NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000"

Transcriptie

1 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op indt u de laatste update SA

2

3 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op indt u de laatste update SA

4 Opmerking Lees eerst Veiligheidsoorschriften op pagina en Kennisgeingen op pagina 59 oordat u deze gegeens en het ondersteunde product gebruikt. Eerste uitgae (april 2000) Deze publicatie is een ertaling an de Engelstalige publicatie NetVista N2200w, Thin Client for Windows-based Terminal Standard 1.5 Reference April 2000, bestelnummer SA De informatie in deze publicatie is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland N.V. Copyright IBM Corp Copyright IBM Nederland N.V

5 Inhoudsopgae Veiligheidsoorschriften Geaarberichten Waarschuwingsberichten i Omgaan met apparaten die mogelijk statisch geladen zijn i Info oer deze publicatie ii Voor wie is dit boek bestemd ii Informatie op Internet ii Aanerwante informatie ii Informatie oer de IBM NetVista N2200w, thin client oor Windows-based Terminal Standard Thin client-software Kennismaking met de hardware Standaard hardware Hardware-aansluitingen Communicatiehardware Beeldschermspecificaties Energieerbruik Hardware installeren Hardware installeren Opstartolgorde Thin Client configureren WBT Setup Wizard oltooien Eigenschappen an werkstation instellen Werken met de eigenschappen an het werkstation 10 Tab General Tab Input Tab Display Tab Network Tab System Tab Update Serererbinding maken ICA-erbinding maken RDP-erbinding maken TEC-erbinding maken Werken met de Terminal Connection Manager Verbinding met een serer maken Verbinding met een serer erbreken Serererbindingen beheren Een serererbinding wijzigen ICA-erbinding wijzigen RDP-erbinding wijzigen TEC-erbinding wijzigen Serererbinding instellen oor opstartprocedure.. 27 Serererbinding erwijderen Software-updates Serer instellen Software-update downloaden Software-update installeren Automatische software-update Handmatige software-update Hardwareproblemen oplossen Hardwareproblemen identificeren Zichtbare hardwaredefecten Geluidssignalen LED-indicatoren Foutcodes en foutberichten Bijlage A. Windows-sererereisten.. 43 Bijlage B. Hardwareonderdelen erangen De logische eenheid erangen Verangende onderdelen bestellen Hardwareonderdelen retourneren Bijlage C. Geheugen uitbreiden Bijlage D. CompactFlash-kaart Bijlage E. Opstartblokimage herstellen 53 Bijlage F. Beeldschermspecificaties.. 55 Bijlage G. Stekkerpeninformatie Kennisgeingen Milieuriendelijk ontwerp Hergebruik en erwijdering Merken Kennisgeingen inzake elektronische straling Afkortingen Trefwoordenregister Copyright IBM Corp iii

6 i IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

7 Veiligheidsoorschriften Geaarberichten De onderstaande eiligheidsoorschriften beatten informatie oor het eilig gebruiken an de IBM NetVista N2200w. De opmerkingen kunnen een geaar aanduiden of een waarschuwing inhouden. De onderstaande berichten wijzen op situaties die mogelijk leensbedreigend zijn of een hoog risico met zich meebrengen. Deze geaarberichten hebben betrekking op het hele boek. Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok dient u tijdens onweer geen snoeren of kabels en geen stationsbeschermers oor communicatielijnen, beeldstations, printers of telefoons aan te sluiten of te ontkoppelen. (RSFTD003) Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok als geolg an het aanraken an oorwerpen met erschillende aarding, dient u de signaalkabels zo mogelijk met één hand aan te sluiten en te ontkoppelen. (RSFTD004) Geaar! Bij gebruik an een onjuist bedraad stopcontact kan er een geaarlijke spanning komen te staan op de metalen delen an het systeem of an de aangesloten randapparatuur. Het is de erantwoordelijkheid an de klant om eroor te zorgen dat de bedrading en aarding an het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico op een elektrische schok wordt ermeden. (RSFTD201) Geaar! Om elektrische schokken te oorkomen tijdens de installatie an het systeem, koppelt u de netsnoeren an alle machines los oordat u de signaalkabels aansluit. (RSFTD202) Geaar! Om elektrische schokken te oorkomen wanneer u apparatuur aan het systeem toeoegt, koppelt u, indien mogelijk, alle netsnoeren los an het bestaande systeem oordat u de signaalkabel aansluit. (RSFTD205) Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok, haalt u het netsnoer uit het stopcontact oordat u de eenheid opent. (RSFTD215) Copyright IBM Corp. 2000

8 Geaar! Om het risico op elektrische schokken te erminderen dient u uitsluitend door IBM goedgekeurde apparatuur oor wisselstroom te gebruiken. (RSFTD216) Waarschuwingsberichten Een waarschuwingsbericht heeft betrekking op een situatie die geaar kan opleeren. Omgaan met apparaten die mogelijk statisch geladen zijn Wanneer u werkt met componenten, neem dan ter oorkoming an schade ten geolge an statische elektriciteit de olgende oorzorgsmaatregelen: Open een antistatische erpakking pas als u klaar bent om de inhoud eran te installeren. Beweeg zo weinig mogelijk; hierdoor oorkomt u opbouw an statische elektriciteit. Ga oorzichtig om met componenten en raak nooit onbeschermde elektronische componenten aan. Zorg eroor dat de componenten niet door anderen worden aangeraakt. Leg componenten altijd neer op antistatisch erpakkingsmateriaal als u bezig bent met het installeren of erwijderen an hardware. Plaats componenten niet op een metalen opperlak. i IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

9 Info oer deze publicatie Voor wie is dit boek bestemd Informatie op Internet NetVista N2200w Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie (SA ) biedt informatie oer Type 8363 (Model Wxx) IBM NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 (5648-C09). Hiernaar wordt anaf nu erwezen als de NetVista thin client. Deze publicatie beat informatie oer hardware, software en probleemoplossing. De informatie in deze publicatie is ooral de moeite waard oor: De persoon of groep die het beheer uitoert oor de NetVista thin client. De hardwareserice en support-organisatie oor de NetVista thin client. U indt aanullende informatie oer uw NetVista thin client op het olgende URL-adres: U indt de meest recente ersie an deze informatie op het olgende URL-adres: Aanerwante informatie Dit is hetzelfde URL-adres als op de omslag an deze publicatie. De olgende publicaties worden meegeleerd met uw NetVista thin clienthardware. Raadpleeg deze publicaties oor informatie oer uw NetVista thin client. IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) IBM Licentieoereenkomst oor Machinecode (Z ) IBM Network Station Safety Information (SA ) IBM Network Station Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) Raadpleeg de documentatie bij uw serersoftware oor informatie oer het configureren en beheren eran. Copyright IBM Corp ii

10 iii IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

11 Informatie oer de IBM NetVista N2200w, thin client oor Windows-based Terminal Standard 1.5 Thin client-software De IBM NetVista N2200w, Thin Client oor Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09) is een snelle en eenoudige thin client-oplossing oor sereromgeingen. Met de NetVista thin client hebt u toegang tot Windowstoepassingen en andere toepassingen op werkstationserers en is snelle installatie en toegankelijkheid an programmatuur mogelijk. Hierdoor blijen de kosten oor aanschaf en gebruik laag. De NetVista thin client is een geaanceerd werkstation op Windows-basis (WBT) dat op beeiligde, doelgerichte en geoptimaliseerde wijze toegang geeft tot gegeens. U hebt toegang tot toepassingen op Windows-serers (zie Bijlage A. Windows-sererereisten op pagina 43) ia RDP (Remote Desktop Protocol) of ICA (Independent Computing Architecture). Teens hebt u de beschikking oer TEC-software (Terminal Emulation Client) oor toegang tot erschillende toepassingen an de werkstationserer. De NetVista thin client wordt geleerd met thin client-hardware an IBM (zie oor meer informatie Kennismaking met de hardware op pagina 3), waaronder een ooraf geïnstalleerde en geconfigureerde CompactFlash-kaart. De CompactFlashkaart beat software die toegang biedt tot (Windows-)toepassingen op werkstationserers. De NetVista thin client start lokaal op anaf de CompactFlash-kaart en communiceert ia TCP/IP met een werkstationserer. De NetVista thin client beat een CompactFlash-kaart met de olgende software: Windows-based Terminal Standard 1.5 ICA RDP Clients oor werkstationemulatie U indt aanullende informatie oer uw NetVista thin client op het olgende URLadres: Copyright IBM Corp

12 2 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

13 Kennismaking met de hardware Standaard hardware Hardware-aansluitingen In dit gedeelte indt u gedetailleerde hardware-informatie oer de thin client Type 8363 (Model Wxx) NetVista. De standaard NetVista thin client-hardware beat het olgende: 32 MB permanent geheugen, waaran 4 MB wordt aangewend oor het ideogeheugen. Geïntegreerde Ethernet-communicatie. 16-bits intern en extern geluid. Een 16 MB CompactFlash-kaart met ooraf geïnstalleerde software. 2 USB-poorten oor toetsenborden en andere USB-apparatuur. De NetVista thin client-hardware beat standaardaansluitingen, met standaardconfiguraties oor het signaal en de signaalrichting an de stekkerpennen. Raadpleeg oor meer details Bijlage G. Stekkerpeninformatie op pagina 57. Aan/uit-knop Systeem-LED LED s Ethernet netwerkaansluiting (status-led s) USB-poorten Aansluiting hoofdtelefoon Aansluiting microfoon Beeldschermaansluiting Aansluiting oedingskabel Communicatiehardware Voorkant Figuur 1. Hardware-aansluitingen Achterkant RZAPK501-1 De NetVista thin client heeft ook een geïntegreerde Ethernet-aansluiting (Model Wxx). Voor een ringsnelheid an 10 MB hebt u een UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) an categorie 3 of hoger nodig. Voor een ringsnelheid an 100 MB hebt u een UTPkabel an categorie 5 nodig. Copyright IBM Corp

14 Beeldschermspecificaties Energieerbruik Hardware installeren Raadpleeg Bijlage G. Stekkerpeninformatie op pagina 57 oor communicatiekabelspecificaties. De NetVista thin client kan werken met een VGA-beeldscherm dat oldoet aan de VESA-standaarden (Video Electronics Standards Association) met betrekking tot de erersingsfrequentie en resolutie. De NetVista thin client biedt ondersteuning oor VESA DPMS (Display Power Management Signaling) en VESA DDC2B (Display Data Channel). Raadpleeg Bijlage F. Beeldschermspecificaties op pagina 55 oor een lijst an de resoluties en erersingsfrequenties die de NetVista thin client ondersteunt. Uw beeldscherm ondersteunt mogelijk niet alle resoluties en erersingsfrequenties. Het normale energieerbruik an een NetVista thin client waarop toepassingen actief zijn, bedraagt ongeeer 14 Watt. Voor sommige toepassingen of configuraties kan het energieerbruik oplopen tot 18 Watt. Neem oor meer informatie contact op met een IBM-ertegenwoordiger. Er treedt energiebesparing op wanneer u de NetVista thin client gebruikt in combinatie met een standaard VESA DPMS-beeldscherm. U kunt de olgende hardwareprocedures uitoeren: USB-apparatuur aansluiten Als u USB-randapparatuur wilt gebruiken met uw NetVista thin client, raadpleegt u de documentatie bij die randapparatuur. Geheugen toeoegen De NetVista thin client heeft één RAM-sleuf die ruimte biedt oor SDRAM DIMMS (Synchronous Dynamic Random Access Memory, Dual Inline Memory Modules). De NetVista thin client beat 32 MB permanent RAM-geheugen op de systeemplaat en ondersteunt geheugenuitbreidingen tot maximaal 288 MB, met behulp an DIMMS an 32, 64, 128 of 256 MB. Bijlage C. Geheugen uitbreiden op pagina 49 biedt informatie oer het uitbreiden an geheugen. Raadpleeg Verangende onderdelen bestellen op pagina 45 oor gedetailleerde geheugenspecificaties en de NetVista thin client-onderdelen die u kunt bestellen. 4 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

15 Hardware installeren Het meegeleerde document IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) beat de onderstaande informatie. Voor het gemak is deze informatie hier ook opgenomen. Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. De hardware uitpakken Pak de hardware uit. Neem contact op met uw leerancier, of met IBM, als een an de olgende standaard onderdelen niet is meegeleerd: 1 Logische eenheid 2 Voet 3 Muis 4 USB-toetsenbord 5 Voedingskabel 6 Netsnoer Opties: Als u extra geheugenkaarten hebt, leest u eerst Bijlage C. Geheugen uitbreiden op pagina 49 oordat u erdergaat met De oet beestigen. U kunt desgewenst de logische eenheid beeiligen door een kabel te beestigen aan tab A. De ondersteunende oet beestigen Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. IBM raadt u aan de hardware op te stellen in een erticale positie. 1. Breng de nokjes B op oet C bij de gaten aan de onderkant an logische eenheid D. 2. Schuif oet C ast aan de onderkant an logische eenheid D. U kunt oet C erwijderen door op het klemmetje aan de oet te drukken. Hierna kunt u de oet losschuien an logische eenheid D. Copyright IBM Corp

16 De hardware aansluiten Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. 1. Sluit de onderstaande apparaten aan op de juiste poorten: 1 Netwerkkabel 2 USB-toetsenbord en andere USB-apparatuur 3 Muis (met aansluiting op het toetsenbord) 4 Hoofdtelefoon 5 Microfoon 6 Beeldscherm 7 Voedingskabel en netsnoer 2. Zorg dat de beeldschermkabel goed is beestigd aan de NetVista thin client. 3. Stop de stekkers in goed werkende geaarde stopcontacten. De hardware aanzetten 1. Zet het beeldscherm en de andere apparaten die zijn aangesloten op de NetVista thin client aan. 2. Zet de NetVista thin client aan door op de witte aan/uit-schakelaar 8 te drukken. De systeem-led 9 erandert snel an amberkleurig in ononderbroken groen. De NetVista thin client begint met het uitoeren an de opstartolgorde. Meer informatie indt u onder Opstartolgorde op pagina Raadpleeg de olgende gedeelten oor meer informatie oer het beheer an de NetVista thin client: Thin Client configureren op pagina 9 Werken met de Terminal Connection Manager op pagina 23 Software-updates op pagina 29 De hardware uitschakelen 1. Schakel de NetVista thin client uit door op de witte aan/uit-schakelaar 8 te drukken. De systeem-led 9 is heel een amberkleurig, kort na het uitschakelen. Dit geeft aan dat de NetVista thin client automatisch WOL (Wake-On-LAN) heeft geactieerd. 2. Schakel het beeldscherm en de andere apparaten die zijn aangesloten op de NetVista thin client uit. 6 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

17 Opstartolgorde Hieronder indt u een normale reeks an gebeurtenissen die plaatsinden tijdens de opstartprocedure an de NetVista thin client. Als een an deze gebeurtenissen niet plaatsindt, raadpleegt u Hardwareproblemen oplossen op pagina De olgende apparaten ertonen LED-signalen: Logische eenheid (systeem-led en de LED oor de netwerkstatus) Netoeding Toetsenbord Beeldscherm 1 USB-apparaten 2 2. De olgende interne hardwarecomponenten worden geïnitialiseerd: Geheugen L1-cache Videogeheugen Toetsenbordcontroller 3. Het IBM NetVista thin client-scherm erschijnt op uw beeldscherm. 4. De NetVista thin client herkent de CompactFlash-kaart en laadt het besturingssysteem in het geheugen. 5. Een an de olgende situaties treedt op: De WBT Setup Wizard erschijnt in de olgende geallen: U start de NetVista thin client oor de eerste keer. U zet de NetVista thin client terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Raadpleeg Thin Client configureren op pagina 9 oor meer informatie oer het oltooien an de WBT Setup Wizard. Het enster Terminal Connection Manager erschijnt. Raadpleeg de olgende gedeelten oor meer informatie oer het beheer an de NetVista thin client: Thin Client configureren op pagina 9 Werken met de Terminal Connection Manager op pagina 23 Software-updates op pagina 29 Als de opstartprocedure tussentijds wordt onderbroken, raadpleegt u Hardwareproblemen oplossen op pagina Raadpleeg de documentatie bij uw beeldscherm als er geen lampje gaat branden. 2. Raadpleeg de documentatie bij uw USB-apparatuur als er geen lampje gaat branden. Copyright IBM Corp

18 8 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

19 Thin Client configureren WBT Setup Wizard oltooien Voordat u de NetVista thin client kunt gebruiken oor toegang tot de toepassingen op uw serer, moet u de NetVista thin client eerst configureren. In dit gedeelte indt u informatie oer de olgende configuratietaken: WBT Setup Wizard oltooien. Werkstationeigenschappen instellen. Verbinding met de serer maken. De WBT Setup Wizard erschijnt in de olgende geallen: U start de NetVista thin client oor de eerste keer. U zet de NetVista thin client terug naar de standaard fabrieksinstellingen. U stelt de configuratiegegeens in de WBT Setup Wizard in. Voer de olgende stappen uit om de WBT Setup Wizard te oltooien: 1. Kies Next in het informatieak an de WBT Setup Wizard. 2. Lees de Software Licentie-oereenkomst en kies Accept. 3. Kies in het dialoogenster an het IP-adres een an de olgende opties: Kies Yes, use the IP information supplied by DHCP en klik erolgens op Next. Kies No, I will enter static IP information en klik erolgens op Next. a. In het dialoogenster Specify an IP Address geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden en klikt u op Next. b. Ga als olgt te werk om de substitutie an de netwerknaam oor uw NetVista thin client te configureren: 1) Kies DNS of WINS. 2) Geef de juiste waarden op in de ereiste elden en klik op Next. Als u geen substitutie an de netwerknaam wilt configureren, ult u de elden niet in en klikt u op Next. 4. Kies een waarde oor Bureaublad en Verersingsfrequentie en klik op Next. 5. Kies Finish om uw instellingen toe te passen. De NetVista thin client wordt automatisch gestart. Het enster Terminal Connection Manager erschijnt. In het enster Terminal Connection Manager kunt u alle gegeens wijzigen die u hebt opgegeen in de Setup Wizard. Raadpleeg Eigenschappen an werkstation instellen op pagina 10 oor meer informatie. In het enster Terminal Connection Manager kunt u ook een erbinding maken naar uw serer. Raadpleeg Serererbinding maken op pagina 13 oor meer informatie. Copyright IBM Corp

20 Eigenschappen an werkstation instellen Het enster Terminal Properties wordt afgebeeld wanneer u op F2 drukt in het enster Terminal Connection Manager. U stelt de eigenschappen an het werkstation oor de NetVista thin client in het enster Terminal Properties in. Voer de olgende stappen uit om de eigenschappen an het werkstation oor de NetVista thin client in te stellen: 1. In het enster Terminal Connection Manager drukt u op F2 om het enster Terminal Properties te openen. Het enster Terminal Properties wordt afgebeeld met boenin een aantal tabs. 2. Raadpleeg Werken met de eigenschappen an het werkstation oor meer informatie oer het gebruik an de erschillende tabbladen. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Het is mogelijk dat u wordt geraagd de NetVista thin client opnieuw te starten. Hierdoor worden de door u opgeslagen configuratiewijzigingen an kracht. Klik op X om het enster Terminal Properties te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. Als het enster Terminal Properties is afgesloten, wordt het enster Terminal Connection Manager afgebeeld. In het enster Terminal Connection Manager kunt u een erbinding maken naar uw serer. Raadpleeg Serererbinding maken op pagina 13 oor meer informatie. Werken met de eigenschappen an het werkstation In dit gedeelte indt u informatie oer de tabbladen in het enster Terminal Properties. Tab General Met de tab General kunt u zoeken naar informatie oer de fabrikant en het product. Verder kunt u met deze tab ook de instellingen an het werkstation terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Attentie: Als u de NetVista thin client terugzet naar de standaard fabrieksinstellingen, worden alle door u geconfigureerde instellingen an het werkstation en alle gemaakte serererbindingen gewist. Licht een sericemedewerker in oordat u de NetVista thin client instelt op de beginwaarden. Voer de olgende stappen uit om de eigenschappen an het werkstation in te stellen op de beginwaarden: 1. Kies Reset the terminal to factory-default property settings. 2. Kies Yes om de NetVista thin client in te stellen op de beginwaarden. 10 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

21 Tab Input U kunt de instellingen an het toetsenbord configureren oor een bepaalde taal of locale met de tab oor inoer. Verder kunt u met deze tab ook de tekenherhaling aanpassen oor uw toetsenbord. Voer de olgende stappen uit om uw toetsenbord te configureren oor een bepaalde taal of locale: 1. Selecteer een locale in het menu. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Opmerkingen: 1. Als u het toetsenbord wilt instellen oor een bepaalde taal of locale, moet u de serer instellen oor diezelfde taal of locale. Raadpleeg de documentatie bij uw serersoftware oor meer informatie. 2. Als u met emulators werkt, moet u de emulatorsoftware instellen oor diezelfde taal of locale. Raadpleeg de Help-bestanden bij de FutureSoft Terminal Emulation Client oor meer informatie. Raadpleeg Help-bestanden bij TEC bekijken op pagina 19 oor informatie oer het bekijken an de Helpbestanden. Voer de olgende stappen uit om de tekenherhaling aan te passen oor uw toetsenbord: 1. U kunt de herhalingsinteral aanpassen door de schuifbalk an lang naar kort te erplaatsen. 2. U kunt het herhalingstempo aanpassen door de schuifbalk an langzaam naar snel te erplaatsen. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab Display Op de tab Display kunt u het bureaublad en de erersingsfrequentie oor uw beeldscherm instellen. Met deze tab kunt u ook een screen saer inschakelen. Voer de olgende stappen uit om het bureaublad en de erersingsfrequentie oor uw beeldscherm in te stellen. 1. Selecteer in het menu een waarde oor het bureaublad en de erersingsfrequentie. Voer de olgende stappen uit om te testen of de door u gekozen waarden goed functioneren in combinatie met uw monitor: a. Kies Test. b. Kies OK om te beginnen met de test. c. Als u een testimage wilt gebruiken, kiest u Yes. Als u geen testimage wilt, kiest u No. d. Kies OK om de test te oltooien. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om een screen saer te actieren: 1. Kies Enable Screen Saer. 2. Stel het aantal minuten in waarna de screen saer moet worden geactieerd. Thin Client configureren 11

22 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab Network Met de tab oor netwerk kunt u de netwerkgegeens oor uw NetVista thin client instellen. Voer de olgende stappen uit om de netwerkgegeens in te stellen: 1. Kies een an de olgende opties: IP-adres erkrijgen an een DHCP-serer a. Geef een geldige werkstationnaam op oor de NetVista thin client. IP-adres opgeen a. Geef de juiste waarden op in de ereiste elden. b. Geef een geldige werkstationnaam op oor de NetVista thin client. c. Kies Adanced Network om de substitutie an de netwerknaam oor uw NetVista thin client te configureren. 1) Kies DNS of WINS. 2) Geef de juiste waarden op in de ereiste elden en kies OK. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab System Met de tab oor systeem kunt u zoeken naar informatie oer het geheugen an uw NetVista thin client. Met deze tab kunt u ook de olgende taken uitoeren: Statistische gegeens an het geheugen bijwerken oor de NetVista thin client. Globale instellingen oor de ICA-client configureren. Uitschakeltijd oor de monitor configureren. Voer de olgende stappen uit om de statistische gegeens an het geheugen bij te werken oor de NetVista thin client: 1. Kies Update in het ak oor statistische gegeens an het geheugen. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om de globale kenmerken en instellingen oor de erbindingen an de ICA-client te configureren: 1. Kies Configure in het ak oor de configuratie an de ICA-client. 2. Configureer de globale ICA-instellingen in het enster Global ICA Client Settings en kies OK om uw wijzigingen op te slaan en het enster te sluiten. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om de uitschakeltijd oor de monitor te configureren: 1. Kies Enable Video Power Down. 2. Stel het aantal minuten in waarna de monitor moet worden uitgeschakeld. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. 12 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

23 Tab Update Met de tab oor bijwerken kunt u de update-instellingen an de software instellen. De sericemedewerker stelt de update-instellingen an de software in op deze tab tijdens de eerste configuratie an uw NetVista thin client. Licht de sericemedewerker altijd in oordat u de bestaande updateconfiguratie wijzigt. Opmerking: Als u de software an uw NetVista thin client wilt bijwerken, raadpleegt u Software-updates op pagina 29 oor meer informatie oer de installatie an de serer en de configuratie an de updateinstellingen. Voer de olgende stappen uit om de update-instellingen in te stellen: 1. Geef de URL op an de serer en de directory in het ak WBT Update URL. Tenzij de gegeens an de serer worden gewijzigd, hoeft u deze URLgegeens alleen op te geen tijdens de eerste configuratie an uw NetVista thin client. Voor het URL-adres gelden de olgende richtlijnen: a. Gebruik HTTP of FTP als het protocol. b. Gebruik het IP-adres of de naam an uw serer. c. Geef de directory op an de serer die de software-update beat. d. Geef de bestandsnaam an de software-update op. Bijoorbeeld: http is het protocol. d.d.d.d is het IP-adres an de serer. wbt_update is de directory an de serer met de bestanden oor de software-update. wbt.xml is de bestandsnaam an de software-update. Serererbinding maken 2. Als u de software automatisch wilt laten bijwerken, telkens wanneer u de NetVista thin client aanzet, selecteert u Check for WBT updates at eery power on. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Raadpleeg Software-updates op pagina 29 oor meer informatie oer het bijwerken an uw NetVista thin client-software. Voordat u toegang kunt krijgen tot de toepassingen op uw serer, moet u een erbinding maken tussen de serer en uw NetVista thin client. In het enster Terminal Connection Manager kunt u een serererbinding maken oor toegang tot de toepassingen op deze serer. Voer de olgende stappen uit om een serererbinding te maken: 1. Sluit alle actiee serererbindingen. Raadpleeg Verbinding met een serer erbreken op pagina 23 oor meer informatie. 2. In het enster Terminal Connection Manager klikt u op de tab Configure en kiest u Add. Thin Client configureren 13

24 3. Selecteer het gewenste type erbinding in het menu en kies OK. Raadpleeg ICA-erbinding maken oor meer informatie als u Citrix ICA Client kiest. Raadpleeg RDP-erbinding maken op pagina 15 oor meer informatie als u Microsoft Remote Desktop Client kiest. Raadpleeg TEC-erbinding maken op pagina 17 oor meer informatie als u FutureSoft Terminal Emulation Client kiest. Als u de nieuwe erbinding hebt gemaakt, wordt in het enster Terminal Connection Manager de nieuwe erbinding afgebeeld onder de tabs Connections en Configure. ICA-erbinding maken Voer de olgende stappen uit om een ICA-erbinding te maken: 1. Kies een an de olgende opties uit het dialoogenster Specify Connection Type: Kies Network Connection om een netwerkerbinding te maken en kies Next. a. Als u een serererbinding wilt maken, kiest u Citrix Serer. Als u een gepubliceerde toepassing wilt erbinden, kiest u Published Application. b. Geef in het ak de naam op an de serer of de gepubliceerde toepassing en kies Next. Kies Dial-In Connection om een inbelerbinding te maken en kies erolgens Next. a. In het dialoogenster Dial-In Deices geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden. Kies Next. 2. Geef een naam op oor de nieuwe ICA-erbinding en kies Next. 3. Als u een toepassing wilt starten nadat u de erbinding tot stand hebt gebracht, geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden en kiest u Next. Als u geen toepassingen wilt starten nadat u de erbinding hebt gemaakt, ult u deze elden niet in en gaat u erder met Next. 4. Als u de automatische aanmelding oor de nieuwe ICA-erbinding wilt inschakelen, geeft u de juiste waarden op oor de ereiste elden. Kies erolgens Next. Als u de automatische aanmelding niet wilt inschakelen, ult u de elden niet in en gaat u erder met Next. 5. Kies de ensterkleuren oor uw erbindingsenster. 6. Als u oor uw erbinding de functies oor afdrukken, gegeenscompressie of geluid wilt starten, selecteert u een an de olgende opties en kiest u Next. 7. Als u een SOCKS-proxyserer wilt configureren, selecteert u Connect ia SOCKS proxy en geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden. 8. Kies Finish om uw ICA-erbinding op te slaan. In het enster Terminal Connection Manager wordt de nieuwe ICAerbinding afgebeeld onder de tabs Connections en Configure. Raadpleeg Verbinding met een serer maken op pagina 23 oor informatie oer het aansluiten an een serer ia een ICA-erbinding. Raadpleeg ICA-erbinding wijzigen op pagina 24 oor informatie oer het wijzigen an een ICA-erbinding. 14 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5990-00 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express

Nadere informatie

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs vindt u de laatste update SA14-5992-00 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp FileMaker Pro 11 FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Een Remote Desktop Connection gebruiken met FileMaker Pro 13

FileMaker Pro 13. Een Remote Desktop Connection gebruiken met FileMaker Pro 13 FileMaker Pro 13 Een Remote Desktop Connection gebruiken met FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054,

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing Cruzer Profile Beknopte gebruiksaanwijzing Cruzer Profile initialiseren 1. Steek de Cruzer Profile in een open USB-poort (NB: Gebruik een USB-hubpoort met groot vermogen. De Cruzer Profile kan niet in

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services FileMaker Pro 11 FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

DrayTek Vigor 2850. IPv6 TSPC tunnel (Freenet6)

DrayTek Vigor 2850. IPv6 TSPC tunnel (Freenet6) DrayTek Vigor 2850 IPv6 TSPC tunnel (Freenet6) IPv6 op basis van Tunnel TSCP (Freenet6) De Vigor 2850 serie ondersteunt zowel IPv4 als ook IPv6. Mocht uw provider overstappen naar IPv6 in combinatie met

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series Welkom 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45109469 17

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Inhoud van de verpakking Wireless-N-notebookadapter Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding (alleen Engelstalig) op cd-rom Installatiehandleiding 24, GHz Notebookadapter Wireless-N Wireless

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. NL Code: 578413

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. NL Code: 578413 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY NL Code: 578413 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5 File: TD1224 Technisch Document MOXOM voor telefoonnummer zie s.v.p. www.moxom.nl Titel: Instellen ethernet aansluiting Nummer: 1224 v1.01 Datum: 16 april 2014 Getest op: Windows 7 1 Auteursrecht en Copyright

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor:

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor: Printserver Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor DrayTek Vigor producten uitgerust met een parallel of USB printserver aansluiting. De instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Mac OS 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064027 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie