Byloshi Investment Fund Jaarverslag Aangeboden door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder Byloshi Investments Start Byloshi Investments Buy Low Sell High Rabobank Dommel & Aa Byloshi Investment Fund Analyse Doel van het Byloshi Investment Fund Interactive Brokers Start Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Paraplufonds Open-end structuur Fonds voor gemene rekening Fiscale status Duur van het fonds Byloshi Earth Doel Strategie Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Swing Doel Strategie Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Time Doel Strategie Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Toezicht 9 2 Jaarrekening Fondsvermogen Resultaat Resultaatbestemming 13 3 Verklaring en ondertekening 14 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 2 van 14

3 1 Verslag van de beheerder 1.1 Byloshi Investments Byloshi Investments is de beheerder, de bewaarder en administrateur van het Byloshi Investment Fund Start Byloshi Investments Byloshi Investments is op 26 mei 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer De rechtsvorm is een eenmanszaak. De onderneming wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel Buy Low Sell High De naam Byloshi komt voort uit het adagium Buy-Low-Sell-High. Het is een knipoog naar alle beleggers die het vaak precies andersom doen, dus hoog te kopen om later met verlies te verkopen. Het moge duidelijk zijn dat Byloshi Investments ernaar streeft om financiële instrumenten juist relatief laag te kopen om deze later weer hoger te verkopen, en daarmee dus winst te realiseren! Rabobank Dommel & Aa Op 9 juni 2010 heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch op naam van Byloshi Investments bij Rabobank Dommel & Aa een Rabo Ondernemers Pakket rekening geopend. De keuze voor Rabobank als zakenpartner is een bewuste keuze, en wel om de volgende redenen: Privé bankiert de heer Vorstenbosch al vanaf zijn geboorte bij Rabobank tot tevredenheid; Als oud-werknemer van Rabobank Nederland heeft de heer Vorstenbosch de Rabobank ook van binnenuit leren kennen. Naar zijn mening is Rabobank een betrouwbare zakenpartner. Aan Rabobank werd vele jaren lang de triple A rating toegekend, de hoogste status van kredietwaardigheid. Op 30 november 2011 heeft kredietbeoordelaar Standard & Poor s (S&P) aan de hand van een nieuwe berekeningsmethode de kredietwaardigheid status van 37 grote internationale banken verlaagd. Hierbij ging de kredietwaardigheid status van de Rabobank naar maatstaven van S&P van de hoogste rating AAA naar de op een na hoogste rating AA. Alle geldtransacties van en naar de participanten en de effectenrekeningen bij Interactive Brokers lopen via deze rekening met rekeningnummer Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 3 van 14

4 1.2 Byloshi Investment Fund Analyse Gedurende het decennium voorafgaand aan de start van het Byloshi Investment Fund heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch (de beheerder) legio analistenpublicaties bestudeerd, veel boeken over beleggingsstrategieën gelezen, en ook zelf veel beleggingsstrategieën bedacht en uitgewerkt en met eigen geld uitgevoerd. Hij heeft geleerd hoe je verstandig kunt beleggen, maar heeft ook ervaren hoe het vooral niet moet. Deze jarenlange inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een drietal beleggingsstrategieën, genaamd Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Deze drie beleggingsstrategieën vormen samen het Byloshi Investment Fund, een open-end beleggingsfonds met een paraplustructuur Doel van het Byloshi Investment Fund Middels het Byloshi Investment Fund beoogt de beheerder een eerlijk beleggingsfonds met zo laag mogelijke kosten op de markt te gaan brengen. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal Interactive Brokers Op 16 juni 2010 heeft Byloshi Investments voor elke beleggingsstrategie een afzonderlijke effectenrekening geopend bij Interactive Brokers. De keuze voor Interactive Brokers is met name gebaseerd op de, in vergelijking met andere brokers, lage kosten die zij in rekening brengen voor effectentransacties. Daarnaast, in tegenstelling tot veel andere brokers, rekent Interactive Brokers geen bewaarvergoeding Start Byloshi Investment Fund Op 1 juli 2010 is de beheerder met alleen eigen middelen gestart een track record op te bouwen voor de drie beleggingsstrategieën. In 2010 is nog geen beheervergoeding in rekening gebracht. 1.3 Fondsstructuur Paraplufonds Het Byloshi Investment Fund is een zogenaamd paraplufonds en bestaat uit een drietal beleggingsstrategieën, genaamd Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Deze strategieën zijn in principe onafhankelijk van elkaar Open-end structuur Het Byloshi Investment Fund heeft een open-end structuur. Dit betekent dat het fonds participaties plaatst en inkoopt tegen de waarde van haar beleggingen (de intrinsieke waarde). De handel in de participaties verloopt via het beleggingsfonds. Als de vraag Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 4 van 14

5 groter is dan het aanbod, neemt het vermogen van het beleggingsfonds toe; het aantal participaties wordt uitgebreid. De koers richt zich naar de waarde van de beleggingen. Participaties in het Byloshi Investment Fund worden alleen door het fonds uitgegeven of ingenomen, handel in participaties tussen participanten onderling is niet toegestaan Fonds voor gemene rekening Het Byloshi Investment Fund is een fonds voor gemene rekening. Dat wil zeggen een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten, waarbij de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in effecten die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. Het Byloshi Investment Fund is geen rechtspersoon Fiscale status Het Byloshi Investment Fund is fiscaal gezien een besloten fonds voor gemene rekening en is derhalve fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat de waarde van de beleggingen op basis van het aantal participaties pro rata wordt toegekend aan de participanten Duur van het fonds Het Byloshi Investment Fund is opgezet voor onbepaalde tijd. 1.4 Byloshi Earth Byloshi Earth is de basisstrategie van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar Strategie In de praktijk blijkt dat het gros van de fondsbeheerders de markt (lees: index) niet structureel kan verslaan. De strategie van Byloshi Earth komt dan ook voort uit bovenstaand feit; Als je de markt niet structureel kunt verslaan, dan volg je de markt toch gewoon. Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers in Wereldwijde aandelen, Europese aandelen, Emerging Markets aandelen, Bedrijfsobligaties, Vastgoed, Commodities, Managed Futures en Private Equity. Bij de strategie van Byloshi Earth ligt de nadruk op trackers gebaseerd op aandelen. Aandelen leveren op de langere termijn namelijk het hoogste rendement op, gemiddeld zo n 8% à 9% per jaar. Bedrijfsobligaties en vastgoed leveren over het algemeen een iets Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 5 van 14

6 lager rendement op dan aandelen, zo n 7% per jaar, maar maken toch deel uit van de Byloshi Earth strategie vanwege de lagere volatiliteit. Het heeft derhalve een stabiliserend effect op de portefeuille. Commodities leveren op zichzelf weliswaar niets op, maar bieden een goede bescherming tegen inflatie. Managed Futures renderen op lange termijn iets minder dan aandelen, maar doordat zij niet tot nauwelijks correleren met aandelenmarkten verlaagt dit de volatiliteit van Byloshi Earth. Private Equity levert over het algemeen het allerhoogste rendement op. Deze asset categorie is toegevoegd om de iets lagere rendementen van bedrijfsobligaties, vastgoed, commodities en managed futures mee te compenseren Portefeuillesamenstelling en uitvoering In principe gaat Byloshi Earth uit van onderstaande basis streefwegingen: Asset Categorie Weging % Wereldwijde aandelen 20% Europese aandelen 15% Emerging Markets aandelen 15% Bedrijfsobligaties 10% Vastgoed 10% Commodities 10% Managed Futures 10% Private Equity 10% Totaal 100% Deze portefeuillesamenstelling zal naar verwachting op de lange duur de MSCI World Index (EUR) volgen maar heeft als belangrijke voordeel dat door de grote spreiding een lagere volatiliteit zal worden behaald. In 2010 bestond er nog geen Managed Futures tracker, deze categorie maakte dan ook nog geen deel uit van de portefeuille. Derhalve werd dit deel van de portefeuille verdeeld over de andere asset categorieën. Diverse partijen als ishares hebben het mogelijk gemaakt om tegen een relatief lage vergoeding een veelheid aan indexen te volgen. Hiervoor hebben zij zogenaamde Exchange Traded Funds (ETFs), ook wel trackers genoemd, in de markt gezet. Voor de portefeuillesamenstelling van Byloshi Earth heeft de beheerder gekozen voor trackers van ishares, en wel om de volgende redenen: De behaalde resultaten van de ishares trackers zijn over het algemeen hoger dan die van vergelijkbare trackers van andere aanbieders; ishares PLC is wereldleider op het gebied van trackers; De beheerkosten behoren tot de laagste in de trackers markt Resultaten en statistieken Byloshi Earth is op 1 juli 2010 gestart met een koers van 100,-. Op 31 december 2010 stond de koers op 114,59, er werd derhalve een winst gemaakt van 14,59% in deze periode van precies een half jaar. Op jaarbasis komt dit neer op een rendement van Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 6 van 14

7 31,04%. De volatiliteit was met 0,50% laag te noemen. De sharpe ratio (4%) was 3,37. De outperformance t.o.v. de MSCI World (Net EUR) was 1,25%. De hoogst bereikte koers in deze periode was 114,59. De maximum koersdaling in deze periode was slechts 2,92%. De outperformance op de MSCI World (Net EUR) van 1,25% is met name te danken aan het feit dat de beheerder goed heeft geanticipeerd op dalingen van de markt, door tijdig winsten te nemen op posities en deze later tegen lagere koersen weer terug te kopen Total Expense Ratio (TER) In 2010 is nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op het bijzonder lage niveau van 0,37%. Indien wel een beheervergoeding van 0,002% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,89% zijn geweest. 1.5 Byloshi Swing Byloshi Swing is de alternatieve strategie van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Swing is bedoeld voor beleggers die een hoger rendement nastreven dan wat met een passieve buy-and-hold strategie te behalen is. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 12% per jaar Strategie Byloshi Swing volgt een Buy-Low-Sell-High strategie. Relatief laag gewaardeerde volatiele aandelen worden gekocht om deze later tegen een hogere koers weer te verkopen. M.u.v. extreme omstandigheden wordt in principe niet met verlies verkocht. Op deze wijze wordt (vrijwel) elke transactie winstgevend afgesloten. Het kan derhalve voorkomen dat aandelen lange tijd in portefeuille zitten indien de waardering lang lager blijft dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn aangekocht. Dit voorkomt wel dat mogelijk verlies op verlies geleden wordt. Om te bepalen wanneer aandelen relatief laag dan wel relatief hoog worden gewaardeerd door de markt, beoordeeld de beheerder de koersgrafieken. Aandelen bewegen vaak in swings binnen zogenaamde bandbreedtes, aan de onderkant begrenst door een steunniveau en aan de bovenkant door een weerstandsniveau. Indien de koers zich beweegt in de buurt van het steunniveau, ofwel onderin de swing, dan kan dit duiden op een tijdelijke onderwaardering van het betreffende aandeel t.o.v. de eigen recente historie, en kan dit een mooi koopmoment zijn. Indien de koers zich beweegt in de buurt van het weerstandsniveau, ofwel bovenin de swing, dan kan dit duiden op een tijdelijke overwaardering van het betreffende aandeel t.o.v. de eigen recente historie, en kan dit een mooi verkoopmoment zijn. Aandelen die in aanmerking komen voor deze strategie zijn grote gerenommeerde degelijke bedrijven met een bewezen historie en zijn fundamenteel relatief laag Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 7 van 14

8 gewaardeerd. Bij dit type bedrijven is de kans op grote verliezen of zelfs een faillissement in het algemeen klein Portefeuillesamenstelling en uitvoering In 2010 werd belegd in aandelen Arcelor Mittal, Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold, Heijmans en USG People Resultaten en statistieken Byloshi Swing is op 1 juli 2010 gestart met een koers van 100,-. Op 31 december 2010 stond de koers op 124,85, er werd derhalve een winst gemaakt van 24,85% in deze periode van precies een half jaar. Op jaarbasis komt dit neer op een rendement van 55,37%. De volatiliteit was 0,81%. De sharpe ratio (4%) was 3,93. De outperformance t.o.v. de MSCI World (Net EUR) was 10,31%. De hoogst bereikte koers in deze periode was 114,59. De maximum koersdaling in deze periode was 4,42%. De forse outperformance op de MSCI World (Net EUR) van 10,31% is gerealiseerd door in de eerste plaats beleggingen in aandelen die in deze periode over het algemeen hogere rendementen lieten zien dan de MSCI World Index. En in de tweede plaats doordat de beheerder goed heeft geanticipeerd op dalingen van de aandelen, door tijdig winsten te nemen op posities en deze later tegen lagere koersen weer terug te kopen Total Expense Ratio (TER) In 2010 is nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op het bijzonder lage niveau van 0,04%. Indien wel een beheervergoeding van 0,003% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,82% zijn geweest. 1.6 Byloshi Time Byloshi Time is een zeer speculatieve strategie van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Time is bedoeld voor speculanten die een hoog rendement nastreven en hiervoor bereid zijn om zeer hoge risico s te lopen. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 16% per jaar Strategie De Byloshi Time strategie is gebaseerd op het verdampen van verwachtings- of tijdswaarde van geschreven (index)opties. Hiertoe worden verticale put spreads of verticale call spreads ingenomen. Om te bepalen of een verticale put spread dan wel een verticale call spread ingenomen kan worden, bekijkt de beheerder de index met de ogen van een swing trader. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 8 van 14

9 1.6.3 Portefeuillesamenstelling en uitvoering In de rapportage periode zijn in totaal 13 optie spreads ingenomen, 5 hiervan waren call spreads en 8 put spreads, allen op de AEX index. De call spreads werden gemiddeld voor 22 kalenderdagen aangehouden en werden met een gemiddelde winst van 12,73% gesloten. Zes van de acht put spreads werden gemiddeld 18 dagen aangehouden en met een gemiddelde winst van 11,57% afgesloten. Op 31 december 2010 stonden nog 2 put spreads open. Deze werden in januari 2011 met winst gesloten Resultaten en statistieken Byloshi Time is op 1 juli 2010 gestart met een koers van 100,-. Op 31 december 2010 stond de koers op 147,00, er werd derhalve een winst gemaakt van 47,00% in deze periode van precies een half jaar. Op jaarbasis komt dit neer op een rendement van 114,85%. De volatiliteit was 2,22%. De sharpe ratio (4%) was 3,10. De outperformance t.o.v. de MSCI World (Net EUR) was 29,88%. De hoogst bereikte koers in deze periode was 148,00. De maximum koersdaling in deze periode was 13,89% Total Expense Ratio (TER) In 2010 is nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op 0,00%. Indien wel een beheervergoeding van 0,004% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 1,04% zijn geweest. 1.7 Toezicht In 2010 werd het Byloshi Investment Fund nog niet aangeboden aan derden. De beheerder handelde slechts met eigen geld om een trackrecord op te bouwen. Toezicht was derhalve nog niet relevant. De beheerder van het Byloshi Investment Fund stond in 2010 derhalve (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is wel de intentie van de beheerder om in de toekomst een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te vragen. Dit is echter een kostbare zaak. Bij een bescheiden fondsvermogen drukken de (vaste) toezichtkosten zwaar op de rendementen. De wens om onder toezicht te staan is vanwege de hoge kosten hiervan tegenstrijdig met een van de belangrijkste kenmerken van het Byloshi Investment Fund, namelijk de kosten voor de participanten zo laag mogelijk te houden. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de Vrijstellingsregeling Wft, Artikel 4, lid 1, sub a en f. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 9 van 14

10 2 Jaarrekening Fondsvermogen Onderstaand overzicht geeft de instroom, de uitstroom en het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund. Fondsvermogen Byloshi Investment Fund 2010 Instroom ,00 Uitstroom ,08 Resultaat (Verlies& Winst) 5.903,23 Totaal Fondsvermogen Byloshi Investment Fund ,15 Onderstaand worden dezelfde gegevens uitgesplitst over de drie individuele beleggingsstrategieën, Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Fondsvermogen Byloshi Earth 2010 Instroom ,00 Uitstroom ,82 Resultaat (Verlies& Winst) 3.123,34 Totaal Fondsvermogen Byloshi Earth ,53 Fondsvermogen Byloshi Swing 2010 Instroom ,00 Uitstroom ,26 Resultaat (Verlies& Winst) 1.839,89 Totaal Fondsvermogen Byloshi Swing ,63 Fondsvermogen Byloshi Time 2010 Instroom 2.000,00 Uitstroom 0,00 Resultaat (Verlies& Winst) 940,00 Totaal Fondsvermogen Byloshi Time 2.940,00 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 10 van 14

11 Op 1 juli 2010 is de beheerder met eigen middelen gestart met de Byloshi strategieën; Byloshi Earth initieel met ,-, Byloshi Swing initieel met 3.000,- en Byloshi Time initieel met 2.000,-. In de loop van de tweede helft van 2010 zijn er voor Byloshi Earth en Byloshi Swing nog een paar bijstortingen geweest. Er waren ook een paar onttrekkingen, met name om in de praktijk vast te stellen hoeveel doorlooptijd het verkoopproces minimaal in beslag neemt. Voor de samenstelling van de beleggingen wordt verwezen naar de factsheets. Deze zijn beschikbaar via website Resultaat Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund. Resultaat Byloshi Investment Fund 2010 Beleggingsresultaat Stortingen ,00 Opnamen ,08 Kosten -381,46 Eindwaarde beleggingen ,15 Totaal Beleggingsresultaat 6.284,69 Kosten Beheervergoeding 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -362,06 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -11,40 Broker kosten - Opnamekosten -8,00 Totaal Kosten -381,46 Totaal Resultaat Byloshi Investment Fund 5.903,23 De stortingen zijn de bedragen die daadwerkelijk zijn overgeboekt van de Byloshi Investments rekening naar de effectenrekeningen van Interactive Brokers. De opnamen zijn de bedragen die zijn overgeboekt van de effectenrekeningen naar de Byloshi Investments rekening. De kosten worden ten behoeve van de overzichtelijkheid in eerste instantie in totaal getoond om deze vervolgens uit te splitsen: Er is door de beheerder in 2010 nog geen beheervergoeding in rekening gebracht; De transactiekosten zijn de kosten die Interactive Brokers in rekening heeft gebracht voor het uitvoeren van aankopen en verkopen van effecten; De Effectenrekening minimum kosten zijn de minimum kosten die Interactive Brokers op kalendermaandbasis in rekening brengt. Dit is alleen van toepassing als er voor minder dan $ 10,- aan transactiekosten is gegenereerd per effectenrekening; Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 11 van 14

12 De opnamekosten zijn kosten die Interactive Brokers in rekening brengt indien meer dan één keer per maand geld wordt onttrokken van een effectenrekening. Onderstaand worden de resultaten uitgesplitst per beleggingsstrategie. Resultaat Byloshi Earth 2010 Beleggingsresultaat Stortingen ,00 Opnamen ,82 Kosten -185,76 Eindwaarde beleggingen ,52 Totaal Beleggingsresultaat 3.309,10 Kosten Beheervergoeding 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -170,06 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -7,70 Broker kosten - Opnamekosten -8,00 Totaal Kosten -185,76 Totaal Resultaat Byloshi Earth 3.123,34 Resultaat Byloshi Swing 2010 Beleggingsresultaat Stortingen ,00 Opnamen ,26 Kosten -115,70 Eindwaarde beleggingen ,63 Totaal Beleggingsresultaat 1.955,59 Kosten Beheervergoeding 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -112,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -3,70 Broker kosten - Opnamekosten 0,00 Totaal Kosten -115,70 Totaal Resultaat Byloshi Swing 1.839,89 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 12 van 14

13 Resultaat Byloshi Time 2010 Beleggingsresultaat Stortingen 2.000,00 Opnamen 0,00 Kosten -80,00 Eindwaarde beleggingen 2.940,00 Totaal Beleggingsresultaat 1.020,00 Kosten Beheervergoeding 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -80,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten 0,00 Broker kosten - Opnamekosten 0,00 Totaal Kosten -80,00 Totaal Resultaat Byloshi Time 940, Resultaatbestemming Het resultaat van het Byloshi Investment Fund wordt volledig aan de participanten toegekend. Het resultaat wordt elke beursdag per individuele strategie aan de actieve participanten pro rata verdeeld. Dit gebeurt door de koers per strategie op dagbasis aan te passen. In het jaar 2010 was er slechts één belegger, namelijk de beheerder zelf. Het positieve resultaat van 5.903,23 komt dan ook volledig ten gunste van het privé vermogen van de beheerder. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 13 van 14

14 3 Verklaring en ondertekening De beheerder verklaart dit jaarverslag naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Uit kostenoogpunt heeft de beheerder dit jaarverslag niet aangeboden aan een (register) accountant ter controle. Ondertekening Datum: 3 maart 2012 Handtekening beheerder Byloshi Investment Fund. J.A.H. Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Pagina 14 van 14

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012 Aangeboden door Datum: 6 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Morningstar

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Investment Fund 3 1.2.1 Vergunning 3 1.2.2 AIFMD

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Alternative

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 4 januari 2012 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Voorzitter: F.Y.M. van Zinnicq Bergmann Beheerder: M.J. Gieling, F.Y.M. van Zinnicq Bergmann, M.P. Vijver en R.J.

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt Tycho Schaaf, Christophe Augrandjean & Erik Baanstra 22 juni 2017 Sprekers Tycho Schaaf Erik Baanstra Christophe Augrandjean Programma

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie