iseries Client Access Express Beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iseries Client Access Express Beheer"

Transcriptie

1 iseries Client Access Express Beheer

2

3 iseries Client Access Express Beheer

4 Copyright IBM Corp. 1998, 2001.

5 Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken Hoofdstuk 3. Nieuw oor V5R Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen Microsoft Windows Terminal Serer Client Access Express in een drielagige omgeing gebruiken Microsoft Transaction Serer (MTS) gebruiken OS/400-serices openen anaf de middelste laag TCP/IP-configuratie toeoegen aan alle gebruikers Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers Hoofdstuk 5. Installeren of migreren op meerdere PC s Installatiepaden an Client Access Express erkennen Een aangepast installatie-image an Client Access Express maken Client Access Express automatisch installeren Responsbestanden oor de installatie an Client Access Express maken Voorbeeld: Responsbestand (setup.iss) Automatische installatie Retourcodes bij automatische installaties of migraties Automatische migratie starten Hoofdstuk 6. Sericepakketten beheren Beeiliging oor Windows NT/2000-beheerder omzeilen De functie Sericenieau controleren Eigenschappen an de functie Sericenieau controleren instellen De controle an het sericenieau plannen Het sericepakket automatisch installeren Hoofdstuk 7. ODBC-beheer Oerzicht an het ODBC-stuurprogramma an Client Access Express Het systeem instellen oor het ODBC-stuurprogramma Het lokale systeem toeoegen aan de RDB-directory (relationele database) De ODBC-gegeensbron opgeen Express ODBC-beeiliging BeeiligingsstrategieÙn ODBC-programma s Riskante ODBC-beeiligingsstrategieÙn Oerige informatiebronnen oor ODBC-beeiliging Express ODBC-probleemoplossing ODBC-hulpprogramma s oor diagnose en prestatie Problemen met de iseries-serererbinding oplossen Algemene ODBC-fouten Hoofdstuk 8. Beheer an hostserer OS/400-hostserers Hostserers per Client Access Express-functie Bestandsserer Databaseserer Gegeenswachtrijserer Netwerkafdrukserer Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Centrale Serer Serer oor opdrachten op afstand en gedistribueerde programma-aanroepen Aanmeldingsserer Serertoewijzer OS/400-serers gebruiken Communicatie tussen client en serer tot stand brengen Systeemwaarden op de iseries-serer Serertaken identificeren op de iseries-serer Subsystemen op de iseries-serer EZ-Setup en Operations Naigator gebruiken met hostserers Exitprogramma s an de serer gebruiken Exitprogramma s registreren Exitprogramma s schrijen Parameters an het exitprogramma Voorbeelden an userexit-programma s Hoofdstuk 9. Integratie an nieuwe functies in Client Access Express en Operations Naigator 139 AS/400 NetSerer-beheer Beheer an Secure Sockets Layer Gebruikers beperken met Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer i iseries: Client Access Express Beheer

7 Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren Bij de beschrijing an dit onderwerp wordt erondersteld dat u reeds bekend bent met Client Access Express en dat u dit programma al op uw systeem hebt geunstalleerd. Raadpleeg oor een oerzicht an Client Access Express en een beschrijing oer hoe u het programma in uw netwerk kunt gebruiken, het onderwerp Aan de slag in het Informatiecentrum. Raadpleeg oor hulp bij de installatie en instelling an de Express-client het onderwerp Client Access Express oor Windows - Installatie. Dit onderwerp helpt u bij beheeraspecten met betrekking tot Client Access Express. Client Access Express - netwerkomgeing Dit onderwerp biedt u meer informatie oer de netwerkomgeingen waarin Client Access Express actief is. In het bijzonder leert u hoe u OS/400-serices beschikbaar kunt maken oor uw clients met behulp an Express in een drielagige omgeing, of door de OS/400-serices te installeren in een Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition of op Windows 2000 met gebruik an Terminal Serices. Teens leert u hoe u een PC kunt beheren die meerdere gemachtigde gebruikers heeft. Installeren of migreren op meerdere PC s Na de oorspronkelijke installatie en configuratie, kunt u aangepaste installatie-images maken die alleen de door u opgegeen componenten beatten. Verolgens kunt u deze installatie-images eenoudig distribueren oer uw netwerk met weinig tussenkomst an gebruikers met behulp an de optie oor automatische installatie/migratie. Sericepakketten beheren Dit onderwerp biedt meer informatie oer PTF s en sericepakketten en hoe u de functie Sericenieau controleren kunt gebruiken om PTF s en sericepakketten te beheren. ODBC-beheer Client Access Express beat een ODBC-stuurprogramma waarmee uw toepassingen makkelijk toegang kunnen krijgen tot OS/400-databases in uw netwerk. Dit onderwerp erstrekt een oerzicht an ODBC, eenals instructies oor het instellen an het stuurprogramma en een handleiding oor het oplossen an problemen. Raadpleeg oor meer informatie oer het gebruik en de implementatie an de ODBC API s het onderwerp ODBC programmeren. Beheer an hostserer Hier worden de hostserers beschreen die eelal samen met Client Access Express worden gebruikt en teens wordt beschreen hoe u ze effectief kunt beheren en gebruiken. Integratie an nieuwe functies in Client Access Express en Operations Naigator U kunt de functies an Client Access Express en Operations Naigator uitbreiden met behulp an toepassingen die zijn aangepast of an derden komen; deze toepassingen heten plug-ins en inoegtoepassingen. U komt hier te weten hoe u deze programma s kunt integreren in uw systeem en hoe u ze erolgens met behulp an Client Access Express kunt distribueren en onderhouden. Beperkingen instellen met behulp an Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer Client Access Express biedt meerdere methodes oor het instellen an beperkingen en profielen. Deze methodes beatten onder andere beleidsinstellingen die kunnen worden ingesteld met behulp an de Microsoft Editor oor beleidsbeheer en de functie Toepassingenbeheer an Operations Naigator. Het beheer an Client Access Express ereist een kennis an een aantal bijbehorende onderwerpen. U hebt mogelijk gegeens nodig oer de olgende onderwerpen: SSL (Secure Sockets Layer) AS/400 NetSerer Implementatielijst an Client Access Express Programmeren oor Client Access Express Copyright IBM Corp. 1998,

8 Er bestaan eel hulpprogramma s die alle wijzigingen olgen die op een PC zijn gemaakt door een installatieprogramma. Op het tijdstip an publicatie waren er een aantal hulpprogramma s beschikbaar om te downloaden anaf de website an ZDNet en InstallSite bij Algemene hulpprogramma s > Analyseren an een installatiepagina. Deze tools en websites zijn op geen enkele wijze geaffilieerd met IBM. 2 iseries: Client Access Express Beheer

9 Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken U kunt de PDF-ersie an dit document downloaden en erolgens bekijken of afdrukken. Adobe Acrobat Reader is ereist om de PDF-bestanden te kunnen bekijken. U kunt een kopie downloaden anaf Link buiten het Informatiecentrum Als u de PDF-ersie wilt lezen of downloaden, kiest u Client Access Beheer. (ongeeer 435 kb of 68 pagina s) U kunt een PDF-bestand als olgt op uw werkstation opslaan om het te lezen of af te drukken: 1. Open het PDF-bestand in uw browser (klik op de boenstaande link). 2. Klik in uw browser op het menu Bestand. 3. Klik op Opslaan als Ga naar de directory waarin u het PDF-bestand wilt opslaan. 5. Klik op Opslaan. Copyright IBM Corp. 1998,

10 4 iseries: Client Access Express Beheer

11 Hoofdstuk 3. Nieuw oor V5R1 Deze release beat meerdere nieuwe oorzieningen oor beheerders an Client Access Express, waaronder: Nieuwe beleidsinstellingen Er zijn nieuwe Systeembeleidsinstellingen oor het beperken an de toegang an een gebruiker tot functies an Client Access Express, waaronder beperkingen oor Actie-objecten, PC5250, PC-opdrachten, communicatie en gegeensoerdracht. Raadpleeg oor meer gegeens Beperkingen instellen met behulp an Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer. Wizard Aangepast installatie-image maken Client Access Express heeft een wizard toegeoegd die u helpt bij het maken an een aangepast installatie-image. Raadpleeg oor meer gegeens Installeren of migreren op meerdere PC s. Gebruikers met beperkte toegang erwerken op een Windows 2000-platform dat gebruik maakt an NTFS Raadpleeg oor meer gegeens Implementatielijst an Client Access Express. Jaa Toolbox onderhouden Fixes oor Jaa Toolbox zijn opgenomen in het Client Access Express-sericepakket wanneer Jaa Toolbox is geunstalleerd als een onderdeel an Client Access Express. Teens kunt u gegeens oer een aantal onderwerpen bekijken in het onderwerp Beheer, waaronder Client Access Express hostserers beheren en ODBC beheren. Copyright IBM Corp. 1998,

12 6 iseries: Client Access Express Beheer

13 Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen Client Access Express biedt erschillende methoden die eindgebruikers toegang erschaffen tot iseriesserices. Dit betekent gewoonlijk dat een directe erbinding tot stand komt tussen een PC waarop Client Access Express draait en de iseries-serer. Met de olgende methoden kunt u echter ook uw oordeel doen met andere netwerkomgeingen. Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Serer Edition (TSE) of Windows 2000 oor printerserices TSE is een multiuser-ersie an de Windows NT-serer 4.0 die de mogelijkheid biedt een aantal clientsessies tegelijkertijd uit te oeren op een enkele NT 4.0-serer. TSE maakt erbindingen mogelijk anaf een aantal platforms o.a. netwerkstations, UNI, DOS, OS/2 en ele andere soorten werkstations. Wanneer Client Access Express geunstalleerd is op de TSE-serer, hebt u toegang tot iseries-serices anaf werkstations waarop Client Access Express niet is geunstalleerd. Deze functies zijn ook beschikbaar met Terminal Serices, een oorziening in alle sererersies an Windows Client Access Express in een drielagige omgeing Door Client Access Express te installeren op de middelste sectie an een drielagige omgeing, erkrijgt u een uitgebreide toegangsmogelijkheid anuit client-werkstations tot iseries-serices. Drielagige omgeingen bieden boendien nog meer oordelen, zoals een erbeterd transactiebeheer. Client Access Express biedt ook mogelijkheden oor het beheer an PC s met meerdere gebruikers: Voeg TCP/IP-configuratie toe aan alle gebruikers Maak gebruik an de opdracht CWBCFG om de TCP/IP-systeemconfiguratie te gebruiken oor alle gebruikers an een Windows NT/2000-werkstation of -serer. Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers Met 32-bit Windows-besturingssystemen kunt u gebruik maken an losse, zwerende en erplichte gebruikersprofielen om PC s te beheren die meer dan een gebruiker hebben. Microsoft Windows Terminal Serer TSE is een multiuser-ersie an de Windows NT-serer 4.0 die de mogelijkheid biedt een aantal clientsessies tegelijkertijd uit te oeren op een enkele NT 4.0-serer. TSE maakt erbindingen mogelijk anaf een aantal platforms o.a. netwerkstations, UNI, DOS, OS/2 en ele andere soorten werkstations. Wanneer Client Access Express geunstalleerd is op de TSE-serer, hebt u toegang tot iseries-serices anaf werkstations waarop Client Access Express niet is geunstalleerd. Deze functies zijn ook beschikbaar met Terminal Serices in alle sererersies an Windows Opm:.Stel de optie Wanneer sericenieau controleren in op Nooit op het tabblad Serice an Eigenschappen Client Access Express wanneer Windows 2000 het programma Terminal Serices actief heeft. Raadpleeg oor gegeens oer installatie, ondersteuning, eel oorkomende problemen en oplossingen bij het gebruik an Client Access Express met een Microsoft Windows Terminal Serer APAR II11373 Raadpleeg oor algemene gegeens oer TSE de website Microsoft Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition. Client Access Express in een drielagige omgeing gebruiken Door Client Access Express te installeren op de middelste sectie an een drieoudig gelaagde omgeing, kunnen allerlei clientwerkstations iseries-serices openen. Teens hebben drielagige omgeingen andere oordelen: Verbeterde integratie tussen erschillende clients en serertoepassingen: Meerdere toepassingen oor de eindgebruiker die actief zijn op een aantal clients kunnen tegelijkertijd communiceren met een Copyright IBM Corp. 1998,

14 eeloud aan toepassingen op een Windows NT/2000-serer. Elke toepassing op de Windows NT/2000- serer kan ook communiceren met meerdere databases. Verbeterd beheer an bewerkingen met gebruik an MTS (Microsoft Transaction Serer): Drielagige omgeingen bieden de mogelijkheid oor meerdere complexe bewerkingen, waaran sommige afhankelijk an elkaar zijn oor het oltooien an de bewerking. (Alle bewerkingen moeten worden oltooid als u wilt dat een an de bewerkingen wordt oltooid.) Gegeens importeren anaf een iseries-serer naar webpagina s met behulp an Microsoft ISS (Internet Information Serer): IIS kan ASP (Actie Serer Pages) gebruiken om webpagina s dynamisch bij te werken met gegeens an een DB2 Uniersal Database oor iseries. Alle drielagige omgeingen delen componenten en toepassingen op in drie lagen. De drie lagen maken mogelijk deel uit an aparte PC s, of terminals, en communiceren ia een netwerk. Oer het algemeen hebben de lagen de olgende kenmerken: Client-laag Deze laag beat de interface en toepassingen waarmee eindgebruikers gegeens kunnen wijzigen. Dit kan bijoorbeeld betrekking hebben op een webbrowser die actief is op een netwerkstation, of een aangepaste toepassing die gebruik maakt an een component op afstand. Deze laag gebruikt niet de Express-client. Middelste laag Deze laag beat de logica met betrekking tot bedrijen of toepassingen. Deze laag moet in omgeingen, die gebruik maken an Client Access Express, bestaan uit een Windows NT 4.0 of Windows 2000-serer die een Microsoft ASP-script of een component op afstand uitoert. Deze laag gebruikt teens Microsoft IIS (Internet Information Serer) en MTS (Microsoft Transaction Serer) om bewerkingen te beheren met de client-laag. Client Access Express maakt gebruik an het ODBC-stuurprogramma om MTS op de clients te beheren en erwerkt communicatie met de database-laag. Microsoft raadt momenteel aan om OLE DB, ADO (Actie Data Objects) en Remote Data Serices te gebruiken om gegeens te openen an een component op de middelste laag. Raadpleeg de olgende onderwerpen oor meer informatie oer de middelste laag: MTS iseries-serices openen anaf de middelste laag Database-laag Deze laag bestaat doorgaans uit een DB2 Uniersal Database oor iseries. Uw toepassingen kunnen deze optie en erscheidene andere iseries-serices openen met behulp an hostserer-programma s of met behulp an aangepaste iseries-programma s. Microsoft Transaction Serer (MTS) gebruiken De 5r1 Client Access Express-client ondersteunt MTS 2.x en latere ersies met het stuurprogramma Express ODBC in OS/400 5r1. MTS MTS is een op Microsoft-componenten gebaseerd programmeringsmodel en runtime-omgeing oor het ontwikkelen, inzetten en beheren an toepassingen oor de Internet-serer. In eel omgeingen die bestaan uit een drielagige omgeing, roepen Actie Serer Pages (ASP) MTS-onderdelen op ten behoee an de toegang tot databases, mainframetoepassingen en berichtenwachtrijen. Indien gebruikt met Client Access Express die actief is in de middelste laag an een drielagige omgeing, beheren MTS-onderdelen transacties tussen clienttoepassingen, Express-onderdelen en de databases die betrokken zijn bij die transacties. 8 iseries: Client Access Express Beheer

15 MTS maakt gebruik an de MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) om transacties te beheren die meerdere databasebeheersystemen (DBMS) omatten, en om zorg te dragen oor een werkstand oor het astleggen an wijzigingen in twee fasen wanneer het gaat om transacties waaran de implementatie afhangt an wederzijds succes. Opmerkingen betreffende implementatie Wanneer de MSDTC het stuurprogramma an de Express ODBC niet kan laden, zal de optie SQLSetConnectAttr( SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC ) mislukken met retourcode 2 (armcreate failed). Wanneer u PC5250 geunstalleerd hebt, wordt het systeemomgeingspad an MSDTC oor u ingesteld. Om dit te ermijden, moet het pad an de systeemomgeing op de PC waarin MSDTC draait, het pad beatten naar de gemeenschappelijke directory binnen de directory waarin Express is geunstalleerd. Bijoorbeeld: C:\Program Files\IBM\Client Access\Shared. Wanneer u SSL of andere configureerbare waarden gebruikt op het scherm Verbindingen > Instellingen in Operations Naigator, dan moet de erbindingsnaam an de iseries in Operations Naigator oereenkomen met de erbindingsnaam die opgegeen is op de door MTS beheerde client-pc. MSDTC gebruikt dezelfde erbindingsnamen als de door MTS beheerde client-pc s an Express ODBC om een erbinding le leggen met de database an DB2 UDB. Om de eigenschappen an de MSDTCerbindingen aan te passen, moet u het register an de systeemaccount eranderen. Hieroor kunt u gebruik maken an Inkomende opdracht op afstand in combinatie met de functie CWBENV: 1. Voer CWBENV uit op een client-pc oor het erkrijgen an informatie oer de configuratie an een erwerkingsomgeing. 2. Kopieer het tot stand gekomen bestand naar de MSDTC-PC. 3. Zend een CWBENV-opdracht naar die PC om de omgeing binnen te halen, terwijl u er oor zorgt dat: IRC wordt gestart op de MSDTC-PC. De opdracht wordt uitgeoerd in de systeemcontext. Raadpleeg de gebruikershandleiding an Express in de programmagroep Client Access Express oor meer informatie oer deze functies. Raadpleeg oor meer informatie oer MTS de Microsoft MTS website Microsoft MTS website. OS/400-serices openen anaf de middelste laag Er zijn meerdere methodes om de componenten an de middelste laag toegang tot de iseries-serer te geen. Opm:. Componenten in de middelste laag hebben geen gebruikersinterface; als de iseries-serer aanmeldingsinformatie afbeeldt, lijkt het daarom alsof de drielagige toepassingen zijn astgelopen. Als u dit wilt oorkomen, moeten ontwikkelaars een nieuw systeemobject gebruiken waarmee de ereiste erbindingsgegeens (gebruikers-id en wachtwoord) worden opgegeen aan de iseries-serer. De waarde an de aanmeldstand oor dit object moet geen aanmeldstand zijn. Express OLE DB Proider De meeste toepassingen en componenten openen de Express OLE DB Proider met behulp an ADO (Actie Data Objects). Hieronder olgen ier belangrijke oordelen oor de implementatie an deze techniek: Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen 9

16 Uw ontwikkelaars hoeen alleen kleine aanpassingen aan een enkele interface en programmeertechniek te maken om iseries-programma s, opdrachten, SQL-query s, opgeslagen procedures en fysieke en logische bestanden te openen. Automatische gegeensconersies tussen iseries-gegeenstypen en PC-gegeenstypen worden ondersteund. U kunt de oerhead die bij SQL hoort, ermijden door ondersteuning oor bestandstoegang op recordnieau te geen. Toepassingen kunnen redelijk eenoudig worden geumplementeerd en ontwikkeld. Deze methode is oer het algemeen de meest eenoudige technologie oor het ontwikkelen an drielagige toepassingen. Raadpleeg OLE DB programmeren oor meer informatie. Express ODBC-stuurprogramma Teens kunt u het Client Access Express ODBC-stuurprogramma openen met behulp an ADO of RDS door de Microsoft OLE DB Proider oor ODBC te gebruiken (MSDASQL). Het Client Access Express ODBC-stuurprogramma biedt twee grote oordelen boen de Microsoft OLE DB Proider. Verhoogde SQL-functionaliteit Als u cursors nodig hebt die kunnen worden bijgewerkt, of als u besturing an het astleggen an wijzigingen an SQL nodig hebt, of meerdere resultaatsets oor opgeslagen procedures, kunt u beter het ODBC-stuurprogramma gebruiken. Verbindingspool In de meeste MTS- en ASP-toepassingen moet elke client-opdracht een erbinding met de iseriesserer tot stand brengen en deze erbinding erbreken. Wanneer een pool aan een erbinding wordt toegewezen, onderhoudt ODBC Drier Manager een pool met aanhoudende erbindingen. Aangezien de oerhead, die ereist is oor het starten an de iseries-taak, aak groter is dan de desbetreffende opdracht, wordt de prestatie enorm erbeterd. Raadpleeg oor meer informatie ODBC programmeren. Opm:. De Client Access Express OLE DB Proider, en bepaalde functies in het Client Access Express ODBCstuurprogramma, ereisen MDAC ersie 2.5. Raadpleeg oor meer informatie MDAC-ereisten. Actie-automatiseringsobjecten De Express-client erstrekt een bibliotheek met nieuwe, erbeterde Actie-automatiseringsobjecten die ontwikkelaars kunnen gebruiken oor het ontwikkelen an de middelste laag. Deze objecten erlenen toegang tot: iseries-gegeenswachtrijen Opdrachten op afstand en gedistribueerde programma-aanroepen Beheerobjecten iseries-systeemobjecten Toegang tot gegeensoerdracht naar iseries-databasetabellen In bepaalde geallen erlenen Actie-objecten grotere flexibiliteit en functionaliteit dan ADO, maar ze zijn wel iets ingewikkelder om te programmeren. Opm:. De Express-client beat de automatiseringsbibliotheek an de Windows 95/NT-client (D1). Deze automatiseringsobjecten, en de database, ondersteunen niet gebruik in een drielagige omgeing. 10 iseries: Client Access Express Beheer

17 Express C/C++ API s Client Access API s erlenen snelle toegang an een laag nieau tot OS/400-hostserers. Ontwikkelaars die gebruik maken an deze API s moeten eraring hebben met C/C++. In het bijzonder moeten ontwikkelaars bekend zijn met C API s en gegeenstypen, en teens rekening houden met thread-beeiliging bij het maken an componenten. TCP/IP-configuratie toeoegen aan alle gebruikers Met de opdracht CWBCFG, opgegeen anaf een DOS-aanwijzing in Windows NT/2000, kunt u de TCP/IPsysteemconfiguratie in Client Access Express toeoegen oor alle gebruikers die zijn opgegeen bij een Windows NT/2000-werkstation of -serer. Hierdoor worden ook de configuratiegegeens toegeoegd oor de Windows-standaardgebruiker, het standaardprofiel dat wordt gebruikt om nieuwe gebruikers te definiùren onder Windows NT/2000. Raadpleeg de online gebruikershandleiding an Express in de Client Access Express programmagroep oor meer informatie oer CWBCFG. Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers U kunt PC s met meerdere Client Access Express-gebruikers beheren. Dit type beheer is beschikbaar als functie an de Windows-besturingssystemen ia het gebruik an zwerende en erplichte gebruikersprofielen. Opm:. Voor meer documentatie oer het implementeren an deze methoden oor het beheer an PC s met meerdere gebruikers in uw netwerk, kunt u de olgende items raadplegen: Windows 95-Resource Kit Windows 98-Resource Kit Windows NT-Resource Kit Microsoft erstrekt de resource kits; de resource kits zijn opgenomen in het Microsoft Deelopers Kit. Zwerende gebruikersprofielen (Windows 95 of 98) Dit zijn Windows 95/98/ME-gebruikersprofielen die wisselend gebruikt kunnen worden op PC s waarop deze besturingssystemen actief zijn. Gegeens zoals bureaubladinstellingen, startopties en het register worden opgeslagen in de persoonlijke directory an de gebruiker op een bestandsserer. Deze zwerende gebruikersprofielen kunnen zich alleen erplaatsen tussen PC s met Windows 95/98/Me. Zwerende gebruikersprofielen (Windows NT) Deze zwerende gebruikersprofielen zijn Windows NT/2000-gebruikersprofielen die tussen PC s kunnen zweren. De configuratiewijzigingen gaan mee met de gebruiker. De zwerende gebruikersprofielen beinden zich oer het algemeen op een NT/2000-serer. Elke zwerende gebruiker heeft een directory op de NT/2000-serer die is opgegeen in de instellingen an het gebruikersprofiel. Deze directory beat registergegeens en opstart- en bureaubladgegeens oor elke gebruiker. Deze zwerende gebruikersprofielen kunnen alleen zweren tussen PC s met Windows NT/2000. Verplichte gebruikersprofielen Dit zijn gebruikersprofielen, die een systeembeheerder configureert oor gebruik door PC-gebruikers op een willekeurig 32-bits Windows-PC. De bedoeling is dat deze gebruikers hun instellingen niet zelf wijzigen. Verplichte gebruikersprofielen kunnen op ÚÚn PC bestaan of zweren tussen PC s. Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen 11

18 12 iseries: Client Access Express Beheer

19 Hoofdstuk 5. Installeren of migreren op meerdere PC s Er zijn erschillende manieren om Client Access Express te installeren op meerdere PC s zonder dat u alle stappen an de oorspronkelijke installatie hoeft te doorlopen. U kunt teens de toegang an gebruikers tot bepaalde functies beperken door te de componenten te selecteren die u wilt opnemen in een installatie. Een aantal algemene methoden zijn: Een aangepast installatie-image maken U kunt een aangepast installatie-image maken door de ongewenste componenten uit te sluiten an een hoofd-installatie-image. U kunt erolgens het aangepaste installatie-image gebruiken oor installaties in uw hele netwerk. Automatisch installeren of migreren Een responsbestand maken dat een oerzicht beat an uw antwoorden op aanwijzingen tijdens een installatie. U kunt erolgens dit responsbestand gebruiken om dubbele installaties te beheren waaroor geen gebruikersinteractie nodig is. Niet alle benodigde installatiebestanden maken deel uit an dezelfde directory. Om de ereiste bestanden te inden, zoekt Client Access Express in de subfolder an de directory ProdData. Raadpleeg het bestand pad opsporen oor meer gegeens. Er bestaan eel hulpprogramma s die alle wijzigingen olgen die op een PC zijn gemaakt door een installatieprogramma. Op het tijdstip an publicatie zijn meerdere hulpprogramma s beschikbaar die u kunt downloaden anaf de website ZDNet en InstallSite op de pagina Algemene hulpmiddelen > Installatie analyseren. Deze tools en websites zijn niet geaffilieerd met IBM. Installatiepaden an Client Access Express erkennen Omdat de installatiebestanden zich niet allemaal in dezelfde directory beinden, maakt het installatieprogramma an Client Access Express gebruik an een ingebouwde paderkenningsfunctie. Paderkenning naigeert terug door de brondirectory totdat de directory ProdData is bereikt. Het programma zoekt in alle subdirectory s naar de dierse installatiebestanden. U moet uw station toewijzen aan het QIBM-sharepoint an de iseries-serer (\\NetSererName\QIBM) zodat de dierse directorypaden beschikbaar zijn oor de paderkenningsfunctie. Daarmee komen alle installeerbare componenten beschikbaar oor het installatieprogramma. Maar zelfs als u niet al deze directory s in uw directorypaden hebt, kunt u de meeste componenten an Client Access Express installeren. Paderkenning doorzoekt de olgende directory s: Functie Componenten an Client Access Express Secundaire talen SSL Client-ersleuteling: 128 bits SSL Client-ersleuteling: 56 bits Locatie \ProdData\Ca400\Express\Install\Image \ProdData\Ca400\Express\Mri29xx \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL128 \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL56 Opm:. Standaard hebben de gebruikers geen toegang tot de SSL-directory s. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden deze componenten te installeren, moet u de machtiging PUBLIC *ECLUDE wijzigen. Inoegtoepassingen oor Client Access Express Inoegtoepassingen Locatie \UserData\Ca400\Express\Addin Copyright IBM Corp. 1998,

20 Plug-ins oor Client Access Express Plug-ins an IBM Plug-ins geleerd door derden Locatie \ProdData\OpNaPlugin \UserData\OpNaPlugin Client Access oor Windows 95/NT, plug-ins die compatibel zijn met Client Access Express. Plug-ins an IBM Plug-ins geleerd door derden Locatie \ProdData\GUIPlugin \UserData\GUIPlugin Opm:. U kunt een sharepoint maken naar de directory \\NetSerer\QIBM\ProdData\Express\Install\Image mits uw gebruikers niet SSL, secundaire talen, plugins of inoegtoepassingen nodig hebben. Een aangepast installatie-image an Client Access Express maken Mogelijk wilt u zelf bepalen welke Client Access Express-componenten door uw gebruikers worden geunstalleerd. U kunt dit onder andere doen door geselecteerde componenten uit te sluiten an een installatie-image en erolgens dit aangepaste installatie-image te distribueren naar uw gebruikers. De wizard Aangepast installatie-image erleent een eenoudig te gebruiken interface oor deze functie. Wizard Aangepast installatie-image starten U kunt de wizard oor aangepaste installatie starten anaf de CD iseries 400 installatie en gebruik, of door naar de directory an het installatie-image te gaan op \QIBM\ProdData\CA400\Express\Install\Image en de opdracht cwbinimg in te oeren. Het installatie-image onderhouden Aangepaste installatie-images worden niet bijgewerkt als PTF s (Program Temporary Fixes) worden toegepast op of erwijderd uit de iseries-serer. Als u updates an sericepakketten wilt ontangen, moet u het installatie-image opnieuw maken. U kunt uw installatie-image snel reconstrueren en met weinig interactie an de gebruiker door een responsbestand te maken en hiermee automatisch uw installatie-image te reconstrueren met behulp an het sericepakket. Raadpleeg Client Access Express automatisch installeren oor meer gegeens. Het installatie-image distribueren De wizard biedt u de mogelijkheid om op geen waar u het aangepaste installatie-image wilt maken. Deze locatie moet een lege directory zijn (u kunt niet een eerder installatie-image oerschrijen) en mag niet de hoofddirectory zijn. Teens beatten alleen oltooide installatie-images het programma dat aangepaste installatie-images maakt. De wizard wordt niet gekopieerd naar de PC an de gebruiker. Opm:. Als uw iseries-serer meerdere secundaire talen heeft in Client Access Express, kunt u alle geunstalleerde secundaire talen gebruiken als de primaire taal an het nieuwe installatie-image, of de primaire taal an de iseries-serer. Deze optie is niet beschikbaar als u de wizard actief hebt anaf de CD, omdat de CD geen secundaire talen beat. Vereisten oor MDAC 14 iseries: Client Access Express Beheer

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN Adobe Application Manager Enterprise Edition Release 3.1 Documentversie 3.1 Documentdatum: september 2012 2012

Nadere informatie

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN Adobe Application Manager Enterprise Edition Release 2.1 Documentversie 2.2 Documentdatum: oktober 2011 2011 Adobe

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Professional Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie