Beknopt jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands

2 INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van het bestuur Uw pensioenfonds in cijfers 8 Nederlanders leven langer! 10 Wat levert beleggen nou eigenlijk op? 12 Stichting pensioenfonds Sappi Netherlands KvK AZL N.V. verzorgt de administratie Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen T F Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

3 Is de papierrol nog dik genoeg? 2010 was een onrustig jaar voor de Nederlandse pensioenfondsen. In deze beknopte versie van ons jaarverslag kunt u lezen hoe het uw pensioenfonds in 2010 is vergaan. Wilt u meer weten? U kunt ons volledige jaarverslag downloaden van onze website 3

4 2010 Het jaar 2010 in een paar minuten Hoe is het uw pensioenfonds vergaan in 2010? We zetten de belangrijkste zaken graag kort voor u op een rij. 4 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

5 Eigenlijk is het prachtig nieuws. Wij Nederlanders gaan nog langer leven dan we al dachten. Dekkingsgraad: circa 3 procent eraf Dé vraag die iedereen ons aan het eind van het veelbewogen jaar 2010 stelde was: staan jullie er nu beter of minder goed voor? Het antwoord: ietsjes minder. We begonnen 2010 met een dekkingsgraad van 102,7% en sloten het jaar af op 99,6%. Daarmee lijkt het alsof we geen vooruitgang hebben geboekt, maar dat is niet helemaal waar. Tussen start en finish schommelde de dekkingsgraad. De rente daalde scherp, waardoor de pensioenen op dat moment duurder werden. Bovendien moesten we extra geld opzij zetten omdat wij Nederlanders steeds langer leven. Hadden we dit geld niet opzij hoeven zetten, dan bedroeg de dekkingsgraad 107,6%, wat een stijging van de dekkingsgraad had ingehouden van 4,9%. Beleggingen: dikke plus Als het in de media gaat over de financiële problemen bij pensioenfondsen wordt vaak in één adem door gezegd dat tegenvallende beleggingsresultaten er de oorzaak van zijn. Maar klopt dat eigenlijk? In 2008, het jaar dat de kredietcrisis over de wereld raasde, hebben pensioenfondsen forse verliezen geleden. Maar in 2009 ging het weer bergopwaarts. Wij haalden toen een rendement van 9%. Ook in 2010 deden onze beleggingen het goed. Ons rendement: 7,3%. Al met al hebben we de verliezen uit 2008 weer ingelopen. Ons vermogen is weer groter dan voor de crisis. Toch is onze financiële positie eind 2010 minder goed. Hoe dat kan? Een technisch verhaal: door de lage rente moeten we meer geld hebben om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. We leven nóg langer Eigenlijk is het prachtig nieuws. Wij Nederlanders gaan nog langer leven dan we al dachten. Voor ons als pensioenfonds betekent het wel dat we uw pensioen langer moeten uitbetalen. Voor het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd gaan we die extra jaren betalen uit ons vermogen. Daar betalen we dus niet met terugwerkende kracht extra premie voor. We hebben hiervoor in 2010 een fors bedrag opzij moeten zetten. Het kostte ons in totaal 8% aan dekkingsgraad. Op schema voor herstel? We zeiden het al: onze dekkingsgraad vertoonde aardig wat schommelingen. In augustus zakte hij door een scherpe rentedaling zelfs even tot 96,9%. De dekkingsgraad staat eind 2010 nog steeds onder de beruchte grens van 104%, maar vindt langzaam maar zeker weer de juiste weg naar boven. Hoog genoeg is de dekkingsgraad dus nog zeker nog niet. Boven op de minimaal vereiste 104% moeten we ook nog extra buffers aanhouden om tegenslagen op te kunnen vangen. We voldoen pas aan alle eisen bij 111,8%. Daar zijn we nog lang niet. Met 99,6% lopen we ook iets achter op het verwachte herstel zoals uitgestippeld in het herstelplan. Volgens dit plan zou ultimo 2010 een dekkingsgraad van 102,4% worden verwacht. Ondanks dit blijft de verwachting dat ons Pensioenfonds binnen de vereiste wettelijke termijn van 5 jaar zal herstellen. Uw koopkracht Een pensioen zonder indexatie is maar een half pensioen, zeggen we weleens. Indexatie is de jaarlijkse verhoging die de koopkracht van uw pensioen moet beschermen. Bij indexatie maken wij onderscheid tussen actieve (werkende) deelnemers, slapers en gepensioneerden. Actieve deelnemers: De indexatie van de opgebouwde pensioenen voor de actieve deelnemers wordt gefinancierd uit de premie en is onvoorwaardelijk, dat wil zeggen dat indexatie altijd plaatsvindt. De hoogte van de indexatie is onder andere afhankelijk van de stijging van de lonen. De toegepaste indexatie over 2010 bedraagt 0,80%. Slapers en gepensioneerden: Of uw pensioen geïndexeerd wordt, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. De laatste jaren hebben veel pensioenfondsen de indexatie niet kunnen toekennen, zo ook ons pensioenfonds. De dekkingsgraad moet volgens het reglement hoger zijn dan 120%. Schommelt de dekkingsgraad tussen 105% en 120%, dan kan het bestuur besluiten gedeeltelijk toeslagen te verlenen. De dekkingsgraad is op dit moment nog onvoldoende, daarom kan het fonds over 2010 geen toeslagen verlenen. Dit was volgens het in 2009 opgestelde herstelplan ook de verwachting. Praten over toekomst pensioen In 2010 is veel gesproken over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Is ons pensioen nog wel betaalbaar in tijden van vergrijzing? Ook de AOWleeftijd staat ter discussie. De sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben in 2010 een pensioenakkoord gesloten waarin ze voorstellen de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar te verhogen, waarbij de aanvullende pensioenen volgen. Het akkoord zou in 2011 tot een nieuw pensioencontract moeten leiden, maar tot nu toe (juli 2011) zijn de sociale partners er nog niet uit. Daarmee blijft de toekomst van de pensioenen voorlopig onduidelijk. We houden u op de hoogte. 5

6 bestuursvoorzitter Van der Pal Wat waren de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in 2010? We vroegen het de voorzitter, Henk van der Pal. Gokken? Daar doen we niet aan Hoe kijkt u terug op 2010? Henk van der Pal: Het was een stormachtig jaar. We hadden last van de extreem lage rente, waardoor onze dekkingsgraad onder druk stond. De economie was vol onzekerheden. En daarnaast moesten we ook nog eens extra geld opzijzetten omdat we met z n allen weer langer gaan leven. Ik vind het mooi dat onze dekkingsgraad ondanks dat niet hard onderuit is gegaan. Dat hebben we vooral te danken aan de prima beleggingsresultaten. Wat is het belangrijkste dat jullie als bestuur hebben gedaan? Het bestuur heeft na een intensief selectieproces Robeco aangesteld als integraal vermogensbeheerder. De beleggingen waren en blijven verdeeld over verschillende assetmanagers, maar Robeco heeft op basis van doorkijk goed inzicht in de totale portefeuille. Tevens is er een onafhankelijke adviseur (Dr. Frans Ballendux) aangesteld die ondersteunt, net als Robeco bij strategische en tactische beleggingsbeslissingen van ons Pensioenfonds. De beleggingscommissie heeft hiermee meer beleggingskennis voor handen, waardoor zij beter en sneller tot een evenwichtig advies kan komen. Een voorbeeld daarvan is dat er in een vroeg stadium besloten is om de weging van landen staatsobligaties met een lagere kredietwaardigheid fors af te bouwen. Dit betekent dat de exposure naar landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland halverwege 2010 al zijn afgebouwd (dit heeft tot gevolg gehad dat ons Pensioenfonds veel minder dan andere fondsen last heeft gehad van de opgelopen rentes op die staatsobligaties). Interview 6 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

7 Op wat voor keuzes komt het daarbij aan? Ik zal een voorbeeld geven. Op een gegeven moment daalde de rente zo scherp dat onze dekkingsgraad nog verder onder druk kwam te staan. Wat als de rente nog verder daalt? Moeten we ons daar niet als de bliksem tegen indekken? Dat kan, maar het heeft als nadeel dat je er ook minder van profiteert als de rente weer aantrekt. Dat is een echt dilemma. Wat moet je doen: gaan voor nog meer voorzichtigheid of blijven we vasthouden aan ons beleid omdat we geloven dat dat op de lange termijn toch het beste uitpakt? We hebben voor het laatste gekozen. En gelukkig maar, want de eerste maanden van 2011 is de rente weer wat aangetrokken. Is dat niet een gok? Nee, we gokken niet. Het is een zorgvuldige afweging tussen kansen en risico s. We kijken heel goed naar wat we als fonds kunnen dragen, met onze reserves en onze deelnemers en gepensioneerden. Wat de rente betreft: natuurlijk kon die nog verder zakken. Maar we weten dat hij ook een keer weer omhooggaat, zeker gezien de schuldenlast van veel landen. De vraag is natuurlijk wel: wanneer gebeurt dat? Is de laatste jaren niet gebleken dat jullie met beleggen toch te veel risico s hebben genomen? Dat denk ik niet. We moeten risico nemen, want zonder risico geen of een laag rendement en zonder of een laag rendement worden de pensioenen onbetaalbaar. Echter wij hanteren van oorsprong uit al een defensief beleggingsbeleid. We hebben in 2008 veel verloren, maar veel minder in vergelijking met andere pensioenfondsen. Inmiddels zijn de verliezen weer grotendeels ingelopen. Daaruit blijkt dat je moet kijken naar de langere termijn. Er is in 2010 veel gesproken over de betaalbaarheid van de pensioenen. Het is duidelijk dat de pensioenfondsen financieel onder druk staan. We kunnen daarbij wel wijzen naar de gevolgen van de kredietcrisis of naar onvoordelige rekenregels van de overheid. Maar er is ook iets structureels aan de hand: de vergrijzing. Die zorgt voor een onvoordelige balans tussen werkenden en gepensioneerden. Daarnaast moeten we de pensioenen langer gaan uitbetalen dan we dachten. Dat maakt het duurder. De vraag is: hoe gaan we dat betalen? Gaan we een bijdrage aan de deelnemers vragen? Moet de werkgever nog meer premie gaan betalen? We werken in Nederland al een dag per week voor ons pensioen. Rekenen op hoge rendementen dan? Dat is ook niet realistisch. Er zal dus waarschijnlijk gesleuteld moeten worden aan de pensioenen zelf. De sociale partners in Nederland zijn daarover in gesprek. Maar ze lijken er niet uit te komen. Is dat erg? Ik vind dat jammer. Het zou van een krachtig beleid getuigen als er op centraal niveau afspraken gemaakt worden. Anders komt het weer bij de sectoren of bedrijven te liggen. Niet dat ik daar bang voor ben. We komen er bij Sappi altijd wel uit met de bonden. Mensen voelen wel meer onzekerheid over hun pensioen. Vroeger dacht men: het zit wel goed. Ja, dat dácht men. Maar ook vroeger bestonden er geen garanties. Je pensioen is altijd afhankelijk van of er uiteindelijk voldoende geld voor is. Alleen hebben de pensioenfondsen dat onvoldoende verteld. Dat is echt een misser van de pensioensector. Ze hadden mensen veel eerder bewust moeten maken van de risico s in de pensioenen. Tja, vroeger waren pensioenfondsen toch een beetje gesloten bolwerken. Wij bij Pensioenfonds Sappi hebben daar al langer mee gebroken door al jaren intensief overleg te voeren met de Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan. Daarnaast informeren wij u bijvoorbeeld meerdere keren per jaar per post via de Pensioenweetjes en online via onze website Wij zijn voor optimale transparantie. Iedereen mag meekijken met wat we doen en we willen helder zijn over wat je wel en niet van je pensioen mag verwachten. Eén ding staat daarbij als een paal boven water. Het is voor je pensioen van enorm belang dat het pensioenfonds er goed voorstaat. Een schitterende regeling die niet goed gefinancierd is, daar heb je uiteindelijk niets aan. 7

8 Uw pensioenfonds in cijfers Hoe staan we er voor? CIJFERS Bezittingen en verplichtingen Eind 2010 waren onze bezittingen (ons pensioenvermogen) ongeveer gelijk aan onze verplichtingen (dat wat we nu in kas moeten hebben om de opgebouwde pensioenen nu en later uit te kunnen betalen). Onze dekkingsgraad was daarmee 99,6%. Pensioenvermogen Verplichtingen Voor wie doen we het? Aantal deelnemers 369,9 miljoen 371,5 miljoen Dekkingsgraad Hier ziet u hoe onze dekkingsgraad zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds ervoor staat. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies genoeg geld om de op dat moment opgebouwde pensioenen nu en straks uit te betalen. Maar een dekkingsgraad van 100% is niet voldoende. Daarbovenop moeten we forse buffers aanhouden om eventuele tegenvallers op te vangen. Hierdoor zal de dekkingsgraad minimaal 104% (de zogenaamde minimaal vereiste dekkingsgraad) moeten bedragen en om extra tegenvallers op te kunnen vangen zelfs 111,8% (de zogenaamde vereiste dekkingsgraad). Aangezien de dekkingsgraad van het fonds ultimo ,6% bedraagt, verkeert het fonds nog in een dekkingstekort en is het herstelplan nog van toepassing. Ons Pensioenfonds loopt op basis van het herstelplan achter op het verwachte herstel zoals uitgestippeld in het herstelplan. Volgens dit plan zou ultimo 2010 namelijk een dekkingsgraad van 102,4% worden verwacht. Ondanks dit, blijft medio 2011 de verwachting dat Pensioenfonds Sappi binnen de vereiste wettelijke termijn van 5 jaar zal herstellen. Dekkingsgraad Actieve deelnemers ,6% Slapers ,7% ,6% Gepensioneerden ,3% Totaal ,3% 8 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

9 Vermogen gegroeid Bij Pensioenfonds Sappi zat eind 2010 circa 370 miljoen euro in de pensioenspaarpot. Hier ziet u hoe ons vermogen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2008 daalde het vermogen scherp door de gevolgen van de kredietcrisis. Eind 2010 is dat verlies weer zo goed als ingelopen en is ons vermogen groter dan vóór de crisis. Spreiding beleggingen Pensioenfonds Sappi moet een goed rendement op het vermogen halen om de pensioenen betaalbaar te houden. Daarom beleggen we ons vermogen. Daarbij lopen we bewust en gecontroleerd risico. Om de risico s verantwoord en beheersbaar te houden spreiden we ons vermogen over verschillende soorten beleggingen. Voor de lange termijn is er een vaste verdeling afgesproken. Maar op korte termijn mag daarvan worden afgeweken als er bijzondere kansen of risico s zijn. Soort belegging Zo was de verdeling in 2010 Bijdrage aan het rendement eind 2010 Vastrentende waarden 80% 3,69% Zakelijke waarden 20% 21,59% Totaal 100% 7,27% Beleggingsresultaten over vijf jaar Als pensioenfonds beleggen we voor de lange termijn. De pensioenpremie die we nu binnenkrijgen, hoeven we vaak pas over tientallen jaren als pensioen uit te keren. We weten dat er goede en minder goede beleggingsjaren zullen zijn, dus daar houden we rekening mee. Hier ziet u onze resultaten over de laatste vijf jaar. Pensioenvermogen Beleggingsresultaten ,0% 7,3% ,6% ,4% ,3% 9

10 Nederlanders leven langer! Levensverwachting en pensioen in the pensioen news De levensverwachting van de Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren toegenomen. Dit betekent onder andere dat pensioenen over een langere periode moeten worden uitgekeerd. Pensioenfondsen moeten dus meer geld in kas hebben. Het bestuur van Pensioenfonds Sappi had per eind 2009 al rekening gehouden met het feit dat Nederlanders ouder worden. Op basis van de verwachtingen van dat moment was er al extra geld opzij gezet. Eind augustus 2010 werden nieuwe cijfers gepubliceerd over de levensverwachting in Nederland. Deze cijfers bleken nog hoger uit te vallen dan in 2009 kon worden voorzien. Ook hierop heeft het bestuur van Pensioenfonds Sappi maatregelen getroffen. Er is extra geld gereserveerd om de pensioenen langer te kunnen betalen. We praten dan in totaal over zo n 30 miljoen euro. Dat is drie keer zo veel als er jaarlijks premie binnen komt! Veel geld dus, maar noodzakelijk. Deze reserveringen zijn tegen het einde van 2010 in de dekkingsgraad verwerkt. Over de dekkingsdraad lees je elders in de jaarverslag meer. Op deze plaats willen we iets dieper ingaan op de term levensverwachting. In de toekomst kijken Het Actuarieel Genootschap (AG) presenteert sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gemiddelde sterftecijfers. Die cijfers zijn gebaseerd op waarnemingen die door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) jaarlijks worden gepubliceerd. Ze worden gebruikt door de pensioen- en (levens)verzekeringssector. Tot voor kort keek het AG daarbij terug naar de voorgaande vijf jaren. De ontwikkelingen op het gebied van levensverwachting in Nederland zijn voor het AG aanleiding geweest om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit. Er is een prognosemodel ontwikkeld waarmee als het ware in de toekomst van de gemiddelde levensverwachting kan worden gekeken. Begin 2007 verschenen de eerste cijfers, voor de periode Deze vooruitblik wordt onder andere door pensioenfondsen gebruikt om berekeningen voor de toekomst te maken. Afwijking Het prognosemodel kijkt naar waargenomen sterftetrends (vanaf 1988) en trekt die door naar de toekomst. Daarbij wordt uitgegaan van een constante ontwikkeling. Maar sinds 2001 wijkt de werkelijkheid (sterk) af van de modeluitkomsten. Eenvoudig gezegd: Nederlanders leven nóg langer dan in eerste instantie werd voorspeld. Dit komt vooral door medische ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten en het effect van minder roken. Dit is voor het AG reden geweest om al na drie jaar met een nieuwe prognose te komen, waarin met deze aspecten rekening wordt gehouden. Dit heeft tot andere uitkomsten geleid. De nieuwe prognose bestrijkt de periode en is op 31 augustus 2010 gepubliceerd. Hoe ziet de nieuwe prognose eruit? In de nieuwe prognose worden mannen die in 2050 worden geboren gemiddeld 85,5 jaar oud (was 82,5) en vrouwen 87,3 (was 84,3). Dit betekent dat er voor mannen gemiddeld 2,4 jaar langer pensioen moet worden uitgekeerd dan op basis van de vorige prognosetafel van het AG werd gedacht. Voor vrouwen is dat 2,5 jaar. Deze cijfers wijken overigens niet af van wat in andere West-Europese landen wordt berekend. Mannen: levensverwachting Vrouwen: levensverwachting Model 2005 Model 2010 Model 2005 Model 2010 Leeftijd 0 82,5 85,5 84,3 87, ,8 60,7 59,5 62, ,6 36,1 35,2 37, , ,3 23,8 80 7,8 9,2 9,3 10,9 95 2,3 2,4 2, Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

11 Wat levert beleggen nou eigenlijk op? Het pensioenfonds belegt uw pensioengeld. Dat doen we omdat we een goed rendement moeten halen. Daarmee houden we de pensioenpremie betaalbaar. Bovendien hebben we het rendement nodig om uw pensioen liefst ieder jaar te kunnen indexeren. We beleggen voor de lange termijn. Dat betekent dat we de tijd hebben om eventuele koersdalingen uit te zitten. We houden dus rekening met goede en minder goede jaren. Wat levert beleggen op de lange termijn op? In de tabel hieronder ziet u hoe 100 pensioenpremie (die nog steeds volledig door de werkgever wordt betaald) zich in zes jaar heeft ontwikkeld door het rendement dat wij erop behaald hebben. Gepensioneerd Een pensioen van 100 in 1996 is in vijftien jaar door de indexatie aangegroeid tot 119. Dit betekent dat iemand die in 1996 een pensioen ontving van 100 per maand, in 2010 een pensioen ontvangt van 119 per maand. Werkend Voor de werkenden is een opgebouwd pensioen van 100 in 1996 door de indexatie in vijftien jaar aangegroeid tot een waarde van 144 in In 6 jaar van 100 naar meer dan 124 De kracht van indexatie Pensioenfonds Sappi probeert het pensioen van slapers en gepensioneerden ieder jaar te verhogen om uw koopkracht te beschermen (het pensioen van actieve deelnemers wordt ieder jaar verhoogd). Dat gaat jaarlijks om enkele procenten. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar het effect op de lange termijn liegt er niet om. Dat laten we graag even zien: Zes jaar beleggen Jaartal Rendement Startinleg ,10% ,60% ,40% ,30% ,00% ,30% 124 beleggen 11

12 Op hoeveel pensioen rekent u? Veel mensen denken nog steeds dat het pensioen automatisch 70% van je salaris is. Dat klopt niet hoe uw pensioen uitvalt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe lang heeft u gewerkt, hoe was uw salaris? Misschien bent u wel pensioen kwijt geraakt door een scheiding. Laat u niet verrassen. Ga na hoe uw pensioen ervoor staat en waar u op uit kunt komen. Actieve deelnemers ontvangen van ons ieder jaar een pensioenoverzicht waarop u dat kunt zien. Slapers ontvangen een pensioenoverzicht eens in de vijf jaar. Klip en klaar, in harde euro s. Via de website heeft u ook inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie. Meer weten over uw pensioen? Ga naar Colofon Het beknopt jaarverslag 2010 is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands. Het is bedoeld voor alle actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden van het Pensioenfonds en is opgesteld in juli 2011 en verspreid in het eerste kwartaal van Pensioenbureau Sappi Biesenweg AA Maastricht Website: Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met de AZL helpdesk, telefoonnummer Oplage exemplaren Papier Sappi Maastricht Mill Magno Silk 250gr/m 2 Disclaimer Bij het opstellen van dit jaarverslag is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunt u geen rechten en of verwachtingen ontlenen. Kijk voor het volledige jaarverslag op de website.

Beknopt jaarverslag 2011

Beknopt jaarverslag 2011 Beknopt jaarverslag 2011 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Hoe staat uw pensioenfonds ervoor en wat betekent dat voor u? 4 De deelnemersraad 6 Uw pensioenfonds in cijfers 8 Uw pensioen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Verkorte kerngegevens fonds

Verkorte kerngegevens fonds Samenvatting jaarverslag 2010 Deze samenvatting is een ingekorte versie van het Jaar verslag 2010 van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C). Hierin leest u over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN!

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland met o.a. Pensioen-APK en keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat! STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Vergelijk de

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioenfonds DHV verlaagt de pensioenen De meest gestelde vragen & de antwoorden Net als zo n 70 andere pensioenfondsen, groot en klein, heeft het bestuur van Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG KNVG Maarssen 4 september 2012 Agenda 1) Wie is APG? 2) Ontwikkelingen van vandaag 3) Uitdagingen voor morgen

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen?

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie Mei 2011 Flits Wat weet u over uw pensioen? Uw pensioen. Dat klinkt voor veel mensen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om daar nu al over na te denken.

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA).

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). CB 10115 AB 10066 CBAC 10163 WP 10074 De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). 1. Wanneer gaat de AOW-leeftijd omhoog? 2. Blijft de hoogte van de AOW-uitkering

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012 Eerste observaties septemberpakket KCM fiduciair management 26 september Wat is relevant voor de beleggingen? Rentecurve In lijn met het voorstel van Kamp: Ultimate Forward Rate (UFR) komt er op basis

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 11 > JAARGANG 8 > Februari 2011 inhoud > Het Pensioenfonds ligt op koers [p.1] Geen toeslag op uw pensioen [p.2] Wat is er aan de hand

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie