departement Maatschappelijk welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "departement Maatschappelijk welzijn"

Transcriptie

1 raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg secretaris Kwaliteit, Beleid & organisatie veligheid, preventie, welzijn managementteam Algemene zaken Maatschappelijk welzijn Ouderenzorg dienst Personeel & organisatie Hrm en loonadministratie Algemene sociale dienstverlening dienst Communicatie interne en externe communicatie dienst Juridische zaken dienst ict dienst Onthaal, bedeling & representatie Archief Financiële zaken dienst Financiën facturatie, boekhouding, debiteuren, crediteuren dienst Budget- en aankoopbeheer Departementele ondersteunende diensten Sociaal Huis Geraardsbergen Algemene sociale dienst Financiële steun Asielzoekers / vreemdelingen Lokale opvanginitiatieven Schuldbemiddeling Sociale tewerkstelling dienst Thuiszorg Poetsdienst Gezinszorg Maaltijden aan huis Kinderdagverblijf Zonnestraal Departementele ondersteunende diensten Residentiële diensten wzc Denderoord wzc Vincent wzc Verhaeghe Serviceflats De Maretak Semiresidentiële diensten kortverblijf dagopvang nachtopvang Patrimonium & logistiek wijkcentrum De Poort Ambulante diensten Technische dienst dienstencentrum Administratieve dienst dienst Infrastructuur & patrimoniumbeheer dienst Schoonmaak & linnen dienst Catering Ondersteunende diensten Klantendiensten

2 OCMW (overkoepend) SECRETARIS 1 VTE - Klasse 18 * secretariaat voorzitter 1 VTE medewerker C1-C3, stat. Art 103, 2 centraal secretariaat 1 VTE administratief deskundige (B1-B3 stat., geblokkeerd) 1 VTE administratief hoofdmedewerker C4-C5 stat. (uitdovend) Kwaliteit, Beleid & organisatie 1 VTE stafmedewerker (B4-B5, stat.) * veiligheid, preventie, welzijn * ONTVANGER 1 VTE Klasse 18 * boekhouder 1 VTE deskundige boekhouder (B1-B3 stat.) op dit ogenblik A1-A3

3 Algemene zaken 1 VTE shoofd (A1a-A2a-A3a stat) * 1 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.) dienst Personeel & organisatie Hrm en loonadministratie 1 VTE bestuursecretaris (A1a-A2a-A3a stat) * 2 VTE deskundige in administratie (staf, hrm, loonadministratie; B1-B3 statutair) 3 VTE adm. medewerkers (C1-C3 statutair) 0,5 VTE administratief assistent (D1-D3 gesco.) dienst Communicatie interne en externe communicatie 1 VTE communicatieambtenaar (deskund. in communicatie B1-B3 stat.) * dienst Juridische zaken 1 VTE deskundige juridische zaken (B1-B3 stat. 103, 2) * dienst ict 1 VTE deskundige in de informatica (B1-B3 stat. 103, 2) 1 VTE deskundige in de informatica (B1-B3 stat. 103, 2) dienst Onthaal, bedeling & representatie 2 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.) 0,5 VTE administratief assistent (D1-D3 gesco.) 1 VTE technisch assistent (bode, D1-D3, gesco) Archief

4 Financiële zaken dienst Financiën facturatie, boekhouding, debiteuren, crediteuren 1 VTE deskundige in de administratie (B1-B3 stat.) 1 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.) 2 VTE administratief medewerkers (C1-C3 gesco.) 1 VTE administratief assistent (D1-D3 gesco) dienst Budget- en aankoopbeheer 1 VTE deskundige in de administratie (B1-B3 stat. geblokkeerd) 1 VTE administratief hoofdmedewerker (C4-C5 stat, uitdovend) 1 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.) 2 VTE technisch medewerker (C1-C3 stat.) 1 VTE administratief assistent (D1-D3 stat., opgeheven)

5 Patrimonium & logistiek 1 VTE shoofd (A1a-A2a-A3a stat) * Administratieve dienst 1 VTE deskundige in de administratie (B1-B3 statutair) 1 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat. geblokkeerd) 0,5 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat. 103, 2) 1 VTE administratief beambte (E1-E3 stat., uitdovend) Technische dienst 1 VTE ploegbaas (D4 stat.) Technisch onderhoud 5 VTE technisch assistenten (D1-D3 stat.) 2 VTE technisch assistenten (D1-D3 gesco.) 1 VTE technisch beambte (E1-E3 stat.) 3 VTE technisch beambte (E1-E3 gesco.) Sociale tewerkstelling 1 VTE technisch medewerker (C1-C3 stat. 103, 2) 1 VTE technisch beambte (E1-E3 gesco.) dienst Infrastructuur & patrimoniumbeheer 1 VTE deskundige in bouwkunde (B1-B3 stat. 103, 2) 0,26 VTE boswachter (E1-E3 stat. 103, 2) dienst Schoonmaak & logistiek 1 VTE technisch beambte (E1-E3 stat. 103, 2) 3 VTE technisch beambte (E1-E3 gesco) Catering 1 VTE diensthoofd - hotelmanager (B1-B3 stat. 103, 2) 1 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat. 103, 2) 1 VTE administratief assistent (D1-D3 statutair uitdovend) 1 VTE kok - productieverantwoordelijke (C1-C3 stat 103, 2, geblokkeerd) 1 VTE kok - logistiek verantwoordelijke (C1-C3 stat. 103, 2, geblokkeerd) 4 VTE koks (C1-C3 statutair art 103, 2, waarvan 2 uitdovend) 3 VTE hulpkoks (D1-D3 stat. 103, 2) 5 VTE keukenhulpen (E1-E3 statutair opgeheven) 5 VTE keukenhulpen (E1-E3 gesco) 6 VTE logistiek assistenten (E1-E3 stat. 103, 2) 3 VTE logistiek assistenten (E1-E3 contractueel) 8 VTE logistiek assistenten (E1-E3 gesco) 1 VTE chauffeur (E1-E3 stat. 103, 2 geblokkeerd) 1 VTE chauffeur (E1-E3 gesco)

6 Maatschappelijk welzijn 1 VTE shoofd (A1a-A2a-A3a stat) * Administratieve dienst 1 VTE maatschappelijk werker staf MW (B1-B3, stat. 103, 2) 5 VTE administratief medewerk(st)ers (C1-C3 stat.103, 2) Lokaal sociaal beleid Sociaal huis Geraardsbergen 1 VTE maatschappelijk werker (coördinator Sociaal huis Geraardsbergen (B1-B3, stat.103, 2)) Sociaal-juridische dienst Algemene sociale dienstverlening 1 VTE hoofdmaatschappelijk werk(st)er (B4-B5 stat.103, 2) Algemene sociale dienst 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Financiële steun 4 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Asielzoekers / vreemdelingen 2 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Schuldhulpverlening 4 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Lokale opvanginitiatieven 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Sociale tewerkstelling 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) dienst Thuiszorg 1 VTE diensthoofd thuiszorg (B4-B5 stat.103, 2) 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat.103, 2) Poetsdienst 30 VTE technisch beambten (E1-E3, 30 VTE gesco) Gezinszorg 5 VTE verzorgenden (D1-D3 stat.103, 2) Maaltijden aan huis 1 VTE technisch assistent(e) (D1-D3, gesco) Kinderdagverblijf Zonnestraal 1 VTE diensthoofd (B4-B5. stat.103, 2 geblokkeerd) 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat. 0,5 VTE uitdovend en 0,5 VTE opgeheven) 1 VTE gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3. stat. 0,5 VTE uitdovend en 0,5 VTE opgeheven) 5,5 VTE kinderverzorg(st)er (C1-C2 stat.103, 2, waarvan 1 geblokkeerd) 1 VTE gezins- en sanitair help(st)er (D1-D3 stat. uitdovend) Wijkcentrum De Poort 1 VTE maatschappelijk werker coördinator (B1-B3 stat.103, 2) 1 VTE administratief medewerk(st)er (C1-C3 stat.103, 2) 1 VTE administratief assistent(e) (D1-D3 stat.103, 2)

7 Ouderenzorg 1 VTE shoofd (A1a-A2a-A3a statutair) * Ambulante diensten Dienstencentrum 0,5 VTE centrumleider (B4-B5 stat.103, 2 geblokkeerd) 0,5 VTE ergotherapeute (BV1-BV3 stat.103, 2 uitdovend) 1 VTE verzorgende-zorgkundige(d1-d3 stat.103, 2 uitdovend) 1 VTE animator (D1-D3 stat.103, 2 geblokkeerd) Semiresidentiële diensten (nog niet ingevuld) kortverblijf dagopvang nachtopvang Residentiële diensten Woonzorgcentrum Denderoord Woonzorgcentrum Verhaeghe Woonzorgcentrum Vincent service flats De Maretak 1VTE stafmedewerker ouderenzorg (B4-B5 statutair geblokkeerd) 1 VTE gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3 statutair uitdovend) Administratieve dienst: Secretariaat, Systeem I, facturatie en mutualiteitsadministratie 1 VTE maatschappelijk werk(st)er (B1-B3 stat. uitdovend) 3 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.103, 2, waarvan 1 geblokkeerd) 1,5 VTE administratief medewerker (C1-C3 stat.103, 2) Voeding 1 VTE diëtiste (BV1-BV3 stat.103, 2 uitdovend voor 0,8 VTE, opgeheven voor 0,2 VTE) 0,8 VTE voedingsdeskundige (BV1-BV3 stat.103, 2 geblokkeerd) Opname 2 VTE maatschappelijk werker (B1-B3 stat.103, 2, waarvan 1 geblokkeerd) 1 VTE verpleegassistente (C2-C3 stat.103, 2 uitdovend) Palliatief coördinator 0,5 VTE (BV1-BV3 stat.103, 2) Hoofdergotherapeute 1 VTE (B4-B5 stat.103, 2) Schoonmaak en logistiek 0,5 VTE decoratrice(d1-d3 stat.103, 2, geblokkeerd) 1 VTE verpleegassistent (C2-C3 stat.103, 2 uitdovend voor 0,5 VTE, opgeheven voor 0,5 VTE) 14 VTE technisch beambte (E1-E3 stat.103, 2) 5 VTE technisch beambte (E1-E3 gesco)

8 Ouderenzorg Residentiële diensten woonzorgcentrum Denderoord 1 VTE verantwoordelijke woonzorgcentrum (B6-B7 stat.103, 2 geblokkeerd) 1 VTE dag. verantw. (dienstoverste nursing 2de klas, BV6 stat.103, 2 uitdovend) 4 VTE hoofdverpleegkundige (BV5 stat.103, 2) 7 VTE gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3 stat.103, 2) 12,5 VTE gebrevetteerd verpleegkundige (C3-C4 stat.103, 2) 3 VTE verpleegassistent (C2-C3 stat.103, 2 opgeheven) 22 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3 stat.103, 2) 4 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3, gesco) 1 VTE animator (D1-D3 stat.103, 2 uitdovend) 1 VTE medewerker reactivatie (BV1-BV3 stat.103, 2 geblokkeerd) 3,5 VTE medewerker reactivatie (BV1-BV3 stat.103, 2) 2,5 VTE kinesist (BV1-BV3 stat.103, 2) woonzorgcentrum Verhaeghe 1 VTE verantwoordelijke woonzorgcentrum (B6-B7 stat.103, 2 60%) 2 VTE hoofdverpleegkundige (BV5 stat.103, 2) 2,5 VTE gegradueerd verpleegkundige (B1-B3, stat.103, 2) 6 VTE gebrevetteerd verpleegkundige (C3-C4 stat.103, 2) 1 VTE verpleegassistent(e) (C2-C3 stat.103, 2) 18,5 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3, stat.103, 2, waarvan 0,5 VTE geblokk.) 2 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3, gesco) 0,5 VTE kinderverzorgster (C1-C2, stat.103, 2, uitdovend) 2,5 VTE medewerker reactivatie (BV1-BV3 stat.103, 2) 2 VTE animator (D1-D3 stat.103, 2) 4 VTE technisch beambte (E1-E3 stat.103, 2) 1,5 VTE technisch beambte (E1-E3 gesco) woonzorgcentrum Vincent 1 VTE verantwoordelijke woonzorgcentrum (B6-B7 stat.103, 2 40%) 1 VTE hoofdverpleegkundige (BV5 stat.103, 2) 3 VTE gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3 stat.103, 2) 5,5 VTE gebrevetteerd verpleegkundige (C3-C4 stat.103, 2) 9 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3 stat.103, 2) 2 VTE verzorgende-zorgkundige(d1-d3 gesco) 2 VTE animatie (D1-D3 stat.103, 2 1 VTE uitdovend, 1 VTE opgeheven) 1 VTE medewerker reactivatie (BV1-BV3 stat.103, 2 geblokkeerd) 1 VTE medewerker reactivatie (BV1-BV3 stat.103, 2) 1 VTE kinesist (BV1-BV3 stat.103, 2) Serviceflats De Maretak 0,5 VTE dagelijks verantwoordelijke De Maretak (B4-B5 stat.103, 2 geblokkeerd) 0,5 VTE ergotherapeute (BV1-BV3 stat.103, 2 uitdovend) 1 VTE verzorgende-zorgkundige (D1-D3 stat.103, 2)

JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN (Noot vooraf: Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2013, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen

Nadere informatie

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Koen Mendonck, Herman Meulemans met de medewerking van: Jacques Defourny, Mike Deschamps, Fabienne Fecher, Georges

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Op zoek naar een rusthuis!

Op zoek naar een rusthuis! Op zoek naar een rusthuis! Praktisch informatieboekje met antwoorden op uw vragen bij het zoeken naar een rusthuis. vzw Home-Info www.home-info.be Naar een rusthuis! Hoe begin ik eraan? Verantwoordelijke

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS Onze thuiszorgdiensten hebben tot doel om gebruikers met een verminderde zelfredzaamheid op een menswaardige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Hulpbehoevenden

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur

Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur Charter Goed Bestuur Kwaliteit in organisatie en structuur oktober 2014 Inleiding De KU Leuven is een vrije universiteit. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

waar en hoe word ik een held?

waar en hoe word ik een held? waar en hoe word ik een held? 00 in het tweede deel van de brochure vind je een overzicht van alle Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest. je krijgt niet

Nadere informatie

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Een onderzoek, in samenwerking met de VVSG, uitgevoerd door Pieter Rondelez, stafmedewerker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Nadere informatie

Informatienota VIA 4. Katleen Janssens 22 oktober 2013. Situering

Informatienota VIA 4. Katleen Janssens 22 oktober 2013. Situering Informatienota VIA 4 Katleen Janssens 22 oktober 2013 Situering Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (hierna

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Florein zorgt, da s helder! Florein zorgt, da s helder! Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u of iemand uit uw omgeving zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie