Byloshi Investment Fund Jaarverslag Aangeboden door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder Byloshi Investments Vergunning Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Byloshi Investment Fund Beleggen in Resultaten Byloshi Earth Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Swing Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) Byloshi Time Portefeuillesamenstelling en uitvoering Resultaten en statistieken Total Expense Ratio (TER) 10 2 Jaarrekening Fondsvermogen Resultaat Resultaatbestemming 15 3 Verklaring en ondertekening 16 BIJLAGE I Alternative Investment Fund Managers Directive 17 I.A Nieuwe wetgeving (AIFMD) 17 I.B Europese regulering 17 I.C Wat betekent de AIFM-richtlijn voor beheerders? 17 I.D Onderscheid tussen ICBE en ABI: 18 I.D.i Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) 18 I.D.ii Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) 18 I.E De AIFM-richtlijn op hoofdlijnen 18 I.F Vrijstelling vervallen: Vergunningplicht of Registratieplicht 19 I.G Bewaarder verplicht 19 I.H Drie Regimes 19 I.I Vergunningkosten 20 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 20

3 1 Verslag van de beheerder 1.1 Byloshi Investments Het beheer van het Byloshi Investment Fund werd in 2013 geheel gevoerd door Byloshi Investments. Daarnaast zorgde Byloshi Investments voor de bewaring van het Byloshi Investment Fund en bepaalde als administrateur de dagelijkse koersen van de drie Byloshi strategieën, Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time Vergunning De beheerder van het Byloshi Investment Fund stond in 2013 (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is overigens wel de intentie van de beheerder om in de toekomst een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te vragen. Een dergelijke vergunning vergt met de huidige kosten en eisen een dusdanig grote investering dat deze nog ver buiten het financiële bereik ligt van de beheerder. In een poging hier iets aan te doen heeft de beheerder in oktober 2012 de Minister van Financiën schriftelijk verzocht de (vaste) toezichtkosten en (vaste) kapitaalgarantie eisen variabel te maken op basis van het beheerd fondsvermogen. Ruim 4 maanden later, in februari 2013 heeft Byloshi Investments hierop een schriftelijk antwoord ontvangen. De brief kwam van de afdeling Directie Financiële Markten en was ondertekend door het Hoofd afdeling marktgedrag en effectenverkeer. Uit de brief blijkt dat de Minister de huidige regelgeving acceptabel vindt en het derhalve niet nodig acht deze aan te passen. Daarnaast wordt vermeld dat de Nederlandse wetgeving grotendeels gebaseerd is op Europese regelgeving. Nederland heeft hier slechts beperkt invloed op. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de AIFMD. Hier geldt overigens wel een registratieplicht bij de AFM, die uiterlijk 22 juli 2014 moet hebben plaatsgevonden. Mede vanwege deze hoge investeringsdrempel zijn in 2013 nog geen participanten toegetreden. Het belegd vermogen bestond in 2013 dan ook uitsluitend uit privé vermogen van de beheerder Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. Zie Bijlage I voor uitgebreidere informatie hierover. Deze richtlijnen gelden ook voor de beheerder van het Byloshi Investment Fund. Tot op heden heeft Byloshi Investments het Byloshi Investment Fund zonder toezichtkosten mogen beheren onder de vrijstelling. Momenteel is sprake van een overgangsregeling Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 3 van 20

4 tot 22 juli Uiterlijk per deze datum dient de beheerder een keuze te maken uit één van de volgende vier mogelijkheden: Aanvragen van een volledige vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; Directe kosten: ,-. Kapitaal garantie eis: ,-. Registreren bij de AFM; Investeringsdrempel van ,-. Directe eenmalige kosten: 1.500,- Het Byloshi Investment Fund 'onderbrengen' bij een collega beheerder die beschikt over de benodigde vergunning; Extra kosten jaarlijks ongeveer 1% à 2% van het fondsvermogen. Het Byloshi Investment Fund opheffen. 1.2 Byloshi Investment Fund Beleggen in 2013 Het jaar 2013 bleek een bijzonder beleggingsjaar, waarbij beurzen stegen bij slecht financieel economisch nieuws en juist daalde bij goed nieuws. Dit heeft voornamelijk te maken met het ruime monetaire beleid van de centrale bank van de Verenigde Staten, The Federal Reserve System, of kortweg de Fed. Om de economie te stimuleren kocht de Fed maandelijks voor $ 85 miljard aan overheidspapieren op. Daarnaast liet zij de basisrente op het historisch lage peil van 0,25%. De basisrente is het rentetarief dat banken aan elkaar doorberekenen voor het geld dat ze bij de centrale bank gestald hebben. Ook meldde de Fed dat zij deze rente voorlopig nog wel laag zal houden i.v.m. de nog altijd (te) hoge werkloosheid in de VS. Eind mei liet de voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, 'voorzichtig doorschemeren te overwegen het opkopen van staatsobligaties ietsje te minderen'. Hier schrok de markt van. Na deze uitspraak daalde belangrijke beursindices in een paar weken tijd namelijk behoorlijk. De S&P500 daalde met ruim 5% en de AEX daalde met zelfs meer dan 10%. Het Amerikaanse stimuleringsbeleid werd in 2013 echter onveranderd voortgezet. Het verminderen van de stimuleringsmaatregelen, ook wel genoemd 'taperen', begint pas in Niet alleen de Amerikaanse economie werd op deze wijze gestimuleerd. In Japan werd in 2013 op relatief nog grotere schaal gestimuleerd, het zogenaamde 'Abenomics'. Over het hele jaar gezien zijn beurzen in 2013 op een breed front gestaag gestegen. Grafisch gezien was het een vrijwel rechte lijn naar boven met een 6-tal dipjes ofwel beperkte correcties gedurende het jaar. Diverse Amerikaanse beursindices sloten het jaar af met nieuwe all-time-highs. Ook de Nederlandse AEX sloot 2013 af op het hoogste niveau sinds medio Achteraf leek Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 4 van 20

5 het een gemakkelijk beleggingsjaar voor long-only fondsen. De aanzienlijke correctie die de beheerder in 2012 al had verwacht is ook in 2013 uitgebleven. De beheerder had hier echter nog wel op geanticipeerd door langdurig relatief grote cash posities aan te houden voor de Byloshi Earth en Byloshi Swing strategieën en door hoofdzakelijk short posities in te nemen voor de Byloshi Time strategie Resultaten De hoofdstrategie Byloshi Earth is met een jaarrendement van 2,34% als enige achter gebleven op het doelrendement van 8%. De andere twee strategieën hebben in 2013 hun beleggingsdoelen ruimschoots gehaald. Byloshi Swing voldeed met een rendement van 13,97% ruim aan de doelstelling van 12%. Met ruim anderhalve keer de doelstelling van 16% kwam het jaarrendement van Byloshi Time uit op 24,36%. Ter vergelijking: De MSCI World (Net EUR) index steeg in 2013 met 21,21%. 1.3 Byloshi Earth Portefeuillesamenstelling en uitvoering Op 1 januari 2013 bestond de Byloshi Earth portefeuille uit Managed Futures (15,5%), Commodities (15,4%), Vastgoed (5,4%) en Cash (63,6%). Op de eerste handelsdag van 2013 werd de portefeuille uitgebreid met een positie in Bedrijfsobligaties. Vanwege de onzekerheid rondom de Amerikaanse 'fiscal cliff' had de beheerder ervoor gekozen om begin 2013 nog even geen aandelenposities in te nemen. Mede vanwege aanhoudende stimuleringsmaatregelen door de Fed werd de Byloshi Earth portefeuille eind januari weer voorzichtig uitgebreid met aandelen posities. De relatief grote positie in commodities werd mede hierom juist wel aangehouden. Commodities kunnen namelijk dienen als een veilige haven bij economisch financieel onzekere tijden. Ook biedt het dekking tegen inflatie die op termijn verwacht kan worden als gevolg van het ruime monetaire beleid. De Royal Bank of Scotland (RBS), de aanbieder van de Managed Futures tracker 'RBS Market Access CTA Index ETF EUR Hedged', heeft per 6 februari 2013 zonder voorafgaand bericht besloten dit fonds vanwege tegenvallende beleggingsresultaten na exact 15 maanden te sluiten met een verlies van ongeveer 4,35%. Na het bereiken van nieuwe hoogtepunten werden aandelenposities eind februari en begin maart weer verkocht in anticipatie op een correctie. Tijdens en na de correctie op de beurzen in juni werden aandelen posities weer opgebouwd, om deze vervolgens na een korte rally in de eerste helft van juli weer met winst te verkopen. Eind augustus werden opnieuw aandelen posities ingenomen om deze medio september na een rally ook weer met winst te verkopen. Op het dieptepunt van de 6 e en laatste correctie van 2013 is de portefeuille van Byloshi Earth weer grotendeels volgens streefwegingen opgebouwd om te kunnen profiteren van het herstel van deze correctie. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 5 van 20

6 Evenals in 2012 hebben in 2013 alleen trackers uit onderstaande tabel op enig moment deel uitgemaakt van de Byloshi Earth portefeuille: Asset Categorie Tracker Aandelen Wereldwijd ishares MSCI World (IWRD) Aandelen Europa ishares MSCI Europe (IMEU) Aandelen Emerging Markets ishares MSCI Emerging Markets (IEMM) Bedrijfsobligaties ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond (EUN5) Vastgoed ishares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund (IWDP) Commodities ishares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)(EXXY) Managed Futures RBS Market Access CTA Index ETF EUR Hedged (M9S3) Private Equity ishares S&P Listed Private Equity (IPRV) Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Earth op 31 december 2013 was 121,30. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 118,53. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 2,34%. De volatiliteit over 2013 was slechts 0,21%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was -0,48. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Earth een underperformance, namelijk: -18,87%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.121,38. De maximum koersdaling in deze periode was 3,35%. De positie in commodities is in 2013 ongewijzigd gebleven. Helaas heeft deze relatief grote positie in 2013 een verlies van 12,69% opgeleverd. In 2013 werden daarentegen 14 nieuwe posities ingenomen die ook weer in 2013 werden verkocht. Deze posities werden allemaal met winst gesloten. De gemiddelde netto winst op deze 14 transacties was 3,60%. Van de 10 posities die in 2013 nieuw zijn ingenomen en op balansdatum nog in portefeuille zaten stond de helft op winst en de andere helft op verlies. Het gemiddelde rendement op deze 10 posities is -0,26%. Voor een deel komt dit ook vanwege dividend uitbetalingen. Gedurende 2013 was gemiddeld 44,1% van het fondsvermogen daadwerkelijk belegd. Dat betekent dat gemiddeld 55,9% in cash werd aangehouden. Hierdoor heeft Byloshi Earth maar ten dele kunnen profiteren van de overwegend stijgende beurzen in Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Hoogste koers: 121,38; Rendement op jaarbasis: +5,66%; Volatiliteit: 0,53%; Sharpe ratio (4%): 0,20; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -20,57%; Maximum koersdaling: 15,48%. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 6 van 20

7 1.3.3 Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op het bijzonder lage niveau van 0,21%. Indien wel een beheervergoeding van 0,002% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,72% zijn geweest. 1.4 Byloshi Swing Portefeuillesamenstelling en uitvoering Op 1 januari 2013 was bijna driekwart van het fondsvermogen belegd. In portefeuille zaten: Royal Dutch Shell (17,9%), Heijmans (9,7%), Ahold (7,0%), USG People (11,4%), de Volatiliteitsindex (VIX) Note (14,2%) en Ten Cate (13,7%). Het overige deel van 26,1% werd als cash aangehouden. De Fed bleef ook in 2013 de economie zodanig stimuleren dat de kans op een significante correctie op beurzen vrij klein was. Daarom heeft de beheerder eind februari besloten om 'de verzekering' tegen beursdalingen te beëindigen door de positie in de Volatiliteitsindex, 'ipath S&P 500 VIX Short-Term Future ETN', geheel te verkopen. In de eerste helft van de maand mei werd de Byloshi Swing portefeuille grotendeels afgebouwd in afwachting op een beperkte correctie. Het belegd vermogen werd gereduceerd tot zo'n 45%, de overige 55% werd derhalve cash aangehouden. Tijdens en na de beurscorrectie in juni werd het belegd vermogen ruim verdubbeld tot zo'n 94% van het fondsvermogen. Na het beursherstel werden deze nieuwe posities in de eerste helft van juli weer met winst verkocht. Op het dieptepunt van de 6 e en laatste correctie van 2013 is de portefeuille van Byloshi Swing weer grotendeels volgens streefwegingen opgebouwd om maximaal te kunnen profiteren van het herstel van deze correctie. In 2013 zijn geen nieuwe aandelen toegevoegd aan de Byloshi Swing shortlist. Van de 7 bedrijven van deze shortlist mogen er 4 het predicaat Koninklijke voeren, namelijk: Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold en Koninklijke Ten Cate. De overige drie bedrijven op de shotlist zijn: Arcelor Mittal, Heijmans en USG People Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Swing op 31 december 2013 was 98,67. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 86,57. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 13,97%. De volatiliteit over 2013 was 0,63%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was 1,00. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Swing een underperformance, namelijk: -7,24%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.98,67. Dit was tevens de slotkoers van Op 24 juni 2013 werd de laagste koers in de historie van de Byloshi Swing strategie bepaald op.76,54. De maximum koersdaling in 2013 was 11,59%. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 7 van 20

8 Byloshi Swing heeft in 2012 zes keer een positie in de VIX Note ingenomen. In 2012 werden er hier 2 van positief afgesloten. Byloshi Swing verkoopt in principe niet met verlies, maar maakte voor deze verlieslijdende VIX Note graag een uitzondering. Zoals ook in de vorige paragraaf vermeld werden begin 2013 de laatste 4 posities verkocht. In totaal werd gemiddeld een verlies van 38,3% geleden op de VIX posities. In tegenstelling tot de aankoop was de verkoop achteraf toch nog een goed besluit omdat de koers van de VIX Note sindsdien namelijk nog eens met zo'n 58% is gedaald. Naast de VIX Note werden in 2013 een 6-tal aandelen posities die in 2012 al waren aangekocht allen met winst verkocht. De gemiddelde winst op deze posities was 8,87%. In 2013 werden 14 nieuwe aandelenposities ingenomen die ook weer in 2013 werden verkocht. Deze posities werden allemaal met winst gesloten. De gemiddelde netto winst (dus na aftrek van transactiekosten) op deze posities was 4,47%. Van de 7 posities die per balansdatum 31 december 2013 in portefeuille zaten dateert er 1 uit 2011 en waren de overige 6 posities in 2013 ingenomen. Hiervan stond 1 positie licht op verlies en de andere 6 op winst. De gemiddelde nog ongerealiseerde winst van deze 7 posities gewaardeerd tegen de slotkoersen van 31 december 2013 was 4,63%. Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Hoogste koers: 125,93; Rendement op jaarbasis: -0,38%; Volatiliteit: 1,14%; Sharpe ratio (4%): -0,24; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -35,39%; Maximum koersdaling: 39,22% Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op 0,04%. Indien wel een beheervergoeding van 0,003% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 0,80% zijn geweest. 1.5 Byloshi Time Portefeuillesamenstelling en uitvoering In 2013 werden in totaal 18 verticale optie spreads op de AEX index ingenomen, verdeeld over 2 call spreads en 16 put spreads. De 18 verticale optie spreads werden gemiddeld voor 16 kalenderdagen aangehouden. Hiervan werden er 17 met winst gesloten. Op één verticale put spread werd op 31 juli 2013 een bescheiden verlies genomen i.v.m. een mogelijk (stijgende) beursreactie n.a.v. de publicatie van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) notulen. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 8 van 20

9 Alle 18 optie spreads werden ruim voor expiratie door de beheerder zelf gesloten. Dit is een bewuste keuze van de beheerder. Het resterende winstpotentieel weegt de laatste dagen voor expiratie namelijk vaak niet meer op tegen het risico (op significant verlies). De gemiddelde netto winst van de 18 verticale optie spreads was 3,88%. Ondanks de relatief lage transactiekosten bij Interactive Brokers drukken deze absoluut toch nog behoorlijk op het rendement. De gemiddelde bruto winst op de 18 verticale optie spreads, dus zonder rekening te houden met de transactiekosten, was namelijk 4,46%. Op 27 september 2013 heeft De Giro B.V. een discount broker service geïntroduceerd. Opties kunnen bij De Giro voor 0,85 per contract worden verhandeld. Dat is ruim 43% goedkoper vergeleken met de huidige tarieven van Interactive Broker. Op het eerste gezicht lijkt dit dan ook erg interessant. Om vast te kunnen stellen of deze dienstverlening voor de Byloshi Time geschikt zou kunnen zijn, heeft de beheerder op privé naam een beleggingsrekening bij De Giro geopend. Helaas bleek dat op het handelsplatform van De Giro nog geen optie combinatie orders verwerkt konden worden. Deze functionaliteit zou volgens De Giro eind 2013 beschikbaar zijn op haar handelsplatform. Ten tijde van dit schrijven was dit echter nog niet het geval. Eind november bereikten vele beurzen nieuwe hoogtepunten. Dit is voor de beheerder van het Byloshi Investment Fund vaak een logisch moment om short te gaan. Echter, statistisch gezien is de maand december de beste maand om juist long te gaan. In dit geval vond de beheerder de onzekerheid van een succesvolle positie, long dan wel short, voor de Byloshi Time strategie te groot. Derhalve werd gekozen om even geen positie in te nemen en het volledige vermogen cash aan te houden totdat de kansen keren. Interactive Brokers rekent een zogenaamde 'minimum balance fee' van $10,- per maand. Dit is het minimum bedrag dat van de broker rekening wordt afgeschreven indien dit niet aan transactiekosten is besteed. Om deze kosten te besparen heeft de beheerder de broker rekening van de Byloshi Time strategie (tijdelijk) gesloten. De beheerder heeft het hele fondsvermogen uitbetaald aan de enige belegger van deze strategie Resultaten en statistieken De koers van Byloshi Time op 31 december 2013 was 87,24. Exact een jaar daarvoor stond de koers nog op 70,15. Over het kalenderjaar 2013 werd derhalve een resultaat geboekt van 24,36%. De volatiliteit over 2013 was 3,85%. De Sharpe ratio (4%) over 2013 was 0,33. Ten opzichte van de MSCI World (Net EUR) behaalde Byloshi Time een outperformance, namelijk: 3,85%. De hoogst bereikte koers in deze periode was.87,24. Dit was tevens de slotkoers van Op 28 mei 2013 werd de laagste koers in de historie van de Byloshi Time strategie bepaald op.41,20. De maximum koersdaling in deze periode was 44,41%. Onderstaande resultaten en statistieken hebben betrekking op een periode van drie en een half jaar, vanaf de start van het fonds op 30 juni 2010 t/m 31 december 2013: Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 9 van 20

10 Hoogste koers: 193,35; Rendement op jaarbasis: -3,82%; Volatiliteit: 4,10%; Sharpe ratio (4%): -0,12; Performance t.o.v. MSCI World (Net EUR): -42,88%; Maximum koersdaling: 78,69% Total Expense Ratio (TER) Ook in 2013 werd nog geen beheervergoeding in rekening gebracht, hierdoor komt de werkelijk gerealiseerde Total Expense Ratio (TER) uit op 0,37%. Indien wel een beheervergoeding van 0,004% per beursdag in rekening zou zijn gebracht, dan zou de TER 1,39% zijn geweest. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 10 van 20

11 2 Jaarrekening Fondsvermogen Onderstaande overzichten geven de instroom, de uitstroom en het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund over 2012 en 2013 met tevens een uitsplitsing over de drie individuele beleggingsstrategieën Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Fondsvermogen Byloshi Investment Fund Fondsvermogen eind vorige periode , ,11 Instroom , ,00 Uitstroom , ,39 Resultaat (Verlies& Winst) 2.054, ,66 Totaal Fondsvermogen Byloshi Investment Fund , ,37 Fondsvermogen Byloshi Earth Fondsvermogen eind vorige periode , ,94 Instroom 7.500, ,00 Uitstroom , ,19 Resultaat (Verlies& Winst) 3.768,77 621,37 Totaal Fondsvermogen Byloshi Earth , ,11 Fondsvermogen Byloshi Swing Fondsvermogen eind vorige periode , ,66 Instroom 3.525, ,00 Uitstroom 0, ,78 Resultaat (Verlies& Winst) , ,38 Totaal Fondsvermogen Byloshi Swing , ,26 Fondsvermogen Byloshi Time Fondsvermogen eind vorige periode 903, ,51 Instroom 4.000, ,00 Uitstroom , ,43 Resultaat (Verlies& Winst) -294,41 728,92 Totaal Fondsvermogen Byloshi Time 2.083,51 0,00 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 11 van 20

12 Bovenstaande in- en uitstromen zijn allen mutaties van en naar de privé rekening van de beheerder, de enige participant. Voor de samenstelling van de beleggingen wordt verwezen naar de factsheets. Deze zijn beschikbaar via website 2.2 Resultaat Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van het Byloshi Investment Fund over het boekjaar 2013 en ter vergelijking ook over het boekjaar Resultaat Byloshi Investment Fund Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,11 Stortingen , ,00 Opnamen , ,11 Kosten -597,73-431,66 Eindwaarde beleggingen , ,37 Totaal Beleggingsresultaat 2.508, ,03 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -592,27-414,30 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -5,46-17,36 Totaal Kosten -597,73-431,66 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 144,20 168,29 Totaal Opbrengsten 144,20 168,29 Totaal Resultaat Byloshi Investment Fund 2.054, ,66 Beleggingsresultaat De stortingen en opnamen zijn de bedragen die daadwerkelijk zijn overgeboekt tussen de Byloshi Investments rekening en de effectenrekeningen van Interactive Brokers plus de overboekingen tussen de IB rekeningen onderling bij directe switches tussen twee verschillende strategieën. Kosten De kosten worden ten behoeve van de overzichtelijkheid in eerste instantie in totaal getoond om deze vervolgens uit te splitsen: Er is door de beheerder in 2013 nog geen beheervergoeding in rekening gebracht; Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 12 van 20

13 De transactiekosten zijn de kosten die Interactive Brokers in rekening heeft gebracht voor het uitvoeren van aankopen en verkopen van effecten; De Effectenrekening minimum kosten zijn de minimum kosten die Interactive Brokers op kalendermaandbasis in rekening brengt. Dit is alleen van toepassing als er voor minder dan $ 10,- aan transactiekosten is gegenereerd per effectenrekening; Opbrengsten De 'Ontvangen verkoopkosten' zijn de inhoudingen bij verkoop ter compensatie van transactiekosten en komen volledig ten gunste van het fonds. Deze verschillen per beleggingsstrategie. Bij Byloshi Earth is dit 0,5% van de verkoopwaarde, bij Byloshi Swing is dit 0,75% en bij Byloshi Time 1,0%. Onderstaand worden de resultaten uitgesplitst per beleggingsstrategie, Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Resultaat Byloshi Earth Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,93 Stortingen 7.500, ,00 Opnamen , ,47 Kosten en opbrengsten -208,07-153,66 Eindwaarde beleggingen , ,11 Totaal Beleggingsresultaat 3.857,88 687,30 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -208,07-150,30 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten 0,00-3,36 Totaal Kosten -208,07-153,66 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 118,95 87,72 Totaal Opbrengsten 118,95 87,72 Totaal Resultaat Byloshi Earth 3.768,77 621,37 Resultaat Byloshi Swing Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen , ,67 Stortingen 3.525, ,00 Opnamen 0, ,79 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 13 van 20

14 Kosten en opbrengsten -224,00-159,59 Eindwaarde beleggingen , ,27 Totaal Beleggingsresultaat , ,98 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -224,00-156,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten 0,00-3,59 Totaal Kosten -224,00-159,59 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 0,00 72,99 Totaal Opbrengsten 0,00 72,99 Totaal Resultaat Byloshi Swing , ,38 Resultaat Byloshi Time Beleggingsresultaat Beginwaarde beleggingen 903, ,51 Stortingen 4.000, ,00 Opnamen , ,85 Kosten -165,66-118,41 Eindwaarde beleggingen 2.083,51 0,00 Totaal Beleggingsresultaat -154,00 839,75 Kosten Beheervergoeding 0,00 0,00 Broker kosten - Transactiekosten -160,20-108,00 Broker kosten - Effectenrekening minimum kosten -5,46-10,41 Totaal Kosten -165,66-118,41 Opbrengsten Ontvangen verkoopkosten 25,25 7,58 Totaal Opbrengsten 25,25 7,58 Totaal Resultaat Byloshi Time -294,41 728,92 Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 14 van 20

15 2.3 Resultaatbestemming Het resultaat van het Byloshi Investment Fund wordt volledig aan de participanten toegekend. Het resultaat wordt elke beursdag per individuele strategie aan de actieve participanten pro rata verdeeld. Dit gebeurt door de koers per strategie op dagbasis aan te passen. In het jaar 2013 was er slechts één participant, namelijk de beheerder zelf. Het positieve resultaat van 3.211,66 komt dan ook volledig ten gunste van het privé vermogen van de beheerder. Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 15 van 20

16 3 Verklaring en ondertekening De beheerder verklaart dit jaarverslag naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Uit kostenoogpunt heeft de beheerder dit jaarverslag niet aangeboden aan een (register) accountant ter controle. Ondertekening Datum: 15 januari 2014 Handtekening beheerder Byloshi Investment Fund. J.A.H. Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 16 van 20

17 BIJLAGE I Alternative Investment Fund Managers Directive I.A Nieuwe wetgeving (AIFMD) Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. De AIFM-richtlijn (2011/61/EU) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI's). Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE s) kennen al sinds de inwerkingtreding van de ICBE I richtlijn in 1985 een geharmoniseerd Europees regelgevend kader. Deze regels gaan met name over het aanbieden van deelnemingsrechten aan consumenten. Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen worden hiermee voor het eerst onderworpen aan Europese regels. Volgens de Europese regelgever heeft de financiële crisis van de afgelopen jaren echter inzichtelijk gemaakt dat talrijke strategieën van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen grote risico s kunnen meebrengen voor beleggers, andere marktdeelnemers en markten. I.B Europese regulering Met de AIFM-richtlijn worden de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst op Europees niveau gereguleerd. De richtlijn beoogt meer transparantie, een betere beheersing van systeemrisico s en een versterking van de beleggersbescherming te bewerkstelligen. De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is groot, anders dan de letter A van alternatieve wellicht doet vermoeden. De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die niet als Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) kwalificeren. I.C Wat betekent de AIFM-richtlijn voor beheerders? De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers. Aan het verlenen van de vergunning worden diverse eisen gesteld. Zo zijn er eisen op het gebied van het minimumkapitaal en de betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijkse beleidsbepalers. Daarnaast zijn er onder meer regels voor het hebben van een beheerste en integere bedrijfsvoering en voor een passend beloningsbeleid. Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen, zoals het Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 17 van 20

18 voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen. I.D Onderscheid tussen ICBE en ABI: I.D.i Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) Een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) is een collectief beleggingsvehikel dat kapitaal ophaalt bij het publiek en dit belegt met inachtneming van bepaalde beleggingsrestricties en diversificatie-eisen. De kenmerken van een ICBE zijn vastgelegd in de ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De belangrijkste kenmerken zijn kort gezegd: dat belegd wordt in liquide financiële activa; met toepassing van het beginsel van risicospreiding; dat het een open-end instelling is; en dat het de te beleggen gelden verkrijgt van het publiek. Anders dan de tot voor kort op Europees niveau ongereguleerde (beheerders van) ABI s, zijn ICBE s al sinds 1985 op Europees niveau gereguleerd. Als een collectief beleggingsvehikel niet als ICBE kwalificeert, is in beginsel sprake van een ABI. I.D.ii Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) Een Alternatieve BeleggingsInstelling (ABI) is een: instelling voor collectieve belegging, die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt, om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, in het belang van deze beleggers te beleggen, en niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De meeste Nederlandse beleggingsinstellingen - die niet als Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) (willen) kwalificeren - zullen ABI zijn. ABI is wat breder getrokken dan ICBE. Een aantal aanbieders zoals private equity fondsen vielen hier buiten. I.E De AIFM-richtlijn op hoofdlijnen De AIFM-richtlijn brengt op hoofdlijnen mee dat: een Nederlandse beheerder in beginsel alleen Alternatieve BeleggingsInstellingen (ABI s) mag beheren indien hij over een door de AFM verleende AIFMD-vergunning beschikt; om een dergelijke vergunning te verkrijgen, moet de beheerder bij de AFM een vergunningaanvraag indienen waarin hij onderbouwt dat wordt voldaan aan de gestelde vergunningseisen inzake onder meer aan te houden kapitaal, organisatie, geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers; Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Pagina 18 van 20

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Investment Fund 3 1.2.1 Vergunning 3 1.2.2 AIFMD

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie