Byloshi Investment Fund Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Prospectus"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website

2 Voorwoord Proficiat! U leest het prospectus van het Byloshi Investment Fund. Mogelijk heeft u dit prospectus zelf gevonden. Maar waarschijnlijker is het dat een vriend, collega of een familielid u vrijwillig heeft geattendeerd op het bestaan van het Byloshi Investment Fund. Hij of zij gunt ook u van harte de voordelen van dit unieke beleggingsfonds. Voordat u gaat meeprofiteren van de beleggingsrendementen van de Byloshi strategieën, adviseert de beheerder u nadrukkelijk om dit prospectus in zijn geheel goed te bestuderen, zodat u zich een goed beeld vormt van de mogelijke kansen, maar zeker ook van de risico s die gepaard gaan met beleggen in dit beleggingsfonds. Hoofdstuk 1 Samenvatting bevat alle essentiële (verkorte) passages uit de kern, de hoofdstukken 3 t/m 7. Indien u voornemens bent om de kernhoofdstukken 3 t/m 7 in zijn geheel te bestuderen, dan kunt u de samenvatting (hoofdstuk 1) geheel overslaan. Bijlage I bevat een uitgebreide verklarende woordenlijst. Hierin wordt het vakjargon en woorden met een specifieke betekenis toegelicht. Indien u na het bestuderen van dit prospectus nog vragen heeft over het Byloshi Investment Fund, dan kunt u zich wenden tot de beheerder, Byloshi Investments. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 2 van 92

3 1 Samenvatting Belangrijke wettelijk verplichte mededeling: De beheerder van het Byloshi Investment Fund is voor het aanbieden van rechten van deelneming niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Participeren is derhalve slechts mogelijk vanaf ,-. Deze samenvatting is zoals het woord al zegt slechts een samenvatting van dit prospectus. De beslissing om te beleggen in het Byloshi Investment Fund moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele prospectus. 1.1 Inleiding Doel Prospectus Dit prospectus heeft tot doel het informeren van potentiële beleggers in het Byloshi Investment Fund. De beheerder, Byloshi Investments, hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie en vindt het zeer belangrijk dat beleggers op de hoogte zijn van de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Investment Fund De beheerder heeft het Byloshi Investment Fund in de markt gebracht om beleggers een eerlijk beleggingfonds met zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal Toezicht prospectus De beheerder maakt voor het aanbieden van het Byloshi Investment Fund gebruik van vrijstellingsregeling Wft artikel 4 lid 1 sub a Documentatie Alle relevante documentatie betreffende het Byloshi Investment Fund en Byloshi Investments is beschikbaar op de Byloshi Investments website: Versie historie De financiële wereld is dynamisch, en ook wetgeving is aan verandering onderhevig. Indien wijzigingen een significante invloed hebben op het Byloshi Investment Fund zal dit prospectus hierop worden aangepast. Elke wijziging wordt kort beschreven, zodat u niet het gehele prospectus na iedere wijziging helemaal hoeft door te nemen. Alle voorgaande versies van dit prospectus blijven op de website beschikbaar. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 3 van 92

4 1.2 Byloshi Investments Organisatiestructuur Byloshi Investments is de beheerder, de bewaarder en administrateur van het Byloshi Investment Fund. Byloshi Investments is een eenmanszaak en wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel Aansprakelijkheid De heer J.A.H. Vorstenbosch is 100% eigenaar van Byloshi Investments. Hij is op 23 december 1991 getrouwd te Boxtel met M. Vorstenbosch-Conte, geboren op 18 maart 1970 te San Donà di Piave in Italië. Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en zijn derhalve samen wettelijk aansprakelijk Bestuur Byloshi Investments wordt bestuurd door de heer J.A.H. Vorstenbosch. De heer J.A.H. Vorstenbosch heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd in het internationale bedrijfsleven en de beleggingswereld, bij o.a. Chevron UK, Rabobank Nederland, het voormalige Institute for Research & Investment Services (IRIS) van Robeco en De Veste Fondsbeheer. Voor zijn volledige Curriculum Vitae kunt u terecht op de website De heer Vorstenbosch heeft in de loop der jaren geleerd hoe je verstandig kunt beleggen, maar heeft ook ervaren hoe het vooral niet moet. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde bij het nemen van beleggingsbeslissingen t.b.v. het Byloshi Investment Fund. Persoonlijke kernwaarden van de heer Vorstenbosch zijn onder andere eerlijkheid, openheid, integriteit en klantgerichtheid Financiële gegevens Bij een eenmanszaak is juridisch geen sprake van scheiding tussen zakelijk vermogen en privé vermogen. Uit privacy overweging heeft de beheerder besloten om zijn persoonlijke financiële positie niet in detail openbaar te maken middels dit prospectus. Potentiële participanten die hier prijs op stellen, kunnen zich persoonlijk richten tot de beheerder Visie Normen en waarden Byloshi Investments staat voor Eerlijkheid, Openheid, Betrouwbaarheid, Integriteit en Transparantie. Voor de heer J.A.H. Vorstenbosch zijn dit vanzelfsprekende normen en Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 4 van 92

5 waarden in de omgang met andere mensen en zeker met participanten die hun geld in goed vertrouwen laten beleggen door Byloshi Investments. No-nonsense Byloshi Investments biedt een no-nonsense beleggingsfonds, is wars van zogenaamde addertjes onder het gras en de zogenaamde kleine lettertjes. s Werelds beste beleggingsfonds Byloshi Investments streeft ernaar om het Byloshi Investment Fund (op termijn) het beste beleggingsfonds ter wereld te laten worden. Met het beste wordt bedoeld een ideale combinatie van rendement, risico en kosten. Mond-tot-mondreclame Byloshi Investments maakt geen gebruik van tussenpersonen, de zogenaamde intermediairs. Mede hierdoor kan de beheervergoeding laag zijn. Informatievoorziening In principe vindt alle schriftelijke communicatie plaats via milieuvriendelijke snelle elektronische communicatiemiddelen, zoals en internet. Vertrouwen De heer J.A.H. Vorstenbosch streeft naar een lange termijn relatie met de participanten in het Byloshi Investment Fund op basis van wederzijds vertrouwen Operationele activiteiten Byloshi Investments vervult een drietal rollen; namelijk die van beheerder, bewaarder en administrateur. Beheer In de rol van beheerder van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments welke beleggingsposities worden ingenomen, wanneer deze posities worden ingenomen, en wanneer posities worden gesloten. De beheerder onderhoudt ook website en zorgt dat deze actueel blijft. Bewaring In de rol van bewaarder van het Byloshi Investment Fund voert Byloshi Investments alle benodigde geldtransacties uit tussen de bankrekening van Byloshi Investments en de effectenrekeningen alsook de uitbetalingen aan participanten bij opnamen. Administrateur In de rol van administrateur van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments dagelijks de intrinsieke waarden van de afzonderlijke strategieën, voert de participantenadministratie en stelt jaarlijks een financieel jaaroverzicht op voor de participanten Bank en Broker Byloshi Investments werkt samen met Rabobank en Interactive Brokers. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 5 van 92

6 Rabobank Byloshi Investments werkt samen met Rabobank Dommel en Aa. Als oud-werknemer van Rabobank Nederland heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Rabobank ook van binnenuit leren kennen. Naar zijn mening is Rabobank een betrouwbare zakenpartner. Het is dan ook geen toeval dat Byloshi Investments een Rabo Ondernemers Pakket rekening heeft geopend bij de lokale Rabobank in de vestigingsplaats van Byloshi Investments. Interactive Brokers Byloshi Investments heeft voor de broker Interactive Brokers (IB) gekozen vanwege de lage transactiekosten en het zeer uitgebreide handelsplatform. Voor iedere afzonderlijke beleggingsstrategie is een afzonderlijke effectenrekening geopend. 1.3 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Het Byloshi Investment Fund is een zogenaamd paraplufonds en bestaat uit een drietal subfondsen, ook aangeduid als (belegging)strategieën, genaamd Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Het Byloshi Investment Fund heeft een open-end structuur. Participaties in het Byloshi Investment Fund worden alleen door het fonds uitgegeven of ingenomen, handel in participaties tussen participanten onderling is niet toegestaan. Het Byloshi Investment Fund is een fonds voor gemene rekening. Dat wil zeggen een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten, waarbij de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in effecten die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. Het Byloshi Investment Fund is geen rechtspersoon. Het Byloshi Investment Fund is fiscaal gezien een besloten fonds voor gemene rekening en is derhalve fiscaal transparant. Het fonds is opgezet voor onbepaalde tijd Historie Gedurende het decennium voorafgaand aan de start van dit beleggingsfonds heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Byloshi strategieën ontwikkeld. In de periode van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011 heeft de beheerder met uitsluitend eigen geld de Byloshi strategieën uitgevoerd. Deze periode van exact anderhalf jaar is de zogenaamde track record periode. Per 1 januari 2012 is het Byloshi Investment Fund beschikbaar voor derden om in te participeren. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 6 van 92

7 1.3.3 Kenmerken Het Byloshi Investment Fund kenmerkt zich door het bieden van dagliquiditeit, lage kosten en het niet gebruiken van een hefboom. De beheerder ontvangt alleen een beheervergoeding, en dus geen winstdeling. Dividenden van onderliggende trackers en aandelen worden netto, dus na aftrek van bronbelasting, op de ex-dividend datum direct bijgeschreven op de effectenrekeningen van Interactive Brokers en daarmee direct opgenomen in het fondsvermogen van de betreffende subfondsen, en derhalve ook meteen verwerkt in de koersen. Het Byloshi Investment Fund keert zelf geen dividend uit Risico s In deze samenvatting worden alleen de belangrijkste risico s bij het participeren in het Byloshi Investment Fund vermeld. Er zijn nog een aantal minder belangrijke risico s relevant, deze worden in hoofdstukken 4 en 5 verder toegelicht. De belangrijkste risico s t.a.v. het Byloshi Investment Fund zijn: Operationeel risico Zowel de beheerfunctie, de bewaarfunctie als de financiële administratie van het Byloshi Investment Fund wordt geheel uitgevoerd door Byloshi Investments, bestaande uit één persoon. Het fonds staat of valt derhalve met de kwaliteiten van J.A.H. Vorstenbosch. Continuïteitsrisico In geval van overlijden of ernstige ziekte van de heer J.A.H. Vorstenbosch zal het fonds vermoedelijk ophouden te bestaan. Er is namelijk (nog) niets geregeld wat betreft eventuele opvolging van het fonds. Macro-economisch risico Economische groei, werkgelegenheid en prijspeil kunnen zowel positief als negatief van invloed zijn op de waardeontwikkeling van de Byloshi strategieën. Marktrisico De waarde van de beleggingen kunnen dalen als gevolg van beursontwikkelingen. Koersrisico De koersen worden direct bepaald op de beurzen door vraag en aanbod van beleggers. Koersen zijn niet alleen afhankelijk van economische factoren, maar zeker ook van de emotie van deze beleggers. De koersen kunnen daarom behoorlijk variëren in de tijd Toezicht De beheerder van het Byloshi Investment Fund staat (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is wel de intentie van de beheerder om een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 7 van 92

8 aan te vragen. Dit is echter een kostbare zaak. Bij een bescheiden fondsvermogen drukken de (vaste) toezichtkosten zwaar op de rendementen. De wens om onder toezicht te staan is vanwege de hoge kosten hiervan tegenstrijdig met een van de belangrijkste kenmerken van het Byloshi Investment Fund, namelijk de kosten voor de participanten zo laag mogelijk te houden. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de Vrijstellingsregeling Wft, Artikel 4, lid 1, sub a en f. 1.4 Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Onderstaande informatie over Fondsinformatie en Participatiekosten hebben betrekking op alle Byloshi strategieën. Fondsinformatie De Byloshi subfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De minimale initiële inleg is ,- voor deelname in het Byloshi Investment Fund. Dit bedrag mag naar eigen inzicht verdeeld worden over de individuele Byloshi strategieën, waarbij een minimum inleg van 2.500,- geldt per strategie waarin wordt deelgenomen. Bijstorten is mogelijk vanaf minimaal 2.500,-. De opzegtermijn is 1 beursdag. De uitbetalingstermijn is 2 tot maximaal 5 beursdagen. Actuele fondsinformatie zoals de koers, het fondsvermogen, het aantal participaties, de rendementen, en de portefeuillesamenstelling met werkelijke wegingen worden dagelijks geactualiseerd op de factsheets. Participatiekosten De volgende participatiekosten zijn van toepassing op de Byloshi strategieën: Beheervergoeding De inhouding van de beheervergoeding is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In de toekomst zal per beursdag een percentage beheervergoeding worden ingehouden, dit verschilt per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,002% per beursdag, ofwel ongeveer 0,52% per jaar. Voor Byloshi Swing is deze 0,003% per beursdag, ofwel ongeveer 0,78% per jaar. Voor Byloshi Time is deze 0,004% per beursdag, ofwel ongeveer 1,04% per jaar. Transactiekosten en/of minimum balance fee Voor transacties in trackers en aandelen rekent de broker 0,1% van het transactiebedrag met een minimum van.4,00 per transactie. De transactiekosten bij verticale put of call spreads zijn 3,00 per optiecombinatie. Indien voor minder dan $ 10,- per maand per effectenrekening aan transactiekosten is besteedt, dan wordt het verschil als minimum balance fee door IB van de effectenrekening afgeschreven. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 8 van 92

9 Verkoopkosten en/of withdrawal fee De beheerder rekent verkoopkosten ter compensatie voor de transactiekosten en withdrawal fee. De verkoopkosten verschillen per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,50%, voor Byloshi Swing is het 0,75% en voor Byloshi Time 1,00%. Deze verkoopkosten zijn niet voor de beheerder, maar blijven in het fonds. Indien meer dan één onttrekking per maand wordt gedaan vanaf de effectenrekening, dan rekent IB hier 8,- per onttrekking voor. Bij de meeste trackers en aandelen wordt periodiek dividend uitgekeerd. Hiervan wordt automatisch 15% aan dividendbelasting ingehouden. Dit wordt meteen verrekend op de ex-dividend datum. De Total Expense Ratios (TERs) van de Byloshi strategieën over 2011 en 2012 waren: Byloshi Earth in 2011: 0,97%, en in 2012: 0,76%; Byloshi Swing in 2011: 0,99%, en in 2012: 0,95%; Byloshi Time in 2011: 1,07%, en in 2012: 1,22%. In de berekening zijn opgenomen: de beheervergoeding, de TERs van de onderliggende trackers, de minimum balance fees en de withdrawal fees. De transactiekosten zijn niet in de TER berekening opgenomen Byloshi Earth Byloshi Earth is de basisstrategie van het Byloshi Investment Fund. Doel en doelgroep Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar. Strategie Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers (met tussen haakjes streefwegingen) in Wereldwijde aandelen (20%), Europese aandelen (15%), Emerging Markets aandelen (15%), Bedrijfsobligaties (10%), Vastgoed (10%), Commodities (10%), Managed Futures (10%) en Private Equity (10%). Uitvoering De beheerder past op basis van de actuele marktomstandigheden de wegingen naar eigen inzicht aan. Rendement De Byloshi Earth strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 8% per jaar. Het rendement hangt grotendeels af van de markt. Er wordt immers belegd in trackers die de hele markt volgen in de betreffende asset categorie. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -60% tot +80%. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 9 van 92

10 Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was +9,22%, dit is +6,04% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn de onderstaande specifieke risico s alleen relevant voor de Byloshi Earth strategie: Afwijkingsrisico Trackers zullen nooit exact de onderliggende waarde volgen. Er zal derhalve altijd een minimaal verschil zijn met de onderliggende index zelf. Tegenpartij risico Een van de trackers waarin Byloshi Earth belegd is de Commodities tracker. Bij deze tracker is sprake van een tegenpartijrisico. Dit is namelijk een synthetische tracker gebaseerd op derivaten. Als de tegenpartij van de derivaten in problemen komt en deze het indexrendement niet meer kan vergoeden worden beleggers opgezadeld met het onderpand. Uitleenrisico Tracker aanbieders kunnen onderliggende stukken uitlenen aan een derde partij. Indien zo n derde partij in financiële problemen komt, is het mogelijk dat niet alle uitgeleende stukken terugkomen. Hefboom risico Byloshi Earth belegd ook in een CTA tracker. Deze bestaat uit een 17-tal Commodity Trading Advisors (CTA s). CTA s handelen in derivaten, en dus met een hefboom. Dit betekent dat op CTA niveau sprake is van een hefboomrisico, waarbij het mogelijke verlies groter kan zijn dan de investering. Portefeuillesamenstelling De portefeuillesamenstelling van Byloshi Earth bestaat uit een 7-tal ishares trackers Byloshi Swing Byloshi Swing is de alternatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Swing is bedoeld voor beleggers die een hoger rendement nastreven dan wat met een passieve buy-and-hold strategie te behalen is. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 12% per jaar. Strategie Byloshi Swing volgt een Buy-Low-Sell-High strategie. Relatief laag gewaardeerde volatiele aandelen worden gekocht om deze later tegen een hogere koers weer te verkopen. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien posities op winst staan en zich bovenin de swing bevinden kan hij besluiten deze te verkopen. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 10 van 92

11 Rendement De Byloshi Swing strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 12% per jaar. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -80% tot +100%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -1,90%, dit is -1,27% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn er geen specifieke risico s die alleen relevant voor de Byloshi Swing strategie zijn. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Swing strategie wordt in onderstaande aandelen gehandeld: Arcelor Mittal, Royal Dutch Shell, Heijmans, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold, USG People en Koninklijke Ten Cate. In principe kunnen legio financiële instrumenten worden ingezet voor deze strategie Byloshi Time Byloshi Time is een zeer speculatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Time is bedoeld voor speculanten die een hoog rendement nastreven en hiervoor bereid zijn om zeer hoge risico s te lopen. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 16% per jaar. Strategie De Byloshi Time strategie is gebaseerd op het verdampen van verwachtings- of tijdswaarde van geschreven (index)opties. Hiertoe worden verticale put spreads of verticale call spreads ingenomen. Om te bepalen of een verticale put spread dan wel een verticale call spread ingenomen kan worden, bekijkt de beheerder de onderliggende index met de ogen van een swing trader. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien de risico / rendementsverhouding van een positie te groot wordt naar mening van de beheerder zal hij de bewuste posities vroegtijdig sluiten. Rendement De Byloshi Time strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 16% per jaar. Het rendement hangt zeer sterk af van de inzichten van de beheerder. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -100% tot +150%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -30,15%, dit is -21,24% per jaar. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 11 van 92

12 Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund is onderstaande specifiek risico in principe alleen relevant voor de Byloshi Time strategie: Margin call Hoewel het bij deze strategie niet mogelijk is om meer te verliezen dan de inleg, en dus een margin call in principe niet van toepassing kan zijn, kan in de praktijk toch een margin call worden gegeven. Dit komt omdat opties door de beurs individueel beoordeeld worden, en niet als optiecombinatie. Hierdoor kan het voorkomen dat IB optieposities eigenhandig (met verlies) sluit. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Time strategie worden alleen kortlopende verticale optie spreads ingenomen op beursindexen zoals de AEX, DAX en S&P Participeren Momenteel is het Byloshi Investment Fund (tijdelijk) gesloten voor deelname. Geïnteresseerde participanten worden verzocht contact op te nemen met de beheerder Koersen bepaling De administrateur stelt na iedere beursdag de koersen van de Byloshi strategieën vast Deelnamekosten De deelnamekosten variëren per subfonds. Onderstaand kostenschema geeft in één oogopslag alle mogelijke fondskosten weer. Tevens is de Total Expense Ratio over 2011 opgenomen. In 2011 werd nog geen beheervergoeding gerekend, maar in het overzicht is de werkelijk gerealiseerde TER gecorrigeerd voor de beheervergoeding. Kostensoort Byloshi Earth Byloshi Swing Byloshi Time Beheervergoeding 0,002% per beursdag ofwel ±.0,52% per jaar 0,003% per beursdag ofwel ±.0,78% per jaar 0,004% per beursdag ofwel ±.1,04% per jaar Transactiekosten 0,1% met een minimum van.4,00 per transactie 0,1% met een minimum van.4,00 per transactie 3,00 per verticale optie spread transactie Minimum Balance Fee $ 10,- per maand $ 10,- per maand $ 10,- per maand Withdrawal Fee De eerste opname per maand per IB rekening is gratis, daarna 8,- per opname. Verkoopkosten 0,50% 0,75% 1,00% TER 2011 / ,97% / 0,76% 1,00% / 0,95% 1,08% / 1,22% Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 12 van 92

13 1.5.3 Informatievoorziening Mutaties Participanten ontvangen van iedere mutatie in aantallen participaties in portefeuille een bevestiging per . Koersinformatie Actuele koersinformatie wordt dagelijks bijgewerkt op de factsheets van de subfondsen. De meest recente factsheets zijn beschikbaar vanaf de homepage van de website van Byloshi Investments: Ook alle historische factsheets blijven beschikbaar vanaf de Archief pagina van de website. Financieel jaaroverzicht Na afloop van elk kalenderjaar stuurt de beheerder alle participanten een Financieel jaaroverzicht. Hierop staan hoeveel participaties u per einde van het kalenderjaar in bezit heeft, tegen welke koers deze per 31 december zijn gewaardeerd en de totale waarde van uw portefeuille per deze balansdatum. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Renseignering De belastingdienst verplicht beheerders van beleggingsfondsen jaarlijks een aantal gegevens aan te leveren van iedere participant. Het gaat om de volgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Plaatsnaam, Geboortedatum, Rechtsvorm, Waarde effectenportefeuille per 31 december, BSN (voorheen Sofinummer), en KvK nummer (indien van toepassing). Verantwoording De beheerder stelt jaarlijks een verslag op over het Byloshi Investment Fund waarin het gevoerde beleggingsbeleid van het voorgaande kalenderjaar wordt beschreven. Hierin wordt de Balans per 31 december en de Winst & Verliesrekening over het voorbije jaar opgenomen. Dit verslag wordt aan alle participanten per toegestuurd en zal ook op de website beschikbaar worden gesteld. De beheerder houdt jaarlijks een participantenvergadering waarbij alle actieve participanten worden uitgenodigd. Tijdens deze participantenvergadering zal het jaarverslag worden besproken. 1.6 Verklaring De beheerder verklaart dit prospectus naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Desondanks kunnen mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten, maar zullen na openbaring hiervan zo spoedig mogelijk worden aangepast. Bij eventuele onduidelijkheden over de inhoud van dit prospectus beslist de beheerder, het belang van de participanten staat daarbij uiteraard voorop. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 13 van 92

14 2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Samenvatting Inleiding Doel Prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Versie historie Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Operationele activiteiten Bank en Broker Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Historie Kenmerken Risico s Toezicht Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Byloshi Earth Byloshi Swing Byloshi Time Participeren Koersen bepaling Deelnamekosten Informatievoorziening Verklaring 13 2 Inhoudsopgave 14 3 Inleiding Doel prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Byloshi Investment Fund Byloshi Investments Derden partijen Versie historie 20 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 14 van 92

15 4 Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Normen en waarden No-nonsense s Werelds beste beleggingsfonds Mond-tot-mondreclame Informatievoorziening Vertrouwen Operationele activiteiten Beheer Bewaring Administrateur Bank en Broker Rabobank Dommel en Aa Interactive Brokers 27 5 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Paraplufonds Open-end structuur Fonds voor gemene rekening Fiscale status Duur van het fonds Historie Analyse Track Record Kenmerken Dagliquiditeit Lage kosten Via Interactive Brokers beschikbaar Geen hefboom Geen winstdeling voor de beheerder Dividendbeleid Risico s Operationeel Risico Continuïteitsrisico Macro-economisch risico Marktrisico Koersrisico Valutarisico Wijzigingen wet- en regelgeving Politiek Terrorisme Oorlogen 35 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 15 van 92

16 Faillissementsrisico ICT problemen en/of stroomuitval Natuurrampen Brand Waarderingsrisico Flashcrash Fraude en oplichting Milieurampen Toezicht Niet onder toezicht Vrijstelling 37 6 Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Byloshi Earth Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten Byloshi Swing Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten Byloshi Time Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten 58 7 Participeren Koersen bepaling Deelnamekosten Informatievoorziening Mutaties Koersinformatie Financieel jaaroverzicht Renseignering 63 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 16 van 92

17 7.3.5 Verantwoording 63 8 Verklaring en ondertekening 64 BIJLAGE I Verklarende woordenlijst 65 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 17 van 92

18 3 Inleiding Belangrijke wettelijk verplichte mededeling: De beheerder van het Byloshi Investment Fund is voor het aanbieden van rechten van deelneming niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Participeren is derhalve slechts mogelijk vanaf , Doel prospectus Dit prospectus heeft tot doel het informeren van potentiële beleggers in het Byloshi Investment Fund. De beheerder hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie en vindt het zeer belangrijk dat beleggers op de hoogte zijn van de mogelijke kansen van dit beleggingsfonds en zeker ook van de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund. 3.2 Doel Byloshi Investment Fund De beheerder heeft het Byloshi Investment Fund in de markt gebracht om beleggers een eerlijk beleggingfonds met zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal. 3.3 Toezicht prospectus De beheerder maakt voor het aanbieden van het Byloshi Investment Fund gebruik van vrijstellingsregeling Wft artikel 4 lid 1 sub a. Vanwege de vrijstelling is het niet wettelijk verplicht om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. De beheerder hecht echter veel waarde aan het informeren van potentiële beleggers over met name de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund. Met het doel om dit prospectus zoveel mogelijk aan alle wettelijke eisen te laten voldoen, heeft de beheerder in oktober 2011 ten kantore van de AFM te Amsterdam de door de AFM verzorgde cursus Goedkeuringsprocedure Prospectus gevolgd. Bij het schrijven van dit prospectus is de beheerder dan ook zoveel mogelijk uitgegaan van de door de AFM gestelde eisen. De beheerder heeft het concept prospectus eerst aan 4 collega beheerders van beleggingsinstellingen voorgelegd ter beoordeling. Zij hebben deze onafhankelijk van elkaar geheel op vrijwillige basis beoordeeld. Hun aanbevelingen ter verbetering zijn verwerkt in deze definitieve versie. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 18 van 92

19 3.4 Documentatie In deze paragraaf treft u directe links naar relevante documentatie betreffende het Byloshi Investment Fund, Byloshi Investments en derden partijen Byloshi Investment Fund Prospectus content/uploads/documentatie/byloshi_investment_fund_-_prospectus_ pdf Factsheet Byloshi Earth Factsheet Byloshi Swing Factsheet Byloshi Time Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Byloshi Investments Website Curriculum Vitae (CV) J.A.H. Vorstenbosch Uittreksel Kamer van Koophandel _Kvk_Uittreksel_ pdf Jaarverslag Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 19 van 92

20 Jaarverslag Jaarverslag Derden partijen Website Rabobank Dommel & Aa: Website Interactive Brokers 3.5 Versie historie De financiële wereld is dynamisch en ook wetgeving is aan verandering onderhevig. Indien wijzigingen een significante invloed hebben op het Byloshi Investment Fund zal dit prospectus hierop worden aangepast. In dit hoofdstuk worden alle significante wijzigingen vermeld. Dit prospectus krijgt dan een nieuwe versie datum. Alle voorgaande versies van dit prospectus blijven op de website beschikbaar. 1 januari 2012 Initiële definitieve versie. 4 januari 2012 AFM vrijstellingsvermelding logo toegevoegd op voorblad. 2 februari 2012 In paragraaf 3.4 Documentatie zijn de hyperlinks toegevoegd, voor zover beschikbaar. In de voorlaatste alinea van paragraaf Strategie van Byloshi Time is het percentage dat de onderliggende index minimaal zou moeten stijgen of dalen voordat verlies kan optreden op een optie spread positie verlaagd van 7% naar 5%. 19 april 2012 In paragraaf Byloshi Investment Fund zijn hyperlinks toegevoegd voor de Jaarverslagen van het Byloshi Investment Fund over 2010 en In paragrafen 6.1.6, en Fondsinformatie werd vermeld dat de beheervergoeding vanaf 2 januari 2012 in rekening zou worden gebracht. Dit was echter niet gebeurd. Beheervergoeding wordt vanaf 1 juli 2012 in rekening gebracht. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 20 van 92

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 4 januari 2012 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012 Aangeboden door Datum: 6 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Morningstar

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Investment Fund 3 1.2.1 Vergunning 3 1.2.2 AIFMD

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Alternative

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG Alpha-fondsen [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie