PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 december 2012 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden KB 07/05/2010 B.S. 27/07/2010) diensten voor thuisverpleging (CAO van 07/12/2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen van het personeel van de privéziekenhuizen KB 04/05/2004 B.S. 29/06/2004) revalidatiecentra (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden registratienummer 91047/CO/330) wijkgezondheidscentra (CAO van 11/05/2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra KB 15/06/2010 B.S. 19/08/2010). De vereffeningscoëfficiënt 160,84 % is van toepassing. Legende tabellen loonbarema's anciënniteit Bruto maandloon bruto maandloon Haardtoelage haardtoelage, toegekend aan 1. gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers, behalve wanneer de toelage aan hun echtgenoot of partner wordt toegekend 2. alleenstaande personeelsleden van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag Standplaatstoelage standplaatstoelage, toegekend aan werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage Bruto jaarloon bruto jaarloon Vak vakantiegeld = 92 % van de bruto maandwedde ET eindejaarstoelage = vast geïndexeerd gedeelte van 331,86 (bedrag 2013) + 2,5 % van de bruto jaarwedde (= bruto maandwedde van oktober, inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) ET haard eindejaarstoelage met haardtoelage ET stand eindejaarstoelage met standplaatsvergoeding Uurloon uurloon bij 38-uren-week Diksmuidelaan Berchem tel. 03/ fax 03/ I.

2 Gewaarborgd minimum maandloon Het gewaarborgd minimum maandloon bedraagt 1.724,17 (leeftijd 21 jaar). Toeslagen voor onregelmatige prestaties Bij onregelmatige prestaties worden voor bepaalde personeelcategorieën volgende toeslagen toegekend: toeslag avonddienst: 20,00 % toeslag zaterdag dagdienst: 26,00 % toeslag gewone nachtdienst: 35,00 % toeslag onderbroken dienst: 50,00 % toeslag zondag nachtdienst: 56,00 % toeslag zondag dagdienst: 56,00 % Toeslagen einde loopbaan In het kader van de eindeloopbaanmaatregelen kunnen bepaalde personeelcategorieën genieten van volgende toeslagen: toeslag 45 jaar - 2 uur: 5,26 % toeslag 50 jaar - 4 uur: 10,52 % toeslag 55 jaar - 6 uur: 15,78 % Attractiviteitspremie De werknemers van de federale gezondheidssectoren hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006, gewijzigd bij CAO van 13 juli 2011, recht op een attractiviteitspremie, bestaande uit: 1. een veranderlijk gedeelte dat 0,53% van het geïndexeerde bruto jaarloon bedraagt 2. een geïndexeerd forfaitair gedeelte dat 626,14 bedraagt voor het jaar Functiecomplement De hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006 vanaf 1 december 2012 recht op een functiecomplement van 78,19 per maand. Jaarpremies beroepsbekwaamheid of - titel De verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen of ouderenzorg, die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 1.205,58 euro die houder zijn van een bijzondere beroepstitel hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 3.616,84 euro in toepassing van het koninklijk besluit van 28 december PC Loonbarema's 01/12/2012 II.

3 Barema Functie 13.3 Psychiater CGG 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatriche instelling < 150 bedden 1.99 Apotheker hoofd van dienst 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 1.94 Apotheker 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling > 500 bedden 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.91 Adjunct apotheker Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.87 / Dep. dir. psych. instelling > 500 bedden 1.86 Programmeur analist 1.81 Eerst aangewezen techn. ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel 1.80 ingenieur 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / 1.78 SP hoofdassistent klinisch labo 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc Hoofdprogrammeur 1.66 Technisch ingenieur 1.63 Bestuurschef 1.62 Verificateur Adjunct hoofd vroedvrouw-verpleegkundige 1.59 Werkmeester / Hoofdoperateur 2de klasse 1.58 Programmeur 1ste klasse na 9 jaar anc j. Maatschappelijk assistent + 2 jaar anc. / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 6 A1 verpleegkundige / vroedvrouw / maatschappelijk assistent / REVA: A1 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: boekhouder informaticus / REVA: diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthoptist, audioloog, gehoorprotesist / REVA: A1 opvoeder, sociaal verpleegkundige, A1 verpleegkundige / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 5 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 5 / Assistent klinisch labo e.a Werkleider pagina

4 Barema Functie Eerst aanwezend directiesecretaris Opsteller / REVA: A2 opvoeder / Thuisverpleging: administratief personeel cat.3 Onderbureauchef Hoofdklerk-stenotypist Gebrevetteerde (A2)verpleegkundige / laborant / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 4 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 4 Programmeur 2de klasse Verpleegassistent / REVA: A2 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: A2 opvoeder met specifieke opleiding / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 3 Ploegbaas B / hoofdklerk Directiesecretaris Kinderverzorg(st)er / sanitair help(st)er / REVA: A3 opvoeder / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 2 Rekenplichtig opsteller Eerste werkman B / Operateur mecanograaf 2de klasse na 9 jaar anc. Eerste werkman A / Thuisverpleging: administratief, verzorgend en verplegend personeel niv. lager secundair onderwijs / gezins- en bejaardenhelpster Klerk-stenotypist Geschoold werkman B / klerk / Thuisverpleging: administratief personeel niv. lager onderwijs / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 1 / hulppersoneel / huishoudelijk personeel Gezins- en gejaardenhelper bij ontstentenis van bekwaamheidsgetuigschrift Gezins- en gejaardenhelper / Operateur mecanograaf 2de klasse Geschoold werkman A Ongeschoold werkman / onderhoudspersoneel / halfgeschoold werkman B pagina

5 1. Baremaschaal 13.3 Psychiater CGG 4.645, , , , ,62 28, , , , , ,62 28, , , , , ,49 29, , , , , ,49 29, , , , , ,36 30, , , , , ,36 30, , , , , ,23 31, , , , , ,23 31, , , , , ,10 32, , , , , ,10 32, , , , , ,97 33, , , , , ,97 33, , , , , ,84 34, , , , , ,84 34, , , , , ,70 35, , , , , ,70 35, , , , , ,57 37, , , , , ,57 37, , , , , ,44 38, , , , , ,44 38, , , , , ,31 39, , , , , ,31 39, , , , , ,18 40,4316

6 2. Baremaschaal 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 3.087, , , , ,99 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,64 21, , , , , ,64 21, , , , , ,05 21, , , , , ,75 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,01 27, , , , , ,01 27, , , , , ,42 27,6024

7 3. Baremaschaal 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling < 150 bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,02 18, , , , , ,02 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,65 21, , , , , ,35 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,01 27,0072

8 4. Baremaschaal 1.99 Apotheker hoofd van dienst 5.096, , , , ,83 30, , , , , ,83 30, , , , , ,97 32, , , , , ,97 32, , , , , ,11 33, , , , , ,11 33, , , , , ,25 34, , , , , ,25 34, , , , , ,38 35, , , , , ,38 35, , , , , ,52 36, , , , , ,52 36, , , , , ,66 37, , , , , ,66 37, , , , , ,80 38, , , , , ,80 38, , , , , ,94 39, , , , , ,94 39, , , , , ,08 40, , , , , ,08 40, , , , , ,22 42, , , , , ,22 42, , , , , ,35 43,2286

9 5. Baremaschaal 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 4.300, , , , ,90 26, , , , , ,90 26, , , , , ,04 27, , , , , ,04 27, , , , , ,18 28, , , , , ,18 28, , , , , ,32 29, , , , , ,32 29, , , , , ,45 30, , , , , ,45 30, , , , , ,59 31, , , , , ,59 31, , , , , ,73 32, , , , , ,73 32, , , , , ,87 33, , , , , ,87 33, , , , , ,01 35, , , , , ,01 35, , , , , ,15 36, , , , , ,15 36, , , , , ,28 37, , , , , ,28 37, , , , , ,42 38, , , , , ,42 38, , , , , ,56 39, , , , , ,56 39, , , , , ,70 40, , , , , ,70 40, , , , , ,84 41,7405

10 6. Baremaschaal 1.94 Apotheker 4.104, , , , ,09 24, , , , , ,82 25, , , , , ,82 25, , , , , ,85 26, , , , , ,85 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,90 28, , , , , ,90 28, , , , , ,93 29, , , , , ,93 29, , , , , ,96 30, , , , , ,96 30, , , , , ,99 30, , , , , ,99 30, , , , , ,02 31, , , , , ,02 31, , , , , ,05 32, , , , , ,05 32, , , , , ,08 33, , , , , ,08 33, , , , , ,11 34,5596

11 7. Baremaschaal 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. Psychiatrische instelling > 500 bedden 3.981, , , , ,33 24, , , , , ,33 24, , , , , ,47 25, , , , , ,47 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,74 27, , , , , ,74 27, , , , , ,88 28, , , , , ,88 28, , , , , ,02 29, , , , , ,02 29, , , , , ,16 30, , , , , ,16 30, , , , , ,30 31, , , , , ,30 31, , , , , ,44 33, , , , , ,44 33, , , , , ,58 34, , , , , ,58 34, , , , , ,71 35, , , , , ,71 35, , , , , ,85 36,4573

12 8. Baremaschaal 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. Psy. instelling bedden 3.940, , , , ,07 23, , , , , ,81 24, , , , , ,81 24, , , , , ,32 25, , , , , ,32 25, , , , , ,84 26, , , , , ,84 26, , , , , ,35 26, , , , , ,35 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,38 28, , , , , ,38 28, , , , , ,90 29, , , , , ,90 29, , , , , ,42 30, , , , , ,42 30, , , , , ,93 30, , , , , ,93 30, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,96 32, , , , , ,96 32, , , , , ,48 33,2514

13 9. Baremaschaal 1.91 Adjunct apotheker 3.675, , , , ,43 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,19 23, , , , , ,19 23, , , , , ,22 24, , , , , ,22 24, , , , , ,25 25, , , , , ,25 25, , , , , ,28 26, , , , , ,28 26, , , , , ,31 27, , , , , ,31 27, , , , , ,34 28, , , , , ,34 28, , , , , ,36 29, , , , , ,36 29, , , , , ,39 30, , , , , ,39 30, , , , , ,42 31, , , , , ,42 31, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,48 32,8668

14 10. Baremaschaal 1.87 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Depar. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden / Dep. dir. psych. Instelling > 500 bedden 3.246, , , , ,78 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,06 22, , , , , ,06 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,09 24, , , , , ,09 24, , , , , ,60 25, , , , , ,60 25, , , , , ,12 25, , , , , ,12 25, , , , , ,64 26, , , , , ,64 26, , , , , ,15 27, , , , , ,15 27, , , , , ,67 28, , , , , ,67 28, , , , , ,19 29, , , , , ,19 29, , , , , ,70 29,8348

15 11. Baremaschaal 1.86 Programmeur analist 3.062, , , , ,64 18, , , , , ,05 19, , , , , ,05 19, , , , , ,08 19, , , , , ,08 19, , , , , ,78 19, , , , , ,78 19, , , , , ,19 20, , , , , ,19 20, , , , , ,60 20, , , , , ,30 21, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,49 22, , , , , ,49 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,96 23, , , , , ,96 23, , , , , ,69 24, , , , , ,69 24, , , , , ,42 24, , , , , ,42 24, , , , , ,15 25, , , , , ,15 25, , , , , ,88 25, , , , , ,88 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,34 26,9328

16 12. Baremaschaal 1.81 Eerst aangewezen technisch ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,03 18, , , , , ,03 18, , , , , ,44 19, , , , , ,44 19, , , , , ,84 20, , , , , ,84 20, , , , , ,25 20, , , , , ,25 20, , , , , ,66 21, , , , , ,36 21, , , , , ,77 22, , , , , ,77 22, , , , , ,18 22, , , , , ,18 22, , , , , ,58 23, , , , , ,58 23, , , , , ,99 24, , , , , ,99 24, , , , , ,40 24, , , , , ,40 24, , , , , ,80 25, , , , , ,80 25, , , , , ,21 25, , , , , ,21 25, , , , , ,62 26, , , , , ,62 26, , , , , ,03 27,0074

17 13. Baremaschaal 1.80 Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel ingenieur 3.001, , , , ,26 18, , , , , ,37 19, , , , , ,37 19, , , , , ,89 19, , , , , ,89 19, , , , , ,41 20, , , , , ,41 20, , , , , ,92 21, , , , , ,92 21, , , , , ,44 22, , , , , ,14 22, , , , , ,66 23, , , , , ,66 23, , , , , ,17 24, , , , , ,17 24, , , , , ,69 25, , , , , ,69 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,72 26, , , , , ,72 26, , , , , ,24 27, , , , , ,24 27, , , , , ,75 28,2165

18 14. Baremaschaal 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Dep. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden 2.897, , , , ,01 17, , , , , ,26 18, , , , , ,26 18, , , , , ,66 18, , , , , ,66 18, , , , , ,07 19, , , , , ,07 19, , , , , ,48 20, , , , , ,48 20, , , , , ,88 20, , , , , ,59 20, , , , , ,99 21, , , , , ,99 21, , , , , ,40 22, , , , , ,40 22, , , , , ,81 22, , , , , ,81 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,03 24, , , , , ,03 24, , , , , ,44 25, , , , , ,44 25, , , , , ,84 25, , , , , ,84 25, , , , , ,25 26,2630

19 15. Baremaschaal 1.78 SP Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / Hoofdassistent klinisch labo 2.873, , , , ,93 17, , , , , ,06 18, , , , , ,06 18, , , , , ,01 18, , , , , ,01 18, , , , , ,95 19, , , , , ,95 19, , , , , ,90 19, , , , , ,90 19, , , , , ,85 20, , , , , ,55 20, , , , , ,49 20, , , , , ,49 20, , , , , ,44 21, , , , , ,44 21, , , , , ,39 21, , , , , ,39 21, , , , , ,33 22, , , , , ,33 22, , , , , ,28 22, , , , , ,28 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,17 23, , , , , ,17 23, , , , , ,12 24, , , , , ,12 24, , , , , ,06 25,0041

20 16. Baremaschaal 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc , , , , ,19 15, , , , , ,07 16, , , , , ,07 16, , , , , ,10 16, , , , , ,10 16, , , , , ,13 17, , , , , ,13 17, , , , , ,16 17, , , , , ,16 17, , , , , ,19 17, , , , , ,89 17, , , , , ,59 18, , , , , ,59 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,00 18, , , , , ,00 18, , , , , ,70 19, , , , , ,70 19, , , , , ,40 19, , , , , ,40 19, , , , , ,10 19, , , , , ,10 19, , , , , ,80 19, , , , , ,80 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,21 20, , , , , ,21 20, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,61 21,1286

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002 COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE Collectieve van 25 september 02 Convention collective de travail du 25 septembre 02 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen van

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie Vlaamse overheid Personeel en Organisatie Inhoudstafel Organisatie Personeel Beeld VO Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden Administratief statuut / verworven rechten Geldelijk statuut / verworven rechten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Koen Mendonck, Herman Meulemans met de medewerking van: Jacques Defourny, Mike Deschamps, Fabienne Fecher, Georges

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener vink aan het ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie