Byloshi Investment Fund Jaarverslag Aangeboden door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder Byloshi Investments Vergunning Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Byloshi Investment Fund Beleggen in Resultaten Byloshi Earth Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Swing Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Time Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) 10 2 Jaarrekening Fondsvermogen Resultaat Resultaatbestemming 15 3 Verklaring en ondertekening 16 BIJLAGE I Alternative Investment Fund Managers Directive 17 I.A Nieuwe wetgeving (AIFMD) 17 I.B Europese regulering 17 I.C Wat betekent de AIFM-richtlijn voor beheerders? 17 I.D Onderscheid tussen ICBE en ABI: 18 I.D.i Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) 18 I.D.ii Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) 18 I.E De AIFM-richtlijn op hoofdlijnen 18 I.F Vrijstelling vervallen: Vergunningplicht of Registratieplicht 19 I.G Bewaarder verplicht 19 I.H Drie Regimes 19 I.I Vergunningkosten 20 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 20

3 1 Verslag van de beheerder 1.1 Byloshi Investments Het beheer van het Byloshi Investment Fund werd in 2013 geheel gevoerd door Byloshi Investments. Daarnaast zorgde Byloshi Investments voor de bewaring van het Byloshi Investment Fund en bepaalde als administrateur de dagelijkse koersen van de drie Byloshi strategieën, Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time Vergunning De beheerder van het Byloshi Investment Fund stond in 2013 (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is overigens wel de intentie van de beheerder om in de toekomst een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te vragen. Een dergelijke vergunning vergt met de huidige kosten en eisen een dusdanig grote investering dat deze nog ver buiten het financiële bereik ligt van de beheerder. In een poging hier iets aan te doen heeft de beheerder in oktober 2012 de Minister van Financiën schriftelijk verzocht de (vaste) toezichtkosten en (vaste) kapitaalgarantie eisen variabel te maken op basis van het beheerd fondsvermogen. Ruim 4 maanden later, in februari 2013 heeft Byloshi Investments hierop een schriftelijk antwoord ontvangen. De brief kwam van de afdeling Directie Financiële Markten en was ondertekend door het Hoofd afdeling marktgedrag en effectenverkeer. Uit de brief blijkt dat de Minister de huidige regelgeving acceptabel vindt en het derhalve niet nodig acht deze aan te passen. Daarnaast wordt vermeld dat de Nederlandse wetgeving grotendeels gebaseerd is op Europese regelgeving. Nederland heeft hier slechts beperkt invloed op. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de AIFMD. Hier geldt overigens wel een registratieplicht bij de AFM, die uiterlijk 22 juli 2014 moet hebben plaatsgevonden. Mede vanwege deze hoge investeringsdrempel zijn in 2013 nog geen participanten toegetreden. Het belegd vermogen bestond in 2013 dan ook uitsluitend uit privé vermogen van de beheerder Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. Zie Bijlage I voor uitgebreidere informatie hierover. Deze richtlijnen gelden ook voor de beheerder van het Byloshi Investment Fund. Tot op heden heeft Byloshi Investments het Byloshi Investment Fund zonder toezichtkosten mogen beheren onder de vrijstelling. Momenteel is sprake van een overgangsregeling Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 3 van 20

4 tot 22 juli Uiterlijk per deze datum dient de beheerder een keuze te maken uit één van de volgende vier mogelijkheden: Aanvragen van een volledige vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; Directe kosten: ,-. Kapitaal garantie eis: ,-. Registreren bij de AFM; Investeringsdrempel van ,-. Directe eenmalige kosten: 1.500,- Het Byloshi Investment Fund 'onderbrengen' bij een collega beheerder die beschikt over de benodigde vergunning; Extra kosten jaarlijks ongeveer 1% à 2% van het fondsvermogen. Het Byloshi Investment Fund opheffen. 1.2 Byloshi Investment Fund Beleggen in 2013 Het jaar 2013 bleek een bijzonder beleggingsjaar, waarbij beurzen stegen bij slecht financieel economisch nieuws en juist daalde bij goed nieuws. Dit heeft voornamelijk te maken met het ruime monetaire beleid van de centrale bank van de Verenigde Staten, The Federal Reserve System, of kortweg de Fed. Om de economie te stimuleren kocht de Fed maandelijks voor $ 85 miljard aan overheidspapieren op. Daarnaast liet zij de basisrente op het historisch lage peil van 0,25%. De basisrente is het rentetarief dat banken aan elkaar doorberekenen voor het geld dat ze bij de centrale bank gestald hebben. Ook meldde de Fed dat zij deze rente voorlopig nog wel laag zal houden i.v.m. de nog altijd (te) hoge werkloosheid in de VS. Eind mei liet de voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, 'voorzichtig doorschemeren te overwegen het opkopen van staatsobligaties ietsje te minderen'. Hier schrok de markt van. Na deze uitspraak daalde belangrijke beursindices in een paar weken tijd namelijk behoorlijk. De S&P500 daalde met ruim 5% en de AEX daalde met zelfs meer dan 10%. Het Amerikaanse stimuleringsbeleid werd in 2013 echter onveranderd voortgezet. Het verminderen van de stimuleringsmaatregelen, ook wel genoemd 'taperen', begint pas in Niet alleen de Amerikaanse economie werd op deze wijze gestimuleerd. In Japan werd in 2013 op relatief nog grotere schaal gestimuleerd, het zogenaamde 'Abenomics'. Over het hele jaar gezien zijn beurzen in 2013 op een breed front gestaag gestegen. Grafisch gezien was het een vrijwel rechte lijn naar boven met een 6-tal dipjes ofwel beperkte correcties gedurende het jaar. Diverse Amerikaanse beursindices sloten het jaar af met nieuwe all-time-highs. Ook de Nederlandse AEX sloot 2013 af op het hoogste niveau sinds medio Achteraf leek Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 4 van 20

5 het een gemakkelijk beleggingsjaar voor long-only fondsen. De aanzienlijke correctie die de beheerder in 2012 al had verwacht is ook in 2013 uitgebleven. De beheerder had hier echter nog wel op geanticipeerd door langdurig relatief grote cash posities aan te houden voor de Byloshi Earth en Byloshi Swing strategieën en door hoofdzakelijk short posities in te nemen voor de Byloshi Time strategie Resultaten De hoofdstrategie Byloshi Earth is met een jaarrendement van 2,34% als enige achter gebleven op het doelrendement van 8%. De andere twee strategieën hebben in 2013 hun beleggingsdoelen ruimschoots gehaald. Byloshi Swing voldeed met een rendement van 13,97% ruim aan de doelstelling van 12%. Met ruim anderhalve keer de doelstelling van 16% kwam het jaarrendement van Byloshi Time uit op 24,36%. Ter vergelijking: De MSCI World (Net EUR) index steeg in 2013 met 21,21%. 1.3 Byloshi Earth Portefeuillesamenstelling en uitvoering Op 1 januari 2013 bestond de Byloshi Earth portefeuille uit Managed Futures (15,5%), Commodities (15,4%), Vastgoed (5,4%) en Cash (63,6%). Op de eerste handelsdag van 2013 werd de portefeuille uitgebreid met een positie in Bedrijfsobligaties. Vanwege de onzekerheid rondom de Amerikaanse 'fiscal cliff' had de beheerder ervoor gekozen om begin 2013 nog even geen aandelenposities in te nemen. Mede vanwege aanhoudende stimuleringsmaatregelen door de Fed werd de Byloshi Earth portefeuille eind januari weer voorzichtig uitgebreid met aandelen posities. De relatief grote positie in commodities werd mede hierom juist wel aangehouden. Commodities kunnen namelijk dienen als een veilige haven bij economisch financieel onzekere tijden. Ook biedt het dekking tegen inflatie die op termijn verwacht kan worden als gevolg van het ruime monetaire beleid. De Royal Bank of Scotland (RBS), de aanbieder van de Managed Futures tracker 'RBS Market Access CTA Index ETF EUR Hedged', heeft per 6 februari 2013 zonder voorafgaand bericht besloten dit fonds vanwege tegenvallende beleggingsresultaten na exact 15 maanden te sluiten met een verlies van ongeveer 4,35%. Na het bereiken van nieuwe hoogtepunten werden aandelenposities eind februari en begin maart weer verkocht in anticipatie op een correctie. Tijdens en na de correctie op de beurzen in juni werden aandelen posities weer opgebouwd, om deze vervolgens na een korte rally in de eerste helft van juli weer met winst te verkopen. Eind augustus werden opnieuw aandelen posities ingenomen om deze medio september na een rally ook weer met winst te verkopen. Op het dieptepunt van de 6 e en laatste correctie van 2013 is de portefeuille van Byloshi Earth weer grotendeels volgens streefwegingen opgebouwd om te kunnen profiteren van het herstel van deze correctie. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 5 van 20

6 Evenals in 2012 hebben in 2013 alleen trackers uit onderstaande tabel op enig moment deel uitgemaakt van de Byloshi Earth portefeuille: Asset Categorie Tracker Aandelen Wereldwijd ishares MSCI World (IWRD) Aandelen Europa ishares MSCI Europe (IMEU) Aandelen Emerging Markets ishares MSCI Emerging Markets (IEMM) Bedrijfsobligaties ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond (EUN5) Vastgoed ishares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund (IWDP) Commodities ishares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)(EXXY) Managed Futures RBS Market Access CTA Index ETF EUR Hedged (M9S3) Private Equity ishares S&P Listed Private Equity (IPRV) Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Earth op 31 december 2013 was 121,30. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 118,53. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 2,34%. De volatiliteit over 2013 was slechts 0,21%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was -0,48. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Earth een underperformance, namelijk: -18,87%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.121,38. De maximum koersdaling in deze periode was 3,35%. De positie in commodities is in 2013 ongewijzigd gebleven. Helaas heeft deze relatief grote positie in 2013 een verlies van 12,69% opgeleverd. In 2013 werden daarentegen 14 nieuwe posities ingenomen die ook weer in 2013 werden verkocht. Deze posities werden allemaal met winst gesloten. De gemiddelde netto winst op deze 14 transacties was 3,60%. Van de 10 posities die in 2013 nieuw zijn ingenomen en op balansdatum nog in portefeuille zaten stond de helft op winst en de andere helft op verlies. Het gemiddelde rendement op deze 10 posities is -0,26%. Voor een deel komt dit ook vanwege dividend uitbetalingen. Gedurende 2013 was gemiddeld 44,1% van het fondsvermogen daadwerkelijk belegd. Dat betekent dat gemiddeld 55,9% in cash werd aangehouden. Hierdoor heeft Byloshi Earth maar ten dele kunnen profiteren van de overwegend stijgende beurzen in Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Hoogste koers: 121,38; Rendement op jaarbasis: +5,66%; Volatiliteit: 0,53%; Sharpe ratio (4%): 0,20; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -20,57%; Maximum koersdaling: 15,48%. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 6 van 20

7 1.3.3 Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op het bijzonder lage niveau van 0,21%. Indien wel een beheervergoeding van 0,002% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,72% zijn geweest. 1.4 Byloshi Swing Portefeuillesamenstelling en uitvoering Op 1 januari 2013 was bijna driekwart van het fondsvermogen belegd. In portefeuille zaten: Royal Dutch Shell (17,9%), Heijmans (9,7%), Ahold (7,0%), USG People (11,4%), de Volatiliteitsindex (VIX) Note (14,2%) en Ten Cate (13,7%). Het overige deel van 26,1% werd als cash aangehouden. De Fed bleef ook in 2013 de economie zodanig stimuleren dat de kans op een significante correctie op beurzen vrij klein was. Daarom heeft de beheerder eind februari besloten om 'de verzekering' tegen beursdalingen te beëindigen door de positie in de Volatiliteitsindex, 'ipath S&P 500 VIX Short-Term Future ETN', geheel te verkopen. In de eerste helft van de maand mei werd de Byloshi Swing portefeuille grotendeels afgebouwd in afwachting op een beperkte correctie. Het belegd vermogen werd gereduceerd tot zo'n 45%, de overige 55% werd derhalve cash aangehouden. Tijdens en na de beurscorrectie in juni werd het belegd vermogen ruim verdubbeld tot zo'n 94% van het fondsvermogen. Na het beursherstel werden deze nieuwe posities in de eerste helft van juli weer met winst verkocht. Op het dieptepunt van de 6 e en laatste correctie van 2013 is de portefeuille van Byloshi Swing weer grotendeels volgens streefwegingen opgebouwd om maximaal te kunnen profiteren van het herstel van deze correctie. In 2013 zijn geen nieuwe aandelen toegevoegd aan de Byloshi Swing shortlist. Van de 7 bedrijven van deze shortlist mogen er 4 het predicaat Koninklijke voeren, namelijk: Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold en Koninklijke Ten Cate. De overige drie bedrijven op de shotlist zijn: Arcelor Mittal, Heijmans en USG People Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Swing op 31 december 2013 was 98,67. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 86,57. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 13,97%. De volatiliteit over 2013 was 0,63%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was 1,00. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Swing een underperformance, namelijk: -7,24%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.98,67. Dit was tevens de slotkoers van Op 24 juni 2013 werd de laagste koers in de historie van de Byloshi Swing strategie bepaald op.76,54. De maximum koersdaling in 2013 was 11,59%. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 7 van 20

8 Byloshi Swing heeft in 2012 zes keer een positie in de VIX Note ingenomen. In 2012 werden er hier 2 van positief afgesloten. Byloshi Swing verkoopt in principe niet met verlies, maar maakte voor deze verlieslijdende VIX Note graag een uitzondering. Zoals ook in de vorige paragraaf vermeld werden begin 2013 de laatste 4 posities verkocht. In totaal werd gemiddeld een verlies van 38,3% geleden op de VIX posities. In tegenstelling tot de aankoop was de verkoop achteraf toch nog een goed besluit omdat de koers van de VIX Note sindsdien namelijk nog eens met zo'n 58% is gedaald. Naast de VIX Note werden in 2013 een 6-tal aandelen posities die in 2012 al waren aangekocht allen met winst verkocht. De gemiddelde winst op deze posities was 8,87%. In 2013 werden 14 nieuwe aandelenposities ingenomen die ook weer in 2013 werden verkocht. Deze posities werden allemaal met winst gesloten. De gemiddelde netto winst (dus na aftrek van transactiekosten) op deze posities was 4,47%. Van de 7 posities die per balansdatum 31 december 2013 in portefeuille zaten dateert er 1 uit 2011 en waren de overige 6 posities in 2013 ingenomen. Hiervan stond 1 positie licht op verlies en de andere 6 op winst. De gemiddelde nog ongerealiseerde winst van deze 7 posities gewaardeerd tegen de slotkoersen van 31 december 2013 was 4,63%. Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Hoogste koers: 125,93; Rendement op jaarbasis: -0,38%; Volatiliteit: 1,14%; Sharpe ratio (4%): -0,24; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -35,39%; Maximum koersdaling: 39,22% Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op 0,04%. Indien wel een beheervergoeding van 0,003% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,80% zijn geweest. 1.5 Byloshi Time Portefeuillesamenstelling en uitvoering In 2013 werden in totaal 18 verticale optie spreads op de AEX index ingenomen, verdeeld over 2 call spreads en 16 put spreads. De 18 verticale optie spreads werden gemiddeld voor 16 kalenderdagen aangehouden. Hiervan werden er 17 met winst gesloten. Op één verticale put spread werd op 31 juli 2013 een bescheiden verlies genomen i.v.m. een mogelijk (stijgende) beursreactie n.a.v. de publicatie van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) notulen. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 8 van 20

9 Alle 18 optie spreads werden ruim voor expiratie door de beheerder zelf gesloten. Dit is een bewuste keuze van de beheerder. Het resterende winstpotentieel weegt de laatste dagen voor expiratie namelijk vaak niet meer op tegen het risico (op significant verlies). De gemiddelde netto winst van de 18 verticale optie spreads was 3,88%. Ondanks de relatief lage transactiekosten bij Interactive Brokers drukken deze absoluut toch nog behoorlijk op het rendement. De gemiddelde bruto winst op de 18 verticale optie spreads, dus zonder rekening te houden met de transactiekosten, was namelijk 4,46%. Op 27 september 2013 heeft De Giro B.V. een discount broker service geïntroduceerd. Opties kunnen bij De Giro voor 0,85 per contract worden verhandeld. Dat is ruim 43% goedkoper vergeleken met de huidige tarieven van Interactive Broker. Op het eerste gezicht lijkt dit dan ook erg interessant. Om vast te kunnen stellen of deze dienstverlening voor de Byloshi Time geschikt zou kunnen zijn, heeft de beheerder op privé naam een beleggingsrekening bij De Giro geopend. Helaas bleek dat op het handelsplatform van De Giro nog geen optie combinatie orders verwerkt konden worden. Deze functionaliteit zou volgens De Giro eind 2013 beschikbaar zijn op haar handelsplatform. Ten tijde van dit schrijven was dit echter nog niet het geval. Eind november bereikten vele beurzen nieuwe hoogtepunten. Dit is voor de beheerder van het Byloshi Investment Fund vaak een logisch moment om short te gaan. Echter, statistisch gezien is de maand december de beste maand om juist long te gaan. In dit geval vond de beheerder de onzekerheid van een succesvolle positie, long dan wel short, voor de Byloshi Time strategie te groot. Derhalve werd gekozen om even geen positie in te nemen en het volledige vermogen cash aan te houden totdat de kansen keren. Interactive Brokers rekent een zogenaamde 'minimum balance fee' van $10,- per maand. Dit is het minimum bedrag dat van de broker rekening wordt afgeschreven indien dit niet aan transactiekosten is besteed. Om deze kosten te besparen heeft de beheerder de broker rekening van de Byloshi Time strategie (tijdelijk) gesloten. De beheerder heeft het hele fondsvermogen uitbetaald aan de enige belegger van deze strategie Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Time op 31 december 2013 was 87,24. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 70,15. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 24,36%. De volatiliteit over 2013 was 3,85%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was 0,33. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Time een outperformance, namelijk: 3,85%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.87,24. Dit was tevens de slotkoers van Op 28 mei 2013 werd de laagste koers in de historie van de Byloshi Time strategie bepaald op.41,20. De maximum koersdaling in deze periode was 44,41%. Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 9 van 20

10 Hoogste koers: 193,35; Rendement op jaarbasis: -3,82%; Volatiliteit: 4,10%; Sharpe ratio (4%): -0,12; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -42,88%; Maximum koersdaling: 78,69% Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op 0,37%. Indien wel een beheervergoeding van 0,004% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 1,39% zijn geweest. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 10 van 20

11 2 Jaarrekening Fondsvermogen Onderstaande overzichten geven de instroom, de uitstroom en het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund over 2012 en 2013 met tevens een uitsplitsing over de drie individuele beleggingsstrategieën Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Fondsvermogen Byloshi Investment Fund Fondsvermogen eind vorige periode , ,11 Instroom , ,00 Uitstroom , ,39 Resultaat (Verlies& Winst) 2.054, ,66 Totaal Fondsvermogen Byloshi Investment Fund , ,37 Fondsvermogen Byloshi Earth Fondsvermogen eind vorige periode , ,94 Instroom 7.500, ,00 Uitstroom , ,19 Resultaat (Verlies& Winst) 3.768,77 621,37 Totaal Fondsvermogen Byloshi Earth , ,11 Fondsvermogen Byloshi Swing Fondsvermogen eind vorige periode , ,66 Instroom 3.525, ,00 Uitstroom 0, ,78 Resultaat (Verlies& Winst) , ,38 Totaal Fondsvermogen Byloshi Swing , ,26 Fondsvermogen Byloshi Time Fondsvermogen eind vorige periode 903, ,51 Instroom 4.000, ,00 Uitstroom , ,43 Resultaat (Verlies& Winst) -294,41 728,92 Totaal Fondsvermogen Byloshi Time 2.083,51 0,00 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 11 van 20

12 Bovenstaande in- en uitstromen zijn allen mutaties van en naar de privé rekening van de beheerder, de enige participant. Voor de samenstelling van de beleggingen wordt verwezen naar de factsheets. Deze zijn beschikbaar via website 2.2 Resultaat Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund over het boekjaar 2013 en ter vergelijking ook over het boekjaar Resultaat Byloshi Investment Fund Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,11 Stortingen , ,00 Opnamen , ,11 Kosten -597,73-431,66 Eindwaarde beleggingen , ,37 Totaal Beleggingsresultaat 2.508, ,03 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -592,27-414,30 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -5,46-17,36 Totaal Kosten -597,73-431,66 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 144,20 168,29 Totaal Opbrengsten 144,20 168,29 Totaal Resultaat Byloshi Investment Fund 2.054, ,66 Beleggingsresultaat De stortingen en opnamen zijn de bedragen die daadwerkelijk zijn overgeboekt tussen de Byloshi Investments rekening en de effectenrekeningen van Interactive Brokers plus de overboekingen tussen de IB rekeningen onderling bij directe switches tussen twee verschillende strategieën. Kosten De kosten worden ten behoeve van de overzichtelijkheid in eerste instantie in totaal getoond om deze vervolgens uit te splitsen: Er is door de beheerder in 2013 nog geen beheervergoeding in rekening gebracht; Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 12 van 20

13 De transactiekosten zijn de kosten die Interactive Brokers in rekening heeft gebracht voor het uitvoeren van aankopen en verkopen van effecten; De Effectenrekening minimum kosten zijn de minimum kosten die Interactive Brokers op kalendermaandbasis in rekening brengt. Dit is alleen van toepassing als er voor minder dan $ 10,- aan transactiekosten is gegenereerd per effectenrekening; Opbrengsten De 'Ontvangen verkoopkosten' zijn de inhoudingen bij verkoop ter compensatie van transactiekosten en komen volledig ten gunste van het fonds. Deze verschillen per beleggingsstrategie. Bij Byloshi Earth is dit 0,5% van de verkoopwaarde, bij Byloshi Swing is dit 0,75% en bij Byloshi Time 1,0%. Onderstaand worden de resultaten uitgesplitst per beleggingsstrategie, Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Resultaat Byloshi Earth Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,93 Stortingen 7.500, ,00 Opnamen , ,47 Kosten en opbrengsten -208,07-153,66 Eindwaarde beleggingen , ,11 Totaal Beleggingsresultaat 3.857,88 687,30 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -208,07-150,30 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten 0,00-3,36 Totaal Kosten -208,07-153,66 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 118,95 87,72 Totaal Opbrengsten 118,95 87,72 Totaal Resultaat Byloshi Earth 3.768,77 621,37 Resultaat Byloshi Swing Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,67 Stortingen 3.525, ,00 Opnamen 0, ,79 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 13 van 20

14 Kosten en opbrengsten -224,00-159,59 Eindwaarde beleggingen , ,27 Totaal Beleggingsresultaat , ,98 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -224,00-156,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten 0,00-3,59 Totaal Kosten -224,00-159,59 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 0,00 72,99 Totaal Opbrengsten 0,00 72,99 Totaal Resultaat Byloshi Swing , ,38 Resultaat Byloshi Time Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen 903, ,51 Stortingen 4.000, ,00 Opnamen , ,85 Kosten -165,66-118,41 Eindwaarde beleggingen 2.083,51 0,00 Totaal Beleggingsresultaat -154,00 839,75 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -160,20-108,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -5,46-10,41 Totaal Kosten -165,66-118,41 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 25,25 7,58 Totaal Opbrengsten 25,25 7,58 Totaal Resultaat Byloshi Time -294,41 728,92 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 14 van 20

15 2.3 Resultaatbestemming Het resultaat van het Byloshi Investment Fund wordt volledig aan de participanten toegekend. Het resultaat wordt elke beursdag per individuele strategie aan de actieve participanten pro rata verdeeld. Dit gebeurt door de koers per strategie op dagbasis aan te passen. In het jaar 2013 was er slechts één participant, namelijk de beheerder zelf. Het positieve resultaat van 3.211,66 komt dan ook volledig ten gunste van het privé vermogen van de beheerder. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 15 van 20

16 3 Verklaring en ondertekening De beheerder verklaart dit jaarverslag naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Uit kostenoogpunt heeft de beheerder dit jaarverslag niet aangeboden aan een (register) accountant ter controle. Ondertekening Datum: 15 januari 2014 Handtekening beheerder Byloshi Investment Fund. J.A.H. Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 16 van 20

17 BIJLAGE I Alternative Investment Fund Managers Directive I.A Nieuwe wetgeving (AIFMD) Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. De AIFM-richtlijn (2011/61/EU) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI's). Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE s) kennen al sinds de inwerkingtreding van de ICBE I richtlijn in 1985 een geharmoniseerd Europees regelgevend kader. Deze regels gaan met name over het aanbieden van deelnemingsrechten aan consumenten. Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen worden hiermee voor het eerst onderworpen aan Europese regels. Volgens de Europese regelgever heeft de financiële crisis van de afgelopen jaren echter inzichtelijk gemaakt dat talrijke strategieën van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen grote risico s kunnen meebrengen voor beleggers, andere marktdeelnemers en markten. I.B Europese regulering Met de AIFM-richtlijn worden de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst op Europees niveau gereguleerd. De richtlijn beoogt meer transparantie, een betere beheersing van systeemrisico s en een versterking van de beleggersbescherming te bewerkstelligen. De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is groot, anders dan de letter A van alternatieve wellicht doet vermoeden. De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die niet als Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) kwalificeren. I.C Wat betekent de AIFM-richtlijn voor beheerders? De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers. Aan het verlenen van de vergunning worden diverse eisen gesteld. Zo zijn er eisen op het gebied van het minimumkapitaal en de betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijkse beleidsbepalers. Daarnaast zijn er onder meer regels voor het hebben van een beheerste en integere bedrijfsvoering en voor een passend beloningsbeleid. Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen, zoals het Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 17 van 20

18 voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen. I.D Onderscheid tussen ICBE en ABI: I.D.i Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) Een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) is een collectief beleggingsvehikel dat kapitaal ophaalt bij het publiek en dit belegt met inachtneming van bepaalde beleggingsrestricties en diversificatie-eisen. De kenmerken van een ICBE zijn vastgelegd in de ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De belangrijkste kenmerken zijn kort gezegd: dat belegd wordt in liquide financiële activa; met toepassing van het beginsel van risicospreiding; dat het een open-end instelling is; en dat het de te beleggen gelden verkrijgt van het publiek. Anders dan de tot voor kort op Europees niveau ongereguleerde (beheerders van) ABI s, zijn ICBE s al sinds 1985 op Europees niveau gereguleerd. Als een collectief beleggingsvehikel niet als ICBE kwalificeert, is in beginsel sprake van een ABI. I.D.ii Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) Een Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) is een: instelling voor collectieve belegging, die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt, om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, in het belang van deze beleggers te beleggen, en niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De meeste Nederlandse beleggingsinstellingen - die niet als Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) (willen) kwalificeren - zullen ABI zijn. ABI is wat breder getrokken dan ICBE. Een aantal aanbieders zoals private equity fondsen vielen hier buiten. I.E De AIFM-richtlijn op hoofdlijnen De AIFM-richtlijn brengt op hoofdlijnen mee dat: een Nederlandse beheerder in beginsel alleen Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI s) mag beheren indien hij over een door de AFM verleende AIFMD-vergunning beschikt; om een dergelijke vergunning te verkrijgen, moet de beheerder bij de AFM een vergunningaanvraag indienen waarin hij onderbouwt dat wordt voldaan aan de gestelde vergunningseisen inzake onder meer aan te houden kapitaal, organisatie, geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers; Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 18 van 20

19 een beheerder doorlopend moet voldoen aan een groot aantal eisen dat onder meer betrekking heeft op aan te houden kapitaal, bedrijfsvoering, beloningen, belangenconflicten, risicobeheer, liquiditeitsbeheer, waarderingen, transparantie richting (potentiële) beleggers en toezichthouders, delegatie, het aanstellen van een bewaarder en het gebruik van hefboomfinanciering. I.F Vrijstelling vervallen: Vergunningplicht of Registratieplicht Door de AIFM-richtlijn zijn per 22 juli 2013 een aantal van de huidige vrijstellingen en uitzonderingen komen te vervallen. Beheerders van een of meer Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI s) die uitsluitend aanbieden aan gekwalificeerde beleggers of uitsluitend deelnemingsrechten aanbieden met een waarde van ten minste zijn op dit moment uitgezonderd en/of vrijgesteld. Een groot deel van deze uitgezonderde en/of vrijgestelde beheerders zal door de komst van de AIFM-richtlijn vergunningplichtig of registratieplichtig worden en onder toezicht komen te staan. Het aanbieden aan louter professionele beleggers is niet langer een uitzonderingsgrond zijn om niet onder toezicht te komen. In Nederland dient een beheerder van een of meer ABI s doorgaans of over een AIFMD-vergunning te beschikken, of zich bij de AFM te registreren. I.G Bewaarder verplicht De AIFM-richtlijn introduceert verder een groot aantal nieuwe regels voor vergunninghoudende beheerders van ABI s. Zo schrijft de AIFM-richtlijn bijvoorbeeld voor dat alle ABI s (beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen) een bewaarder moeten hebben en krijgt die bewaarder een omvangrijkere rol. Ook worden bijvoorbeeld de regels die aan delegatie gesteld worden strenger; een beheerder van ABI s mag zijn beheeractiviteiten slechts beperkt en onder voorwaarden uitbesteden. I.H Drie Regimes De AIFM onderscheid de volgende regimes Volledige vergunning regime 100 miljoen aan professionals Registratieregime < 100 miljoen aan professionals -> minimis-vrijstelling, Artikel 3, 2e lid AIFMD. Eisen: Min. 100k of aan minder dan 150 (niet professionele) personen. Retail regime Aan retail beleggers volledige vergunningsregime of uitzondering of vrijstelling De Nederlandse beheerder die onder het AIFMD-registratieregime valt, dient dit aan de AFM te melden onder gelijktijdige verstrekking van gegevens die nodig zijn om hemzelf en de door hem beheerde Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI s) te identificeren, alsmede van gegevens over de waarde van de beheerde activa en de Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 19 van 20

20 beleggingsstrategieën van de ABI s. Verder moet deze light beheerder periodiek aan DNB informatie verstrekken met betrekking tot de voornaamste financiële instrumenten waarin hij handelt en de voornaamste risicoposities en de belangrijkste concentraties van de door hem beheerde alternatieve beleggingsinstellingen. Hier geldt het overgangsjaar van 22 juli 2013 tot 22 juli I.I Vergunningkosten In de Wet bekostiging financieel toezicht is voorgeschreven dat de AFM de volgende tarieven in rekening brengt: Kosten vergunningaanvraag AIFMD-vergunning: ICBE-vergunning: Wijziging in een bestaande vergunning: Geschiktheidstoets persoon: Betrouwbaarheidstoets persoon: Melding beleggingsinstelling: In de Wet bekostiging financieel toezicht is voorgeschreven dat de AFM het volgende tarief in rekening brengt: Registratie vrijgestelde AIFMD-beheerder: Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 20 van 20

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012 Aangeboden door Datum: 6 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Morningstar

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Investment Fund 3 1.2.1 Vergunning 3 1.2.2 AIFMD

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen/q&a AIFM-richtlijn

Veelgestelde vragen/q&a AIFM-richtlijn Veelgestelde vragen/q&a AIFM-richtlijn De AFM hoopt dat deze Q&A van standaardvragen en -antwoorden antwoord geeft op veelgestelde vragen. De AFM benadrukt dat veel regelgeving nog in ontwikkeling is en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten V oor (beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten Publicatie datum: Juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Subtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41

Subtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41 De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg 35 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT 1 van 1 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen.

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen. Notulen Betreft: Notulen participantenvergadering Alpha High Performance Fund Locatie: Maastoren 43 fl, Wilhelminakade 1, Rotterdam Datum: 29 juni 2017 Aanvang: 14.30 uur Aanwezigen - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie