uw vermogen in beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw vermogen in beheer"

Transcriptie

1 uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen

2

3 Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer gaan delegeren. Je hebt om te beginnen niet overal tijd voor. Maar belangrijker nog: anderen zijn vaak beter in bepaalde zaken. Dat moet je gewoon onder ogen zien. Dat geldt voor mijn auto, de verbouwing van mijn huis en ook voor mijn beleggingen. Natuurlijk houd ik in de gaten wat er in de wereld gebeurt en hoe mijn portefeuille zich ont wikkelt. Alleen wil ik niet voortdurend bezig zijn met aan- of verkoopbeslissingen. Er zijn mensen die hier hun vak van gemaakt heb ben. Die zijn daar dag in dag uit mee bezig. Ik niet. Ik heb een eigen bedrijf, breng 5 dagen per week mijn kinderen naar school en bezoek elke maand meerdere voorstellingen. Nog los van de wekelijkse tennispartij met mijn vader en de vele etentjes bij ons thuis. In mijn leven is geen ruimte voor dagelijkse beleggingsperikelen. Ik wil voorkomen dat ik me laat leiden door mijn eigen gemoedstoestand of de waan van de dag. Voor mij is vermogensbeheer ideaal. Het mandaat dat ik heb biedt voldoende ruimte om snel op marktkansen in te spelen. Dat is belangrijk voor mij.

4 4 Ik ben een kei in het beheren van mijn financiën. Maar beleggen vind ik veel te ongrijpbaar. Het voelt goed om dat deel uit te besteden.

5 5 uw persoonlijke kijk op beleggen Uw beleggingen zijn een onderdeel van de financiële koers die u vaart. De vorm die u kiest moet goed bij u passen. Beleggen vereist steeds meer deskundigheid. Ook vraagt het steeds meer tijd. Het is de vraag of u er actief mee bezig wilt zijn. Misschien bent u er het type niet voor. Of kiest u liever voor gemak. Misschien zou u wel willen, maar ontbreekt het u aan tijd. Het kan ook zijn dat uw organisatie bepaalde eisen stelt aan uw beleggingen. In sommige gevallen is het zelfs niet toegestaan om zelf te beleggen. Misschien weet u er gewoon te weinig van en wilt u dit graag zo houden. Als u om welke reden dan ook niet wilt, kunt of mag beleggen biedt vermogensbeheer uitkomst. Met deze beleggingsvorm geeft u het beheer van uw portefeuille geheel of gedeeltelijk uit handen aan specialisten. U geeft hen dus het mandaat om namens u een deel van uw vermogen te beleggen en beheren. Volgens duidelijke afspraken. En met zicht op een consistente beleggingskoers.

6 6 het juiste doel voor ogen Is er u veel aan gelegen om uw vermogen verder te laten groeien? Of gaat het u er vooral om uw vermogen in stand te houden? Geld dat al van oudsher in de familie is, wilt u uiteraard koesteren en op verantwoorde wijze doorgeven aan de volgende generatie. Het kan ook zijn dat u in de toekomst regelmatige inkomsten uit uw vermogen wilt ontvangen. Of dat u voldoende vermogen wilt opbouwen voor dromen als een zeiljacht of een château in Frankrijk. Voor dat deel van uw vermogen waarmee u groei wilt realiseren is beleggen een geschikte optie. Het is belangrijk eerst te bepalen hoeveel risico u wilt of kunt lopen. Maar ook hoeveel u straks nodig heeft en wanneer u hierover wilt beschikken. Ook uw kennis, interesse en tijd zijn van invloed bij het kiezen van de juiste vorm. Als voor u duidelijk is dat u het beheer wilt uit besteden, kiest u vervolgens het mandaat dat bij u past. Eén dat zich richt op duurzaamheid bijvoorbeeld. Of een mandaat dat de nadruk legt op beleggen in indivi duele aandelen als u ervan overtuigd bent dat u daarmee het maximale uit uw beleggingen haalt.

7 7 Mijn studerende kinderen zijn onder de pannen. Ik ga me nu richten op de kinderen van een Afrikaans vissersdorp. Met vermogensbeheer maak ik mijn dromen waar.

8 8 Mijn vermogen vraagt de nodige aandacht. Dat moet wel binnen de perken blijven. Met vermogensbeheer scherm ik mijn beleggingen af van het sentiment van de dag.

9 9 in alle rust de ontwikkelingen volgen Bij beleggen is het de kunst de waan van de dag te weerstaan maar wel de kansen te benutten die actuele mondiale ontwikkelingen bieden. Het beheer van uw beleggingen is bij ons in bekwame handen. Onze specialisten zijn steeds op zoek om uw portefeuille te optimaliseren. Zij nemen aan- en verkoopbeslissingen voor u en voeren deze direct uit. Zo spelen zij optimaal in op actuele kansen en risico s. Hier heeft u geen omkijken naar. Beslissingen worden dus niet vooraf aan u voorgelegd. U volgt de ontwikkelingen op afstand. Regelmatig brengen we u op de hoogte van de transacties in uw portefeuille. En informeren we u over de rendementsontwikkeling. Ook nemen we u mee in het beleggingsbeleid van onze bank dat aan de basis staat van alle beslissingen. Eén tot twee keer per jaar bespreken we met u de voortgang. Als er ver anderingen op treden in de doelen die u voor ogen heeft of in uw per soon lijke situatie adviseert uw private banker u over een alternatief mandaat of beleggingsprofiel. Altijd op de hoogte Met Internet Bankieren altijd en overal inzicht in uw portefeuille. Maandelijks een digitale nieuwsbrief met toelichting op het gevoerde beleid. Elke zes weken de Beleggingsvisie met een analyse van de marktontwikkelingen, onze beleggingsstrategie en vooruitzichten voor de vermogenscategorieën in uw portefeuille. Elk kwartaal biedt de vermogensrapportage u inzicht in uw portefeuille met een portefeuille- en transactieoverzicht, de asseten regioallocatie van uw portefeuille en het behaalde rendement. Daarnaast een uitgebreide terugblik waarin de resultaten worden toegeschreven aan de gemaakte keuzes (performance attributie). Jaarlijks ontvangt u een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. Indien nodig informeren wij u als onverwachte gebeurtenissen in de wereld impact kunnen hebben op uw portefeuille.

10 10 de mandaten op een rij Het beheer van uw vermogen vraagt om een zorgvuldige analyse van u als belegger. Dit begint met het bepalen van het risicoprofiel waar u zich in herkent. Ook gaat het erom een mandaat te kiezen waarin uw beleggingswensen het beste tot uiting komen. Er zijn zeven verschillende mandaten. Welke vorm u ook kiest, u bent verzekerd van een onafhankelijke opbouw van uw portefeuille. Ons beleggingsbeleid is gericht op een open architectuur. Klassiek Mandaat Speciaal voor beleggers die een actieve benadering van hun portefeuille wensen. Multi Manager Mandaat Speciaal voor beleggers die een optimale spreiding over meerdere beheerders nastreven. Het accent ligt op individuele aandelen en/of obligaties aangevuld met specifieke beleggingsfondsen. Bij het Klassiek Mandaat is het van belang u niet te laten afschrikken door de bewegelijkheid op de korte termijn maar u te richten op een optimaal rendement op de lange termijn. De ervaring leert dat dit veelal boven het marktgemiddelde ligt. Het mandaat is geschikt voor beleggers die graag zelf actief willen meekijken met de beleggingskeuzen die worden gemaakt. Het instapniveau is euro. Het accent ligt op de best gepositioneerde beleggingsfondsen van gerenommeerde fondshuizen. Het Multi Manager Mandaat is iets voor u als u het belangrijk vindt beleggingsexpertise uit te besteden aan die specialisten die het best presteren. Niet alleen in termen van rendement maar ook met het oog op wisselende marktomstandigheden, een degelijk beleggingsproces, consistentie in de gehanteerde beleggingsstijl en niet in de laatste plaats het nemen van risico s en het bewustzijn hiervan. Het instapniveau is euro. Tarieven Risicoprofielen Het actuele overzicht van de tarieven van deze mandaten vindt u op abnamromeespierson.nl/tarieven Een risicoprofiel geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen kunt of wilt lopen. Er zijn zes profielen: van zeer defensief tot zeer offensief. Het vaststellen van uw persoonlijke profiel gebeurt aan de hand van een zorgvuldige inventarisatie. Kijk voor meer informatie over risicoprofielen op abnamromeespierson.nl/risicoprofielen

11 11 Duurzaam Beleggen Mandaat Speciaal voor beleggers die willen investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Dynamische Asset Allocatie Mandaat Speciaal voor beleggers die een flexibele en dynamische spreiding over de verschillende vermogenscategorieën nastreven. Het accent bij het Duurzaam Beleggen Mandaat ligt op be leggingen in bedrijven die vooroplopen op het gebied van sociale omgeving, milieu en bestuur. Het mandaat biedt u de mogelijkheid om uw maatschappelijke overtuiging om te zetten in een wezenlijke bijdrage aan een beter evenwicht tussen people, planet en profit. U vindt het belangrijk voeling te hebben met de bedrijven waarin belegd wordt. De selectie van aandelen gebeurt in nauwe samenwerking met Triodos MeesPierson, een organisatie met een zeer gedegen reputatie op het gebied van duurzaam beleggen. Het instapniveau is euro. Met dit mandaat gaan onze specialisten voor u steeds op zoek naar de optimale verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Dit betekent dat als de markt gunstig is er misschien wel voor 90% in aandelen wordt belegd. En dat dit tot 0% wordt teruggebracht als het tij ongunstig is. Dit in tegenstelling tot traditioneel vermogens beheer waar de band breedte minder ruim is. Het Dynamische Asset Allo ca tie Mandaat is geschikt voor u als u de korte-ter mijnkansen in de markt zoveel mogelijk wilt benutten en de daarmee samenhangende bewe - ge lijk heid op de koop toe neemt. Het instapniveau is euro. Duurzaam Fondsen Mandaat Speciaal voor beleggers die via beleggingsfondsen en individuele obligaties willen beleggen in maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Comfort Inkomsten Mandaat Speciaal voor beleggers die regelmatige inkomsten nastreven uit een breed gespreide portefeuille. Het Duurzaam Fondsen Mandaat gaat uit van een spreiding over meerdere fondsmanagers op basis van hun track record, beleggingsfilosofie en/of specifieke expertise waarbij duurzaamheid de basis is. Het is geschikt voor beleggers die veel waarde hechten aan duurzaamheid en tegelijkertijd de overtuiging hebben dat een spreiding over de best presterende fondsen op de lange termijn uitzicht biedt op optimaal rendement. De selectie van fondsen gebeurt in nauwe samenwerking met Triodos MeesPierson. Het instapniveau is euro. Bij het Comfort Inkomsten Mandaat is alles erop gericht om op een stabiele basis een hoog dividend uit te keren. Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in index-trackers van aandelen en obligaties aangevuld met aandelen en vastgoedfondsen die van oudsher veel dividend uitkeren. Index-trackers hebben daarnaast als voordeel dat de kosten laag zijn. Met het Comfort Inkomsten Mandaat kiest u voor de combinatie van stabiele inkomsten en een goede risicospreiding binnen uw portefeuille. Het instapniveau is euro. Speciaal Mandaat Speciaal voor beleggers die specifieke eisen stellen aan het beheer van hun portefeuille. Het kan zijn dat u zich persoonlijk wilt richten op heel speci fieke beleggingen of bepaalde eisen stelt aan de wijze waarop aan uw beleggingen of uw organisatie invulling wordt gegeven. In dat geval is het mogelijk speciaal voor u een specifiek mandaat te ontwikkelen. Het instapniveau voor zo n mandaat op maat is euro.

12 12 uw vermogen in goede handen Het totaal overzien Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van de financiële koers die u vaart. Om de ontwikkeling van uw vermogen in de pas te laten lopen met uw wensen voor nu en uw plannen voor later is vermogensstructurering zeker aan te bevelen. Hierin komen alle aspecten van uw financiële leven samen: uw planning, pensioen, beleggingen, vermogensoverdracht, maar ook uw dromen. Voor het gedeelte dat u belegt, is een zorgvuldige afweging van de structuur en opbouw van uw portefeuille van belang. Ook is het belangrijk u af te vragen of u zelf actief betrokken wilt zijn bij uw portefeuille. Daarna volgt de keuze voor de adviesvorm of het mandaat dat bij u past. Of een combinatie van beide. Beleggingsadvies voor het deel van uw vermogen waarmee u in overleg met een beleggingsadviseur zelf actief aan de slag gaat. Vermogensbeheer voor dat deel van uw vermogen waarvoor u een duidelijk doel voor ogen heeft. Actief beheer De verdeling tussen de vermogenscategorieën aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten biedt de grootste bijdrage aan het rendement. De selectie van beleggingsfondsen en aandelen in individuele bedrijven of bepaalde sectoren draagt hier in mindere mate ook toe bij. Op basis van onze visie op macro-economische ontwikkelingen en marktkansen zijn wij steeds op zoek naar de optimale verdeling van uw portefeuille. Dit is een actief proces. Aan- en verkoopbeslissingen worden altijd in het licht van onze langetermijnvisie genomen. Het ligt besloten in ons beleid gematigd met risico s om te gaan. Wij zijn altijd op zoek naar de optimale balans tussen risico en rendement. Onze sterke focus op risicomanagement heeft door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van de portefeuilles die wij in beheer hebben. Met vermogensbeheer verzekert u zich van een consistente koers.

13 13 Alles onder één dak Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille en de selectie van de meest geschikte aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Zij vertegenwoordigen een rijke ervaring in de finan - ciële wereld en worden ondersteund door analisten uit ons wereldwijde beleggingsnetwerk. Uw private banker voert de regie over alle bankzaken die u aan ons toevertrouwt. Veranderingen in uw situatie vragen om een nieuwe blik op uw financiële koers. Als u kinderen krijgt bijvoorbeeld of als partner toetreedt tot een maatschap. Als u een eigen bedrijf start of uw kleinkinderen wilt ondersteunen. Maar ook bij tegen-slagen in uw leven. Als een dierbare u ontvalt of als u een flinke financiële tegenvaller heeft. Mogelijk leidt dit tot een gewijzigd advies over uw beleggingsportefeuille. Of over uw toekomstvoorziening of vermogensoverdracht. Bij ons vindt u alle private banking diensten onder één dak. Onze financiële specialisten werken nauw samen om uw persoonlijke situatie en specifieke wensen te vertalen naar een totaaladvies waarin alle aspecten samenkomen.

14 kiezen voor vermogensbeheer Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om het beheer van zijn vermogen - al dan niet voor een deel - uit handen te geven. Misschien heeft u zelf ook al eerder met de gedachte rondgelopen. Uw private banker bespreekt graag met u of vermogensbeheer voor u een goede aanvulling is op de financiële koers die u momenteel vaart. Van gedachten wisselen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met uw private banker. Interesse in onze private banking dienstverlening? Bel voor een afspraak met een private banker het kantoor bij u in de buurt.

15 Onze private banking kantoren Noord-Holland Noord Bagijnenstraat KA Alkmaar +31 (0) Eindhoven Vestdijk CC Eindhoven +31 (0) Limburg Sint Lambertuslaan AT Maastricht +31 (0) Amsterdam Jachthavenweg KJ Amsterdam +31 (0) Twente Stationsplein JD Enschede +31 (0) Nijmegen Arksteestraat MZ Nijmegen +31 (0) Apeldoorn Hofstraat KT Apeldoorn +31 (0) Zeeland Grote Markt AH Goes +31 (0) Rotterdam Parklaan BA Rotterdam +31 (0) Arnhem Velperweg 101 B 6824 HH Arnhem +31 (0) Groningen Emmaplein AP Groningen +31 (0) Wassenaar Lange Kerkdam BN Wassenaar +31 (0) West- en Midden-Brabant Chasséveld DH Breda +31 (0) Kennemerland Houtplein DE Haarlem +31 (0) Utrechtse Heuvelrug Utrechtseweg HD Zeist +31 (0) t Gooi Brediusweg AB Bussum +31 (0) s-hertogenbosch Kardinaal van Rossumplein RV s-hertogenbosch +31 (0) Den Haag Kneuterdijk EN Den Haag +31 (0) Friesland Willemskade AX Leeuwarden +31 (0) bezoek ons ook op abnamromeespierson.nl

16 Speciaal voor International Private Banking Jachthavenweg KJ Amsterdam +31 (0) Private Wealth Management Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam +31 (0) Instituten & Charitas Banking Noord-West Nederland Noord-Oost Nederland Jachthavenweg 112 Emmaplein KJ Amsterdam 9711 AP Groningen +31 (0) (0) Den Haag e.o. Rotterdam e.o. Kneuterdijk 8 Parklaan EN Den Haag 3016 BA Rotterdam +31 (0) (0) Professionals & Executives Banking Jachthavenweg KJ Amsterdam +31 (0) Zuid-Nederland Vestdijk CC Eindhoven +31 (0) Midden-Nederland Utrechtseweg 46a 3704 HD Zeist +31 (0)

17 Algemene Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprak elijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met dehiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. AAMP oktober 2011

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

verkorte handleiding vermogensbeheer van

verkorte handleiding vermogensbeheer van verkorte handleiding vermogensbeheer van Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie