MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016"

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016 Het meerjarenplan wordt verder verduidelijkt in de toelichting. Naast een aantal verplichte elementen die in elke toelichting moeten zitten, bevat de toelichting alle informatie die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen die opgenomen zijn in het meerjarenplan zelf. Volgende onderdelen kan u in deze toelichting terugvinden: 1. Financiële risico s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Dit onderdeel zal ook in een latere fase aangevuld worden. 2. Beleidsdoelstellingen, bestaande uit het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 3. interne organisatie, met minstens de volgende elementen: organogram personeelsbestand (schema TM1) budgethouders samenstelling beleidsdomeinen 4. Verbonden entiteiten Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa. Hiermee worden de entiteiten bedoeld waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen 5. Fiscaliteit de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort. 6. Financiële schulden (schema TM2) De omgevingsanalyse werd bij de opmaak van het meerjarenplan toegevoegd en is sindsdien niet meer aangepast. Gemeentebestuur Beerse Gemeenteraad 17 december 2015 Bisschopslaan Beerse NIS-code Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.1

2

3 1. Financiële risico s Overzicht van de lopende waarborgen : Omschrijving Belanghebbende Kredietverlener Bedrag Gewaarborgde lening Gewaarborgde lening Gewaarborgde lening OCMW Beerse AGB Beerse AGB Beerse Belfius Belfius KBC , , ,00 2. Beleidsdoelstellingen B E L E I D S S T R U C T U U R Strategische doelstelling 001 : Beerse draagt bij tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening en een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Beleidsdoelstelling : We verhogen de tevreden- en betrokkenheid van onze klanten (externe focus) door de juiste dingen op de juiste manier te doen (interne focus) Actieplan : We voeren een gezond financieel beleid. Actieplan : We vernieuwen en structureren onze organisatie naar een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Actieplan : De klant participeert in het beleid en de uitvoering Actieplan : We zetten in op maximale toegankelijkheid en vertrouwen in de klantgerichte dienstverlening Beleidsdoelstelling : Beerse heeft een aangename leefomgeving waar duurzaam wonen, werken en ondernemen centraal staan. Actieplan : De gemeente Beerse beschikt over een vooruitziend en strategisch beleid inzake patrimoniumbeheer Actieplan : Beerse gaat in transitie naar een duurzaam energiegebruik en vraagt daarin ook een engagement van haar inwoners Actieplan : Alles en iedereen heeft zijn plaats vanuit een integrale ruimtelijke visie 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.3

4 Actieplan : Beerse is een groene en ordentelijke gemeente waar iedereen zijn steentje bijdraagt om dat zo te houden, ook voor de generaties die na ons komen. Actieplan : Alle lagen van de bevolking moeten een (t)huis kunnen vinden in onze gemeente die voldoet aan hun noden. Actieplan : Beerse is een economisch knooppunt met gezonde ondernemingen en een hoge tewerkstellingsgraad Beleidsdoelstelling : Beerse is een veilige gemeente Actieplan : We hebben adequate hulpdiensten die focussen op optimale reactiesnelheid, coördinatie en kwaliteit van dienstverlening Actieplan : Beerse is een verkeersveilige gemeente met een focus op toegankelijkheid via een integrale mobiliteitsbenadering Actieplan : Onder het motto 'beter een goede buur dan een verre vriend' streven we naar responsabilisering van onze inwoners en hun medemens. Beleidsdoelstelling : Alle inwoners van Beerse maken deel uit van een hechte, zorgzame en actieve gemeenschap Actieplan : De vrijetijdsdiensten van Beerse doen actief aan gemeenschapsvorming en creëren ontmoetingskansen voor alle inwoners. Actieplan : Kansengroepen kunnen actief participeren aan laagdrempelige en toegankelijke vrijetijdsactiviteiten door in te zetten op gelijke competenties, aangepaste dienstverlening op vlak van zowel praktische als cognitieve deelnamedrempels. Actieplan : Alle inwoners van Beerse voelen zich Beersenaar en zijn fier op die gedeelde identiteit. Actieplan : De actoren in de vrijetijds- en ontwikkelingssector beschouwen elkaar als partners en reiken tegelijk ook de hand uit naar externe en zelfs buiten het werkveld liggende organisaties om het publiek beter te kunnen bedienen. Actieplan : Gemeente Beerse investeert in de toekomst door haar kinderen te omringen met goede zorgen. Actieplan : Beerse stelt haar verenigingen voorop in de opdracht van gemeenschapsvorming en onderhoudt, ondersteunt en stimuleert daarom haar verenigingen via subsidiereglementen en/of infrastructurele en/of logistieke en/of administratieve ondersteuning Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.4

5 Actieplan : Door de unieke band die de vrijetijdsdiensten delen met hun publiek, zijn deze diensten ideaal geplaatst om onze inwoners te sensibiliseren en een mentaliteit te wijzigen. Beleidsdoelstelling : Beerse zet in op de persoonlijke, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van elke inwoner. Actieplan : Gemeente Beerse promoot en werkt actief aan een actieve en gezonde levensstijl bij haar inwoners. Actieplan : We streven naar talentontbolstering door de talenten van elke inwoner, van kind tot volwassene, te benutten en te bundelen. Actieplan : Gemeente Beerse zorgt ervoor dat al haar inwoners mee kunnen draaien in de nieuwe en gedigitaliseerde samenleving. Actieplan : Gemeente Beerse zorgt ervoor dat inwoners en diensten hun gemeenschapsvormende opdracht en hun persoonlijke ontwikkeling kunnen voltooien in de best mogelijke omstandigheden Beleidsdoelstelling : We spelen in op de vergrijzing en de hieraan gekoppelde behoeften. Actieplan : We verhogen de residentiële opvangcapaciteit volgens een actueel zorgconcept Actieplan : We ondersteunen en betrekken de mantelzorger Actieplan : We ondersteunen de mobiliteitsverhogende maatregelen Beleidsdoelstelling : We verminderen armoede Actieplan : We verminderen de kinderarmoede Actieplan : We verminderen de energiearmoede door in te zetten op informatie, activering en drempelverlagende maatregelen. Beleidsdoelstelling : Overig beleid Actieplan : Overig beleid 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.5

6 3. Interne organisatie ORGANOGRAM De gemeenteraad keurde op 24/09/2015 de aanpassing van de tijdelijke en statutaire formatie goed. In het kader van de nota integratie OCMW in de gemeente van de Vlaamse Regering en de reeds lopende samenwerking tussen gemeente en OCMW werkten de stuurgroep 2018 en het kern-mat een horizon 2019 uit. Dit organisatiebeeld geeft beknopt het dienstverleningsconcept weer waar gemeente en OCMW samen naar willen evolueren. Om de diensten van het OCMW en gemeente samen te integreren werden een viertal clusters vooropgesteld: Burger & Welzijn; Ontspannen & Ontwikkeling; Wonen & Werken; Ondersteunende diensten. Aan deze clusters werden de verschillende dienstverleningsthema s gelinkt waarbinnen beide organisaties actief zijn. Om deze dienstverlening waar te kunnen maken kunnen gemeente en OCMW beroep doen op hun personeelsleden. Om in te spelen op de toekomstige integratie, werden daarom de kaders van gemeente en OCMW samen verwerkt. Hierin is duidelijk te zien welke personeelsleden van de gemeente en welke collega s van het OCMW werken rond hetzelfde thema. Elk personeelslid blijft tot op vandaag verbonden aan zijn/haar huidige juridische werkgever. Dit hoeft echter een nauwere samenwerking niet in de weg te staan. In het kader hiervan keurde de gemeenteraad ook een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed. Vast kader Functies (gemeente - OCMW) Niveau Huidig kader Bezetting in FTE 1. Ondersteunende diensten Secretaris KL16 1,00 1,00 Secretaris (OCMW) WG 1,00 1,00 Financieel beheerder KL16 1,00 1, Communicatie Verantwoordelijke communicatie B1-B3 1,00 0, Facility Coördinator facility (OCMW) B4-B5 1,00 0,00 Chef-kok (OCMW) C4-C5 1,00 1, Financiën Boekhouder B1-B3 1,00 0,80 Boekhouder (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Financieel deskundige (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Verantwoordelijke financiën C4-C5 1,00 0, HRM Verantwoordelijke personeel B1-B3 1,00 1,00 Personeelsverantwoordelijke (OCMW) B1-B3 1,00 1, Onthaal Onthaalbediende (OCMW) C1-C3 1,00 1, Organisatieontwikkeling 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.6

7 Stafmedewerk(st)er (OCMW) A1a-A3a 1,00 1,00 Kwaliteitscoördinator (OCMW) B4-B5 1,00 1, Secretariaat Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Thematische beleidscoördinatoren Beleidsmedewerk(st)er armoede (OCMW A1a-A3a 1,00 1,00 2. Burger & Welzijn Clustercoördinator Burger & Welzijn (OCMW) A1a-A3a 1,00 0, Burgerzaken Verantwoordelijke burgerzaken C4-C5 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Lokaal dienstencentrum Centrumleider LDC (OCMW) B1-B3 1,00 1, Sociale dienst Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, TOZ Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 2,00 2,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, Woonzorgcentrum (WZC) Directeur WZC (OCMW) A1a-A3a 1,00 1,00 Hoofdverpleegkundige (OCMW) BV5 2,00 2,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 1,00 1,00 3. Ontspannen & Ontwikkeling Clustercoördinator Ontspannen & Ontwikkeling A1a-A3a 1,00 0, Bibliotheek Bibliothecaris B4-B5 1,00 1,00 Assistent-dienstleider B1-B3 1,00 0,80 Bibliotheekassistent C1-C3 1,03 1, Cultuur Cultuurbeleidscoördinator* A1a-A3a 0,00 1,00 Cultuurfunctionaris B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1, Kinderopvang 3.4 Jeugd 3.5 Onderwijs 3.6 Sport Sportfunctionaris B4-B5 1,00 1,00 Beheerder sportinfrastructuur B1-B3 1,00 1,00 Redder-badmeester D1-D3 3,00 3,00 Technieker D1-D3 1,00 1, Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.7

8 Zaalwachter E1-E3 1,00 1, Toerisme 4. Wonen & Werken Clustercoördinator Wonen & Werken A1a-A3a 1,00 0, Economie 4.2 Milieu Milieuambtenaar B1-B3 0,50 0, Mobiliteit Verantwoordelijke mobiliteit en economie B1-B3 1,00 0, Openbare werken Expert Werken B4-B5 1,00 0,00 Coördinator technische uitvoerende diensten B4-B5 1,00 0,00 Deskundige veiligheid en techniek* C4-C5 0,00 0,80 Technisch medewerk(st)er C1-C3 1,00 0,80 Technisch coördinator* C1-C3 0,00 1,00 Ploegbaas D4-D5 3,00 3,00 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 11,00 11, Ruimtelijke ordening Verantwoordelijke grondgebiedzaken A1a-A3a 1,00 1,00 Verantwoordelijke stedenbouw C4-C5 1,00 0,80 Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1,80 * Equivalenten die wegvallen, worden uitdovend geplaatst Contractueel kader Functies (gemeente - OCMW) Niveau Huidig kader Bezetting in FTE 1. Ondersteunende diensten 1.1 Communicatie Communicatiemedewerk(st)er B1-B3 1,00 1, Facility Verantwoordelijke aankoopbeleid B1-B3 1,00 1,00 Verantwoordelijke ICT en website B1-B3 1,00 0,00 Kok (OCMW) C1-C3 1,00 1,00 Medewerk(st)er facility (OCMW) C1-C3 1,00 0,00 Coördinator poetsdienst D4-D5 1,00 0,80 Assistent(e) schoonmaak D1-D3 1,00 0,00 Assistent(e) schoonmaak (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Hulpkok (OCMW) D1-D3 3,00 3,00 Conciërge Tempelhof E1-E3 0,37 0,37 Keukenhulp/maaltijdbedeling (OCMW) E1-E3 4,00 4,00 Logistiek medewerk(st)er (OCMW) E1-E3 0,50 0,50 Werkman/-vrouw poetsdienst* E1-E3 15,30 15, Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.8

9 Medewerk(st)er schoonmaak (OCMW) E1-E3 4,00 3,75 Medewerk(st)er wasserij (OCMW) E1-E3 2,00 2,00 Poetshelp(st)er sociaal huis (OCMW) E1-E3 1,00 1, Financiën Boekhouder B1-B3 1,00 0,00 Administratief medewerk(st)er* C1-C3 1,00 0,80 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 1,30 1, HRM Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 0, Onthaal 1.6 Organisatieontwikkeling Stafmedewerk(st)er A1a-A3a 1,00 1,00 GIS-medewerk(st)er B1-B3 1,00 0, Secretariaat 1.8 Thematische beleidscoördinatoren Administratief medewerk(st)er** (OCMW) C1-C3 1,00 0,00 2. Burger & Welzijn 2.1 Burgerzaken Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2,00 Administratief bediende D1-D3 1,00 1, Lokaal dienstencentrum Zorgcoördinator (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Logistiek medewerk(st)er (OCMW) E1-E3 1,00 1, Sociale dienst Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 5,00 5,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, TOZ Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Verzorgende (OCMW) C1-C2 6,50 6,50 Poetshulp dienstencheques (OCMW) E1-E3 15,00 15, Woonzorgcentrum (WZC) Kinesitherapeut (OCMW) BV1-BV3 1,50 1,30 Ergotherapeut (OCMW) BV1-BV3 1,00 1,00 Referentiepersoon dementie (OCMW) BV1-BV3 0,50 0,50 Gegrad. Verpleegkundige (OCMW) BV1-BV3 10,00 10,00 Gebrev. Verpleegkundige (OCMW) C3-C4 Verpleegassistent (OCMW) C1-C3 Zorgkundige (OCMW) C1-C2 10,60 10,60 Deskundige animatie (OCMW) C1-C2 1,00 1,00 Logistiek help(st)er (OCMW) E1-E3 3,50 3,50 3. Ontspannen & Ontwikkeling 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.9

10 3.1 Bibliotheek Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Cultuur Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1,00 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 2,00 1, Kinderopvang Coördinator kinderopvang B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 Begeleid(st)er kinderopvang D1-D3 3,00 3,00 Kinderverzorg(st)er D1-D3 3,57 3, Jeugd Jeugdconsulent B1-B3 1,00 1, Onderwijs 3.6 Sport Sportpromotor B1-B3 1,00 1,00 Sportcoördinator B1-B3 1,90 1,90 Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 Administratief bediende D1-D3 3,00 2,80 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 1,00 0,80 Redder-badmeester D1-D3 3,00 3,00 Zaalwachter E1-E3 3,50 3, Toerisme Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 4. Wonen & Werken 4.1 Economie Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0, Milieu Omgevingsambtenaar discipline milieu A1a-A3a 1,00 1, Mobiliteit 4.4 Openbare werken Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 0,80 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 9,75 7,75 Geschoold werkman/-vrouw (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Werkman/-vrouw E1-E3 20,33 20,33 Polyvalent werkman (OCMW) E1-E3 1,00 1, Ruimtelijke ordening Deskundige ruimtelijke ordening B1-B3 1,00 0,00 Administratief medewerk(st)er* C1-C3 1,50 2,80 Uren op Logistiek personeel jaarbasis Busbegeleidsters E1-E Hoofdtoezichter middagtoezicht B1-B3 640 Hulptoezichter middagtoezicht E1-E Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.10

11 Gemachtigd opzichter E1-E Onderwijs Administratief medewerk(st)er C1-C Receptiepersoneel Receptiepersoneel E1-E3 300 Jobstudenten Redder-badmeester D1-D3 850 Werkman/-vrouw (OCMW) E Logistiek help(st)er (OCMW) E * Equivalenten die wegvallen, worden uitdovend geplaatst ** Deze functie wordt enkel ingevuld als de invulling van de clustercoördinator Burger & Welzijn door een externe kandidaat wordt ingevuld 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.11

12 PERSONEELSBESTAND (SCHEMA TM1) Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal vte's niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Aantal Koppen (Werknemers) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.12

13 BUDGETHOUDERS De budgethouders zijn de leden van het College van Burgemeester en Schepenen. SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN Gemeente 00 Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering 01 Interne Zaken 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten 0190 Overig algemeen bestuur 02 Burger en omgeving 0130 Administratieve dienstverlening 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0319 Overig waterbeheer 0329 Overige vermindering van de milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie 0390 Overige milieubescherming 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0440 Overige hulpdiensten 0470 Dierenbescherming 0480 Bestuurlijke preventie (inclusief GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0530 Land, tuin- en bosbouw 0540 Visvangst 0610 Gebiedsontwikkeling 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0721 Archeologie 0790 Erediensten 0990 Begraafplaatsen 0992 Lijkbezorging 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.13

14 03 Vrije tijd en ontwikkeling 0521 Toerisme sectorondersteuning 0700 Musea 0703 Openbare bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 0800 Gewoon basisonderwijs 0801 Buitengewoon basisonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht 0874 Leerlingenvervoer 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0945 Kinderopvang 04 Welzijn en maatschappelijke integratie 0900 Sociale bijstand 0909 Andere sociale bijdragen 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 99 Niet actieve beleidsvelden 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.14

15 4. Verbonden entiteiten Deelnemingen in overheidsondernemingen aantal waarde ingeschreven Kempische Heerd NV Kempische Heerd NV IVEKA-elektriciteit Ae aandelen IVEKA-elektriciteit Fe aandelen IVEKA-elektriciteit Ee aandelen IVEKA-gas Ae aandelen IVEKA-gas Fe aandelen IVEKA-gas Ee aandelen Pidpa InfraxWest kabel InfraxWest riolering Bouwmaatschappij De Noorderkempen De Lijn IOK IOK Afvalbeheer IKA kengetal 1 IKA kengetal 4A IKA kengetal 4B IKA kengetal 5A IKA kengetal 5B IKA kengetal 5C IKA kengetal 6 IKA kengetal 8 De Ark Intercomm.crematoriumbeheer Provincie Antwerpen ,50 15,25 45,93 45,93 8,70 64,07 64,07 2,50 12,50 24, , ,00 250,00 455,12 413,29 32, , , , , , , , ,59 100, , , , , , , , , , , , , , ,00 Totaal ,90 5. Fiscaliteit DE AANSLAGVOET VAN DE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING EN DE AANSLAGVOET VAN DE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING : Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen : 1390 Aanslagvoet aanvullende personenbelasting : 6,2 % VERWIJZING NAAR DE PLAATS VAN PUBLICATIE VAN DE EIGEN BELASTINGSREGLEMENTEN: EEN OVERZICHT VAN DE BELASTINGEN WAARVAN DE AANSLAGVOET ZAL GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET MEERJARENPLAN: Op deze moment worden geen wijzigingen voorzien Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.15

16 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN ELKE DOOR HET BESTUUR GEHEVEN BELASTINGSSOORT: Belasting Opbrengst per jaar Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen ,00 Ophalen huisvuil (Diftar + huishoudelijk afval) ,00 Belasting ongeadresseerd drukwerk ,00 Afgifte administratieve stukken ,00 Tweede verblijfsplaatsen ,00 Kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken ,00 Leegstaande woningen en gebouwen ,00 Hinderlijke inrichtingen 7.000,00 Terrassen op de openbare weg 3.000,00 6. Financiële schulden (schema TM2) Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79292,inschrijvingsnummer 1544, exploitatie 1412, investeringen 109, andere Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.16

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2015 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2015 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting DE Aanpassing 2014-2019 Toelichting 1 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW... 3 1.1.1 OMGEVINGSANALYSE... 3 1.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE,

Nadere informatie

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T.

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T. Gemeenteraad Globaal overzicht College van burgemeester en schepenen Burgemeester (1) Financieel beheerder ONDER- STEUNING VRIJE TIJD RUIMTE WELZIJN VEILIGHEID COMMUNICATIE & ONTHAAL ICT PERSONEEL CENTRALE

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 30/06/2016) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 19/12/2013) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Beleidsdomeinen. Vrije tijd

Beleidsdomeinen. Vrije tijd laatste update Beleidsdomeinen Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit & werken Wonen, leven & ondernemen Veiligheid Vrije tijd Welzijn Kies het beleidsdomein om de verdere opdeling te bekijken

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form ALGEMEEN BESTUUR Stadssecretaris Form. 1 1.1 2.5 3.3 6.1 7.3 Financieel beheerder Form. 1 2.5 3.3 4.2 5.4 7.3 Directeur personeel en interne organisatie Form. 1 2.5 3.3 4.2 6.4 7.3 2 SECRETARIAAT Beleidsadviseur

Nadere informatie

ORGANOGRAM GEMEENTE AS

ORGANOGRAM GEMEENTE AS Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen beheerder Algemene zaken Vrije Tijd Grondgebiedszaken MAT(*) GIS en administratie Sociale Zaken GBAS communicatie lokale economie personeel en organisatie

Nadere informatie

Gemeente Knokke-Heist

Gemeente Knokke-Heist Gemeenteraad Gemeente Knokke-Heist Financiën College van burgemeester en schepenen (1) M.T. Financieel beheerder Secretaris M.T. M.T. FINANCIEN B1-B3 Stafmedewerker (S) 2 FTE Contractbeheer (3) FINANCIELE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 i.f.v. opmaak budget 2017 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 13040 2300 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Personeelsbestand TM1 - Schema Type beleidsrapport

Nadere informatie

OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel

OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel 2009-2019 Raad en college Raad en Vast Bureau Beleid & management shoofden Secretaris Financieel beheerder gemeente en OCMW OCMW secretaris Managementteam Managementteam

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan

Strategisch Meerjarenplan Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt OCMW WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2017/1 OCMW WIELSBEKE Exemplaar voor: Hernieuwenstraat 15 056 67 45

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR )

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR ) Ondersteuning Techniek * Dienstverlening * Organogram Stad Sint-Niklaas (GR 18-12-2015) Gemeenteraad Ombudsfunctie Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen College van burgemeester en schepenen Kabinetten

Nadere informatie

Meerjarenplan

Meerjarenplan Meerjarenplan 2011-2013 Financiële nota Toelichting bij het meerjarenplan Inhoudstafel financiële nota en toelichting bij het meerjarenplan 2011-2013 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Organogram GEM + OCMW officieus

Gemeenschappelijk Organogram GEM + OCMW officieus Legende FINANCIEN FINBEH ADJUNCT-SECR./ VERANDERINGSMANAGER Gemeenschappelijk Organogram GEM + OCMW officieus PERSONEEL SECR CB ICT CD/ VEILIG INTERNE ORGANISATIE INFRASTRUCTUUR DIENSTVERLENING UITVOERING

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2015 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde B15 Entiteit

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

MEERJARENPLAN AANPASSING

MEERJARENPLAN AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 AANPASSING 1 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN... 3 2. WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA... 3 3. WIJZIGINGEN AAN HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPORTDIENST. Organogram. CBS. financieel beheerder. gemeentesecretaris

SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPORTDIENST. Organogram. CBS. financieel beheerder. gemeentesecretaris SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPORTDIENST Organogram. GR CBS financieel beheerder gemeentesecretaris Financiële dienst Afdeling interne zaken Afdeling burgergerichte zaken Afdeling technische

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016 AANVANG: Te 20:15 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden de heren: W. Van Aert,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Openbare zitting 01. Raad voor maatschappelijk welzijn: verslag vorige vergadering openbaar gedeelte - goedkeuring De raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 99 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 28 december 2016 Agenda Locatie: Raadzaal Uur: 19:00 OPENBARE VERGADERING Secretariaat 1 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2016 2 MANDATENLIJST

Nadere informatie

Beleidsnota Gemeentebestuur Buggenhout. Nis-code Nieuwstraat Buggenhout INLEIDING

Beleidsnota Gemeentebestuur Buggenhout. Nis-code Nieuwstraat Buggenhout INLEIDING 1 Gemeentebestuur Buggenhout Nis-code 42004 Nieuwstraat 2 9255 Buggenhout Beleidsnota 2011 INLEIDING Sinds 2008 heeft het gemeentebestuur een beleidsnota opgemaakt, hierbij zowel inhoudelijk als vormelijk

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Beleidsnota Doelstelling : Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven

Beleidsnota Doelstelling : Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven 1 Gemeentebestuur Buggenhout Nis-code 42004 Nieuwstraat 2 9255 Buggenhout Beleidsnota 2012 INLEIDING Voor de laatste maal stelt het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van budget aan de gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Budgetjaar 2016 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie:

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN 21 MEI 2014 121 ZITTING VAN 21 MEI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Renaat RAES, Dirk VAN OPDENBOSCH,

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting 1 Milieu. Diftar huis - aan - huis. Overdracht ophalen restafval aan de IOK-afvalbeheer. Goedkeuring. De raad

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016.

Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 24 oktober 2016. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie