iseries Client Access Express Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iseries Client Access Express Beheer"

Transcriptie

1 iseries Client Access Express Beheer

2

3 iseries Client Access Express Beheer

4 Copyright IBM Corp. 1998, 2001.

5 Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken Hoofdstuk 3. Nieuw oor V5R Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen Microsoft Windows Terminal Serer Client Access Express in een drielagige omgeing gebruiken Microsoft Transaction Serer (MTS) gebruiken OS/400-serices openen anaf de middelste laag TCP/IP-configuratie toeoegen aan alle gebruikers Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers Hoofdstuk 5. Installeren of migreren op meerdere PC s Installatiepaden an Client Access Express erkennen Een aangepast installatie-image an Client Access Express maken Client Access Express automatisch installeren Responsbestanden oor de installatie an Client Access Express maken Voorbeeld: Responsbestand (setup.iss) Automatische installatie Retourcodes bij automatische installaties of migraties Automatische migratie starten Hoofdstuk 6. Sericepakketten beheren Beeiliging oor Windows NT/2000-beheerder omzeilen De functie Sericenieau controleren Eigenschappen an de functie Sericenieau controleren instellen De controle an het sericenieau plannen Het sericepakket automatisch installeren Hoofdstuk 7. ODBC-beheer Oerzicht an het ODBC-stuurprogramma an Client Access Express Het systeem instellen oor het ODBC-stuurprogramma Het lokale systeem toeoegen aan de RDB-directory (relationele database) De ODBC-gegeensbron opgeen Express ODBC-beeiliging BeeiligingsstrategieÙn ODBC-programma s Riskante ODBC-beeiligingsstrategieÙn Oerige informatiebronnen oor ODBC-beeiliging Express ODBC-probleemoplossing ODBC-hulpprogramma s oor diagnose en prestatie Problemen met de iseries-serererbinding oplossen Algemene ODBC-fouten Hoofdstuk 8. Beheer an hostserer OS/400-hostserers Hostserers per Client Access Express-functie Bestandsserer Databaseserer Gegeenswachtrijserer Netwerkafdrukserer Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Centrale Serer Serer oor opdrachten op afstand en gedistribueerde programma-aanroepen Aanmeldingsserer Serertoewijzer OS/400-serers gebruiken Communicatie tussen client en serer tot stand brengen Systeemwaarden op de iseries-serer Serertaken identificeren op de iseries-serer Subsystemen op de iseries-serer EZ-Setup en Operations Naigator gebruiken met hostserers Exitprogramma s an de serer gebruiken Exitprogramma s registreren Exitprogramma s schrijen Parameters an het exitprogramma Voorbeelden an userexit-programma s Hoofdstuk 9. Integratie an nieuwe functies in Client Access Express en Operations Naigator 139 AS/400 NetSerer-beheer Beheer an Secure Sockets Layer Gebruikers beperken met Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer i iseries: Client Access Express Beheer

7 Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren Bij de beschrijing an dit onderwerp wordt erondersteld dat u reeds bekend bent met Client Access Express en dat u dit programma al op uw systeem hebt geunstalleerd. Raadpleeg oor een oerzicht an Client Access Express en een beschrijing oer hoe u het programma in uw netwerk kunt gebruiken, het onderwerp Aan de slag in het Informatiecentrum. Raadpleeg oor hulp bij de installatie en instelling an de Express-client het onderwerp Client Access Express oor Windows - Installatie. Dit onderwerp helpt u bij beheeraspecten met betrekking tot Client Access Express. Client Access Express - netwerkomgeing Dit onderwerp biedt u meer informatie oer de netwerkomgeingen waarin Client Access Express actief is. In het bijzonder leert u hoe u OS/400-serices beschikbaar kunt maken oor uw clients met behulp an Express in een drielagige omgeing, of door de OS/400-serices te installeren in een Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition of op Windows 2000 met gebruik an Terminal Serices. Teens leert u hoe u een PC kunt beheren die meerdere gemachtigde gebruikers heeft. Installeren of migreren op meerdere PC s Na de oorspronkelijke installatie en configuratie, kunt u aangepaste installatie-images maken die alleen de door u opgegeen componenten beatten. Verolgens kunt u deze installatie-images eenoudig distribueren oer uw netwerk met weinig tussenkomst an gebruikers met behulp an de optie oor automatische installatie/migratie. Sericepakketten beheren Dit onderwerp biedt meer informatie oer PTF s en sericepakketten en hoe u de functie Sericenieau controleren kunt gebruiken om PTF s en sericepakketten te beheren. ODBC-beheer Client Access Express beat een ODBC-stuurprogramma waarmee uw toepassingen makkelijk toegang kunnen krijgen tot OS/400-databases in uw netwerk. Dit onderwerp erstrekt een oerzicht an ODBC, eenals instructies oor het instellen an het stuurprogramma en een handleiding oor het oplossen an problemen. Raadpleeg oor meer informatie oer het gebruik en de implementatie an de ODBC API s het onderwerp ODBC programmeren. Beheer an hostserer Hier worden de hostserers beschreen die eelal samen met Client Access Express worden gebruikt en teens wordt beschreen hoe u ze effectief kunt beheren en gebruiken. Integratie an nieuwe functies in Client Access Express en Operations Naigator U kunt de functies an Client Access Express en Operations Naigator uitbreiden met behulp an toepassingen die zijn aangepast of an derden komen; deze toepassingen heten plug-ins en inoegtoepassingen. U komt hier te weten hoe u deze programma s kunt integreren in uw systeem en hoe u ze erolgens met behulp an Client Access Express kunt distribueren en onderhouden. Beperkingen instellen met behulp an Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer Client Access Express biedt meerdere methodes oor het instellen an beperkingen en profielen. Deze methodes beatten onder andere beleidsinstellingen die kunnen worden ingesteld met behulp an de Microsoft Editor oor beleidsbeheer en de functie Toepassingenbeheer an Operations Naigator. Het beheer an Client Access Express ereist een kennis an een aantal bijbehorende onderwerpen. U hebt mogelijk gegeens nodig oer de olgende onderwerpen: SSL (Secure Sockets Layer) AS/400 NetSerer Implementatielijst an Client Access Express Programmeren oor Client Access Express Copyright IBM Corp. 1998,

8 Er bestaan eel hulpprogramma s die alle wijzigingen olgen die op een PC zijn gemaakt door een installatieprogramma. Op het tijdstip an publicatie waren er een aantal hulpprogramma s beschikbaar om te downloaden anaf de website an ZDNet en InstallSite bij Algemene hulpprogramma s > Analyseren an een installatiepagina. Deze tools en websites zijn op geen enkele wijze geaffilieerd met IBM. 2 iseries: Client Access Express Beheer

9 Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken U kunt de PDF-ersie an dit document downloaden en erolgens bekijken of afdrukken. Adobe Acrobat Reader is ereist om de PDF-bestanden te kunnen bekijken. U kunt een kopie downloaden anaf Link buiten het Informatiecentrum Als u de PDF-ersie wilt lezen of downloaden, kiest u Client Access Beheer. (ongeeer 435 kb of 68 pagina s) U kunt een PDF-bestand als olgt op uw werkstation opslaan om het te lezen of af te drukken: 1. Open het PDF-bestand in uw browser (klik op de boenstaande link). 2. Klik in uw browser op het menu Bestand. 3. Klik op Opslaan als Ga naar de directory waarin u het PDF-bestand wilt opslaan. 5. Klik op Opslaan. Copyright IBM Corp. 1998,

10 4 iseries: Client Access Express Beheer

11 Hoofdstuk 3. Nieuw oor V5R1 Deze release beat meerdere nieuwe oorzieningen oor beheerders an Client Access Express, waaronder: Nieuwe beleidsinstellingen Er zijn nieuwe Systeembeleidsinstellingen oor het beperken an de toegang an een gebruiker tot functies an Client Access Express, waaronder beperkingen oor Actie-objecten, PC5250, PC-opdrachten, communicatie en gegeensoerdracht. Raadpleeg oor meer gegeens Beperkingen instellen met behulp an Beleidsbeheer en Toepassingenbeheer. Wizard Aangepast installatie-image maken Client Access Express heeft een wizard toegeoegd die u helpt bij het maken an een aangepast installatie-image. Raadpleeg oor meer gegeens Installeren of migreren op meerdere PC s. Gebruikers met beperkte toegang erwerken op een Windows 2000-platform dat gebruik maakt an NTFS Raadpleeg oor meer gegeens Implementatielijst an Client Access Express. Jaa Toolbox onderhouden Fixes oor Jaa Toolbox zijn opgenomen in het Client Access Express-sericepakket wanneer Jaa Toolbox is geunstalleerd als een onderdeel an Client Access Express. Teens kunt u gegeens oer een aantal onderwerpen bekijken in het onderwerp Beheer, waaronder Client Access Express hostserers beheren en ODBC beheren. Copyright IBM Corp. 1998,

12 6 iseries: Client Access Express Beheer

13 Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen Client Access Express biedt erschillende methoden die eindgebruikers toegang erschaffen tot iseriesserices. Dit betekent gewoonlijk dat een directe erbinding tot stand komt tussen een PC waarop Client Access Express draait en de iseries-serer. Met de olgende methoden kunt u echter ook uw oordeel doen met andere netwerkomgeingen. Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Serer Edition (TSE) of Windows 2000 oor printerserices TSE is een multiuser-ersie an de Windows NT-serer 4.0 die de mogelijkheid biedt een aantal clientsessies tegelijkertijd uit te oeren op een enkele NT 4.0-serer. TSE maakt erbindingen mogelijk anaf een aantal platforms o.a. netwerkstations, UNI, DOS, OS/2 en ele andere soorten werkstations. Wanneer Client Access Express geunstalleerd is op de TSE-serer, hebt u toegang tot iseries-serices anaf werkstations waarop Client Access Express niet is geunstalleerd. Deze functies zijn ook beschikbaar met Terminal Serices, een oorziening in alle sererersies an Windows Client Access Express in een drielagige omgeing Door Client Access Express te installeren op de middelste sectie an een drielagige omgeing, erkrijgt u een uitgebreide toegangsmogelijkheid anuit client-werkstations tot iseries-serices. Drielagige omgeingen bieden boendien nog meer oordelen, zoals een erbeterd transactiebeheer. Client Access Express biedt ook mogelijkheden oor het beheer an PC s met meerdere gebruikers: Voeg TCP/IP-configuratie toe aan alle gebruikers Maak gebruik an de opdracht CWBCFG om de TCP/IP-systeemconfiguratie te gebruiken oor alle gebruikers an een Windows NT/2000-werkstation of -serer. Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers Met 32-bit Windows-besturingssystemen kunt u gebruik maken an losse, zwerende en erplichte gebruikersprofielen om PC s te beheren die meer dan een gebruiker hebben. Microsoft Windows Terminal Serer TSE is een multiuser-ersie an de Windows NT-serer 4.0 die de mogelijkheid biedt een aantal clientsessies tegelijkertijd uit te oeren op een enkele NT 4.0-serer. TSE maakt erbindingen mogelijk anaf een aantal platforms o.a. netwerkstations, UNI, DOS, OS/2 en ele andere soorten werkstations. Wanneer Client Access Express geunstalleerd is op de TSE-serer, hebt u toegang tot iseries-serices anaf werkstations waarop Client Access Express niet is geunstalleerd. Deze functies zijn ook beschikbaar met Terminal Serices in alle sererersies an Windows Opm:.Stel de optie Wanneer sericenieau controleren in op Nooit op het tabblad Serice an Eigenschappen Client Access Express wanneer Windows 2000 het programma Terminal Serices actief heeft. Raadpleeg oor gegeens oer installatie, ondersteuning, eel oorkomende problemen en oplossingen bij het gebruik an Client Access Express met een Microsoft Windows Terminal Serer APAR II11373 Raadpleeg oor algemene gegeens oer TSE de website Microsoft Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition. Client Access Express in een drielagige omgeing gebruiken Door Client Access Express te installeren op de middelste sectie an een drieoudig gelaagde omgeing, kunnen allerlei clientwerkstations iseries-serices openen. Teens hebben drielagige omgeingen andere oordelen: Verbeterde integratie tussen erschillende clients en serertoepassingen: Meerdere toepassingen oor de eindgebruiker die actief zijn op een aantal clients kunnen tegelijkertijd communiceren met een Copyright IBM Corp. 1998,

14 eeloud aan toepassingen op een Windows NT/2000-serer. Elke toepassing op de Windows NT/2000- serer kan ook communiceren met meerdere databases. Verbeterd beheer an bewerkingen met gebruik an MTS (Microsoft Transaction Serer): Drielagige omgeingen bieden de mogelijkheid oor meerdere complexe bewerkingen, waaran sommige afhankelijk an elkaar zijn oor het oltooien an de bewerking. (Alle bewerkingen moeten worden oltooid als u wilt dat een an de bewerkingen wordt oltooid.) Gegeens importeren anaf een iseries-serer naar webpagina s met behulp an Microsoft ISS (Internet Information Serer): IIS kan ASP (Actie Serer Pages) gebruiken om webpagina s dynamisch bij te werken met gegeens an een DB2 Uniersal Database oor iseries. Alle drielagige omgeingen delen componenten en toepassingen op in drie lagen. De drie lagen maken mogelijk deel uit an aparte PC s, of terminals, en communiceren ia een netwerk. Oer het algemeen hebben de lagen de olgende kenmerken: Client-laag Deze laag beat de interface en toepassingen waarmee eindgebruikers gegeens kunnen wijzigen. Dit kan bijoorbeeld betrekking hebben op een webbrowser die actief is op een netwerkstation, of een aangepaste toepassing die gebruik maakt an een component op afstand. Deze laag gebruikt niet de Express-client. Middelste laag Deze laag beat de logica met betrekking tot bedrijen of toepassingen. Deze laag moet in omgeingen, die gebruik maken an Client Access Express, bestaan uit een Windows NT 4.0 of Windows 2000-serer die een Microsoft ASP-script of een component op afstand uitoert. Deze laag gebruikt teens Microsoft IIS (Internet Information Serer) en MTS (Microsoft Transaction Serer) om bewerkingen te beheren met de client-laag. Client Access Express maakt gebruik an het ODBC-stuurprogramma om MTS op de clients te beheren en erwerkt communicatie met de database-laag. Microsoft raadt momenteel aan om OLE DB, ADO (Actie Data Objects) en Remote Data Serices te gebruiken om gegeens te openen an een component op de middelste laag. Raadpleeg de olgende onderwerpen oor meer informatie oer de middelste laag: MTS iseries-serices openen anaf de middelste laag Database-laag Deze laag bestaat doorgaans uit een DB2 Uniersal Database oor iseries. Uw toepassingen kunnen deze optie en erscheidene andere iseries-serices openen met behulp an hostserer-programma s of met behulp an aangepaste iseries-programma s. Microsoft Transaction Serer (MTS) gebruiken De 5r1 Client Access Express-client ondersteunt MTS 2.x en latere ersies met het stuurprogramma Express ODBC in OS/400 5r1. MTS MTS is een op Microsoft-componenten gebaseerd programmeringsmodel en runtime-omgeing oor het ontwikkelen, inzetten en beheren an toepassingen oor de Internet-serer. In eel omgeingen die bestaan uit een drielagige omgeing, roepen Actie Serer Pages (ASP) MTS-onderdelen op ten behoee an de toegang tot databases, mainframetoepassingen en berichtenwachtrijen. Indien gebruikt met Client Access Express die actief is in de middelste laag an een drielagige omgeing, beheren MTS-onderdelen transacties tussen clienttoepassingen, Express-onderdelen en de databases die betrokken zijn bij die transacties. 8 iseries: Client Access Express Beheer

15 MTS maakt gebruik an de MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) om transacties te beheren die meerdere databasebeheersystemen (DBMS) omatten, en om zorg te dragen oor een werkstand oor het astleggen an wijzigingen in twee fasen wanneer het gaat om transacties waaran de implementatie afhangt an wederzijds succes. Opmerkingen betreffende implementatie Wanneer de MSDTC het stuurprogramma an de Express ODBC niet kan laden, zal de optie SQLSetConnectAttr( SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC ) mislukken met retourcode 2 (armcreate failed). Wanneer u PC5250 geunstalleerd hebt, wordt het systeemomgeingspad an MSDTC oor u ingesteld. Om dit te ermijden, moet het pad an de systeemomgeing op de PC waarin MSDTC draait, het pad beatten naar de gemeenschappelijke directory binnen de directory waarin Express is geunstalleerd. Bijoorbeeld: C:\Program Files\IBM\Client Access\Shared. Wanneer u SSL of andere configureerbare waarden gebruikt op het scherm Verbindingen > Instellingen in Operations Naigator, dan moet de erbindingsnaam an de iseries in Operations Naigator oereenkomen met de erbindingsnaam die opgegeen is op de door MTS beheerde client-pc. MSDTC gebruikt dezelfde erbindingsnamen als de door MTS beheerde client-pc s an Express ODBC om een erbinding le leggen met de database an DB2 UDB. Om de eigenschappen an de MSDTCerbindingen aan te passen, moet u het register an de systeemaccount eranderen. Hieroor kunt u gebruik maken an Inkomende opdracht op afstand in combinatie met de functie CWBENV: 1. Voer CWBENV uit op een client-pc oor het erkrijgen an informatie oer de configuratie an een erwerkingsomgeing. 2. Kopieer het tot stand gekomen bestand naar de MSDTC-PC. 3. Zend een CWBENV-opdracht naar die PC om de omgeing binnen te halen, terwijl u er oor zorgt dat: IRC wordt gestart op de MSDTC-PC. De opdracht wordt uitgeoerd in de systeemcontext. Raadpleeg de gebruikershandleiding an Express in de programmagroep Client Access Express oor meer informatie oer deze functies. Raadpleeg oor meer informatie oer MTS de Microsoft MTS website Microsoft MTS website. OS/400-serices openen anaf de middelste laag Er zijn meerdere methodes om de componenten an de middelste laag toegang tot de iseries-serer te geen. Opm:. Componenten in de middelste laag hebben geen gebruikersinterface; als de iseries-serer aanmeldingsinformatie afbeeldt, lijkt het daarom alsof de drielagige toepassingen zijn astgelopen. Als u dit wilt oorkomen, moeten ontwikkelaars een nieuw systeemobject gebruiken waarmee de ereiste erbindingsgegeens (gebruikers-id en wachtwoord) worden opgegeen aan de iseries-serer. De waarde an de aanmeldstand oor dit object moet geen aanmeldstand zijn. Express OLE DB Proider De meeste toepassingen en componenten openen de Express OLE DB Proider met behulp an ADO (Actie Data Objects). Hieronder olgen ier belangrijke oordelen oor de implementatie an deze techniek: Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen 9

16 Uw ontwikkelaars hoeen alleen kleine aanpassingen aan een enkele interface en programmeertechniek te maken om iseries-programma s, opdrachten, SQL-query s, opgeslagen procedures en fysieke en logische bestanden te openen. Automatische gegeensconersies tussen iseries-gegeenstypen en PC-gegeenstypen worden ondersteund. U kunt de oerhead die bij SQL hoort, ermijden door ondersteuning oor bestandstoegang op recordnieau te geen. Toepassingen kunnen redelijk eenoudig worden geumplementeerd en ontwikkeld. Deze methode is oer het algemeen de meest eenoudige technologie oor het ontwikkelen an drielagige toepassingen. Raadpleeg OLE DB programmeren oor meer informatie. Express ODBC-stuurprogramma Teens kunt u het Client Access Express ODBC-stuurprogramma openen met behulp an ADO of RDS door de Microsoft OLE DB Proider oor ODBC te gebruiken (MSDASQL). Het Client Access Express ODBC-stuurprogramma biedt twee grote oordelen boen de Microsoft OLE DB Proider. Verhoogde SQL-functionaliteit Als u cursors nodig hebt die kunnen worden bijgewerkt, of als u besturing an het astleggen an wijzigingen an SQL nodig hebt, of meerdere resultaatsets oor opgeslagen procedures, kunt u beter het ODBC-stuurprogramma gebruiken. Verbindingspool In de meeste MTS- en ASP-toepassingen moet elke client-opdracht een erbinding met de iseriesserer tot stand brengen en deze erbinding erbreken. Wanneer een pool aan een erbinding wordt toegewezen, onderhoudt ODBC Drier Manager een pool met aanhoudende erbindingen. Aangezien de oerhead, die ereist is oor het starten an de iseries-taak, aak groter is dan de desbetreffende opdracht, wordt de prestatie enorm erbeterd. Raadpleeg oor meer informatie ODBC programmeren. Opm:. De Client Access Express OLE DB Proider, en bepaalde functies in het Client Access Express ODBCstuurprogramma, ereisen MDAC ersie 2.5. Raadpleeg oor meer informatie MDAC-ereisten. Actie-automatiseringsobjecten De Express-client erstrekt een bibliotheek met nieuwe, erbeterde Actie-automatiseringsobjecten die ontwikkelaars kunnen gebruiken oor het ontwikkelen an de middelste laag. Deze objecten erlenen toegang tot: iseries-gegeenswachtrijen Opdrachten op afstand en gedistribueerde programma-aanroepen Beheerobjecten iseries-systeemobjecten Toegang tot gegeensoerdracht naar iseries-databasetabellen In bepaalde geallen erlenen Actie-objecten grotere flexibiliteit en functionaliteit dan ADO, maar ze zijn wel iets ingewikkelder om te programmeren. Opm:. De Express-client beat de automatiseringsbibliotheek an de Windows 95/NT-client (D1). Deze automatiseringsobjecten, en de database, ondersteunen niet gebruik in een drielagige omgeing. 10 iseries: Client Access Express Beheer

17 Express C/C++ API s Client Access API s erlenen snelle toegang an een laag nieau tot OS/400-hostserers. Ontwikkelaars die gebruik maken an deze API s moeten eraring hebben met C/C++. In het bijzonder moeten ontwikkelaars bekend zijn met C API s en gegeenstypen, en teens rekening houden met thread-beeiliging bij het maken an componenten. TCP/IP-configuratie toeoegen aan alle gebruikers Met de opdracht CWBCFG, opgegeen anaf een DOS-aanwijzing in Windows NT/2000, kunt u de TCP/IPsysteemconfiguratie in Client Access Express toeoegen oor alle gebruikers die zijn opgegeen bij een Windows NT/2000-werkstation of -serer. Hierdoor worden ook de configuratiegegeens toegeoegd oor de Windows-standaardgebruiker, het standaardprofiel dat wordt gebruikt om nieuwe gebruikers te definiùren onder Windows NT/2000. Raadpleeg de online gebruikershandleiding an Express in de Client Access Express programmagroep oor meer informatie oer CWBCFG. Gebruikersprofielen oor PC s met meerdere gebruikers U kunt PC s met meerdere Client Access Express-gebruikers beheren. Dit type beheer is beschikbaar als functie an de Windows-besturingssystemen ia het gebruik an zwerende en erplichte gebruikersprofielen. Opm:. Voor meer documentatie oer het implementeren an deze methoden oor het beheer an PC s met meerdere gebruikers in uw netwerk, kunt u de olgende items raadplegen: Windows 95-Resource Kit Windows 98-Resource Kit Windows NT-Resource Kit Microsoft erstrekt de resource kits; de resource kits zijn opgenomen in het Microsoft Deelopers Kit. Zwerende gebruikersprofielen (Windows 95 of 98) Dit zijn Windows 95/98/ME-gebruikersprofielen die wisselend gebruikt kunnen worden op PC s waarop deze besturingssystemen actief zijn. Gegeens zoals bureaubladinstellingen, startopties en het register worden opgeslagen in de persoonlijke directory an de gebruiker op een bestandsserer. Deze zwerende gebruikersprofielen kunnen zich alleen erplaatsen tussen PC s met Windows 95/98/Me. Zwerende gebruikersprofielen (Windows NT) Deze zwerende gebruikersprofielen zijn Windows NT/2000-gebruikersprofielen die tussen PC s kunnen zweren. De configuratiewijzigingen gaan mee met de gebruiker. De zwerende gebruikersprofielen beinden zich oer het algemeen op een NT/2000-serer. Elke zwerende gebruiker heeft een directory op de NT/2000-serer die is opgegeen in de instellingen an het gebruikersprofiel. Deze directory beat registergegeens en opstart- en bureaubladgegeens oor elke gebruiker. Deze zwerende gebruikersprofielen kunnen alleen zweren tussen PC s met Windows NT/2000. Verplichte gebruikersprofielen Dit zijn gebruikersprofielen, die een systeembeheerder configureert oor gebruik door PC-gebruikers op een willekeurig 32-bits Windows-PC. De bedoeling is dat deze gebruikers hun instellingen niet zelf wijzigen. Verplichte gebruikersprofielen kunnen op ÚÚn PC bestaan of zweren tussen PC s. Hoofdstuk 4. Client Access Express - Netwerkomgeingen 11

18 12 iseries: Client Access Express Beheer

19 Hoofdstuk 5. Installeren of migreren op meerdere PC s Er zijn erschillende manieren om Client Access Express te installeren op meerdere PC s zonder dat u alle stappen an de oorspronkelijke installatie hoeft te doorlopen. U kunt teens de toegang an gebruikers tot bepaalde functies beperken door te de componenten te selecteren die u wilt opnemen in een installatie. Een aantal algemene methoden zijn: Een aangepast installatie-image maken U kunt een aangepast installatie-image maken door de ongewenste componenten uit te sluiten an een hoofd-installatie-image. U kunt erolgens het aangepaste installatie-image gebruiken oor installaties in uw hele netwerk. Automatisch installeren of migreren Een responsbestand maken dat een oerzicht beat an uw antwoorden op aanwijzingen tijdens een installatie. U kunt erolgens dit responsbestand gebruiken om dubbele installaties te beheren waaroor geen gebruikersinteractie nodig is. Niet alle benodigde installatiebestanden maken deel uit an dezelfde directory. Om de ereiste bestanden te inden, zoekt Client Access Express in de subfolder an de directory ProdData. Raadpleeg het bestand pad opsporen oor meer gegeens. Er bestaan eel hulpprogramma s die alle wijzigingen olgen die op een PC zijn gemaakt door een installatieprogramma. Op het tijdstip an publicatie zijn meerdere hulpprogramma s beschikbaar die u kunt downloaden anaf de website ZDNet en InstallSite op de pagina Algemene hulpmiddelen > Installatie analyseren. Deze tools en websites zijn niet geaffilieerd met IBM. Installatiepaden an Client Access Express erkennen Omdat de installatiebestanden zich niet allemaal in dezelfde directory beinden, maakt het installatieprogramma an Client Access Express gebruik an een ingebouwde paderkenningsfunctie. Paderkenning naigeert terug door de brondirectory totdat de directory ProdData is bereikt. Het programma zoekt in alle subdirectory s naar de dierse installatiebestanden. U moet uw station toewijzen aan het QIBM-sharepoint an de iseries-serer (\\NetSererName\QIBM) zodat de dierse directorypaden beschikbaar zijn oor de paderkenningsfunctie. Daarmee komen alle installeerbare componenten beschikbaar oor het installatieprogramma. Maar zelfs als u niet al deze directory s in uw directorypaden hebt, kunt u de meeste componenten an Client Access Express installeren. Paderkenning doorzoekt de olgende directory s: Functie Componenten an Client Access Express Secundaire talen SSL Client-ersleuteling: 128 bits SSL Client-ersleuteling: 56 bits Locatie \ProdData\Ca400\Express\Install\Image \ProdData\Ca400\Express\Mri29xx \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL128 \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL56 Opm:. Standaard hebben de gebruikers geen toegang tot de SSL-directory s. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden deze componenten te installeren, moet u de machtiging PUBLIC *ECLUDE wijzigen. Inoegtoepassingen oor Client Access Express Inoegtoepassingen Locatie \UserData\Ca400\Express\Addin Copyright IBM Corp. 1998,

20 Plug-ins oor Client Access Express Plug-ins an IBM Plug-ins geleerd door derden Locatie \ProdData\OpNaPlugin \UserData\OpNaPlugin Client Access oor Windows 95/NT, plug-ins die compatibel zijn met Client Access Express. Plug-ins an IBM Plug-ins geleerd door derden Locatie \ProdData\GUIPlugin \UserData\GUIPlugin Opm:. U kunt een sharepoint maken naar de directory \\NetSerer\QIBM\ProdData\Express\Install\Image mits uw gebruikers niet SSL, secundaire talen, plugins of inoegtoepassingen nodig hebben. Een aangepast installatie-image an Client Access Express maken Mogelijk wilt u zelf bepalen welke Client Access Express-componenten door uw gebruikers worden geunstalleerd. U kunt dit onder andere doen door geselecteerde componenten uit te sluiten an een installatie-image en erolgens dit aangepaste installatie-image te distribueren naar uw gebruikers. De wizard Aangepast installatie-image erleent een eenoudig te gebruiken interface oor deze functie. Wizard Aangepast installatie-image starten U kunt de wizard oor aangepaste installatie starten anaf de CD iseries 400 installatie en gebruik, of door naar de directory an het installatie-image te gaan op \QIBM\ProdData\CA400\Express\Install\Image en de opdracht cwbinimg in te oeren. Het installatie-image onderhouden Aangepaste installatie-images worden niet bijgewerkt als PTF s (Program Temporary Fixes) worden toegepast op of erwijderd uit de iseries-serer. Als u updates an sericepakketten wilt ontangen, moet u het installatie-image opnieuw maken. U kunt uw installatie-image snel reconstrueren en met weinig interactie an de gebruiker door een responsbestand te maken en hiermee automatisch uw installatie-image te reconstrueren met behulp an het sericepakket. Raadpleeg Client Access Express automatisch installeren oor meer gegeens. Het installatie-image distribueren De wizard biedt u de mogelijkheid om op geen waar u het aangepaste installatie-image wilt maken. Deze locatie moet een lege directory zijn (u kunt niet een eerder installatie-image oerschrijen) en mag niet de hoofddirectory zijn. Teens beatten alleen oltooide installatie-images het programma dat aangepaste installatie-images maakt. De wizard wordt niet gekopieerd naar de PC an de gebruiker. Opm:. Als uw iseries-serer meerdere secundaire talen heeft in Client Access Express, kunt u alle geunstalleerde secundaire talen gebruiken als de primaire taal an het nieuwe installatie-image, of de primaire taal an de iseries-serer. Deze optie is niet beschikbaar als u de wizard actief hebt anaf de CD, omdat de CD geen secundaire talen beat. Vereisten oor MDAC 14 iseries: Client Access Express Beheer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

iseries Aan de slag met iseries

iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400...................... 1 EZ-Setup oltooien: oer

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 Installatie vanaf de VIDA-DVD... 4 2.2 Installatie van de website Workshop Support Guide of Dealer Development Platform...

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA VIDA ON WEB INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 Installatie vanaf de VIDA-DVD... 4 2.2 Installatie van de website VIDA ISS of Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIEER

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen.

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. 1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. Inleiding Het programma MfcElmV33.exe dient voor de aanmaak van de gegevens voor de tweede periode definitief. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

IBM DB2 9.7 voor Linux, UNIX en Windows

IBM DB2 9.7 voor Linux, UNIX en Windows IBM DB2 9.7 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC14-2065-00 IBM DB2 9.7 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC14-2065-00 Opmerking Lees eerst Bijlage

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt PostgreSQL & PostGIS Bijgewerkt 10-09-2016 LearnOSM In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe PostgreSQL in te stellen op Windows en hoe een database te maken waarin u geografische gegevens kunt opslaan.

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN Deze handleiding beschrijft het installatieproces voor en het inrichten van één centrale database voor alle computers waar u de

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent lite v0.1

Installatie handleiding Telefoon Assistent lite v0.1 Installatie handleiding Telefoon Assistent lite v0.1 Inhoudsopgave Voorbereiding Pagina 3. Installatie Pagina 4. Configuratie Pagina 9. - 2 - Voorbereiding Bedankt dat u heeft gekozen voor de Telefoon

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013 Voor WebReporter 2013 Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013 Inhoud Vereiste onderdelen installeren... 1 Overzicht... 1 Stap 1: Internet Information Services activeren... 1 Stap 2: setup.exe uitvoeren en de

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 5 Aan de slag met IBM Data Serer-clients Bijgewerkt december 2010 GC14-5570-03 DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie