PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden KB 07/05/2010 B.S. 27/07/2010) diensten voor thuisverpleging (CAO van 07/12/2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen van het personeel van de privé-ziekenhuizen KB 04/05/2004 B.S. 29/06/2004) revalidatiecentra (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden registratienummer 91047/CO/330) wijkgezondheidscentra (CAO van 11/05/2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra KB 15/06/2010 B.S. 19/08/2010). De vereffeningscoëfficiënt 164,06 % is van toepassing. Legende tabellen loonbarema's Bruto maandloon Haardtoelage Standplaatstoelage Bruto jaarloon Vak anciënniteit bruto maandloon haardtoelage, toegekend aan 1. gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers, behalve wanneer de toelage aan hun echtgenoot of partner wordt toegekend 2. alleenstaande personeelsleden van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag standplaatstoelage, toegekend aan werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage bruto jaarloon vakantiegeld = 92 % van de bruto maandwedde Potvlietlaan 4 bus 2, 2600 Berchem II T: II F: II E:

2 ET eindejaarstoelage = vast geïndexeerd gedeelte van 333,62 (bedrag 2015) + 2,5 % van de bruto jaarwedde (= bruto maandwedde van oktober, inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) ET haard eindejaarstoelage met haardtoelage ET stand eindejaarstoelage met standplaatsvergoeding Uurloon uurloon bij 38-uren-week Gewaarborgd minimum maandloon Het gewaarborgd minimum maandloon bedraagt 1.758,69. Toeslagen voor onregelmatige prestaties Bij onregelmatige prestaties worden voor bepaalde personeelcategorieën volgende toeslagen toegekend: toeslag avonddienst: 20,00 % toeslag zaterdag dagdienst: 26,00 % toeslag gewone nachtdienst: 35,00 % toeslag onderbroken dienst: 50,00 % toeslag zondag nachtdienst: 56,00 % toeslag zondag dagdienst: 56,00 % Toeslagen einde loopbaan In het kader van de eindeloopbaanmaatregelen kunnen bepaalde personeelcategorieën genieten van volgende toeslagen: toeslag 45 jaar - 2 uur: 5,26 % toeslag 50 jaar - 4 uur: 10,52 % toeslag 55 jaar - 6 uur: 15,78 % Attractiviteitspremie De werknemers van de federale gezondheidssectoren hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006, gewijzigd bij CAO van 13 juli 2011, recht op een attractiviteitspremie, bestaande uit: 1. een veranderlijk gedeelte dat 0,53% van het geïndexeerde bruto jaarloon bedraagt 2. een geïndexeerd forfaitair gedeelte dat 629,47 bedraagt voor het jaar Functiecomplement De hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006 vanaf 1 juni 2016 recht op een functiecomplement van 79,76 per maand. Loonbarema's PC /06/2016 2

3 Jaarpremies beroepsbekwaamheid of - titel De verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen of ouderenzorg, die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben voor 2016 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 1.229,75 euro die houder zijn van een bijzondere beroepstitel hebben voor 2016 recht op een bijkomende jaarlijkse premie van 3.689,35 euro in toepassing van het koninklijk besluit van 28 december Loonbarema's PC /06/2016 3

4 1. Barema SP j. Functie Psychiater CGG Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatriche instelling < 150 bedden Apotheker hoofd van dienst Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden Apotheker Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling > 500 bedden Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden Adjunct apotheker Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden / Dep. dir. psych. instelling > 500 bedden Programmeur analist Eerst aangewezen techn. ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel ingenieur Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / hoofdassistent klinisch labo Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc. Hoofdprogrammeur Technisch ingenieur Bestuurschef Verificateur Adjunct hoofd vroedvrouw-verpleegkundige Werkmeester / Hoofdoperateur 2de klasse Programmeur 1ste klasse na 9 jaar anc. Maatschappelijk assistent + 2 jaar anc. / Thuisverpleging: verzorg. en verpleg. personeel cat. 6 pagina

5 A1 verpleegkundige / vroedvrouw / maatschappelijk assistent / REVA: A1 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: boekhouder informaticus / REVA: diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthoptist, audioloog, gehoorprotesist / REVA: A1 opvoeder, sociaal verpleegkundige, A1 verpleegkundige / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 5 / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 5 / Assistent klinisch labo e.a. Werkleider Eerst aanwezend directiesecretaris Opsteller / REVA: A2 opvoeder / Thuisverpleging: administratief personeel cat.3 Onderbureauchef Hoofdklerk-stenotypist Gebrevetteerde (A2)verpleegkundige / laborant / Thuisverpleging: adm. personeel cat. 4 / Thuisverpleging: techn., paramed., verzorg. en verpleg. personeel cat. 4 Programmeur 2de klasse Verpleegassistent / REVA: A2 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: A2 opvoeder met specifieke opleiding / Thuisverpleging: technisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 3 Ploegbaas B / hoofdklerk Directiesecretaris Kinderverzorg(st)er / sanitair help(st)er / REVA: A3 opvoeder / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 2 Rekenplichtig opsteller Eerste werkman B / Operateur mecanograaf 2de klasse na 9 jaar anc. Eerste werkman A / Thuisverpleging: administratief, verzorgend en verplegend personeel niv. lager secundair onderwijs / gezins- en bejaardenhelpster Klerk-stenotypist Geschoold werkman B / klerk / Thuisverpleging: administratief personeel niv. lager onderwijs / Thuisverpleging: technisch en paramedisch personeel cat. 1 / hulppersoneel / huishoudelijk personeel Gezins- en gejaardenhelper bij ontstentenis van bekwaamheidsgetuigschrift Gezins- en gejaardenhelper / Operateur mecanograaf 2de klasse Geschoold werkman A Ongeschoold werkman / onderhoudspersoneel / halfgeschoold werkman B

6 Baremaschaal 13.3 Psychiater CGG , , , , ,28 28, , , , , ,28 28, , , , , ,25 29, , , , , ,25 29, , , , , ,22 31, , , , , ,22 31, , , , , ,19 32, , , , , ,19 32, , , , , ,16 33, , , , , ,16 33, , , , , ,12 34, , , , , ,12 34, , , , , ,09 35, , , , , ,09 35, , , , , ,06 36, , , , , ,06 36, , , , , ,03 37, , , , , ,03 37, , , , , ,99 38, , , , , ,99 38, , , , , ,96 40, , , , , ,96 40, , , , , ,93 41,2410

7 Baremaschaal 1.01 Departementele directie ziekenhuis bedden / Depart. dir. psychiatrische instelling bedden , , , , ,29 19, , , , , ,53 19, , , , , ,53 19, , , , , ,53 20, , , , , ,53 20, , , , , ,53 21, , , , , ,53 21, , , , , ,52 21, , , , , ,52 21, , , , , ,52 22, , , , , ,51 22, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,50 24, , , , , ,50 24, , , , , ,50 25, , , , , ,50 25, , , , , ,49 25, , , , , ,49 25, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,48 27, , , , , ,48 27, , , , , ,48 28,1550

8 Baremaschaal 1.00 Algemene directie ziekenhuis < 101 bedden / Alg. dir. psychiatrische instelling < 150 bedden , , , , ,30 18, , , , , ,54 19, , , , , ,54 19, , , , , ,53 19, , , , , ,53 19, , , , , ,53 20, , , , , ,53 20, , , , , ,53 21, , , , , ,53 21, , , , , ,52 21, , , , , ,52 22, , , , , ,51 22, , , , , ,51 22, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,50 24, , , , , ,50 24, , , , , ,50 25, , , , , ,50 25, , , , , ,49 25, , , , , ,49 25, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,48 27,5478

9 Baremaschaal 1.99 Apotheker hoofd van dienst , , , , ,20 31, , , , , ,20 31, , , , , ,44 32, , , , , ,44 32, , , , , ,68 33, , , , , ,68 33, , , , , ,93 34, , , , , ,93 34, , , , , ,17 36, , , , , ,17 36, , , , , ,41 37, , , , , ,41 37, , , , , ,65 38, , , , , ,65 38, , , , , ,90 39, , , , , ,90 39, , , , , ,14 40, , , , , ,14 40, , , , , ,38 41, , , , , ,38 41, , , , , ,62 42, , , , , ,62 42, , , , , ,87 44,0940

10 Baremaschaal 1.95 Algemene directie ziekenhuis > 500 bedden , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,73 27, , , , , ,73 27, , , , , ,97 28, , , , , ,97 28, , , , , ,21 30, , , , , ,21 30, , , , , ,46 31, , , , , ,46 31, , , , , ,70 32, , , , , ,70 32, , , , , ,94 33, , , , , ,94 33, , , , , ,18 34, , , , , ,18 34, , , , , ,42 35, , , , , ,42 35, , , , , ,67 36, , , , , ,67 36, , , , , ,91 38, , , , , ,91 38, , , , , ,15 39, , , , , ,15 39, , , , , ,40 40, , , , , ,40 40, , , , , ,64 41, , , , , ,64 41, , , , , ,88 42,5761

11 Baremaschaal 1.94 Apotheker , , , , ,49 25, , , , , ,74 25, , , , , ,74 25, , , , , ,67 26, , , , , ,67 26, , , , , ,60 27, , , , , ,60 27, , , , , ,53 28, , , , , ,53 28, , , , , ,46 29, , , , , ,46 29, , , , , ,39 30, , , , , ,39 30, , , , , ,32 31, , , , , ,32 31, , , , , ,25 32, , , , , ,25 32, , , , , ,18 33, , , , , ,18 33, , , , , ,12 34, , , , , ,12 34, , , , , ,05 35,2515

12 Baremaschaal 1.93 Hoofdapotheker / Algemene directie ziekenhuis bedden / Alg. dir. Psychiatrische instelling > 500 bedden , , , , ,00 24, , , , , ,00 24, , , , , ,24 25, , , , , ,24 25, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,73 28, , , , , ,73 28, , , , , ,97 29, , , , , ,97 29, , , , , ,21 30, , , , , ,21 30, , , , , ,45 31, , , , , ,45 31, , , , , ,70 32, , , , , ,70 32, , , , , ,94 33, , , , , ,94 33, , , , , ,18 34, , , , , ,18 34, , , , , ,42 36, , , , , ,42 36, , , , , ,67 37,1872

13 Baremaschaal 1.92 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. ziekenhuis > 500 bedden / Alg. dir. Psy. instelling bedden , , , , ,50 24, , , , , ,75 24, , , , , ,75 24, , , , , ,06 25, , , , , ,06 25, , , , , ,36 26, , , , , ,36 26, , , , , ,67 27, , , , , ,67 27, , , , , ,98 28, , , , , ,98 28, , , , , ,28 29, , , , , ,28 29, , , , , ,59 29, , , , , ,59 29, , , , , ,90 30, , , , , ,90 30, , , , , ,20 31, , , , , ,20 31, , , , , ,51 32, , , , , ,51 32, , , , , ,82 33, , , , , ,82 33, , , , , ,12 33,9171

14 Baremaschaal 1.91 Adjunct apotheker , , , , ,26 22, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,44 24, , , , , ,44 24, , , , , ,37 25, , , , , ,37 25, , , , , ,30 26, , , , , ,30 26, , , , , ,23 27, , , , , ,23 27, , , , , ,16 27, , , , , ,16 27, , , , , ,09 28, , , , , ,09 28, , , , , ,02 29, , , , , ,02 29, , , , , ,95 30, , , , , ,95 30, , , , , ,88 31, , , , , ,88 31, , , , , ,82 32, , , , , ,82 32, , , , , ,75 33,5248

15 Baremaschaal 1.87 Alg. dir. ziekenhuis bedden / Depar. dir. ziekenhuis bedden / Alg. dir. psych. instelling bedden / Dep. dir. psych. Instelling > 500 bedden , , , , ,04 20, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,59 21, , , , , ,59 21, , , , , ,90 22, , , , , ,90 22, , , , , ,20 23, , , , , ,20 23, , , , , ,51 23, , , , , ,51 23, , , , , ,82 24, , , , , ,82 24, , , , , ,12 25, , , , , ,12 25, , , , , ,43 26, , , , , ,43 26, , , , , ,74 27, , , , , ,74 27, , , , , ,05 27, , , , , ,05 27, , , , , ,35 28, , , , , ,35 28, , , , , ,66 29, , , , , ,66 29, , , , , ,97 30,4321

16 Baremaschaal 1.86 Programmeur analist , , , , ,80 18, , , , , ,79 19, , , , , ,79 19, , , , , ,04 19, , , , , ,04 19, , , , , ,04 20, , , , , ,04 20, , , , , ,04 20, , , , , ,04 20, , , , , ,03 21, , , , , ,03 21, , , , , ,27 22, , , , , ,27 22, , , , , ,52 22, , , , , ,52 22, , , , , ,77 23, , , , , ,77 23, , , , , ,01 23, , , , , ,01 23, , , , , ,26 24, , , , , ,26 24, , , , , ,51 24, , , , , ,51 24, , , , , ,75 25, , , , , ,75 25, , , , , ,00 25, , , , , ,00 25, , , , , ,24 26, , , , , ,24 26, , , , , ,49 26, , , , , ,49 26, , , , , ,74 27,4720

17 Baremaschaal 1.81 Eerst aangewezen technisch ingenieur / Dep. dir. ziekenhuis bedden / Dep. dir. psych. instelling bedden , , , , ,30 18, , , , , ,55 19, , , , , ,55 19, , , , , ,55 19, , , , , ,55 19, , , , , ,54 20, , , , , ,54 20, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,53 22, , , , , ,53 22, , , , , ,53 22, , , , , ,52 23, , , , , ,52 23, , , , , ,52 23, , , , , ,52 23, , , , , ,52 24, , , , , ,52 24, , , , , ,51 25, , , , , ,51 25, , , , , ,51 25, , , , , ,51 25, , , , , ,50 26, , , , , ,50 26, , , , , ,50 26, , , , , ,50 26, , , , , ,50 27,5481

18 Baremaschaal 1.80 Bestuurssecretaris / psycholoog / REVA: licenciaat in de fysica / REVA: psycholoog, (ortho)pedagoog / industrieel ingenieur , , , , ,05 18, , , , , ,04 19, , , , , ,04 19, , , , , ,35 20, , , , , ,35 20, , , , , ,66 21, , , , , ,66 21, , , , , ,97 21, , , , , ,97 21, , , , , ,27 22, , , , , ,27 23, , , , , ,58 23, , , , , ,58 23, , , , , ,88 24, , , , , ,88 24, , , , , ,19 25, , , , , ,19 25, , , , , ,50 26, , , , , ,50 26, , , , , ,80 27, , , , , ,80 27, , , , , ,11 27, , , , , ,11 27, , , , , ,42 28,7813

19 Baremaschaal 1.79 Departementele directie ziekenhuis < 101 bedden / Dep. dir. psychiatrische instelling < 151 bedden , , , , ,17 17, , , , , ,04 18, , , , , ,04 18, , , , , ,04 19, , , , , ,04 19, , , , , ,03 19, , , , , ,03 19, , , , , ,03 20, , , , , ,03 20, , , , , ,03 21, , , , , ,02 21, , , , , ,02 21, , , , , ,02 21, , , , , ,01 22, , , , , ,01 22, , , , , ,01 23, , , , , ,01 23, , , , , ,01 23, , , , , ,01 23, , , , , ,00 24, , , , , ,00 24, , , , , ,00 24, , , , , ,00 24, , , , , ,99 25, , , , , ,99 25, , , , , ,99 26, , , , , ,99 26, , , , , ,99 26,7888

20 Baremaschaal 1.78 SP Hoofdverpleegkundige vroedvrouw-verpleger / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat. 7 / Hoofdassistent klinisch labo , , , , ,95 17, , , , , ,76 18, , , , , ,76 18, , , , , ,21 19, , , , , ,21 19, , , , , ,66 19, , , , , ,66 19, , , , , ,10 20, , , , , ,10 20, , , , , ,55 20, , , , , ,54 20, , , , , ,99 21, , , , , ,99 21, , , , , ,43 21, , , , , ,43 21, , , , , ,88 22, , , , , ,88 22, , , , , ,32 22, , , , , ,32 22, , , , , ,77 23, , , , , ,77 23, , , , , ,21 23, , , , , ,21 23, , , , , ,66 24, , , , , ,66 24, , , , , ,11 24, , , , , ,11 24, , , , , ,55 25,5047

21 Baremaschaal 1.75 Hoofdprogrammeur 1ste klasse na 9 jaar anc , , , , ,51 16, , , , , ,31 16, , , , , ,31 16, , , , , ,56 17, , , , , ,56 17, , , , , ,81 17, , , , , ,81 17, , , , , ,06 17, , , , , ,06 17, , , , , ,31 17, , , , , ,31 18, , , , , ,30 18, , , , , ,30 18, , , , , ,30 18, , , , , ,30 18, , , , , ,30 19, , , , , ,30 19, , , , , ,29 19, , , , , ,29 19, , , , , ,29 19, , , , , ,29 19, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,28 20, , , , , ,27 20, , , , , ,27 20, , , , , ,27 21, , , , , ,27 21, , , , , ,27 21,5516

22 Baremaschaal 1.67 Hoofdprogrammeur , , , , ,19 16, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,19 17, , , , , ,19 17, , , , , ,18 17, , , , , ,18 17, , , , , ,18 18, , , , , ,18 18, , , , , ,17 18, , , , , ,17 19, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,66 20, , , , , ,66 20, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,16 21, , , , , ,16 21, , , , , ,40 21, , , , , ,40 21, , , , , ,65 22, , , , , ,65 22, , , , , ,89 22, , , , , ,89 22, , , , , ,14 23, , , , , ,14 23, , , , , ,39 23, , , , , ,39 23, , , , , ,63 24, , , , , ,63 24, , , , , ,88 25,0052

23 Baremaschaal 1.66 Technisch ingenieur , , , , ,31 16, , , , , ,57 17, , , , , ,57 17, , , , , ,56 17, , , , , ,56 17, , , , , ,56 18, , , , , ,56 18, , , , , ,56 18, , , , , ,56 18, , , , , ,55 19, , , , , ,55 19, , , , , ,54 20, , , , , ,54 20, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,54 21, , , , , ,53 22, , , , , ,53 22, , , , , ,53 22, , , , , ,53 22, , , , , ,53 23, , , , , ,53 23, , , , , ,52 24, , , , , ,52 24, , , , , ,52 24, , , , , ,52 24, , , , , ,51 25,3217

24 Baremaschaal 1.63 Bestuurschef , , , , ,77 15, , , , , ,94 16, , , , , ,94 16, , , , , ,19 16, , , , , ,19 16, , , , , ,19 17, , , , , ,19 17, , , , , ,18 17, , , , , ,18 17, , , , , ,18 18, , , , , ,17 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,67 19, , , , , ,67 19, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,16 20, , , , , ,16 20, , , , , ,41 21, , , , , ,41 21, , , , , ,65 21, , , , , ,65 21, , , , , ,90 22, , , , , ,90 22, , , , , ,14 22, , , , , ,14 22, , , , , ,39 23, , , , , ,39 23, , , , , ,64 23, , , , , ,64 23, , , , , ,88 24,3980

25 Baremaschaal 1.62 Verificateur , , , , ,77 15, , , , , ,69 16, , , , , ,69 16, , , , , ,69 16, , , , , ,69 16, , , , , ,68 17, , , , , ,68 17, , , , , ,68 17, , , , , ,68 17, , , , , ,93 18, , , , , ,18 18, , , , , ,42 19, , , , , ,42 19, , , , , ,67 19, , , , , ,67 19, , , , , ,91 20, , , , , ,91 20, , , , , ,16 20, , , , , ,16 20, , , , , ,41 21, , , , , ,41 21, , , , , ,65 21, , , , , ,65 21, , , , , ,90 22, , , , , ,90 22, , , , , ,15 22, , , , , ,15 22, , , , , ,39 23, , , , , ,39 23, , , , , ,64 23,8668

26 Baremaschaal Adjunct hoofd vroedvrouw-verpleegkundige , , , , ,15 15, , , , , ,19 16, , , , , ,19 16, , , , , ,68 16, , , , , ,68 16, , , , , ,18 17, , , , , ,18 17, , , , , ,16 19, , , , , ,16 19, , , , , ,66 19, , , , , ,66 20, , , , , ,15 20, , , , , ,15 20, , , , , ,65 21, , , , , ,65 21, , , , , ,14 21, , , , , ,14 21, , , , , ,64 22, , , , , ,64 22, , , , , ,13 22, , , , , ,13 22, , , , , ,63 22, , , , , ,63 22, , , , , ,13 23, , , , , ,13 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,12 24,3218

27 Baremaschaal 1.59 Werkmeester / hoofdoperateur 2de klasse ,22 49,21 24, , , , ,17 14, ,41 24, , , , ,74 15, ,41 24, , , , ,74 15, , , , , ,77 15, , , , , ,77 15, , , , , ,80 15, , , , , ,80 15, , , , , ,84 15, , , , , ,84 15, , , , , ,95 16, , , , , ,94 16, , , , , ,94 16, , , , , ,94 16, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,92 18, , , , , ,92 18, , , , , ,92 18, , , , , ,92 18, , , , , ,92 18, , , , , ,92 18, , , , , ,91 18, , , , , ,91 18, , , , , ,91 19, , , , , ,91 19, , , , , ,91 19, , , , , ,91 19, , , , , ,90 19,8438

28 Baremaschaal 1.58 Programmeur 1ste klasse na 9 jaar anc ,35 49,21 24, , , , ,00 14, ,66 13, , , , ,42 15, ,66 13, , , , ,42 15, , , , , ,45 15, , , , , ,45 15, , , , , ,16 15, , , , , ,16 15, , , , , ,94 16, , , , , ,94 16, , , , , ,93 17, , , , , ,93 17, , , , , ,18 17, , , , , ,18 17, , , , , ,42 18, , , , , ,42 18, , , , , ,67 19, , , , , ,67 19, , , , , ,92 19, , , , , ,92 19, , , , , ,16 20, , , , , ,16 20, , , , , ,41 20, , , , , ,41 20, , , , , ,66 21, , , , , ,66 21, , , , , ,90 21, , , , , ,90 21, , , , , ,15 22, , , , , ,15 22, , , , , ,39 22,7282

29 Baremaschaal J Maatschappelijk assistent + 2 jaar anciënniteit / Thuisverpleging: verzorgend en verplegend personeel cat ,71 49,21 24, , , , ,61 14, ,24 32,2 7, , , , ,57 15, ,24 32,2 7, , , , ,57 15, , , , , ,35 15, , , , , ,35 15, , , , , ,68 17, , , , , ,68 17, , , , , ,17 18, , , , , ,17 18, , , , , ,67 19, , , , , ,67 19, , , , , ,16 19, , , , , ,16 19, , , , , ,66 20, , , , , ,14 21, , , , , ,64 22, , , , , ,64 22, , , , , ,14 22, , , , , ,14 22, , , , , ,63 22, , , , , ,63 22, , , , , ,13 23, , , , , ,13 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,12 24,3219

30 Baremaschaal A1 verpleegkundige / vroedvrouw / maatschappelijk assistent / REVA: A1 technicus in de mechanica, electronica of informatica / REVA: boekhouder informaticus / REVA: diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthoptist, audioloog, gehoorprotesist / REVA: A1 opvoeder, sociaal verpleegkundige, A1 verpleegkundige / Thuisverpleging: administratief personeel cat. 5 / Thuisverpleging: thechnisch, paramedisch, verzorgend en verplegend personeel cat. 5 / Assistent klinisch labo e.a ,24 49,21 24, , , , ,97 13, ,71 49,21 24, , , , ,61 14, ,71 49,21 24, , , , ,61 14, ,24 32,2 7, , , , ,57 15, ,24 32,2 7, , , , ,57 15, , , , , ,35 15, , , , , ,35 15, , , , , ,68 17, , , , , ,68 17, , , , , ,17 18, , , , , ,17 18, , , , , ,67 19, , , , , ,67 19, , , , , ,16 19, , , , , ,16 19, , , , , ,66 20, , , , , ,14 21, , , , , ,64 22, , , , , ,64 22, , , , , ,14 22, , , , , ,14 22, , , , , ,63 22, , , , , ,63 22, , , , , ,13 23, , , , , ,13 23, , , , , ,62 23, , , , , ,62 23, , , , , ,12 24,3219

31 Baremaschaal 1.54 Werkleider ,45 54,96 24, , , , ,33 13, ,65 49,21 24, , , , ,29 14, ,65 49,21 24, , , , ,29 14, ,41 49,21 24, , , , ,32 14, ,41 49,21 24, , , , ,32 14, ,19 49,21 24, , , , ,36 14, ,19 49,21 24, , , , ,36 14, ,95 45,42 20, , , , ,25 15, ,95 45,42 20, , , , ,25 15, ,72 11, , , , ,04 15, , , , , ,74 15, , , , , ,45 15, , , , , ,45 15, , , , , ,32 16, , , , , ,32 16, , , , , ,31 16, , , , , ,31 16, , , , , ,31 16, , , , , ,31 16, , , , , ,30 17, , , , , ,30 17, , , , , ,30 17, , , , , ,30 17, , , , , ,30 17, , , , , ,30 17, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,29 18, , , , , ,28 19,0215

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S Het indexcijfer van de maand juli 2005 heeft de spilindex van 116.15 punten

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Schaal : 1/12 Arbeider - Ongeschoolde,onderhoudswerkman (A110) Arbeider - Halfgeschoolde B (A112) Adm pers - Klasserder (B110) Adm pers - Expeditionair (B111) Tech & param pers - Klasseerder (C110) Tech

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300003 Revalidatiecentra Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (69.047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2012 tot 30 NOVEMBER 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden.

Nadere informatie

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300003 Revalidatiecentra Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1994 (38.152)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden C.A.O. 26.01.2009

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 mbt de arbeids- en loonvoorwaarden in de revalidatiecentra CAO 26.01.2009

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra C.A.O. 11.05.2009 Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 MAART 2012 tot 31 DECEMBER 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand januari 2012 heeft de spilindex

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 FEBRUARI 2008 tot 31 MEI 2008 Het indexcijfer van de maand december 2007 heeft de spilindex van 106.22 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand augustus 2010 heeft de spilindex

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300001 Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van december 1982 (9601)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2011

Nadere informatie

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10 Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten Afdeling 1 : Administratief personeel Art.10 Aan het administratief personeel worden volgende graden toegekend : - klasseerder;

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand april 2011 heeft

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 oktober 2008 tot 30 september 2010 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 oktober

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 December 2000 tot Harmonisatie van de baremieke weddeschalen met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis met

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Vaststelling van

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009 Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) 00 12.384,81 1.533,55 9,3131 89,14 44,57 01 13.422,15 1.662,00 10,0931 89,14 44,57 02 13.492,67 1.670,73 10,1461 89,14 44,57 03 13.563,17

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300001 Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Loonsvoorwaarden... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 1991 (29.117)...

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (69047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57026)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

P.C. nr Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen

P.C. nr Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.420,66 8,6275 85,68 42,84 18/0 12.384,81 1.474,00 8,9514 85,68 42,84 01 13.422,15 1.597,46 9,7012 85,68 42,84 02 13.492,67

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S De bijgevoegde loonbarema's waren geldig vanaf 1 september 2005 tot en met 31

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur -

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen endiensten 3300001 Privéziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Arbeidsduur Ondertekening CAO Registratienr. 24.09.1979 5.881 Wekelijkse arbeidsduur

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 (99209)...

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.449,11 8,8002 87,39 43,70 18/0 12.384,81 1.503,52 9,1307 87,39 43,70 01 13.422,15 1.629,45 9,8954 87,39 43,70 02 13.492,67

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Berekening van de anciënniteit bij de indienstneming... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN 3 HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN omvatten vandaag: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomt van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden

Nadere informatie

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v )

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v ) CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v.2017-07-04) Inhoudstafel Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon CAO van 28.1.2014 Geactualiseerde lonen Loonschaal L4 Loonschaal L3 Loonschaal L2 Loonschaal

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot Harmonisering van de lonenschalen en overeenstemming tussen de functies - Gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (4103)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema.

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. Op 1/12/2012: gewaarborgd minimumloon = 1.724,17 EUR / 10,4707 EUR. Werklieden Categorie : A1 Ongeschoolde 0 8.610,46 1.154,09

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf oktober OVERZICHT oktober Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tôt vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190231 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP Barema's in voege vanaf 1 november 2006 OVERZICHT 1 november 2006 Barema 1 L4 Logistiek personeel klasse 4 Barema 2 L4 ond II Logistiek

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf maart OVERZICHT maart Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 juli 2016

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 juli 2016 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf juli OVERZICHT juli Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III Logistiek

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250200 Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190221 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector 3310003 Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (57.365)...

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 (95404)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320020 Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Diensten van «aide sociale aux justiciables»... 2 Collectieve

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep

Nadere informatie

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering

3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering 3.1 Personeelsdienst De personeelsdienst bevindt zich op de eerste verdieping van het sociaal en administratief centrum in de Kleine Landeigendomlaan 2a. Je kan je wenden tot de stafmedewerkster, Hilde

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laatste aanpassing: 04/02/2015 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve

Nadere informatie

ACLVB. privéziekenhuizen.

ACLVB. privéziekenhuizen. ACLVB privéziekenhuizen www.aclvb.be BROCHURE PRIVE-ZIEKENHUIZEN 1 INHOUDSOPGAVE BROCHURE PRIVE-ZIEKENHUIZEN 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 4 ARBEIDSDUUR 6 FUNCTIECLASSIFICATIE 7 BAREMA S (SINDS 1 DECEMBER

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb Poel 7 ZORGsector Toelage voor nacht- en avondwerk 1. Onderwerp Aan de werknemer wordt een uurtoeslag betaald voor nachtprestaties en voor sommige avondprestaties. 2. Bedragen Bedrag van de uurroostertoeslag

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden in de inrichtingen voor tandprothesen. C.A.O. 10.03.2008 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie