Stichting Pensioenfonds Xerox

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Xerox"

Transcriptie

1 Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart :00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant S. Zeverijn Xerox Breukelen Deelnemers - Deelnemers pensioenfonds - Bestuur pensioenfonds Afmeldingen vanuit bestuur Punt 1 Opening De heer S. Zeverijn opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt kort toegelicht. 2 Mededelingen Met dank aan de facilitaire dienst voor de gastvrijheid, heeft de heer S. Zeverijn nog een aantal huishoudelijke mededelingen betreffende het verloop van de avond. 3. Algemene pensioenontwikkelingen Aan de hand van een presentatie gaat de heer Zeverijn in op de ontwikkelingen op pensioengebied in Nederland, waarbij de introductie van drie nieuwe wetswijzigingen afgelopen jaar en begin dit jaar, centraal staat. Gekeken wordt naar de effecten van deze wetswijzigingen op de pensioenen, de pensioenontwikkeling en de werkwijze van pensioenfondsen. Ten slotte geeft de heer Zeverijn aan, dat er nog een 4 e aandachtspunt vanuit de politiek aan de orde is geweest: de nationale pensioendialoog. Deze is zeer in de luwte gehouden. Thema s die hier onder andere aan de orde zijn gekomen, zijn: - Grenzen stellen aan de pensioenopbouw - Keuzevrijheid - Doorsnee premie De komende maanden zal hier waarschijnlijk meer over verschijnen in de media. Deelnemer 1 Je hebt een dekkingsgraad nodig van 104%, maar je hebt 100%. Als je die 3% Pagina 1 van 6

2 die je mist, deelt door 10 jaar, kom je op 0,3%. Het volgende jaar kom je weer op 101% uit. Moet je dan weer 0,3% gaan korten? Komt dat erbij? Antw. SZ: In jaar 1 zit de dekkingsgraad 3% onder de 104%. Dan gaan we berekenen hoeveel stappen we nodig hebben en dan kunnen we op 0,3% korten komen. Een jaar later maken we de berekening opnieuw, dan kan het zijn dat we op een ander getal komen dan die 3 procentpunten verschil. Dat wordt dan het nieuwe ijkpunt. Dat wordt weer een 10-jaar periode. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het steeds 0,3% is. Het kan best zo zijn dat het verschil kleiner wordt, of geen korting meer. Het systeem is gemaakt om grote schokken eruit te filteren, dat is een keuze van de overheid en DNB. Ik heb er wel vertrouwen in dat het een goede manier is. Deelnemer 2 Hoe komt het dat die tekorten ontstaan? Bij ons pensioenfonds is er een tekort, maar bij andere pensioenfondsen kan wel geïndexeerd worden. Antw. SZ: Dat verschilt heel erg per pensioenfonds. Het hangt er vanaf hoeveel geld er in het fonds gestoken is en welke afspraken er zijn gemaakt om het fonds op te bouwen. Stel dat de werkgever in geval van tekort, bij stort, dan kom je nooit onder de grens te zitten. Er zijn ook pensioenfondsen geweest waar de premie heel hoog is. Het kan er ook mee te maken hebben, dat het beleid dat gevoerd is qua beleggen, heel anders is geweest. Wij hebben ons beleggingsbeleid gebaseerd op modellen. Daar hebben we externe consultants voor geraadpleegd. Er is doorgerekend hoe een beleggingsbeleid uitpakt, over de tijd heen. Er zijn heel veel verschillende modellen doorgerekend. Uiteindelijk kies je er daar eentje van. Het is echter wel zo, dat het op basis van statistieken is. De huidige wereld waarin wij leven heeft een klimaat van zeer lage rentes. Dat is wel voorzien, maar de kans daarop was destijds erg klein. Sommige pensioenfondsen hebben het toch goed gedaan, omdat ze heel weinig risico hebben genomen op rentedaling. Dat kan heel erg verschillen per pensioenfonds. Het is situatie-afhankelijik. Deelnemer 2 Dat gekozen beleid, die keuze, die kun je toch aanpassen? Of op een andere manier compenseren? Antw. SZ: dat is een hele belangrijke vraag. In 2008 ontstond de financiële crisis. Veel pensioenfondsen, ook dit, kwamen in herstel: bij een tekort-situatie moet je een herstelplan indienen. Dat wordt gemonitord door DNB. Aan het einde van de herstelperiode hadden we nog een tekort van 2,6%, dus moesten we korten. De regel van DNB is: gedurende de periode dat je een tekort hebt, mag je het risico in beleggen niet verhogen. Dit om te voorkomen dat je uit de problemen probeert te komen door te gaan speculeren. Je neemt dan ontzettend veel risico. Je moet echter een langetermijnvisie hebben. Voor dit jaar geldt de regel: alle pensioenfondsen, als zij niet een dekkingstekort hebben, mogen hun beleggingsbeleid eenmalig aanpassen. Als dit bestuur van mening is dat ze het risico kunnen verhogen, dan mogen we dat deze periode eenmalig doen. Zolang we maar niet onder de 104% zitten. Het bestuur zal daar heel zorgvuldig mee om gaan. Deelnemer 3 Is de maatregel om het opbouwpercentage te verlagen, vanuit de gedachte dat mensen langer blijven werken? Antw. SZ: ja, dat is zo. De mensen werken nu tot 67 jaar. De overheid heeft besloten het opbouwpercentage naar 1,875% te zetten. Wat ze er niet bij Pagina 2 van 6

3 vertellen is dat dit over het gemiddelde loon gaat. Deelnemer 4 Jouw uitleg over de veranderingen, is dat wat nu pas door de 1 e en 2 e kamer is gegaan of komen er nog meer veranderingen? Antw. SZ: afgelopen najaar is het besluit genomen over het nftk. Er is nu net een nieuwe wet over communicatie ingegaan. Er is nog een wet in aantocht, die te maken heeft met samenwerkende pensioenfondsen. Pensioenfondsen mogen over tien jaar misschien wel meer geld in kas hebben, maar met veel minder deelnemers. Dat moet op een heel degelijke manier bestuurd worden. Er gaan dan ook stemmen op om fondsen samen te voegen, dat is een tendens. Er komt, in mei, een discussie over een nieuwe inrichting van het pensioenstelsel in Nederland. Er wordt dan gesproken over de ZZP-ers, een doorsneepremie etc. Dat zit er allemaal aan te komen. Het is dus nog lang niet klaar. Deelnemer 5 Je hebt een minimale dekkingsgraad van 104%. Die 110 % waar je boven moet zitten om te mogen indexeren, is dat ook een harde grens? Antw. SZ: ja, die is hard. Je mag niet indexeren onder de 110%, dus je moet langer sparen voor je een indexatie kunt geven. Deelnemer 6 Het aantal actieve deelnemers neemt af; het aantal gepensioneerde/inactieve deelnemers in het pensioenfonds neemt toe. De verplichtingen nemen toe, de opbrengsten nemen af. Dat betekent nogal wat. Antw. SZ: de groei van het vermogen komt uit het rendement, niet uit de premie. Het is een illusie om te denken dat de premie effect heeft op de financiële kracht van het fonds. De premie die we binnen krijgen is erop gebaseerd om die 1,875% in te kunnen kopen. Het is zeker niet genoeg om het pensioenfonds in dekkingsgraad te laten stijgen. We moeten daarvoor het rendement hebben, dat was altijd al zo % komt uit de premie, de rest uit het beleggingsrendement over de hele lange termijn. Deelnemer 7 Als je naar de beurs kijkt, met de krach van x in de zoveel jaar gaat die naar beneden, op 600 punten komen we niet meer. Als je het over het rendement hebt, is dat maar moeilijk te halen. Antw. SZ: het is ook de waarde van de verplichtingen. Je moet het zo zien: als de verplichtingen afnemen, gaat de dekkingsgraad ook omhoog. Wij zijn niet eens zo gevoelig voor de AEX, maar wel voor de rentestand. We beleggen voor 2/3 in vastrentende waarde. We hebben heel veel last van de lage rentestand. Als die rente weer zou gaan stijgen, zal je zien dat de dekkingsgraad weer gaat stijgen. Daar moet je rekening mee houden. Deelnemer 8 Dat wordt dus op een houtje bijten. Antw. SZ: Met deze dekkingsgraad ga je geen inflatiecorrectie krijgen. Je komt niet aan die 110%. Heel langzaam groeien we daar naar toe, maar dat duurt een tijd. De spaarders zijn slechter af, die krijgen een lage rente. De enige die hiervan profiteert is de overheid. Pagina 3 van 6

4 Deelnemer 9 Eind januari heeft er in een landelijk dagblad een paginagrote advertentie gestaan van alle pensioenfondsen in Nederland. Mij viel op dat er redelijk veel fondsen boven de 120% dekkingsgraad zaten, veel hoger dan wij. Kunnen we daar wat van leren? Hebben we iets niet goed gedaan? Antw. SZ: er zijn heel veel analyses gedaan om te bepalen waar dat aan ligt. Ik heb dit ook uitgelegd. Je kunt pensioenfondsen niet goed vergelijken. Deelnemer 9 De vraag is of er meer risico genomen moet worden. Heeft dat te maken met de discussie die geweest is, dat het pensioenfonds op en neer gaat? Moet er naar een korte periode gekeken worden of meer op de langere termijn? Antw. SZ: Dat is een groot probleem. Het soort collectieve pensioen dat wij kennen, heeft enorme voordelen. We smeren schokken uit over de totale populatie. De levensverwachting is al veel hoger dan vroeger. We hebben dus een bewuste keuze gemaakt voor het pensioen. Het delen van schokken en kosten, is een groot voordeel. Er zijn ook nadelen aan verbonden. Voor mensen met een korte levensduur nemen we eigenlijk teveel risico. We werken met een gemiddelde en dat is nooit goed. Toch doen we het zo, omdat we vinden dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Dan moeten we accepteren dat we geleidelijk iets doen. We zijn uniek in de wereld dat we dat op deze manier doen. 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox De heer N. van Heesen neemt de presentatie van de heer S. Zeverijn over en gaat door op de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Xerox. Hij gaat in op de renteontwikkelingen, de behaalde rendementen, de effecten van wetgeving, de nieuwe spelregels, communicatie, het opbouwpercentage en de dekkingsgraad. Hij legt uit wat het een en ander voor de deelnemers betekent. Korting Begin 2014 is het pensioen gekort met 2,6%. Na vaststelling van de definitieve cijfers bleek dat de korting iets hoger had moeten zijn. Hierover zijn de deelnemers geïnformeerd. Een reactie van DNB is echter uitgebleven, zodat besloten is de korting te laten zoals deze was. Spelregels per Er wordt nu een beleidsdekkingsgraad gehanteerd. Dat heeft voor- en nadelen. De daling in dekkingsgraad zal minder snel gaan, maar een stijging gaat ook langzamer. Aan de beleidsdekkingsgraad wordt nu alles opgehangen. - Toeslagen mogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110% worden uitgekeerd, en dan ook nog maar ten dele. Er kan minder snel gekort gaan worden, en als er gekort moet worden, kan dit over een lange periode uitgesmeerd worden en krijg je slechts kleine kortingen. - Over het toeslagenbeleid is nog niet veel te vertellen; hier moet nog over gesproken worden met de sociale partners. In 2015 zal er echter geen toeslag zijn. Conclusie van de nieuwe spelregels: er is meer zekerheid over de nominale uitkering, maar minder kans op toeslagen. Dat is een beleid dat de overheid ingezet heeft en dat de pensioenfondsen moeten uitvoeren. Pagina 4 van 6

5 Rendement pensioenfonds Het fonds belegt passief, niet actief. We proberen op benchmark te zitten. Bij sommige beleggingen nemen we iets meer risico, maar we beleggen voorzichtig. De rentedaling heeft een fors effect op de verplichtingen, daardoor daalt de dekkingsgraad. Communicatie Wat kunt u van het fonds verwachten op dit gebied? - Nieuwe website - Veel meer flexibele vormen van pensioen mogelijk in de nieuwe pensioenplanner. Er komt hiervoor nog een workshop voor werknemers. 5. Vragen Deelnemer 1 Je bent afhankelijk van de dekkingsgraad om te mogen indexeren. Stel dat je nu wel zou mogen indexeren, dan is de prijsindex dusdanig laag dat het nauwelijks effect heeft. Antw. NvH: Dat klopt. Eerst moet de situatie zo zijn, dat je kunt indexeren, dus dat je boven de 110% zit. Je mag dan ook nog niet volledig indexeren. Stel dat je boven de maximale grens van 125% zit en volledig mag indexeren, en de prijsindex is 0,1%, dan krijg je 75% van 0,1%. Deelnemer 1 Hetgeen gekort is, kan dat ook weer verrekend worden? Antw. NvH: dat zou kunnen. Dan moet je echt helemaal financieel gezond zijn, maar die grens ligt nog hoger. Als er ruimte is, kan er indexatie ingehaald worden. Deelnemer 2 Wat is die piek die te zien in de beleggingen? Antw. NvH: dat is een heel technisch verhaal, maar heeft te maken met de driemaands middeling. Deelnemer 3 We zagen bij de rente dat deze van 2,5% naar 1,5% is gegaan. Staat daar ook iets tegenover? Antw. NvH: het gaat om de daling van de rente. Daardoor nemen de verplichtingen toe en die verplichtingen stijgen harder dan de waarde van de beleggingen. Daar zit het probleem: met die 1,5% moet je de komende jaren werken, daar gaat de overheid vanuit. Als volgend jaar het rentepercentage hoger zou worden, krijg je een heel ander verhaal. Deelnemer 4 De rente gaat misschien nog wel meer omlaag, is de trend. Antw. NvH: daar ga ik geen uitspraken over doen. Deelnemer 5 Hebben jullie overwogen om het fonds over te dragen aan een verzekeraar? Dat is een hot item op dit moment. Antw NvH: Dat is wel één van de punten die door het bestuur is meegenomen een Pagina 5 van 6

6 paar jaar geleden. Er is hier een studie door de werkgever naar gedaan, gekeken is naar de toekomst van het pensioenfonds. Gaan we naar een verzekeraar of bedrijfstakpensioenfonds? Dat is een hele lastige vraag. Je hebt niet alleen te maken met inkoop, maar ook met financiële regels. Als je naar een verzekeraar over zou stappen, moet je een forse last nemen, rekening houdend met de Amerikaanse boekhoudregels. Er is naar gekeken, maar die keuze is niet gemaakt. Het was een paar jaar geleden heel interessant bij een paar verzekeraars om je in te kopen, maar nu niet meer. Tegenwoordig krijg je geen indexeringsgarantie meer. Deelnemer 5 Andere fondsen hebben wel een toezegging dat er geïndexeerd wordt. Antw. NvH: het ligt aan de dekkingsgraad. Als je met een dekkingsgraad van rond de 100% aan komt met de vraag voor indexatie garantie, dan krijg je die niet. Deelnemer 6 Toch nog even over die dekkingsgraad van 104%. Stel dat we op 102,3% zitten, gaat dat alsnog aanleiding geven om over tien jaar uit te smeren, met een korting van 0,18%? Antw. NvH: nee, er wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. We moeten een herstelplan indienen voor Daarin moeten we aantonen dat we in tien jaar tijd op 104,1% uit komen. Dat is niet zo n uitdaging. En daarnaast is er de regel dat je, als je 5 jaar onder de 104,1% zit, moet gaan korten. Je hoeft niet meteen te korten. Daarom zeggen we ook, dat de kans op korten veel minder wordt. En als dat dan toch plaats vindt, zal de korting heel klein zijn. Sowieso wordt er niet gekort in Deelnemer 7 De heer Zeverijn zei net dat we bijna een middelgroot pensioenfonds zijn. Er gaat een ontwikkeling plaatsvinden dat fondsen samen gaan. Hoe staat het bestuur daarin? Antw. NvH: die ontwikkeling wordt gevolgd. Je moet kijken of een pensioenfonds nog bestaansrecht heeft, en dat heeft te maken met de kosten. Worden die te hoog in relatie tot de inkomsten, dan wordt het tijd om te gaan samenwerken. Deelnemer 7 Is het dan al niet te laat? Je moet toch wat in kunnen brengen? Antw. NvH: nee, zo werkt het niet. Je groeit naar elkaar toe en idealiter krijg je dan één regeling. Het is op dit moment zelfs niet eens mogelijk. Er is nu een stukje wetgeving, maar we hebben ook te maken met Xerox en de Amerikaanse boekhoudregels. We kijken ook naar andere opties, zoals een verzekeraar of bedrijfstakpensioenfonds. Dat was toen niet mogelijk, maar misschien in de toekomst wel. Ik zeg er ook nadrukkelijk bij: wij hebben onze kosten gebenchmarkt, en die zijn relatief laag. De noodzaak is niet heel dringend geweest. 6. Sluiting Met dank aan alle deelnemers sluit de heer N. van Heesen de vergadering. Pagina 6 van 6

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 20 maart 2014 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM Opzet van het forum Op 26 juni en 3 juli werd het OWASE Pensioenforum georganiseerd, een bijeenkomst om de risicobereidheid van de (oud-) deelnemers aan de OWASE-pensioenregeling

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie