access Express oor Windows (5769 XE1), sericepakket 1 (SPF1) Opmerking: Controleer de informatiee APAR II11759 oor de meest recente lijst an OS/400 PTF s. Installeer oordat u Client Access-functies gebruikt de meest recente PTF s op het AS/400-systeem. Als de ereiste OS/400 PTF s niet zijn geïnstalleerd op het AS/400-systeem, zullen een aantal fixes in het sericepakket niet functioneren. U indt de informatiee APAR s oor Client Access op het internetadres onder de link Information APARs Op dezelfde weblocatie indt u informatie oer hoe u Client Access Express kunt bestellen. De Netwerkcomponent an AS/400 Operations Naigator U dient AS/400 NetSerer te configureren. Voor de configuratie an AS/400 NetSerer kunt u de publicatie Client Access Express oor Windows Installatiehandleiding (SC ) raadplegen. Aanullende informatie oer NetSerer indt in het Info Center op het adres Kies Information Center en de ersie en release. Zoek erolgens onder Networking. Controleer of uw Network Stations oer oldoende geheugen beschikken. Network Stations laden al hun toepassingen, inclusief de basissystemen, in het eigen geheugen. Controleer of uw Network Stations oer oldoende geheugen beschikken oor het uitoeren an de toepassingen. a. Ga naar b. Klik in het linkerdeelenster op Support. c. In het eld Search typt u Memory Requirements. Controleer uw beeiligingsmachtigingen Uw gebruikersprofiel dient te beschikken oer de olgende machtigingen: *SECADM *ALLOBJ 2-2 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

23 *IOSYSCFG *SECOFR (oor het uitoeren an het migratieprogramma) U kunt de ingestelde machtigingen bekijken met behulp an de opdracht DSPUSRPRF (Display User Profile). Op de AS/400-opdrachtregel typt u daartoe de olgende opdracht: DSPUSRPRF gebruikersid 7. Met behulp an de informatie die u hebt opgezocht in stap 2 op pagina 2-2, kunt u de PTF s aanbrengen op uw AS/400-systeem. a. Op een AS/400-opdrachtregel typt u GO PTF. b. Kies optie 8. Het scherm Install Options for Program Temporary Fixes erschijnt. Install Options for Program Temporary Fixes Systeem: Type choices, press Enter. AS400TEST Deice... Name, *SERVICE Automatic IPL... N Y=Yes N=No Restart type *SYS *SYS, *FULL PTF type =All PTFs 2=HIPER PTFs and HIPER LIC fixes only 3=HIPER LIC fixes only 4=Refresh Licensed Internal Code Other options... N Y=Yes N=No F3=Exit F12=Cancel c. Geef de apparatuurnaam op an de locatie an de PTF-CD (OPT01) Opmerking: U krijgt mogelijk het bericht dat er geen PTF s zijn geïnstalleerd. Dit bericht betekent dat er oor uw besturingssysteem geen PTF s waren ereist. Ook kunnen er berichten erschijnen waarin wordt meegedeeld dat sommige PTF s niet werden geïnstalleerd. U kunt deze berichten negeren aangezien ze betrekking hebben op PTF s die niet an toepassing zijn oor uw systeem. Als er PTF s zijn geïnstalleerd, oert u een opstartprocedure (IPL) uit. Omdat er PTF s zijn geïnstalleerd, moet u een IPL uitoeren op het AS/400-systeem oordat u het gelicentieerde programma Network Station Manager installeert. Deze stap is nodig om het programma Network Station Manager correct te laten functioneren. a. Zorg eroor dat de IPL-werkstand an het systeem de werkstand NORMAL is. b. Voer de IPL uit met de opdracht PWRDWNSYS (Power Down System). Op een AS/400-opdrachtregel typt u (PWRDWNSYS) *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B) Als TCP/IP actief is, moet u de HTTP-serer beëindigen. Op een AS/400-opdrachtregel typt u ENDTCPSVR *HTTP. U kunt deze procedure niet oltooien als de HTTP-serer actief is. Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer 2-3

24 Installeer het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager (5648-C07). Het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager is beschikbaar oor AS/400-systemen waarop minimaal OS/400-ersie V4R2 is geïnstalleerd. a. Plaats de CD met het gelicentieerde programma Network Station Manager in het CD-station an uw AS/400-systeem. b. Installeer het gelicentieerde programma. Voor het installeren an een nieuw gelicentieerd programma gebruikt u de opdracht RSTLICPGM (Restore Licensed Program). Op een AS/400-opdrachtregel typt u: (RSTLICPGM) LICPGM(5648C07) DEV(OPT01) OPTION(*BASE) c. Controleer of de opdracht met succes is oltooid. Met de opdracht DSPJOBLOG (Display JobLog) kunt u het AS/400-taaklogboek bekijken. 1) Op de AS/400-opdrachtregel typt u DSPJOBLOG 2) Als er installatiefouten blijken te zijn, lost u die op met de daartoe geëigende handeling. De onderstaande informatie is an toepassing oor de ondersteuning an Series 300- en 1000-modellen. Voor de installatie an de Power PC (ppc)-component an het product typt u de olgende opdracht op de AS/400-opdrachtregel: RSTLICPGM LICPGM(5648C07) DEV(OPT01) OPTION(1) Opmerking: Als de primaire taal an de serer niet de taal is die u wilt installeren, geeft u LNG (taalnummer) op bij de opdracht RSTLICPGM. 12. Als onderdeel an het gelicentieerde programma Network Station Manager worden automatisch ook de olgende onderdelen geïnstalleerd: 40-bits Naigator-browser ICA (Independent Computing Architecture) SSL (Secure Sockets Layer). Breng de PTF s aan oor het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager. Dit is alleen nodig als u met stap 2 op pagina 2-2 te installeren PTF s hebt geonden oor IBM Network Station Manager. Ter oorkoming an een onnodige IPL dient u de onderstaande stappen in de aangegeen olgorde uit te oeren. a. Met behulp an de informatie die u hebt opgezocht in stap 2 op pagina 2-2, brengt u de ereiste PTF s aan op uw AS/400-systeem. b. Op een AS/400-opdrachtregel typt u GO PTF. c. Kies optie 8. Het scherm Install Options for Program Temporary Fixes wordt nu afgebeeld. 2-4 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

25 Install Options for Program Temporary Fixes Systeem: Type choices, press Enter. AS400TEST Deice... Name, *SERVICE Automatic IPL... N Y=Yes N=No Restart type... *SYS *SYS, *FULL PTF type =All PTFs 2=HIPER PTFs and HIPER LIC fixes only 3=HIPER LIC fixes only 4=Refresh Licensed Internal Code Other options... Y Y=Yes N=No F3=Exit F12=Cancel d. e. In het eld Automatic IPL kiest u N, omdat na het aanbrengen an deze PTF s het niet nodig is om een IPL uit te oeren. In het eld Other options kiest u Y. Het scherm Other Install Options erschijnt. Type choices, press Enter. Other Install Options Omit PTFs.. N Y=Yes, N=No Systeem: AS400TEST Apply Type.. 3 1=Set all PTFs delayed 2=Apply immediate, set delayed PTFs 3=Apply only immediate PTFs F3=Exit F12=Cancel 13. f. In het eld Apply Type geeft u optie 3 op. g. Druk op Enter. Optionele software installeren Hieronder wordt beschreen hoe u de 128-bits ersie (5648-C08) kunt installeren als optionele software oor uw Network Stations. a. Plaats de CD met de ondersteuning an sterke ersleuteling oor het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager V2 (5648 C08) in het CD-station an uw AS/400. b. Installeer het gelicentieerde programma. Om een nieuw gelicentieerd programma te installeren typt u de olgende opdracht op een AS/400-opdrachtregel: Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer 2-5

26 14. RSTLICPGM LICPGM(5648C08) DEV(OPT01) OPTION(*BASE) c. Controleer of de opdracht met succes is oltooid. Met de opdracht DSPJOBLOG kunt u het AS/400-taaklogboek bekijken. Als er installatiefouten blijken te zijn, lost u die op met de daartoe geëigende handeling. De onderstaande informatie is an toepassing oor de ondersteuning an Series 300- en 1000-modellen. Voor de installatie an de Power PC (ppc)-component an het product typt u de olgende opdracht op de AS/400-opdrachtregel: RSTLICPGM LICPGM(5648C08) DEV(OPT01) OPTION(1) Opmerking: Als de primaire taal an de serer niet de taal is die u wilt installeren, geeft u LNG (taalnummer) op bij de opdracht RSTLICPGM. Na de installatie an de ppc-component werken alle gebruikers met sterke ersleuteling. Opmerking: Uw systeem keert terug naar de 5648C07-ersie als u: Het gelicentieerde programma 5648C07 hebt geïnstalleerd en daarna 5648C08 (sterke ersleuteling) hebt geïnstalleerd en erolgens de ondersteuning oor de ersterkte ersleuteling hebt gewist. 15. Als onderdeel an het optionele gelicentieerde programma worden automatisch ook de olgende onderdelen geïnstalleerd: 128-bits Naigator-browser ICA (Independent Computing Architecture) SSL (Secure Sockets Layer). De installatie is oltooid Alle ereiste software oor het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager is geïnstalleerd. Ga naar De AS/400-omgeing configureren oor Network Stations oor de configuratie an de TCP/IP-omgeing en de opstartserer. De AS/400-omgeing configureren oor Network Stations In dit gedeelte wordt beschreen hoe u de AS/400-omgeing configureert oor uw Network Stations. Voordat u met de configuratie begint moet u de Installatie an het gelicentieerde programma IBM Network Station Manager op pagina 2-1 hebben oltooid. Om de installatie en configuratie an uw IBM Network Stations te kunnen oltooien, moet u de wizard IBM Network Station Installeren installeren en uitoeren. 2-6 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

27 De wizard Network Station Installeren installeren op uw PC Controleer als olgt of AS/400 NetSerer is gestart : 1. Sluit alle Operations Naigator-ensters. 2. Open het hoofdenster an AS/400 Operations Naigator. 3. Beeld de subonderwerpen af an uw AS/400-systeem. 4. Beeld de subonderwerpen af an Netwerk en daarna an Serer. 5. Dubbelklik op TCP/IP. 6. In het rechterdeelenster controleert u of oor AS/400 NetSerer de status Gestart an toepassing is. 7. Als de status Gestopt is: a. Klik met de rechtermuisknop op AS/400 NetSerer b. Kies Starten. 8. Sluit Operations Naigator. Gebruik Client Access Selectiee installatie om de component oor de wizard Network Station Installeren toe te oegen aan Operations Naigator: 1. Op het bureaublad klikt u op Starten=>Programma's=>IBM AS400 Client Access Express=>Selectiee installatie. 2. In het dialoogenster Opties oor selectiee installatie klikt u op Brondirectory. 3. Geef dit pad op: \\<serernaam>\qibm\proddata\networkstationv2\ibm.nswizard en klik op Volgende. Zie Figuur 2-1 op pagina Opmerking: Als u het olgende bericht ontangt: Het opgegeen installatiepad is ongeldig. Geef een ander pad op, moet u waarschijnlijk een netwerkstation toewijzen oor de doelserer. In het dialoogenster Componenten selecteren beeldt u de subonderwerpen af an de component AS/400 Operations Naigator. Zie Figuur 2-2 op pagina 2-8. Plaats met de muis een inkje naast Wizard Network Station Installeren en klik op Volgende. Het hulpprogramma Selectiee installatie zorgt eroor dat de component wordt toegeoegd. Volg de aanwijzingen totdat u klaar bent met het toeoegen an de component. Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer 2-7

28 Figuur 2-1. Client Access Express, Opties oor selectiee installatie. Geef de brondirectory op. Figuur 2-2. Client Access Express Selectiee installatie. Componenten selecteren.. Selecteer Wizard Network Station Installeren. 2-8 IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

29 De wizard Network Station Installeren uitoeren In dit gedeelte wordt beschreen hoe u de wizard IBM Network Station Installeren kunt uitoeren. Waarschuwing De wizard IBM Network Station Installeren zal de olgende serers stoppen en starten: TCP/IP TFTP HTTP DHCP Telnet. De wizard Network Station Installeren starten. 1. Open het hoofdenster an AS/400 Operations Naigator. 2. Beeld de subonderwerpen af an uw AS/400-systeem. 3. Als AS/400 Operations Naigator u in een bericht raagt om de doelserer te doorzoeken, klikt u op Nu zoeken. 4. Beeld de subonderwerpen af an Netwerk. 5. Klik met de rechtermuisknop op IBM Network Stations en kies Network Stations toeoegen aan AS/400. Zie Figuur 2-3 op pagina Hierdoor wordt de wizard gestart. 6. Doorloop alle schermen om de wizard AS/400 Network Station Installeren te oltooien. Raadpleeg oor aanullende ondersteuning het online Planningsformulier en de online Help. Verplaats de cursor naar een eld en druk op F1 om er specifieke Help oer op te roepen. 7. Zodra op de laatste regel an het laatste wizardenster het bericht Configuratie en erificatie oltooid... wordt afgebeeld, klikt u op Sluiten. Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer 2-9

30 Figuur 2-3. AS/400 Operations Naigator. Klik met de rechtermuisknop op Toeoegen an Network Stations aan AS/400. Een beschrijing an wat de wizard Network Station Installeren precies doet, indt u bij Wat doet de wizard Network Station Installeren?. Wat doet de wizard Network Station Installeren? Gebruik de installatiewizard om de AS/400 te configureren oor gebruik door Network Stations. Waarschuwing De wizard IBM Network Station Installeren zal de olgende serers stoppen en starten: TCP/IP TFTP HTTP DHCP Telnet IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding

31 De wizard configureert het AS/400-systeem oor het gebruik an IBM Network Stations. Hieronder alt ook de configuratie an TCP/IP en DHCP of BOOTP. Nadat de wizard met succes is oltooid, kan uw Network Station worden gestart anaf de AS/400. U kunt de lijst bekijken an de functies die de wizard zal uitoeren: 1. Aan het einde an de wizard erschijnt het enster AS/400 Network Station Installatieoerzicht. Zie Figuur In dit enster klikt u op de knop Details. In een kladbloksessie wordt een lijst afgebeeld an datgene wat u hebt opgegeen in de wizard en de functies die de wizard gaat uitoeren. Figuur 2-4. AS/400 Network Station Installatieoerzicht Opmerking: De erwerkingstijd is sterk afhankelijk an wat u de wizard hebt opgedragen en an de configuratie an uw computer. De wizard AS/400 Network Station Installeren kan, afhankelijk an wat u opgeeft, het olgende doen: De hostnaam instellen oor het AS/400-systeem De domeinnaam instellen oor het AS/400-systeem De domeinnaamserers (DNS) instellen oor het AS/400-systeem De TFTP-serer instellen om automatisch te starten De DHCP-serer instellen om automatisch te starten De HTTP-serer instellen om automatisch te starten De Telnet-serer instellen om automatisch te starten TCP/IP starten HTTP-sererinstructies instellen Hoofdstuk 2. Een IBM Network Station-omgeing installeren en configureren op een AS/400 serer 2-11

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Resellers

Handleiding Directadmin Resellers Handleiding Directadmin Resellers Inhoud 1. Accounts aanmaken... 3 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord... 3 1.2 Wachtwoord... 3 1.3 Domeinnaam... 3 1.4 Pakketnaam... 3 1.5 Ipadres... 3 1.6 E-mail versturen...

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie