PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 december 2012 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden KB 07/05/2010 B.S. 27/07/2010) diensten voor thuisverpleging (CAO van 07/12/2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen van het personeel van de privéziekenhuizen KB 04/05/2004 B.S. 29/06/2004) revalidatiecentra (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden registratienummer 91047/CO/330) wijkgezondheidscentra (CAO van 11/05/2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra KB 15/06/2010 B.S. 19/08/2010). De vereffeningscoëfficiënt 160,84 % is van toepassing. Legende tabellen loonbarema's anciënniteit Bruto maandloon bruto maandloon Haardtoelage haardtoelage, toegekend aan 1. gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers, behalve wanneer de toelage aan hun echtgenoot of partner wordt toegekend 2. alleenstaande personeelsleden van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag Standplaatstoelage standplaatstoelage, toegekend aan werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage Bruto jaarloon bruto jaarloon Vak vakantiegeld = 92 % van de bruto maandwedde ET eindejaarstoelage = vast geïndexeerd gedeelte van 331,86 (bedrag 2013) + 2,5 % van de bruto jaarwedde (= bruto maandwedde van oktober, inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) ET haard eindejaarstoelage met haardtoelage ET stand eindejaarstoelage met standplaatsvergoeding Uurloon uurloon bij 38-uren-week Diksmuidelaan Berchem tel. 03/ fax 03/ I.

2 Gewaarborgd minimum maandloon Het gewaarborgd minimum maandloon bedraagt 1.724,17 (leeftijd 21 jaar). Toeslagen voor onregelmatige prestaties Bij onregelmatige prestaties worden voor bepaalde personeelcategorieën volgende toeslagen toegekend: toeslag avonddienst: 20,00 % toeslag zaterdag dagdienst: 26,00 % toeslag gewone nachtdienst: 35,00 % toeslag onderbroken dienst: 50,00 % toeslag zondag nachtdienst: 56,00 % toeslag zondag dagdienst: 56,00 % Toeslagen einde loopbaan In het kader van de eindeloopbaanmaatregelen kunnen bepaalde personeelcategorieën genieten van volgende toeslagen: toeslag 45 jaar - 2 uur: 5,26 % toeslag 50 jaar - 4 uur: 10,52 % toeslag 55 jaar - 6 uur: 15,78 % Attractiviteitspremie De werknemers van de federale gezondheidssectoren hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006, gewijzigd bij CAO van 13 juli 2011, recht op een attractiviteitspremie, bestaande uit: 1. een veranderlijk gedeelte dat 0,53% van het geïndexeerde bruto jaarloon bedraagt 2. een geïndexeerd forfaitair gedeelte dat 626,14 bedraagt voor het jaar Functiecomplement De hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006 vanaf 1 december 2012 recht op een functiecomplement van 78,19 per maand. Jaarpremies beroepsbekwaamheid of - titel De verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen of ouderenzorg, die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 1.205,58 euro die houder zijn van een bijzondere beroepstitel hebben vanaf 1 januari 2013 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 3.616,84 euro in toepassing van het koninklijk besluit van 28 december PC Loonbarema's 01/12/2012 II.

3 Barema Functie 13.3 Psychiater CGG 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatriche instelling < 150 bedden 1.99 Apotheker hoofd van dienst 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 1.94 Apotheker 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling > 500 bedden 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.91 Adjunct apotheker Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden 1.87 / Dep. dir. psych. instelling > 500 bedden 1.86 Programmeur analist 1.81 Eerst aangewezen techn. ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel 1.80 ingenieur 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / 1.78 SP hoofdassistent klinisch labo 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc Hoofdprogrammeur 1.66 Technisch ingenieur 1.63 Bestuurschef 1.62 Verificateur Adjunct hoofd vroedvrouw-verpleegkundige 1.59 Werkmeester / Hoofdoperateur 2de klasse 1.58 Programmeur 1ste klasse na 9 jaar anc j. Maatschappelijk assistent + 2 jaar anc. / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 6 A1 verpleegkundige / vroedvrouw / maatschappelijk assistent / REVA: A1 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: boekhouder informaticus / REVA: diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthoptist, audioloog, gehoorprotesist / REVA: A1 opvoeder, sociaal verpleegkundige, A1 verpleegkundige / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 5 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 5 / Assistent klinisch labo e.a Werkleider pagina

4 Barema Functie Eerst aanwezend directiesecretaris Opsteller / REVA: A2 opvoeder / Thuisverpleging: administratief personeel cat.3 Onderbureauchef Hoofdklerk-stenotypist Gebrevetteerde (A2)verpleegkundige / laborant / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 4 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 4 Programmeur 2de klasse Verpleegassistent / REVA: A2 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: A2 opvoeder met specifieke opleiding / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 3 Ploegbaas B / hoofdklerk Directiesecretaris Kinderverzorg(st)er / sanitair help(st)er / REVA: A3 opvoeder / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 2 Rekenplichtig opsteller Eerste werkman B / Operateur mecanograaf 2de klasse na 9 jaar anc. Eerste werkman A / Thuisverpleging: administratief, verzorgend en verplegend personeel niv. lager secundair onderwijs / gezins- en bejaardenhelpster Klerk-stenotypist Geschoold werkman B / klerk / Thuisverpleging: administratief personeel niv. lager onderwijs / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 1 / hulppersoneel / huishoudelijk personeel Gezins- en gejaardenhelper bij ontstentenis van bekwaamheidsgetuigschrift Gezins- en gejaardenhelper / Operateur mecanograaf 2de klasse Geschoold werkman A Ongeschoold werkman / onderhoudspersoneel / halfgeschoold werkman B pagina

5 1. Baremaschaal 13.3 Psychiater CGG 4.645, , , , ,62 28, , , , , ,62 28, , , , , ,49 29, , , , , ,49 29, , , , , ,36 30, , , , , ,36 30, , , , , ,23 31, , , , , ,23 31, , , , , ,10 32, , , , , ,10 32, , , , , ,97 33, , , , , ,97 33, , , , , ,84 34, , , , , ,84 34, , , , , ,70 35, , , , , ,70 35, , , , , ,57 37, , , , , ,57 37, , , , , ,44 38, , , , , ,44 38, , , , , ,31 39, , , , , ,31 39, , , , , ,18 40,4316

6 2. Baremaschaal 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden 3.087, , , , ,99 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,64 21, , , , , ,64 21, , , , , ,05 21, , , , , ,75 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,01 27, , , , , ,01 27, , , , , ,42 27,6024

7 3. Baremaschaal 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling < 150 bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,02 18, , , , , ,02 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,83 20, , , , , ,83 20, , , , , ,24 20, , , , , ,24 20, , , , , ,65 21, , , , , ,35 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,98 24, , , , , ,98 24, , , , , ,38 24, , , , , ,38 24, , , , , ,79 25, , , , , ,79 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,01 27,0072

8 4. Baremaschaal 1.99 Apotheker hoofd van dienst 5.096, , , , ,83 30, , , , , ,83 30, , , , , ,97 32, , , , , ,97 32, , , , , ,11 33, , , , , ,11 33, , , , , ,25 34, , , , , ,25 34, , , , , ,38 35, , , , , ,38 35, , , , , ,52 36, , , , , ,52 36, , , , , ,66 37, , , , , ,66 37, , , , , ,80 38, , , , , ,80 38, , , , , ,94 39, , , , , ,94 39, , , , , ,08 40, , , , , ,08 40, , , , , ,22 42, , , , , ,22 42, , , , , ,35 43,2286

9 5. Baremaschaal 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden 4.300, , , , ,90 26, , , , , ,90 26, , , , , ,04 27, , , , , ,04 27, , , , , ,18 28, , , , , ,18 28, , , , , ,32 29, , , , , ,32 29, , , , , ,45 30, , , , , ,45 30, , , , , ,59 31, , , , , ,59 31, , , , , ,73 32, , , , , ,73 32, , , , , ,87 33, , , , , ,87 33, , , , , ,01 35, , , , , ,01 35, , , , , ,15 36, , , , , ,15 36, , , , , ,28 37, , , , , ,28 37, , , , , ,42 38, , , , , ,42 38, , , , , ,56 39, , , , , ,56 39, , , , , ,70 40, , , , , ,70 40, , , , , ,84 41,7405

10 6. Baremaschaal 1.94 Apotheker 4.104, , , , ,09 24, , , , , ,82 25, , , , , ,82 25, , , , , ,85 26, , , , , ,85 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,90 28, , , , , ,90 28, , , , , ,93 29, , , , , ,93 29, , , , , ,96 30, , , , , ,96 30, , , , , ,99 30, , , , , ,99 30, , , , , ,02 31, , , , , ,02 31, , , , , ,05 32, , , , , ,05 32, , , , , ,08 33, , , , , ,08 33, , , , , ,11 34,5596

11 7. Baremaschaal 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. Psychiatrische instelling > 500 bedden 3.981, , , , ,33 24, , , , , ,33 24, , , , , ,47 25, , , , , ,47 25, , , , , ,60 26, , , , , ,60 26, , , , , ,74 27, , , , , ,74 27, , , , , ,88 28, , , , , ,88 28, , , , , ,02 29, , , , , ,02 29, , , , , ,16 30, , , , , ,16 30, , , , , ,30 31, , , , , ,30 31, , , , , ,44 33, , , , , ,44 33, , , , , ,58 34, , , , , ,58 34, , , , , ,71 35, , , , , ,71 35, , , , , ,85 36,4573

12 8. Baremaschaal 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. Psy. instelling bedden 3.940, , , , ,07 23, , , , , ,81 24, , , , , ,81 24, , , , , ,32 25, , , , , ,32 25, , , , , ,84 26, , , , , ,84 26, , , , , ,35 26, , , , , ,35 26, , , , , ,87 27, , , , , ,87 27, , , , , ,38 28, , , , , ,38 28, , , , , ,90 29, , , , , ,90 29, , , , , ,42 30, , , , , ,42 30, , , , , ,93 30, , , , , ,93 30, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,96 32, , , , , ,96 32, , , , , ,48 33,2514

13 9. Baremaschaal 1.91 Adjunct apotheker 3.675, , , , ,43 22, , , , , ,16 22, , , , , ,16 22, , , , , ,19 23, , , , , ,19 23, , , , , ,22 24, , , , , ,22 24, , , , , ,25 25, , , , , ,25 25, , , , , ,28 26, , , , , ,28 26, , , , , ,31 27, , , , , ,31 27, , , , , ,34 28, , , , , ,34 28, , , , , ,36 29, , , , , ,36 29, , , , , ,39 30, , , , , ,39 30, , , , , ,42 31, , , , , ,42 31, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,48 32,8668

14 10. Baremaschaal 1.87 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Depar. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden / Dep. dir. psych. Instelling > 500 bedden 3.246, , , , ,78 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,06 22, , , , , ,06 22, , , , , ,57 23, , , , , ,57 23, , , , , ,09 24, , , , , ,09 24, , , , , ,60 25, , , , , ,60 25, , , , , ,12 25, , , , , ,12 25, , , , , ,64 26, , , , , ,64 26, , , , , ,15 27, , , , , ,15 27, , , , , ,67 28, , , , , ,67 28, , , , , ,19 29, , , , , ,19 29, , , , , ,70 29,8348

15 11. Baremaschaal 1.86 Programmeur analist 3.062, , , , ,64 18, , , , , ,05 19, , , , , ,05 19, , , , , ,08 19, , , , , ,08 19, , , , , ,78 19, , , , , ,78 19, , , , , ,19 20, , , , , ,19 20, , , , , ,60 20, , , , , ,30 21, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,76 22, , , , , ,76 22, , , , , ,49 22, , , , , ,49 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,96 23, , , , , ,96 23, , , , , ,69 24, , , , , ,69 24, , , , , ,42 24, , , , , ,42 24, , , , , ,15 25, , , , , ,15 25, , , , , ,88 25, , , , , ,88 25, , , , , ,61 26, , , , , ,61 26, , , , , ,34 26,9328

16 12. Baremaschaal 1.81 Eerst aangewezen technisch ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden 2.989, , , , ,58 18, , , , , ,03 18, , , , , ,03 18, , , , , ,44 19, , , , , ,44 19, , , , , ,84 20, , , , , ,84 20, , , , , ,25 20, , , , , ,25 20, , , , , ,66 21, , , , , ,36 21, , , , , ,77 22, , , , , ,77 22, , , , , ,18 22, , , , , ,18 22, , , , , ,58 23, , , , , ,58 23, , , , , ,99 24, , , , , ,99 24, , , , , ,40 24, , , , , ,40 24, , , , , ,80 25, , , , , ,80 25, , , , , ,21 25, , , , , ,21 25, , , , , ,62 26, , , , , ,62 26, , , , , ,03 27,0074

17 13. Baremaschaal 1.80 Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel ingenieur 3.001, , , , ,26 18, , , , , ,37 19, , , , , ,37 19, , , , , ,89 19, , , , , ,89 19, , , , , ,41 20, , , , , ,41 20, , , , , ,92 21, , , , , ,92 21, , , , , ,44 22, , , , , ,14 22, , , , , ,66 23, , , , , ,66 23, , , , , ,17 24, , , , , ,17 24, , , , , ,69 25, , , , , ,69 25, , , , , ,20 25, , , , , ,20 25, , , , , ,72 26, , , , , ,72 26, , , , , ,24 27, , , , , ,24 27, , , , , ,75 28,2165

18 14. Baremaschaal 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Dep. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden 2.897, , , , ,01 17, , , , , ,26 18, , , , , ,26 18, , , , , ,66 18, , , , , ,66 18, , , , , ,07 19, , , , , ,07 19, , , , , ,48 20, , , , , ,48 20, , , , , ,88 20, , , , , ,59 20, , , , , ,99 21, , , , , ,99 21, , , , , ,40 22, , , , , ,40 22, , , , , ,81 22, , , , , ,81 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,03 24, , , , , ,03 24, , , , , ,44 25, , , , , ,44 25, , , , , ,84 25, , , , , ,84 25, , , , , ,25 26,2630

19 15. Baremaschaal 1.78 SP Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / Hoofdassistent klinisch labo 2.873, , , , ,93 17, , , , , ,06 18, , , , , ,06 18, , , , , ,01 18, , , , , ,01 18, , , , , ,95 19, , , , , ,95 19, , , , , ,90 19, , , , , ,90 19, , , , , ,85 20, , , , , ,55 20, , , , , ,49 20, , , , , ,49 20, , , , , ,44 21, , , , , ,44 21, , , , , ,39 21, , , , , ,39 21, , , , , ,33 22, , , , , ,33 22, , , , , ,28 22, , , , , ,28 22, , , , , ,22 23, , , , , ,22 23, , , , , ,17 23, , , , , ,17 23, , , , , ,12 24, , , , , ,12 24, , , , , ,06 25,0041

20 16. Baremaschaal 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc , , , , ,19 15, , , , , ,07 16, , , , , ,07 16, , , , , ,10 16, , , , , ,10 16, , , , , ,13 17, , , , , ,13 17, , , , , ,16 17, , , , , ,16 17, , , , , ,19 17, , , , , ,89 17, , , , , ,59 18, , , , , ,59 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,00 18, , , , , ,00 18, , , , , ,70 19, , , , , ,70 19, , , , , ,40 19, , , , , ,40 19, , , , , ,10 19, , , , , ,10 19, , , , , ,80 19, , , , , ,80 19, , , , , ,51 20, , , , , ,51 20, , , , , ,21 20, , , , , ,21 20, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,61 21,1286

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S Het indexcijfer van de maand juli 2005 heeft de spilindex van 116.15 punten

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Schaal : 1/12 Arbeider - Ongeschoolde,onderhoudswerkman (A110) Arbeider - Halfgeschoolde B (A112) Adm pers - Klasserder (B110) Adm pers - Expeditionair (B111) Tech & param pers - Klasseerder (C110) Tech

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra C.A.O. 11.05.2009 Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 mbt de arbeids- en loonvoorwaarden in de revalidatiecentra CAO 26.01.2009

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden.

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand augustus 2010 heeft de spilindex

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand januari 2012 heeft de spilindex

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008 Het indexcijfer van de maand december 2007 heeft de spilindex van 106.22 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2011

Nadere informatie

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300003 Revalidatiecentra Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1994 (38.152)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand april 2011 heeft

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden C.A.O. 26.01.2009

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 oktober

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10 Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten Afdeling 1 : Administratief personeel Art.10 Aan het administratief personeel worden volgende graden toegekend : - klasseerder;

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis met

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57026)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S De bijgevoegde loonbarema's waren geldig vanaf 1 september 2005 tot en met 31

Nadere informatie

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN 3 HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN omvatten vandaag: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 (99209)...

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.449,11 8,8002 87,39 43,70 18/0 12.384,81 1.503,52 9,1307 87,39 43,70 01 13.422,15 1.629,45 9,8954 87,39 43,70 02 13.492,67

Nadere informatie

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot Harmonisering van de lonenschalen en overeenstemming tussen de functies - Gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomt van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf oktober OVERZICHT oktober Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tôt vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf maart OVERZICHT maart Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190221 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering 3.1 Personeelsdienst De personeelsdienst bevindt zich op de eerste verdieping van het sociaal en administratief centrum in de Kleine Landeigendomlaan 2a. Je kan je wenden tot de stafmedewerkster, Hilde

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 OPVOEDINGS- EN HUISVESTIGINGSINSTELLINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Antwerpen, 7 december 2007 Beste collega, Betreft: collectieve

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb Poel 7 ZORGsector Toelage voor nacht- en avondwerk 1. Onderwerp Aan de werknemer wordt een uurtoeslag betaald voor nachtprestaties en voor sommige avondprestaties. 2. Bedragen Bedrag van de uurroostertoeslag

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318.

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318. Service public fédéral et Concertation Emploi, Travail sociale Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema.

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. Op 1/12/2012: gewaarborgd minimumloon = 1.724,17 EUR / 10,4707 EUR. Werklieden Categorie : A1 Ongeschoolde 0 8.610,46 1.154,09

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290100 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk CAO van

Nadere informatie

Module IV: Loonvoorwaarden

Module IV: Loonvoorwaarden CAO betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand (Vlaamse Gemeenschap) CAO betreffende de loonvoorwaarden CAO betreffende de berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden in de inrichtingen voor tandprothesen. C.A.O. 10.03.2008 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Thuisverpleging Vrije visie, eigen stem BROCHURE THUISVERPLEGING 1 Inhoudsopgave BROCHURE THUISVERPLEGING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Inhoud Over de salarisschalen

Nadere informatie

PC VRIJ ONDERWIJS

PC VRIJ ONDERWIJS PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 072016 Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Onderdeel A3 en B3 (Financiering van de radiotherapie)

Onderdeel A3 en B3 (Financiering van de radiotherapie) DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen UW BRIEF VAN UW KENM. Omzendbrief aan de ziekenhuisbeheerders ONS KENM. BIJLAGE(N) EXCEL-SPREADSHEET CONTACT

Nadere informatie

Inzameling sociale akkoorden

Inzameling sociale akkoorden Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Inzameling sociale akkoorden

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 (95404)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1. Inleiding 2. Reglementering

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 2 3 www.accg.be VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN INLEIDING In 2005

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest. Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2016 ( )

Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest. Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2016 ( ) Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280200 Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2016 (134.123) Uitvoering van de loopbaan van de ploegbazen

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie