LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie"

Transcriptie

1 LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die betrekking hebben op uw netwerkomgeving en functie: Installateurs Voer de Stappen voor installateurs op pagina 2 uit. Geef daarna dit document aan de beheerder op de vestiging van de klant. Beheerders (statische netwerkomgeving) Voer de stappen 1 tot 12 uit, vanaf pagina 3. Beheerders (DHCP-netwerkomgeving) Voer de stappen 4 tot 12 uit, vanaf. Voor meer informatie over de installatie van printerdrivers leest u de sectie die begint op pagina 11. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Onderdeelnummer: maart 2008

2 Stappen voor installateurs Open de Fiery Controller-verpakking. Plaats de Fiery Controller in de standaard. Controleer de switches aan de achterzijde van de Fiery Controller: Stel de stroomschakelaar in op Off (O). Stel de serviceswitches in op de normale stand (weg van ON). 2

3 Kopieerapparaat Voorbereiding voor statische netwerken 1. Sluit het kopieerapparaat aan op het statische netwerk. Als het kopieerapparaat al op het netwerk is aangesloten, gaat u verder met stap 2. 3

4 2. Configureer een tijdelijk IP-adres voor het kopieerapparaat. Druk op de knop Log In/Out (Aanmelden/ Afmelden) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in om u aan te melden bij het kopieerapparaat. (Het standaardwachtwoord is ) Druk op de knop Machine Status (Status machine). Raak het tabblad Tools (Hulpmiddelen) aan. Raak vervolgens System Settings (Systeeminstellingen) > Connectivity & Network Setup (Connectiviteits- & netwerkconfiguratie) > Protocol Settings (Protocolinstellingen) aan. Stel TCP/IP - IP Mode (TCP/IP - IP-modus) in op IPv4 Mode (IPv4-modus). Stel IPv4 - IP Address Resolution (Oplossing IPv4 - IP-adres) in op STATIC (STATISCH). Stel IPv4 - IP Address (IPv4 - IP-adres) in op het IP-adres van het kopieerapparaat. Raak Close (Sluiten) aan om Protocol Settings (Protocolinstellingen) af te sluiten en druk op de knop Log In/Out (Aanmelden/Afmelden) om het tabblad Tools (Hulpmiddelen) te verlaten. Start het kopieerapparaat opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd. 4

5 3. Schakel het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat in. BELANGRIJK: Voer de taken uit die in deze stap zijn vermeld. In deze stap schakelt u het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) in, dat later wordt gebruikt om het IP-adres van de Fiery Controller te configureren. Als u deze stap niet uitvoert, zult u de volledige installatieprocedure moeten herhalen (stap 1 tot en met 12). Open een webbrowser op een client-pc. Typ het IP-adres van het kopieerapparaat in het adresveld van de browser en druk op Enter. De pagina Internet Services (Internetservices) van het kopieerapparaat verschijnt. Klik op het tabblad Properties (Eigenschappen). Klik op Security (Beveiliging) > Machine Digital Certificate Management (Beheer digitale certificaten van machine). Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de systeembeheerder in als dat wordt gevraagd. (De standaardgebruikersnaam is Het standaardwachtwoord is x-admin.) Klik op Create New Self Signed Certificate (Nieuw zelf ondertekend certificaat maken) en klik op Apply (Toepassen). Klik op het tabblad Properties (Eigenschappen) op Security (Beveiliging) > SSL / TLS Settings (SSL/TLS-instellingen). Schakel op de regel HTTP - SSL / TLS Communication (HTTP - SSL/TLS-communicatie) de optie Enabled (Ingeschakeld) in. Klik daarna op Apply (Toepassen). Start het kopieerapparaat opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd. Nadat het kopieerapparaat opnieuw is opgestart, bladert u opnieuw naar de pagina Internet Services (Internetservices) van het kopieerapparaat. Klik op Properties (Eigenschappen) > Connectivity (Connectiviteit) > Port Settings (Poortinstellingen). (Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer dat wordt gevraagd. Raadpleeg het tweede opsommingspunt hierboven voor meer informatie.) Schakel Enabled (Ingeschakeld) in op de volgende regels: SNMP, SMB, FTP Client en SOAP (SNMP, SMB, FTP Client en SOAP). Klik daarna op Apply (Toepassen). Klik op het tabblad Properties (Eigenschappen) op Services (Services) > Custom Services (Aangepaste services) > Custom Services (Aangepaste services). Schakel Enabled (Ingeschakeld) in en klik daarna op Apply (Toepassen). OPMERKING: Op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat verschijnt het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) nadat de Fiery Controller wordt aangesloten en opnieuw wordt gestart. 5

6 Instellingen voor statische en DHCP-netwerken 4. Configureer het kopieerapparaat voor DHCP-communicatie met de Fiery Controller. Druk op de knop Log In/Out (Aanmelden/ Afmelden) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in om u aan te melden bij het kopieerapparaat. (Het standaardwachtwoord is ) Druk op de knop Machine Status (Status machine). Raak het tabblad Tools (Hulpmiddelen) aan. Raak vervolgens System Settings (Systeeminstellingen) > Connectivity & Network Setup (Connectiviteits- & netwerkconfiguratie) > Protocol Settings (Protocolinstellingen) aan. Stel TCP/IP - IP Mode (TCP/IP - IP-modus) in op IPv4 Mode (IPv4-modus). Stel IPv4 - IP Address Resolution (Oplossing IPv4 - IP-adres) in op STATIC (STATISCH). Stel IPv4 - IP Address (IPv4 - IP-adres) in op het IP-adres van het kopieerapparaat. Raak Close (Sluiten) aan om Protocol Settings (Protocolinstellingen) af te sluiten en druk op de knop Log In/Out (Aanmelden/Afmelden) om het tabblad Tools (Hulpmiddelen) te verlaten. Start het kopieerapparaat opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd. 6

7 5. Schakel de stroomtoevoer naar het kopieerapparaat uit. Koppel het kopieerapparaat zo nodig los van het netwerk. 6. Sluit de Fiery Controller aan op een stopcontact, op het kopieerapparaat en het netwerk, zoals is weergegeven. Gebruik voor de aansluiting van het kopieerapparaat de crossover Ethernet-kabel die bij de Fiery Controller is meegeleverd. Gebruik voor de netwerkaansluiting een straight-through Ethernet-kabel. 7

8 7. Schakel de stroomtoevoer naar de Fiery Controller uit. 8. Controleer of het groene lampje op de achterzijde van de Fiery Controller brandt en wacht tot de LED-lampjes 00 aangeven. Het duurt ongeveer 5 minuten voordat de Fiery Controller is opgestart en 00 verschijnt. 8

9 9. Zet het kopieerapparaat aan en wacht tot de startpagina is afgedrukt. BELANGRIJK: Zet het kopieerapparaat pas aan nadat de LED-lampjes van de Fiery Controller 00 aangeven. Raak het kopieerapparaat nadat dit is opgestart niet aan voordat de startpagina is afgedrukt. De wachttijd is 5 tot 15 minuten, afhankelijk van de softwareversie van het kopieerapparaat. In die wachttijd wordt het volgende uitgevoerd: De Fiery Controller stelt het IP-adres van het kopieerapparaat automatisch in op De Fiery Controller installeert zo nodig software op het kopieerapparaat. (In dat geval verschijnt de tekst Downloading (Bezig met downloaden) op het display van het bedieningspaneel van het kopieerapparaat.) Nadat de installatie is voltooid, laat u het kopieerapparaat automatisch opnieuw opstarten. Voor de startpagina geldt de volgende opmerking: DHCP-netwerken het IP-adres van de Fiery Controller dat op de pagina is vermeld, is geldig. Statische netwerken het IP-adres van de Fiery Controller dat op de pagina is vermeld, is niet geldig en moet worden genegeerd. 10. Start de Fiery Controller opnieuw op en wacht tot de LED-lampjes 00 aangeven. Houd de aan-uitknop gedurende vijf seconden ingedrukt tot het groene lampje niet meer brandt. Wacht 10 seconden. Druk opnieuw op de aan-uitknop om de Fiery Controller aan te zetten. Wacht ongeveer 5 minuten tot de LED-lampjes 00 aangeven. 00:00:05 00:00:10 9

10 11. Druk op de knop Clear All (Alles wissen) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. 12. Voor DHCP-netwerken: Schakel desgewenst het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) (EIP settings (EIP-instellingen)) in om toegang te krijgen tot Fiery Controller-functies van het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Zie Configuration and Setup (Configuratie en instellingen) op de cd met de gebruikersdocumentatie. Voor statische netwerken: Configureer het IP-adres van de Fiery Controller. Druk op de knop Services (Services) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Raak het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) aan. Als het pictogram niet verschijnt, raadpleegt u de opmerking aan het einde van deze sectie. Raak het wachtwoordveld aan en voer het wachtwoord van de beheerder voor de Fiery Controller in. (Standaard is het hoofdlettergevoelige wachtwoord Fiery.1.) Raak daarna Save (Opslaan) en Login (Aanmelden) aan. Raak in het hoofdscherm IPv4 Setup (IPv4 instellen) aan. Stel IPv4 Address Type (Type IPv4-adres) in op Manual (Handmatig) en voer het gewenste IP-adres voor de Fiery Controller in. Raak Save Changes (Wijzigingen opslaan) aan. Configureer alle andere gewenste netwerkinstellingen. Raak in het hoofdscherm Restart Server (Server opnieuw opstarten) > Reboot System (Systeem opnieuw opstarten) > Reboot System (Systeem opnieuw opstarten) aan. Wacht tot de Fiery Controller opnieuw is opgestart en een nieuwe startpagina is afgedrukt. OPMERKING: Als het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) niet verschijnt, gaat u als volgt te werk: Druk op de knop Machine Status (Status machine) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat en controleer of het IP-adres van het kopieerapparaat op is ingesteld. Als het adres niet juist is, controleert u de kabelaansluiting en sluit u de kabel opnieuw aan tussen de Fiery Controller en het kopieerapparaat. Druk op de knop Clear All (Alles wissen) op het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Start de Fiery Controller opnieuw op en wacht tot de LED-lampjes 00 aangeven (zie stap 10 voor instructies). Wanneer de Fiery Controller 00 aangeeft, drukt u opnieuw op Clear All (Alles wissen). Als het pictogram Printer Setup (Printerconfiguratie) nog steeds niet verschijnt, herhaalt u de volledige installatieprocedure vanaf stap 1. 10

11 Installatie van de printerdriver Afdrukken met behulp van TCP/IP: Windows 2000, Windows XP, Server 2003 en Vista installeren Download de printerdrivers vanaf de dvd met de gebruikerssoftware of vanuit WebTools naar uw computer. Ga naar Printer and Faxes/Printers (Printer en Faxen/Printers) en selecteer Add Printer (Printer toevoegen). Klik op Next (Volgende) in het venster Add Printer wizard (Wizard Printer toevoegen). Selecteer Local Printer (Lokale printer), hef de selectie op voor het automatisch zoeken van plug-and-play printers en klik op Next (Volgende). Selecteer Create a New Port (Nieuwe poort maken), kies Standard TCP/IP port (Standaard TCP/IP-poort) en klik op Next (Volgende). Klik opnieuw op Next (Volgende). Voer het IP-adres of de servernaam voor de Fiery Controller in en klik op Next (Volgende). Klik op Finish (Voltooien). Klik op Have Disk (Schijf gebruiken) in het venster met de fabrikanten en printers. Blader naar de printerdrivers die u hebt gedownload, zoek en selecteer Oemsetup.info of Oemsetup en klik op Open (Openen). Klik op OK in het venster Install From Disk (Installeren vanaf schijf). Selecteer de printerdriver van de Fiery Controller en klik op Next (Volgende). Geef de printer een naam en stel deze zo nodig in als standaardprinter. Deel de printer niet en selecteer Next (Volgende). Druk zo nodig een testpagina af en selecteer Finish (Voltooien). Installeerbare opties configureren Ga naar Printers (Printers), klik met de rechtermuisknop op de Fiery Controller-printer en selecteer Properties (Eigenschappen). Selecteer Installable Options (Installeerbare opties) en verwijder de gepaste opties/instellingen of voeg ze toe en klik daarna op OK (OK). Selecteer voor een TCP/IP-netwerk de optie Two-Way Communication (Tweerichtingscommunicatie), voer het IP-adres of de servernaam in, selecteer Update Fiery Driver When Opened (Fiery-driver bijwerken bij openen) en klik op Update (Bijwerken) om de opties die op het kopieerapparaatzijn geïnstalleerd automatisch bij te werken. Afdrukken met behulp van SMB: U moet TCP/IP configureren en Windows Printing (SMB) inschakelen op de Fiery Controller. Op alle clientcomputers die SMB gebruiken, moet het TCP/IP-protocol en Client for Microsoft Networks zijn geïnstalleerd. Druk de configuratiepagina af om het IP-adres en de servernaam te controleren. Ga naar Start/Run (Start/Uitvoeren) op de clientcomputer en voer het Fiery Controller IP-adres in (typ: \\<IP Address> ) of zoek in Network Neighborhood/My Network Places/Network (Netwerkomgeving/Mijn netwerklocaties/netwerk) voor de Fiery Controller op basis van IP-adres of servernaam. Dubbelklik zo nodig op het pictogram voor de Fiery Controller om de afdrukwachtrijen weer te geven. Kies de gewenste afdrukwachtrij (Direct, Hold of Print (Direct, Onderbreken of Afdrukken)) door met de rechtermuisknop op de wachtrij te klikken en Open (Openen) te selecteren of door op de wachtrij te dubbelklikken. Raadpleeg de documentatie van de Fiery Controller voor instructies over het instellen van andere afdrukverbindingen. 11

12 Afdrukken vanuit Mac OS X: Installeren Verlaat het hulpprogramma Printer Setup (Printerconfiguratie) als dat in gebruik is. Download de map OS X vanaf de dvd met de gebruikerssoftware of vanuit WebTools naar uw computer. Dubbelklik op het pictogram van het OSX-installatieprogramma in de map OSX: Printer Driver (OSX: Printerdriver): Volg de instructies die op het scherm verschijnen. Selecteer Fast (Snel) of Comprehensive (Uitgebreid). Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Quit (Stop). Instellen AppleTalk/Bonjour: AppleTalk en Bonjour moeten in de Fiery Controller ingeschakeld zijn. Start het hulpprogramma Printer Setup (Printerconfiguratie), klik op Add (Toevoegen) en kies Default Browser (Standaardbrowser). Als, voor AppleTalk, de Fiery Controller niet in de lijst met AppleTalk-verbindingen verschijnt, klikt u op More Printers (Meer printers). Kies de AppleTalk-zone waarin de Fiery Controller zich bevindt. Selecteer voor Bonjour de Fiery Controller met het Bonjour-verbindingstype. Voor beide typen verbindingen gaat u verder naar Print Using (Afdrukken met) of Printer Model (Printermodel) en kiest u de geschikte fabrikant en de PPD van de Fiery Controller. Klik op Add (Voeg toe). IP-afdrukken: start het hulpprogramma Printer Setup (Printerconfiguratie), klik op Add (Toevoegen) en kies IP Printer (IP-printer). Kies LPD/LPR of IPP als protocol. Typ voor LPD/LPR het IP-adres of de servernaam en de gewenste afdrukverbinding (Direct, Hold, or Print (Direct, Onderbreken of Afdrukken)). Typ voor IPP het IP-adres of de servernaam en typ in het veld Queue (Wachtrij) ipp/, gevolgd door de gewenste afdrukverbinding. Voor beide typen verbindingen gaat u verder naar Print Using (Afdrukken met) of Printer Model (Printermodel) en kiest u de geschikte fabrikant en de PPD van de Fiery Controller. Klik op Add (Voeg toe). Configureren Selecteer in het hulpprogramma Printer Setup (Printerconfiguratie) de Fiery Controller-afdrukverbinding en klik daarna op Show Info (Toon info). Selecteer Installable Options (Installeerbare opties), selecteer de gewenste instellingen en klik op Apply Changes (Pas wijzigingen toe). 12

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7300 Series

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7300 Series Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. BELANGRIJK: De volledige

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer Afdrukken 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0 Dit document bevat informatie over de Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0. Voordat

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059497 18 mei

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Mac OS 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064027 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series Welkom 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45109469 17

Nadere informatie

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Afdrukken uit Mac OS Waar in dit document wordt verwezen naar DocuColor 242/252/260 moet dit DocuColor 240/250 zijn. 2007 Electronics for Imaging, Inc. De

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten Gebruikshandleiding DA-70254 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Productoverzicht... 3 1.2 Netwerkbeheer... 3 1.3 Onderdelen en eigenschappen... 3 1.4 Hardware

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Welkom

Fiery EX4112/4127. Welkom Fiery EX4112/4127 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45063995 07 oktober 2007 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie all-in-one

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie all-in-one Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie all-in-one In dit document wordt beschreven hoe u de Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie all-in-one moet installeren en instellen.

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Windows 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064018 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server Welkom 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45099415 15 augustus

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken

Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken In dit document wordt uitgelegd hoe u systeemsoftware op de Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 kunt installeren of bijwerken. OPMERKING: De term

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie MFP

Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie MFP Fiery-installatie-instructies voor de WorkCentre 7700-serie MFP In dit document wordt beschreven hoe u de Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie MFP moet installeren en instellen. De complete

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Geïllustreerde naslaggids

Geïllustreerde naslaggids Geïllustreerde naslaggids Xerox CX Print Server Aangestuurd door Creo Color Server-technologie voor de Xerox Color 700-printer 653-01778A-NL Kabelaansluitingen voor de CX-printservercomputer 1 3 CX-printserver

Nadere informatie

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken.

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken. Xerox QR Code-app Snelstartgids 702P03999 Voor gebruik met applicaties voor de QR-codescanner/-lezer Gebruik de QR Code-app samen met de volgende applicaties: applicaties voor het scannen/lezen van QR-codes,

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-16 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-17 "Andere

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45092905

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Fiery QX100 voor igen4. Welkom

Fiery QX100 voor igen4. Welkom Fiery QX100 voor igen4 Welkom 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45074049 20 mei 2009 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

Geïllustreerde naslaggids

Geïllustreerde naslaggids Geïllustreerde naslaggids Xerox CX-printserver Ondersteund door Creo-kleurenservertechnologie voor de Xerox Color 550/560-printer 653-0177A-NL Kabelaansluitingen voor de CX-printservercomputer 1 3 4 5

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows XP 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45051987

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Versie Opmerkingen Datum 1.0 Eerste concept af van de handleiding 27-02-2017 1.1 Zebra Designer download link geupdate 03-03-2017 Handleiding Auxil ZEBRA

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie