PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 december 2012 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden KB 07/05/2010 B.S. 27/07/2010) diensten voor thuisverpleging (CAO van 07/12/2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen van het personeel van de privéziekenhuizen KB 04/05/2004 B.S. 29/06/2004) revalidatiecentra (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden registratienummer 91047/CO/330) wijkgezondheidscentra (CAO van 11/05/2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra KB 15/06/2010 B.S. 19/08/2010). De vereffeningscoëfficiënt 160,84 % is van toepassing. Legende tabellen loonbarema's anciënniteit Bruto maandloon bruto maandloon Haardtoelage haardtoelage, toegekend aan 1. gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers, behalve wanneer de toelage aan hun echtgenoot of partner wordt toegekend 2. alleenstaande personeelsleden van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag Standplaatstoelage standplaatstoelage, toegekend aan werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage Bruto jaarloon bruto jaarloon Vak vakantiegeld = 92 % van de bruto maandwedde ET eindejaarstoelage = vast geïndexeerd gedeelte van 331,86 (bedrag 2013) + 2,5 % van de bruto jaarwedde (= bruto maandwedde van oktober, inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) ET haard eindejaarstoelage met haardtoelage ET stand eindejaarstoelage met standplaatsvergoeding Uurloon uurloon bij 38-uren-week Diksmuidelaan Berchem tel. 03/ fax 03/ I.

2 Gewaarborgd minimum maandloon Het gewaarborgd minimum maandloon bedraagt 1.724,17 (leeftijd 21 jaar). Toeslagen voor onregelmatige prestaties Bij onregelmatige prestaties worden voor bepaalde personeelcategorieën volgende toeslagen toegekend: toeslag avonddienst: 20,00 % toeslag zaterdag dagdienst: 26,00 % toeslag gewone nachtdienst: 35,00 % toeslag onderbroken dienst: 50,00 % toeslag zondag nachtdienst: 56,00 % toeslag zondag dagdienst: 56,00 % Toeslagen einde loopbaan In het kader van de eindeloopbaanmaatregelen kunnen bepaalde personeelcategorieën genieten van volgende toeslagen: toeslag 45 jaar - 2 uur: 5,26 % toeslag 50 jaar - 4 uur: 10,52 % toeslag 55 jaar - 6 uur: 15,78 % Attractiviteitspremie De werknemers van de federale gezondheidssectoren hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006, gewijzigd bij CAO van 13 juli 2011, recht op een attractiviteitspremie, bestaande uit: 1. een veranderlijk gedeelte dat 0,53% van het geïndexeerde bruto jaarloon bedraagt 2. een geïndexeerd forfaitair gedeelte dat 626,14 bedraagt voor het jaar Functiecomplement De hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006 vanaf 1 december 2012 recht op een functiecomplement van 78,19 per maand. Jaarpremies beroepsbekwaamheid of - titel De verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen of ouderenzorg, die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 1.205,58 euro die houder zijn van een bijzondere beroepstitel hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 3.616,84 euro in toepassing van het koninklijk besluit van 28 december PC Loonbarema's 01/12/2012 II.

3 Barema Functie 13.3 Psychiater CGG 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatriche instelling < 150 bedden 1.99 Apotheker hoofd van dienst 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 1.94 Apotheker 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling > 500 bedden 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.91 Adjunct apotheker Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.87 / Dep. dir. psych. instelling > 500 bedden 1.86 Programmeur analist 1.81 Eerst aangewezen techn. ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel 1.80 ingenieur 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / 1.78 SP hoofdassistent klinisch labo 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc Hoofdprogrammeur 1.66 Technisch ingenieur 1.63 Bestuurschef 1.62 Verificateur Adjunct hoofd vroedvrouw-verpleegkundige 1.59 Werkmeester / Hoofdoperateur 2de klasse 1.58 Programmeur 1ste klasse na 9 jaar anc j. Maatschappelijk assistent + 2 jaar anc. / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 6 A1 verpleegkundige / vroedvrouw / maatschappelijk assistent / REVA: A1 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: boekhouder informaticus / REVA: diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthoptist, audioloog, gehoorprotesist / REVA: A1 opvoeder, sociaal verpleegkundige, A1 verpleegkundige / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 5 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 5 / Assistent klinisch labo e.a Werkleider pagina

4 Barema Functie Eerst aanwezend directiesecretaris Opsteller / REVA: A2 opvoeder / Thuisverpleging: administratief personeel cat.3 Onderbureauchef Hoofdklerk-stenotypist Gebrevetteerde (A2)verpleegkundige / laborant / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 4 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 4 Programmeur 2de klasse Verpleegassistent / REVA: A2 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: A2 opvoeder met specifieke opleiding / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 3 Ploegbaas B / hoofdklerk Directiesecretaris Kinderverzorg(st)er / sanitair help(st)er / REVA: A3 opvoeder / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 2 Rekenplichtig opsteller Eerste werkman B / Operateur mecanograaf 2de klasse na 9 jaar anc. Eerste werkman A / Thuisverpleging: administratief, verzorgend en verplegend personeel niv. lager secundair onderwijs / gezins- en bejaardenhelpster Klerk-stenotypist Geschoold werkman B / klerk / Thuisverpleging: administratief personeel niv. lager onderwijs / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 1 / hulppersoneel / huishoudelijk personeel Gezins- en gejaardenhelper bij ontstentenis van bekwaamheidsgetuigschrift Gezins- en gejaardenhelper / Operateur mecanograaf 2de klasse Geschoold werkman A Ongeschoold werkman / onderhoudspersoneel / halfgeschoold werkman B pagina

5 1. Baremaschaal 13.3 Psychiater CGG 4.645, , , , ,62 28, , , , , ,62 28, , , , , ,49 29, , , , , ,49 29, , , , , ,36 30, , , , , ,36 30, , , , , ,23 31, , , , , ,23 31, , , , , ,10 32, , , , , ,10 32, , , , , ,97 33, , , , , ,97 33, , , , , ,84 34, , , , , ,84 34, , , , , ,70 35, , , , , ,70 35, , , , , ,57 37, , , , , ,57 37, , , , , ,44 38, , , , , ,44 38, , , , , ,31 39, , , , , ,31 39, , , , , ,18 40,4316

6 2. Baremaschaal 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 3.087, , , , ,99 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,64 21, , , , , ,64 21, , , , , ,05 21, , , , , ,75 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,01 27, , , , , ,01 27, , , , , ,42 27,6024

7 3. Baremaschaal 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling < 150 bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,02 18, , , , , ,02 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,65 21, , , , , ,35 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,01 27,0072

8 4. Baremaschaal 1.99 Apotheker hoofd van dienst 5.096, , , , ,83 30, , , , , ,83 30, , , , , ,97 32, , , , , ,97 32, , , , , ,11 33, , , , , ,11 33, , , , , ,25 34, , , , , ,25 34, , , , , ,38 35, , , , , ,38 35, , , , , ,52 36, , , , , ,52 36, , , , , ,66 37, , , , , ,66 37, , , , , ,80 38, , , , , ,80 38, , , , , ,94 39, , , , , ,94 39, , , , , ,08 40, , , , , ,08 40, , , , , ,22 42, , , , , ,22 42, , , , , ,35 43,2286

9 5. Baremaschaal 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 4.300, , , , ,90 26, , , , , ,90 26, , , , , ,04 27, , , , , ,04 27, , , , , ,18 28, , , , , ,18 28, , , , , ,32 29, , , , , ,32 29, , , , , ,45 30, , , , , ,45 30, , , , , ,59 31, , , , , ,59 31, , , , , ,73 32, , , , , ,73 32, , , , , ,87 33, , , , , ,87 33, , , , , ,01 35, , , , , ,01 35, , , , , ,15 36, , , , , ,15 36, , , , , ,28 37, , , , , ,28 37, , , , , ,42 38, , , , , ,42 38, , , , , ,56 39, , , , , ,56 39, , , , , ,70 40, , , , , ,70 40, , , , , ,84 41,7405

10 6. Baremaschaal 1.94 Apotheker 4.104, , , , ,09 24, , , , , ,82 25, , , , , ,82 25, , , , , ,85 26, , , , , ,85 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,90 28, , , , , ,90 28, , , , , ,93 29, , , , , ,93 29, , , , , ,96 30, , , , , ,96 30, , , , , ,99 30, , , , , ,99 30, , , , , ,02 31, , , , , ,02 31, , , , , ,05 32, , , , , ,05 32, , , , , ,08 33, , , , , ,08 33, , , , , ,11 34,5596

11 7. Baremaschaal 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. Psychiatrische instelling > 500 bedden 3.981, , , , ,33 24, , , , , ,33 24, , , , , ,47 25, , , , , ,47 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,74 27, , , , , ,74 27, , , , , ,88 28, , , , , ,88 28, , , , , ,02 29, , , , , ,02 29, , , , , ,16 30, , , , , ,16 30, , , , , ,30 31, , , , , ,30 31, , , , , ,44 33, , , , , ,44 33, , , , , ,58 34, , , , , ,58 34, , , , , ,71 35, , , , , ,71 35, , , , , ,85 36,4573

12 8. Baremaschaal 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. Psy. instelling bedden 3.940, , , , ,07 23, , , , , ,81 24, , , , , ,81 24, , , , , ,32 25, , , , , ,32 25, , , , , ,84 26, , , , , ,84 26, , , , , ,35 26, , , , , ,35 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,38 28, , , , , ,38 28, , , , , ,90 29, , , , , ,90 29, , , , , ,42 30, , , , , ,42 30, , , , , ,93 30, , , , , ,93 30, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,96 32, , , , , ,96 32, , , , , ,48 33,2514

13 9. Baremaschaal 1.91 Adjunct apotheker 3.675, , , , ,43 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,19 23, , , , , ,19 23, , , , , ,22 24, , , , , ,22 24, , , , , ,25 25, , , , , ,25 25, , , , , ,28 26, , , , , ,28 26, , , , , ,31 27, , , , , ,31 27, , , , , ,34 28, , , , , ,34 28, , , , , ,36 29, , , , , ,36 29, , , , , ,39 30, , , , , ,39 30, , , , , ,42 31, , , , , ,42 31, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,48 32,8668

14 10. Baremaschaal 1.87 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Depar. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden / Dep. dir. psych. Instelling > 500 bedden 3.246, , , , ,78 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,06 22, , , , , ,06 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,09 24, , , , , ,09 24, , , , , ,60 25, , , , , ,60 25, , , , , ,12 25, , , , , ,12 25, , , , , ,64 26, , , , , ,64 26, , , , , ,15 27, , , , , ,15 27, , , , , ,67 28, , , , , ,67 28, , , , , ,19 29, , , , , ,19 29, , , , , ,70 29,8348

15 11. Baremaschaal 1.86 Programmeur analist 3.062, , , , ,64 18, , , , , ,05 19, , , , , ,05 19, , , , , ,08 19, , , , , ,08 19, , , , , ,78 19, , , , , ,78 19, , , , , ,19 20, , , , , ,19 20, , , , , ,60 20, , , , , ,30 21, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,49 22, , , , , ,49 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,96 23, , , , , ,96 23, , , , , ,69 24, , , , , ,69 24, , , , , ,42 24, , , , , ,42 24, , , , , ,15 25, , , , , ,15 25, , , , , ,88 25, , , , , ,88 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,34 26,9328

16 12. Baremaschaal 1.81 Eerst aangewezen technisch ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,03 18, , , , , ,03 18, , , , , ,44 19, , , , , ,44 19, , , , , ,84 20, , , , , ,84 20, , , , , ,25 20, , , , , ,25 20, , , , , ,66 21, , , , , ,36 21, , , , , ,77 22, , , , , ,77 22, , , , , ,18 22, , , , , ,18 22, , , , , ,58 23, , , , , ,58 23, , , , , ,99 24, , , , , ,99 24, , , , , ,40 24, , , , , ,40 24, , , , , ,80 25, , , , , ,80 25, , , , , ,21 25, , , , , ,21 25, , , , , ,62 26, , , , , ,62 26, , , , , ,03 27,0074

17 13. Baremaschaal 1.80 Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel ingenieur 3.001, , , , ,26 18, , , , , ,37 19, , , , , ,37 19, , , , , ,89 19, , , , , ,89 19, , , , , ,41 20, , , , , ,41 20, , , , , ,92 21, , , , , ,92 21, , , , , ,44 22, , , , , ,14 22, , , , , ,66 23, , , , , ,66 23, , , , , ,17 24, , , , , ,17 24, , , , , ,69 25, , , , , ,69 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,72 26, , , , , ,72 26, , , , , ,24 27, , , , , ,24 27, , , , , ,75 28,2165

18 14. Baremaschaal 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Dep. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden 2.897, , , , ,01 17, , , , , ,26 18, , , , , ,26 18, , , , , ,66 18, , , , , ,66 18, , , , , ,07 19, , , , , ,07 19, , , , , ,48 20, , , , , ,48 20, , , , , ,88 20, , , , , ,59 20, , , , , ,99 21, , , , , ,99 21, , , , , ,40 22, , , , , ,40 22, , , , , ,81 22, , , , , ,81 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,03 24, , , , , ,03 24, , , , , ,44 25, , , , , ,44 25, , , , , ,84 25, , , , , ,84 25, , , , , ,25 26,2630

19 15. Baremaschaal 1.78 SP Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / Hoofdassistent klinisch labo 2.873, , , , ,93 17, , , , , ,06 18, , , , , ,06 18, , , , , ,01 18, , , , , ,01 18, , , , , ,95 19, , , , , ,95 19, , , , , ,90 19, , , , , ,90 19, , , , , ,85 20, , , , , ,55 20, , , , , ,49 20, , , , , ,49 20, , , , , ,44 21, , , , , ,44 21, , , , , ,39 21, , , , , ,39 21, , , , , ,33 22, , , , , ,33 22, , , , , ,28 22, , , , , ,28 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,17 23, , , , , ,17 23, , , , , ,12 24, , , , , ,12 24, , , , , ,06 25,0041

20 16. Baremaschaal 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc , , , , ,19 15, , , , , ,07 16, , , , , ,07 16, , , , , ,10 16, , , , , ,10 16, , , , , ,13 17, , , , , ,13 17, , , , , ,16 17, , , , , ,16 17, , , , , ,19 17, , , , , ,89 17, , , , , ,59 18, , , , , ,59 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,00 18, , , , , ,00 18, , , , , ,70 19, , , , , ,70 19, , , , , ,40 19, , , , , ,40 19, , , , , ,10 19, , , , , ,10 19, , , , , ,80 19, , , , , ,80 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,21 20, , , , , ,21 20, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,61 21,1286

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S Het indexcijfer van de maand juli 2005 heeft de spilindex van 116.15 punten

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Schaal : 1/12 Arbeider - Ongeschoolde,onderhoudswerkman (A110) Arbeider - Halfgeschoolde B (A112) Adm pers - Klasserder (B110) Adm pers - Expeditionair (B111) Tech & param pers - Klasseerder (C110) Tech

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra C.A.O. 11.05.2009 Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand augustus 2010 heeft de spilindex

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 mbt de arbeids- en loonvoorwaarden in de revalidatiecentra CAO 26.01.2009

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2011

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand april 2011 heeft

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 oktober

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S De bijgevoegde loonbarema's waren geldig vanaf 1 september 2005 tot en met 31

Nadere informatie

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN 3 HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN omvatten vandaag: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.449,11 8,8002 87,39 43,70 18/0 12.384,81 1.503,52 9,1307 87,39 43,70 01 13.422,15 1.629,45 9,8954 87,39 43,70 02 13.492,67

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf oktober OVERZICHT oktober Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf maart OVERZICHT maart Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomt van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering 3.1 Personeelsdienst De personeelsdienst bevindt zich op de eerste verdieping van het sociaal en administratief centrum in de Kleine Landeigendomlaan 2a. Je kan je wenden tot de stafmedewerkster, Hilde

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 OPVOEDINGS- EN HUISVESTIGINGSINSTELLINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Antwerpen, 7 december 2007 Beste collega, Betreft: collectieve

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318.

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318. Service public fédéral et Concertation Emploi, Travail sociale Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema.

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. Op 1/12/2012: gewaarborgd minimumloon = 1.724,17 EUR / 10,4707 EUR. Werklieden Categorie : A1 Ongeschoolde 0 8.610,46 1.154,09

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Module IV: Loonvoorwaarden

Module IV: Loonvoorwaarden CAO betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand (Vlaamse Gemeenschap) CAO betreffende de loonvoorwaarden CAO betreffende de berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Thuisverpleging Vrije visie, eigen stem BROCHURE THUISVERPLEGING 1 Inhoudsopgave BROCHURE THUISVERPLEGING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1. Inleiding 2. Reglementering

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01)

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in milieusector Hoofdstuk

Nadere informatie

Risico op tillen van lasten of belastende houding. Risico op contact met besmette patiënten of producten

Risico op tillen van lasten of belastende houding. Risico op contact met besmette patiënten of producten Vzw Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende Gouwelozestraat 100 8400 Oostende Tel.: (059) 4140 40 Fax.: (059) 4140 20 Dienst ZE 200 -ZE 210-ZE220 ZE 225 ZE240 ZE 245 ZE 340- ZE410- ZE 415- ZE 420- ZE425-

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 14.12.2010 MONITEUR BELGE 77173 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2013 Bijwerking van 14-08-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Dagelijkse Doelstelling : het aantal (bezoldigde en beschikbare) VTE en het aantal

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2014 Bijwerking van 05-09-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7

Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7 Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7 1 BIJLAGE 1 : LIJST VAN DE TOEGELATEN KOSTENPLAATSEN Code Omschrijving Bedindex

Nadere informatie

3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

ACLVB. ouderenzorg. www.aclvb.be

ACLVB. ouderenzorg. www.aclvb.be ACLVB ouderenzorg www.aclvb.be BROCHURE OUDERENZORG 1 INHOUDSOPGAVE BROCHURE OUDERENZORG 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 4 ARBEIDSDUUR 6 FUNCTIECLASSIFICATIE 7 BAREMA S (SINDS 1 DECEMBER 2012) 12 BAREMIEKE

Nadere informatie

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijk opbouwwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 (61.388)... 2 Baremaharmonisering

Nadere informatie

GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet)

GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet) GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet) Collegebesluit van 18 december 2003 Laatste wijziging: 20.06.2005. 1. Begunstigden

Nadere informatie

Beroepenlijst Rijksregister

Beroepenlijst Rijksregister Beroepenlijst Rijksregister ISCO Opmerking: Omschrijving NIS91 BK BB RR-code RR-omschrijving cursief = toelichting beroepsgroep of opsomming van de (belangrijkste) beroepen binnen de beroepsgroep Bijlage1_Beroepenlijst.xls

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

PC 152 Nieuw in 2013

PC 152 Nieuw in 2013 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 8 januari 2013 VSKO/DB/13.01 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 PC 152 Nieuw in 2013 1 Inleiding Ook in PC 152 zullen in 2013 enkele zaken wijzigen.

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het ACV), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen www.lbc-nvk.be

Nadere informatie

Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be

Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Paritair Subcomité 327.01 Sociale Werkplaatsen mei 2012 Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : Indexatie : 2 % (basisbarema's gebracht op 114,87%)

Loonaanpassing wegens : Indexatie : 2 % (basisbarema's gebracht op 114,87%) Deze barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling (SPI) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijnde: - Overleg

Nadere informatie

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG)

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) MEER INFO? - GRATIS GROEN NUMMER (0800)99 404 - INTERNET http:www.jobpol.be - EMAIL jobs.politie@jobpol.be - VDAB *wis-computer

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190211 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van medewerker ICT (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve

Nadere informatie

cao-bundeling Ouderenzorg PC 330

cao-bundeling Ouderenzorg PC 330 ACLVB cao-bundeling Ouderenzorg PC 330 www.aclvb.be C.A.O. bundeling OUDERENZORG Deze brochure werd samengesteld door : Gert Van Hees :Sectoraal Verantwoordelijke Non Profit ACLVB Björn De Kerpel : Vesofo-consulent

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen:

Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen: SELECTIE VOOR DEELTIJDS (19/38) BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG NIVEAU C 1. STATUUT Er zijn een aantal vacante betrekkingen voor deeltijds (19/38) begeleid(st)er kinderopvang. Na de selectieprocedure worden

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden 0 Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be. Vlaams HuurdersPlatform vzw HUURpunt vzw VSO-Gezondheid vzw

Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be. Vlaams HuurdersPlatform vzw HUURpunt vzw VSO-Gezondheid vzw Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat uit: Federatie Sociale Ondernemingen vzw Pluralistisch Platform Jeugdzorg vzw Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw Vlaams HuurdersPlatform vzw HUURpunt

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN NIVEAU A MANAGEMENTFUNCTIES Algemeen directeur 13 aanwerving op senior-niveau of bevordering na tenminste drie jaar anciënniteit in een managementfunctie of negen jaar anciënniteit

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2015 17 november 2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D

SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D 1. STATUUT De functie van arbeider - lasser (niveau D) is een contractuele functie (gesubsidieerd contractueel). Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE JUNI 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Inhoud. Voorbericht 17. Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19

Inhoud. Voorbericht 17. Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19 Voorbericht 17 Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19 Titel 1. Gemeenschappelijke bepalingen 19 1.1. 10 november 1967. Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Domein 2 Personeelsgegevens

Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1.1. NAAM

Nadere informatie

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie