ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3"

Transcriptie

1 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3

2

3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3

4 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie in Bijlage A, Kennisgeingen, op pagina 79. Eerste uitgae (mei 2004) Deze uitgae is an toepassing op ersie 5, release 3, modificatie 0 an IBM Eserer iseries Access for Web (5722 XH2) en op alle olgende releases en modificaties totdat in nieuwe uitgaen anders wordt aangegeen. Deze ersie kan niet op alle RISC-computers (Reduced Instruction Set Computer)en niet op CISC-modellen worden uitgeoerd. Copyright IBM Corp

5 Inhoudsopgae Deel 1. iseries Access for Web... 1 Hoofdstuk 1. Nieuw in V5R Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken. 9 Hoofdstuk 3. Licentie-informatie oor iseries Access for Web Deel 2. iseries Access for Web installeren Hoofdstuk 4. Controlelijst oor ereisten, installatie en instellingen Oerwegingen bij de installatie an iseries Oerwegingen bij de installatie an WebSphere..16 Hoofdstuk 5. Vereisten oor het installeren an iseries Access for Web iseries-hardwareereisten iseries-softwareereisten Notities oer licentiegebruik Notities oer SSL-gebruik Ondersteuning oor WebSphere Portal for iseries 20 Webbrowser-ereisten De bètarelease Hoofdstuk 6. iseries Access for Web op de iseries-serer installeren iseries Access for Web installeren PTF s installeren iseries Access for Web op de iseries-serer instellen 25 HTTP-serers en webtoepassingenserers...25 iseries Access for Web upgraden naar V5R iseries Access for Web configureren WebSphere Application Serer V5 - Express for iseries WebSphere Application Serer V5 for iseries ( De uitgaen Base en Network Deployment )...28 WebSphere Application Serer V4 Adanced Single Serer Edition WebSphere Application Serer V4 Adanced Edition WebSphere Portal for iseries V ASF Tomcat De iseries Access for Web-configuratie controleren 32 De iseries Access for Web-configuratie binnen WebSphere Application Serer V5 Express for iseries controleren De iseries Access for Web-configuratie binnen WebSphere Application Serer V5.0 for iseries ( De uitgaen Base en Network Deployment ) controleren De iseries Access for Web-configuratie binnen WebSphere V4 Adanced Edition controleren..33 De iseries Access for Web-configuratie binnen WebSphere 4.0 Adanced Single Serer Edition controleren De iseries Access for Web-configuratie binnen ASF Tomcat controleren Prestaties erbeteren Hoofdstuk 7. Beeiliging Hoofdstuk 8. WebSphere HATS LE Deel 3. iseries Access for Web gebruiken Hoofdstuk 9. Functies an iseries Access for Web gebruiken Browseroerwegingen Browserbeperkingen WebSphere Portal-oerwegingen Opdracht Aanpassen Database Databaseoerwegingen Databasebeperkingen Downloaden Bestanden Bestandsoerwegingen Bestandsrestricties Taken Post Berichten Mijn homepage Oerwegingen oor Mijn homepage Mijn map Oerige Afdrukken Afdrukoerwegingen Afdrukbeperkingen Deel 4. iseries Access for Web beheren en aanpassen Hoofdstuk 10. iseries Access for Web opslaan en herstellen Copyright IBM Corp iii

6 Hoofdstuk 11. Oerwegingen oor taalondersteuning Deel 5. URL-interfaces Hoofdstuk 12. iseries Access for Web wissen Hoofdstuk 13. Oerige informatie oor iseries Access for Web Deel 6. Bijlagen Bijlage A. Kennisgeingen Merken Bepalingen en oorwaarden oor het downloaden en afdrukken an publicaties Bijlage B. Informatie oer uitsluiting an garanties oor code i iseries: iseries Access for Web

7 Deel 1. iseries Access for Web iseries Access for Web (5722-XH2) is het nieuwste product in de iseries Access (5722-XW1)-productlijn. Het biedt toegang tot iseries-serers met behulp an een webbrowser. Met iseries Access for Web kunnen eindgebruikers bedrijfsinformatie, toepassingen en resources in het bedrijf op elkaar afstemmen door de resources an het iseries-systeem met behulp an een webbrowser naar het bureaublad an de client uit te breiden. iseries Access for Web biedt de olgende oordelen: Het is gemaakt oor serers. Het wordt geïmplementeerd met behulp an Jaa Serlet-technologie. Het gebruikt protocollen met een industriële standaard HTTP, HTTPS en HTML. Het product heeft alleen een browser op de client nodig. Het heeft een 5250-gebruikersinterface en biedt toegang tot de iseries-database, het geïntegreerde bestandssysteem, printers, printeruitoer, taken, batchopdrachten en berichten. Nieuw in V5R3 Informatie oer nieuwe en gewijzigde informatie oor deze release an iseries Access for Web. Dit onderwerp afdrukken Gebruik dit om een PDF-ersie af te drukken an de informatie oor iseries Access for Web. Licentie-informatie Informatie oer de licentieereisten oor iseries Access for Web. iseries Access for Web installeren Gebruik deze informatie om iseries Access for Web op de iseries-serer te installeren, configureren, controleren en beeiligen. Gebruik de controlelijst oor ereisten, installatie en instellingen om u te helpen bij het installeren an iseries Access for Web. iseries Access for Web gebruiken Gebruik deze informatie als u meer wilt weten oer de functies an iseries Access for Web. Informatie oer de olgende functies an iseries Access for Web: 5250-gebruikersinterface Opdracht Aanpassen Database Downloaden Bestanden Taken Post Berichten Mijn map Mijn homepage Oerige Afdrukken iseries Access for Web beheren en aanpassen Informatie oer het beheren en aanpassen an iseries Access for Web, inclusief: Voorkeuren en beleidsinstellingen Gebruikers en groepen beheren iseries Access for Web opslaan en herstellen Oerwegingen oor taalondersteuning Copyright IBM Corp

8 URL-interfaces Informatie oer waar u documentatie kunt inden oer de interfaces oor iseries Access for Web-serlets. iseries Access for Web wissen Informatie oer de stappen die nodig zijn om iseries Access for Web an uw iseries serer te wissen. Oerige publicaties Andere informatiebronnen oer iseries Access for Web inden. Opmerking: Lees de Bijlage B, Informatie oer uitsluiting an garanties oor code, op pagina 83 oor belangrijke juridische informatie. 2 iseries: iseries Access for Web

9 Hoofdstuk 1. Nieuw in V5R3 Ondersteuning oor webtoepassingenserer Naast WebSphere Application Serer V4 Adanced Single Serer Edition, WebSphere Application Serer V4 Adanced Edition en ASF Tomcat ondersteunt V5R3 iseries Access for Web de olgende webtoepassingenserers in V5R2 en V5R3 iseries-serers: IBM WebSphere Application Serer - Express for iseries WebSphere Application Serer V5.0 for iseries ( De uitgaen Base en Network Deployment ) WebSphere Portal for iseries V4.1 Voor de laatste informatie oer webtoepassingenserers die worden ondersteund door iseries Access for Web, raadpleegt u de IBM iseries Access for Web homepage (http://www.ibm.com/eserer/iseries/access/web/). WebSphere Portal Enable for iseries iseries Access for Web beat de olgende portlets die u in de WebSphere Portal for iseries-omgeing kunt gebruiken: iseries 5250-sessieportlet Ondersteunt een iseries 5250-gebruikersinterfacesessie. Als de 5250-sessieportlet de enige iseries Access for Web-functie is die wordt gebruikt, hoeen de configuratiestappen oor de serlet niet te worden uitgeoerd. iseries Access for Web IFrame-portlet Biedt de mogelijkheid om iseries Access for Web URL-interfaces in de WebSphere Portal-omgeing te gebruiken. Uitoer die door de iseries Access for Web URL-interface wordt gegenereerd, wordt door de portlet binnen een HTML iframe-element weergegeen. Als u deze ondersteuning gebruikt, moeten de iseries Access for Web-serlets op de serer zijn geconfigureerd. Ondersteuning oor HATS LE 5250 HATS LE (Host Access Transformation Serer Limited Edition) is een nieuw onderdeel an iseries Access Family dat wordt gebundeld met het 5722-XH2 iseries Access for Web-product. Met HATS LE worden 5250-schermen dynamisch geconerteerd met behulp an een point en click webinterface. Schermen worden direct geconerteerd en als HTML in uw webbrowser geopend. HATS LE biedt de olgende oordelen: Het conerteert 5250-schermen naar HTML Het heeft geen toegang tot sourcecode nodig Het geeft bestaande toepassingen een jonger oorkomen Het ereist geen programmeeraardigheden Het beat standaard-html-sjablonen die u kunt aanpassen Het kan worden geïntegreerd met WebSphere Application Serer Ondersteuning aanpassen Met behulp an de functies oor oorkeuren en beleidsinstellingen kunt u de 5250-gebruikersinterface olledig aanpassen. Copyright IBM Corp

10 Gemeenschappelijke sessies U kunt actiee sessies gemeenschappelijk gebruiken met andere gebruikers en groepen. De gebruiker die de sessie start, behoudt de controle oer de sessie. Gebruikers die de sessie gemeenschappelijk gebruiken, kunnen de sessie bekijken. Beginmacro U kunt een beginmacro opgeen op de pagina Sessie starten of als een geconfigureerde sessieinstelling die onmiddellijk wordt uitgeoerd nadat een sessie is gestart. Sessie- en macrosnelkoppelingen U kunt snelkoppelingen naar sessieconfiguraties en macrodefinities maken. U kunt snelkoppelingen gebruiken om een sessie of macro gemeenschappelijk met andere gebruikers en groepen te gebruiken. Cursor op de exacte locatie plaatsen Gebruik deze nieuwe instelling oor de sessieweergae om eroor te zorgen dat de cursor op een exacte locatie binnen een eld kan worden geplaatst. Aanpassen Database Aanullende Help-tekst Gedetailleerde beschrijingen an instellingen oor oorkeuren en beleidsinstellingen zijn nu beschikbaar in de Help-links in de functie Aanpassen. Algemene Help-informatie oer het gebruik is ook beschikbaar in de Help-links. Eenoudiger beheer om toegang tot functionele categorieën te beperken. Er zijn nieuwe beleidsinstellingen beschikbaar waarmee gebruikers tot een categorie met functies kunnen worden beperkt zonder dat het nodig is om de toegang tot elke functie afzonderlijk te weigeren. Wijzigingen in het naigatiemenu De menuopties Gebruikersprofielen, Groepsprofielen en Geselecteerd profiel op het tabblad Aanpassen zijn samengeoegd tot een nieuwe menuoptie met de naam Beleidsinstellingen. Met de nieuwe pagina Beleidsinstellingen kunnen beheerders het aan te passen iseries-profiel selecteren. Verder zijn er links naar de lijst met gebruikersprofielen en de lijst met groepsprofielen beschikbaar. De instellingenfunctie Instellingen is een nieuwe functie die anaf het tabblad Aanpassen toegankelijk is oor beheerders. Instellingen zijn configuratiewaarden die an toepassing zijn op alle gebruikers an iseries Access for Web. Rapport bekijken De interface Aanpassen beat een optie waarmee alle huidige beleidsinstellingen oor een gebruiker of groepsprofiel kunnen worden bekeken. Er is een printerlink beschikbaar om een oerzicht an deze gegeens te genereren dat naar de printer kan worden gezonden. Aanragen De SQL-wizard kan worden gebruikt om aanragen te maken die de gebruiker om een of meer conditiewaarden ragen als de aanraag wordt uitgeoerd. Gebruikers kunnen SQL uitoeren ook gebruiken om handmatig instructies met merktekens oor parameters te maken. Waarden oor de merktekens oor parameters moeten ia een HTML-formulier of URL-parameters worden ingeoerd als de aanraag wordt uitgeoerd. 4 iseries: iseries Access for Web

11 Aanraag importeren Bestanden die zijn gemaakt met de nieuwe bestandsindeling an Gegeensoerdracht, die is geïntroduceerd in V5R3 in iseries Access for Windows, kunnen in iseries Access for Web worden geïmporteerd. Excel XML De functies SQL uitoeren en Gegeens naar tabel kopiëren ondersteunen nu ook de Microsoft Excel XML-indeling. Dit is de XML-spreadsheetindeling die wordt gebruikt door Microsoft Excel Serergegeens extraheren De functie Serergegeens extraheren kan worden gebruikt om informatie oer objecten op de iseries-serer op te halen en de resultaten in een databasetabel op te slaan. Algemene objectinformatie kan oor elk iseries-objecttype worden opgehaald. Objectspecifieke informatie kan ook oor de olgende objecttypen worden opgehaald: Directorygegeens Berichten Downloaden Softwarefixes Softwareproducten Systeempool Gebruikersprofielen Downloaden is een nieuwe functionele categorie die wordt gebruikt oor beheerde bestandsdistributie. Een te downloaden bestand wordt opgeslagen op de iseries-serer en ia iseries Access for Web beschikbaar gemaakt oor distributie. Sommige IBM-producten zijn beschikbaar als te downloaden bestanden an iseries Access for Web. Ook kunt u uw eigen te downloaden bestanden maken. Er wordt een set beheerfuncties meegeleerd waarmee de toegang tot te downloaden bestanden kan worden bijgewerkt en beheerd. Bestanden Berichten Directoryinhoud bekijken De inhoud an de directory wordt nu afgebeeld in het huidige browserenster. Voorheen werd de directoryinhoud afgebeeld in een apart browserenster. Er is een oorkeursinstelling beschikbaar om het orige gedrag bij te houden. Sorteerlinks oor directoryinhoud Er zijn nu sorteerlinks beschikbaar oor de kolomkoppen Naam, Grootte, Type en Gewijzigd als u de inhoud an de directory wilt weergeen. Als u op de link oor de kolomkop klikt, wordt de directoryinhoud ernieuwd die op de kolomgegeens is gesorteerd. Bestandsacties Als u nu de functies oor het bladeren in bestanden en in NetSerer-bestandsshares gebruikt, kunt u de machtiging bijwerken, de eigenaar an het object wijzigen, de primaire groep oor het object wijzigen, de machtigingenlijst oor het object wijzigen en zip-bestanden maken en uitpakken. Bestandsacties Als u nu de functies oor het bladeren in bestanden en in NetSerer-bestandsshares gebruikt, kunt u de machtiging bijwerken, de eigenaar an het object wijzigen, de primaire groep oor het object wijzigen, de machtigingenlijst oor het object wijzigen en zip-bestanden maken en uitpakken. Hoofdstuk 1. Nieuw in V5R3 5

12 Er zijn nieuwe berichtenfuncties beschikbaar waarmee u onderbrekingsberichten naar iseries-werkstations en Lotus Sametime-berichten naar iseries Access for Web Sametime-gebruikers kunt erzenden. Mijn map Maximumaantal mapgegeens en maximumgrootte Met de nieuwe beleidsinstellingen kunnen beheerders de maximumhoeeelheid gegeens bepalen dat een gebruiker in zijn persoonlijke map mag hebben en kan de maximumgrootte an de schijfruimte worden bepaald die door een persoonlijke map an een gebruiker mag worden ingenomen. Aanullende berichtopties Met de nieuwe oorkeursinstellingen kunnen gebruikers worden gewaarschuwd als de hoeeelheid gegeens in hun persoonlijke map een bepaald percentage bereikt an de maximumhoeeelheid aan toegestane gegeens, of worden gewaarschuwd als de totale grootte aan gegeens in hun persoonlijke map een bepaald percentage bereikt an de toegestane maximumgrootte. Deze berichtopties worden actief als de beheerder de maximumhoeeelheid mapgegeens of de maximale mapgrootte oor de gebruiker heeft ingesteld. Mapberichten kunnen nu, naast een geconfigureerd adres, naar een geconfigureerde gebruikersnaam an Lotus Sametime worden gezonden. Mapacties U kunt nu twee nieuwe acties oor mapgegeens uitoeren: Kopiëren en Kopiëren naar bestand. Met de actie Kopiëren kunt u mapgegeens naar de persoonlijke map an een andere gebruiker kopiëren. Met de actie Kopiëren naar bestand kunt u de inhoud an het mapgegeen naar een bestand in het geïntegreerd bestandssysteem kopiëren. Afdrukken Oerige Verbeteringen oor printeruitoer De interface oor het werken met printeruitoer is erbeterd doordat de kolomlinks Actie en Bekijken zijn samengeoegd in één actiekolom. PDF-printers Dankzij de nieuwe ondersteuning oor PDF-printers kunt u een iseries-printer gebruiken om AFPDS- of SCS-spoolbestanden naar PDF-documenten te conerteren. De PDF-conerse indt automatisch plaats als een spoolbestand wordt doorgestuurd naar de uitoerwachtrij an de printer. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u IBM Infoprint Serer for iseries (5722 IP1) op de iseries-serer hebben geïnstalleerd. PDF-printeruitoer De PDF-printeruitoer bestaat uit een lijst met PDF-documenten die door een PDF-printer zijn geconerteerd. Internetprinters en Internetprintershares Ondersteuning oor Internetprinters bestond al in V5R2 iseries Access for Web, onder de naam Internetprintershares. Om een einde te maken is de naam Internetprinters gewijzigd in Internetprintershares, terwijl de onderliggende functionaliteit hetzelfde is gebleen. Met de nieuwe functie Internetprinters wordt een lijst afgebeeld an de internetprinters die op de iseries zijn geconfigureerd. Bladwijzers Bladwijzers is een nieuwe functie die anaf het tabblad Oerige kan worden geopend. Deze functie kan worden gebruikt om een bladwijzerbestand te maken dat gegeens beat oor iedere link in de naigatietabbladen an iseries Access for Web. 6 iseries: iseries Access for Web

13 Verbindingspool De menuoptie Verbindingspool is gewijzigd in Status erbindingspool en beeldt nu de huidige status an de erbindingspool af. De instellingen oor de erbindingspool, die oorheen toegankelijk waren anaf het tabblad Oerige, zijn nu toegankelijk anuit de nieuwe functie Instellingen aanpassen. Hoofdstuk 1. Nieuw in V5R3 7

14 8 iseries: iseries Access for Web

15 Hoofdstuk 2. Dit onderwerp afdrukken Als u de PDF-ersie wilt lezen of downloaden, kiest u iseries Access for Web (ongeeer 550 KB). PDF-bestanden opslaan U kunt een PDF-bestand als olgt op uw werkstation opslaan om het te lezen of af te drukken: 1. Klik met de rechtermuisknop op het PDF-bestand in de browser (klik met de rechtermuisknop op de boenstaande link). 2. Klik op Doel opslaan als... als u met Internet Explorer werkt. Klik op Koppeling opslaan als... als u met Netscape Communicator werkt. 3. Ga naar de directory waarin u het PDF-bestand wilt opslaan. 4. Klik op Opslaan. Adobe Acrobat Reader downloaden Als u Adobe Acrobat Reader nodig heeft om deze PDF-bestanden te bekijken of af te drukken, kunt u dit programma downloaden an de Adobe-website (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html). Copyright IBM Corp

16 10 iseries: iseries Access for Web

17 Hoofdstuk 3. Licentie-informatie oor iseries Access for Web IBM Eserer iseries Access for Web is een gelicentieerd programma. Alle componenten an iseries Access for Web ereisen een licentie oor iseries Access Family (5722-XW1) oordat u deze kunt gebruiken. Belangrijk: Voor V5Rx-serers is een softwarelicentiesleutel ereist oor iseries Access Family 5722-XW1. iseries Access is inbegrepen in de V5Rx Keyed Stamped Media die wordt geleerd bij alle bestellingen an OS/400 V5Rx-software. Wanneer u 5722-XW1 bestelt, ontangt u een licentiesleutel. Wanneer u geen 5722-XW1 hebt besteld, kunt u gedurende 70 dagen het product ealueren anaf de keyed stamped media. Na de ealuatieperiode an 70 dagen wordt het product geblokkeerd wanneer u het product nog niet hebt besteld en geen software-licentiesleutel hebt ontangen. De software-licentiesleutel is een machtigingscode an 18 cijfers die het mogelijk maakt de software en de oorziening op de keyed stamped media te gebruiken op een bepaalde iseries-serer. iseries Access for Web wordt gelicentieerd op basis an het aantal gelijktijdig actiee HTTP-sessies op de iseries-serer. Het sessiegedrag hangt af an de implementatie an de gebruikte browser. Elke nieuwe instance an Internet Explorer heeft bijoorbeeld een nieuwe sessie als geolg en dus wordt er een nieuwe, unieke licentie gebruikt oor elke instance an Internet Explorer. Elke nieuwe instance an Netscape Naigator maakt gebruik an dezelfde sessie en daarom wordt er slechts één licentie gebruikt. U moet zich aan het begin an elke nieuwe sessie bij iseries Access for Web aanmelden. U kunt er dus anuit gaan dat er iedere keer een nieuwe licentie wordt aangeraagd als u zich moet aanmelden. Licenties oor iseries Access for Web erallen na een interal an ijf minuten. Als een sessie meer dan ijf minuten niet actief is, wordt de licentie rijgegeen. Een actiiteit (nieuwe webpagina ophalen) die plaatsindt nadat de licentie is erallen heeft als geolg dat er een nieuwe licentie wordt gebruikt. Voorbeeld: Als een gebruiker iseries Access for Web gebruikt om gegeens op de iseries op te ragen, wordt er een licentie opgehaald en door de sessie astgehouden. Als de browser erolgens ijf à tien minuten niet wordt gebruikt, wordt de licentie rijgegeen die oor de sessie wordt gebruikt. Als er anuit de browser een andere actie oor de iseries-serer wordt uitgeoerd, wordt er een nieuwe licentie aangeraagd en gebruikt. Opmerking: Alleen actiiteiten op de iseries-serer hebben als geolg dat er een licentie wordt gebruikt. Als u andere websites in hetzelfde browserenster opent, wordt er geen nieuwe licentie aangeraagd. De licenties worden beheerd op het nieau an iseries Access Family (5722 XW1) en niet op het nieau an de afzonderlijke client. Elke combinatie an iseries Access for Windows-clients en iseries Access for Web-clients is dus toegestaan, tot aan de licentielimiet. Klanten die oer licenties oor iseries Access beschikken, mogen de iseries Access for Windows en iseries Access for Web-clients in elke mogelijke combinatie gebruiken. U stelt als olgt de gebruikslimiet oor iseries Access Family in: 1. Typ de opdracht WRKLICINF op de iseries-serer waarmee u een erbinding wilt maken. Er erschijnt een lijst an producten. 2. Typ een 5 in het inoereld naast het product 5722XW1 Base, Feature Hierdoor worden de details afgebeeld oor de gelicentieerde iseries Access Family-producten, waaronder de gebruikslimiet. De gebruikslimiet zou oereen moeten komen met het aangeschafte aantal licenties oor de iseries Access-producten.Als u een waarde opgeeft die het aantal aangeschafte licenties oerschrijdt, is dat een oertreding an de IBM-licentieoereenkomst. Copyright IBM Corp

18 12 iseries: iseries Access for Web

19 Deel 2. iseries Access for Web installeren Gebruik deze informatie om iseries Access for Web op de iseries-serer te installeren, configureren, controleren en beeiligen. Controlelijst oor ereisten, installatie en instellingen Voor en na uw installatie en configuratie an iseries Access for Web, gebruikt u deze controlelijst om te controleren of u oldoet aan alle ereisten en elke stap an het proces hebt uitgeoerd. Vereisten oor het installeren an iseries Access for Web Voor u met de installatie begint, moet u deze informatie gebruiken om te zorgen dat u oldoet aan alle ereisten oor hardware, software en browsers. U kunt ook informatie inden oer het wissen an de bèta-release an iseries Access for Web als u deze hebt geïnstalleerd. iseries Access for Web op de iseries-serer installeren Dit onderwerp beat de nodige stappen om iseries Access for Web te installeren, inclusief informatie oer de olgende onderwerpen: Installatie en controle an iseries Access for Web Installatie an PTF s WebSphere HATS LE iseries Access for Web op de iseries-serer instellen Dit onderwerp beat de nodige stappen om iseries Access for Web binnen de webomgeing op de iseriesserer in te stellen. Leer hoe u het olgende moet doen: HTTP instellen oor WebSphere- en ASF Tomcat-omgeingen iseries Access for Web upgraden naar V5R3 iseries Access for Web configureren en de configuratie controleren De prestaties an uw iseries-serer erbeteren Beeiliging instellen WebSphere HATS LE Informatie oer WebSphere HATS LE, een onderdeel an de iseries Access Family waarmee 5250-schermen naar HTML worden geconerteerd en in uw browser worden geopend. Copyright IBM Corp

20 14 iseries: iseries Access for Web

21 Hoofdstuk 4. Controlelijst oor ereisten, installatie en instellingen Met behulp an deze controlelijst oert u de stappen uit die nodig zijn om een eenoudige iseries Access for Web-omgeing te installeren, te controleren en te configureren. Deze stappen houden geen rekening met andere internettoepassingen of meer complexe internetomgeingen. Als u wilt weten waarmee u rekening moet houden als u de iseries instelt oor het gebruik an iseries Access for Web, raadpleegt u Oerwegingen bij de installatie an iseries. Als u wilt weten waarmee u rekening moet houden als u de WebSphere-omgeing instelt oor het gebruik an iseries Access for Web, raadpleegt u Oerwegingen bij de installatie an WebSphere op pagina 16. Voordat u iseries Access for Web installeert, moet u eerst de olgende controlelijst nalopen: 1. Controleer of oor uw iseries-serer de benodigde hardware wordt afgebeeld in de iseries-hardwareereisten op pagina Controleer of oor uw iseries-serer de ereiste software wordt afgebeeld in de iseries-softwareereisten op pagina Controleer of uw webbrowser oldoet aan de ereisten die worden afgebeeld in Webbrowser-ereisten op pagina Als u de bètarelease an iseries Access for Web op uw serer hebt geïnstalleerd, moet u deze erwijderen oordat u V5R3 iseries Access for Web installeert. Voor meer informatie, raadpleegt u De bètarelease op pagina Installeer iseries Access for Web op de iseries-serer met behulp an de instructies in Hoofdstuk 6, iseries Access for Web op de iseries-serer installeren, op pagina Nadat u de iseries-serersoftware hebt geïnstalleerd, installeert u de meest recente PTF s (Program Temporary Fixes) oor: Cumulatief PTF-pakket Aanullende PTF s WebSphere Application Serer ASF Tomcat/HTTP Serer for iseries iseries Access for Web Raadpleeg PTF s installeren op pagina 24 oor meer informatie. 7. Als u WebSphere Portal for iseries V4.1 gebruikt, gaat u erder met 10. Voor alle andere ersies gaat u erder met Informatie oer het maken en starten an HTTP-serers en webtoepassingenserers op pagina Als u een orige release an iseries Access for Web hebt geïnstalleerd, raadpleegt u iseries Access for Web upgraden naar V5R3 op pagina 26 oor meer informatie iseries Access for Web configureren op pagina 27 om de webtoepassingenserer uit te oeren. De installatie en configuratie an iseries Access for Web is oltooid. Volg de stappen in De iseries Access for Web-configuratie controleren op pagina 32 als u wilt controleren of iseries Access for Web juist is geïnstalleerd en geconfigureerd en operationeel is. Met HATS LE worden 5250-schermen dynamisch geconerteerd met behulp an een point en click webinterface. Als u HATS LE wilt gebruiken, gaat u erder met Hoofdstuk 8, WebSphere HATS LE, op pagina 39. Oerwegingen bij de installatie an iseries Sommige serers moeten worden afgesteld om optimaal te kunnen presteren. Bekijk de informatie oer Prestaties erbeteren op pagina 34. Copyright IBM Corp

22 Voor meer informatie oer iseries Access for Web, raadpleegt u de erwijzingen in Hoofdstuk 13, Oerige informatie oor iseries Access for Web, op pagina 75. Oerwegingen bij de installatie an WebSphere iseries Access for Web gaat uit an de eronderstelling dat de WebSphere-beheersereromgeing is ingesteld oor het gebruikersprofiel QEJBSVR. Een ander gebruikersprofiel dan QEJBSVR wordt niet ondersteund. iseries Access for Web wordt standaard ingesteld op QEJBSVR. WebSphere-hulpprogramma s zoals ATT (Application Assembly Tool) moeten niet worden gebruikt om instellingen en configuraties oor iseries Access for Web te beheren, te bewerken of te wijzigen. iseries Access for Web gebruikt het configuratiebestand serer-cfg.xml oor de WebSphere Adanced Single Serer Edition-omgeing. Als uw WebSphere Adanced Single Serer Edition-omgeing een ander configuratiebestand gebruikt, moet u de beheerserer wijzigen zodat deze serer-cfg.xml gebruikt of moet u een nieuwe beheerserer maken die dit bestand wel gebruikt. 16 iseries: iseries Access for Web

23 Hoofdstuk 5. Vereisten oor het installeren an iseries Access for Web Voor u met de installatie begint, moet u deze informatie gebruiken om te zorgen dat u oldoet aan alle ereisten oor hardware, software en browsers. U kunt ook informatie inden oer het wissen an de bètarelease an iseries Access for Web als u deze hebt geïnstalleerd. Voor de ereisten oor het installeren an iseries Access for Web, raadpleegt u: iseries-hardwareereisten iseries-softwareereisten Webbrowser-ereisten op pagina 20 De bètarelease op pagina 20 iseries-hardwareereisten Serermodellen, processorfuncties en geheugen Voor informatie oer de serermodellen, processorfuncties en serergeheugen die, afhankelijk an uw type toepassingenserer, oor uw iseries-serer zijn ereist, raadpleegt u: WebSphere Application Serer (http://www.ibm.com/serers/eserer/iseries/software/websphere/ wsappserer/). 1. Klik op de juiste toepassingenserer. 2. Klik op Prerequisites. WebSphere Portal for iseries V4.1 (http://www.software.ibm.com/wsdd/zones/portal/proddoc.html). 1. Klik op WebSphere Portal for Multiplatforms Version 4.1.x. 2. Klik op Version and 4.1.5, Portal Serer Supported Hardware and Software. ASF Tomcat (http://www.ibm.com/eserer/iseries/software/http). 1. Klik op Documentation. 2. Klik op de V5R2-informatie. 3. Click on Web sering > Getting started > Install and test. Schijfruimte serer iseries Access for Web heeft 265MB rije schijfruimte op de serer nodig. Opmerkingen: 1. iseries Access for Web bestaat uit serlets en portlets. U moet hier rekening mee houden als u de hardwareereisten oor webtoepassingenserers ealueert. 2. Voor hulp bij het aanpassen an de systeemconfiguraties gebruikt u de IBM Workload Estimator for iseries die u kunt inden onder Tools in IBM iseries Support (http://www.ibm.com/eserer/iseries/support/). iseries-softwareereisten iseries Access for Web kan worden geïnstalleerd op iseries-serers waarop V5R2 en latere OS/400-releases worden uitgeoerd. Copyright IBM Corp

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Beheersinstellingen en -taken Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Producthandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

LogMeIn Rescue Technician Console. Gebruikershandleiding

LogMeIn Rescue Technician Console. Gebruikershandleiding LogMeIn Rescue Technician Console Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Over LogMeIn Rescue...5 Over LogMeIn Rescue Technician Console...5 Over het LogMeIn Rescue Beheercentrum...5 Over beveiliging in LogMeIn

Nadere informatie

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 Copyright 2005, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.0 Support Package 10-2014-07-24 Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....3 2 Info

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie