NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000"

Transcriptie

1 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op indt u de laatste update SA

2

3 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op indt u de laatste update SA

4 Opmerking Lees eerst Veiligheidsoorschriften op pagina en Kennisgeingen op pagina 59 oordat u deze gegeens en het ondersteunde product gebruikt. Eerste uitgae (april 2000) Deze publicatie is een ertaling an de Engelstalige publicatie NetVista N2200w, Thin Client for Windows-based Terminal Standard 1.5 Reference April 2000, bestelnummer SA De informatie in deze publicatie is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland N.V. Copyright IBM Corp Copyright IBM Nederland N.V

5 Inhoudsopgae Veiligheidsoorschriften Geaarberichten Waarschuwingsberichten i Omgaan met apparaten die mogelijk statisch geladen zijn i Info oer deze publicatie ii Voor wie is dit boek bestemd ii Informatie op Internet ii Aanerwante informatie ii Informatie oer de IBM NetVista N2200w, thin client oor Windows-based Terminal Standard Thin client-software Kennismaking met de hardware Standaard hardware Hardware-aansluitingen Communicatiehardware Beeldschermspecificaties Energieerbruik Hardware installeren Hardware installeren Opstartolgorde Thin Client configureren WBT Setup Wizard oltooien Eigenschappen an werkstation instellen Werken met de eigenschappen an het werkstation 10 Tab General Tab Input Tab Display Tab Network Tab System Tab Update Serererbinding maken ICA-erbinding maken RDP-erbinding maken TEC-erbinding maken Werken met de Terminal Connection Manager Verbinding met een serer maken Verbinding met een serer erbreken Serererbindingen beheren Een serererbinding wijzigen ICA-erbinding wijzigen RDP-erbinding wijzigen TEC-erbinding wijzigen Serererbinding instellen oor opstartprocedure.. 27 Serererbinding erwijderen Software-updates Serer instellen Software-update downloaden Software-update installeren Automatische software-update Handmatige software-update Hardwareproblemen oplossen Hardwareproblemen identificeren Zichtbare hardwaredefecten Geluidssignalen LED-indicatoren Foutcodes en foutberichten Bijlage A. Windows-sererereisten.. 43 Bijlage B. Hardwareonderdelen erangen De logische eenheid erangen Verangende onderdelen bestellen Hardwareonderdelen retourneren Bijlage C. Geheugen uitbreiden Bijlage D. CompactFlash-kaart Bijlage E. Opstartblokimage herstellen 53 Bijlage F. Beeldschermspecificaties.. 55 Bijlage G. Stekkerpeninformatie Kennisgeingen Milieuriendelijk ontwerp Hergebruik en erwijdering Merken Kennisgeingen inzake elektronische straling Afkortingen Trefwoordenregister Copyright IBM Corp iii

6 i IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

7 Veiligheidsoorschriften Geaarberichten De onderstaande eiligheidsoorschriften beatten informatie oor het eilig gebruiken an de IBM NetVista N2200w. De opmerkingen kunnen een geaar aanduiden of een waarschuwing inhouden. De onderstaande berichten wijzen op situaties die mogelijk leensbedreigend zijn of een hoog risico met zich meebrengen. Deze geaarberichten hebben betrekking op het hele boek. Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok dient u tijdens onweer geen snoeren of kabels en geen stationsbeschermers oor communicatielijnen, beeldstations, printers of telefoons aan te sluiten of te ontkoppelen. (RSFTD003) Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok als geolg an het aanraken an oorwerpen met erschillende aarding, dient u de signaalkabels zo mogelijk met één hand aan te sluiten en te ontkoppelen. (RSFTD004) Geaar! Bij gebruik an een onjuist bedraad stopcontact kan er een geaarlijke spanning komen te staan op de metalen delen an het systeem of an de aangesloten randapparatuur. Het is de erantwoordelijkheid an de klant om eroor te zorgen dat de bedrading en aarding an het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico op een elektrische schok wordt ermeden. (RSFTD201) Geaar! Om elektrische schokken te oorkomen tijdens de installatie an het systeem, koppelt u de netsnoeren an alle machines los oordat u de signaalkabels aansluit. (RSFTD202) Geaar! Om elektrische schokken te oorkomen wanneer u apparatuur aan het systeem toeoegt, koppelt u, indien mogelijk, alle netsnoeren los an het bestaande systeem oordat u de signaalkabel aansluit. (RSFTD205) Geaar! Ter oorkoming an een elektrische schok, haalt u het netsnoer uit het stopcontact oordat u de eenheid opent. (RSFTD215) Copyright IBM Corp. 2000

8 Geaar! Om het risico op elektrische schokken te erminderen dient u uitsluitend door IBM goedgekeurde apparatuur oor wisselstroom te gebruiken. (RSFTD216) Waarschuwingsberichten Een waarschuwingsbericht heeft betrekking op een situatie die geaar kan opleeren. Omgaan met apparaten die mogelijk statisch geladen zijn Wanneer u werkt met componenten, neem dan ter oorkoming an schade ten geolge an statische elektriciteit de olgende oorzorgsmaatregelen: Open een antistatische erpakking pas als u klaar bent om de inhoud eran te installeren. Beweeg zo weinig mogelijk; hierdoor oorkomt u opbouw an statische elektriciteit. Ga oorzichtig om met componenten en raak nooit onbeschermde elektronische componenten aan. Zorg eroor dat de componenten niet door anderen worden aangeraakt. Leg componenten altijd neer op antistatisch erpakkingsmateriaal als u bezig bent met het installeren of erwijderen an hardware. Plaats componenten niet op een metalen opperlak. i IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

9 Info oer deze publicatie Voor wie is dit boek bestemd Informatie op Internet NetVista N2200w Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie (SA ) biedt informatie oer Type 8363 (Model Wxx) IBM NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 (5648-C09). Hiernaar wordt anaf nu erwezen als de NetVista thin client. Deze publicatie beat informatie oer hardware, software en probleemoplossing. De informatie in deze publicatie is ooral de moeite waard oor: De persoon of groep die het beheer uitoert oor de NetVista thin client. De hardwareserice en support-organisatie oor de NetVista thin client. U indt aanullende informatie oer uw NetVista thin client op het olgende URL-adres: U indt de meest recente ersie an deze informatie op het olgende URL-adres: Aanerwante informatie Dit is hetzelfde URL-adres als op de omslag an deze publicatie. De olgende publicaties worden meegeleerd met uw NetVista thin clienthardware. Raadpleeg deze publicaties oor informatie oer uw NetVista thin client. IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) IBM Licentieoereenkomst oor Machinecode (Z ) IBM Network Station Safety Information (SA ) IBM Network Station Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) Raadpleeg de documentatie bij uw serersoftware oor informatie oer het configureren en beheren eran. Copyright IBM Corp ii

10 iii IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

11 Informatie oer de IBM NetVista N2200w, thin client oor Windows-based Terminal Standard 1.5 Thin client-software De IBM NetVista N2200w, Thin Client oor Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09) is een snelle en eenoudige thin client-oplossing oor sereromgeingen. Met de NetVista thin client hebt u toegang tot Windowstoepassingen en andere toepassingen op werkstationserers en is snelle installatie en toegankelijkheid an programmatuur mogelijk. Hierdoor blijen de kosten oor aanschaf en gebruik laag. De NetVista thin client is een geaanceerd werkstation op Windows-basis (WBT) dat op beeiligde, doelgerichte en geoptimaliseerde wijze toegang geeft tot gegeens. U hebt toegang tot toepassingen op Windows-serers (zie Bijlage A. Windows-sererereisten op pagina 43) ia RDP (Remote Desktop Protocol) of ICA (Independent Computing Architecture). Teens hebt u de beschikking oer TEC-software (Terminal Emulation Client) oor toegang tot erschillende toepassingen an de werkstationserer. De NetVista thin client wordt geleerd met thin client-hardware an IBM (zie oor meer informatie Kennismaking met de hardware op pagina 3), waaronder een ooraf geïnstalleerde en geconfigureerde CompactFlash-kaart. De CompactFlashkaart beat software die toegang biedt tot (Windows-)toepassingen op werkstationserers. De NetVista thin client start lokaal op anaf de CompactFlash-kaart en communiceert ia TCP/IP met een werkstationserer. De NetVista thin client beat een CompactFlash-kaart met de olgende software: Windows-based Terminal Standard 1.5 ICA RDP Clients oor werkstationemulatie U indt aanullende informatie oer uw NetVista thin client op het olgende URLadres: Copyright IBM Corp

12 2 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

13 Kennismaking met de hardware Standaard hardware Hardware-aansluitingen In dit gedeelte indt u gedetailleerde hardware-informatie oer de thin client Type 8363 (Model Wxx) NetVista. De standaard NetVista thin client-hardware beat het olgende: 32 MB permanent geheugen, waaran 4 MB wordt aangewend oor het ideogeheugen. Geïntegreerde Ethernet-communicatie. 16-bits intern en extern geluid. Een 16 MB CompactFlash-kaart met ooraf geïnstalleerde software. 2 USB-poorten oor toetsenborden en andere USB-apparatuur. De NetVista thin client-hardware beat standaardaansluitingen, met standaardconfiguraties oor het signaal en de signaalrichting an de stekkerpennen. Raadpleeg oor meer details Bijlage G. Stekkerpeninformatie op pagina 57. Aan/uit-knop Systeem-LED LED s Ethernet netwerkaansluiting (status-led s) USB-poorten Aansluiting hoofdtelefoon Aansluiting microfoon Beeldschermaansluiting Aansluiting oedingskabel Communicatiehardware Voorkant Figuur 1. Hardware-aansluitingen Achterkant RZAPK501-1 De NetVista thin client heeft ook een geïntegreerde Ethernet-aansluiting (Model Wxx). Voor een ringsnelheid an 10 MB hebt u een UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) an categorie 3 of hoger nodig. Voor een ringsnelheid an 100 MB hebt u een UTPkabel an categorie 5 nodig. Copyright IBM Corp

14 Beeldschermspecificaties Energieerbruik Hardware installeren Raadpleeg Bijlage G. Stekkerpeninformatie op pagina 57 oor communicatiekabelspecificaties. De NetVista thin client kan werken met een VGA-beeldscherm dat oldoet aan de VESA-standaarden (Video Electronics Standards Association) met betrekking tot de erersingsfrequentie en resolutie. De NetVista thin client biedt ondersteuning oor VESA DPMS (Display Power Management Signaling) en VESA DDC2B (Display Data Channel). Raadpleeg Bijlage F. Beeldschermspecificaties op pagina 55 oor een lijst an de resoluties en erersingsfrequenties die de NetVista thin client ondersteunt. Uw beeldscherm ondersteunt mogelijk niet alle resoluties en erersingsfrequenties. Het normale energieerbruik an een NetVista thin client waarop toepassingen actief zijn, bedraagt ongeeer 14 Watt. Voor sommige toepassingen of configuraties kan het energieerbruik oplopen tot 18 Watt. Neem oor meer informatie contact op met een IBM-ertegenwoordiger. Er treedt energiebesparing op wanneer u de NetVista thin client gebruikt in combinatie met een standaard VESA DPMS-beeldscherm. U kunt de olgende hardwareprocedures uitoeren: USB-apparatuur aansluiten Als u USB-randapparatuur wilt gebruiken met uw NetVista thin client, raadpleegt u de documentatie bij die randapparatuur. Geheugen toeoegen De NetVista thin client heeft één RAM-sleuf die ruimte biedt oor SDRAM DIMMS (Synchronous Dynamic Random Access Memory, Dual Inline Memory Modules). De NetVista thin client beat 32 MB permanent RAM-geheugen op de systeemplaat en ondersteunt geheugenuitbreidingen tot maximaal 288 MB, met behulp an DIMMS an 32, 64, 128 of 256 MB. Bijlage C. Geheugen uitbreiden op pagina 49 biedt informatie oer het uitbreiden an geheugen. Raadpleeg Verangende onderdelen bestellen op pagina 45 oor gedetailleerde geheugenspecificaties en de NetVista thin client-onderdelen die u kunt bestellen. 4 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

15 Hardware installeren Het meegeleerde document IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) beat de onderstaande informatie. Voor het gemak is deze informatie hier ook opgenomen. Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. De hardware uitpakken Pak de hardware uit. Neem contact op met uw leerancier, of met IBM, als een an de olgende standaard onderdelen niet is meegeleerd: 1 Logische eenheid 2 Voet 3 Muis 4 USB-toetsenbord 5 Voedingskabel 6 Netsnoer Opties: Als u extra geheugenkaarten hebt, leest u eerst Bijlage C. Geheugen uitbreiden op pagina 49 oordat u erdergaat met De oet beestigen. U kunt desgewenst de logische eenheid beeiligen door een kabel te beestigen aan tab A. De ondersteunende oet beestigen Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. IBM raadt u aan de hardware op te stellen in een erticale positie. 1. Breng de nokjes B op oet C bij de gaten aan de onderkant an logische eenheid D. 2. Schuif oet C ast aan de onderkant an logische eenheid D. U kunt oet C erwijderen door op het klemmetje aan de oet te drukken. Hierna kunt u de oet losschuien an logische eenheid D. Copyright IBM Corp

16 De hardware aansluiten Lees oordat u erdergaat met deze instructies eerst Veiligheidsoorschriften op pagina. 1. Sluit de onderstaande apparaten aan op de juiste poorten: 1 Netwerkkabel 2 USB-toetsenbord en andere USB-apparatuur 3 Muis (met aansluiting op het toetsenbord) 4 Hoofdtelefoon 5 Microfoon 6 Beeldscherm 7 Voedingskabel en netsnoer 2. Zorg dat de beeldschermkabel goed is beestigd aan de NetVista thin client. 3. Stop de stekkers in goed werkende geaarde stopcontacten. De hardware aanzetten 1. Zet het beeldscherm en de andere apparaten die zijn aangesloten op de NetVista thin client aan. 2. Zet de NetVista thin client aan door op de witte aan/uit-schakelaar 8 te drukken. De systeem-led 9 erandert snel an amberkleurig in ononderbroken groen. De NetVista thin client begint met het uitoeren an de opstartolgorde. Meer informatie indt u onder Opstartolgorde op pagina Raadpleeg de olgende gedeelten oor meer informatie oer het beheer an de NetVista thin client: Thin Client configureren op pagina 9 Werken met de Terminal Connection Manager op pagina 23 Software-updates op pagina 29 De hardware uitschakelen 1. Schakel de NetVista thin client uit door op de witte aan/uit-schakelaar 8 te drukken. De systeem-led 9 is heel een amberkleurig, kort na het uitschakelen. Dit geeft aan dat de NetVista thin client automatisch WOL (Wake-On-LAN) heeft geactieerd. 2. Schakel het beeldscherm en de andere apparaten die zijn aangesloten op de NetVista thin client uit. 6 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

17 Opstartolgorde Hieronder indt u een normale reeks an gebeurtenissen die plaatsinden tijdens de opstartprocedure an de NetVista thin client. Als een an deze gebeurtenissen niet plaatsindt, raadpleegt u Hardwareproblemen oplossen op pagina De olgende apparaten ertonen LED-signalen: Logische eenheid (systeem-led en de LED oor de netwerkstatus) Netoeding Toetsenbord Beeldscherm 1 USB-apparaten 2 2. De olgende interne hardwarecomponenten worden geïnitialiseerd: Geheugen L1-cache Videogeheugen Toetsenbordcontroller 3. Het IBM NetVista thin client-scherm erschijnt op uw beeldscherm. 4. De NetVista thin client herkent de CompactFlash-kaart en laadt het besturingssysteem in het geheugen. 5. Een an de olgende situaties treedt op: De WBT Setup Wizard erschijnt in de olgende geallen: U start de NetVista thin client oor de eerste keer. U zet de NetVista thin client terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Raadpleeg Thin Client configureren op pagina 9 oor meer informatie oer het oltooien an de WBT Setup Wizard. Het enster Terminal Connection Manager erschijnt. Raadpleeg de olgende gedeelten oor meer informatie oer het beheer an de NetVista thin client: Thin Client configureren op pagina 9 Werken met de Terminal Connection Manager op pagina 23 Software-updates op pagina 29 Als de opstartprocedure tussentijds wordt onderbroken, raadpleegt u Hardwareproblemen oplossen op pagina Raadpleeg de documentatie bij uw beeldscherm als er geen lampje gaat branden. 2. Raadpleeg de documentatie bij uw USB-apparatuur als er geen lampje gaat branden. Copyright IBM Corp

18 8 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

19 Thin Client configureren WBT Setup Wizard oltooien Voordat u de NetVista thin client kunt gebruiken oor toegang tot de toepassingen op uw serer, moet u de NetVista thin client eerst configureren. In dit gedeelte indt u informatie oer de olgende configuratietaken: WBT Setup Wizard oltooien. Werkstationeigenschappen instellen. Verbinding met de serer maken. De WBT Setup Wizard erschijnt in de olgende geallen: U start de NetVista thin client oor de eerste keer. U zet de NetVista thin client terug naar de standaard fabrieksinstellingen. U stelt de configuratiegegeens in de WBT Setup Wizard in. Voer de olgende stappen uit om de WBT Setup Wizard te oltooien: 1. Kies Next in het informatieak an de WBT Setup Wizard. 2. Lees de Software Licentie-oereenkomst en kies Accept. 3. Kies in het dialoogenster an het IP-adres een an de olgende opties: Kies Yes, use the IP information supplied by DHCP en klik erolgens op Next. Kies No, I will enter static IP information en klik erolgens op Next. a. In het dialoogenster Specify an IP Address geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden en klikt u op Next. b. Ga als olgt te werk om de substitutie an de netwerknaam oor uw NetVista thin client te configureren: 1) Kies DNS of WINS. 2) Geef de juiste waarden op in de ereiste elden en klik op Next. Als u geen substitutie an de netwerknaam wilt configureren, ult u de elden niet in en klikt u op Next. 4. Kies een waarde oor Bureaublad en Verersingsfrequentie en klik op Next. 5. Kies Finish om uw instellingen toe te passen. De NetVista thin client wordt automatisch gestart. Het enster Terminal Connection Manager erschijnt. In het enster Terminal Connection Manager kunt u alle gegeens wijzigen die u hebt opgegeen in de Setup Wizard. Raadpleeg Eigenschappen an werkstation instellen op pagina 10 oor meer informatie. In het enster Terminal Connection Manager kunt u ook een erbinding maken naar uw serer. Raadpleeg Serererbinding maken op pagina 13 oor meer informatie. Copyright IBM Corp

20 Eigenschappen an werkstation instellen Het enster Terminal Properties wordt afgebeeld wanneer u op F2 drukt in het enster Terminal Connection Manager. U stelt de eigenschappen an het werkstation oor de NetVista thin client in het enster Terminal Properties in. Voer de olgende stappen uit om de eigenschappen an het werkstation oor de NetVista thin client in te stellen: 1. In het enster Terminal Connection Manager drukt u op F2 om het enster Terminal Properties te openen. Het enster Terminal Properties wordt afgebeeld met boenin een aantal tabs. 2. Raadpleeg Werken met de eigenschappen an het werkstation oor meer informatie oer het gebruik an de erschillende tabbladen. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Het is mogelijk dat u wordt geraagd de NetVista thin client opnieuw te starten. Hierdoor worden de door u opgeslagen configuratiewijzigingen an kracht. Klik op X om het enster Terminal Properties te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. Als het enster Terminal Properties is afgesloten, wordt het enster Terminal Connection Manager afgebeeld. In het enster Terminal Connection Manager kunt u een erbinding maken naar uw serer. Raadpleeg Serererbinding maken op pagina 13 oor meer informatie. Werken met de eigenschappen an het werkstation In dit gedeelte indt u informatie oer de tabbladen in het enster Terminal Properties. Tab General Met de tab General kunt u zoeken naar informatie oer de fabrikant en het product. Verder kunt u met deze tab ook de instellingen an het werkstation terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Attentie: Als u de NetVista thin client terugzet naar de standaard fabrieksinstellingen, worden alle door u geconfigureerde instellingen an het werkstation en alle gemaakte serererbindingen gewist. Licht een sericemedewerker in oordat u de NetVista thin client instelt op de beginwaarden. Voer de olgende stappen uit om de eigenschappen an het werkstation in te stellen op de beginwaarden: 1. Kies Reset the terminal to factory-default property settings. 2. Kies Yes om de NetVista thin client in te stellen op de beginwaarden. 10 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

21 Tab Input U kunt de instellingen an het toetsenbord configureren oor een bepaalde taal of locale met de tab oor inoer. Verder kunt u met deze tab ook de tekenherhaling aanpassen oor uw toetsenbord. Voer de olgende stappen uit om uw toetsenbord te configureren oor een bepaalde taal of locale: 1. Selecteer een locale in het menu. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Opmerkingen: 1. Als u het toetsenbord wilt instellen oor een bepaalde taal of locale, moet u de serer instellen oor diezelfde taal of locale. Raadpleeg de documentatie bij uw serersoftware oor meer informatie. 2. Als u met emulators werkt, moet u de emulatorsoftware instellen oor diezelfde taal of locale. Raadpleeg de Help-bestanden bij de FutureSoft Terminal Emulation Client oor meer informatie. Raadpleeg Help-bestanden bij TEC bekijken op pagina 19 oor informatie oer het bekijken an de Helpbestanden. Voer de olgende stappen uit om de tekenherhaling aan te passen oor uw toetsenbord: 1. U kunt de herhalingsinteral aanpassen door de schuifbalk an lang naar kort te erplaatsen. 2. U kunt het herhalingstempo aanpassen door de schuifbalk an langzaam naar snel te erplaatsen. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab Display Op de tab Display kunt u het bureaublad en de erersingsfrequentie oor uw beeldscherm instellen. Met deze tab kunt u ook een screen saer inschakelen. Voer de olgende stappen uit om het bureaublad en de erersingsfrequentie oor uw beeldscherm in te stellen. 1. Selecteer in het menu een waarde oor het bureaublad en de erersingsfrequentie. Voer de olgende stappen uit om te testen of de door u gekozen waarden goed functioneren in combinatie met uw monitor: a. Kies Test. b. Kies OK om te beginnen met de test. c. Als u een testimage wilt gebruiken, kiest u Yes. Als u geen testimage wilt, kiest u No. d. Kies OK om de test te oltooien. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om een screen saer te actieren: 1. Kies Enable Screen Saer. 2. Stel het aantal minuten in waarna de screen saer moet worden geactieerd. Thin Client configureren 11

22 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab Network Met de tab oor netwerk kunt u de netwerkgegeens oor uw NetVista thin client instellen. Voer de olgende stappen uit om de netwerkgegeens in te stellen: 1. Kies een an de olgende opties: IP-adres erkrijgen an een DHCP-serer a. Geef een geldige werkstationnaam op oor de NetVista thin client. IP-adres opgeen a. Geef de juiste waarden op in de ereiste elden. b. Geef een geldige werkstationnaam op oor de NetVista thin client. c. Kies Adanced Network om de substitutie an de netwerknaam oor uw NetVista thin client te configureren. 1) Kies DNS of WINS. 2) Geef de juiste waarden op in de ereiste elden en kies OK. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Tab System Met de tab oor systeem kunt u zoeken naar informatie oer het geheugen an uw NetVista thin client. Met deze tab kunt u ook de olgende taken uitoeren: Statistische gegeens an het geheugen bijwerken oor de NetVista thin client. Globale instellingen oor de ICA-client configureren. Uitschakeltijd oor de monitor configureren. Voer de olgende stappen uit om de statistische gegeens an het geheugen bij te werken oor de NetVista thin client: 1. Kies Update in het ak oor statistische gegeens an het geheugen. 2. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om de globale kenmerken en instellingen oor de erbindingen an de ICA-client te configureren: 1. Kies Configure in het ak oor de configuratie an de ICA-client. 2. Configureer de globale ICA-instellingen in het enster Global ICA Client Settings en kies OK om uw wijzigingen op te slaan en het enster te sluiten. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Voer de olgende stappen uit om de uitschakeltijd oor de monitor te configureren: 1. Kies Enable Video Power Down. 2. Stel het aantal minuten in waarna de monitor moet worden uitgeschakeld. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. 12 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

23 Tab Update Met de tab oor bijwerken kunt u de update-instellingen an de software instellen. De sericemedewerker stelt de update-instellingen an de software in op deze tab tijdens de eerste configuratie an uw NetVista thin client. Licht de sericemedewerker altijd in oordat u de bestaande updateconfiguratie wijzigt. Opmerking: Als u de software an uw NetVista thin client wilt bijwerken, raadpleegt u Software-updates op pagina 29 oor meer informatie oer de installatie an de serer en de configuratie an de updateinstellingen. Voer de olgende stappen uit om de update-instellingen in te stellen: 1. Geef de URL op an de serer en de directory in het ak WBT Update URL. Tenzij de gegeens an de serer worden gewijzigd, hoeft u deze URLgegeens alleen op te geen tijdens de eerste configuratie an uw NetVista thin client. Voor het URL-adres gelden de olgende richtlijnen: a. Gebruik HTTP of FTP als het protocol. b. Gebruik het IP-adres of de naam an uw serer. c. Geef de directory op an de serer die de software-update beat. d. Geef de bestandsnaam an de software-update op. Bijoorbeeld: http is het protocol. d.d.d.d is het IP-adres an de serer. wbt_update is de directory an de serer met de bestanden oor de software-update. wbt.xml is de bestandsnaam an de software-update. Serererbinding maken 2. Als u de software automatisch wilt laten bijwerken, telkens wanneer u de NetVista thin client aanzet, selecteert u Check for WBT updates at eery power on. 3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het enster Terminal Properties. Raadpleeg Software-updates op pagina 29 oor meer informatie oer het bijwerken an uw NetVista thin client-software. Voordat u toegang kunt krijgen tot de toepassingen op uw serer, moet u een erbinding maken tussen de serer en uw NetVista thin client. In het enster Terminal Connection Manager kunt u een serererbinding maken oor toegang tot de toepassingen op deze serer. Voer de olgende stappen uit om een serererbinding te maken: 1. Sluit alle actiee serererbindingen. Raadpleeg Verbinding met een serer erbreken op pagina 23 oor meer informatie. 2. In het enster Terminal Connection Manager klikt u op de tab Configure en kiest u Add. Thin Client configureren 13

24 3. Selecteer het gewenste type erbinding in het menu en kies OK. Raadpleeg ICA-erbinding maken oor meer informatie als u Citrix ICA Client kiest. Raadpleeg RDP-erbinding maken op pagina 15 oor meer informatie als u Microsoft Remote Desktop Client kiest. Raadpleeg TEC-erbinding maken op pagina 17 oor meer informatie als u FutureSoft Terminal Emulation Client kiest. Als u de nieuwe erbinding hebt gemaakt, wordt in het enster Terminal Connection Manager de nieuwe erbinding afgebeeld onder de tabs Connections en Configure. ICA-erbinding maken Voer de olgende stappen uit om een ICA-erbinding te maken: 1. Kies een an de olgende opties uit het dialoogenster Specify Connection Type: Kies Network Connection om een netwerkerbinding te maken en kies Next. a. Als u een serererbinding wilt maken, kiest u Citrix Serer. Als u een gepubliceerde toepassing wilt erbinden, kiest u Published Application. b. Geef in het ak de naam op an de serer of de gepubliceerde toepassing en kies Next. Kies Dial-In Connection om een inbelerbinding te maken en kies erolgens Next. a. In het dialoogenster Dial-In Deices geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden. Kies Next. 2. Geef een naam op oor de nieuwe ICA-erbinding en kies Next. 3. Als u een toepassing wilt starten nadat u de erbinding tot stand hebt gebracht, geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden en kiest u Next. Als u geen toepassingen wilt starten nadat u de erbinding hebt gemaakt, ult u deze elden niet in en gaat u erder met Next. 4. Als u de automatische aanmelding oor de nieuwe ICA-erbinding wilt inschakelen, geeft u de juiste waarden op oor de ereiste elden. Kies erolgens Next. Als u de automatische aanmelding niet wilt inschakelen, ult u de elden niet in en gaat u erder met Next. 5. Kies de ensterkleuren oor uw erbindingsenster. 6. Als u oor uw erbinding de functies oor afdrukken, gegeenscompressie of geluid wilt starten, selecteert u een an de olgende opties en kiest u Next. 7. Als u een SOCKS-proxyserer wilt configureren, selecteert u Connect ia SOCKS proxy en geeft u de juiste waarden op in de ereiste elden. 8. Kies Finish om uw ICA-erbinding op te slaan. In het enster Terminal Connection Manager wordt de nieuwe ICAerbinding afgebeeld onder de tabs Connections en Configure. Raadpleeg Verbinding met een serer maken op pagina 23 oor informatie oer het aansluiten an een serer ia een ICA-erbinding. Raadpleeg ICA-erbinding wijzigen op pagina 24 oor informatie oer het wijzigen an een ICA-erbinding. 14 IBM NetVista N2200w, Thin Client oor WBT Standard 1.5 Naslaginformatie

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs vindt u de laatste update SA14-5992-00 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Supplement voor installatie en configuratie

Supplement voor installatie en configuratie IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 Lees eerst Kennisgeingen.

Nadere informatie

iseries Aan de slag met iseries

iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400...................... 1 EZ-Setup oltooien: oer

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC14-2065-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data

Nadere informatie

HP ThinPro 5.1. Beheerdershandleiding

HP ThinPro 5.1. Beheerdershandleiding HP ThinPro 5.1 Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de VS geregistreerde handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Nadere informatie

SyncMaster 730XT/930XT

SyncMaster 730XT/930XT !!!! SyncMaster 730XT/930XT Stuurprogramma installerenprogramma installeren Aantekening Anders loopt u het risico op overlijden of persoonlijk letsel. Anders loopt u het risico op persoonlijk letsel of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG TC190 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4545920

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG TC190 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4545920 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 IBM DB2 Connect 9.7 DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 IBM DB2 Connect 9.7 DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 Opmerking Lees eerst Bijlage B, Kennisgeingen, op pagina 189. Eerste

Nadere informatie

Netwerkfunctionaliteit

Netwerkfunctionaliteit Netwerkfunctionaliteit Dit hoofdstuk omvat: Verbindingen en TCP/IP (Internet Protocol) op pagina 6-2 Software voor apparaatbeheer op pagina 6-9 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 op pagina

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S,

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER TC180 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869307

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER TC180 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869307 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie