Société Générale (FR) (A/A2) Belgium Callable Investeer in uw leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (FR) (A/A2) Belgium Callable Investeer in uw leven"

Transcriptie

1 Société Générale (FR) (A/A2) Belgium Callable 2027 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: BEL 20 Index (Price EUR) Munt: EUR Looptijd: Minimum 2 jaar Maximum 10 jaar

2 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument in EUR uitgegeven door Société Générale. Looptijd: minimum 2 jaar en maximum 10 jaar. Uitgifteprijs: 102% (zijnde EUR per coupure). Op de eindvervaldag, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, verbindt de uitgever zich ertoe om u 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen en om u een eenmalige brutocoupon in EUR te betalen die overeenstemt met 100% van de eventuele stijging van de BEL 20 (Price EUR) index 1 tussen het initiële niveau 2 en het slotniveau 3 (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Aangezien het om een Price Return -index gaat en in tegenstelling tot een Total Return - index, wordt zijn prestatie enkel beïnvloed door de koersschommelingen van de aandelen en niet van de dividenden die worden uitgekeerd op basis van de aandelen. Die dividenden worden immers niet herbelegd in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de beleggers de dividenden die worden uitgekeerd op basis van de aandelen waaruit de index is samengesteld, niet zullen ontvangen. Mogelijkheid van vervroegde terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) vanaf het einde van het tweede jaar naar keuze van de uitgever vermeerderd met een eenmalige brutocoupon in EUR van 4,50% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de uitgiftedatum is verstreken, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. De kans op vervroegde terugbetaling is bijna onbestaande 4. Als de uitgever voor een vervroegde terugbetaling zou kiezen, zal dit eerder gebeuren op het einde van de periode en in het geval van een sterke stijging van de BEL 20 (Price EUR) index 1. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt om u op de eindvervaldag of in geval van vervroegde terugbetaling 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen. In geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest. DOELPUBLIEK Dit complexe gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten opzichte van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te evalueren. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de rentevoeten en BEL 20 (Price EUR) index. STRATEGIE VAN HET PRODUCT Dit product is een gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van minimum 2 jaar en maximum 10 jaar. Het richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een product om hun beleggingen te diversifiëren. Dit product biedt de mogelijkheid van een jaarlijkse vervroegde terugbetaling 5, naar keuze van de uitgever, vanaf 2019 en tot in 2026 met de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) en de betaling van een eenmalige brutocoupon in EUR van 4,50% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat is verstreken sinds de uitgiftedatum 6. Het is waarschijnlijk dat de uitgever belang heeft om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling met name in geval van een daling van zijn herfinancieringsrentevoet of in geval van een stijging van de BEL 20 (Price EUR) index tot boven de voorziene coupon in geval van vervroegde terugbetaling. Ingeval het product niet vervroegd wordt terugbetaald, geeft het product u op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zjjnde EUR per coupure), evenals op een eenmalige brutocoupon in EUR die overeenstemt met 100% van de eventuele stijging van de BEL 20 (Price EUR) index tussen zijn initiële niveau 2 en zijn slotniveau 3, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. 1 Meer informatie over de index vindt u op pagina 3 van deze brochure. 2 Slotkoers van de index op de initiële observatiedatum (27/03/2017). Meer informatie vindt u in de technische fiche op pagina 7. 3 Het slotniveau van de index is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de onderliggende index op de laatste 25 observatiedata. Meer informatie over deze data vindt u in de technische fiche op pagina 7. 4 Deze waarschijnlijkheid is geldig op het moment van de redactie van deze brochure. 5 De kans op vervroegde terugbetaling is bijna onbestaande (deze waarschijnlijkheid is geldig op het moment van de redactie van deze brochure).als de uitgever voor een vervroegde terugbetaling zou kiezen, zou dit eerder gebeuren op het einde van de periode en in het geval van een sterke stijging van de BEL 20 (Price EUR) index. 6 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. 2

3 BEL 20 (PRICE EUR) INDEX De BEL 20 (Price EUR) is een beursindex op Belgisch niveau die bestaat uit de 20 grootste aandelen van de Belgische beurs volgens beurskapitalisatie. Aangezien het om een Price Return -index gaat en in tegenstelling tot een Total Return - index, wordt zijn prestatie enkel beïnvloed door de koersschommelingen van de aandelen waaruit de index is samengesteld en niet van de dividenden die worden uitgekeerd op basis van de aandelen. Die dividenden worden immers niet herbelegd in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de beleggers de dividenden die worden uitgekeerd op basis van de aandelen waaruit de index is samengesteld, niet zullen ontvangen. Op 19/01/2017 bedroeg het niveau van de BEL 20 (Price EUR) index 3.593,97 punten. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn evolutie kan u terugvinden op de website Bron: Euronext, Deutsche Bank AG, januari U kunt de evolutie van de index volgen op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Talk & Invest op het nummer Samenstelling van de BEL 20 (Price EUR) index Bedrijf Gewicht (%) Bedrijf Gewicht (%) ING GROEP NV 13,38 % PROXIMUS SADP 3,25 % KBC GROUP NV 11,58 % COLRUYT SA 2,41 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,91 % ACKERMANS & VAN HAAREN NV 2,31 % ENGIE SA 9,77 % TELENET GROUP HOLDING NV 2,07 % KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 7,96 % GALAPAGOS NV 1,80 % SOLVAY SA 6,30 % BPOST SA 1,76 % UCB SA 6,26 % COFINIMMO SA 1,66 % AGEAS 6,18 % ONTEX GROUP NV 1,39 % GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,94 % BEKAERT SA 1,13 % UMICORE SA 3,94 % ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV 1,01 % Bron: Euronext (gegevens van 19/01/2017). De samenstelling van de index BEL 20 (Price EUR) index in het verleden vormt geen voorspelling voor de toekomstige samenstelling ervan. De samenstelling van de index wordt jaarlijks herzien (in maart). Evolutie van de BEL 20 (Price EUR) Index (sinds 19/01/2007) /01/07 19/01/09 19/01/11 19/01/13 19/01/15 19/01/17 Bron: Bloomberg (gegevens op 19/01/2017). De evolutie van de BEL 20 (Price EUR) index in het verleden vormt geen voorspelling voor het toekomstige verloop ervan. 3

4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT In geval van vervroegde terugbetaling 1 Een eenmalige brutocoupon in EUR van 4,50% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat is verstreken sinds de uitgiftedatum. Vanaf 2019 en tot in 2026, kan de uitgever volledig naar eigen keuze beslissen tot een vervroegde terugbetaling van het instrument. Als hij zijn recht uitoefent (het recht om uit te oefenen is vastgelegd op 15 werkdagen voor de datum van vervroegde terugbetaling), betaalt hij 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug en betaalt hij een eenmalige brutocoupon in EUR van 4,50% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de uitgiftedatum is verstreken 2. Zonder vervroegde terugbetaling Een eenmalige brutocoupon in EUR op de eindvervaldag die overeenstemt met 100% van de prestatie van de BEL 20 (Price EUR) index tussen het initiële niveau 3 en het slotniveau 4 (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). In 2027, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, betaalt de uitgever het product terug aan 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) vermeerderd met een eenmalige brutocoupon² in EUR die overeenstemt met 100% van de prestatie van de BEL 20 (Price EUR) index tussen het initiële niveau 3 en het slotniveau 4, zonder maximum. Als de index niet is gestegen, wordt geen coupon uitbetaald. SCENARIO S EN ILLUSTRATIE VAN DE BEREKENING VAN DE COUPON Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement. Ongunstig scenario Als het product niet vervroegd wordt terugbetaald 1, hebt u op de eindvervaldag (25/03/2027) recht op de terugbetaling van de nominale waarde 2 (zijnde EUR per coupure) door de uitgever vermeerderd met een eenmalige brutocoupon in EUR die overeenstemt met 100% van de evolutie van de BEL 20 (Price EUR) index tussen het initiële niveau 3 en het slotniveau 4 van de index. Als het slotniveau 4 van de index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau 3, verbindt de uitgever zich er enkel toe u de nominale waarde 2 (zijnde EUR per coupure) terug te betalen maar wordt er geen coupon uitbetaald. In dit scenario zal uw actuariële brutorendement -0,20% bedragen (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven staan in de technische fiche). Neutraal scenario Als het product niet vervroegd wordt terugbetaald 1, hebt u op de eindvervaldag (25/03/2027) recht op de terugbetaling van de nominale waarde 2 (zijnde EUR per coupure) door de uitgever vermeerderd met een eenmalige brutocoupon in EUR die overeenstemt met 100% van de evolutie van de BEL 20 (Price EUR) index tussen het initiële niveau 3 en het slotniveau 4. Als het slotniveau 4 van de index bijvoorbeeld met 18% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau 3, verbindt de uitgever zich ertoe u de nominale waarde 2 (zijnde EUR per coupure) terug te betalen en u een eenmalige coupon in EUR van 18% bruto te betalen. In dit scenario zal uw actuariële brutorendement 1,47% 5 bedragen. Gunstig scenario Stel dat op het einde van het 5de jaar de BEL 20 (Price EUR) index sterk is gestegen (bijvoorbeeld met 39%). De uitgever beslist, volledig naar zijn eigen keuze, om het product vervroegd terug te betalen 1 op 28/03/2022. In dat geval kunt u aanspraak maken op de terugbetaling van de nominale waarde 2 (zijnde EUR per coupure) door de uitgever en op een eenmalige coupon in EUR van 22,50% bruto (5 x 4,50%). In dit scenario zal uw actuariële brutorendement 3,73% 5 bedragen. Slechtste scenario In het slechtste scenario, in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever, kan de coupon waarvan de betaaldatum na deze gebeurtenis ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerde schuldinstrument zal terugbetaald worden aan zijn marktwaarde. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument naar aanleiding van het faillissement of risico op faillissement en kan in het slechtste geval 0% zijn. 1 De kans op een vervroegde terugbetaling is bijna onbestaande (deze waarschijnlijk is geldig op het moment van de redactie van deze brochure). Als de uitgever voor een vervroegde terugbetaling zou kiezen, zou dit eerder gebeuren op het einde van de periode en in het geval van een sterke stijging van de BEL 20 (Price EUR) index. 2 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. 3 Slotkoers van de index op de initiële observatiedatum (27/03/2017). Meer informatie vindt u in de technische fiche op pagina 7. 4 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op de laatste 25 observatiedata. Meer informatie over deze data vindt u in de technische fiche op pagina 7. 5 Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven staan in de technische fiche maar vóór roerende voorheffing. 4

5 Een product uitgegeven door Société Générale Dit product wordt uitgegeven door Société Générale (rating A, stabiele outlook volgens S&P en A2, stabiele outlook volgens Moody s). Société Générale is een Franse bank die werd opgericht in Ze is aanwezig in meer dan 65 landen en stelt om en bij de personen tewerk. Ze biedt een brede waaier van adviesdiensten en financiële oplossingen op maat die berust op drie kernmetiers die elkaar aanvullen: Retail Banking in Frankrijk, Retail Banking en Internationale Financiële Diensten en Financierings- en Investeringsbank. Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen erbij, de samenvattingen in het Frans en het Nederlands, evenals de definitieve voorwaarden. De volledige voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus (Debt Instruments Issuance Programme), goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 06/07/2016, in de supplementen erbij van 09/08/2016, 12/08/2016, 24/08/2016, 18/10/2016, 16/11/2016, 02/12/2016 en 23/12/2016 en in de definitieve voorwaarden van 25/01/2017. Alle documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien. Aanvullende informatie naar Belgisch recht: De uitgever zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen, in de toepassing van de clausules van het Basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de uitgever. Categorie: bescherming Dit product kan worden overwogen voor het gedeelte van uw tegoeden waarvoor u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarvoor u een bescheiden rendement en een langere looptijd dan voor uw liquiditeiten aanvaardt. Die aanpak, die gestoeld is op drie productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe om een portefeuille samen te stellen in overeenstemming met uw doelstellingen. Meer weten over ratings? Raadpleeg Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Die beleggingen kunnen in verschillende scenario s worden aangewend (bv. de stijging van een beursindex). Een diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Dit complexe product behoort tot de categorie Bescherming. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen indien u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico s goed hebt begrepen. Wanneer Deutsche Bank u een product adviseert in het kader van beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot het product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. In alle andere gevallen dient Deutsche Bank te bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot het product. Als het product niet passend zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Meer details vindt u op Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de afdeling Client Solutions van de bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel Tel Fax Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman adres: OMBUDSFIN, Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate II,Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; Tel Fax Website: 5

6 Belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 2). Meer informatie over de risico s die eigen zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s 37 tot 95 van het Basisprospectus en op de pagina s 17 tot 19 van de definitieve voorwaarden. Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten het kredietrisico (bv. faillissement) van de uitgever. Bij faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling. Als Société Générale ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kunnen de instrumenten op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk worden geannuleerd of omgezet in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen) ( Bail-in ). In dat geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te kunnen recupereren en het belegde bedrag en de coupon helemaal of gedeeltelijk te verliezen. Risico op prijsschommelingen van het product Dit product is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan de evolutie van de onderliggende index, alsook een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Rendementsrisico Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beurs. Als het product niet vervroegd terugbetaald wordt, en als op de eindvervaldag, het slotniveau 1 van de index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau 2, zal de belegger geen coupon uitbetaald krijgen. Hij zal evenwel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure), behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. Liquiditeitsrisico Dit product noteert niet op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Société Générale de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt (exclusief makelaarsloon, beurstaksen en eventuele belastingen zie technische fiche voor meer informatie). Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Société Générale zich het recht voor de effecten aan toonder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt op de eindvervaldag enkel recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever). Risico van vervroegde terugbetaling in geval van buitengewone gebeurtenissen en risico s verbonden aan de onderliggende index a) Risico van vervroegde terugbetaling in geval van buitengewone gebeurtenissen In geval van buitengewone gebeurtenissen kan de uitgever het product aan zijn marktwaarde terugbetalen, in overeenstemming met de geldende wetten en reglementeringen. In geval van vervroegde terugbetaling van het product kan de prijs lager zijn dan de nominale waarde (zijnde EUR per coupure). Meer informatie vindt u in het Basisprospectus op de pagina s en b) Risico s verbonden aan de onderliggende index Bij problemen met een impact op de onderliggende index waardoor er geen aanpassing mogelijk is overeenkomstig de geldende wetten en reglementeringen, zal het product op de vervaldag ten belope van 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) worden terugbetaald door de uitgever (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever) en in sommige gevallen recht geven op een bijkomende betaling op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele coupon meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van het product. De cliënt kan, indien hij dat wenst, echter wel het product vóór de eindvervaldag tegen de marktprijs verkopen op de secundaire markt (zie Liquiditeitsrisico voor meer informatie). Meer informatie over die risico s vindt u in het Basisprospectus op de paginas , en Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de onderliggende index op trimestriële basis op de 25 laatste observatiedata. Meer informatie over deze data vindt u in de technische fiche op pagina 7. ² Slotkoers van de index op de initiële observatiedatum (27/03/2017). Meer informatie vindt u in de technische fiche op pagina 7. 6

7 Technische fiche Société Générale (FR) Belgium Callable 2027 is een gestructureerd schuldinstrument in EUR met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag of in geval van vervroegde terugbetaling door de uitgever, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. Uitgever Société Générale Land van oorsprong Frankrijk Rating van de uitgever S&P: A (stabiele outlook)/moody s: A2 (stabiele outlook) 1 Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code XS Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Vergoeding en kosten EUR EUR per coupure Van 27/01/2017 tot 20/03/2017 Uitgifte- en betaaldatum: 27/03/2017 Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) De omvang van de uitgifte zal naar verwachting maximaal EUR bedragen. De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. lagere prijs dan de uitgifteprijs. Het verschil tussen de aankoopprijs en de uitgifteprijs is een plaatsingsvergoeding. De uitgever houdt ook kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele en juridische kosten). Het totaal van die kosten is inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemt overeen met een equivalent van maximaal 0,61% op jaarbasis. Potentiële beleggers dienen de definitieve voorwaarde van 25/01/2017 te raadplegen voor meer informatie over die vergoedingen. Dit product wordt uitgegeven door Société Générale en wordt verdeeld door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. De vergoedingen die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel op dit gestructureerd schuldinstrument afhoudt, stemmen overeen met de vergoedingen die worden afgehouden op andere schuldinstrumenten uitgegeven door Deutsche Bank of door andere uitgevers dan Deutsche Bank AG. Tijdens het selectieproces en om de prijscoherentie van dit product te waarborgen, verricht een onafhankelijke onderneming een prijsvergelijking tussen verschillende tegenpartijen en een waardebepaling. Dit product maakt dus op meerdere niveaus het voorwerp uit van een controle op belangenconflicten. Onderliggende index BEL 20 (Price EUR) (Bloomberg: BEL 20 Index). De BEL 20 (Price EUR) index bestaat uit de 20 grootste aandelen van de Belgische beurs op basis van beurskapitalisatie. Initiële observatiedatum 27/03/2017. Laatste observatiedata 27/03/2025, 28/04/2025, 27/05/2025, 27/06/2025, 28/07/2025, 27/08/2025, 29/09/2025, 27/10/2025, 27/11/2025, 29/12/2025, 27/01/2026, 27/02/2026, 27/03/2026, 27/04/2026, 27/05/2026, 29/06/2026, 27/07/2026, 27/08/2026, 28/09/2026, 27/10/2026, 27/11/2026, 28/12/2026, 27/01/2027, 01/03/2027 en 18/03/2027 Initieel niveau van de index Slotkoers van de index op de initiële observatiedatum. Slotniveau van de index Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de onderliggende index op de laatste 25 observatiedata. Mogelijke vervroegde terugbetalingsdata Vervroegde terugbetaling 27/03/2019, 27/03/2020, 29/03/2021, 28/03/2022, 27/03/2023, 27/03/2024, 27/03/2025 en 27/03/2026 Naar keuze van de uitgever, terugbetaling aan 100% van de nominale waarde in EUR (zijnde euro per coupure) op één van de vervroegde terugbetalingsdata, alsook een eenmalige brutocoupon van 4,50% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de uitgiftedatum is verstreken. Actuarieel brutorendement bij vervroegde terugbetaling afhankelijk van het jaar waarin vervroegd wordt terugbetaald en bedraagt 3,37% na 2 jaar, 3,62% na 3 jaar, 3,70% na 4 jaar, 3,73% na 5 jaar, 3,72% na 6 jaar, 3,69% na 7 jaar, 3,66% na 8 jaar en 3,62% na 9 jaar. 7

8 Eindvervaldag 25/03/2027. Terugbetaling op de eindvervaldag Als het product niet vervroegd wordt terugbetaald, recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure), alsook een eenmalige brutocoupon in EUR die overeenstemt met 100% van de eventuele stijging van de onderliggende index tussen het initieel niveau en het slotniveau van de index, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever. Doorverkoop vóór de eindvervaldag Dit product noteert niet op een gereglementeerde markt. In normale omstandigheden beschikt de belegger over de mogelijkheid om zijn effecten dagelijks vóór de eindvervaldag aan Société Générale door te verkopen. De door de uitgever voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, beurstaksen en eventuele belastingen (zie ook Liquiditeitsrisico hierboven). Bovendien zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel maximaal 0,50% makelaarskosten aanrekenen op de vastgestelde prijs. De waarde van het effect zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Talk & Invest op het nummer Beurstaks Inschrijving op de primaire markt: geen 3. Op de secundaire markt: 0,09% (max EUR) 3. Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3. Roerende voorheffing 30% op de uitgekeerde coupon 3. In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 30% toegepast op het positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs. Levering Geen materiële levering mogelijk 4. Prospectus De volledige voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus Debt Instruments Issuance Programme, goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 06/07/2016, in de supplementen erbij van 09/08/2016, 12/08/2016, 24/08/2016, 18/10/2016, 16/11/2016, 02/12/2016 en 23/12/2016 en in de definitieve voorwaarden van 25/01/2017. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen erbij, de samenvattingen in het Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden. Toepasselijk recht Engels recht. Belangrijk bericht Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen de rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dat via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de cliënten die al hebben ingeschreven op het product. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de op moment van publicatie van kracht zijnde wetgeving en kan in de toekomst wijzigen. De genoemde belastingen zijn van toepassing op natuurlijke personen die inwoner van België zijn. Op andere beleggers dan natuurlijke personen Belgische ingezetenen kan een andere fiscale behandeling van toepassing zijn. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 8

9 Om in te schrijven Talk & Invest Financial Center Het is belangrijk dat uw belegging wordt getoetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door het formulier Mijn Financial ID via uw Online Banking in te vullen. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester. Brochure van 25/01/2017.

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond Deutsche Bank AG (DE) Interest Linked Bond Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond Deutsche Bank AG (DE) Interest Linked Bond Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond 2027 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: EUR Looptijd: 10 jaar Brochure van 16/01/2017 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD Deutsche Bank AG (DE) Interest Evolution USD Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD Deutsche Bank AG (DE) Interest Evolution USD Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD 2021 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: USD Looptijd: 5 jaar Brochure van 06/10/2016 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten?

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever, die zich

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (NL)

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (NL) US Callable USD 2022 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: S&P 500 Munt: USD Looptijd: Minimum 2 jaar en maximum 5 jaar WAT

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Fund Opportunity Coupon 2025 VI. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Fund Opportunity Coupon 2025 VI. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Fund Opportunity Coupon 2025 VI WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in EUR door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Bond USD Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Bond USD Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD 2019 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: USD Looptijd: 3 jaar Brochure van 09/11/2016 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 III WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 III WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 0 III WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument in EUR, uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon in EUR op de eindvervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon NOK Investeer in uw leven

Société Générale (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon NOK Investeer in uw leven Société Générale (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon NOK 2022 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggend fonds: Nordea 1 Stable Return Fund, BP-EUR Munteenheid: NOK Looptijd: 6

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Interest Evolution USD Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Interest Evolution USD Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A) Interest Evolution USD 05 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis Ethna Aktiv E-T. Looptijd:

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 II. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 II. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 202 II WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument in EUR, uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon in EUR op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022 Deutsche Bank Ontvang een brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar. Vervolgens een variabele brutocoupon gelijk aan 4 keer het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente met een maximum van 6% bruto. Wat

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) (A/A2) Europe Callable Investeer in uw leven

Credit Suisse (CH) (A/A2) Europe Callable Investeer in uw leven Credit Suisse (CH) (A/A2) Europe Callable 2024 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: STOXX Europe Select 50 (Price)-index Munteenheid: EUR Looptijd: 8 jaar Brochure

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) Fund Opportunity Coupon Plus Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) Fund Opportunity Coupon Plus Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument in EUR uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Bond USD Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Bond USD Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Anticipation Bond USD 2021 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: USD Looptijd: 5 jaar Brochure van 10/08/2016 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u de nominale

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Belfius Interest Evolution 2022 Deutsche Bank

dbinvestor Solutions plc (IRL) Belfius Interest Evolution 2022 Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte brutocoupon van 3,47%). Vervolgens een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMSrente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2)

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Private Invest Best Managers Note 2026 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende fonds: Private Invest - Best Managers Acc Munteenheid: EUR Looptijd:

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) Deutsche Bank AG is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 7,50% bruto

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Natixis (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon SEK Investeer in uw leven

Natixis (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon SEK Investeer in uw leven Natixis (FR) (A/A2) Fund Opportunity Coupon SEK 2025 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggend fonds: Deutsche Concept Kaldemorgen-LC Munteenheid: SEK Looptijd: 8 jaar WAT MAG

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Goldman Sachs International (UK) (A+/A1)

Goldman Sachs International (UK) (A+/A1) Goldman Sachs International (UK) (A+/A1) World Infrastructure Autocallable 2027 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: STOXX Global Infrastructure Select 30 (Price EUR)

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Goldman Sachs International (UK) (A+/A1)

Goldman Sachs International (UK) (A+/A1) Goldman Sachs International (UK) (A+/A1) World Infrastructure Autocallable 2027 II Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: STOXX Global Infrastructure Select 30 (Price

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Quality Europe Callable Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Quality Europe Callable Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Quality Europe Callable 2024 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggende index: Solactive Equity Quality Investment Strategy Europe (EUR Price)

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019 II. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019 II. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen Wat mag u verwachten? Î Î Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever die zich ertoe

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Bank NV (NL) (A/A1) Opti Europe ING Bank NV (NL) Opti Europe Investeer in uw leven

ING Bank NV (NL) (A/A1) Opti Europe ING Bank NV (NL) Opti Europe Investeer in uw leven ING Bank NV (NL) (A/A1) Opti Europe 2021 Investeer in uw leven Afgeleid instrument Onderliggende index: Euro Stoxx 50 (EUR Price) Munteenheid: EUR Looptijd: 5 jaar en 3 maanden WAT MAG U VERWACHTEN? Afgeleid

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN Amro (A/Aa3) ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,25% bruto gedurende 6 jaar.

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN Amro Bank (A/Aa3) ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,50% bruto gedurende 5

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon USD Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon USD Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon USD 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Emerging Currencies 2020 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Emerging Currencies 2020 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Emerging Currencies 2020 WAT MAG U VERWACHTEN? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in EUR door Deutsche Bank AG. Eventuele eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon 2021 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon 2021 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? ABN Amro Bank (NL) (A/Aa3) Dit product is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,50% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,50% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Ontvang 3 jaarlijkse brutocoupons van 3,50% gedurende de eerste periode van 3 jaar en 5 maanden. Vervolgens 3 variabele jaarlijkse brutocoupons die overeenstemmen met de EUR CMS-rente op

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit ABN Amro Bank (A/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,75% bruto gedurende 6

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon. Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door Crédit Agricole CIB. ÎÎ Jaarlijkse brutocoupon van 4,10%. ÎÎ Looptijd:

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Braziliaanse real Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) (A/A1) Fund Opportunity Coupon NOK Investeer in uw leven

Credit Suisse (CH) (A/A1) Fund Opportunity Coupon NOK Investeer in uw leven Credit Suisse (CH) (A/A1) Fund Opportunity Coupon NOK 2023 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Onderliggend fonds: M&G Dynamic Allocation Fund Euro Class A Munteenheid: NOK Looptijd:

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie