Beknopt jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands

2 INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van het bestuur Uw pensioenfonds in cijfers 8 Nederlanders leven langer! 10 Wat levert beleggen nou eigenlijk op? 12 Stichting pensioenfonds Sappi Netherlands KvK AZL N.V. verzorgt de administratie Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen T F Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

3 Is de papierrol nog dik genoeg? 2010 was een onrustig jaar voor de Nederlandse pensioenfondsen. In deze beknopte versie van ons jaarverslag kunt u lezen hoe het uw pensioenfonds in 2010 is vergaan. Wilt u meer weten? U kunt ons volledige jaarverslag downloaden van onze website 3

4 2010 Het jaar 2010 in een paar minuten Hoe is het uw pensioenfonds vergaan in 2010? We zetten de belangrijkste zaken graag kort voor u op een rij. 4 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

5 Eigenlijk is het prachtig nieuws. Wij Nederlanders gaan nog langer leven dan we al dachten. Dekkingsgraad: circa 3 procent eraf Dé vraag die iedereen ons aan het eind van het veelbewogen jaar 2010 stelde was: staan jullie er nu beter of minder goed voor? Het antwoord: ietsjes minder. We begonnen 2010 met een dekkingsgraad van 102,7% en sloten het jaar af op 99,6%. Daarmee lijkt het alsof we geen vooruitgang hebben geboekt, maar dat is niet helemaal waar. Tussen start en finish schommelde de dekkingsgraad. De rente daalde scherp, waardoor de pensioenen op dat moment duurder werden. Bovendien moesten we extra geld opzij zetten omdat wij Nederlanders steeds langer leven. Hadden we dit geld niet opzij hoeven zetten, dan bedroeg de dekkingsgraad 107,6%, wat een stijging van de dekkingsgraad had ingehouden van 4,9%. Beleggingen: dikke plus Als het in de media gaat over de financiële problemen bij pensioenfondsen wordt vaak in één adem door gezegd dat tegenvallende beleggingsresultaten er de oorzaak van zijn. Maar klopt dat eigenlijk? In 2008, het jaar dat de kredietcrisis over de wereld raasde, hebben pensioenfondsen forse verliezen geleden. Maar in 2009 ging het weer bergopwaarts. Wij haalden toen een rendement van 9%. Ook in 2010 deden onze beleggingen het goed. Ons rendement: 7,3%. Al met al hebben we de verliezen uit 2008 weer ingelopen. Ons vermogen is weer groter dan voor de crisis. Toch is onze financiële positie eind 2010 minder goed. Hoe dat kan? Een technisch verhaal: door de lage rente moeten we meer geld hebben om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. We leven nóg langer Eigenlijk is het prachtig nieuws. Wij Nederlanders gaan nog langer leven dan we al dachten. Voor ons als pensioenfonds betekent het wel dat we uw pensioen langer moeten uitbetalen. Voor het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd gaan we die extra jaren betalen uit ons vermogen. Daar betalen we dus niet met terugwerkende kracht extra premie voor. We hebben hiervoor in 2010 een fors bedrag opzij moeten zetten. Het kostte ons in totaal 8% aan dekkingsgraad. Op schema voor herstel? We zeiden het al: onze dekkingsgraad vertoonde aardig wat schommelingen. In augustus zakte hij door een scherpe rentedaling zelfs even tot 96,9%. De dekkingsgraad staat eind 2010 nog steeds onder de beruchte grens van 104%, maar vindt langzaam maar zeker weer de juiste weg naar boven. Hoog genoeg is de dekkingsgraad dus nog zeker nog niet. Boven op de minimaal vereiste 104% moeten we ook nog extra buffers aanhouden om tegenslagen op te kunnen vangen. We voldoen pas aan alle eisen bij 111,8%. Daar zijn we nog lang niet. Met 99,6% lopen we ook iets achter op het verwachte herstel zoals uitgestippeld in het herstelplan. Volgens dit plan zou ultimo 2010 een dekkingsgraad van 102,4% worden verwacht. Ondanks dit blijft de verwachting dat ons Pensioenfonds binnen de vereiste wettelijke termijn van 5 jaar zal herstellen. Uw koopkracht Een pensioen zonder indexatie is maar een half pensioen, zeggen we weleens. Indexatie is de jaarlijkse verhoging die de koopkracht van uw pensioen moet beschermen. Bij indexatie maken wij onderscheid tussen actieve (werkende) deelnemers, slapers en gepensioneerden. Actieve deelnemers: De indexatie van de opgebouwde pensioenen voor de actieve deelnemers wordt gefinancierd uit de premie en is onvoorwaardelijk, dat wil zeggen dat indexatie altijd plaatsvindt. De hoogte van de indexatie is onder andere afhankelijk van de stijging van de lonen. De toegepaste indexatie over 2010 bedraagt 0,80%. Slapers en gepensioneerden: Of uw pensioen geïndexeerd wordt, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. De laatste jaren hebben veel pensioenfondsen de indexatie niet kunnen toekennen, zo ook ons pensioenfonds. De dekkingsgraad moet volgens het reglement hoger zijn dan 120%. Schommelt de dekkingsgraad tussen 105% en 120%, dan kan het bestuur besluiten gedeeltelijk toeslagen te verlenen. De dekkingsgraad is op dit moment nog onvoldoende, daarom kan het fonds over 2010 geen toeslagen verlenen. Dit was volgens het in 2009 opgestelde herstelplan ook de verwachting. Praten over toekomst pensioen In 2010 is veel gesproken over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Is ons pensioen nog wel betaalbaar in tijden van vergrijzing? Ook de AOWleeftijd staat ter discussie. De sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben in 2010 een pensioenakkoord gesloten waarin ze voorstellen de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar te verhogen, waarbij de aanvullende pensioenen volgen. Het akkoord zou in 2011 tot een nieuw pensioencontract moeten leiden, maar tot nu toe (juli 2011) zijn de sociale partners er nog niet uit. Daarmee blijft de toekomst van de pensioenen voorlopig onduidelijk. We houden u op de hoogte. 5

6 bestuursvoorzitter Van der Pal Wat waren de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in 2010? We vroegen het de voorzitter, Henk van der Pal. Gokken? Daar doen we niet aan Hoe kijkt u terug op 2010? Henk van der Pal: Het was een stormachtig jaar. We hadden last van de extreem lage rente, waardoor onze dekkingsgraad onder druk stond. De economie was vol onzekerheden. En daarnaast moesten we ook nog eens extra geld opzijzetten omdat we met z n allen weer langer gaan leven. Ik vind het mooi dat onze dekkingsgraad ondanks dat niet hard onderuit is gegaan. Dat hebben we vooral te danken aan de prima beleggingsresultaten. Wat is het belangrijkste dat jullie als bestuur hebben gedaan? Het bestuur heeft na een intensief selectieproces Robeco aangesteld als integraal vermogensbeheerder. De beleggingen waren en blijven verdeeld over verschillende assetmanagers, maar Robeco heeft op basis van doorkijk goed inzicht in de totale portefeuille. Tevens is er een onafhankelijke adviseur (Dr. Frans Ballendux) aangesteld die ondersteunt, net als Robeco bij strategische en tactische beleggingsbeslissingen van ons Pensioenfonds. De beleggingscommissie heeft hiermee meer beleggingskennis voor handen, waardoor zij beter en sneller tot een evenwichtig advies kan komen. Een voorbeeld daarvan is dat er in een vroeg stadium besloten is om de weging van landen staatsobligaties met een lagere kredietwaardigheid fors af te bouwen. Dit betekent dat de exposure naar landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland halverwege 2010 al zijn afgebouwd (dit heeft tot gevolg gehad dat ons Pensioenfonds veel minder dan andere fondsen last heeft gehad van de opgelopen rentes op die staatsobligaties). Interview 6 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

7 Op wat voor keuzes komt het daarbij aan? Ik zal een voorbeeld geven. Op een gegeven moment daalde de rente zo scherp dat onze dekkingsgraad nog verder onder druk kwam te staan. Wat als de rente nog verder daalt? Moeten we ons daar niet als de bliksem tegen indekken? Dat kan, maar het heeft als nadeel dat je er ook minder van profiteert als de rente weer aantrekt. Dat is een echt dilemma. Wat moet je doen: gaan voor nog meer voorzichtigheid of blijven we vasthouden aan ons beleid omdat we geloven dat dat op de lange termijn toch het beste uitpakt? We hebben voor het laatste gekozen. En gelukkig maar, want de eerste maanden van 2011 is de rente weer wat aangetrokken. Is dat niet een gok? Nee, we gokken niet. Het is een zorgvuldige afweging tussen kansen en risico s. We kijken heel goed naar wat we als fonds kunnen dragen, met onze reserves en onze deelnemers en gepensioneerden. Wat de rente betreft: natuurlijk kon die nog verder zakken. Maar we weten dat hij ook een keer weer omhooggaat, zeker gezien de schuldenlast van veel landen. De vraag is natuurlijk wel: wanneer gebeurt dat? Is de laatste jaren niet gebleken dat jullie met beleggen toch te veel risico s hebben genomen? Dat denk ik niet. We moeten risico nemen, want zonder risico geen of een laag rendement en zonder of een laag rendement worden de pensioenen onbetaalbaar. Echter wij hanteren van oorsprong uit al een defensief beleggingsbeleid. We hebben in 2008 veel verloren, maar veel minder in vergelijking met andere pensioenfondsen. Inmiddels zijn de verliezen weer grotendeels ingelopen. Daaruit blijkt dat je moet kijken naar de langere termijn. Er is in 2010 veel gesproken over de betaalbaarheid van de pensioenen. Het is duidelijk dat de pensioenfondsen financieel onder druk staan. We kunnen daarbij wel wijzen naar de gevolgen van de kredietcrisis of naar onvoordelige rekenregels van de overheid. Maar er is ook iets structureels aan de hand: de vergrijzing. Die zorgt voor een onvoordelige balans tussen werkenden en gepensioneerden. Daarnaast moeten we de pensioenen langer gaan uitbetalen dan we dachten. Dat maakt het duurder. De vraag is: hoe gaan we dat betalen? Gaan we een bijdrage aan de deelnemers vragen? Moet de werkgever nog meer premie gaan betalen? We werken in Nederland al een dag per week voor ons pensioen. Rekenen op hoge rendementen dan? Dat is ook niet realistisch. Er zal dus waarschijnlijk gesleuteld moeten worden aan de pensioenen zelf. De sociale partners in Nederland zijn daarover in gesprek. Maar ze lijken er niet uit te komen. Is dat erg? Ik vind dat jammer. Het zou van een krachtig beleid getuigen als er op centraal niveau afspraken gemaakt worden. Anders komt het weer bij de sectoren of bedrijven te liggen. Niet dat ik daar bang voor ben. We komen er bij Sappi altijd wel uit met de bonden. Mensen voelen wel meer onzekerheid over hun pensioen. Vroeger dacht men: het zit wel goed. Ja, dat dácht men. Maar ook vroeger bestonden er geen garanties. Je pensioen is altijd afhankelijk van of er uiteindelijk voldoende geld voor is. Alleen hebben de pensioenfondsen dat onvoldoende verteld. Dat is echt een misser van de pensioensector. Ze hadden mensen veel eerder bewust moeten maken van de risico s in de pensioenen. Tja, vroeger waren pensioenfondsen toch een beetje gesloten bolwerken. Wij bij Pensioenfonds Sappi hebben daar al langer mee gebroken door al jaren intensief overleg te voeren met de Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan. Daarnaast informeren wij u bijvoorbeeld meerdere keren per jaar per post via de Pensioenweetjes en online via onze website Wij zijn voor optimale transparantie. Iedereen mag meekijken met wat we doen en we willen helder zijn over wat je wel en niet van je pensioen mag verwachten. Eén ding staat daarbij als een paal boven water. Het is voor je pensioen van enorm belang dat het pensioenfonds er goed voorstaat. Een schitterende regeling die niet goed gefinancierd is, daar heb je uiteindelijk niets aan. 7

8 Uw pensioenfonds in cijfers Hoe staan we er voor? CIJFERS Bezittingen en verplichtingen Eind 2010 waren onze bezittingen (ons pensioenvermogen) ongeveer gelijk aan onze verplichtingen (dat wat we nu in kas moeten hebben om de opgebouwde pensioenen nu en later uit te kunnen betalen). Onze dekkingsgraad was daarmee 99,6%. Pensioenvermogen Verplichtingen Voor wie doen we het? Aantal deelnemers 369,9 miljoen 371,5 miljoen Dekkingsgraad Hier ziet u hoe onze dekkingsgraad zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds ervoor staat. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies genoeg geld om de op dat moment opgebouwde pensioenen nu en straks uit te betalen. Maar een dekkingsgraad van 100% is niet voldoende. Daarbovenop moeten we forse buffers aanhouden om eventuele tegenvallers op te vangen. Hierdoor zal de dekkingsgraad minimaal 104% (de zogenaamde minimaal vereiste dekkingsgraad) moeten bedragen en om extra tegenvallers op te kunnen vangen zelfs 111,8% (de zogenaamde vereiste dekkingsgraad). Aangezien de dekkingsgraad van het fonds ultimo ,6% bedraagt, verkeert het fonds nog in een dekkingstekort en is het herstelplan nog van toepassing. Ons Pensioenfonds loopt op basis van het herstelplan achter op het verwachte herstel zoals uitgestippeld in het herstelplan. Volgens dit plan zou ultimo 2010 namelijk een dekkingsgraad van 102,4% worden verwacht. Ondanks dit, blijft medio 2011 de verwachting dat Pensioenfonds Sappi binnen de vereiste wettelijke termijn van 5 jaar zal herstellen. Dekkingsgraad Actieve deelnemers ,6% Slapers ,7% ,6% Gepensioneerden ,3% Totaal ,3% 8 Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

9 Vermogen gegroeid Bij Pensioenfonds Sappi zat eind 2010 circa 370 miljoen euro in de pensioenspaarpot. Hier ziet u hoe ons vermogen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2008 daalde het vermogen scherp door de gevolgen van de kredietcrisis. Eind 2010 is dat verlies weer zo goed als ingelopen en is ons vermogen groter dan vóór de crisis. Spreiding beleggingen Pensioenfonds Sappi moet een goed rendement op het vermogen halen om de pensioenen betaalbaar te houden. Daarom beleggen we ons vermogen. Daarbij lopen we bewust en gecontroleerd risico. Om de risico s verantwoord en beheersbaar te houden spreiden we ons vermogen over verschillende soorten beleggingen. Voor de lange termijn is er een vaste verdeling afgesproken. Maar op korte termijn mag daarvan worden afgeweken als er bijzondere kansen of risico s zijn. Soort belegging Zo was de verdeling in 2010 Bijdrage aan het rendement eind 2010 Vastrentende waarden 80% 3,69% Zakelijke waarden 20% 21,59% Totaal 100% 7,27% Beleggingsresultaten over vijf jaar Als pensioenfonds beleggen we voor de lange termijn. De pensioenpremie die we nu binnenkrijgen, hoeven we vaak pas over tientallen jaren als pensioen uit te keren. We weten dat er goede en minder goede beleggingsjaren zullen zijn, dus daar houden we rekening mee. Hier ziet u onze resultaten over de laatste vijf jaar. Pensioenvermogen Beleggingsresultaten ,0% 7,3% ,6% ,4% ,3% 9

10 Nederlanders leven langer! Levensverwachting en pensioen in the pensioen news De levensverwachting van de Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren toegenomen. Dit betekent onder andere dat pensioenen over een langere periode moeten worden uitgekeerd. Pensioenfondsen moeten dus meer geld in kas hebben. Het bestuur van Pensioenfonds Sappi had per eind 2009 al rekening gehouden met het feit dat Nederlanders ouder worden. Op basis van de verwachtingen van dat moment was er al extra geld opzij gezet. Eind augustus 2010 werden nieuwe cijfers gepubliceerd over de levensverwachting in Nederland. Deze cijfers bleken nog hoger uit te vallen dan in 2009 kon worden voorzien. Ook hierop heeft het bestuur van Pensioenfonds Sappi maatregelen getroffen. Er is extra geld gereserveerd om de pensioenen langer te kunnen betalen. We praten dan in totaal over zo n 30 miljoen euro. Dat is drie keer zo veel als er jaarlijks premie binnen komt! Veel geld dus, maar noodzakelijk. Deze reserveringen zijn tegen het einde van 2010 in de dekkingsgraad verwerkt. Over de dekkingsdraad lees je elders in de jaarverslag meer. Op deze plaats willen we iets dieper ingaan op de term levensverwachting. In de toekomst kijken Het Actuarieel Genootschap (AG) presenteert sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gemiddelde sterftecijfers. Die cijfers zijn gebaseerd op waarnemingen die door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) jaarlijks worden gepubliceerd. Ze worden gebruikt door de pensioen- en (levens)verzekeringssector. Tot voor kort keek het AG daarbij terug naar de voorgaande vijf jaren. De ontwikkelingen op het gebied van levensverwachting in Nederland zijn voor het AG aanleiding geweest om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit. Er is een prognosemodel ontwikkeld waarmee als het ware in de toekomst van de gemiddelde levensverwachting kan worden gekeken. Begin 2007 verschenen de eerste cijfers, voor de periode Deze vooruitblik wordt onder andere door pensioenfondsen gebruikt om berekeningen voor de toekomst te maken. Afwijking Het prognosemodel kijkt naar waargenomen sterftetrends (vanaf 1988) en trekt die door naar de toekomst. Daarbij wordt uitgegaan van een constante ontwikkeling. Maar sinds 2001 wijkt de werkelijkheid (sterk) af van de modeluitkomsten. Eenvoudig gezegd: Nederlanders leven nóg langer dan in eerste instantie werd voorspeld. Dit komt vooral door medische ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten en het effect van minder roken. Dit is voor het AG reden geweest om al na drie jaar met een nieuwe prognose te komen, waarin met deze aspecten rekening wordt gehouden. Dit heeft tot andere uitkomsten geleid. De nieuwe prognose bestrijkt de periode en is op 31 augustus 2010 gepubliceerd. Hoe ziet de nieuwe prognose eruit? In de nieuwe prognose worden mannen die in 2050 worden geboren gemiddeld 85,5 jaar oud (was 82,5) en vrouwen 87,3 (was 84,3). Dit betekent dat er voor mannen gemiddeld 2,4 jaar langer pensioen moet worden uitgekeerd dan op basis van de vorige prognosetafel van het AG werd gedacht. Voor vrouwen is dat 2,5 jaar. Deze cijfers wijken overigens niet af van wat in andere West-Europese landen wordt berekend. Mannen: levensverwachting Vrouwen: levensverwachting Model 2005 Model 2010 Model 2005 Model 2010 Leeftijd 0 82,5 85,5 84,3 87, ,8 60,7 59,5 62, ,6 36,1 35,2 37, , ,3 23,8 80 7,8 9,2 9,3 10,9 95 2,3 2,4 2, Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands Beknopt jaarverslag 2010

11 Wat levert beleggen nou eigenlijk op? Het pensioenfonds belegt uw pensioengeld. Dat doen we omdat we een goed rendement moeten halen. Daarmee houden we de pensioenpremie betaalbaar. Bovendien hebben we het rendement nodig om uw pensioen liefst ieder jaar te kunnen indexeren. We beleggen voor de lange termijn. Dat betekent dat we de tijd hebben om eventuele koersdalingen uit te zitten. We houden dus rekening met goede en minder goede jaren. Wat levert beleggen op de lange termijn op? In de tabel hieronder ziet u hoe 100 pensioenpremie (die nog steeds volledig door de werkgever wordt betaald) zich in zes jaar heeft ontwikkeld door het rendement dat wij erop behaald hebben. Gepensioneerd Een pensioen van 100 in 1996 is in vijftien jaar door de indexatie aangegroeid tot 119. Dit betekent dat iemand die in 1996 een pensioen ontving van 100 per maand, in 2010 een pensioen ontvangt van 119 per maand. Werkend Voor de werkenden is een opgebouwd pensioen van 100 in 1996 door de indexatie in vijftien jaar aangegroeid tot een waarde van 144 in In 6 jaar van 100 naar meer dan 124 De kracht van indexatie Pensioenfonds Sappi probeert het pensioen van slapers en gepensioneerden ieder jaar te verhogen om uw koopkracht te beschermen (het pensioen van actieve deelnemers wordt ieder jaar verhoogd). Dat gaat jaarlijks om enkele procenten. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar het effect op de lange termijn liegt er niet om. Dat laten we graag even zien: Zes jaar beleggen Jaartal Rendement Startinleg ,10% ,60% ,40% ,30% ,00% ,30% 124 beleggen 11

12 Op hoeveel pensioen rekent u? Veel mensen denken nog steeds dat het pensioen automatisch 70% van je salaris is. Dat klopt niet hoe uw pensioen uitvalt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe lang heeft u gewerkt, hoe was uw salaris? Misschien bent u wel pensioen kwijt geraakt door een scheiding. Laat u niet verrassen. Ga na hoe uw pensioen ervoor staat en waar u op uit kunt komen. Actieve deelnemers ontvangen van ons ieder jaar een pensioenoverzicht waarop u dat kunt zien. Slapers ontvangen een pensioenoverzicht eens in de vijf jaar. Klip en klaar, in harde euro s. Via de website heeft u ook inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie. Meer weten over uw pensioen? Ga naar Colofon Het beknopt jaarverslag 2010 is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Sappi Netherlands. Het is bedoeld voor alle actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden van het Pensioenfonds en is opgesteld in juli 2011 en verspreid in het eerste kwartaal van Pensioenbureau Sappi Biesenweg AA Maastricht Website: Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met de AZL helpdesk, telefoonnummer Oplage exemplaren Papier Sappi Maastricht Mill Magno Silk 250gr/m 2 Disclaimer Bij het opstellen van dit jaarverslag is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunt u geen rechten en of verwachtingen ontlenen. Kijk voor het volledige jaarverslag op de website.

publieksversie jaarverslag

publieksversie jaarverslag uw pensioenfonds in 2010 publieksversie jaarverslag 00 Stichting Heineken Pensioenfonds Inhoud 2 Een jaar in 10 minuten Pensioenfonds Heineken in 2010 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan Bestuursvoorzitter

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2011

Beknopt jaarverslag 2011 Beknopt jaarverslag 2011 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Hoe staat uw pensioenfonds ervoor en wat betekent dat voor u? 4 De deelnemersraad 6 Uw pensioenfonds in cijfers 8 Uw pensioen,

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds

uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds 2 Inhoud Het jaar in 7 stappen 4 Uw pensioenfonds in cijfers 6 De deelnemersraad 8 Vijf vragen over de pensioencrisis 10 Colofon

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Verkorte kerngegevens fonds

Verkorte kerngegevens fonds Samenvatting jaarverslag 2010 Deze samenvatting is een ingekorte versie van het Jaar verslag 2010 van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C). Hierin leest u over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN!

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland met o.a. Pensioen-APK en keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat! STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Vergelijk de

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioenfonds DHV verlaagt de pensioenen De meest gestelde vragen & de antwoorden Net als zo n 70 andere pensioenfondsen, groot en klein, heeft het bestuur van Pensioenfonds

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG KNVG Maarssen 4 september 2012 Agenda 1) Wie is APG? 2) Ontwikkelingen van vandaag 3) Uitdagingen voor morgen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt'

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Olaf Boschman Week 2 8 januari 2015 Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen blijft de komende decennia gewoon groeien, ondanks de vergrijzende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie