DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing Toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting"

Transcriptie

1 DE Aanpassing Toelichting 1

2 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW OMGEVINGSANALYSE OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE, OCMW EN AGB GO OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN GEMEENTE OCMW AGB GO DE INTERNE ORGANISATIE OVERZICHT VAN HET PERSONEELSBESTAND OVERZICHT VAN DE BUDGETHOUDERS OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN DETAIL VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEMEENTE OCMW FISCALITEIT FINANCIËLE SCHULDEN TABEL TM2 GEMEENTE OCMW-AGBGO

3 1.1 Toelichtingen bij het meerjarenplan Gemeente AGB GO OCMW Omgevingsanalyse Niet van toepassing Omschrijving van de financiële risico s voor Gemeente, OCMW en AGB GO Gemeente Overpelt - Waarborgen ten voordele van derden zoals omschreven in de afzonderlijke budgetten - Tussenkomsten ten voordele van derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies - Stijgende tussenkomsten in de sociale zekerheid bij de Gemeente en OCMW en derden en aanpassing van de personeelsstatuten (gesco). - Renteschommelingen in de pensioenfondsen voor pensioenlasten mandatarissen en 2 de pensioenpijler - Dalende opbrengsten van de dividenden - Instabiele economische toestand met een weerslag op de belastingen (motorenbelasting, personenbelasting,..) - Vonnis belasting overdekte markten - Tussenkomst in de verliezen van S&R Pelt Om deze risico s te beperken worden diverse initiatieven genomen. De waarborgen die werden verstrekt zijn meestal onderbouwd door goede afspraken. De bestaande risico s kunnen worden opgevolgd en indien noodzakelijk bijgestuurd door opvolging en via overleg. De tussenkomsten aan derden worden opgevolgd en door al de instanties waar nu grote tussenkomsten voor gebeuren wordt een meerjarenplanning opgesteld waarin de initiatieven worden omschreven en geëvalueerd. De stijgende tussenkomsten voor de sociale zekerheid en de aanpassing van de rechtspositieregelingen werden opgenomen in een sluitende meerjarenplanning. Voor nog onzekere wettelijke evoluties werd voldoende ruimte voorzien om een mogelijke wijziging te kunnen doorvoeren in het meerjarenplan. De renteschommelingen hebben reeds de nodige aanpassingen in de pensioenfondsen veroorzaakt. Momenteel werd reeds een wijziging in de 1 ste pensioenpijler voor de mandatarissen doorgevoerd voor het ocmw en voor het gemeentebestuur werd een aanpassing voorzien in het resultaat van de meerjarenplanning. Voor de 2 de pensioenpijler worden in 2015 herberekeningen gevraagd op basis van het huidige personeelsbestand. De dalende opbrengst van de dividenden vormt een beperkt risico gezien we voor het grootste gedeelte aandeelhouder zijn bij Infrax. Dit is een zuivere intercommunale. De instabiele economische toestand werd voor een stuk ingecalculeerd door de cijfers die werden meegedeeld voor personenbelasting en de onroerende voorheffing voorzichtig in te schatten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd een verminderde inschrijving opgenomen, rekening houdende met leegstand op het industrieterrein. De eerste aanpassing aan de index werd niet meegenomen en de volgende jaren is er een stijging voorzien van 1,5%. Voor de personenbelasting werd de voorgestelde raming opgenomen maar er werd in 2016 geen indexsprong voorzien en een stijging in de meerjarenplanning werd voorzien voor 1,5% We verwachten een verdere stijging van het aantal inwoners door de bouw- en verkavelingsdossiers. In de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd hier evenwel geen rekening mee gehouden. Bij de simulatie van de mogelijk uit te voeren investeringen werd rekening gehouden met de faling van de nv Evenementen Overpelt door de invordering als niet-openstaande te beschouwen 3

4 OCMW Overpelt De pensioenlasten wegen steeds zwaarder. De 1e en 2e pensioenpijler staan onder druk wegens de zeer lage langetermijn rentevoeten. De pensioenfondsen brengen veel minder op dan aanvankelijk geraamd. De 1e pensioenpijler werd reeds herzien. Er werd een bijkomende koopsom van euro gestort om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. De 2e pensioenpijler zal in het nabije toekomst opnieuw herbekeken worden samen met de verzekeringsinstelling. De vergrijzing van onze maatschappij vormt ook een belangrijk risico voor de OCMW's. Hoge kosten van assistentiewoningen en rusthuizen, onzekerheden ivm pensioenen en werkloosheidsuitkeringen volgens de huidige wetgeving zullen automatisch leiden tot meer steunaanvragen bij de OCMW's Omschrijving van de financiële risico s voor het AGB GO De financiële risico s voor het AGB GO worden steeds gewaarborgd door het gemeentebestuur. Deze waarborg zit ingebakken in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de gemeente en het AGB GO. Een risico voor de projecten binnen het AGB GO is de verkoop van de gronden. Gezien de instabiele economische toestand is het moeilijk om de verkoopbaarheid van de industriegronden in te schatten. Om dit risico af te dekken heeft het gemeentebestuur het grootste gedeelte van de leningen renteloos voorzien bij het AGB GO op korte termijn. Indien deze niet kunnen terugbetaald worden, kan het gemeentebestuur de nodige maatregelen nemen om de kosten van de lening op zich te nemen. Vermindering van de subsidies in het kader van de vlaamse beleidsprioriteiten waardoor een gedeelte van de inkomsten in gevaar komt Overzicht van alle beleidsdoelstellingen Gemeente OCMW AGB GO - Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, prioritair en niet-prioritair, worden overgemaakt aan al de raadsleden en beschikbaar gesteld via het extranet en voor de personeelleden via het DMS-systeem. 4

5 De interne organisatie Het organogram Gemeente en OCMW. Het AGBGO heeft geen personeelsleden in dienst. 5

6 Overzicht van het personeelsbestand TM1 Gemeente Schema TM1: Personeel Gemeentebestuur Overpelt Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 Niveau A 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Niveau B 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Niveau C 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 Niveau D 8,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 Niveau E Contractueel (nietgesco) 36,24 35,44 35,44 35,44 35,44 35,44 Niveau A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Niveau B 19,97 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 Niveau C 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Niveau D 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Niveau E 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 Gesco 55,92 55,12 53,37 53,37 53,37 53,37 Niveau A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Niveau B 4,50 4,50 4,30 4,30 4,30 4,30 Niveau C 18,05 18,05 16,50 16,50 16,50 16,50 Niveau D 23,63 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 Niveau E 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 TOTAAL 114,86 113,26 111,51 111,51 111,51 111,51 Niveau A 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 Niveau B 28,47 28,67 28,47 28,47 28,47 28,47 Niveau C 32,25 32,25 30,70 30,70 30,70 30,70 Niveau D 35,33 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 Niveau E 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 6

7 TM1 Gemeente Schema TM1: Personeel OCMW Overpelt Inhoud!A1 Aantalvoltijds equivalenten (VTE) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Vastbenoemd 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 Niveau A Niveau B 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 Niveau C 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) 20,73 20,73 20,73 20,73 20,73 20,73 Niveau A Niveau B 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 Niveau C 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Niveau D 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 Niveau E Gesco 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 Niveau A Niveau B 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Niveau C 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Niveau D 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 Niveau E TOTAAL 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau B 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 Niveau C 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 Niveau D 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 Niveau E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overzicht van de budgethouders - Gemeente: o De secretaris heeft budgethouderschap voor: Te betalen bedragen aan de gemeenteraad GR. 05/02/ OCMW: o De secretaris heeft budgethouderschap voor: Te betalen bedragen aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - AGB: o NVT 7

8 1.1.7 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Gemeente BeleidsVeld Omschrijving Algemene overdrachten tussen de verschillende 0010 best.niveau's 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties ivm de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten 0130 Administratieve dienstverlening 0160 Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland 0190 Overig algemeen bestuur 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijke afval 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Waterkering en waterbeheersing 0320 Sanering van bodemverontreinging 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0470 Dierenbescherming 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0510 Nijverheid 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 0530 Land- en bosbouw 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0621 Bestrijding voor krotwoningen 0629 Overig woonbeleid 0640 Elektriciteit 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0700 Musea 0701 Cultuurcentrum 0703 Bibliotheek 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0711 Openluchtrecreatie 0719 Andere evenementen 0720 Monumentenzorg 0721 Archeologie 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 0790 Erediensten 0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur 8

9 0880 Andere voordelen 0900 Sociale bijstand 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een 0911 handicap 0930 Sociale huisvesting 0943 Gezinshulp 0944 Opvoedingsondersteuning 0945 Kinderopvang 0949 Overige gezinshulp 0951 Dienstencentra 0952 Assistentiewoningen 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980 Sociale geneeskunde 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0990 Begraafplaatsen Overige verrichtingen betreffende de erediensten en nietcon OCMW BeleidsVeld Omschrijving 0010 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0900 Sociale bijstand 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezinshulp 0951 Dienstencentra 0952 Assistentiewoningen AGB GO BeleidsVeld Omschrijving 0010 Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke ni 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0119 Overige algemene diensten 0200 Wegen 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 0703 Openbare blibliotheken 0712 Festivals 0740 Sport eigen accommodatie 0874 Leerlingenvervoer basisonderwijs 9

10 Detail van de financiële vaste activa Gemeente OCMW Gemeente Staat van de deelnemingen GEMEENTE OVERPELT Meerjarenplanning N.I.S.-nummer : NAAM ONDERNEMING Aantal aandelen Waarde per aandeel Beginwaarde Nog te storten bedrag Opgevraagd bedrag Reële Inbreng Uitgifte premie Boekwaarde DEELNEMINGEN ONDERNEMINGEN (a) + (b) IN , , , , , ,15 Deelnemingen (a) , , , , , ,15 Vlaamse Maatschappij voor Watervoor ziening cv ( ) , , , , ,26 Inter-energa gas ( ) , ,24 0, , ,24 IGL ( ) , ,00 0, , ,00 Landwaarts CV ( ) , , , ,00 717,64 Ons Eigen Huis n.v. ( ) , , , , ,33 Kempisch Tehuis CV ( ) 80 25, , , ,00 500,00 Nolim cvba ( ) , ,95 0, , ,95 limburg.net O.V. ( ) , ,00 0, , ,00 Inter-energa elektriciteit ( ) , ,80 0, , ,80 Interelectra - kabeltelevisie ( ) 29 24,79 718,91 74,37 718,91 644,54 Interelectra AT Kabeltv 0 24,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Inter-media ( ) , ,43 0, , ,43 Inter-energa - elektriciteit ( ) , ,46 0, , , , ,46 Inter-energa ( ) , ,13 0, , ,13 Dienstverlenende Pelt ( ) vereniging , ,00 0, , ,00 Inter-regies ov ( ) 1 24,79 24,79 0,00 24,79 24,79 NUHMA-aandelen 1 ( ) , ,94 0, , ,94 Inter-media ( ) 29 24,79 718,91 495,80 272,69 223,11 Inter-aqua ( ) 2 25,00 50,00 0,00 50,00 50,00 Inter-aqua ( ) , ,00 0, , ,00 0, ,00 Jobpunt Vlaanderen ( ) 36 24,79 892,44 0,00 892,44 892,44 Interelectra - elektriciteit ( ) 57 24, ,46 123, , ,78 Interelectra - kabeltelevisie ( ) , ,72 0, , ,72 Interelectra - elektriciteit ( ) , ,59 0, , , , ,59 Interelectra - riolering ( ) 2 25,00 50,00 0,00 50,00 50,00 Interelectra - riolering ( ) , ,00 0, , ,00 0, ,00 Crematorium - IGS Pontes , ,00 0, , ,00 10

11 b) Deelnemingen in privéondernemingen VASTRENTENDE EFFECTEN - GESTORTE WAARBORGEN OP MEER DAN 1 JAAR ,16 AGB GO waarborg ( ) , , ,11 AGB GO participatie door kapitaalsverhoging ( ) , , , OCMW OCMW OVERPELT Meerjarenplanning NAAM ONDERNEMING Aantal aandelen Waarde per aandeel Beginwaarde Nog te storten bedrag Opgevraagd bedrag Boekwaarde Deelnemingen ,17 46, , ,33 Ons eigen huis , ,00 46, , ,16 Welzijnsregio Noord Limburg , ,00 0, , ,00 Jobpunt Vlaanderen 23 24,79 570,17 0,00 570,17 570, AGB GO Niet van toepassing Fiscaliteit Gemeente Aanslagvoet personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing o Personenbelasting 6% o Opcentiemen onroerende voorheffing 1176 Plaats van publicatie reglementen : website : Tabel van de belastingen Alg.rek. Omschrijving alg.rek. bedrag Opcentiemen op de onroerende voorheffing , Aanvullende belasting op de personenbelasting , Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen , Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels 1.600, Afgifte reispassen , Afgifte rijbewijzen , Afgifte Identiteitskaarten , Afgifte Identiteitskaarten vreemdelingen 4.500, Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 1.000, Aanvragen milieuvergunningen , Andere belastingen op prestaties , Begraving / bijzetting / verstrooiing , Belasting op verzameling/verwerking van huishoudelijk afval , Belasting op drijfkracht ,00 11

12 Belasting op groeven , Belasting op banken en financieringsinstellingen 9.000, Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's 9.000, Retributie op marktstandplaatsen 2.500, Belasting op parkeren 6.000, Algemene gemeentebelasting voor economische entiteiten , Retributie voor het opvangen en bewaren van loslopende honden 200, OCMW Niet van toepassing AGB GO Niet van toepassing 12

13 Financiële schulden tabel TM2 Gemeente OCMW-AGBGO Gemeente Schema TM2 De financiële schulden Gemeente Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december F. Intresten G. Periodieke leningslasten Financiële schulden ten laste van derde A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december F. Intresten G. Periodieke leningslasten Financiële schulden ten laste van derde A. Financiële schulden op 1 januari Leasing B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen Leasing D. Niet Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december F. Intresten G. Periodieke leningslasten OCMW Schema TM2 De financiële schulden - OCMW Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december F. Intresten G. Periodieke leningslasten

14 AGB GO Schema TM2 De financiële schulden - AGB GO Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december F. Intresten Intresten achtergestelde lening G. Periodieke leningslasten

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 i.f.v. opmaak budget 2017 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 13040 2300 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Personeelsbestand TM1 - Schema Type beleidsrapport

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2015 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2015 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Meerjarenplan

Meerjarenplan Meerjarenplan 2011-2013 Financiële nota Toelichting bij het meerjarenplan Inhoudstafel financiële nota en toelichting bij het meerjarenplan 2011-2013 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 1 Provincie : WEST-VLAANDEREN Arrond. : TIELT Gemeente : RUISELEDE NIS-Nr. : 37012 BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014 2 I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

MEERJARENPLAN AANPASSING

MEERJARENPLAN AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 AANPASSING 1 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN... 3 2. WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA... 3 3. WIJZIGINGEN AAN HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN...

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest. Karolien Weekers Departement Kanselarij en Bestuur Studiedienst Vlaamse Regering Januari 2017 Inleiding

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Stad Kortrijk NIS 34022

Stad Kortrijk NIS 34022 JAARREKENING 2015 Inhoudstabel 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 3 1.1. Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 5 1.1.1. Exploitatie-uitgaven 5 1.1.2. Exploitatie-ontvangsten 7 1.1.3.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016

MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016 MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeente Beerse - Toelichting 2016 Het meerjarenplan wordt verder verduidelijkt in de toelichting. Naast een aantal verplichte elementen die in elke toelichting moeten zitten, bevat

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT Provincie Antwerpen ----- Arrondissement Turnhout ----- GEMEENTE 2235 HULSHOUT ----- Bijkomend voorstel op dagorde gemeenteraad ingevolge artikel 22 van het gemeentedecreet. Ingevolge een verzoek van gemeenteraadslid(-leden),

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Sami Souguir Martin Ruebens Algemeen directeur Secretaris-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur Dep. Kanselarij & Bestuur

Sami Souguir Martin Ruebens Algemeen directeur Secretaris-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur Dep. Kanselarij & Bestuur Halen Voorwoord Voor u ligt de tweede, geactualiseerde editie van de Lokale Bestuurskrachtmonitor. De lokale bestuurskracht is een term die regelmatig besproken wordt in bestuurlijke kringen. Ook de huidige

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Budgetjaar 2016 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie:

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen. a)

Nadere informatie